:

Berghman nr 922

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Berghman

Adlad 1678-02-16, introducerad 1680. Utdöd i Sverige 1841-05-18 (1838-05-15). Huruvida den fortlever i Nordamerika är ej känt.


Berghman%20A92200.jpg

TAB 1

Joen Nilsson på Espås. Hertig Johans av Östergötland uppbördsman på Stegeborg. Gift med Kerstin Håkansdotter.

Barn:

 • Håkan Joensson, född 1607-04-09. Mönsterskrivare, korpral och kornett vid rytteriet i tyska kriget. Slottsfogde i Jönköping 1636–1640. Befallningsman över Konga m fl härader av Jönköpings län 1638. Död 1666-08-29. Ägde Berg i Berg socken, Kronobergs län. Gift 1:o 1637-08-27 med Cecilia Weinheim, född 1615-04-15, död 1660-02-02, dotter av Hans Weinheim samt faster till Nils Arvidsson Weinheim, adlad Hägerflycht. Gift 2:o 1661-09-21 med Anna Nilsdotter Krook.

Barn:

 • 1. Hans Bergman, adlad Berghman, född 1642, död 1705. Se Tab. 2
 • 1. Arvid Bergman, adlad Bergenadler, född 1651, död 1722. Se adliga ätten Bergenadler, Tab. 1.

TAB 2

Hans Bergman, adlad Berghman (son av Håkan Joensson, Tab. 1), till Ödhult i Pjätteryds socken, Kronobergs län, Grimarp i Ljunga socken, Kronobergs län och Berg i Bergs socken, Kronobergs län. Född 1642-12-14 Göransberg. Student i Lund (Lsn.). Hovmästare hos riksmarskalken greve Gabriel Oxenstierna. Kronobefallningsman i Konga efter fadern 1666. Landskamrerare i Kronobergs län 1672. Adlad 1678-02-16 (introducerad 1680 under nr 922). Häradshövding i Sunnerbo härad efter sin svärfader 1680-04-14. Död 1705-12-25 på Öjhult och begraven i Bergs kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Maria Lindegren i hennes 2:s gifte (gift 1:o 1660-10-07 med majoren Johan Eketrä, född 1629, död 1669) född 1642-09-12, levde 1706, dotter av assessorn Nils Nilsson Lindegren, adlad Lindegren, och Anna Siöblad.

Barn:

 • Arvid. Förare vid Kronobergs regemente 1689-05-15. Fältväbel vid Kronobergs regemente 1692-03-17. Fänrik 1696-04-02. Löjtnant 1700-01-30. Död 1703-01-10. Gift 1699 med Beata Margareta (Charlotta Christina) von Fleissner i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kornetten Mårten Sandberg), från vilken han 1702-06-26 blev skild, dotter av överstelöjtnanten Samuel Fleissner, adlad von Fleissner, och Brita Elisabet Lang.
 • Eva Cecilia, död 1722 Vartorp och begraven i Söraby kyrka. Gift 1690 med överstelöjtnanten Erik Henrik Rappe, i hans 1:a gifte, född 1661, död 1727.
 • Johan Fredrik, född 1673. Sergeant vid Kronobergs regemente 1690-03-00. Fänrik vid Kronobergs regemente 1698-08-03 avsked 1701-03-25 för sjuklighet. Död 1710 i Väckelsångs socken och begraven 1710-08-13.
 • Sofia. Död 1727, bouppteckning efter henne 1727-03-30. Gift 1700-03-13 med tullförvaltaren i Landskrona Anders Bennersten, död 1726, bouppteckning efter honom 1726-09-21 [P. G. V.].
 • Carl Daniel, född 1677-09-24, död 1682-10-26 och begraven i Hjortsberga kyrka
 • Christina Juliana, född 1679-01-05, död 1703-05-18 i Torskinge socken, Jönköpings län. Gift 1702-06-24 med assessorn Daniel Dreffling, adlad Lillienberg, i hans 1:a gifte, född 1675, död 1723.
 • Gustaf, född 1680. Assessor. Död 1735. Se Tab. 3
 • Nils Georg. Fänrik vid Smålands tremännings infanteriregemente 1700-08-13. Löjtnant vid Smålands tremännings infanteriregemente 1703-06-27, löjtnant vid Kronobergs regemente 1704-01-11. Stupade 1704-08-10 vid Posen .
 • ? Brita Maria, levde 1696.

TAB 3

Gustaf (son av Hans Bergman, adlad Berghman, Tab. 2), till Öjhult samt Ekeryd i Väckelsångs (Flisby) socken, Kronobergs (Jönköpings) län och Boaryd i Väckelsångs (Björkö) socken, Kronobergs (Jönköpings) län, Sjöbol i Östra Torsås socken, Kronobergs län, Huseby i Skatelövs socken, Kronobergs län och Hovmantorp i likanämnd socken, Kronobergs län. Född 1680-02-01. Student i Lund 1695 (SL.). Auskultant i Göta hovrätt 1701. Vice häradshövding 1704. Häradshövding i Konga m fl härader efter sin svärfader 1706-12-07. Häradshövding i Norrvidinge m fl härader 1718-10-11. Assessors titel 1719-11-18. Död 1735-05-26 på Ekeryd och begraven i egen grav i Hovmantorps kyrka, Småland, varest ock hans vapen uppsattes. Gift med Maria Christina Rudebeck, döpt 1686-02-13 på Ekeryd, död 1757-02-20 och begraven i Hovmantorps kyrka, där hennes epitafium uppsattes, dotter av häradshövdingen Paul Rudebeck, och hans 1:a fru Christina Magdalena Rosenhand.

Barn:

 • Christina Regina, född 1705-05-14 på Ekeryd, död 1772-02-19 på Boaryd. Gift med kaptenen Ivar Gabriel von Schantz, född 1695, död 1743.
 • Ebba Maria, född 1706-08-09 på Ekeryd, död 1778-05-13 på Högnalöv Storegården i Uråsa socken, Kronobergs län. Gift 1:o 1724-12-13 med ryttmästaren Göran Rosenbielke, född 1694, död 1731. Gift 2:o 1733-04-15 på Ekeryd med sin faders kusin, prosten mag. Håkan Flintsten, i hans 2:a gifte, död 1733. Gift 3:o 1735 med domprosten i Lund doktor Ambrosius Westring, född 1692-11-29 i Öregrund, död 1762-12-13 i Lund.
 • Hans Fredrik, född 1707. Hovrättsråd. Död 1772. Se Tab. 4.
 • Paul Gustaf, född 1709. Kamrerare. Död 1786. Se Tab. 6
 • Bengt Georg, född 1710. Lagman. Död 1764. Se Tab. 7
 • Eva Sofia, född 1711-06-13, död 1794-11-03 i Ingelstad (Igelstad) [P. G. V.] Sjögården, Östra Torsås socken. Gift 1728-07-02 på Ekeryd med kronofogden och underlantjägmästaren Gustaf Sandwall, död 1749-01-06.
 • Elsa Margareta, född 1712-09-07 på Hovmantorp, död 1715-01-15.
 • Carl Henrik, född 1713. Assessor och brukspatron. Död 1774. Se Tab. 8.
 • Anna Magdalena, född trilling 1715-01-16 på Hovmantorp, död på Hovmantorp 1792-09-21. Gift 1737-04-26 på Ekeryd med lagmannen Magnus Hellenstierna, född 1702, död 1783.
 • Elsa Margareta, född trilling 1715-01-16 och död 1715-01-16 på Hovmantorp.
 • Sara Catharina, född trilling 1715-01-16 på Hovmantorp, död ogift 1763-09-01 i Skatelövs socken [Medd. av V. Ljungfors, Malmö].
 • Nils Daniel, född 1716. Kapten. Död 1755. Se Tab. 11
 • Peter Olof, född 1717-08-27 på Ekeryd. Student i Lund 1732. Magister i Lund 1741-06-27 biblioteksamanuens vid akademien i Lund 1745. Vice bibliotekarie 1747. Notarie vid fil. fakulteten 1772. Död ogift 1797-12-31 i Lund och begraven 1798-01-09.
 • Beata Juliana, född 1718-12-26, död 1798-06-26 i Resmo prästgård, Kalmar län. Gift 1744-08-18 med prosten och kyrkoherden i Jämshögs pastorat av Lunds stift, teologisk doktor Johan Corylander, född 1707-01-17 i Norrköping, död 1775-02-08 i Jämshögs prästgård, Blekinge län (Sön.).
 • Arvid, född 1720-09-16, död 1722-03-00.
 • Adam, född 1722-04-00 på Ekeryd, död 1729-06-02.
 • Hedvig Ulrika, född 1723-04-25 på Ekeryd, död 1729 och begraven 1729-12-13.
 • Maria Cecilia, född 1724-08-13 på Ekeryd, död 1798-10-29 i Resmo prästgård, den sista av 19 syskon. Gift 1:o 1744-08-19 med häradshövdingen Peter Nobelius, född 1702, död 1765-01-23. Gift 2:o 1769-01-25 med prosten och kyrkoherden i Resmo och Mörbylånga pastorat av Kalmar stift Elias Salomon, född 1718-03-03, död 1792-07-09.
 • Hedvig Eleonora, född 1730-07-07 på Ekeryd, död på Ekeryd 1786-10-26. Gift 1749-01-08 på Hovmantorp med borgmästaren i Nyköping Carl Finerus, född omkring 1700 i Stora Harrie socken, Malmöhus län, död 1770-07-23 i Ronneby (Ssn.).

TAB 4

Hans Fredric (son av Gustaf, Tab. 3), till Tävelsås i Tävelsås socken, Kronobergs län. Född 1707-08-20 på Ekeryd. Student i Lund (SL.) 1725 och i Uppsala 1730-10-20. Auskultant i Göta hovrätt 1731. Vice advokatfiskal i Göta hovrätt 1732. Landskamrerare i Kronobergs län 1734-02-16. Vice landssekreterare i Kronobergs län 1735. Assessor i Göta hovrätt 1747-12-19. Hovrättsråd i Göta hovrätt 1756-01-31. Avsked 1762-06-29. Död 1772-12-01 på Högnalöv Storegården i Uråsa socken. Gift 1743-05-26 Orraryd med Maria Branting, född 1716, död 1754-03-24 på Tävelsås och begraven 1754-04-09, dotter av assessorn Gabriel Branting och Sara Gahm samt syster till överjägmästaren Sigfrid Branting, adlad Adlerbrant, nr 2034.

Barn:

 • Gustaf Fredrik, född 1736-01-08 på Orraryd, död 1739-12-19.
 • Maria Christina, född 1737-02-02, död 1819-05-02 på Stensholm i Hakarps socken, Jönköpings län. Gift 1761-10-23 på Tävelsås med sin morbrors svåger, assessorn Samuel Gustaf Queckfeldt, född 1720, död 1786.
 • Gabriel, född 1738-03-12, död 1738-05-21.
 • Gabriel, född 1739. Bankokamrerare. Död 1795. Se Tab. 5
 • Sara Elisabet, född 1740-09-18, död 1788-09-28 i Ronneby. Gift 1765-08-16 på Tävelsås med sin kusin, kaptenen Johan Gabriel von Schantz, född 1728, död 1786.
 • Fredrik, född 1742-08-22 och död 1743-08-01 på Tävelsås.
 • Hans Gustaf Fredrik, född 1744-01-02 på Tävelsås. Volontär vid Kronobergs regemente 1759-12-04. Sergeant vid Kronobergs regemente 1763-06-01. Avsked 1770-06-30. Död 1801-08-02 på Stensholm. Gift 1775-09-19 Gärdshov med Elisabet Ulrika von Vicken, född 1726-08-27, död 1793-07-13 på frälsehemmanet Bäck i Byarums socken, dotter av översten Hans Isak von Vicken och Anna Dorotea Engelhart samt syster till Johan Edvard, Isak, Otto, Henrik Adolf och Reinhold Gustaf von Vicken, naturaliserad och adopterad von Vicken, nr 830.
 • Erik Ivar, född 1745-09-20 och död 1745-10-13 på Tävelsås.
 • Ebba Catharina, född 1747-06-17 och död 1748-06-06 på Tävelsås.
 • Paul Georg, född 1749-05-18 och död 1749-11-15 på Tävelsås.
 • Carl, född 1750-06-06 och död 1750-12-20 på Tävelsås.
 • Anna Beata, född 1751-06-17 på Tävelsås, död 1812 Mellby
 • Magdalena Regina, född 1752-11-01 på Tävelsås, död 1819-10-22 Eriksöre. Gift 1803-02-25 Bengtstorp med prosten och kyrkoherden i Vickleby pastorat av Kalmar stift, teologiska doktorn Christoffer Lambrecht, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1760-09-23 med Maria Stagnelia, född 1737-12-14, död 1802-06-13, dotter av kontraktsprosten, kyrkoherden i Högsby pastorat av Högsby stift Magnus Stagnelius och Catharina Sundelia), född 1732-01-01 i Kalmar, död 1810-05-02 i Vickleby prostgård (Hm.).
 • Ambrosius Magnus, född 1754-01-20 på Tävelsås. Volontär vid Kronobergs regemente 1770-03-02. Furir vid Kronobergs regemente 1770-12-24. Sergeant vid Västerbottens regemente 1773-04-23. Fänrik vid Västerbottens regemente 1773-10-12. Löjtnant vid Västerbottens regemente 1778-01-28. Kapten 1782-04-03. Kapten med kompani 1785-04-20. Major 1789-06-28. RSO 1790-05-22. Överstelöjtnant 1794-04-18. Överste i armén 1803-07-25. Avsked 1808-02-25. Död ogift 1841-05-18 i Karlskrona och begraven i Hovmantorps kyrka

TAB 5

Gabriel (son av Hans Fredrik, Tab. 4), döpt 1739-07-30 i Växjö. Student i Lund 1756 (Lsn.). Jur. examen (Lsn.) 1758. Auskultant i Göta hovrätt. Extra ordinarie tjänsteman i riksbanken 1761-05-27. Kanslist i riksbanken 1761-08-19. Vice inspektor vid Stockholms djurgård 1769-05-29 äldste kanslist i banken 1770-07-16. Referendaries fullmakt 1779-01-29. Bankokamrerare 1792-08-23. Död 1795-06-25 på Tranholmen vid Lidingön [Sj]. Gift 1790-02-07 i Stockholm med Magdalena Cremer, född 1744-08-10 på Resarö-Ytterby i Österåkers socken, Stockholms län, död 1815-03-24 i Stockholm, dotter av fänriken Jakob Johan Cremer, och hans 2:a fru Anna Margareta Gottman.

Barn:

 • Hans Jakob, född 1790-03-29. Student i Uppsala 1806. Avlade jur. examen 1808. Auskultant i Svea hovrätt 1808-07-17. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1808-09-28. Auskultant i Göta hovrätt 1810-10-01. Hovjunkare. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1812-09-05. Till förordnad auditör vid dalregementet 1812-10-07. Extra ordinarie kanslist i kammarkollegium 1813-03-08. Auskultant i kommerskollegium 1813-10-18. Notarie i kommerskollegium 1318-12-23. Död ogift 1815-11-28 i Stockholm [Ak]

TAB 6

Paul Gustaf (son av Gustaf, Tab. 3), född 1709-05-14 på Ekeryd. Student i Lund 1725 (SL.) och i Uppsala 1730-10-20. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1731. Kammarskrivare i kammarkollegium vid bytesstaten (Ök.) 1734-05-02. Myntproberare 1742-05-28. Kammarskrivare vid 1. provinskontoret i kammarkollegium (Ök.) 1737-09-17. Åter kammarskrivare vid bytesstaten (Ök.) 1739-05-03. Landskamrerare i Stockholms län 1745-07-07. Kamrerare i 2. avräkningskontoret (Ök.) i kammarkollegium 1751-08-03. Avsked (Ök.) 1777-12-10. Död 1786-01-29 i Stockholm. Gift 1746 med Anna Elisabet Weber, född 1716-01-03, död 1764-06-24.

Barn:

 • Gustaf, född 1747-03-19 i Stockholm. Volontär vid fortifikationsstaten 1763. Volontär vid livgardet 1763-11-22. Rustmästare vid livgardet 1764. Furir 1765. Kom till S:t Domingo, där han blev dragon. Reklamerades därifrån. Sergeant vid livgardet. Bataljonsadjutant 1776. Fänrik vid Österbottens regemente 1777-04-23. Stabslöjtnant vid Österbottens regemente 1780-11-21. Löjtnant i armén 1788-07-22. Bevistade hela kriget med Ryssland 1788–1790. Död 1791-02-09 i Borgå. Innehade då Valkilla boställe i Storkyro socken. Gift 1779-04-00 i Stockholm med Hedvig Eleonora Blixenstråle, född 1752-02-11, bodde 1804 i Vasa, dotter av bankokommissarien Carl Blixenstråle, och Christina Charlotta Gahn.
 • Teodor Fredrik, född 1749-02-15 i Stockholm. Furir vid arméns flottas marinbataljon. Uppgives i bouppteckningen efter fadern vara kofferdistyrman och vistas utrikes.
 • Bengt Carl, född 1751-09-15, död 1752-05-20.
 • Hedvig Maria, född 1753-05-16, död ogift 1837-02-15 i Stockholm.
 • Bengt Olof, född 1755-03-19. Kassör vid nummerlotteriet. Måste gå ur riket och blev musikus i Tyskland. Levde utrikes vid bouppteckningen efter fadern.

TAB 7

Bengt Georg (son av Gustaf, Tab. 3), född 1710-05-20 på Ekeryd i Väckelsångs socken, Kronobergs län. Student i Lund 1725 (SL.) och i Uppsala 1730-10-20. Extra ordinarie kanslist vid krigsexpeditionen 1733-04-03. Notarie vid amiralitetskommissariatet i Stockholm 1737-05-22. Sekreterare vid utredningskommissionen 1743-09-08. Sekreterare vid generaltullarrendesocieteten 1744-06-18. Häradshövding i Hölebo härad, Södermanlands län 1750-07-03. Lagmans fullmakt 1762. Död 1764-12-08. Gift med Lovisa Weber, född 1707, död 1791-04-06 i Stockholm.

Barn:

 • Maria Lovisa, född 1743, begraven 1744-02-08 i Kungsholms församling, Stockholm.
 • Maria Christina, född 1747-07-16, död ogift 1823-01-24 i Klara församling, Stockholm.
 • Gustaf, död ung före fadern.
 • Ebba Gustava, född 1748-10-23, i Stockholm, död ung före fadern.

TAB 8

Carl Henrik (son av Gustaf, Tab. 3), till Kläcklinge i Kalvviks socken, Kronobergs län och Huseby i Skatelövs socken, Kronobergs län. Född 1713-11-16. Student i Lund 1732 (SL.). Vice auditör vid Kronobergs regemente. Hovrättsassessors titel. Brukspatron på Huseby. Död på Huseby 1774-02-13. Gift 1:o 1755-05-25 Elofshult med sin syssling, Hedvig Elisabet von Castanie, född 1730-03-26 på Elofshult, död 1766-12-10 på Huseby, dotter av kommendören Joakim Christoffer Castanie, adlad von Castanie, och hans 2:a fru Christina Beata Rosenbielke. Gift 2:o 1768-03-04 i Karlskrona med Eleonora Björk, född 1731, död 1794-03-13 i Karlskrona, dotter av vice amiralen Nils Björk och Ingeborg Nyman.

Barn:

 • 1. Maria Beata, född 1757-03-12 på Ekeryd, död 1820-02-29 Bredalycka. Gift 1782-10-13 Enganäs med överstelöjtnanten och platsmajoren i Göteborg Carl Magnus Stenfelt (brorson till kaptenen Georg Stenfelt, adlad Stenfelt), i hans 2:a gifte (gift 1:o 1764-12-07 Värnlanda, med Maria Elisabet Ehrenborg, född 1728-08-22, död 1781-11-30 på Grimsgöl i Långasjö socken, Kronobergs län, dotter av överstelöjtnanten Jöns Mikael Ehrenborg, och Maria Charlotta Ödell eller Ödla), född 1726-02-18 i Fröggestorp Lillgården, Linnaryds socken, Kronobergs län, död 1798-04-16 på Värnlanda.
 • 1. Gustaf Joakim, född 1758-06-25 (1758-06-05) på Huseby [Medd. av V. Ljungfors, Malmö], död ung.
 • 1. Carl Fredrik, född 1759. Överjägmästare. Död 1807. Se Tab. 9.
 • 1. Christina Juliana, född 1760-10-09, död 1819-03-23 i Bankeboda, Agunnaryds socken, Kronobergs län. Gift 1778-10-04 med kaptenen Gustaf Mauritz Sneckenberg, född 1741, död 1826.
 • 1. Bengt Georg, född 1762-12-30 på Huseby, död på Huseby 1764-06-25.
 • 1. Gustaf Joakim, född 1763-07-25, död 1764-07-03 på Huseby.
 • 1. Magnus Georg, född 1764-07-13 på Huseby. Kadett vid artilleriet. Underlöjtnant vid artilleriet 1782-03-20. Avsked 1791-12-20.

TAB 9

Carl Fredrik (son av Carl Henrik, Tab. 8), född 1759-06-23 (enligt meritlista i riksarkivet 1756-06-26). Volontär vid Kronobergs regemente 1774. Underofficer 1774. Sekundadjutant 1777-12-10. Genom byte fänrik vid von Saltzas regemente 1782-11-28. Avsked 1785-12-14. Överjägmästares titel 1786-10-06. Tjänstgjorde sedan som överjägmästare och magasinsförvaltare i Kronobergs län. Ägde Bergs säteri 1777–1790. Död 1807-01-28 på Helgevärma i Öjaby socken, Kronobergs län [Sj]. Gift 1:o 1785-03-30 i Karlskrona med Johanna Christina Wimmermarck, född 1764, död 1795-05-26 på Helgevärma. Gift 2:o 1795-12-27 med sin kusins dotter Vendela Maria Rosenbielke, född 1775-11-16, död 1857-05-17 i Karlshamn, dotter av häradshövdingen Per Lennart Rosenbielke, och Christina Magdalena Hellenstierna.

Barn:

 • 1. Carl Hana Jakob, född 1786. Kapten. Död 1838. Se Tab. 10
 • 1. Gustaf Fredrik, född 1787-01-00 och död 1788-01-21 Berg
 • 1. Nils Johan, född 1787-12-05 på Berg. Student. Död 1804-09-08 på Helgevärma.
 • 1. Christina Eleonora, född 1789-12-30 på Berg. Stiftsjungfru. Död 1881-12-17 i Växjö och begraven på Växjö kyrkogård. Gift 1811-04-07 Hinsekind med lantmäteridirektören, RVO, Per Fredrik Forssman, född 1783-02-09 i Växjö, död i Växjö 1851-06-23 och begraven å Växjö kyrkogård.
 • 1. Charlotta Elisabet, född 1791-06-11 på Berg, död 1793-08-08 på Helgevärma.
 • 1. Eva Carolina, född 1792-10-02 på Helgevärma. Stiftsjungfru. Död ogift 1881-01-19 i Växjö och begraven å Växjö kyrkogård.
 • 1. Charlotta Fredrika, född 1795-02-17 och död 1795-06-06 på Helgevärma.
 • 2. Charlotta Stelina, född 1796-10-16 på Helgevärma, död 1803-05-19 Aneboda
 • 2. Gustaf Fredrik, född 1798-05-13 på Helgevärma. Volontär vid Kronobergs regemente 1810. Rustmästare vid Kronobergs regemente 1811-10-11. Förare med sergeants karaktär 1815-04-02. Sergeant 1821-12-12. Fanjunkare. Avsked 1825-12-01. Överflyttade till Norra Amerika, där han lär varit gift tvenne gånger. Huruvida han haft avkomlingar är ej känt.
 • 2. Augusta Vilhelmina, född 1800-02-06 på Helgevärma, död 1862 i Köpenhamn. Gift 1:o 1821 med landsfiskalen Johan Åbjörnsson, född 1794-12-06 i Landskrona, död 1835-11-26 i Sigtuna (Ssn.). Gift 2:o med en kofferdikapten Hjort.
 • 2. Ebba Fredrika Amalia, född 1801-10-20 på Aneboda död ogift 1899-06-24 i Växjö.
 • 2. Ambrosius Salomon, född 1803-08-21 på Aneboda, död på Aneboda 1803-12-11.
 • 2. Charlotta Stellina, född 1805-06-15 på Helgevärma. Stiftsjungfru. Död 1881-02-04 i Växjö och begraven på Växjö kyrkogård. Gift 1827-02-06 med vice musikdirektören vid Kalmar regemente Carl Johan Lindgren, död 1840 i Kalmar.

TAB 10

Carl Hans Jakob (son av Carl Fredrik, Tab. 9), född 1786-01-09 på Berg. Kadett vid Karlberg 1804-09-29. Utexaminerad 1807-04-02. Fänrik vid Kronobergs regemente 1807-04-10. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1812-07-28. Kapten i armén 1816-02-20. Kapten vid Kronobergs regemente 1818-02-17. RSO 1829-08-31. Avsked med pension 1837-12-15. Död 1838-05-15 Fylleryd. Bevistade fälttågen i Finland och Västerbotten 1808 och 1809 samt i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Gift 1818-08-25 i Växjö med Maria Charlotta Bergius, född 1792-10-04, död 1869-04-17 i Växjö, dotter av kammarrättsrådet Peter Adam Bergius och Helena Sofia Lundström.

Barn:

 • Adam Fredrik Ambrosius, född 1819-06-09 och död 1819-07-16 i Växjö.
 • Helena Christina Rosalie, född 1820-06-02, död ogift 1883-01-16 i Växjö och begraven på Växjö kyrkogård.

TAB 11

Nils Daniel (son av Gustaf, Tab. 3), till Hovmantorp i Hovmantorp socken, Kronobergs län, döpt 1716-02-12 på Hovmantorp. Student i Lund 1732 (Lsn.). Volontär vid Kronobergs regemente 1740. Förare vid Kronobergs regemente 1741. Fänrik 1743-01-07. Löjtnant 1749-05-09. Kapten 1754-05-09. Död 1755-05-29 i Skatelövs socken, Kronobergs län. Gift 1746-12-14 Åkerö med Christina Sofia Boije af Gennäs, född 1721, död 1799-03-29 Göransbo, dotter av översten Christer Boije af Gennäs, och hans 2:a fru, Anna Margareta von Dobrokowsky.

Barn:

 • Gustaf, född 1747-09-16 på Hovmantorp, död på Hovmantorp 1747-12-10 och begraven 1747-12-13.
 • Gustaf Vilhelm, född 1748-09-15 på Hovmantorp. Student i Lund 1762 (SL.). Jur. student i Lund. Död 1764-09-08 Örsholm
 • Anna Margareta, född 1750-03-14 på Hovmantorp. Död 1807-11-19. Gift 1786-05-12 med kronolänsmannen Johan Georg Brodin, född 1739, död 1814-04-06 på Göransbo.
 • Maria Christina, född 1751-07-21 på Hovmantorp, död som barn.
 • Christer Fredrik, född 1752-09-01 på Hovmantorp, död på Hovmantorp 1752-10-05.
 • Carl Magnus, född 1754-03-28 på Hovmantorp. Volontär 1757. Förare 1764-09-02. Sergeant vid Kronobergs regemente. Död ogift 1783-04-21 i Stackarp i Torpa socken, Kronobergs län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: