:

Brenner nr 1464

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Brenner nr 1464 †

Adlad 1712-03-10, introducerad 1719. Utdöd efter 1828.

Ätten har samma ursprung som adliga ätten Brenner. En gren av ätten kallade sig de Brenner.


TAB 1

Elias Brenner, adlad Brenner (son av Isaacus Henrici Brennerus, Wasensis, se adliga ätten Brenner, Tab. 2), till Malmvik i Lovö socken, Stockholms län. Född 1647-04-18 i Storkyro prästgård i Österbotten. Student i Uppsala (Um.)1663-12-10. Ritare vid antikvitetskollegium 1668. Hovminiatyrmålare 1677. Vapenmålare vid kungliga kansliet. Assessor i antikvitetsarkivet 1693-07-13. Adlad 1712-03-10 (introducerad 1719 under nr 1464). Död 1717-01-16 i Stockholm och begraven i Riddarholmskyrkan. 'Såsom ritare vid antikvitetskollegium avtecknade han först Uppsala stads kvarlämnade minnesmärken och sedan fornlämningarna i Östergötland, där han ock samlade en mängd handskrifter och pärmebrev, vilka han förärade till kollegium, följde konung Carl XI på hans eriksgata genom Skåne, Halland och Västergötland för att avrita där befintliga ålderdomssaker. Såsom miniatyrmålare förfärdigade han alla kungliga porträtter, som till främmande potentater och ministrar blevo bortskänkta, varjämte han målat över 500 av de på Riddarhuset befintliga vapensköldar', var dessutom en framstående numismatiker och har utgivit det berömda arbetet Thesaurus nummorum Sveo-Gothicorum 1691 (ny uppl. 1731). Gift 1:o 1676-08-24 med Erengert Stamm, född 1651, död 1679, dotter av hovbildhuggaren Johan Wendel Stamm och Heilvig Gottschalksdotter. Gift 2:o 1680-10-25 med Sofia Elisabet Weber, född 1659-04-29 i Stockholm, död i Stockholm 1730-09-14 och begraven 1730-09-17 i Riddarholmskyrkan, dotter av sten- och bildhuggareåldermannen i Stockholm Niklas Weber och Christina Spoor. Sofia Elisabet Weber ägde för ett fruntimmer ovanliga språkkunskaper och diktade på svenska, latin, italienska, franska och tyska. Hennes samlade poetiska dikter utgåvos ånyo 1873 av P. Hanselli.

Barn:

 • 1. Susanna Elisabet, född 1677-11-18 i Stockholm, död 1700-11-20 tre dagar efter sitt bröllop. Gift 1700-11-17 med bruksägaren Anders Gyllenhöök, i hans 1:a gifte, född 1674, död 1757.
 • 1. Regina, född 1678-12-03 i Stockholm, död 1728-02-17. Gift 1711-08-27 i Stockholm med prosten och kyrkoherden i Vällinge och Fuglie församlingars pastorat av Lunds stift, mag. Peter Johansson Hedengran i hans 2:a gifte (gift 1:o 1708-03-13 med Maria Christiana Brenner, i hennes 2:a gifte, född 1672, död 1710), född 1677-08-26, död 1727-05-11.
 • 2. Sofia, född 1681-12-26 i Stockholm, död 1755. Gift 1:o 1707-12-08 med häradshövdingen och borgmästaren i Norrtälje Carl Löfgren, född 1717. Gift 2:o 1720 med häradshövdingen Daniel Eneroth, född 1692, död 1771.
 • 2. Juliana, född 1683-09-25 i Stockholm, död 1688.
 • 2. Ludvig, född 1685 i Stockholm. Löjtnant. Död 1753. Se Tab. 2.
 • 2. Isak, döpt 1687-02-27 i Riddarholmens församling, Stockholm, död 1689-12-00.
 • 2. Mårten, född 1688-05-29 i Stockholm, död 1688-10-25.
 • 2. Elias, född 1689-07-19 i Stockholm, död 1691.
 • 2. Maria Aurora, född 1691-09-12 i Stockholm, död 1772-04-03 i Kungsholms församling, Stockholm. Gift i Kungsholms församling, Stockholm 1720-07-21 med assessorn Carl Ludvig von Schantz, i hans 2:a gifte, född 1681, död 1734.
 • 2. Elias, född 1692-12-24 i Stockholm, död 1693.
 • 2. Otto, född 1693 i Stockholm, död 1696-10-12.
 • 2. Margareta, född 1695-03-20 i Stockholm, död 1696-10-02.
 • 2. Carl, född 1696 i Stockholm. Lagman. Död 1765. Se Tab. 5
 • 2. Helena, född 1698-01-11 i Stockholm, död 1698-04-25.
 • 2. Elias, född 1700-03-24 i Stockholm, död 1705-10-04.
 • 2. Eleonora, född 1702-03-06 i Stockholm, död ogift.
 • 2. En son. Kammarskrivare. Död barnlös före 1733. (At (L).) Gift med en dotter till vinskänken Olof vid järntorget i Stockholm.

TAB 2

Ludvig (son av Elias Brenner, adlad Brenner, Tab. 1), född 1685-09-24 i Stockholm. Löjtnant. Tullinspektor i Skåne. Död 1753. Gift med Anna Regina Rönling, död 1744.

Barn:

 • Elias, född 1718, död ung.
 • Charlotta Eleonora, född 1720, död 1747-10-26. Gift 1745-09-26 i Stockholm med hospitalsprästen i Strängnäs Jonas Bodberg i hans 4:e (?) gifte, född 1710 i Strängnäs, död 1748.
 • Carl Ludvig, född 1722, död 1723.
 • Henrik, född 1726. Kofferdikapten. Död 1783. Se Tab. 3
 • Carl Ludvig, född 1728, död ogift 1804-04-22 i Stockholm.
 • Isak, född 1732-12-00, död 1733-05-14.
 • Sofia, född 1740. Gift med kattunstryckaren Carl Törner.

TAB 3

Henrik (son av Ludvig, Tab. 2), född 1726-01-13 i Katarina församling, Stockholm. Kofferdikapten. Kallas löjtnant 1763. Död 1783-08-03 i Nikolai församling, Stockholm. Gift med Barbro Christina Bergbom.

Barn:

 • Carl Henrik, född 1751. Musikdirektör. Död 1828. Se Tab. 4
 • Ludvig, född 1753.
 • Regina Christina, född 1755. Gift 1780 med kopparslagaren i Stockholm Jonas Ahlberg.
 • Sofia Elisabet, född 1763-01-07 i Katarina församling, Stockholm.

TAB 4

Carl Henrik (son av Henrik, Tab. 3), född 1751. Furir vid Västmanlands regemente. Musikdirektör vid gymnasium i Gävle. Död 1828-01-16. Gift 1:o 1777-08-02 i Katarina församling, Stockholm med Anna Greta Salberg, från vilken han 1785-10-15 blev skild. Gift 2:o 1791-10-06 i Gävle med Ulrika Sofia Hugardt, som han övergav, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N. N. Sandwall). Gift 3:o med Maria Margareta Johansdotter, död 1833-05-05 i Stockholm.

Barn:

 • 1. Christina Helena, död 1777-10-06.
 • 1. Fredrik Adolf, född 1777-10-30 och bars till dopet av hertig Fredrik Adolf. Hautboist vid Göta garde. Död 1801-03-19 i Stockholm.
 • 1. Carl Ludvig, född 1780-02-16, död 1782-09-05.
 • 1. Elias Henrik, född 1781-10-14. Reste till England och dog i England.
 • 2. Gustaf, född 1794-06-05 i Gävle, död i Gävle 1794-10-30.
 • 2. Sofia, född 1796-10-19 i Gävle, död i Gävle 1797-09-17.
 • 2. Ulrika Sofia, född 1799-10-10 i Gävle.
 • 3. Sofia Maria Lovisa, född 1819-12-28 (8/12).
 • 3. Bernhardina Elisabet, född 1822-07-08.

TAB 4A

Elias Henrik, född 1781-10-14, till England. Musiklärare. Gift. Död 1837-12-03 i S:t George in the East Middelsex, England.

Barn:

 • Talitha De Brenner

TAB 5

Carl, (son av Elias Brenner, adlad Brenner, Tab. 1), till Hagelsnäs i Vika socken, Kopparbergs län. Född 1696-09-26 i Stockholm. Student i Uppsala 1717-02-05. Auskultant i Svea hovrätt 1718-07-01. Vice häradshövding 1722-05-05. Häradshövding i Kopparbergs och Säters län samt Öster-Dalarne 1731-07-13. Lagman i Kopparbergs län 1747-10-24. Vice landshövding i Kopparbergs län 1754. Lagman i Västmanland 1759-12-07. Död 1765-12-24. Han kallade sig de Brenner, vilket namn även hans barn begagnade. Gift 1735-02-20 i Tyska församlingen, Stockholm med Hedvig Eleonora König, född 1718 i Stockholm, död 1766-05-07 (3/5), dotter av lagmannen Christian König, och hans 1:a fru Anna Margareta Weijiandt.

Barn:

 • Sofia Margareta, född 1738, död 1767-06-06 i Kumla prästgård. Gift 1766-08-24 med prosten och kyrkoherden i Kumla pastorat av Västerås stift Henrik Höijer i hans 1:a gifte (gift 2:o 1772-09-24 med Johanna Elisabet Bergenstierna, född 1726-06-19, död 1815-01-08 i Uppsala, dotter av assessorn Daniel Bergenstierna, och Helena Christina Svab), född 1728-05-31 i Lindesberg, död 1787-06-18 i Kumla prästgård. (Hm.)
 • Carl Fredrik, född 1739. Vice häradshövding. Död 1788. Se Tab. 6.
 • Maria Eleonora, född 1740, död 1808-03-08 i Skånella prästgård. Gift med kontraktsprosten och kyrkoherden i Skånella pastorat av ärkestiftet Nils Sparrman i hans 1:a gifte (gift 2:o 1808-12-06 med Cecilia Christina Kammecker i hennes 2:a gifte, född 1772) , född 1738-05-23, död 1809-10-08.
 • Axel, född 1741 (1743?). Volontär vid amiralitetet 1765. Arklimästare 1767-12-31. Konstapel 1770-06-15. Löjtnant vid galärflottan 1770-11-29. Kapten 1776-06-18. Kapten vid arméns flottas svenska eskader 1777. Kapten på K. M:ts skonert Amphion (SAB.) 1781-05-30. Major vid arméns flotta 1783-10-03. RSO 1789-08-27. Avsked 1794-06-16. Död barnlös 1800-02-06 på Herrhamra i Torö kapellförsamling, Stockholms län. Gift 1788-06-10 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm (As.) med kammarfrun hos drottning Sofia Magdalena Magdalena Christina Hallström, född 1752-11-15, död 1806-12-20 på Herrhamra, dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden i Ösmö pastorat av Strängnäs stift Sven Hallström och Christina Froman.
 • Hedvig Ulrika, född 1742, död 1824-07-04 i Fors prästgård, Södermanlands län. Gift 1770-10-11 i Västerås med kontraktsprosten och kyrkoherden i Skerike pastorat av Västerås stift, tit. professorn, teol. doktorn Per Elof Strangh, född 1731-06-30 i Västerås, död i Västerås 1809-07-07.
 • Elisabet, född 1743(?).
 • Christina, född 1744-06-12, död 1838-02-21. Gift i Falun med bergsrådmannen i Falun, tit. geschwornern Magnus Falström.
 • Fredrika, död 1801-04-24 i Söderköping. Gift 1772-09-00 Snesta med prosten och kyrkoherden i Eds pastorat av Linköpings stift, LNO, fil. mag. Adolf Stenhammar i hans 2:a gifte (gift 1:o 1763 med Anna Sofia Mozelius, död 1772) (Hm.), född 1727, död 1798-08-09.
 • Eleonora, född 1747(?).
 • Anna Elisabet, född 1747-04-04, död 1802-11-30 på Åkerlänna i Bälinge socken, Uppsala län. Gift 1769-05-14 på Eka vid Enköping med malören Lars Sillén, adlad af Sillén, född 1722, död 1801.
 • Elias, född 1748, död som barn.
 • Christian, född 1749.
 • Johanna, född 1749(?), död 1814-08-16. Gift 1787-08-07 i Skånella prästgård, Stockholms län med ingenjören och häradsbokhållaren Johan Törneman, född 1740, död 1805.
 • Charlotta, född 1749(?).
 • Eva, född 1751-06-20 död 1838-03-01 på Bergsgården vid i Falun. Gift 1771-06-13 i Falun med gruvrättsnotarien och bergsrådmannen i i Falun Anders Antonsson Brandberg (Lns.), född 1745-01-15, död 1799-09-03 av samma släkt som adliga ätten Cederberg.
 • Gustava, född 1753, död 1815-05-13. Gift 1773-12-26 med prosten och kyrkoherden i Kungsåra pastorat av Västerås stift Johan Fahlcrantz, född 1741-02-13 i Munktorps socken, Västmanlands län, död 1813-12-17 i Kungsåra prästgård.
 • Hedvig, född 1753(?).
 • Lovisa Ulrika, född 1754.
 • Magdalena, född 1755-09-05 i Västerås, död ogift 1826-10-05 i Falun.

TAB 6

Carl Fredrik (son av Carl, Tab. 5), född 1739. Student i Uppsala 1745-10-30. Auskultant i Svea hovrätt 1759-07-12. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1760-11-19. Kanslist 1762-07-12. Notarie 1772. Vice häradshövding. Död 1788-03-08 [Ash]. Gift 1773-10-24 i Stockholm med Margareta Christina Forsberg, död 1777-06-04 i Stockholm. (Ash.)

Barn:

 • Sofia Christina, född 1774-01-22 Stockholm.
 • Carl, född 1775-02-01 i Stockholm, död i Stockholm 1775-04-17.
 • Axel, född 1776-08-08 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: