:

Von Brobergen nr 883

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von BROBERGEN nr 883 †

Natural. 1678-02-21, introd. 1680. Utdöd 1760-01-05.


 • En urgammal adl. ätt från Rhentrakten, känd redan 1133 genom bröderna Dudo, Ado eller Adeko och Richbert eller Reinbert, vilka nämnda år hjälpte pfalzgreven Fredrik vid Rhen att intaga bremiska landet, där den äldste av dem erhöll orten Brockbergen, varifrån den vitt utgrenade släkten von Brockbergen eller von Brobergen härstammar. Från den yngste av bröderna, som fick orten Schwingen, härstammar ätten von Schwingen.
 • Fotnot: 1 Um. 2 Öä. 3 Wn. 4 Srr. 5 Lk. 6 Ök. 7 S:t Nikolai förs. i Sth. kyrkoarkiv. 8 An. 9 At(L).

TAB 1

Henrik von Brobergen. Gift med Margareta Sofia von der Kuhla.

Barn:

 • Herman Claus, till Nykkel och Gifhorn i Bremen. Gift med Anna von Wersabe.

Barn:

 • Christoffer, till Wollenbeck i Bremen. Gift med Margareta von Honhorst, dotter av lüneburgske lantdrotsen Johan von Honhorst och Catharina Clüwer.

Barn:

 • Henrik, född 1582-09-12 på Wollenbeck. Kom vid 14 års ålder i tjänst hos en köpman i Lübeck, där han tjänade i åtta år, varefter han började egen handel Nylödöse i Sverige och, från 1610, handlade han på Stockholm, Södertälje och Nyköping. Borgare i sistnämnda stad 1620. Tullförvaltare därst. 1623. Förvaltare och inspektor över stora sjötullen i Norrköping 1624. Arrendator av tullen därst. och i Söderköping 1625. Tullförvaltare i Norrköping 1637. Avsked 1659. Död 1673-03-31 i Norrköping och begraven s. å. 21/5 därst. Han hade med sina båda hustrur tillsammans 26 barn. Gift 1:o 1612-10-27 i Lübeck med Anna Kröger, död 1629-09-25, dotter av handlanden därst. Johan Kröger. Gift 2:o 1630-10-10 med Christina Staffansdotter, död 1651-06-29, dotter av slottsfogden på Johannisborg vid Norrköping Staffan Svensson.

Barn:

 • 2. Lorentz, natural. von Brobergen, född 1633. Se Tab. 2
 • 2. Peter, natural. von Brobergen, född 1634. Se Tab. 4
 • 2. Anton, natural. von Brobergen, född 1637, död 1707. Se Tab. 7
 • 2. Anders, natural. von Brobergen, född 1639-03-17. Student i Uppsala 1655-09-00.1 Drottning Christinas kamrerare i Rom 1678. Natural. svensk adelsman 1678-02-21 jämte sex av sina bröder (introd. 1680 under nr 883), död ogift i Rom.
 • 2. Henrik, natural. von Brobergen, född 1641, död 1699. Se Tab. 8
 • 2. Hans, natural. von Brobergen, född 1644-02-19. Bokhållare vid licenten i Riga 1678. Natural. svensk adelsman 1678-02-21 jämte sex av sina bröder (introd. 1680 under nr 883). Sist kapten i Spanien, där han dog ogift.
 • 2. Carl, natural. von Brobergen, född 1645-03-03. Student i Uppsala1 1661-02-15. Drottning Christinas sekreterare i Rom 1678. Natural. svensk adelsman 1678-02-21 jämte sex av sina bröder (introd. 1680 under nr 883). Död ogift och begraven 1688-11-24 i Norrköping.2

TAB 2

Lorentz, natural. von Brobergen (son av Henrik, Tab. 1), född 1633-09-16. Borgmästare och licentförvaltare i Arensburg på Ösel. Natural. svensk adelsman 1678-02-21 jämte sex av sina yngre bröder (introd. 1683 under nr 883). Gift 1658-05-16 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm3 med Gertrud Arvidsdotter, döpt 1635-09-06 i nämnda förs.3, levde 1681, dotter av rådmannen i Stockholm Arvid Davidsson och Malin Hising.4

Barn:

 • Christina. Gift med provinsialinspektoren på Gotland Johan Smitt.
 • En dotter. Gift med arrendatoren Tage Knutsson på Ösel.

TAB 3

Henrik (son av Lorentz, natural. von Brobergen, Tab. 2). Lantrichter på Ösel.

Barn:

 • En son. Löjtnant. Död ogift 1705 i ryska kriget.
 • Henrik. Fänrik vid Stackelbergs livländska infanteribataljon5 1700-10-22. Död ogift i ryska kriget.

TAB 4

Peter, natural. von Brobergen (son av Henrik, Tab. 1), född 1634-09-24. Kontrollör vid stora sjötullen i Stockholm 1673. Tullnärs karaktär 1675-03-09. Drottning Christinas guvernementssekreterare i Pommern. Natural. svensk adelsman 1678-02-21 efter sin död, jämte sex av sina bröder (introd. under nr 883). Begraven 1676-01-13 i Maria kyrka i Stockholm. Gift 1662-05-08 i Norrköping med Emerentia Spalding, död 1713-10-29, dotter av handelsmannen därst. Georg Spalding och Emerentia Burmeister.2

Barn:

 • Christina, född 1665-05-28, död s. å. 24/7.
 • Henrik, född 1666-08-20, död s. å. och begraven 12/10 i Solna kyrka
 • Henrik Georg, född 1669. Aktuarie. Död 1708. Se Tab. 5
 • Peter, född 1672. Assessor. Död 1726. Se Tab. 6.
 • Anton, född 1674-02-09. Löjtnant vid amiralitetet. 'Blev för en hunds skull av en båtsman ihjälstucken i Amsterdam'.

TAB 5

Henrik Georg (son av Peter, natural. von Brobergen, Tab. 4), född 1669-06-20. Student i Uppsala1 1684-10-16. Kanslist i kammarkollegium. Aktuarie därst.6 1705-08-28. Död 1708-04-30. Hans 'Lediga stunders poetiske tidsfördrif' trycktes 1708. Gift 1702-06-10 med Christina Maria von Schantz, född 1678-06-02, död 1711-02-06, dotter av protokollssekreteraren Ludvig Schantz, adlad von Schantz, och Christina Fineman.

Barn:

 • Christina Lovisa, född 1703, död 1709.
 • Henrik, född 1704-08-22. Kamrerare vid livländska donationskontoret 1722–1729. Drunknade 1746-02-03 i Stockholm vid Glasbruket. Gift 1733-02-16 i Nikolai förs. i Stockholm7 med Anna Margareta Zephrin, född 1708, död 1775 Örsund

TAB 6

Peter (son av Peter, natural. von Brobergen, Tab. 4), född 1672-05-07. Kamrerare i reduktionskommissionens donationskontor9 1707-02-04. Förflyttad till samma befattning vid köpegodskontoret9 1711-02-23. Assessor. Död mycket hastigt 1726-07-16, och begraven s. å. 20/7 å Maria kyrkogård i Stockholm. Gift 1716-07-26 i nämnda stad med Barbara Hönou i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1710 med kommissionären hos Svea hovrätt Gustaf Berg), född 1688, begraven 1727-12-27 å Maria kyrkogård i Stockholm, dotter av vinskänken Bernt Hönou och Elisabet Bellman.2

Barn:

 • Emerentia Elisabet, född 1717-05-14, död 1728-05-03.
 • Catharina Charlotta, född 1718-05-04, död 1781-03-23 i Nikolai förs. i Stockholm. Gift med kamreraren vid k. operan, porträttmålaren Per Fjellström, född 1720 i #Stockholm, död 1790-03-24 därst., Nikolai förs. i Stockholm.
 • Christina Maria, född 1719-05-08, levde ogift 1760.
 • Ulrika, född 1720-06-05, död 1758. Gift 1748-07-10 i Nikolai förs. i Stockholm7 med kyrkoherden i Själevads pastorat av Härnösands stift Carl Fjellström i hans 3:e gifte (gift 1:o omkr. 1730 med Margareta Arosell, död 1735-10-14. Gift 2:o 1736 med Magdalena Charlotta Asplund, född 1714, död 1747-10-24)8, född 1698 i Silbojock i Piteå lappmark, död 1760-06-13 i Själevads prästgård.8
 • Carl Fredrik, född 1722-02-21, död s.å. 12/3.
 • Anton, född 1723-03-04. Revisor i stora sjötullskontoret. Död ogift 1760-01-05 i Stockholm. Ätten utgick med honom, och vapnet krossades av revisionssekreteraren Joh. Bernh. Kinninmundt.
 • Peter, döpt 1726-06-14 i Stockholm, död ung.

TAB 7

Anton, natural. von Brobergen (son av Henrik, Tab. 1), född 1637-01-09. Drottning Christinas generalguvernementssekreterare. Kommissarie reduktionskollegium 1675-03-30. Natural. svensk adelsman 1678-02-21 jämte sex av sina bröder (introd. 1680 under nr 883). Vice lagman på Gotland. Begraven 1708-01-25 i Norrköping. Gift 1667-02-28 i Stockholm med Gertrud Schantz, född 1653, död 1725 i Stockholm och begraven i Norrköping, dotter av sekreteraren Johan Eberhard Schantz och hans 1:a hustru Maria Davidsdotter Seyfritz, samt syster till herrarna von Schantz och 1255.

Barn:

 • Henrik, döpt 1669-04-09 i Stockholm, liksom syskonen, student i Uppsala1 1687-11-16. Död ung.
 • Johan Eberhard, döpt 1670-11-08, död ung.
 • Christina Maria, döpt 1671-12-20, död ogift.
 • Anna Elisabet, döpt 1673-09-08, död ung.
 • Barbara Constantia, döpt 1674-11-14, död ogift 1738 och begraven s. å. 9/3 i Spånga socken Stockholms län.
 • Antoinette Charlotta, döpt 1678-05-17. Levde 1742, fattig och ogift.
 • Anton, döpt 1679-12-17. Student i Uppsala1 1687-11-16. Död ung.
 • Gertrud, döpt 1681-09-26, död ogift 1703.
 • Catharina Charlotta, döpt 1684-11-22, död 1766-01-15 i Spånga prästgård. Gift 1:o 1728-12-19 i Stockholm med kyrkoherden i Spånga och Järfälla församlingars pastorat av ärkestiftet Lars Westman, född 1672, död 1733-09-28 i Spånga prästgård. Gift 2:o med förre mannens efterträdare som kyrkoherde i Spånga och Järfälla Lars Honther i hans 1:a gifte (gift 2:o med Maria Elisabet von Vegesack, född 1722-05-20, dotter av överstelöjtnanten Gotthard Zakarias von Vegesack, och Elisabet Lagerstedt), född 1701, död 1771-03-08 i Spånga prästgård [Hm].
 • Beata Johanna, född 1685, död ogift 1773-08-26 i Stockholm.
 • Carl. född 1692, död 1712 och begraven 1713-01-18 i Norrköping.

TAB 8

Henrik, natural. von Brobergen (son av Henrik, Tab. 1), född 1641-11-08. Tullförvaltare i Finland. Natural. svensk adelsman 1678-02-21 jämte sex av sina bröder (introd. 1680 under nr 883). Assessor i lanträtten på Ösel. Död sonlös 1699-10-15.

Barn:

 • Christina. Gift med kaptenen vid amiralitetet Håkan Liderus5, död 1711-01-29.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: