Svedenstierna nr 1659

Från Adelsvapen-Wiki

1659.jpg


Adliga ätten Svedenstierna nr 1659 †

Adlad 1719-09-23, introducerad 1720; utdöd 1894-01-21.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Svedenheim.


1Um. 2As. 3At (Sch), 4Ab. 5SAB.

Svedenstierna%20A165900.jpg

TAB 1

Nils Larsson, adlad Svedenstierna (son av Lars Jönsson. Se adliga ätten Svedenheim, Tab. 1), född 1655-12-28. Brukspatron. Ägare av Finnåkers och Kåfalla bruk, båda i Fellingsbro socken, Örebro län, egendomarna Öby i nyssn. socken, Hult i Ervalla socken och Götarsvik i Lillkyrka socken, alla i Örebro län samt Vesslanda (Västlandaholm) i Västra Skedvi socken, Västmanlands län. Adlad 1719-09-23 (introd. 1720 under nr 1659). Död 1727-05-18 och begraven i Fellingsbro kyrka. Gift med Catharina Christiernin, född 1662-08-28, död 1734-02-23 på Öby och begraven s. å. 17/3 i Fellingsbro kyrka, dotter av prosten och kyrkoherden i Fellingsbro pastorat av Västerås stift Johannes Christierninus och Magdalena Simonia samt kusin till assessorn Carl Christiernin, adlad von Christersson, nr 1725, och faders faster till konteramiralen Harald Christiernin, adlad af Cristiernin.

Barn:

 • Johan, född 1686. Ryttmästare. Död 1737. Se Tab. 2
 • Nils, född 1688. Ryttmästare. Död 1751. Se Tab. 4
 • Lars, född 1689-05-01 i Närke. Volontär vid livregementet till häst 1706. Korpral därst. 1707. Kvartermästare 1709. Löjtnant 1718-04-02. Ryttmästares avsked 1726-02-05. RSO 1759-04-28. Död ogift 1766-02-16 Österrasta. Han blev fången vid Poltava, men frigjorde sig själv.
 • Carl, född 1691-07-08, död s. å. 14/12.
 • Erik, född 1694-09-25, död s. å.
 • Daniel, född 1696. Ryttmästare. Död 1757. Se Tab. 8
 • Jakob, född 1699-04-13. Brukspatron på Kåfalla och Öby. RVO 1772-05-28. Död ogift 1788-11-23 på Öby.
 • Gustaf, född 1702-11-30, död s. å. i dec.

TAB 2

Johan (son av Nils Larsson, adlad Svedenstierna, Tab. 1), född 1686-12-14. Sergeant vid Upplands femmänningsinfanteriregemente. Korpral vid livregementet till häst 1707-04-30. Kvartermästare därst. Löjtnant 1718-04-02. Avsked med ryttmästares karaktär 1720-05-30. Död 1737. Han blev fången vid Perevolotjna men rymde 1717 och hemkom 1718 samt bevistade s. å. fälttåget i Norge. Gift 1725 i Stockholm (lysn. s. å. 21/8 i Maria) med Anna Catharina Appelberg, född 1706, dotter av handlanden i Stockholm Olof Appelberg och Cecilia Feiff.

Barn:

 • Nils, född 1726. Ryttmästare. Död 1762. Se Tab. 3
 • Catharina Fredrika, född 1728-08-04, död 1729-01-02.
 • Hedvig, död 1745-05-16.
 • Cecilia, död 1748-02-16.
 • Anna Catharina, född 1733-03-23, död ogift 1790-07-17 Harlinge
 • Edla Charlotta, född 1735-09-18, död ogift 1817-10-11 på Harlinge.
 • Johan Olof, född 1737-04-11. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1754-05-05. Kornett därst. 1755-04-18. Löjtnant 1759-03-27. Död ogift 1761-08-22 under kriget i Pommern av blessyrer, som han erhållit i träffningen vid Kulpin.

TAB 3

Nils (son av Johan, Tab. 2), född 1726-10-00. Student i Uppsala1 1740-02-11. Volontär vid livregementet till häst 1742-04-00. Korpral därst. 1743. Furir vid livgardet s. å. 19/8. Erhöll 1745-12-09 permission på 2 år att gå i fransk tjänst. Fänrik vid livgardet 1749-03-15. Kaptenlöjtnant vid Smålands kavalleriregemente s. å. 29/12. Stabsryttmästare 1752-10-30. Död 1762-02-04 i Stockholm. 'Han bevistade fälttågen i Finland på 1740-talet, ävensom sjuåriga pommerska kriget, därunder han i aktionen vid Tarnow den 25 sept. 1758 med 300 man småländska ryttare och 100 västmanlänningar tappert slogs mot 1,200 preussiska husarer, då han erhöll två blessyrer och en kontusion i huvudet samt slutligen blev tillfångatagen.' Gift 1752-07-07 i Stockholm med Eva Adriana von Schantz, född 1730-05-14, död 1806-11-01 i Stockholm, dotter av hovjunkaren Ludvig von Schantz, och Eva Maria Petré.

Barn:

 • Eva Catharina, född 1754-05-18, död 1836-02-01 i Falun. Gift 1779-12-17 i Stockholm med sin faders kusins mans brorson, assessorn i collegium medicum, med. doktorn Henrik Gahn, född 1747-01-01 i Falun, död 1816-02-06 i Stockholm och begraven på Solna kyrkogård, broder till generalmajoren Carl Pontus Gahn, adlad Gahn af Colquhoun.
 • Gustava Lovisa, född 1755-11-24, död 1826-07-18 i Stockholm.
 • Nils, född 1757-05-19, död 1758-04-04.

TAB 4

Nils (son av Nils Larsson, adlad Svedenstierna, Tab. 1), född 1688-04-25. Volontär vid livregementet till häst 1706. Korpral därst. 1707-07-04. Kvartermästare 1709-04-06. Sekundlöjtnant 1718-04-18. Premiärlöjtnant 1719-04-02. Ryttmästares avsked 1728-03-15. Död 1751-08-21. Han blev fången vid Poltava 1709, men rymde ur fångenskapen 1717 och hemkom 1718. Gift 1720 med sin broders svägerska Anna Magdalena Gyllenadler, född 1700-03-21, död 1773-08-25 Österrasta, dotter av lagmannen Johan Gyllenadler, och hans 1:a fru Anna Maria von Rohr.

Barn:

 • Catharina Maria, född 1721-09-22, död 1803-04-05 i Vadstena. Gift 1747-07-02 Hult
 • Johan Niklas, född 1722-10-22. Student i Uppsala1 1737-03-12. Volontär vid livgardet 1740-09-10. Förare därst. 1742. Löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1747-07-29. Regementskvartermästare därst. 1751-08-31. Kaptenlöjtnant 1752-06-11. Kapten vid Hamiltonska regementet 1754-04-04 och vid Närkes och Värmlands regemente s. å. 4/5. Avsked 1758-09-19. RSO 1767-11-23. Död ogift 1793-09-08 på Stensta korpralsboställe i Fellingsbro socken, Örebro län.
 • Anna Magdalena, född 1724-09-02, död 1803-11-13 på Österrasta. Gift där 1782-10-22 med majoren vid artilleriet och kommendanten på Vaxholm Carl Gahn i hans 2:a gifte (gift 1:o med Anna Lundström, född 1705, död 1771-03-18 i Visby)2, född 1722-12-17 i Falun, död 1805-05-24 på Österhammar i Fellingsbro socken, farbroder till generalmajoren Carl Pontus Gahn, adlad Gahn af Colquhoun.
 • Lars Jakob, född 1726-03-30, död s. å. i juli.

TAB 5

Lars (son av Nils, Tab. 4), född 1728-08-03. Student i Uppsala1 1737-03-12. Auskultant i rådhus- och kämnärsrätterna i Stockholm 1747 samt i Svea hovrätt 1748-01-23. Extra notarie därst. 1751-05-29. Ord. notarie vid krigsrätten 1754-05-11. Vice häradshövding s. å. 11/6. Vice fiskal i krigskollegium 1756-09-06. Riddarhusfiskal 1759. Assessor i förutnämnda hovrätt 1766-11-16. Avsked med lagmans titel 1777-02-26. Död 1782-04-27 i Stockholm.3 Gift 1768-01-31 i Stockholm med Christina Gustava Piper, född 1748-01-18, död 1818-01-23 i Stockholm, dotter av generalmajoren och landshövdingen Gustaf Abraham Piper, C, och hans 3:e fru Eva von Scheven.

Barn:

 • Nils Gustaf, född 1768-12-14, död 1773-08-06 Österrasta
 • Axel Fredrik, född 1770-03-25, död 1773-08-09 på Österrasta.
 • Jakob Fredrik, född 1774-04-02. Fänrik vid arméns flotta. Drunknade 1791-07-21 vid Tegelviken i Stockholm.
 • Bengt Adolf, född 1777-07-03 Vikslund. Sergeant vid livregementsbrigadens värvade infanteribataljon 1793-06-12. Fänrik därst. s. å. 30/6. Sekundlöjtnant 1796-07-05. Premiärlöjtnant 1799-08-05. Avsked 1801-08-07 med tillstånd att kvarstå i armén. Stabskapten vid Adlercreutzska lätta infanteriregementet 1804-09-11. Kapten vid Västmanlands regemente 1807-09-11 och vid norra skånska regementet 1811-12-10. Död ogift 1814-08-21 på Värnamo gästgivargård, Jönköpings län under marschen till Norge. Han blev fången vid Sveaborgs övergång till ryssarna.

TAB 6

Per (son av Nils Larsson, adlad Svedenstierna, Tab. 1), till Kåfö i Hovsta socken, Örebro län. Född 1690-07-20. Assessor och brukspatron. Död 1763-01-25 på Kåfö. Gift 1720-08-00 Åbylund med Elsa Brita Gyllenadler, född 1698-05-30 i Vadstena, död 1790-02-06 på Kåfö, dotter av lagmannen Johan Gyllenadler, och hans 1:a fru Anna Maria von Rohr.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1721-04-26, död 1768-06-14. Gift 1752-12-15 med prosten och kyrkoherden i Glanshammars och Ringkarleby församlingars pastorat av Strängnäs stift, teol. doktor Gustaf Johan Herdman i hans 2:a gifte (gift 1:o med företrädarens änka Magdalena Norijn, död 1749, dotter av bergsfogden Johan Olofsson Norijn och Anna Grubb samt syster till Johan och Olof Norijn, adlade Nordenfelt, och till Nils Norijn, adlad Nordensvärd), född 1684-03-25 i Stora Skedvi socken, Kopparbergs län, död 1767-04-27 och begraven på Glanshammars kyrkogård.
 • Maria Ulrika, född 1722-12-15, död ogift 1804-01-11 på Kåfö.
 • Nils Fredrik, född 1726-06-22. Student i Uppsala1 1737-03-12. Brukspatron. Död ogift 1797-05-30 på Kåfö.
 • Johan Adolf, född 1730-04-09 Finnåker. Volontär vid livregementet till häst 1747-11-30. Korpral därst. 1749-06-02. Kornett 1758-07-03. Löjtnant 1764-12-07. Stabsryttmästare 1773-01-21. Ryttmästares indelning 1775-08-03. Överstelöjtnant i armén s. å. 20/12. Avsked 1776-07-06. RSO 1777-11-24. Död ogift 1800-02-15 på Lund i Hovsta socken. Han bevistade pommerska kriget 1758–1762.

TAB 7

Carl (son av Nils Larsson, adlad Svedenstierna, Tab. 1), född 1692-10-07. Brukspatron. Assessors karaktär 1728-04-15. Död 1763-11-04 i Stockholm. Gift 1727-07-09 i nämnda stad med Margareta Petré i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1717-08-04 med överkämnären vid Södermalms kämnärsrätt i Stockholm Claes Wallwik, född 1676-06-24 Broby

Barn:

 • Catharina Eleonora, född 1728-03-29, död 1797-07-09 Nässelsta. Gift 1762-07-22 med arkiatern David Schultz, adlad von Schulzenheim, född 1732, död 1823.
 • Charlotta, född 1729-10-29, död 1775-12-01. Gift 1757-09-22 med boktryckaren i Stockholm, direktören Lars Salvius i hans 2:a gifte (gift 1:o 1742-05-27 med Helena In de Betou i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1722-06-05 med antikvitetsboktryckaren Johan Laurentius Horrn i hans 2:a gifte, född 1683-12-26 i Nürnberg, död 1741-04-18 i Stockholm], döpt 1706-05-30 i Stockholm, Katarina förs., död 1755-06-26, dotter av handelsmannen i Stockholm Govert In de Betou och hans 5:e fru Helena Andersdotter Brandt), född 1706-09-18 i Stigtomta socken, Södermanlands län, död 1773-03-04 i Stockholm.

TAB 8

Daniel (son av Nils Larsson, adlad Svedenstierna, Tab. 1), född 1696-10-12. Volontär vid livgardet 1714-04-00. Furir därst. s. å. Förare s. å. 30/10. Sergeant s. å. Kornett vid livregementet till häst 1716-07-24. Konfirm.fullm. s. å. 6/10. Löjtnant därst. 1719-08-18. Placerad till kvartermästares indelning 1722-11-22. Ryttmästare 1733-12-19. Avsked 1741-08-06. Död 1757-07-08 Forssäter. Han bevistade 1718 års norska fälttåg. Gift 1723-12-10 i Fellingsbro socken med sin kusin Cecilia Svedheim, även kallad von Svedenheim, född 1704, död 1794-01-14 på Öby i nämnda socken, dotter av brukspatronen Bengt Larsson Svedmark och Anna Davidsdotter Feif samt syster till majoren David Svedheim, adlad Svedenheim.

Barn:

 • Nils Ludvig, född 1730-06-22. Volontär vid livregementet 1746-06-12. Sekundkorpral därst. 1750-01-22. Korpral 1756-04-02. Livdrabant 1757-02-03. Löjtnant vid adelsfaneregementet 1763-12-08. Ryttmästares avsked 1769-10-10. Död barnlös 1802-03-22 Vesslingbyholm Gift 1768-02-25 Västlandaholm med sin kusin Catharina Ulrika Svedenstierna, född 1726-04-25 Hult, död 1783-10-17 på Vesslingbyholm, dotter av kaptenen Erik Svedenstierna och Maria Lovisa Gyllenadler.

TAB 9

Erik (son av Nils Larsson, adlad Svedenstierna, Tab. 1), född 1700-11-18 Finnåker Volontär vid gardet 1716. Förare därst. Löjtnant vid Västerbottens regemente 1718-03-18. Avsked 1719-09-30. Löjtnant vid Västernorrlands regemente 1720-03-22. Kapten därst. 1722-05-04. Avsked 1756. RSO 1759-04-28. Död 1767-06-24 Västlandaholm. Gift 1724-06-02 Öby å. 4/12 i Västra Skedvi kyrka och sedan nedsatt i Svedenstiernska familjegraven i Fellingsbro kyrka, dotter av lagmannen Johan Gyllenadler, och hans 1:a fru Anna Maria von Rohr.

Barn:

 • Catharina Ulrika, född 1726-04-25 Hult, död 1783-10-17 på Västlandaholm. Gift där 1768-02-25 med sin kusin, ryttmästaren Nils Ludvig Svedenstierna, född 1730, död 1802.
 • Nils August, född 1727. Kapten. Död 1784. Se Tab. 10
 • Johan Fredrik, född 1728-10-14, död på Västlandaholm och jordfäst 1729-01-01.
 • Carl Gustaf, född 1729-10-06, död s. å. 3/11.
 • Anna Maria, född 1730-10-04 på Västlandaholm, död där 1736 och begraven s. å. 23/5.
 • Carl Gustaf, född 1732-09-02 på Västlandaholm, död ung.
 • Erik Vilhelm, född 1735. Brukspatron. Död 1806. Se Tab. 13
 • Johan Jakob, född 1738. Hovjunkare. Död 1813. Se Tab. 14
 • Maria Lovisa, född 1744-05-09 på Västlandaholm, död där s. å. 9/10.

TAB 10

Nils August (son av Erik, Tab. 9), född 1727-10-26. Student i Uppsala1 1737-03-12. Adjutant vid Västmanlands regemente 1744-09-08. Fänrik därst. 1749-02-17. Löjtnant 1750-09-19. Kaptens avsked 1757-08-11. RSO 1770-05-05. Död 1784-10-08 i Vadstena. Gift 1755-12-07 Kalvesta med Hedvig Magdalena von Schwerin af Grellenberg, född 1730-03-10 på Åbylund i Strå socken, död 1803-09-08 Kåfö och begraven s. å. 6/9, dotter av kaptenen Hans von Schwerin, natural. von Schwerin af Grellenberg, och hans 2:a fru Anna Margareta Gyllencartau, nr 855.

Barn:

 • Hans Erik, född 1756-09-12 Hässleby, död 1760-10-26.
 • Anna Lovisa, född 1758-05-25 på Hässleby, död 1762-08-12.
 • Nils Gustaf, född 1759-04-15 på Hässleby, död 1765-05-01 Arneberga
 • Carl Fredrik, född 1760 på Hässleby, död s. å. 16/11.
 • Erik Vilhelm, född 1761. Ryttmästare. Död 1804. Se Tab. 11.
 • Maria Lovisa, född 1762-12-28 på Arneberga, död 1804-03-16 på Kåfö och ligger jämte sin man begraven i Falkenstedtska graven på Hovsta kyrkogård. Gift 1784-11-16 i Fellingsbro kyrka med kanslirådet Adolf Fredrik Falk, adlad Falkenstedt, född 1757, död 1831.
 • Ulrika Charlotta, född 1763-12-07 på Arneberga, död 1848-01-15 vid Utö gruvor i Utö kapellförsaml., Stockholms län. Gift 1788-09-23 i Kils kyrka med sekreteraren Lorentz Anton Rothoff, född 1763-11-24, broder till bergsrådet Birger Fredrik Rothof, adlad Rothoff.
 • Hedvig Christina, född 1764-10-21 på Arneberga, död 1860-03-15 i Linköping. Gift 1802-10-28 på Kåfö3 med fänriken vid Östgöta infanteriregemente Georg Göhle i hans 2:a gifte (gift 1:o 1782-09-15 i Kisa socken, Östergötlands län med Regina Elisabet Engelcrona, född 1759-03-17, död 1800-12-05 i Linköping, dotter av livdrabanten Samuel Efraim Engelcrona, och Margareta Sofia Wetterstrand), född 1747-12-20, död 1820.
 • Nils August, född 1765-10-20 på Arneberga, död där 1766-03-18.
 • Beata Catharina, född 1770-02-15 på Arneberga, död 1775-08-29.

TAB 11

Erik Vilhelm (son av Nils August, Tab. 10), född 1761-09-20 Hässleby. Volontär vid livregementet till häst 1772. Korpral därst. 1774-03-07. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1775-03-09. Kornett därst. 1779-02-07. Stabskornett vid adelsfaneregementet 1785-05-20. Kornett vid livkosackregementet 1789-07-03. Löjtnant vid livregementsbrigadens lätta dragonkår 1791-05-16. Regementsstallmästare därst. 1794. Ryttmästare 1796-08-11. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1797-12-04. Död 1804-04-28 på Vassbo gård i Aspeboda socken, Kopparbergs län. Gift 1799-12-12 på Ludvika bruk i likanämnd socken, Kopparbergs län med sin kusins svägerska friherrinnan Regina Fredrika Cedercreutz, född 1778-07-02, död 1867-08-18 Adinal s län, dotter av överjägmästaren friherre Johan Axel Cedercreutz, och Sara Gustava von Ehrenheim, B.

Barn:

 • Johan August Reinhold, född 1800. Överste. Död 1894. Se Tab. 12.
 • Fredrik Vilhelm, född 1802-04-15 Isaksbo. Sergeant vid Närkes regemente 1819-02-19. Fänrik därst. s. å. 12/10. Löjtnant 1825-04-19. Kapten 1836-08-23. RSO 1850-06-26. Avsked ur krigstjänsten 1855-05-08. Död ogift 1883-05-03 i Örebro.

TAB 12

Johan August Reinhold (son av Erik Vilhelm, Tab. 11), född 1800-10-21 Isaksbo. Kadett vid Karlberg 1815-09-29. Utexaminerad 1819-09-22. Fänrik vid Västmanlands regemente s. å. 26/10. Transp. som kornett till skånska dragonregementet 1820-11-30. Löjtnant därst. 1824-04-27. Ryttmästare i armén 1835-05-19 och vid regementet 1842-11-14. Överstelöjtnant 1847-03-09. RSO 1850-06-26. Överste i armén 1863-04-14. Överste och chef för skånska dragonregementet 1865-01-24. KSO 1867-06-04. Avsked ur krigstjänsten 1868-02-21. Död 1894-01-21 i Kristianstad och utgick ätten med honom på manssidan. Gift 1839-03-26 i Öllestorp i Djurröds socken, Kristianstads län med Christina Charlotta (Lotten) Unge, född 1808-04-12 på Elleholm i likanämnd socken, Blekinge län, död 1894-11-23 i Kristianstad, dotter av krigsrådet Otto Fredrik Unge och Fredrika Ulrika Brandt.

Barn:

 • Augusta Fredrika Eleonora, född 1840-10-04 Ynglingarum s län, liksom systrarna, död ogift 1933-08-29 i Kristianstad ]], den sista av ätten.
 • Elisabet Ulrika Hildegard (Hilda), född 1842-04-08, död ogift 1892-05-06 i Kristianstad.
 • Charlotta Johanna (Lotten), född 1844-02-04, död ogift 1928-01-08 i Kristianstad.

TAB 13

Erik Vilhelm (son av Erik, Tab. 9), född 1735-09-21 Västlandaholm. Bruksägare på Österhammar och Öby, båda i Fellingsbro socken, Örebro län. Död 1806-06-08. Gift 1:o 1764 med Christina Charlotta Linman, född 1743, död 1767-05-24 Österhammar 2:o 1769-06-26 i Stockholm med Catharina Berg, född 1748, död 1809-11-19 på Öby, dotter av handlanden Göran Adolf Berg och Catharina Ros.

Barn:

 • 1. Erik Tomas, född 1765-04-26. Student i Uppsala 1778-10-03. Disp. 1782. Bergsexamen 1783. Auskultant i bergskollegium s. å. 30/9. Elev i masmästeriet 1790-11-04. Övermasmästare i Uppland och Västernorrland 1792-12-20. Arbetschef under majoren Nordewall vid Trollhättan 1797–1800. Utrikes resa 1801–1803 på brukssocietetens bekostnad. Direktör över tackjärnsblåsningen för tre år 1805 och för ytterligare tre år 1808-05-21, sedan han fått entledigande från övermasmästarebefattningen s. å. 1/6. LVA 1805-04-24. Ledamot av kommittén ang. bevillningstaxeringen 1813 och av kommittén till undersökning av den av presidenten friherre Edelcrantz uppfunna linnespånadsinrättning 1816-12-04. RNO 1817-01-26. Redaktör av Jernkontorets annaler 1817–1818. Åter övermasmästare i södra distriktet 1818-06-10. Fullmäktig i riksgäldskontoret 1810–1818. Död ogift 1825-01-14 i Stockholm. Hans dyrbara mineralsamling inlöstes av kronprinsen Oskar och skänktes till Uppsala universitet.[4]
 • 1. Maria Charlotta, född 1766-08-06, död 1846-03-27 i Lindesberg. Gift 1797-03-03 i Fellingsbro socken med superkargören vid ostindiska kompaniet Lars Gothén, född 1750-03-19, levde 1825.
 • 2. Lovisa Catharina, född 1770-12-16 på Västlandaholm, död ogift 1800-11-02 Oppeberg
 • 2. Nils Adolf, född 1774-09-14. Levde utan känd tjänst eller yrke. Död ogift 1800-12-04.

TAB 14

Johan Jakob (son av Erik, Tab. 9), född 1738-03-26 på Västlandaholm. Student i Uppsala1 1753-10-02. Auskultant i Svea hovrätt 1755-06-13. Anställd vid fältkansliet 1757. Auditör vid Östgöta kavalleriregemente. Vice auditör vid livregementet till fot 1760-12-09. Hovjunkare5 1761-12-17. Auditör vid sistnämnda regemente 1763-09-19. Avsked 1769-07-18. Död 1813-01-26 Idingstad. Gift 1769 med Beata Charlotta Stiernheim, född 1750-12-02 vid Utö gruva, död 1809-12-18 Sörbyholm, dotter av hovjunkaren Carl Gustaf Stiernheim, och Hedvig Christina Reuterskiöld, nr 163.

Barn:

 • Lovisa Christina, född 1772-05-09. Stiftsjungfru. Död 1832-01-11 på Idingstad. Gift 1799-04-16 på Sörbyholm med kammarherren Verner Detlof von Schwerin af Spantekow, adopt. greve von Schwerin, i hans 2:a gifte, född 1746, död 1810.
 • Erik Gustaf, född 1773-04-04, död s. å. 27/5.
 • Sofia Charlotta, född 1775-04-11. Stiftsjungfru. Död 1838-12-22. Gift 1798-08-23 i Fellingsbro kyrka med hovjägmästaren friherre Axel Reinhold Cedercreutz, född 1774, död 1859.
 • Hedvig Ulrika, född 1779-06-14. Stiftsjungfru. Död ogift 1838-06-29 i Åbo.
 • Jakob Axel, född 1785-06-09 i Närke. Kornett vid livdragonregementet 1787-10-09. 2. löjtnant vid livregementsbrigadens grenadjärbataljon 1805-05-25. 1. löjtnant därst. 1808-02-19. Avsked 1810-09-18. 1. löjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1812-10-13. Avsked 1820-06-24. Reste utrikes och avhördes ej.
 • Eva Henrika Maria, född 1787-06-17 på Sörbyholm, död där s. å. 24/7.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.