:

De Carnall nr 1921

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten de Carnall nr 1921 †

Natural. 1751-11-21, introd. 1752. Utdöd 1874-11-17. En gren uppflyttad i d.v. riddarklassen under nr 1921, A.

Släkten härstammar från Kurland, på vars riddarhus den varit intagen under namnet von Cardinal. En gren med detta namn överflyttade redan 1596 till Schlesien, men utslocknade därstädes på 1700-talet. – En medlem av ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818, men dog ogift.

TAB 1

Constantin von Carnall, född 1652. Geheimeråd hos hertig Ferdinand av Kurland. Gift med Eva Catharina von Cethvigen, kurfurstliga brandenburgska geheimerådet von Cethvigens dotter.

Barn:

 • Ferdinand Ernst von Carnall, adlad de Carnall, född 1681 på slottet Mitau i Kurland. Volontär vid kursaxiska gardet 1698. Förare därst. s. å. Fänrik 1699-09-24. Löjtnant vid Upplands femmänningsintanteriregemente 1709-11-25. Sekundkapten därst. s. å. 22/10. Premiärkapten1 1714-06-05. Konfirm.fullm. 1716-12-08. Major 1720-02-24. Major vid översten greve Posses värvade garnisonsregemente i Stralsund 1722. Fick kompani därst. 1741-04-20. Transp. till drottningens livregemente 1747-11-19. Avsked 1748-04-13. Adlad 1751-11-21 (introd. 1752 under nr 1921). RSO 1751-12-04. Död 1752-12-00 'Han blev buren till dopet av hertig Ferdinand själv. Råkade 1701 i svensk fångenskap och gick då i svensk tjänst.'. Gift 1709-04-08 i Stockholm Hovförsamlingen med Anna Catharina Sjödahl, dotter av N. N. Sjödahl och Elsa Strilow.

Barn:

 • Eva Elsa, född 1709-08-24, död 1797-11-12 på Artukais i Reso socken i Finland. Gift 1723 med kaptenen Gustaf Mikael Gyldenstolpe, född 1682, död 1732.
 • Carl Constantin (friherre de Carnall), född 1711. Generalmajor. Död 1773. Se Tab. 6.
 • Olof Adolf, född 1712-12-24 Gunnarstorp, död 1713-05-09 i Forshems socken, Skaraborgs län.
 • Margareta Maria, född 1714-01-29. Gift 1743 med kaptenen vid drottningens livregemente, RSO, polske greven Carl Fredrik von Jancke, född 1720-04-03 i Landskrona.
 • Helena Dorotea, född 1715-04-10, död 1718-02-28 i Lyby socken, Malmöhus län.
 • Ferdinand Ernst, född 1716-06-30, död s. å. 18/10.
 • Anna Lovisa, född 1717-08-15, död 1788-11-30 i Ilmoniemi by i Karislojo socken.2. Gift 1741 med kyrkoherden i Karislojo församling i Finland filosofie magister Gabriel Hartman, född 1717-08-18 i Lyby socken, död 1763.2
 • Ferdinand Ernst, född 1719-05-11 i Kristianstad. Fänrik vid Österbottens regemente. Avsked 1743-01-12. Löjtnant i preussisk tjänst. Död ogift 1753.
 • Helena Catharina, född 1720-08-02. Gift 1753 med kyrkoherden Carl Fredrik Wilkomm.
 • Lorentz Bogislaus, född 1721-08-18, död 1722-03-27. Anna Sofia, född 1723-02-01. Gift 1744 med kaptenen vid Löwenfelsska regementet Christian Olaus Munck, född 1707, död 1781-05-26 Nääs
 • Hans Henrik, född 1724. Kapten. Död 1801. Se Tab. 2
 • Susanna Elisabet, född 1726-11-11. Gift med kapellanen i Kemi socken i Finland, vice pastorn Mattias Hildén i hans 2:a gifte, född 1717-12-15, död 1766
 • Lorentz Johan, född 1728-10-02. Kapten i preussisk tjänst. Död ogift 1760-11-03 i bataljen vid Torgau.
 • Henning Rudolf, född 1730. Kapten. Död 1787. Se Tab. 3
 • Dorotea Christina, född 1731-08-04, död s. å. 15/11.
 • Adam Ludvig, född 1733-05-23, död 1738-03-04.
 • Christina, född 1735-04-27, död 1739-02-10.

TAB 2

Hans Henrik (son av Ferdinand Ernst von Carnall, adlad de Carnall, Tab. 1), född 1724-12-13 i Kristianstad. Volontär vid Bousquets infanteriregemente 1736-01-06. Lärkonstapel vid artilleriet i Stralsund 1740. Furir vid Österbottens regemente 1742-08-02. Förare därst. 1744-02-05. Sergeant 1747-09-06. Fänrik 1750-03-30. Löjtnant 1761-07-27 med tur från 1757-05-06. Kapten 1765-02-28. RSO 1772-05-28. Regementskvartermästare 1774-02-23. Avsked 1776-07-29. Död 1801-02-25 i Helsingfors. Gift 1762 med Maria Charlotta Engelcrantz, född 1736-02-17 i Stockholm, död 1826-10-10 i Helsingfors, dotter av kanslirådet Otto Fredrik Engelke, adlad Engelcrantz, och Anna Beata Albrecht.

Barn:

 • Ferdinand Ernst, född 1763-02-13 i Helsinge socken i Finland2. Page hos konungen 1776-05-01. Fänrik vid Stackelbergska regementet 1780-12-13. Sekundadjutant därst. 1789. Fänriks lön 1791-12-20. Stabslöjtnant 1793-02-15. Löjtnant på stat s. å. 26/4. Adjutant i staben och kapten i armén5 1796-07-31. Platsmajor på Sveaborg 1801-10-26. RSO 1805-03-01. Död ogift 1807-12-12 på Sveaborg.
 • Otto Fredrik, född 1767-05-08, död s. å. 26/5.
 • Anna Fredrika Charlotta, född 1769-01-14, död s. å. 22/6.
 • Carl Henrik, född 1771-10-26 i Laihela socken2. Student i Åbo 17833. Page hos konungen 1787-09-03. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1788-06-11. Löjtnant därst. 1793-07-15. Kapten i armén2 1802-07-30. Kapten vid Jägerhomska värvade regementet s. å. 16/12. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 129 bland adelsmän 1818-02-07. Död ogift 1828-01-13 i Helsingfors.
 • Charlotta Gustava, född 1774-05-12, död s. å. 26/5.
 • Carl Vilhelm, född 1777. Fänrik vid drottningens livregemente 1785-04-18. Död ogift i början av 1800-talet

TAB 3

Henning Rudolf (son av Ferdinand Ernst von Carnall, adlad de Carnall, Tab. 1), född 1730-02-02 i Fjälkestads socken, Kristianstads län. Volontär vid Schwerinska regementet 1736-07-26. Kadett vid artilleriet i Stralsund 1742-12-01. Åter volontär vid Schwerinska regementet 1744-06-23. Avsked 1748-05-20. Förare vid drottningens livregemente s. å. 1/6. Sergeant därst. Fältväbel 1755-09-28. Konstit. fänrik 1758-06-20. Löjtnant 1770-09-18. Stabskapten 1779-05-12. Kapten med kompani4 1784-06-11. Avsked 1787-01-17. Död 1787-09-04 i Stralsund. Gift 1755 med N N. von Krassow.

Barn:

 • Ferdinand Ernst Ulrik, född 1756-08-07, död ogift.
 • Anna Christina Carolina, född 1758-12-14.
 • Arvid Conrad, född 1760. Generalmajor. Död 1840. Se Tab. 4
 • Carl August Fredrik, född 1778-03-05 i Stralsund. Volontär vid Psilanderhielmska regementet 1784-09-10. Rustmästare därst. 1786-01-03. Förare vid drottningens livregemente s. å. 29/12. Fänrik därst. 1787-01-17. Löjtnant i armén 1800-09-29 och vid regementet 1801-06-16. Kapten i armén 1807-08-21 och vid regementet 1809-06-26. Övergick med regementet i preussisk tjänst 1815-10-23. Kapten vid 3. ostpreussiska infanteriregementet nr 4 s. å. 28/12. Transp. till 34. infanteriregementet 1816-03-08. Död 1819-08-30 genom drunkning i Rhen.

TAB 4

Arvid Conrad (son av Henning Rudolf, Tab. 3), född 1760-02-23 i Stralsund. Volontär vid änkedrottningens livregemente 1766-01-01. Ryttmästare därst. 1773-12-31. Gick i preussisk tjänst 1777-08-19. Fänrik vid drottningens livregemente 1779-12-16. Löjtnant i preussisk tjänst vid regementet von Wangenheim i Glatz. Avförd ur drottningens livreg:s rullor 1798-10-24 på grund av uteblivande över permissionen. Major vid preussiska regementet Grawert 1806. Chef för 10. preussiska infanteriregementet. Generalmajor. Avsked 1815. Död 1840 i Glatz. Gift med Charlotte de Cointe.

Barn:

 • Rudolf, född 1804. Bergshauptman. Död 1874. Se Tab. 5

TAB 5

Rudolf (son av Arvid Conrad, Tab. 4), född 1804-02-09 i Glatz. Student i Berlin 1823–1824. Anställd vid bergverken i Tarnowitz i Schlesien. Bergmästare därst. 1839. Oberbergamtassessor i Bonn 1844 och i Berlin 1847. Geheime oberbergrat och föredragande i handelsministeriet 1854. Bergshauptman och direktör vid oberbergamtet i Breslau 1855–1861. Död där 1874-11-17 och slöt ätten på svärdssidan. Han gjorde sig högt förtjänt om det preussiska bergsbruket och utgav flera förtjänstfulla arbeten samt är upptäckare av vårt viktigaste kaliråmaterial, den efter honom uppkallade karnalliten.'. Gift med Emelie Büttner.

Barn:

 • Clara Louise, född 1845-07-23 i Tarnowitz, död 1893-04-20 i Hannover, den sista av namnet. Gift 1864-12-01 i Breslau med preussiske polisinspektören, löjtnanten Ehregott Gustaf Adolf von Hulsen i hans 1:a gifte (gift 2:o 1897-03-28 i Berlin-Steglitz med Antonio Köppen, född 1839-09-22, död 1906-11-30 i Berlin-Halensee), född 1836-12-22 i Potsdam, död 1915-02-11 i Berlin [7].
 • En dotter, levde 1872. Gift med en präst i Oberglogau.

Adliga ätten de Carnall nr 1921 A †

Uppflyttad i d. v. riddarklassen 1778. Utdöd 1836-05-23.

Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-02-07 under nr 71 bland adelsmän.

TAB 6

Carl Constantin (friherre) de Carnall (son av Ferdinand Ernst von Carnall, adlad de Carnall, Tab. 1), född 1711-07-02 i Skåne. Musketerare vid översten greve Carl Posses infanteriregemente 1724. Korpral därst. 1726. Rustmästare 1728-05-01. Furir 1729-05-12. Förare 1730-05-21. Avsked 1734-01-20. Fältväbel s. å. Fänrik vid konung Stanislai i Polen krongarde 1734-03-22. Grenadjärlöjtnant därst. s. å. 15/5. Kapten 1735-01-02. Återkom till Sverige 1737-02-00. Fänrik vid Österbottens regemente 1737-11-04. Sekundlöjtnant därst. 1742-05-02. Konfirm.fullm. s. å. 19/8. Löjtnants indelning därst. 1746-06-19. Kapten 1748-02-05. Major 1753-09-24 med tur från 1750-10-10. Majors lön 1756. Transp. såsom överstelöjtnant till Västerbottens regemente1 1757-07-05. Kommendant i Fehrbellin 1758-10-001, i Ückermünde s. å. i nov.1. RSO s. å. 27/11. Överstelöjtnant i armén 1759-10-22. Överstelöjtnant vid Södermanlands regemente1 1762-12-17. Transp. till Tavastehus regemente1 1764-05-02. Överste i armén 1766-09-25 med tur från 1763-06-06. Överste för Björneborgs regemente 1769-09-12. Generalmajor och KSO 1772-09-12. Friherre s. d., men tog icke introduktion. Död 1773-03-01 på Selkis översteboställe i Finland. 'Han bevistade med utmärkt tapperhet pommerska kriget 1757–1762 och gjorde tjänst vid regementsförändringen 1772.' Hans porträtt finnes Vingsleör. Gift 1743 med Catharina Elisabet von Knorring, född 1720-04-01, död 1779-04-22 Lyttskär i Finland, dotter av översten Henrik Johan von Knorring och Charlotta Vellingk, samt syster till herrarne von Knorring, natural. von Knorring.

Barn:

 • Catharina Charlotta, född 1744-10-08, död 1784-11-24 på Lyttskär. Gift 1764-06-24 på Norrby vid Björneborg2 med majoren Bernt Johan Eneskjöld, i hans 3:e gifte, född 1722, död 1777.
 • Henrika Johanna, född 1745-10-22, död 1788-10-07 i Kuopio. Gift 1765-12-16 Juttila
 • Ebba Christina, född 1747-01-00 död s. å. i mars.
 • Eva Margareta, född 1748-03-02, död 1826-07-07. Gift 1767-01-22 på Juttila med kaptenen Gustaf Bjerkén, adlad af Bjerkén, född 1729, död 1799.
 • Henrik Johan, född 1750-10-00, död s. å. i nov.
 • Catharina Elisabet, född 1753-05-23, död 1833-08-16 på Vehmais gård i Tyrvis socken2. Gift 1772-04-07 på Selkis med överstelöjtnanten Anton Vilhelm von Schantz, född 1740, död 1814.
 • Carl Constantin, född 1757. Landshövding. Död 1832. Se Tab. 7.

TAB 7

Carl Constantin (son av Carl Constantin (friherre) de Carnall, Tab. 6), född 1757-09-12 i Österbotten. Antagen i krigstjänst såsom förare vid Österbottens regemente 1759-10-29. Fanjunkare vid finska lätta dragonkåren 1771-03-16. Fänrik vid Björneborgs regemente 1772-09-25. Uppflyttad 1778 i d. v. riddareklassen under nr 1921 A. Löjtnant vid sistnämnda regemente 1779-04-23. Kapten därst. 1780-04-24. Major 1787-07-30. Överstelöjtnant och chef för Kajana bataljon 1793-02-11. Avsked från bataljonen och generaladjutant av flygeln 1796-04-20. Avsked från armén 1804-12-20. Landshövding i Vasa län 1808. RRS:tAO1kl 1809-07-18. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 71 bland adelsmän 1818-02-07. Avsked från landshövdingebeställningen 1822-03-09. Död 1832-08-06 på Norrmarks bruk i Ulfsby socken i Finland. Gift 1784-05-16 Hofgård med Ulrika Charlotta Renström, född 1750-03-00, död 1833-12-22 på Norrmarks bruk.

Barn:

 • Carl Constantin, född 1785-09-11 i Vesilaks socken i Finland. Kadett vid Karlberg3 1796-09-23. Avgången från krigsakademien3 1801-06-20. Student i Åbo 1802-03-15. Auskultant i Åbo hovrätt 1804-12-20. Extra kammarskrivare i (finska) kammarkollegium 1806. Äldste kanslist i regeringskonseljens militieexpedition 1809-11-15. Avsked 1815-08-10. Protokollssekreterares n. h. o. v. 1816-03-19. Död ogift 1836-05-23 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan.
 • Ferdinand Ernst, född 1786-08-04. Kadett vid Karlberg3 1796-09-23. Avgången från krigsakademien3. Student i Åbo 1802-03-15. Bergsexamen4 1804-11-07. Auskultant i bergskollegium4 1805-03-11. Kammarskrivare i artillerikammarkontoret 18065. Auskultant i krigskollegium 1806. Kammarskrivare därst. Sköt sig själv med en pistol 1807-10-26 i Stockholm.
 • Catharina Maria Charlotta, född 1787-11-18, död 1857-12-20 Ekeby. Gift 1805-09-12 (12/8) på Lyttskär med kaptenen Fredrik Frans Wallenstråle, född 1771, död 1857.
 • Magdalena Vilhelmina, född 1792-09-06. Hovfröken hos kejsarinnan av Ryssland 1811-04-17. Död 1875-09-17 i Helsingfors. Gift 1813-11-19 i Björneborg med geheimerådet, friherre Axel Gustaf Mellin, född 1775, död 1856.

Källor

1 Lk. 2 Wä. 3 Lå. 4 Ka. 5 At (P). 6 Meyers Konversationslexikon. 7 Uradel. Taschenbuch.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: