:

Wettercrona nr 2060

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Wettercrona nr 2060 †

Adlad 1769-01-18, introd. 1776. Utdöd 1811-05-30.


1Oö. 2Ssn. 8Ogh.

  • Vibernus Haqvini Pictorius, född 1616 i Vadstena, där fadern Håkan var målare. Student i Uppsala 1637-04-27. Konsistorienotarie i Linköping 1640. Rektor i Vadstena 1648. Kyrkoherde i Högby, Västra Skrukeby och Hogstads församlingars pastorat av Linköpings stift 1657. Prost 1674. Död 1675-12-00 [1]

Barn:

  • Elias Wibjörnsson Wettring, vilket namn han tog av sjön Vättern. Född 1643. Student i Lund 1668. Extra ordinarie lantmätare i Malmöhus län 1670. Prästvigd 1675. Kyrkoherde i Ingelstorps och Valleberga församlingars pastorat av Lunds stift s. å. samt prost i Ingelstads härad 1710-10-12. Död 1723-12-24. Gift 1678-02-28 med Christina Echman, död 1696-08-08, dotter av mannens företrädare i ämbetet kyrkoherden Jonas Petersson Echman.

Barn:

  • Enok Wettring, född 1681 i Ingelstorps prästgård Kristianstads län. Student i Lund 1697-09-15. Kyrkoherde i Norra Rörums och Hallaryds församlingars pastorat av Lunds stift 1709-05-25. Prost och kyrkoherde i Glemminge och Tosterups församlingars pastorat av samma stift 1711-05-01. Död 1727-01-13. Gift 1:o med Anna Auséen i hennes 2:a gifte (gift 1:o med mannens företrädare i Norra Rörum Lars Trägårdh, död 1708-05-19), dotter av lektorn i Göteborg Sven Auséen och Ingrid Rubenius. Gift 2:o 1711 med Margareta Barfoth i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1728 med Nils Nobelius, född 1692, död 1733-09-28. Gift 3:o 1735 med Johan Rhode, död 1742-02-10, båda kyrkoherdar i Glemminge och Tosterup), född 1690, död 1769-03-14, dotter av prosten och kyrkoherden i Glemminge och Tosterup Ejlert Barfoth och hans 2:a hustru Catharina Ivarsdotter.

Barn:

  • 2. Elias Wettring, adlad Wettercrona, till Smedstorp i likan, socken Kristianstads län. Född 1716-07-18 i Glemminge prästgård. Student i Lund 17342. Auskultant i Göta hovrätt 1740. Auditör vid artilleriregementet i Malmö 1743. Sekreterare i nämnda hovrätt 1761-06-22. Assessor därst. s. å. 21/10. Hovrättsråd 1762-06-23. Häradshövding i Ingelstads m. fl. härader i Skåne s. å. 29/6. Adlad 1769-01-18 men adelsbrevet ej utfärdat förrän den 24 jan. 1773 (introd. 1776 under nr 2060). Död 1781-09-30 på häradshövdingebostället Hammenhög i likan, socken Kristianstads län. Gift 1744-09-27 på Smedstorp med Johanna Maria Haumbler i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1729-09-28 med häradshövdingen Georg Monthan, född 1702, död 1736-08-00)3, född 1712-06-23 död 1775-09-26 på Smedstorp, dotter av assessorn i Göta hovrätt Johan Haumbler och Sara Hedvig Stubbe.

Barn:

  • Enok Georg, född 1746-01-05. Blev efter idkade studier i Lund auskultant i Göta hovrätt 1763-09-23. Vice notarie därst. Vice häradshövding 1769-02-16. Notarie vid civilprotokollet s. å. 14/6. Auditör vid artilleriet på Gotland 1773-06-14. Häradshövding i Ingelstads, Järrestads, Ljunits och Herrestads härader 1781-10-22 efter fadern. Hovrättsråds titel 1796-03-30. Död ogift 1811-05-30 på tingsstället Vemmenhög i Skåne och slöt ätten.
  • Margareta Sofia, född 1746-10-17 på Smedstorp, död 1787-07-06 i Hällestads socken Malmöhus län. Gift 1764-05-21 på Smedstorp med överstelöjtnanten Fredrik Adam von Schantz, född 1728, död 1779.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: