:

Von Fieandt nr 1920

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Fieandt nr 1920

Adlad 1751-11-21, introducerad 1752.

Enligt en släkttradition, meddelad i Historiallisia tutkimuskokelta XVIII, Helsingfors 1881, skulle majoren Johan Henrik Fieandts fader hava varit en rik borgare i Riga vid namn Wigandt, och sonen av fruktan för straff hava flytt hemifrån och, då han blev ryttare vid Tiesenhausens regemente, ändrat sitt namn till Fieandt. I Reval förekom vid ifrågavarande tid en borgaresläkt Fiant, Fieandt, men något samband mellan denna släkt och den svenska-finländska ätten von Fieandt har ännu icke kunnat påvisas. Jämför G Adelheim. Die Genealogie der alten Familien Revats (1925). – Ätten immatrikulerades på finska riddarhuset under nr 128 bland adelsmän 1818-01-26.

Fieandt A192000.png

TAB 1

Albrekt Fieandt (översiktstab. 1). Kvartermästare vid drottningens livregemente till häst. Kornett vid Hans Henrik von Tiesenhausens livländska kavalleriregemente . 1701-01-12, död 1705-11-00 . Gift med en fröken von Heijen.

Barn:

 • Johan Henrik Fieandt (översiktstab. 1–2), född 1683-02-03 i Estland. Ryttare vid Tiesenhausens livländska kavalleriregemente 1700. Mönsterskrivare vid Tiesenhausens livländska kavalleriregemente 1703-12-00. Kvartermästare 1703. Löjtnant vid Savolaks och Nyslotts läns regemente till fot 1711-02-21. Kapten vid Savolaks och Nyslotts läns regemente 1712-03-12. Fången vid Storkyro 1714-02-19, men befriade sig själv 1714. Kommendant i Kajaneborg 1715-10-17. Måste efter fem veckors belägring uppgiva fästningen till ryssarna 1716-02-24 och fördes fången inåt Ryssland, men rymde 1718-02-15 med hustru och ett litet barn och inställde sig vid regementet. Sekundmajor vid regementet 1718-07-18. Kaptens indelning 1719. Major 1733-05-05. Stupade 1741-08-23 i slaget vid Villmanstrand. 'Han hade bevistat tjugu fälttåg och var en utmärkt tapper och skicklig officer, blev flera gånger fången av ryssarna och utstod därunder många vedervärdigheter, men befriads sig alltid själv.' Barnen blevo 1751-11-21 för faderns förtjänster adlade (sönerna 1752 introducerade under nr 1920). Gift 1715 med Elisabet Sofia Tawaststierna i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1714-05-03 med kaptenlöjtnanten Fabian Johan Schmiedefelt, född 1687, död 1714), född 1695-10-22, död 1742-02-27, på Kyyhkylä i S:t Michels socken i Finland, dotter av häradshövdingen Jakob Pontus Tawaststjerna, och Margareta Henriksdotter Gråå.

Barn:

 • Jakob Pontus, född 1716-02-01, död 1717-09-17, i Moskva.
 • Elsa Margareta Fieandt, adlad von Fieandt, född 1717-01-11, död 1790-07-16, i S:t Michels socken, i Finland. Gift 1:o 1736 med löjtnanten Gustaf Hästesko af Målagård, född 1712, död 1742. Gift 2:o 1746-08-05 med kaptenen Carl Fredrik Jägerhorn af Spurila, född 1722. Död 1793.
 • Hedvig Christina, född 1720-09-18, död 1722-05-07.
 • Carl Johan Fieandt, adlad von Fieandt, född 1722. Major. Död 1776. Se Tab. 2.
 • Erik Vilhelm Fieandt, adlad von Fieandt, född 1724. Livdrabant. Död 1764. Se Tab. 10.
 • Magnus Fredrik Fieandt, adlad von Fieandt, född 1725. Major. Död 1808. Se Tab. 11.
 • Ulrika Eleonora Fieandt, adlad von Fieandt, född 1727-08-11. Död ogift 1811-11-27 Haga
 • Johan Henrik Fieandt, adlad von Fieandt. Född 1729. Fänrik. Död 1765. Se Tab. 34.
 • Jakob Pontus, född 1732-12-31, drunknade 1735-05-22.
 • Hedvig Juliana Fieandt, adlad von Fieandt. Född 1737-04-26, död 1820-03-10 Haga Gift 1758 med överstelöjtnanten Herman Bernt von Burghausen, född 1727, död 1793.

TAB 2

Carl Johan Fieandt, adlad von Fieandt, (son av Johan Henrik Fieandt, tab 1), född 1722-05-26 i S:t Michels socken. Rustmästare vid Savolaks och Nyslotts infanteriregemente 1730-12-26. Furir vid Savolaks och Nyslotts infanteriregemente 1733-11-13. Fältväbel 1739-09-13. Adjutant vid Savolaks regemente 1741-08-07. Fänrik vid Savolaks regemente 1742-01-02. Sekundlöjtnant 1742-04-14, konfirmationsfullmakt 1742-08-19. Premiärlöjtnant 1744-12-19. Kaptenlöjtnant 1750-10-09. Stabskapten 1752-10-30. Kapten 1753-03-22. RSO 1761-03-23. Sekundmajor 1765-11-27. Premiärmajor 1772-07-15. Avsked med pension 1774-07-20. Död 1776-07-03 Kyyhkylä Gift 1:o 1745-09-15 i Nurmijärvi socken med Helena Sofia Wulfcrona, född 1723-12-11, död 1749-11-27, dotter av kaptenen Daniel Wulfcrona, och Sofia Elisabet Klingspor. Gift 2:o 1751-03-17 med Ebba Charlotta Furumarck, född 1729-03-08 död 1802-12-28 Carlvik

Barn:

 • 1. Carl Johan, född 1746. Kapten. Död 1790. Se Tab. 3
 • 1. Lorentz Vilhelm, född 1747-08-10, död 1748-09-08.
 • 1. Daniel Gustaf, född 1749-11-26, död 1749-12-03.
 • 2. Otto, född 1752-01-03, död 1752-09-03.
 • 2. Sofia Elisabet, född 1753-07-07, död 1754-03-08.
 • 2. Albrekt Fredrik, född 1755. Kapten. Död 1792. Se Tab. 4
 • 2. Christina Regina, född 1757-04-13, död 1822-11-19. Gift 1775-05-24 med kaptenen Erik Ludvig Tigerstedt, , född 1738, död 1816.
 • 2. Otto Carl, född 1758. Överstelöjtnant. Död 1825. Se Tab. 5.
 • 2. Elisabet Charlotta, född 1763-06-02, död ogift 1841-07-20 på Kyyhkylä.

TAB 3

Carl Johan, (son av Carl Johan Fieandt, adlad von Fieandt, tab 2), född 1746-06-18, i S:t Michel. Volontär vid Savolaks lätta infanteriregemente 1756-03-01. Extra ordinarie page vid hovet 1761-10-14. Ordinarie page (SAB.) 1762-04-03. Stabsfänrik vid infanteriregementet 1764-05-02. Löjtnant 1771-06-05. Stabskapten 1779-12-16. Död 1790-03-05 i Idensalmi socken i Finland. Gift 1778-05-12 med Beata Maria Agander, född 1757-01-29 i Rantasalmi socken, död 1843-02-16 på Kumpu kapellansboställe i Sulkava socken, dotter av prosten och kyrkoherden i Kuopio, filosofie magister Nils Agander och Beata Helsingius.

Barn:

 • Carl Magnus, född 1778-08-24 Innala. Volontär vid Savolaks infanteriregemente 1784-09-09. Förare vid Savolaks infanteriregemente 1787-12-10. Kadett på Haapaniemi 1791. Kadett vid Karlberg 1795-04-07. Adjutant vid Rautalampi bataljon 1796-04-20. Utexaminerad från Karlberg 1797-03-14. Fänrik vid Savolaks infanteriregemente 1798-02-21. Sekundlöjtnant därstädes 1804-12-20. GMtf 1808-07-19. Kapten i armén 1809-02-09. Kapten vid Upplands regemente 1810. RSO 1810-05-02. Chef för gränskompaniet i Grisslehamn 1811. Kapten vid Göta artilleriregemente 1815-12-12. Major i armén 1822-08-14. Död ogift 1836-03-29 på Brunsberg vid Varberg.
 • Daniel Vilhelm, född 1779-09-20 på Innala. Inskriven till krigstjänst 1786. Kadett vid Haapaniemi 1791-09-01. Fänrik vid karelska jägarkåren 1797-04-03, utexaminerad 1797-06-22. Löjtnant vid karelska jägarkåren 1804-10-09. RSO 1808-05-19. Kapten i armén 1810-05-01. Löjtnant vid 2. livgardet 1810-06-19. Presidentadjutant i krigskollegium 1811-05-04. Major i armén 1812-03-24. Överstelöjtnant i generalstaben 1813-10-22. Överste därstädes 1817-07-04. Överstelöjtnant vid Västerbottens regemente 1818-07-07. Generaladjutant i generalstaben 1821-12-01. Avsked 1825-04-26. Ledamot i krigskollegii utredningsdepartement. Död ogift 1833-05-16 i Stockholm.
 • Sofia Charlotta, född 1782-03-19, död 1785-05-14.
 • Beata Henrietta, född 1784-07-14. Död 1847-06-04 i Sulkava socken. Gift 1819-09-30 på Bromma med kapellanen i Sulkava socken i Finland Carl Gustaf Melartin i hans 2:a gifte, född 1783-06-13 död 1853-03-08.
 • Gustava Helena, född 1785-12-06, död ogift 1839-11-19.
 • Johanna Sofia, född 1788-11-05, död 1790-03-24, i Idensalmi socken.

TAB 4

Albrekt Fredrik (son av Carl Johan Fieandt, adlad von Fieandt, tab 2), född 1755-01-31 i S:t Michel. Volontär vid Savolaks infanteriregemente 1756-03-27. Student i Åbo 1769. Page hos kronprinsen 1770-02-18 Kammarpage bos drottningen 1771-12-00(SAB). Kornett vid Nylands dragonregemente 1773-03-31. Transportera till karelska dragonregementet 1775-05-22. Löjtnant därstädes 1775-05-22. Kapten 1781-09-25. RSO 1790-05-02. Död 1792-04-05 (4/5?) i Mörskoms socken. Gift med Sofia Elisabet Augusta Fredrika Broberg, född 1764-12-15, död 1814-09-16, Rudom

Barn:

 • Charlotta Fredrika, född 1785-10-15, i Lappträsks socken, död ogift 1844-06-21, i nämnda socken.

TAB 5

Otto Carl, (son av Carl Johan Fieandt, adlad von Fieandt, tab 2), född 1758-06-20. Volontär vid Savolaks lätta infanteriregemente 1766. Sergeant och expeditionsmönsterskrivare 1772. Fänrik vid Savolaks regemente 1775-11-15. Sekundlöjtnant 1779-04-13. Premiärlöjtnant 1780. Kapten 1783-06-25. Bevistade kriget i Finland 1788–1789 samt var såsom medlem av Anjalaförbundet 1789 fängslad på Fredrikshof. Major i armén 1791-09-27. Major vid Tavastehus läns regemente 1792-08-10. Chef för Rautalampi bataljon 1793-11-17. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1794-06-30. RSO 1797-11-01. Avsked från regementet 1805-05-25. Inlade efter fredsslutet i Fredrikshamn stora förtjänster om ordnandet av den militära undervisningen i Finland och utsågs 1812-03-24 till chef för den av honom projekterade, nyinrättade topografiska kåren på Haapaniemi. RRS:t AO2kl 1816-04-15. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 128 bland adelsmän 1818-01-26. Avsked 1819-05-22. Död 1825-05-17 på sin egendom Kyyhkylä i S:t Michels socken. Gift 1:o 1784 med Sofia Gustava Leopold, född 1764, död 1799-02-01 Carlvik Gift 2:o 1800-10-20 i, Haga

Barn:

 • 1. Carl Vilhelm, född 1786-05-15. Student i Åbo 1801-02-12. Jur. examen. 1803-12-03. Auskultant i Vasa hovrätt 1804-03-10. Vice häradshövding 1807-06-19. Kanslist i nämnda hovrätt 1808-01-19. Aktuarie därstädes 1811-05-20. Häradshövding i Torneå domsaga 1812-12-14. Genom byte transportera till Lill Savolaks övre domsaga 1816-03-31. Död ogift 1820-02-21 i Kuopio.
 • 1. Henrik Johan, född 1788-03-10, död 1788-07-18.
 • 1. Gustava Charlotta Magdalena, född 1790-06-29, död 1795-01-25 på Kyyhkylä.
 • 1. Sofia Ottiliana Vilhelmina, född 1791-08-05 på Kyyhkylä, död 1874-10-17 Vättilä Gift 1814-12-24 i nämnda socken med majoren Mikael Henrik Swartz, född 1780-02-26 på Vättilä, död på Vättilä 1853-07-07.
 • 2. Gustava Beata Charlotta, född 1801-08-15 på Haga i Sääksmäki socken. Stiftsjungfru. Död ogift 1826-07-07, på Kyyhkylä.
 • 2. Lovisa Elisabet, född 1803-04-20 på Kyyhkylä. Stiftsjungfru. Död 1828-05-15 Moisio Gift 1827-07-10 på Kyyhkylä med kronomagasinsförvaltaren, majoren Adolf Vilhelm Meinander i hans 1:a gifte (gift 2:o 1832-02-02 med Anna Gustava Hultin, född 1815-08-21, död 1877-10-24), född 1787-03-25 i Pieksämäki socken, död 1841-01-11 på Moisio.
 • 2. Bror Gustaf Otto, född 1804. Kommissionslantmätare. Död 1864. Se Tab. 6.
 • 2. Albrekt Johan, född 1805-10-20. Student i Åbo 1821-12-18. Lantmäteriauskultant 1824-06-30. Vice lantmätare 1829-05-16. Kommissionslantmätare i Kuopio län 1833-05-14. RRS:tAO3kl 1847-08-17. Länslantmätare i Tavastehus län 1855-11-09. Död barnlös 1865-04-01 i Tavastehus. Gift 1844 med Celina Johanna Stenius, född 1824-06-21 i Pielisjärvi socken, död 1917-01-27 i Lieksa, dotter av kronolänsmannen, guvernementssekreteraren Isak Stenius och Ulrika Cajander.
 • 2. Henrika Carolina, född 1808-05-09 i Leppävirta socken, död ogift 1858-04-01 i Kuopio.
 • 2. Henrik Adolf, född 1810-11-26. Kadett i Fredrikshamn 1826-03-13. Fänrik vid 5. sappörbataljonen 1831-01-30. Underlöjtnant vid 1. koloniserade sappörbrigadens reservbataljon 1834-04-10. Transporterad till 1. reservsappörbataljonen 1836-12-24. Löjtnant vid 1. koloniserade sappörbrigadens reservbataljon 1838-03-26. Stabskaptens avsked 1839-11-21. Ingick åter i tjänst såsom stabskapten vid 8. finska linjebataljonen 1841-01-10 med tur från 1839-05-16. Kapten vid 8. finska linjebataljonen 1845-09-17. Lärare vid junkarskolan i Helsingfors 1846-10-30. RRS:tAO3kl 1850-02-20. Major vid 5. finska linjebataljonen 1854-06-10. Överstelöjtnants avsked 1856-11-15. Död 1882-01-12 på Bertils rusthåll i Sjundeå socken. Gift 1846-12-29 med Anna Carolina Röman, född 1821-01-18, död 1893-03-08 på Bertils, dotter av lantbrukaren Henrik Röman och Anna Helena Rejström.
 • 2. Fredrik Magnus, född 1812-09-24. Levde utan tjänst. Död 1866-08-07 i Ruovesi socken.
 • 2. Beata Hedvig Maria, född 1815-09-01, död 1903-12-16 Mannila Gift 1841-03-25, på Kyyhkylä med kommission slantmätaren Gustaf Vilhelm Savander, född 1811, död 1890-03-14.
 • 2. Alexander Knut, född 1817-04-18, död 1824-11-08 på Kyyhkylä.
 • 2. Bernt Daniel, född 1819. Häradshövding. Död 1871. Se Tab. 7.
 • 2. Christina Ottiliana, född 1822-06-26, död 1880-12-08 i Kuopio. Gift 1850-01-22 med räntmästaren i Kuopio län, kollegiiassessom Carl August Malmberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1845-07-08 med Julie Schlyter, född 1823-11-25, död 1849-05-17 i Kuopio, dotter av löjtnanten Sven Johan Schlyter och Agata Eleonora Elisabet von Burghausen), född 1819-01-22 i Kuopio, död i Kuopio 1901-01-06.

TAB 6

Bror Gustaf Otto, (son av Otto Carl, tab 5), född 1804-07-11 i S:t Michel. Student i Åbo 1821-12-18. Lantmäteriauskultant 1824-06-20. Vice lantmätare 1831-03-23. Kommissionslantmätare i Vasa län 1832-09-04. Transporterad till S:t Michels län 1833-11-26. RRS:t StO3kl 1858-04-29. Död 1864-10-12 Kaitakoski Gift 1834-12-27 med Johanna Catharina Schottman, född 1813-07-07, död 1887-06-26 i S:t Michel, dotter av kapellanen i Kristina församl. Johan Christian Schottman och Maria Helena von Becker.

Barn:

 • Beata Maria, född 1835-09-19, i Hirvinsalmi socken, död 1872-08-07. Gift 1857-06-28, med kommissionslantmätaren i S:t Michels län Carl Johan Reinhold Tornell, född 1824, död.
 • Otto Johan, född 1838-06-15, i Kristina socken. Student i Helsingfors 1859-10-06. Extra ordinarie kammarskrivare i kejserliga senatens för Finland ekonomidepartement 1865-08-22. Kopist i allmänna revisionsrätten 1865-12-07. Avsked 1872-07-13. Anställdes efter i England bedrivna studier såsom kamrerare vid Föreningsbanken i Finland och inträdde sedermera i tjänst hos trävarufirman W. Rosenlew & C:o. Död barnlös 1875-11-26 i Akkas socken under en resa. Gift 1864-12-29 med sin moders kusin Matilda von Becker, född 1845-08-25, död 1909-04-02 i Helsingfors, dotter av ingenjören vid lantmäteriöverstyrelsen Gustaf Georg Gideon von Becker, och Matilda Vilhelmina Björksten.
 • Johanna Ottilia, född 1840-07-01, död ogift 1884-07-19 i S:t Michel.
 • Fanny Matilda, född 1843-05-26, död ogift 1888-02-12, i S:t Michel.
 • Carl Daniel, född 1845-06-27. Kadett i Fredrikshamn 1860-09-30. Underlöjtnant vid S:t Petersburgska, konung Fredrik Vilhelm III:s grenadjärregemente 1867-07-29. Död ogift 1868-08-20, i Warschau.
 • Bror Gustaf, född 1848-05-11. Kadett i Fredrikshamn 1860-09-30. Underlöjtnant vid S:t Petersburgska, konung Fredrik Vilhelm III:s grenadjärregemente 1868-07-24. Död 1868-11-30 i Warschau.

TAB 7

Bernt Daniel (son av Otto Carl, tab 5), född 1819-07-10, i Rantasalmi socken. Student i Helsingfors 1836-08-15. Auskultant i Viborgs hovrätt 1841-10-16. Extra kanslist i Viborgs hovrätt 1841-12-17. Vice häradshövding 1844-06-15. Förvaltade en längre tid Heinola domsaga och erhöll 1856-09-07 häradshövdings n. h. o. v. Häradshövding i Pielisjärvi domsaga 1858-02-10. Transporterad till Kuopio domsaga 1869-11-09. Död 1871-07-07 i Kuopio. Gift 1853-11-16 i Heinola med Edla Ottiliana Streng, född 1827-09-16 i Heinola, död 1912-10-06 i Helsingfors, dotter av kollegiiassessorn Otto Vilhelm Streng och Margareta Gustava Lemberg.

Barn:

 • Carl Vilhelm Daniel, född 1855-11-16 i Heinola. Student i Helsingfors 1877-06-11. Auskultant i Viborgs hovrätt 1883-05-31. Revisor vid poststyrelsens räkenskapsavdelning 1886-12-15. Gift 1902-07-26 i Stockholm med Berta Ernestine Hjelt, född 1861-01-23 i Helsingfors, dotter av protokollssekreteraren i senaten för Finland Ernst Ferdinand Hjelt och Augusta Fredrika Munck af Fulkila.
 • Bernt Alexander, född 1857. Kassör. Död 1918. Se Tab. 8.
 • Edla Beata (Lilly), född 1858-08-15, i Nurmes socken. Gift 1877-07-07, i Kuopio med tullförvaltaren i Kuopio Valdemar Borg, född 1842-05-24 i Åbo, död 1891-09-23, i Kuopio.
 • Hilma Gustava, född 1859-08-26, i Nurmes socken, död 1924-01-31 i S:t Michel. Gift 1879-01-09 i Kuopio med före detta kronofogden Oskar Georg Sahlstein, född 1851-10-14 i Jorois socken.
 • Fanny Maria, född 1860-12-10 och död 1865-05-27 i Nurmes socken.

TAB 8

Bernt Alexander (son av Bernt Daniel, tab 7), född 1857-07-19 i Gustaf Adolfs socken. Student i Helsingfors 1877-09-14. Auskultant i Viborgs hovrätt 1884-05-26. Kanslist i tullstyrelsen 1885-10-13. Kassör vid tullkammaren i Åbo 1888-04-04. RRS:tStO3kl 1906-04-15. Död 1918-10-17 i Åbo. Gift där 1890-04-04 med Anna Laina Amanda Karsten, född 1867-10-01 i Sunds socken på Åland, dotter av handlanden i Kuopio Edvard August Karsten och Edla Christina Lagerbom.

Barn:

 • Bernt Rainer, född 1890. Vice häradshövding. Se Tab. 9.
 • Harry Alexander, född 1893-07-03 i Åbo. Pastor i Svenska metodist-episkopalkyrkan 1916–1918. Föreståndare för metodist-episkopala församl. i Hangö 1918–1919. Pastor vid försen i Kaskö 1919–1923. Föreståndare för Finska sjömansmissionssällskapets station i Viborg 1924. Se Tab. 9.5
 • Märta Ingegerd, född 1895-05-06 i Åbo.

TAB 9

Bernt Rainer (son av Bernt Alexander, tab 8), född 1890-12-26 i Åbo, Finland. Studentexamen i Helsingfors 1909-05-29. Auskultant i Åbo hovrätt 1913-02-14. Vice häradshövding 1916-08-31. Delägare i advokatfirman Kaarlo Castréns juridiska byrå i Helsingfors 1917-01-01. Direktör i aktiebolag Nordiska föreningsbanken 1924-07-01. Ledamot av styrelsen för Fastighetsbanken i Finland 1925. F.d. folkförsörjningsminister. Ordförande i Styrelsen för Svenska handelsinstitutet i Helsingfors. FFrK2kl. KFin1VRO. FFrkrMM m sp. RTyskÖO. Finansminister 1939–1940. Statsminister 1957–1958. Gift 1920-11-07 i Helsingfors med Vera Strahoff född 1900-04-26 i Tammerfors, dotter av ingenjören Vasili Strahoff och Hanna Fredrika Widlund.

Barn:

 • Berit Elisabet
 • Berndt Johan
 • Carl Otto Rainer

TAB 9.5

Harry Alexander (son av Berndt Alexander, tab 8), född 1893-07-03 i Åbo, Finland. Pastor i Svenska metodist-episkopalkyrkan 1916–1918. Föreståndare för metodist-episkopala församl. i Hangö 1918–1919. Pastor vid försen i Kaskö 1919–1923. Föreståndare för Finska sjömansmissionssällskapets station i Viborg 1924. Gift 1928-06-20 med Anna Hilda Ruth (Ann-Ruth) Hagelberg, född 1906-10-18.

Barn:

 • Otto Henrik Alexander
 • Anna Christina

TAB 10

Erik Vilhelm Fieandt, adlad von Fieandt, (son av Johan Henrik Fieandt, tab 1), född 1724-04-08. Korpral vid Savolaks infanteriregemente 1735. Furir vid Savolaks infanteriregemente 1738. Bevistade slaget vid Villmanstrand 1741-08-23. Förare 1741. Bevistade fälttåget i Finland 1742. Sergeant och fältväbel 1742. Korpral vid Nylands dragonregemente 1748. Livdrabant 1756-06-05. Avsked 1762-07-23. Död 1764-08-07 i Stockholm i Maria förs, Stockholm utan söner och slöt själv sin ättegren. Gift med Elisabet Licin, född 1725, död 1757, dotter av överstelöjtnanten Erik Licin och Ester Elisabet Andersson.

Barn:

 • Lovisa Ulrika, död ogift 1775. En dotter.

TAB 11

Magnus Fredrik Fieandt, adlad von Fieandt, (son av Johan Henrik Fieandt, tab 1), född 1725-09-24. Volontär vid Willebrands värvade regemente 1740-01-01. Furir vid Savolaks och Nyslotts läns regemente 1741. Förare vid Savolaks och Nyslotts läns regemente 1742. Fältväbel 1742-04-14. Fänrik vid Savolaks regemente 1755-10-04. Löjtnant vid Savolaks och Nyslotts läns regemente 1760-03-07. Kapten 1768-07-12. Regementskvartermästare 1774. Kompanichef 1774-12-20. Avsked med majors n. h. o. v. 1777-12-17. Död 1808-02-22, Byvik ). Gift 1758-12-02, Moisio ) med sin broders svägerska Sigrid Regina Furumarck, född 1734-01-15 på Moisio (Wä.), död 1798-09-18, på Byvik (Wä.), dotter av majoren Otto Carl Furumarck, och Christina Afflecht.

Barn:

 • Carolina Christina, född 1760-08-13, död 1794-11-06. Gift 1782-05-08 med kaptenen vid Savolaks lätta infanteri regemente. Carl Henrik Winter i hans 1:a gifte (gift 2:o 1803-10-09) med Gertrud Elisabet Brunow, född 1764, död 1827, dotter av hovkamreraren Carl Brunow och Anna Elisabet von Vegesack), född 1760-02-21 på Seppälä i S:t Michels socken, död 1819-03-04, i Rantasalmi socken,
 • Otto Henrik, född 1762. Överste. Död 1823. Se Tab. 12
 • Elisabet Sofia, född 1763-11-16, död ogift 1826-05-26 i Kristina socken.
 • Johan Fredrik, född 1766. Major. Död 1836. Se Tab. 17
 • Carl Magnus, född 1767. Kapten. Död 1833. Se Tab. 5
 • Gustaf Vilhelm, född 1770-04-02, död ung.
 • Charlotta Margareta, född 1771-03-27, död ogift 1862-02-16, Domargård (Wä.)
 • Hedvig Benedikta, född 1772-06-10, död 1772-07-12.
 • Sigrid Regina, född 1773, död 1773.
 • Gustaf Adolf, född 1774-12-07 i Kristina socken (Wä.), död 1779-12-10.
 • Georg Magnus, född 1777. Kapten. Död 1840. Se Tab. 30
 • Anna Elisabet, född 1778-07-07, i Kristina socken (Wä.), död i Kristina socken 1778-07-31.

TAB 12

Otto Henrik, (son av Magnus Fredrik Fieandt, adlad von Fieandt, tab 11), född 1762-09-26 i Kristina socken. Volontär vid Savolaks lätta infanteriregemente 1769. Rustmästare vid Savolaks lätta infanteriregemente 1776. Fänrik 1778-01-21. Löjtnant i regementet 1783-06-25. Löjtnant vid Tavastehus regemente 1788-04-24. Stabsadjutant hos generallöjtnanten von Platen 1788 och hos generallöjtnanten Hamilton 1789 under kriget emot Ryssland. Kapten vid Tavastehus regemente 1788-09-02, invecklades i Anjalamännens planer och var en av de mest komprometterade. Ibland arméns yngre officerare, samt dömdes att arkebuseras, men benådades. Major vid Rautalampi bataljon 1796-07-21. RSO 1799-11-16. Överstelöjtnant i armén 1808-07-29. Avsked med överstes titel 1810-06-09. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 128 bland adelsmän. Död 1823-09-15 Kananoja Han är känd såsom en bland de av Runeberg besjungna hjältarna i 1808–1809 års krig. Förde under kriget vanligen egen trupp och utmärkte sig vid flera tillfällen såsom vid Perho 1808-06-08 och Karstula 1808-06-08. Gift 1:o 1791-06-12 med friherrinnan Ulrika Maria Rehbinder, född 1769-06-21. Död 1800-08-02 Koskensaari Gift 2:o 1801 med sin förra frus faders sysslings sondotter, friherrinnan Ulrika Margareta Rehbinder, född 1777-02-02, död 1848-06-01 Viksberg

Barn:

 • 1. Johan Henrik, född 1793-10-19, död 1794-03-14.
 • 1. Carl Fredrik, född 1795. Kapten. Död 1869. Se Tab. 13
 • 1. Otto Magnus, född 1796. Överstelöjtnant. Död 1860. Se Tab. 14.
 • 2. Ulrika Maria, född 1802-02-01 på Koskensaari. Stiftsjungfru. Död 1879-01-07 i Nurmes by i Viborgs socken, och begraven i Viborg. Gift 1819-03-12 på Kananoja med häradshövdingen i Idensalmi domsaga Erik Adolf Ahnger, född 1786-11-12 i Rautalampi socken, död 1864-03-10 i Kuopio.
 • 2. Johan Henrik, född 1804-04-27, död 1808-09-22 i Rautalampi socken.
 • 2. Ottiliana Anna, född 1806-05-09. Stiftsjungfru. Död 1868-11-14 i Helsingfors. Gift 1825-05-08 med överdirektörsadjointen i lantmäteriöverstyrelsen, kammarrådet Claes Henrik Nyberg, född 1799-09-20 på Svartholms fästning, död 1883-10-09 i Helsingfors.
 • 2. Johan Henrik, född tvilling 1810-01-17. Kadett i Fredrikshanm 1825-03-18. Kornett vid Charkovska ulanregementet 1829-02-03. Bevistade turkiska fälttåget 1829. Död 1829-10-15 i Lule Burgas vid Svarta havet.
 • 2. Bernt Gustaf, född tvilling 1810-01-17. Kadett i Fredrikshanm 1825-03-18. Kornett vid Charkovska ulanregementet 1829-02-03. Bevistade polska kriget 1831. Erhöll utmärkelsetecknet Virtuti militari 4kl och medaljen för Warschaus stormning. RRS:tAO3k m ros 1831-10-02 och 4kl med påskrift: för tapperhet 1832-06-11. Transporterad till livgardets finska skarpskyttebataljon med fänriks grad 1833-04-29 underlöjtnant vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1833-10-29. Död ogift 1835-08-07 Sahala

TAB 13

Carl Fredrik, (son av Otto Henrik, tab 12), född 1795-01-19 på Koskensaari. Kadett vid Karlberg 1810-01-09. Utexaminerad 1812-09-15. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1812-09-22. Generalmajor 1815. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1816-12-17. Kapten vid Skaraborgs regemente 1824-02-24. Avsked 1825-07-14. Överflyttade till Finland och bosatte sig på Kananoja, vilken egendom han dock sedermera försålde. Död 1869-03-12, på Rakkolanjoki gård i Viborgs län. -Gift 1828-05-26 med friherrinnan Ottiliana Augusta Rehbinder, född 1808-08-23, i Rautalampi socken, död 1878-09-01 på Männynmäki, dotter av kaptenen, friherre Adam Otto Rehbinder, och Agata Catharina Krogius.

Barn:

 • Otto Henrik, född 1829-05-26 på Kananoja, död 1835-08-28.
 • Augusta Paulina, född 1830-11-11 på Kananoja, död. Gift 1861 med lantbrukaren N. N. Fries från Tyskland, men från honom skild.
 • Ida Amalia, född 1832-10-19, död 1835-06-30.
 • Carl Oskar, född 1835-06-04. Kadett i Fredrikshanm 1847. Avgick före avslutad kurs 1851-02-08. Volontär vid 6. (Tavastehus) finska indelta skarpskyttebataljonen. Porte-épéefänrik vid finska indelta skarpskyttebataljonen. Fänrik vid 4. (Kuopio) finska indelta skarpskyttebataljonen 1856-06-25. Transporterad till finska indelta skarpskyttebataljonen 1857-05-28. Underlöjtnant vid finska indelta skarpskyttebataljonen 1858-08-21. Död ogift 1859-04-09 i Tavastehus.
 • Ida Josefina, född 1837-05-24, död 1838-07-13.
 • Josefina Maria, född 1838-11-28, död 1839-10-10.
 • Ida Josefina, född 1840-11-02, död 1853-06-09 på Kananoja.
 • Bernt Brynolf, född 1843-04-02, död 1861-03-13 i Viborgs socken.
 • Otto Leonard, född 1845-12-18, död 1854-03-11 på Kananoja.
 • Maria Lovisa, född 1848-05-03, död ogift 1887-03-02 i S:t Petersburg.

TAB 14

Otto Magnus, (son av Otto Henrik, tab 12), född 1796-10-18 Koskensaari Kadett vid Karlberg 1810-06-10. Utexaminerad (Hc) 1813-05-04. Fänrik vid Västmanlands regemente 1813-03-16. GMtf 1814-07-29. 2. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1818-04-14. Adjutant hos presidenten i krigskollegium (KrAK) 1821-01-29. Kapten 1829-08-21. Intendent vid utredningsförrådet i Stockholm 1832. RSO 1839-12-01. Major i armén 1843-06-12. Överstelöjtnant vid utredningsförrådet i Stockholm 1853-02-13. CXIVJohannesmedlem 1855-07-15. Död 1860-03-26 i Stockholm. Gift 1835-05-04 i Folkärna socken, Kopparbergs län med Hedvig Gustava Aminoff, född 1809-11-26, död 1888-05-20 i Stockholm, dotter av kaptenen Bernt Anders Aminoff, och Hedvig Lovisa Aminoff.

Barn:

 • Maria Lovisa, född 1836-02-04 i Stockholm, död i Stockholm, Oscars ]] 1920-02-16 och begraven i mannens grav på Solna kyrkogård. Gift där 1871-09-19 med kaptenen i Södermanlands regementes reserv, RSO Ivar Vilhelm Daniel Indebetou, född 1836-05-07 Forssa, död 1905-10-01 i Stockholm och begraven på Solna kyrkogård.
 • Henrika Ottiliana (Harriette), född 1837-09-01 i Stockholm, död 1917-03-30 i Gustafs socken, Malmöhus län (Sthlm, Gustaf Vasa förs, db) och begraven i Stockholm. Gift 1863-10-04 i Stockholm med extra ordinarie kanslisten i finansdepartementet, föreståndaren för riksbankens sedeltryckeri Per Olof Bagge, född 1833-08-20, i Botkyrka socken, Stockholms län, död 1872-08-02 i Varberg.
 • Otto Bernt, född 1839. Kaptenlöjtnant. Död 1889. Se Tab. 15.

TAB 15

Otto Bernt, (son av Otto Magnus, tab 14), född 1839-11-24 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1855-10-08. Utexaminerad 1861-05-06. Sekundlöjtnant vid Kungl Maj:ts flotta 1861-05-21. Överflyttad till flottans nya reservstat 1866-10-01. Navigationslärareexamen 1868. Premiärlöjtnant 1869-07-06. Kaptenlöjtnant 1872-05-10. Besiktningsman i Karlskrona 1883–1888. Död 1889-05-22 i Karlskrona, Amiralitetsförs Gift i Amiralitetsförs 1870-09-19 med Ellen Johanna Fredrika Indebetou, född 1839-12-26 i nämnda stad i Amiralitetsförs ]], död 1885-05-26 i Stockholm och begraven i Karlskrona, dotter av kommendören Govert Adolf Indebetou och Fredrika Aurora Constantia Arrhenius.

Barn:

 • Berta Fredrika, född tvilling 1872-01-14 i Karlskrona, död 1938-09-27 i Stockholm (Östra Vingåkers förs Söd. db nr 33). Gift 1898-11-25 i Stockholm med överlantmätaren i Södermanlands län, RNO, RVO m. m. Gustaf Daniel Indebetou, född 1869-01-29 på Forssa bruk i Östra Vingåkers socken, Södermanlands län, död 1928-03-02 i Nyköpings Västra (db nr 12).
 • Hedvig Ellen, född tvilling 1872-01-14 i Karlskrona. Gift 1899-11-07 i Ersta kapell i Stockholm med avdelningsingenjören vid statens järnvägsbyggnader, RVO, civilingenjören Carl Gerhard Schenström, född 1866-03-05, Väppeby, död 1916-01-26 i Krokeks socken, Östergötlands län.
 • Sigrid Anna, född 1873-06-10, i Karlskrona, död 1903-09-23 i Södertälje och i Södertälje begraven. Gift 1900-04-01 i danska försskyrkan i Newcastle-on-Tyne med sin svågers broder, direktören i aktiebolag Olson & Wright, sjökaptenen, före detta löjtnanten i flottans reserv, RVO, Erik Abraham Indebetou, född 1870-03-16 på Forssa bruk.
 • Otto Govert, född 1874-10-25, i Karlskrona, död 1875-11-15 Froarp
 • Otto Hjalmar, född 1875-12-28 på Froarp. Elev vid sjökrigsskolan 1891-10-01 sjöofficersexamen. 1897-10-27. Underlöjtnant vid flottan 1897-10-29. Död 1900-07-13 i Mörsil och begraven på Solna kyrkogård.
 • Ester Gustava, född 1877-10-15 på Froarp, död ogift 1896-12-13 i Stockholm och begraven på Solna kyrkogård.
 • Amy Henriette, född 1880-05-31 på Froarp, död. Gift 1903-09-19 i Ackers socken, med verkställande direktören för Ulricehamns sanatorium och badanstalt Malte Gabriel Matthiesen, född 1870-05-13, i Härnösand, död 1922-03-06 i Ulricehamn.

TAB 16

Bernt Govert, (son av Otto Bernt, Tub. 15), född 1879-02-17 Froarp. Elev vid sjökrigsskolan 1894-10-01. Sjöofficersexamen 1900-10-31. Underlöjtnant vid flottan 1900-11-06. Genomgick instruktörskurs vid gymnastiska centralinstitutet 1902–1903. Löjtnant 1902-10-31. TunNIO3kl 1905. Genomgick kurs vid Sjökrigshögskolan 1906–1908. TOO4kl 1906-12-00. Kapten 1908-11-27. RItS:tMLO 1913. Adjutant hos chefen för underofficers- och sjömanskårerna i Karlskrona 1917–1918. Adjutant hos chefen för Göteborgs örlogsdepå 1920–1927. RSO 1921-06-06. Chef för Göteborgs örlogsdepå 1927-10-01–1934. Kommendörkapen av 2:a graden i flottan 1930-07-03. Avsked 1934-02-01 fr.o.m. den 8 s.m. Befälhavare för Göteborgs sjötullföringsområde sedan 1934-10-01. Gift 1916-10-14 i Göteborg, Vasa med Greta Löwenadler, född 1893-11-24 i Göteborg stad, Gustavi förs (Äktensk. uppl. gn Göteborgs RR:s extra ordinarie avd. utslag 1942-10-20.). Dotter av grosshandlaren i Göteborg Lars Henrik Löwenadler och Mary Ann Tod.

Barn:

 • Aino Elisabet
 • Ingvor Margaretha
 • Otto-Henrik

TAB 17

Johan Fredrik, (son av Magnus Fredrik Fieandt, adlad von Fieandt, tab 11) född 1766-06-16. I S:t Michels socken. Volontär vid Savolaks infanteriregemente 1776-02-18. Kadett vid Haapaniemi krigsskola 1781–1787. Fänrik vid nämnda regemente 1788-06-21. Löjtnant vid Kajana bataljon 1789-03-20. Kapten i armén 1803-03-30. Transporterad till Savolaks infanteriregemente 1806-07-28. GMtf 1808. RSO 1809-04-03. Majors avsked 1809-04-19. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-26 under nr 128. Död 1836-07-11 Byvik Han bevistade finska krigen 1788–1790 och 1808–1809. Gift 1815-06-28 med Carolina Albertina Charpentier, född 1796-04-06 Kuhankoski

Barn:

 • Albertina Maria, född 1816-03-28 på Byvik, död 1885-07-05 Busholm Gift 1837-07-18, på Byvik med lektorn vid Borga gymnasium, prosten Johan Edvard Öhman, född 1809-10-13 i Helsingfors, död 1856-08-27, i Stockholm.
 • Carl Fredrik, född 1817. Kammarråd. Död 1895. Se Tab. 18
 • Otto Vilhelm, född 1822-12-31 och död 1828-05-22 på Byvik.

TAB 18

Carl Fredrik, (son av Johan Fredrik, tab 17), född 1817-06-23 Byvik Student i Helsingfors 1835-06-17. Auskultant i Viborgs hovrätt 1842-10-14. Extra kanslist i Viborgs hovrätt 1842-12-17. Vice häradshövding 1845-06-18. Vice landssekreterare i S:t Michels län 1847-06-16. Kronofogde i S:t Michels härad 1856-04-30. RRS:tStO3kl 1862-04-29. Lanträntmästare i S:t Michels län 1866-11-20. Kollegiiassessors titel 1867-04-28. Landskamrerare i nämnda län 1868-06-19. RRS:tStO2kl 1871-04-09. Kammarråd 1875-04-29. RRS:tAO2kl 1881-04-24. Avsked 1882-03-09. Död 1895-03-04 på sin gård Byvik. Gift 1:o 1846-06-28, med Fredrika Sofia Poppius, född 1826-01-29 i Jokkas socken, död 1857-04-18 på Byvik, dotter av vice häradshövdingen Daniel Poppius och hans 2:a fru Eva Gustava Wunsch. Gift 2:o 1860-01-17 med Anna Catharina Qvist, född 1831-03-29, död 1905-08-16 Roiniala

Barn:

 • 1. Carl Johan, född 1849. Professor. Död 1925. Se Tab. 19.
 • 1. Bror Albert, född 1852. Vice landssekreterare. Död 1894. Se Tab. 21.
 • 1. Hulda Sofia, född 1855-06-21 på Byvik, död 1919-03-26 i Kuopio. Gift 1877-12-30 med lanträntmästaren, kollegiiassessorn Herman Verner Sahlstein, född 1843-03-05 i Jorois socken, död 1911-10-31 i Kuopio.
 • 2. Anna, född 1860-11-10 på Byvik. Gift 1883-05-23 med sin kusin, politieborgmästaren i Helsingfors, statsrådet, jur. utredning kandidat Elias Öhman, född 1845-07-28 i Borgå, död 1908-03-15 i Helsingfors.
 • 2. Ernst, född 1862. Äldre lantmäteriingenjör. Se Tab. 23.
 • 2. Berta Elisabet, född 1863-03-01, död 1863-10-05.
 • 2. Hanna, född 1864-10-05 på Byvik. Innehade bokbinderi och pappershandel i S:t Michel. Död ogift 1917-07-08 i Kristina socken.
 • 2. Sigrid Elisabet, född 1866-06-06, död 1868-07-26.
 • 2. Algot Fredrik, född 1868-01-18 i S:t Michel. Student i Helsingfors 1886-06-09. Filosofie kandidat 1889-12-14. Med. kandidat 1892-05-04. Med. lic. 1896-03-11. Extra ordinarie läkare vid medicinalstyrelsen i Finland 1896-03-17. Underläkare vid länssjukhuset i Viborg 1897-11-09. Avsked 1904-03-17. Distrikts- och kommunalsjukhusläkare i Viborg 1905. Praktiserande läkare därstädes.
 • 2. Blenda Carolina, född 1870-01-28 i S:t Michel. Lärarinna i Helsingfors.
 • 2. Ines Maria, född 1871-01-06 i S:t Michel, död i S:t Michel 1873-03-05.
 • 2. Arvid Harald, född 1873-11-18 i S:t Michel. Student i Helsingfors 1893-05-14. Tandläkarekandidat 1897-05-06. Tandläkare 1899-02-08.
 • 2. Jarl Edvard, född 1875. Lantbruksingenjör. Se Tab. 24.

TAB 19

Carl Johan, (son av Carl Fredrik, tab 18), född 1849-01-26 i S:t Michel. Student i Helsingfors 1865-06-26. Filosofie kandidat 1869-12-21. Med. kandidat 1872-03-06. Filosofie magister 1873-05-30. Assistentläkare vid allmän sjukhusets i Helsingfors ögonavdelning 1874-10-01. Med. lic. 1875-05-31. Provinsialläkare i Pielisjärvi distrikt 1876-10-31. Slotts- och lasarettsläkare i Uleåborg 1879-05-20. RRS:tStO3kl 1895-04-14. Provinsialläkare i Tavastehus distrikt 1897-03-29. Professors titel 1913-04-27. Avsked 1913-10-28. Död 1925-02-05 i Helsingfors. Gift 1875-07-31 med Eva Maria von Essen af Zellie, född 1850-01-17 i S:t Michel, död 1916-04-20 i Tavastehus, dotter av vice landskamreraren Didrik Adolf von Essen af Zellie, och Sofia Alexandra Lilius.

Barn:

 • Olof Hakon, född 1876-06-22 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1895-05-14. Jur. utr. kandidat 1902-05-23. Auskultant i Viborgs hovrätt 1902-05-31 och i Åbo hovrätt 1903-08-27. Vice häradshövding 1904-12-20. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement 1906-10-30 i dess justitiedepartement 1906-12-06. Sekreterare hos domkapitlet i Borgå stift 1909. Död barnlös 1910-06-05 i Helsingfors och begraven i Tavastehus. Gift 1909-06-24 i Villmanstrand med Signhild ''' Leonora Åhman, född 1879-07-04, dotter av sågverksdisponenten Mikael Åhman.
 • Greta Maria, född 1877-03-03 i Nurmes socken. Student i Helsingfors 1895-06-14. Filosofie kandidat 1902-02-13. Gift 1905-01-09 i Tavastehus med professorn i germansk filologi vid universitetet i Helsingfors och rektorn vid universitetet i Helsingfors, filosofie doktorn Viktor Hugo Palander, sedan Suolahti, född 1874-10-07.
 • Halvar Magnus, född 1879. Med. doktor. Se Tab. 20
 • Valborg Sofia Fredrika, född 1881-08-21 i Uleåborg. Erhöll lärarinnediplom från Helsingfors finska fortbildningsläroverk 1901-06-01. Student i Helsingfors 1902-05-24. Lärarinna vid finska samskolan i Tavastehus 1904. Filosofie kandidat 1911-12-16. Pedagogie examen 1919-11-05.
 • Nanna Carolina, född 1883-03-09 i Uleåborg. Student i Helsingfors 1902-05-24. Filosofie kandidat 1907-02-11. Promoverad filosofie magister 1907-05-30. Pedagogie examen 1909-04-01, Död 1918-04-24. Gift 1911-06-03 i Tavastehus med äldre lektorn vid lyceum i Borgå, filosofie doktorn Harry Johannes Streng, i hans 1:a gifte, född 1884-01-05 i S:t Michel.
 • Eva Alexandra, född 1885-03-09 i Uleåborg. Student i Helsingfors 1903-05-22. Filosofie kandidat 1909-02-22. Lärarinna. Pedagogie examen 1920-01-21.
 • Anna Helena, född 1886-08-23 i Uleåborg. Student i Helsingfors 1905-05-20. Prokurist vid Kansallisosakepankkis kontor i Tavastehus 1908-10-06, sedermera vid Kansallisosakepankki banks huvudkontor i Helsingfors. Gift 1916-07-31 med föreståndaren för finska samskolan i Helsingfors, filosofie doktorn Aksel Anselm Koskenjaako , född 1885-04-21 i Heinola.

TAB 20

Halvar Magnus (son av Carl Johan, tab 19), född 1879-03-11 i Nurmes socken, Finland. Studentexamen i Helsingfors 1897-06-12. Med. kandidat 1901-12-13. Med. lic. 1906-11-10. Extra ordinarie amanuens vid universitetets i Helsingfors patologisk-anatomiska inrättning 1906. Amanuens vid universitetets i Helsingfors patologisk-anatomiska inrättning 1907-03-20. Assistent vid sagda inrättning 1911-03-01–1912-05-23. Docent i patologisk anatomi vid nämnda universitet 1912-03-11 . Assistentläkare vid Allmänna sjukhusets i Helsingfors otiatriska avd. 1912–1914. Med. och kir. doktor utan solenn promotion s. å. nov. 7. Avsked från nämnda docentur 1913-10-01. Läkare hos ömsesidiga livförsäkringsbolaget Suomi 1914. Prakt. läkare i Helsingfors. Död. Gift 1907-06-24 i Lojo socken, med Maria (Maj) Krogerus, född 1878-08-19. Arkitekt. Död. Dotter av översten Vik för Alexander Krogerus och Naema Johanna Forsius.

Barn:

 • Eva Maria, född 1908-04-04 i Helsingfors, liksom bröderna, död 1908-04-04.
 • Kai Viktor Johannes, född 1909-08-24 i Helsingfors. Filosofie doktor. Docent i psykologi vid Helsingfors universitet. Assistent vid universitetets psykologiska laboratorium. Gift 1938-08-07 med Lahja Hellin Oksanen, född 1908-08-22.
 • Olof Magnus (Ole), född 1911-08-03 i Helsingfors. Med kandidat. Reservsanitetslöjtnant. FFrK4kl. Gift 1937-06-24 med Aino Tuulikki Alonen, född 1906-04-11.
 • Ivo Otto Eiler (Lasse) , född 1914-04-13

TAB 21

Bror Albert, (son av Carl Fredrik, tab 18), född 1852-06-05 i S:t Michel. Student i Helsingfors 1871-05-30. Auskultant i Viborgs hovrätt 1877-01-20. Extra ordinarie kopist i senaten för Finland 1877-02-13. Vice häradshövding 1879-05-28. Juridisk ledamot i uppbådsnämnden i S:t Michels län 1880. Vice landssekreterare i i S:t Michels län 1883-02-13. Avsked från befattningen i uppbådsnämnden 1883. RRS:tStO3kl 1888-04-19. Död 1894-09-17 i S:t Michel. Gift i S:t Michel 1883-06-16 med Edit Matilda Savander, född 1863-07-24, i Kexholm, dotter av krigskommissarien i S:t Michels län, generalmajoren Robert Salomon Savander och Matilda Ahrenberg.

Barn:

 • Alvar Fredrik, född 1885. Bergsingenjör. Se Tab. 22
 • Holger Robert, född 1887-03-03 i S:t Michel, död där 1890-06-12.
 • Karli Matilda Sofia, född 1891-04-21 i S:t Michel. Gift 1911-05-24 i Helsingfors med kamreraren vid Helsingfors aktiebank Verner Fritiof Hougberg född 1882-05-28 i Helsingfors.

TAB 22

Alvar Fredrik (son av Bror Albert, tab 21), född 1885-10-03 i S:t Michel, Finland. Bergsingenjör. Studentexamen i Helsingfors 1904-05-17. Extra geolog vid geologiska kommissionens i Finland kartläggningsarbeten 1905–1907. Assistent i mineralogi vid Tekniska högskolan i Finland 1909 och 1911. Filosofie kandidat examen 1912-11-28. Specialelev vid bergshögskolan i Stockholm 1912–1913. Filosofie magister 1914-01-19. Gruvmätare vid Dannemora gruvor 1914–1915. Gruvingenjör vid Ryllshytte zink- och blygruvor 1915–1918 och vid trafikaktiebolag Grängesberg–Oxelösunds förvaltning i Stråssa 1918–1923. Lärare vid järnkontorets förmanskurser och Bergslagets ungdomsskolor i Domnarvet 1923. Svensk Undersåte. Gift 1915-12-29 vid Dannemora med Maria Lovisa (Maja) Kallstenius född 1893-01-30 i Films socken, Uppsala län, dotter av ingenjören Bruno Gottfrid Samuel Kallstenius och Anna Emilia Elisabet Ahlström.

Barn:

 • Bror Holger Fredrik, född 1916-10-21 i Uppsala.
 • Anna Edith Birgitta, född 1921-06-02 vid Stråssa i Ramsbergs socken, Örebro län.

TAB 23

Ernst, (son av Carl Fredrik, tab 18), född 1862-02-16 Byvik Student i Helsingfors 1884-05-06. Utexaminerad från fackskolan för lantmäteri vid Polytekniska institutet i Helsingfors 1888-05-31. Vice lantmätare i Uleåborgs län 1896-03-00. Transporterad till S:t Michels län 1899-01-00. Yngre lantmätare i S:t Michels län 1916. Äldre lantmäteriingenjör av lägre löneklass i S:t Michels län 1916 och av högre löneklass 1919. Avsked 1926-02-01. Gift 1901-04-07 i Loppis socken, med Greta Sofia Foudila, född 1871-02-14 i Limingo socken, död 1911-10-23 och begraven i Kristina socken, dotter av jordbrukaren Johan Henrik Foudila och Catharina Margareta Westman.

Barn:

 • Anna Margareta (Anna-Greta), född 1903-10-24 i S:t Michel. Anställd v Union de Banques i Paris.

TAB 24

Jarl Edvard (son av Carl Fredrik, tab 18), född 1875-05-14 i S:t Michel. Student i Helsingfors 1893-05-31. Elev vid lantmäteriet 1893. Utexaminerad från fackskolan för lantmäteri vid Polytekniska institutet i Helsingfors 1895-05-31. Tillförordnad lantbruksingenjör i Finlands 6. distrikt 1905. Lantbruksingenjör i 5. distriktet 1905-10-24, i 2. distriktet 1908-03-12 och i 1. distriktet 1918. Gift 1905-09-23, i Helsingfors med Antonie Seidenschnur, född 1880-04-03, dotter av handlanden i Helsingfors, konsuln Heinrich Friedrich Otto Seidenschnur och Dorotea Christine Sophie Stockmann.

Barn:

 • Birgit, född 1906-06-25 i Vasa. Student i Helsingfors 1926-05-31.
 • Karin, född 1908-07-27 i Åbo.
 • Nora, född 1913-11-22 i Åbo.

TAB 25

Carl Magnus, (son av Magnus Fredrik Fieandt, adlad von Fieandt, tab 11), född 1767-12-30 i S:t Michels socken. Volontär vid Savolaks lätta infanteriregemente 1768. Kadett vid Haapaniemi 1781–1788. Fänrik vid nämnda regemente 1788-06-21. Transportera till Savolaks totjägarregemente 1789-04-16. Sekundlöjtnant vid Savolaks totjägarregemente 1789-09-21. Premiärlöjtnant 1802-07-07. Stabskapten 1804-10-09. GMtf 1808. RSO 1808-09-15. Kaptens avsked 1809-04-19. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-26 under nr 128. Död 1833-07-14, på sin gård Strömsvik i Sulkava socken. Han bevistade finska krigen 1788–90 och 1808–09. Gift 1800-10-12 med Maria Elisabet Ehrnrooth, född 1773, död 1832-11-24 på Strömsvik, dotter av majoren Magnus Johan Ehrnrooth B, och Christina Elisabet Reiher.

Barn:

 • Magnus Gustaf, född 1802. Extra lantmätare. Död 1850. Se Tab. 26.
 • Sofia Elisabet Charlotta, född 1805-08-27 i Rantasalmi socken. Död ogift 1875-05-23 i Nyslott.
 • Otto Carl, född 1812. Kommissionslantmätare. Död 1883. Se Tab. 27.
 • Georg Fredrik, född 1815-05-07. Student i Helsingfors 1834-02-08. Lantmäterielev 1832-11-21. Lantmäteriauskultant 1836-06-13. Vice lantmätare 1844-04-15. Underforstmästare vid överstyrelsen för lantmäteriet och forstväsendet i Finland 1854-05-09. Död ogift 1864-07-12 i Kajana.

TAB 26

Magnus Gustaf, (son av Carl Magnus, tab 25), född 1802-11-19 i Sulkava socken. Kadett först vid Haapaniemi, sedan i Fredrikshamn, 1817-02-03. Avgick utan avslutad kurs 1823-02-07. Lantmäterielev 1823-04-07, student i Åbo 1824-03-30. Lantmäteriauskultant 1825-06-22. Extra lantmätare i Viborgs län 1832-04-03. Död 1850-08-09 i Viborg. Han efterlämnade änka med fem barn. Gift 1:o 1838-04-03 med Fredrika Vilhelmina Collin, född 1810-03-27, död 1840-07-19 på Strömsvik, dotter av löjtnanten N. N. Collin. Gift 2:o 1844-12-01 med Magdalena Ursinus, född 1816-09-31.

Barn:

 • 2. Alexander, född 1846-09-06, död 1850-05-02.
 • 2. Nikolai, född 1849-05-31, död 1850-05-20.

TAB 27

Otto Carl, (son av Carl Magnus, tab 25), född 1812-07-28 i Rantasalmi socken. Lantmäterielev 1829-11-05. Student i Helsingfors 1834-02-08. Lantmäteriauskultant 1836-06-13. Vice lantmätare 1846-12-18. Extra ordinarie kommissionslantmätare i S:t Michels län 1850-12-28. Kommissionslantmätare i S:t Michels län 1851-12-20. Äldre kommissionslantmätare 1874-05-15. Södra RRS:tStO3kl 1879-04-13. Avsked 1882-05-23, död 1883-01-18 i Nyslott. Gift 1841-06-24 i Hiitola socken med Alexandra Lovisa Lukenberg, född 1817-04-26 i Kerimäki socken, död 1902-02-27 i Helsingfors, dotter av kronolänsmannen Johan Adolf Lukenberg och Anna Deutsch.

Barn:

 • Blondina Johanna Elisabet (Blonda), född 1842-04-05 i Nyslott, död ogift 1926-02-16 i Helsingfors.
 • Ottilia Adolfina, född 1843-10-25 i Sulkava socken. Idkade en tid bokhandelsrörelse i Nyslott. Död i Nyslott ogift 1921-12-16.

TAB 28

Otto Alfred (son av Otto Carl, tab 27), född 1853-03-03 i Nyslott. Lantmäterielev 1876-11-04. Lantmäteriauskultant 1879-05-31. Vice lantmätare 1882-10-18. Äldre kommissionslantmätare i Kuopio län 1888-02-21. Tillförordnad ingenjör hos lantmäteriöverstyrelsen 1891. Ingenjör hos lantmäteriöverstyrelsen 1895-12-10. RRS:tStO3kl 1897-04-25. Hovråds titel 1906-04-15. Avdelningschefsadjoint vid lantmäteristyrelsen i Finland 1916-07-22. Lantmäteriingenjör vid lantmäteristyrelsen i Finland 1918. Avsked 1919-07-04. Utmärkelsetecken för 40 års tjänst 1920-06-11. Gift 1882-11-23 i Nyslott med Elin Hilma Charlotta Hjelmman, född 1862-12-18 i Rantasalmi socken, dotter av häradsskrivaren Alexander Johan Hjelmman och Hilda Sofia Lindeberg.

Barn:

 • Otto Johannes Lennart, född 1883. Ingenjör. Se Tab. 29.
 • Alfred, född 1886-07-24, i Nyslott, död 1886-07-24.

TAB 29

Otto Johannes Lennart (son av Otto Alfred, tab 28), född 1883-09-08 i Nyslott, Finland. Student i Helsingfors 1902-05-24. Utexaminerad från fackskolan för ingenjörer vid Polytekniska institutet i Helsingfors 1907-05-31. Stadsingenjör i S:t Michel 1911-08-25. Tillika Justerare i S:t Michels härad 1913. Avsked från dessa befattningar. Biträdande flottningschef vid Kymmene flottningsförening. Ingenjör vid Enso träsliperi 1919-07-01. Flottningschef vid Kajana flottningsförening. Verkställande direktör för Saima flottledsrensningsaktiebolag 1922. Chef för aktiebolag Perkaus i Kuopio 1923-01-01. Flottningschef i Savon Uittoyhdistys. Äg. Airola i Punkaharju förs, Finland. Gift 1908-05-04 i Nyslott, Finland med Sigrid Karolina Ahlberg, född 1886-09-07 i Valkjärvi socken, Finland, dotter av forstmästaren Adolf Johan Ahlberg och Anna Augusta von Torcken.

Barn:

 • Bernt Otto Erik, född 1909-08-31 i Viborg. Kassör. Gift 1939-06-24 med Karin Irja Ursin, född 1912-12-09.
 • Karin Sigrid, född 1910-12-07< i Helsingfors. Gift 1930-11-23 med adjutanten vid 3:e divisionens stab., kaptenen Tauno Sakeus Eiroma, född 1904-08-23.
 • Birgit Alexandra, född 1915-10-07 i S:t Michel, Finland.
 • Maj-Lis Maria, född 1917-05-27 i Helsingfors. Kontorist.

TAB 30

Georg Magnus, (son av Magnus Fredrik Fieandt, adlad von Fieandt, tab 11), född 1777-04-26 i Savolaks. Volontär vid Savolaks lätta infanteriregemente. Kadett vid Haapaniemi 1791–1796. Stabsfänrik vid Rautalampi bataljon 1796-07-31. Löjtnant vid Tavastehus regemente. Löjtnant i armén 1808-10-21. GMtf. Kaptens avsked 1810-05-08. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-26 under nr 128. Död 1840-05-24 på sin gård Saksala rusthåll i Padasjoki socken. Han bevistade (finska kriget 1808–09 och blev därunder sårad. Gift 1812-03-30 med Charlotta Adolfina Arvidsson, född 1790-10-07, död 1835-06-27 på Saksala, dotter av prosten och kyrkoherden i Laukas pastorat Adolf Arvidsson och Anna Catharina Molin.

Barn:

 • Anna Charlotta, född 1814-03-24, död 1814-03-30 Vehmais
 • Gustaf Adolf Magnus, född 1815-05-17, död 1827-11-19 i Kuopio.
 • Johan Henrik, född 1817-02-15, död 1821-04-23 Konnuslahti
 • Matilda Amalia, född 1818-02-06, död 1819-01-26 på Konnuslahti.
 • Constantin, född 1820-02-07 på Konnuslahti. Student i Helsingfors 1840-06-16. Godsägare, sedan några år till 1866 tobakshandlare i Helsingfors. Död 1886-06-01, på Lappviks sjukhus vid nämnda stad. Han hade utom äktenskapet flera barn, som han erkände och vilka kallade sig Fieandt, varibland sonen Carl Constantin, gift med Inez Johanna von Fieandt (tab 31). Gift 1878-04-11 i Esbo socken, med sin broders änka Olivia Grönquist i hennes 2:a gifte, född 1831-04-28 i Lampis socken, död 1879-09-19, dotter av vice pastorn Samuel Grönqvist och Henrika Elisabet Savenius.
 • Robert Mauritz, född 1821. Länsagronom. Död 1890. Se Tab. 31
 • Adolfina Sofia, född 1823-01-30, död 1904-12-17 i Padasjoki socken. Gift 1867-09-23 med landskanslisten i Tavastehus län Alexander Napoleon Kekoni, född 1811-02-09, död 1871-02-04 Hietala
 • Fredrika Matilda, född 1824-06-01, död ogift 1843-02-18 på Saksala.
 • Charlotta Vilhelmina, född 1825-12-23, död 1826-01-19.
 • Augusta, född 1827-02-26, död 1922-05-11 i Helsingfors. Gift 1857-03-10 med kronofogden, vice häradshövdingen Seraf Constantin Bellman, född 1819-08-24 i Koskis kapell av Lampis socken, död 1904-01-02 i Koskis.
 • Atle Viking, född 1829. Handlande. Död 1861. Se Tab. 33

TAB 31

Robert Mauritz (son av Georg Magnus, tab 30), född 1821-09-24 Konnuslahti Student i Helsingfors 1840-06-20. Filosofie kandidat 1846-02-13, och promov. filosofie magister 1847-06-23. Lärare vid lantbruksinstitutet på Mustiala 1850-07-11. Jordbruksföreståndare 1859-01-00. Länsagronom i Tavastehus län 1865-02-09. Avsked 1874-03-27. Död 1890-11-27 på sin egendom Saksala i Padasjoki socken. Gift 1850-03-25 i Sysmä socken med Olga Carolina Stormbom, född 1831-05-25, död 1862-06-12 i Åbo, dotter av löjtnanten Fredrik Johan Stormbom och Carolina Vilhelmina N. N.

Barn:

 • Hjalmar Alarik, född 1851-04-21, död 1865-06-15 i Padasjoki socken till följd av ett vådaskott.
 • Inez Johanna, född 1854-05-14 Otava Gift 1877-06-27 i Padasjoki socken, med sin kusin, kommunalrådet, vice häradshövdingen Carl Constantin Fieandt, född 1850-12-08, i Padasjoki socken. Han äger Saksala.
 • Georg Ivar, född 1859. Lantbruksingenjör. Se Tab. 32

TAB 32

Georg Ivar (son av Robert Mauritz, tab 31), född 1859-05-26 i Padasjoki socken. Student i Helsingfors 1877-05-26. Ägnade sig en tid åt affärsverksamhet och bruksrörelse. Utexaminerad från Mustiala lantbruksinstitut 1886 och från Polytekniska institutets i Helsingfors fackskola för lantmäteri 1888-05-31. Lantbruksingenjör med stationsort i S:t Michels stad 1891-02-26. Föreståndare för kreatursskötareskolan på Saksala gård 1892–1893. RRS:tStO3kl 1899-04-30. Avsked från nämnda lantbruksingenjörsbefattning, då i landets 3:e distrikt, 1913-05-01. Kamrerare vid sparbanken i Padasjoki 1922-10-01. Gift 1894-01-28 i Borgå med Hilda Simolin, född 1864-09-09 i Padasjoki stad, dotter av handlanden i Padasjoki Johannes Leonard Simolin och Maria Alexandra Nylander.

Barn:

 • Marta Elisabet, född 1895-01-09 i Helsingfors. Finsk stiftsjungfru. Student i Helsingfors 1913-06-09. Anställd hos Privatbanken i Helsingfors aktiebolag 1916–1920. Sångerska, anställd vid finska operan i Helsingfors. Gift 1924-06-29 på Haga nära Helsingfors med operasångaren Bernt Teodor Björkman, född 1896-11-09 i Helsingfors.
 • Aino Margareta, född 1896-09-30, i S:t Michel, död där 1898-01-22.
 • Aino Annikki, född 1903-12-22 i S:t Michel. Finsk stiftsjungfru. Student i Helsingfors 1922-05-31. Anställd vid Helsingfors aktiebank.
 • Eva Kirsti, född 1906-07-02, i S:t Michel. Finsk stiftsjungfru. Student i Helsingfors 1924-05-31. Anställd vid Helsingfors aktiebank.

TAB 33

Atle Viking (son av Georg Magnus, tab 30), född 1829-12-13 i Padasjoki socken. Student i Helsingfors 1850-02-04. Godsägare, sedan handlande i Jakobstad. Död där 1861-06-20. Gift 1857-03-10 med Oliva Grönqvist i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1878-04-11, med sin svåger godsägaren Constantin von Fieandt, född 1820, död 1886), född 1831-04-28 i Lampis socken, död 1879-09-19 dotter av vice pastorn Samuel Grönqvist och Henrika Elisabet Savenius.

Barn:

 • Hilda Augusta, född 1857-11-15, död 1859-08-16 på Sandnäs glasbruk i Nykarleby socken.
 • Ellen Sofia, född 1859-04-18, död 1859-07-04 på Sandnäs glasbruk.
 • Otto Magnus, född 1860-08-07, död på 1870-talet i Padasjoki socken.

TAB 34

Johan Henrik Fieandt, adlad von Fieandt, (son av Johan Henrik Fieandt, tab 1), född 1729-09-07. Furir vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1745. Sergeant vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1759. Fänrik 1763-12-08. Död 1765-04-02. Gift 1759-09-11, med Christina Elisabet Buure, född 1738-11-25, död 1782-02-24, dotter av majoren Erik Buure.

Barn:

 • Anna Sofia, född 1760-05-05, död 1790-04-25 i Idensalmi socken. Gift 1782-02-26 Taviniemi Jakob Magnus Westeynthius i hans 1:a gifte, född 1746-03-17 i Ylivieska socken, död 1801-01-29 i Idensalmi socken.
 • Erik Johan, född 1762. Överste. Död 1810. Se Tab. 35
 • Hedvig Margareta, 1763-06-06. (?Gift med sin svåger, kommissionslantmätaren Jakob Magnus Westzynthius i hans 2:a gifte, född 1746, död 1801.)
 • Christina Fredrika, född 1764, död 1766-11-10.

TAB 35

Erik Johan, (son av Johan Henrik Fieandt, adlad von Fieandt, tab 34), född 1762-03-01. Volontär vid Savolaks lätta infanteriregemente 1766-06-06. Student i Åbo 1776. Korpral vid nämnda regemente 1777-03-23. Rustmästare vid Savolaks lätta infanteriregemente 1778-06-30. Fänrik på extra stat 1779-04-23. Löjtnant på extra stat 1785-09-27. Kapten vid karelska jägarekåren 1788-03-24. Major i armén 1789-05-14. RSO 1789-06-02. Major vid karelska jägarekåren 1791-06-28. Överstelöjtnant 1795-09-30. Vice landshövding i Savolaks och Karelens län 1803-01-01–1803-06-30. Överste och chef för karelska jägarekåren 1803-05-11. Avsked från karelska jägarekåren med tillstånd att såsom överste kvarstå i armén 1805-05-10. Död 1810-08-16 i Stockholm. Gift 1798-09-04 med Catharina Charlotta Duncan i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1786 med häradshövdingen i Karelens övre domsaga, lagmannen Henrik Johan Porthan, född 1753, död 1796-12-01), född 1764-12-21, död 1834-11-17 Pelgjärvi

Barn:

 • Erik Johan, född 1799-07-13, död 1801-09-06.
 • Charlotta Sofia, född 1801-02-26, död 1873-10-10 i Kuopio. Gift 1823-09-16 med kaptenen vid finska jägarregementet, majoren Johan Anton Karsten, född 1795-01-17 Kantokylä
 • Carl Adolf, född 1802-11-21. Student i Åbo 1819-05-08. Auskultant i Åbo hovrätt 1824-06-15 och i Vasa hovrätt 1825-09-03. Vice häradshövding 1829-06-17. Inskriven i Viborgs hovrätt 1840-05-14. Död ogift 1846-02-06 på sin egendom Pelgjärvi.
 • Georg Henrik, född 1804. Hovrättsaktuarie. Död 1841. Se Tab. 36.
 • Erik Gustaf, född 1807. Generalmajor. Död 1888. Se Tab. 37
 • Fredrik Vilhelm, född 1809-05-02, död 1811-04-11 på Pelgjärvi.

TAB 36

Georg Henrik, (son av Erik Johan, tab 35), född 1804-12-29. Student i Åbo 1819-05-08. Auskultant i Vasa hovrätt 1822-02-22. Vice häradshövding 1827-06-18. Häradshövdings n. h. o. v. 1832-11-20. Kanslist i Vasa hovrätt 1832-11-20. Registrator i Vasa hovrätt 1835-02-27. Aktuarie 1835-05-23. Död 1841-05-13 i Vasa. Gift 1833-08-29 i Pelgjärvi socken med Margareta Charlotta von Schantz, född 1811-06-16, död 1853-02-17 i Helsingfors, dotter av överstelöjtnanten Johan Eberhard von Schantz, och Johanna Sofia Didron.

Barn:

 • Charlotta Eufrosyne, född 1834-08-03 i Vasa, död 1923-01-09 i Helsingfors. Gift 1860-07-26 med sin kusin, kapellmästaren och kompositören Johan Filip von Schantz, född 1835, död 1865.
 • Georg Johan, född 1840-07-27 och död 1840-10-23 i Vasa.

TAB 37

Erik Gustaf, (son av Erik Johan, tab 35), född 1807-04-09 i Pelgjärvi socken. Student i Åbo 1823-06-11. Kadett i Fredrikshamn 1824-04-07. Fänrik vid 4. finska skarpskyttebataljonen 1828-02-20. Transporterad till 1. finska skarpskyttebataljonen 1828-12-22, och till storfursten Mikael Paulovitj's ulanregemente såsom kornett 1831-02-22. Löjtnant Mikael Paulovitj's ulanregemente 1834-06-10. Transporterad till generalstaben 1836-10-17. RRS:tStO4kl, förändrad till 3 kl, 1837-11-09. Tillförordnad till äldste adjutant för generalstabsärenden vid grenadjärkåren 1839. Stabskapten och stadfäst i innehavande befattning 1840-04-26. RRS:tV1O4kl 1843-08-29. Kapten 1844-04-07. RRS:tAO 2kl 1847-06-14. Transporterad till finska kadettkåren 1847-12-14. Klassinspektor vid finska kadettkåren. 1847. Överstelöjtnant 1848-08-02. Erhöll till S:tAO2kl kejs. kronan 1851-01-13. Överste 1852-12-18. RRS:tV1O3kl 1856-04-29. Erhöll 1859-04-24 en briljanterad ring med kejsarens namnchiffer. Generalmajor 1862-04-29. RRS:tStO1kl 1868. Avsked 1870-08-11. Död 1888-11-11 Alahovi Gift 1849-03-15 i Sordavala med Anna Elisabet Hallonblad, född 1821-09-17, död 1869-06-18 i Fredrikshamn, dotter av kronofogden, kollegiiassessorn Johan Hallonblad och Catharina Fredrika Wegelius.

Barn:

 • Charlotta Elisabet Matilda (Lotten), född 1850-06-14 i Fredrikshamn. Gift 1876-04-06 i Pelgjärvi socken med bruksägaren Claes Ludvig Arppe, född 1846-12-04 på Koivikko i Kides socken, död 1891-12-07 på Värtsilä bruk i Tohmajärvi socken.
 • Erik Johan, född 1851. Kollegiiassessor. Död 1901. Se Tab. 38.

TAB 38

Erik Johan (son av Erik Gustaf, tab 37), född 1851-08-21 i Fredrikshamn, Finland. Kadett i Fredrikshamn 1863-08-18. Fänrik vid 17:e (ryska) skarpskyttebataljonen 1871-08-23. Underlöjtnant vid 17:e (ryska) skarpskyttebataljonen 1874-04-11. Löjtnant 1876-04-06. Transporterad till Sveaborgs fästnings, sedan 10:e reservinfanteribataljonen 1876-11-19. Stabskapten 1877-12-15. Kapten 1879-06-07. Postförvaltare i Jorois 1885-12-01. Avsked ur krigstjänsten med kollegiiassessors grad 1886-01-03. Postförvaltare i Sordavala 1889-05-30, på Sveaborg 1895-11-07. Död på Sveaborg 1901-08-03 och begraven i Pelgjärvi. Gift 1881-02-22 i Helsingfors med Alexandra Daniels, född 1853-04-30 i Lampis socken, Finland, dotter av godsägaren Carl Daniels och Maria Stefani.

Barn:

 • Rolf-Erik, född 1882-10-23 på Sveaborg, Finland, död 1886-08-01 i Jorois socken, Finland.
 • Gertrud Elisabet, född 1884-10-20 på Sveaborg, Finland.
 • Karl Bertel, född 1886-02-24 i Helsingfors. Studentexamen i Helsingfors 1905-05-13. Auskultant i Viborgs hovrätt 1910-04-11. Vice häradshövding 1914-05-29. 2:e sekreterare i Helsingfors stads taxeringsberedning 1917-01-16. 1:e sekreterare i Helsingfors stads taxeringsberedning 1919-05-20 .
 • Helge Erik, född 1889-05-27 i Jorois socken, Finland. Postpraktikant. Bokhållare vid postkupéerna 1921. FFrM2kl.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: