:

Schantz nr 1002

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Schantz nr 1002 †

Adlad 1681-08-04, introd. 1682. Utdöd 1753.

Uppgifterna om de å riddarhusgenealogien upptagna förfäderna till den till Sverige inflyttade Johan Eberhard Schantz hava icke kunnat kontrolleras. Det är dock känt, att en släkt med detta namn funnits i Franken, till vilken hörde Fredrik Schantz från Wertheim, som levde 1570 och vars sigill (under en handling i staden Rothenburgs ob der Tauber rådsarkiv) visar en duva (korp?) med en ring i näbben på en avhuggen kvist med blad samt tre strutsfjädrar å hjälmen.


1At (So). 2Um. 3At (Sch). 4Bröllopskväde At (P).

TAB 1

Otto Schantz. Bodde i Franken (Rothenburg ob der Tauber). 'Hade tvenne söner som antogo lutherska läran och därför förföljdes. Den äldste av dem, Hans Schantz, blev på ärkebiskopens i Mainz, markgreven Albrekts av Rrandenburg föranstaltande hemligen mördad 1530.'

Barn:

 • Herman Schantz. 'Måste för religionstvångs skull sälja allt vad han ägde och begiva sig till Hessen, där han 1536 nedsatte sig i Gudensberg.'

Barn:

 • Conrad Schantz. Utan känd tjänst. – 'Gift med en rik köpmansdotter, med vilken han hade tre söner och fyra döttrar.'

Barn:

 • Conrad Schantz. Också utan känd tjänst. 'Reste till Grönberg, där han bodde samt hade en son och en dotter.'

Barn:

 • Johan Eberhard Schantz, född 1614 i Hessen-Kassel. Inflyttade till Sverige. Var kanslist i expeditionen för de tyska ärendena i k. kansliet 16401. Sekreterare hos konung Carl X Gustaf. Död 1665-11-14 i Stockholm och begraven i Jakobs kyrka. Gift 1:o 1643-08-13 i Stockholm med Maria Seyfritz, död 1661, dotter av körsnären Hans Seyfritz, av tysk härkomst. Gift 2:o 1662-01-14 i Stockholm med Elisabet Pfeiff, adlad Pfeiff, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1669 med borgmästaren Anders Gemer, adlad Gemer, nr 905, född 1632, död 1683), född 1643-05-21, död 1729-02-10 Edeby, dotter av biskopen Johan Jakob Pfeiff och Anna Grundel.

Barn:

 • 1. Johan David Schantz, adlad Schantz, född 1644. Generalguvernementssekreterare. Död 1698. Se Tab. 2.
 • 1. Ludvig Schantz, adlad von Schantz, född 1649, död 1702. Se adliga ätten von Schantz, Tab. 1.
 • 1. Fredrik Schantz, adlad von Schantz, född 1651, död 1697. Se adliga ätten von Schantz, Tab. 7.
 • 1. Christian Schantz, adlad von Schantz, född 1655, död 1702. Se adliga ätten von Schantz, Tab. 55.

TAB 2

Johan David Schantz, adlad Schantz (son av Johan Eberhard Schantz, Tab. 1), döpt 1644-07-02 i Stockholm. Student i Uppsala 1654-05-002. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet 1666. Kanslist i k. m:ts kansli 1667. Sekreterare vid militärstaten i Skåne, Halland och Blekinge 1670-02-25. Generalguvernementssekreterare därst. 1676-06-20. Adlad 1681-08-04 (introd. 1682 under nr 1002). Död3 1698-04-21 i Malmö. 'Han förhöll sig särdeles väl vid Malmö belägring 1677. Blev sedan sekreterare vid preliminärtraktaten med Danmark, då han utmärkte sig vid bestämmandet om kyrkoceremonierna och lagen i förutn. provinser.' Gift 1670-05-12 i Uppsala4 med Elisabet Scheffer, född 1650-02-20, död 1690-04-15 i Malmö, dotter av professorn Johannes Schefferus i Uppsala och Regina Loccenia samt syster till lagmannen Johan Scheffer, adlad von Scheffer, och presidenten Peter Scheffer, adlad och friherre von Scheffer.

Barn:

 • Johan Eberhard, född 1671. Löjtnant. Död 1699. Se Tab. 3.
 • Carl Fredrik, född 1672-03-12 i Uppland. Lärstyrman i Malmö 1693. Underfyrverkare därst. 1695. Sergeant 1698-05-01. Styckjunkare 1700-05-01. Fänrik vid malmöska regementet 1704-05-16. Löjtnant därst. 1705-02-09. Kaptenlöjtnant 1712-07-11. Kapten s. å. 10/10 (21/10). Konfirm. fullm. 1714-03-11. Avsked med majors karaktär 1720-10-20. Död ogift 1740-04-20 i Spånga prästgård och begraven s. å. 1/5 i Spånga kyrka. Han bevistade landstigningen på Seland 1700. Blev fången vid Stralsunds övergång 1715-12-00 men rymde från Lübeck 1716-06-00 och kom till Ystad.
 • Magnus Gabriel, född 1675 i Malmö. Musketerare vid drottningens livregemente (malmöska regementet) 1693-04-26. Förare därst. 1694-05-24. Fänrik 1696-05-18. Löjtnant 1701-04-03. Kaptenlöjtnant 1705-04-27. Kapten 1710-10-21. Konfirm.fullm. 1714-02-11. Död ogift 1715-08-29 i Stralsund. Bevistade landstigningen på Seeland 1700.

TAB 3

Johan Eberhard (son av Johan David Schantz, adlad Schantz, Tab. 2), född 1671. Korpral vid drabanterna3. Löjtnant vid skånska kavalleriregementet. Död 1699. Gift 1697-07-13 med Maria Elisabet Stierna i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1709 med regementskvartermästaren Anders Eneroth, adlad Leijonflycht, född 1644, död 1713), död 1732 Stjärnehult och begraven s. å. 17/9, dotter av överstelöjtnanten Göran Stierna, och Anna Catalina Durell.

Barn:

 • Johan David. Förare vid bergsregementet. Sergeant därst. 1718-03-01. Fänrik 1720-11-22. Död ogift 1753 i Göteborg och slöt således ätten.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: