:

Ehrenstam nr 1682

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ehrenstam nr 1682 utdöd Avskriven 1929

Adlad 1719-11-05, introd. 1720. Adlad och adopt. 1802-12-09, introd. 1804. Utdöd 1907.


1 C. J. Ljungström, Kinnefjerdings och Kållands härader (1871). 2 A. Lignell, Beskrifning öfver grefskapet Dal (1851). 3 As. 4 Bg. 5 S:t Nikolai förs. i Sth. kyrkoarkiv. 6 Um. 7 SAB.

TAB 1

Tore Larsson. Kronofogde i Västergötland. Gift med Ebba Persdotter.

Barn:

 • Sigge Torsson. Befallningsman över grevskapet Leckö samt kronobefallningsman i Kållands härad Skaraborgs län 1654–1666.1 Bodde Ettrum. Död omkr. 1677. Gift med Brita.

Barn:

 • Magnus Siggesson Eneroth, född 1645. Mantalskommissarie i Älvsborgs län. Vice lagläsare därst. Borgmästare i Åmål 1681-01-28. Stadens riksdagsman 1697. Död där 1713-06-00[2]. Gift 1:o 1681 med2 Sigrid Falk i hennes 2:a gifte (gift 1:o med vice borgmästaren i Åmål Olof Töresson Åman, död 1680)2. Gift 2:o med Christina Cnattingius i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1716-01-16 med komministern i Bolstads församl. i Karlstads stift Jonas Roman i hans 2:a gifte, född 1673-12-11, död 1723-02-23)3, född 1675 i Västerlösa prästgård Östergötlands län, död omkr. 1720, dotter av kyrkoherden i Västerlösa pastorat Sven Cnattingius och Helena Daalhemia.3

Barn:

 • 1. Lars Eneroth, adlad Ehrenstam, född 1681 i Åmål. Student i Uppsala6 1699-11-27. Auskultant i Svea hovrätt 1706-12-22. Hovrättsadvokat 1709. Sekreterare i riksens ständers bank 1716-01-16. Adlad 1719-11-05 (introd. 1720, under nr 1682). Assessor i förutn. hovrätt 1725-12-24. Hovrättsråd därst. 1731-07-01. Död 1744-03-28 i Stockholm och begraven i Riddarholmskyrkan, där hans vapen uppsattes på tredje pelaren å södra sidan. Gift 1721-01-00 i Kristine församl. i Göteborg4 med Catharina Elisabet Radhe, adlad och adopt. Gripenstedt, född 1700-02-03 i Göteborg, död 1755-06-25 i Stockholm, dotter av handelsmannen i Göteborg Jakob Radhe och Catharina Tham, syster till kommerserådet Sebastian Tham, adlad Tham.

Barn:

 • Magnus Gabriel, född tvilling 1721 i Stockholm och döpt s. å. 11/12. Student i Uppsala6 1738-03-03. Auskultant i bergskollegium 1741-09-30. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet. Vice notarie i Svea hovrätt7. Hovjunkare7 1747-09-15. Vice ceremonimästare 1748-04-27. Död ogift 1757-08-30 i Eksjö.
 • Catharina, född tvilling 1721 i Stockholm och döpt s. å. 11/12, död 1755-10-18 Vilsta och begraven s. å. 31/10 i Klosters kyrka. Gift 1740-10-09 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm5 med kanslirådet Johan Jakob von Döbeln, född 1699, död 1764.
 • Thomas Jakob, döpt 1722-12-21 i Stockholm. Student i Uppsala6 1738-03-03. Kadett vid artilleriet. Död 1744-03-18 i Stockholm efter hemkomsten från finska fälttåget.
 • Johan Ulrik, död ung.
 • Carl Fredrik, döpt 1725-03-26 i Stockholm. Student i Uppsala6 1740-11-24. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet. Död 1746-11-28 i Stockholm.
 • Sigrid, född 1727, död 1769-03-31 i Stockholm. Gift där 1751-04-07 med kaptenen Claes Rutensparre, född 1725, död 1755.
 • Henrik Vilhelm, döpt 1730-12-11 i Stockholm, död 1731.
 • Ulrika, född 1733-04-15 i Stockholm, död 1754-08-16 i Hammars socken, Örebro län. Gift 1751-07-11 med kaptenen, friherre Axel Duwall, i hans 1:a gifte, född 1729, död 1764.
 • Maria Antoinetta, född 1734-12-15 i Stockholm, död där 1747-12-24.
 • Fredrika Eleonora, döpt 1740-07-19 i Stockholm, död 1781-07-16 i Norrköping. Gift 1759-07-17 Signildsberg med hovjägmästaren Fredrik Gripenstierna, friherre Gripenstierna, från vilken hon 1771-09-10 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1728, död 1804.

TAB 2

Johan Henrik (son av Lars Eneroth, adlad Ehrenstam, Tab. 1), född 1729-10-04 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1748. Korpral vid livregementet till häst 1750. Avsked 1751-04-09 för sjuklighet. Kornetts titel 1758-02-23. Han ärvde 1765 med sin hustru Vik i Stigtomta socken, Södermanlands län, som han försålde och bodde sedan på ett torp därunder. Med honom utgick på svärdssidan äldre grenen av ätten. Gift 1758-11-02 med Sofia Christina Silfverhielm, född 1729, död 1768-03-03 på Harsta vid Nyköping, dotter av majoren Reinhold Berndt Silfverhielm, och Brita Christina Kruse af Elghammar.

Barn:

 • Catharina Brita, död ogift 1837-11-24 i Stigtomta socken.
 • Den adopterade eller Staareska ättegrenen.

TAB 3

Johan Haraldsson Staare. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1668-09-26. Avgick 1674. Gift med Brita Eriksdotter Björk.

Barn:

 • Erik Staare, född 1674-04-01. Amiralitetskommissarie. Gift med Margareta Larsdotter Frank.

Barn:

 • Johan Erik Staare, född 1713-05-13. Antagen i tjänst 1728. Lärstyrman vid amiralitetet 1730. Erhöll 1733 fem års utrikes permission. Konstit. löjtnant 1741-05-01. Löjtnant vid örlogsflottan 1742-03-18. Varvskonstapellöjtnant därst. 1752-03-05. Kapten vid skeppsvarvet 1757-03-26. Ekipagemästare därst. 1758-03-09. Ekipagemästare vid amiralitetet 1759-08-14. RSO 1767. Överste därst. 1772-11-20. Fördelningschef 1785. Erhöll tjänstledighet 1797. Levde ännu 1799-12-08, men var död 1808. Gift 1754-02-07 med Maria Elisabet Anckarloo, född 1738-08-04, död änka 1813-06-28 på Hesslegård vid Karlskrona, dotter av amiralen och amiralitetsrådet David Anckarloo, nr 1191, och hans 2:a fru, Eva Catharina Humble.

Barn:

 • Samuel Gustaf Staare, adlad och adopt. Ehrenstam, född 1768-05-01 i Karlskrona, auskultant i Göta hovrätt 1785-09-13. Extra ordinarie kanslist vid justitierevisionen 1790-08-10. Auskultant i Svea hovrätt 1791-02-06. Vice auditör vid artilleriregementets livbrigad 1793-05-17. Notarie i krigsrätten s. å. 21/10. Auditör vid livgardet till fot med överauditörs n. h. o. v. 1795-09-30. Adlad 1802-12-09 och adopterad på sin hustrus morfaders adl. namn och nummer (introd. 1804). T. f. redogörare vid Katarina magasin och lagerkällare i Stockholm. Avsked från auditörsbefattningen med krigsråds namn 1814-10-11. Död 1834-08-26 i Alingsås. Gift 1795-12-01 i Stockholm med friherrinnan Catharina Charlotta Gripenstierna, född 1763-10-08, död 1854-08-29 i Stockholm, dotter av hovjägmästaren Fredrik Gripenstierna, friherre Gripenstierna, och hans 1:a fru, Fredrika Eleonora Ehrenstam.

Barn:

 • Eva Charlotta, född 1796-12-10 i Stockholm.
 • Maria Lovisa Carolina, född 1797-12-19 i Stockholm.
 • Hedvig Aurora, född 1799-05-07. Stiftsjungfru. Död 1886-02-19 i Stockholm. Gift 1830-12-01 med förvaltaren av Alingsås manufakturverk, handlanden Lars Gustaf Kling, från vilken hon blev skild.
 • Johan Fredrik, född 1800. Statsråd. Död 1849. Se Tab. 4.
 • Eva Fredrika, född 1803-02-21. Stiftsjungfru. Död 1851-07-06 på nya varvet vid Göteborg. Gift 1831-08-20 i Alingsås med kommendören Georg Samuel von Gegerfelt, i hans 2:a gifte, född 1779, död 1866.
 • David Gustaf, född 1804-08-07 i Stockholm, död där 1805-12-07.

TAB 4

Johan Fredrik (son av Samuel Gustaf Staare, adlad och adopt. Ehrenstam, Tab. 3), född 1800-12-30. Kadett vid Karlberg 1816-09-28. Utexamen 1818-11-02. Underlöjtnant vid örlogsflottan s. å. 17/11. Sekundlöjtnant vid K. M:ts flotta 1820. Premiäriöjtnant därst. 1829-02-06. Kaptenlöjtnant 1841. Kapten 1842-05-28. Tygmästare i Karlskrona s. å. RSO 1844-09-14. Överste vid flottans mekaniska kår 1847-07-26. Statsråd och chef för sjöförsvarsdepartementet 1848-04-10. KSO s. å. 27/11. LÖS. LKrVA. Död 1849-02-05 i Stockholm. 'Han var en ovanligt skicklig och kunnig konstruktionsofficer och har utgivit flera förtjänstfulla arbeten.' Gift 1827-10-12 i Karlskrona med Constantia Sofia Carolina af Trolle, född 1798-11-24 i Helsingfors, död 1881-04-27 i Stockholm, dotter av ryttmästaren August Edvard af Trolle A, och Hedvig Birgitta de Frese.

Barn:

 • Charlotta Carolina Augusta, född 1828-12-05 i Karlskrona, liksom syskonen, död ogift 1911-12-19 i Växjö.
 • Hedvig Constantia Fredrika, född 1830-10-18, död 1863-09-24 i Stockholm. Har utgivit flera skönlitterära och dramatiska arbeten. Gift 1858-10-10 i Helsingfors med statsrådet Carl Johan Oskar von Numers, i hans 1:a gifte, född 1814. död 1881.
 • Catharina Maria Gustava (Karin), född 1832-12-09, död 1920-05-24 i Växjö. Gift 1854-07-30 i Stockholm med översten Erik Fredrik Wrangel, född 1816, död 1896.
 • Sigrid Sofia, född 1834-09-16, död 1897-03-15 å Lunnaby i Öjaby socken, Kronobergs län. Gift 1858-06-15 i Stockholm med sekreteraren, filosofie doktorn Carl Johan Teodor von Schantz, född 1828, död 1898.
 • Adelaide Margareta, född 1836-03-17, död 1850-06-21 i Stockholm.
 • Oskar Fredrik Hjalmar, född 1838-06-11. Bosatt i Buenos Aires, Argentina. Död 1907 och slöt ätten på svärdssidan.
 • Gustaf Georg Maximilian, född 1840-06-06. Kadett vid Karlberg 1856-04-14. Avgången från krigsakademien 1860-11-04. Löjtnant i nordamerikansk tjänst. Död 1866-05-19 i New York. Gift 1862 med Matilda Carlsson, född 1845.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: