:

Nordensvan nr 2114

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten NORDENSVAN nr 2114

Adlad 1772-09-02, introd. 1777.

Ätten utgör en gren av den vittutgrenade finska präst- och ämbetsmannasläkten Alopæus, vilket släktnamn upptogs av fem söner till kapellanen i Jääskis Magnus Kettunius. En av dessa, nedanstående Magnus Alopæus, hade även sonen Magnus, kyrkoherde i Viborg, död 1716, vilken blev fader till Magnus, död 1790 som domprost och stiftsstyresman i Viborg. Denne hade sönerna Magnus eller Maximilian och Frans David, vilka båda gingo i rysk tjänst. Maximilian Alopæus, född 1748, rysk diplomat, död 1821 som verkligt geheimeråd, upptog, då han som kollegieråd blev adlad 1784 med bibehållande av namnet Alopæus, sin faders i Sverige adlade kusin Johan Nordensvans vapen, med vilket han introducerades på riddarhuset i Mitau under nr 220. Frans David Alopæus, född 1769, även rysk diplomat, död 1831 som verkligt geheimeråd, upphöjdes 1819 jämte sin äldste son i finskt friherrligt stånd, men tog icke introduktion på riddarhuset i Finland. Han blev följande år polsk-rysk greve. [Cbh].

Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-26 under nr 157.

Nordenswan A211400.png

TAB 1.

Tomas Kettunen. Bonde i Naukkarila by i Kerimäki socken.

Barn:

 • Andreas Kettunius. Kapellan i Jääskis socken.

Barn:

 • Bartoldus Kettunius. Kapellan i Jääskis. Kyrkoherde därst. 1612. Prost. Död 1634.

Barn:

 • Magnus Kettunius. Kapellan i Jääskis 1635. Död 1666. Gift med Margareta Bertilsdotter, dotter av häradshövdingen i Karelen Bertil Hansson.

Barn:

 • Magnus Alopæus. Kapellan i Jääskis efter fadern 1667. Död 1692-12-12. Gift med Brita Johansdotter Fabritius, född 1651, död 1741-12-16 i Puumala socken6, dotter av6 kapellanen i Sääminge socken Johannes Lauréntii Fabricius.

Barn:

 • Anders Alopæus, född 1683-09-22. Student i Åbo 17072 och i Uppsala2 s. å. 17/9, men nödgades för fattigdom återvända till Finland 1709 och kom till fots till Viborg. Prästvigd i Borgå 1711-09-24. Kapellan i Hirvensalm6 1712-02-14. Tillfångatagen av ryssarna och förd till Ingermanland 1716, där han skötte prästtjänsten i Gubanitz förs6. Åter kapellan i Hirvensalmi 17246. Kyrkoherde i Mäntyharju pastorat 1730-08-22. Prost. Död 1732-04-08. Gift 1712-06-24 i S:t Michels prästgård med Elisabet Helsingia i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1733 med kyrkoherden i Mäntyharju Zakarias Cygnæus, död 1774-01-05), född 1696-10-14 i Viborg, död 1750-03-29, dotter av kyrkoherden i Nykyrko Jakob Helsingius.

Barn:

 • Johan Alopæus, adlad Nordensvan, född 1731-09-26 i Mäntyharju prästgård. Skrivare vid landskontoret i Helsingfors 1753. T. f. landskamrerare därst. 1758-05-10. Regementsskrivare vid Nylands infanteriregemente 1760-05-02. Landskamrerare i Nylands och Tavastehus län 1762-03-18. Kollegiiassessors titel. Adlad 1772-09-02 (introd. 1777 under nr 2114). Död 1811-03-22 i Tavastehus. Gift 1758-09-12 med Johanna Christina Schwartz, född 1739, död 1808-11-01 i Tavastehus, dotter av rådmannen i Helsingfors Henrik Christian Schwartz och Johanna Christina Fulda

Barn:

 • Anders Johan, född 1759-08-07 i Helsingfors, död där s. å. 19/11.
 • Christina Elisabet, född 1760-11-01 i Helsingfors, död där 1763-03-08.
 • Henrik Christian, född 1762. Kammarråd. Död 1822. Se Tab. 2.
 • Johanna Sofia, född 1763-04-17, död 1766-08-11.
 • Jakob, född 1764-04-08, död s. d.
 • Maria Catharina, född 1766-04-08, död 1814-07-25 i Sääksmäki prästgård. Gift 1788-04-08 i Tavastehus5 med kyrkoherden i Sääksmäki pastorat, prosten Adam Salvenius, född 1750, död 1828-07-13.
 • Johanna Christina, född 1769-05-11 i Helsingfors, död 1823-05-28 i Tavastehus landsförsaml. Gift 1791-06-23 i Tavastehus5 med godsägaren filosofie mag. Hans Henrik John, född 1767-08-23, död 1822-02-15 i Tavastehus landsförsaml.
 • Magnus Jakob, född 1770-09-11. Student i Åbo 1786-10-07. Auskultant i Åbo hovrätt 1791-03-04. Kronofogde först i Sääksmäki, sedan i Nedre Hollola härad. Död ogift 1806-08-14.
 • Peter Adolf, född 1772-02-05 i Helsingfors, död där s. å 11/12.
 • Gustaf Georg, född 1774. Kammarråd. Död 1853. Se Tab. 21.
 • Hedvig Emerentia, född 1780-09-19 i Tavastehus5, död 1858-03-03 i Vittis socken. Gift 1807-02-10 med kyrkoherden i Vittis pastorat, kontraktsprosten, filosofie doktorn Vilhelm Åkerman, född 1770-03-11, död 1849-05-31.

TAB 2

Henrik Christian, (son av Johan Alopæus, adlad Nordensvan, tab 1), född 1762-02-23 i Helsingfors. Student i Åbo 1777-09-08. Anställd vid landskontoret i Nylands och Tavastehus län. Extra ordinarie kammarskrivare vid 3. eller finska provinskontoret i kammarkollegium i Stockholm 1782-09-08. T. f. landskamrerare i Nylands och Tavastehus län 1783-05-07 och erhöll survivans på denna tjänst s. å. 12/8. Kronofogde i Övre Sääksmäki hårad 1787-12-18. Landskamrerare i nämnda län 1802-03-02. RRS:tVlO4kl 1809-07-18. Ledamot av regeringskonseljens i Finland ekonomidepartement samt chef för dess kammar- och räkenskapsexpedition s. å. 18/8. Kammarråds titel s. å. 16/10. RRS:tAO2kl 1812-09-18. Avsked s. d. från befattningarna i regeringskonseljen från s. å. 1/10 och återgick då till sin landskamrerartjänst. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-26 under nr 157 bland adelsmän. Död 1822-12-20 i Tavastehus. Gift 1:o 1795-08-18 på Strömsbergs biskopsgård i Borgå socken med sin halvkusin Hedvig Elisabet Cygnæus, född 1762-10-16, död 1796-07-24 i Tavastehus, dotter av biskopen i Borgå stift Zakarias Cygnæus d. ä., och hans 1:a fru Helena Dorotea Willström. Gift 2:o 1797-03-14 Rudom

Barn:

 • 2. Inga Christina, född 1799-11-07 i Tavastehus5, död där 1857-06-21. Gift 1824-02-26 i nämnda stad med sin kusins son, lanträntmästaren i Tavastehus län, hovrådet Herman Otto Gylling i hans 1:a gifte (gift 2:o 1858-07-06 med Bernhardina Carolina Amanda Åkesson, född 1828-10-29 i Tavastehus, död 1907-06-20 i Borgå, dotter av slotts- och lasarettsläkaren Bernt Fredrik Åkesson och Carolina Vilhelmina af Enehielm), född 1794-09-29 i Heinola, död 1864-11-22 i Tavastehus.
 • 2. Johan Henrik, född 1801. Bankdirektör. Död 1862. Se Tab. 3.
 • 2. Viktor, född 1807. Kapten. Död 1857. Se Tab. 11

TAB 3

Johan Henrik, (son av Henrik Christian, tab 2), född 1801-05-19 i Tavastehus. Student i Åbo 1815-05-06. E. landskontorist i Tavastehus län s. å. 6/6. Auskultant i Åbo hovrätt 1818-12-22. Extra ordinarie kopist i kejs. senatens för Finland justitiedepartement 1820-01-26 och extra ordinarie kammarskrivare i senatens ekonomidepartement s. å. 8/2. T. f. andre revisor i revisionskontoret i Finland 1822-02-12. Förste revisor därst. 1824-04-06. Kammartörvant i senatens kammar-och räkenskapsexpedition 1826-03-07. Landskamrerare i Tavastehus län 1832-02-21. RRS:tStO4 förändrad 3kl 1834-05-03 och RRS:tAO3kl 1843-04-22. Kammarråds titel 1848-04-13. RRS:tAO2kI 1855-12-20. Direktör i Finlands bank 1856-05-07. Avsked 1858-02-23. T. f. inspektör för Mustiala lantbruksinstitut s. å. 11/12. Död 1862-11-05 i Tavastehus. Gift 1831-06-26 Otnäs

Barn:

 • Rosa Malvina, född 1833-07-30, död 1915-11-23 i Loppis socken. Gift 1875-02-16 med kyrkoherden i Loppis pastorat Henrik Erland Bränder i hans 2:a gifte (gift 1:o med Lovisa Vilhelmina Fredriksson, född 1832-06-18, död 1873-06-18, dotter av Vilhelm Fredriksson och Lovisa Adolfina Fontén), född 1818-10-14 i Nakkila socken, död 1875-04-04 i Loppis prästgård.
 • Hugo Casimir, född 1834. Överingenjör. Död 1904. Se Tab. 4.
 • Hildur Fredrika, född tvilling 1836-01-06, död 1838-07-06.
 • Jacquette Leocadie, född tvilling 1836-01-06, död ogift 1909-08-03 i Hyvinge och begraven i Helsingfors.
 • Hildur Antoinette Viktorina, född 1838-06-14. Målarinna. Död ogift 1872-08-25 i Tavastehus.
 • Henriette Fredrique Angelique, född 1843-02-06, död ogift 1888-12-18 i Helsingfors.

TAB 4

Hugo Casimir (son av Johan Henrik, tab 3), född 1834-09-23 i Tavastehus. Kadett i Fredrikshamn 1847-08-13. Fänrik vid livgardets finska skarpskytte- bataljon 1854-06-29. Överförd till bataljonens reservhalvbataljon 1855-07-19. Underlöjtnant s. å. 11/9 med tur från s. å. 29/6. Återtransp. till aktiva bataljonen 1856-06-05. Transp. till väg- och vattenkommunikationskårens ingenjörsfördelning i Finland såsom ingenjör av 5. klassen med underlöjtnants grad 1858-02-16. Ingenjör av 4. klassen eller löjtnant s. å. 17/3 med tur från s. å. 2/2. Stabskapten 1862-07-08. RRS:tStO3kl 1869-04-29. Ingenjör av 3. klassen 1870-01-14 och av 2. klassen 1872-06-13. Distriktsingenjör i Väst-Tavastländska distriktet s. å. 20/9. RRS:tAO 3kl 1878-04-28. RRS:tStO2kl 1888-04-19. Överingenjör för vattenbyggnadsärendena i Finland s. å. 8/11. Avsked 1890-09-01. Bosatte sig därefter på det honom tillhöriga Mattila hemman i Torhola by i Hausjärvi socken. Död 1904-01-24 i Helsingfors. Gift 1863-03-12 i Lampis socken med sin kusin Zelée Christina Agricola, född 1838-07-24 i Helsingfors, död där 1925-05-27, dotter av lanträntmästaren Carl Robert Agricola och Antoinette von Numers.

Barn:

 • Johan Robert Hugo, född 1864. Före detta forstmästare. Se Tab. 5.
 • Christian Hugo, född 1866. Lantmäteriingenjör. Död 1924. Se Tab. 8.
 • Karin, född 1868-11-18 i Tavastehus. Lärarinna.
 • Marta, född 1870-11-02, död s. å. 11/12.
 • Inga, född 1872-06-10 på Ingala gård i Hattula socken.
 • Henrik Hugo, född 1874-09-14 i Tavastehus. Äg. Kyläseppälä gård i Hausjärvi socken.
 • Marta, född 1877-08-29 i Tammerfors. Gift 1906-03-25 på Mattila med arkitekten Carl Axel Lindgren, född 1881-07-02.

TAB 5

Johan Robert Hugo (son av Hugo Casimir, tab 4), född 1864-01-04 i Heinola. Student i Helsingfors 1886-06-09. Utexamen från Evois forstinstitut som forstkonduktör 1888. Skogstaxator 1891. Forstuppsyningsman i Torneå revir 1894. Avsked 1896-02-28. Forstmästare i Ijo revir 1903-10-26. Forstrevisor 1908. Forstmästare i Miehikkälä revir 1909-01-26. Var under frihetskriget 1918 anställd som trupptransportchef vid Savolaks västra front. FFrMM. Avsked från forstmästaretjänsten 1925-09-01. Gift 1:o 1890-09-01 i Kivelä villa i Torhola by i Hausjärvi socken med Ingrid Elisabet Stenius, från vilken han blev skild, född 1868-11-09 i Helsingfors, dotter av direktören i Finlands bank Carl Fridolf Stenius och Gustava Palander. Gift 2:o 1915-10-16 i Helsingfors med Estrid Margareta Eleonora Lagerborg, född 1877-10-30 i nämnda stad. Dotter av stabskaptenen Alexander Vilhelm Lagerborg, och hans 2:a fru Amalia Charlotta Tigerhielm.

Barn:

 • 1. Carl'' Johan Hugo, född 1892. Ingenjör. Se Tab. 6.
 • 1. Oskar Bjarne Hugo, född 1893. Överstelöjtnant. Se Tab. 7.
 • 1. Astrid Elisabet, född 1902-06-12 i Joensun. Finsk stiftsjungfru. Kassör vid Kotka cellulosafabrik. Anställd vid finska pappersbruksföreningen. Gift 1926-10-17 med majoren Carl Gustaf Schauman, född 1892.

TAB 6

Carl'' Johan Hugo (son av Johan Robert Hugo, tab 5), född 1892-04-25 på Mattila hemman i Torhola by i Hausjärvi socken. Ingenjör. Anställd vid Veli Paloheimos tekniska byrå i Helsingfors. Disponent och teknisk ledare vid Kotka cellulosafabriksaktiebolag 1920. Verkst. direktör vid Hercules Powder Companys cellulosafabrik i Brunswick, USA., 1925-05-00. Gift 1913-04-25 i Cleveland, Ohio, med Jenny Alexandra Molin, född 1891-12-06 i Helsingfors, dotter av järnvägstjänstemannen Anders Adolf Molin och Ida Paulina Ståhle.

Barn:

 • Carl Johan Robert Hugo, född 1914-09-10, död s. å. 30/9 i Niagara Falls.
 • Carl'' Johan Olof Hugo, född 1922-10-05 i Helsingfors.
 • Carola Christine, född 1930-06-11 i Wilmington, DE, USA. Svensk medborgare 1981. Redaktionsarkivarie vid Dagens Nyheter. Gift 1949 med William Hancock filosofie magister

TAB 7

Oskar Bjarne Hugo (son av Johan Robert Hugo, tab 5), född 1893-06-24 Savisaari Student i Helsingfors 1913-06-03. Inträdde 1915-03-17 under världskriget i tjänst vid 27. preussiska jägarbataljonen. Plutonchet vid nämnda bataljons maskingevärskompani 1916-05-02. Bevistade krigsoperationerna i Kurland 1916–1918. Återkom till Finland och förde under frihetskriget 1918 befäl över 18. finska jägarbataljonen under dess operationer i Karelen. FFrK4kl. Jägarkapten 1918-02-11. FFrK3kI s. å. 30/5. Kommendör för 2. (Vasa) bataljonen av Finlands vita garde. FFrkrMMm sp. RSO 1919. Jägarmajor s. å. 6/12. RFVROlkl. Stabschef för 3. divisionen 1922-11-00. Genomgick finska krigshögskolan 1924–1926. Kommendör för gardesjägarbataljonen 1925-03-26. Överstelöjtnant 1926-12-06. Gift 1918-08-20 Munksnäs

Barn:

 • Beatrice Elisabet, född 1922-04-22 i Helsingfors, liksom syskonen. Finsk stiftsjungfru.
 • Constance Viktorine, född 1923-12-25.
 • Georg Carl Henrik, född 1926-02-04.

TAB 8

Christian Hugo (son av Hugo Casimir, tab 4), född 1866-04-15 i Heinola. Utexamen från Polytekniska institutet i Helsingfors såsom lantmätare 1889-05-31. Lantmäteriauskultant 1892. Vice lantmätare i Åbo och Björneborgs län 1897. Yngre lantmätare därst. 1916. Äldre lantmäteriingenjör av högre avlöningsklass 1918. FFrK4kl 1919. Död 1924-02-14 i Ikalis köping. Gift 1892-01-09 i Åbo med Elin Elisabet Henrikson, född 1869-09-17 i nämnda stad, dotter av sjökaptenen Anders Vilhelm Henrikson och Carolina Blomqvist.

Barn:

 • Oskar Christian Vilhelm Casimir, född 1892. Lokomotiveldare. Se Tab. 9.
 • Ros-Mari, född 1894-06-01 i Tavastehus. Gift 1913-12-31 i Ikalis köping med arkitekten Bertil Evert Strömmer, född 1890-07-11 i Ikalis.
 • Ture Henning Hugo, född 1896. Lantmätare. Se Tab. 10.
 • Margareta (Greta) Christina, född 1899-03-02 i Åbo. Kontorist vid Tammerfors stads byggnadskontor. Gift 1928-01-28 i Ikalis köping med affärsmannen Viljo Fredrik Wiklund, född 1903-05-01 i Tammerfors.
 • Jarl Bertil, född 1901-04-20. Sjöfarande.
 • Robert Mikael, född 1904-06-07 i Ikalis köping. Student 1926-05-29.
 • Anna'' Lisa, född 1906-02-14 i Ikalis köping. Gift där 1925-06-30 med diplomingenjören Brynolf Lennart Qveflander, född 1890-11-05.
 • Hjördis Elisabet, född 1911-09-08 i Ikalis köping.

TAB 9

Oskar Christian Vilhelm Casimir (son av Christian Hugo, tab 8), född 1892-10-04 i Idänpää by i Vana socken. Lantbrukare i Lehtimattila i Hausjärvi socken. Genomgick industriskolan i Tammerfors 1914. Elev vid statsjärnvägarnes mekaniska verkstad i Helsingfors. Lokomotiveldare i Kuopio. Gift 1922-10-28 i Mäntsälä socken med Ester Maria Anttila, född 1903-08-11, dotter av hemmansägaren Edvard Anttila och Alina Lindström.

Barn:

 • Greta Maria, född 1923-04-09 i Mäntsälä socken.
 • Ester Linnea, född 1925-03-17 vid Alapitkä järnvägsstation.

TAB 10

Ture Henning Hugo (son av Christian Hugo, tab 8), född 1896-01-23 i Janakkala socken. Student i Helsingfors 1918-06-03. Elev vid tekniska högskolan därst. Lantmätare. Gift 1922-12-31 i Mörskoms socken med Mirjam (Mia) Carolina Hagfors, född 1898-07-12 Pitkäranta

Barn:

 • Anne-Marie, född 1924-04-20 i Tammerfors.
 • Toini Elisabet Irene, född 1927-09-06.

TAB 11

Viktor, (son av Henrik Christian, tab 2), född 1807-07-06 i Tavastehus. Student i Åbo1 1824-06-02. Överflyttade till Sverige. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1828-01-19. Underlöjtnant därst. s. å. 13/8. Löjtnant 1832-07-19. Extra ordinarie elev vid bergsskolan i Falun 1834–18353. Kapten 1846-11-14. Död 1857-10-14 i Göteborg. Gift 1841-12-16 i Söderköping med Maria Christina (Minna) Emilianoff, född 1818-09-04 i nämnda stad, död 1909-05-24 i Göteborg (Vasa förs, db). Dotter av förmannen Gregor Emilianoff och Maria Nilsson.

Barn:

 • Bianco Artur, född 1843. Överstelöjtnant. Död 1922. Se Tab. 12.
 • Aina Lovisa Georgina, född 1845-10-28 vid Ny Älvsborg Göteborgs och Bohus län, död 1911-10-21 i Göteborg. Gift 1874-10-27 i nämnda stad med grosshandlaren därst. Artur Valdemar Bertrand Buchholz, född 1847-07-06, död 1909-12-29 i Göteborg.
 • Emma Hulda Malvina, född 1847-12-11, död 1850-11-27.
 • Edit Johanna, född 1850-05-18 i Göteborg, död 1927-03-27 i Vasa förs, Göteborg. Gift 1878-04-26 i nämnda stad med före detta rektorn vid lägre allmänna läroverket i Strömstad, RVO, Carl Fredrik Cederskog, född 1840-11-26 i Uddevalla, död 1925.
 • Elin Olga Carolina, född 1852-05-20 i Göteborg. Gift i Göteborg 1875-06-12 med kassören Axel Ludvig Bogislaus von Normann född 1839-05-10 i Göteborg, död där 1918-10-18.
 • Carl Axel, född 1854. Sjökapten. Död 1906. Se Tab. 13.

TAB 12

Bianco Artur (son av Viktor, tab 11), född 1843-11-27 vid Ny Älvsborg. Furir vid Bohusläns regemente 1862-04-16. Fanjunkare 1863-10-19. Officersexamen 1863-04-15. Anställd hos chefen för Göteborgs stadsingenjörskontor 1863–1895. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1864-06-22. Löjtnant 1870-05-10. Stadsingenjör i Kungälv 1876–1915: kapten 1881-05-06. RSO 1887-12-01. Major 1895-06-07. Överstelöjtnant och 1. major 1899-06-09. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i regementets reserv 1901-07-19. Avsked ur krigstjänsten 1908. Död 1922-11-22 i Vasa förs, Göteborg. Gift 1869-06-15 i Tegneby på Orust Göteborgs och Bohus län med Tekla Leontina Henrietta Carlgren, född 1845-06-18, Karl Johans förs Göteborg. Död 1890-01-01 i Göteborg, dotter av slottspastorn vid Ny Älvsborgs fästning Carl Fredrik Carlgren och Henrietta Charlotta Algren.

Barn:

 • Agda, född 1869-09-24 i Göteborg, död där 1906-08-14. Gift 1900-10-27 i nämnda stad med bokhållaren Per Fulton, i hans 1:a gifte, född 1865-12-27.

TAB 13

Carl Axel, (son av Viktor, tab 11), född 1854-10-26 i Göteborg. Styrmansexamen 1875 och sjökaptensexamen 1881. Seglade såsom styrman på ångfartyget Sölve till 1886. Död 1906-02-20 i Göteborg. Ägde huset nr 16 Nya Haga i nämnda stad. Gift 1887-10-23 i Göteborg med Johanna Bernhardina (Hanna) Andersson, född 1868-03-13 i nämnda stad. död 1945-03-12. Dotter av sjömannen Johan Bernhard Andersson och Margareta Pettersson.

Barn:

 • Vera, född 1888-07-26 vid Partille. Sjukgymnast i Lynn, USA.
 • Zaida, född 1889-10-01 i Göteborg. Gift 1917-08-24 (Vasa förs Göteborg vb) med bokhållaren vid Göteborgs stads spårvägar Gustaf Carlsson född 1884-04-08. Från vilken hon blev skild gm Göteborgs rr:s utslag 1936-11-14.
 • Björn Toivo, född 1891-07-21 och död 1894-11-24 i Göteborg.
 • Holger Bianco, född 1893-03-25 i Carl Johans förs, Göteborg. Överflyttade till Nordamerika. Död 1926-10-25 i Backersfield i Calitornien genom en olyckshändelse vid en eldsvåda (Örby förs Älvsborgs län db).
 • Åke Jaalo, född 1896-06-16 i Göteborg. Har överflyttat till Kanada. Se Tab. 13 1/2.

TAB 15

Yngve Alopæl, (son av Carl Axel, tab 13), född 1899-12-23 i Göteborg. Trädgårdsmästare i Kinna socken Älvsborgs län. Lantbrukare. Entreprenör. Köpman. Gift 1927-03-04 i nämnda socken (Kinna förs Älvsborgs län vb) med Sigrid Matilda Johansson, född 1905-06-28 Lydde. Dotter av husägaren Johannes Johansson och Alma Josefina Johansson.

Barn:

 • Sylvia Margareta, född 1927-07-29 i Borås (Örby förs Älvsborgs län fb) . Hemsyster.

TAB 16

Zakarias, (son av Johan Alopæus, adlad Nordensvan, tab 1), född 1767-06-28 i Helsingfors. Volontär vid Kymmenegårds bataljon 1781. Sergeant därst. s. å. 14/2. Fänrik vid Flemingska regementet s. å. 20/8. Löjtnant vid Österbottens regemente 1787-02-23. Kapten därst. 1790-07-08 och genom byte vid Tavastehus regemente 1800-06-12. GMtf 1808. RSO 1809-07-03. Avsked med majors n. h. o. v. 1810-07-10. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-26 under nr 157. Död 1823-10-04 på Kara gård i Hausjärvi kapell av Janakkala socken. Han bevistade finska krigen 1788–1790 och 1808–1809. Gift 1802-09-18 i Tavastehus med Christina Elisabet Florin, född 1782-07-23, död 1821-04-24 på Kara gård, dotter av krigskommissarien Gustaf Magnus Florin och Dorotea Elisabet Allén.

Barn:

 • Gustaf, född tvilling 1803-06-18, död s. å. 10/8.
 • Johanna Elisabet Christina, född tvilling 1803-06-18, död ogift 1876-01-04 Koivumäki
 • Maria Louisa, född 1804-07-21, död 1868-02-20 i Åbo. Gift 1834-09-02 på Kara gård med provinsialläkaren, med. doktorn Georg de Besche, född 1804, död 1861.
 • Gustava Charlotta Vilhelmina, född 1805-09-08, död 1809-03-30.
 • Sofia, född 1807-03-15, död ogift 1874-04-26 i Hausjärvi kapell.
 • Carolina Vilhelmina, född 1810-08-08, död ogift 1844-07-21 på Kara gård.
 • Magnus Vilhelm, född 1812-06-22 i Tavastehus5, död 1813-10-15.
 • Ingrid Charlotta, född 1813-06-16 i Tavastehus5, död 1889-02-03 i Sääksmäki socken. Gift 1845-10-21 i Hausjärvi kyrka med kapellanen i Hausjärvi, vice pastorn Carl Fredrik Carlstedt, född 1802-11-16 i Björneborg, död 1879-06-17 i Hausjärvi prästgård.
 • Agata Fredrika, född 1815-01-19, död 1855-03-22 i Helsingfors. Gift 1845-08-20 med professorn Axel Fredrik Granfelt, född 1815, död 1892.
 • Axel Leonard Zakarias, född 1816-04-23. Kadett i Fredrikshamn 1830. Fänrik vid fältingenjörkåren 1835-09-01. Underlöjtnant därst. 1841-01-18. Löjtnant 1846-08-25. Stabskapten 1850-05-16. Kapten 1854-07-23. Överstelöjtnants avsked 1858-03-16. Död 1872-01-01 på Kara gård, vilken egendom liksom även Riihimäki han testamenterade till sin brorson Torsten Fredrik Zakarias Nordensvan. Gift 1848-09-05 med sin kusins dotter Hedvig Emilia Tjæder, född 1827-01-02 på Hämeenkylä i Bjärnå socken, död 1899-06-14 på Kara gård, dotter av handlanden och godsägaren Jean Charles Tjæder och Johanna Maria John.
 • Henrika Emilia, född 1817-10-07, död s. å. 1/12.
 • Torsten William Knut, född 1818. Kollegiiassessor. Död 1879. Se Tab. 17.

TAB 17

Torsten William Knut, (son av Zakarias, tab 16), född 1818-12-01 i Janakkala socken. Student i Helsingfors 1835-12-17. Auskultant i Åbo hovrätt 1842-02-02. Vice häradshövding 1845-06-20. Extra ordinarie kopist i kejs. senatens för Finland ekonomidepartement s. å. 25/11. T. f. vice landskamrerare i Nylands län 1849-09-04. Vice landskamrerare därst. för kommissariatsärendena 1853-02-08. Kronofogde i övre Sääksmäki härad 1855-12-04. Fältkamrerares titel s. å. 19/12. RRS:tStO3kl 1859-04-24. Kronofogde i Hauho härad 1872-04-16. Kolleguassessors titel 1873-04-20. Död 1879-02-27 i Tavastehus. Gift 1858-01-28 Albacka

Barn:

 • Jenny Maria, född 1862-09-05, död 1867-09-07.
 • Torsten Fredrik Zakarias, född 1863. Kommunalråd. Död 1914. Se Tab. 18.
 • Gustaf Magnus, född 1865-04-12, död 1868-06-03.

TAB 18

Torsten Fredrik Zakarias (son av Torsten William Knut, tab 17), född 1863-10-15 i Hattula socken. Student i Helsingfors 1882-05-30. Filosofie kandidat 1886-05-20 och promov. filosofie mag. s. å. 31/5. Ägnade sig därefter åt lantbruk. Ägde Kara och Riihimäki i Hausjärvi, som han redan 1872 erhöll genom testamente av sin farbroder, samt Albacka i Hattula socken. Kommunalråds titel 1895-01-14. Död 1914-11-18 på Albacka, till följd av ett vådaskott från eget hagelgevär. Gift 1895-12-30 i Helsingfors med Olga Elin Enckell, född 1870-07-12 i Tusby socken, dotter av generalmajoren Nikolai Enckell och Emilia Henriette Krogerus. Hon sålde 1920 Riihimäki.

Barn:

 • Ingrid, född 1897-03-08 på Albacka, död 1907-11-12.
 • Holger Torstensson, född 1900. Godsägare. Se Tab. 19
 • Gunnar Torstensson, född 1903. Godsägare. Se Tab. 20
 • Ragnar Torstensson, född 1909-07-10.

TAB 19

Holger Torstensson (son av Torsten Fredrik Zakarias, tab 18), född 1900-08-11 Albacka Student 1920. Äg. Albacka. Gift 1927-03-15 i Helsingfors med Ulla Margareta Enckell, född där 1908-04-07, dotter av tandläkaren, med. licentiat Carl Gustaf Enckell och Sigrid Alexandra Ehrström.

Barn:

 • Lars Torsten, född 1928-01-10 i Helsingfors, liksom brodern.
 • Holger Olof, född 1929-05-05.

TAB 20

Gunnar Torstensson (son av Torsten Fredrik Zakarias, tab 18), född 1903-03-26 på Albacka. Äg. Kara i Hausjärvi socken sedan 1927-03-18. Gift 1927-05-14 i Åbo med Saga Hertell, född där 1906-11-28, dotter av affärsmannen Paul Severin Hertell och Ernestine Matilda Söderstrand.

Barn:

 • Inga Ernestine, född 1928-10-19 i Helsingfors.

TAB 21

Gustaf Georg, (son av Johan Alopæus, adlad Nordensvan, tab 1), född 1774-01-12 i Helsingfors. Student i Åbo 1786-10-07. Auskultant i Åbo hovrätt 1791-03-04. Tjänstg. 1792 vid landskontoret i Nylands och Tavastehus län. Extra ordinarie kammarskrivare vid 3. eller finska provinskontoret i kammarkollegium i Stockholm 1793-10-08. Avgick därifrån 1794. Vice kronofogde i Nedre Hollola härad 1797-01-17. Kronofogde därst. s. å. 24/2. Avsked 1803-10-04. Kamrerare i regeringskonseljens i Finland kammar- och räkenskapsexpedition 1809-10-31. Kammarråds titel 1811-02-09. Avsked 1816-02-12. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-26 under nr 157. Anlade Tervakoski pappersbruk i Janakkala socken. Död 1853-07-18 Kutila 'Han beordrades 1810 att åtfölja den beskickning till Stockholm, som mottog och till Finland överförde detta land och dess innebyggare rörande handlingar.'. Gift 1801-10-15 med Anna Magdalena Indrén, född 1784-06-24, död 1845-01-20 på Kutila, dotter av prosten och kyrkoherden i Keuru pastorat Abraham Indrenius och Christina Elisabet Idman.

Barn:

 • Johanna, född 1803-03-24 på Tervakoski, död 1893-06-22 i Ikalis. Gift 1828-09-14 med majoren Gustaf Fredrik Grönhagen, född 1782, död 1860.
 • Elisabet, född 1805-05-17 på Tervakoski4, död 1860-10-08 Nykulla Gift 1823-01-24 på Tervakoski med kaptenen Fredrik Adolf von Schantz, i hans 1:a gifte, född 1792, död 1877.
 • Gustaf, född 1807-08-19 och död 1808-07-11 på Tervakoski.
 • Vilhelmina, född 1808-09-09 på Tervakoski4, död 1838-11-19. Gift 1837-09-10 på Tervakoski med ekonomidirektören Adam Ludvig Granfelt, i hans 3:e gifte, född 1781, död 1862
 • Otto, född 1811. Generalmajor. Död 1892. Se Tab. 22
 • Georg, född 1813. Kronofogde. Död 1874. Se Tab. 27
 • Carl, född 1815-09-13 på Tervakoski. Student i Helsingfors 1830-09-20. Överflyttade till Sverige. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1832-08-20. Officersexamen 1833-04-18. Avsked från regementet s. å. 2/7. Sergeant i skånska husarregementet 1834-01-17. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 6/9. Löjtnant därst. 1844-04-30. Ryttmästare 1855-04-12. RSO 1863-01-28. RDDO s. å. 16/8. Avsked 1871-01-26. Död ogift 1871-05-01 i Lund.
 • Anna Louisa, född 1818-02-07, död 1894-01-11 i Tammerfors. Gift 1842-12-09 med fabrikspredikanten i Tammerfors, vice pastorn Bernt Gustaf Bergroth, född 1815-04-19 i Kuorevesi, död 1880-07-30.
 • Henrika Augusta, född 1823-02-24, död ogift 1879-06-21 Ummeljoki
 • Johan, född 1824-06-25, död 1826-05-28.

TAB 22

Otto, (son av Gustaf Georg, tab 21), född 1811-11-13 i Åbo. Student vid därvarande universitet 1826-12-08. Överflyttade till Sverige. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1830-07-09. Officersexamen 1831-02-09. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 12/3. Löjtnant 1836-09-28. LKrVA 1844-10-31. Kapten 1849-12-18. Tjänstg. major och bibliotekarie vid högre artilleriläroverket 1850-01-03. Intendent vid Marieberg s. d. Major i artilleriet 1854-01-13. T. f. fälttygmästare s. å. 14/1. Major vid nämnda artilleriregemente s. å. 4/4. RSO s. å. 18/12. Överstelöjtnant i artilleriet 1856-05-07. Överste i artilleriet 1859-01-25. RNS:tOO s. å. 5/8. Överste och chef för Svea artilleriregemente 1860-12-21. KSO1kl 1864-01-28. Generalmajor i armén 1867-12-10. Avsked 1871-12-15. Död 1892-07-01 i Stockholm. Gift 1850-06-09 i Gamla Karleby i Finland med sin broders svägerska Louise Hildegard Roos, född 1823-08-06 i nämnda stad, död 1902-09-20 vid Gripsholm, dotter av rådmannen och handlanden Anders Roos och Anna Maria Lindskog.

Barn:

 • Carl Otto, född 1851. Generalmajor. Död 1924. Se Tab. 23.
 • Georg Gustaf, född 1855. Skriftställare. Se Tab. 26

TAB 23

Carl Otto, (son av Otto, tab 22), född 1851-04-07 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1867-03-15. Utexamen 1868-11-28. Underlöjtnant vid 2. livgardet s. å. 11/12. Löjtnant 1874-05-01. Aspirant vid generalstaben s. å. 6/10. Stabsadjutant och löjtnant vid nämnda stab 1877-10-26. Stabsadjutant och kapten 1879-05-02. Kapten i nämnda garde 1882-09-01. LKrVA 1886-10-26. Överadjutant och major vid generalstaben 1889-09-27. RSO s. å. 1/12. Lärare i krigskonst och krigshistoria vid krigshögskolan 1880–1892. Souschef vid lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1891-11-13. Chef för nämnda högskola 1892-07-06. Överadjutant och överstelöjtnant i generalstaben s. å. 14/10. KBayMFO 1893-11-30. RNO 1896-06-06. Överste i armén s. å. 4/9. Överadjutant och överste i generalstaben 1898-02-04. T. f. chef för Värmlands regemente 1900-10-19. KSO2kl s. å. 1/12. Överste och chef för Värmlands regemente 1901-01-21. KSO1kl 1903-12-01. Ledamot av direktionen över arméns pensionskassa 1911-05-10. Avsked från regementet s. å. 13/7. Generalmajor i armén s. d. Avsked som generalmajor i generalitetets reserv 1917-10-26. Biogr. i VÄD. Död 1924-03-30 i Oscars förs, Stockholm (db 64). Har utgivit åtskilliga militära arbeten, bland vilka må nämnas Handbok för svenska arméns befäl (två delar, 2. o. 3. uppl. 1879–1880), Fransk-tyska kriget 1870–1871 (1895) och Krigarliv, några verklighetsbilder för Sveriges ungdom (1896), Finska kriget 1808–1809 (1898), Nittonde århundradets militära tilldragelser (1899 och 1900), Värmlands regementes historia (1904), Finlands dödskamp (1913), Det stora världskriget, tills, med Västra Langlet (9 del. 1914–21), Världskriget 1914–1918 (1922). Karl XII, Synpunkter och betraktelser (1918) m. fl. Gift 1:o 1880-11-18 i Stockholm med Ebba Maria Wallenius, från vilken han 1893-07-15 blev skild, född 1862-05-14 i Länna socken Stockholms län. Dotter av godsägaren Erik Conrad Wallenius och Constantia Maria Georgina Hulting. Gift 2:o 1903-07-31 i Halltorps kyrka Kalmar län med Anna Charlotta Carlsund född 1862-05-01. Dotter av lantbrukaren Otto Teodor Carlsund och Elisabet Nilsson.

Barn:

 • 1. Carl Otto Magnus, född 1881. Kapten. Se Tab. 24
 • 1. Artur Georg, född 1883-01-27 i Stockholm. Mogenhetsexamen därst. 1900-05-18. Volontär vid Svea livgarde s. å. 23/5. Sergeant därst. 1901-08-24. Elev vid krigsskolan s. å. 26/9. Fanjunkare 1902-03-19. Officersexamen s. å. 28/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 15/12. Löjtnant därst. 1905-08-07. Genomgick krigshögskolan 1906–1908. RRS:tStO3kl 1909. GV:sO1M 1912. Kapten 1916-11-28. Avsked med tillstånd att inträda i regementets reserv 1918-08-30. Kapten i Västernorrlands regemente 1921-09-30. RSO 1924-06-06. Major i armén 1926-09-04. T. f. major vid Norrbottens regemente s. å. Major därst. s. å. 26/10. Avsked från övergångsstat 1943-04-01. Gift 1:o 1909-10-11 i Matteus Stockholm med Inez Gonzaga Kjerner, från vilken han blev skild 1918-04-16, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1918-10-22 i Milano med Ottorino Cipolla), född 1883-09-18 i Jacobs förs, Stockholm, dotter av överläkaren, med. doktor Carl Kjerner och Emilia Constantia Magnell. Gift 2:o 1918-08-11 i Danderyds socken Stockholms län med Rut Josefina Persson, född 1893-02-07 i Sösdala i Norra Mellby socken Kristianstads län. Dotter av lantbrukaren Peter Persson och Anna Eriksson.
 • 1. Otto'' Robert, född 1885-11-22 i Stockholm. Ingenjör vid Western Electric Co i New York. Gift 1916-09-04 i Edgartown, Mass., USA., med Leila Kent, född 1885-03-19
 • 1. Gustaf Vilhelm, född 1890. Ingenjör. Se Tab. 25

TAB 24

Carl Otto Magnus, (son av Carl Otto, tab 23), född 1881-11-18 i Stockholm. Volontär vid Göta livgarde 1900-06-12. Mogenhetsexamen 1901-05-20. Volontär vid Värmlands regemente 1902-07-31. Sergeant s. å. 1/8. Kadett vid Karlberg s. å. 2/10. Fanjunkare i Värmlands regemente 1903-08-25. Officersexamen s. å. 2/12. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 11/12. Löjtnant därst. 1905-12-15. Avslutade instruktörskursen vid Gymnastiska centralinstitutet 1906-04-30. Kapten vid regementet 1917-10-12. På övergångsstat 1926-09-04. RSO 1930-06-06. Avsked, kapten i Värmlands regementes reserv 1931-11-19. Gift 1909-10-09 på Skoghalls bruk i Hammarö sn Värmlands län med Agnes Signe Elisabet Beermann född där 1887-01-17. Dotter av bruksförvaltaren Fritz Ulrik Herman Beerman och Alma Charlotta Johansson.

Barn:

 • Anne-Margrete, född 1911-06-08 i Karlstad, liksom systern. Stiftsjungfru. Gift 1935-12-26 i Karlstad (vb 252) med dekoratören Karl Erk Alm, född 1903-01-05 i Kalmar. Grosshandlare.
 • Ingrid Elisabet, född 1914-12-22. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1935-09-15 i Karlstad (vb 152) medingenjören Tycho Andreas Ljungström, född 1906-09-29. Skilda gm Karlstads rr:s utslag 1939-04-17. Gift 2:o 1939-09-23 med Civilingenjören Gunnar V Silmark, född 1902-11-09 från vilken hon blev skild.

TAB 25

Gustaf Vilhelm, (son av Carl Otto, tab 23), född 1890-08-26 i Stockholm. Student examen 1908. Volontär vid Värmlands reg, 1908-05-30. Korpral därst. 1909-08-28. Reservofficersexamen 1910-08-00. Fanjunkare s. å. 3/9. Underlöjtnant i regementets reserv s. å. 30/12. Erhöll flygcertifikat 1915-09-08. Avsked ur nämnda reserv s. å. 12/11. Ingenjör. Bil- och flygkonstruktör i USA och Tyskland. Medv. i dags och fackpressen under sign. "d'Artagnan". Redaktionssekr. i Svensk Motortidning 1926–1933. Chefredaktör för tidningen Flygning 1925–1926. Gift 1917-04-25 i Leipzig (Hedvigs förs Norrköping vb) med Alma Strömbäck, född 1892-11-05 i Gävleborgs län. Äktensk. uppl. gm Stockholms rr:s utslag 1942-08-24. Gift 2:o 1942-10-31 med Saga Beata Karlsson, född 1906-06-11 i Gustaf Vasa förs Stockholm.

Barn:

 • 1. Maj Gunnel, född 1917-05-17 i Leipzig (Hedvigs förs Norrköping fb). Skådespelerska. Författarinna.
 • 1. Carl-Gustaf Didrik, född 1925-06-05 i Bromma förs, Stockholm. Död 1936-09-09 i Gustaf Vasa förs, Stockholm (db nr 243).
 • 1. Lennart Erik Artur, född 1929-03-24 i Stockholm (Pro Patria fb nr 59).
 • 2. Carl Gustaf, född 1943-07-01 på Karol. sjukh. Matteus förs, Stockholm (fb nr 364).

TAB 26

Georg Gustaf (son av Otto, tab 22), född 1855-12-03 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1874-05-18. Volontär vid 2. livgardet s. å. 9/10. Elev vid krigsskolan 1875-07-14. Utexamen i teoretiska ämnen 1876-10-17. Avsked ur krigstjänsten 1877-05-31. Elev vid akademien för de fria konsterna 1877–1882. Redaktionssekreterare i Ny Illustrerad Tidning 1883–1886. Redaktör av kalendern Nornan 1886–1902. Konst-, litteratur- och teateranmälare i Aftonbladet 1888–1900, i Dagens Nyheter 1900–1912 och i Stockholms Dagblad 1912–1921. RNO 1910-06-06. Suppleant i Nationalmusei nämnd 1905. Ordinarie ledamot därst. 1912-07-12 till nämndens omorganisation 1914. HLFrKA 1917-12-14. KNO2kl 1925-12-15. Filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet 1927. Bland hans arbeten må anföras utom flera romaner och noveller: Svensk konst och svenska konstnärer i 19:e århundradet (1891–1892), Mälardrottningen (1895–1896), Gripsholm och dess konstskatter (1902), Konstnärsklubben (1906), Carl Larsson, 1–2 (1920, 21). Död 1932-04-08 i Engelbrekts förs, (db 86) Stockholm, på Sofia hemmet. Gift 1884-05-05 på Gripsholms slott med Anna Fransiska Ekenstierna, född 1862-10-15 i Stockholm. Dotter av kammarherren Fredrik Eugen Ekenstierna, och Fransiska Emilia Björkman.

Barn:

 • Anna, född 1885-07-23 på Gripsholm. Stiftsjungfru. Lärarinna i Brummerska skolan i Stockholm.
 • Eva, född 1887-01-25 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1908-12-07 i Katarina Stockholm med kaptenen, friherre Fredrik Alexander Funck, i hans 1:a gifte. Från vilken hon 1928 blev skild, född 1877. Död 1939-04-22.
 • Elsie, född 1892-08-15 på Gripsholm. Stiftsjungfru. Lärarinna i Anna Schuldheis' skola i Stockholm.

TAB 27

Georg, (son av Gustaf Georg, tab 21), född 1813-10-14 i Åbo. Student i Helsingfors 1830-09-20. Extra ordinarie kammarskrivare i kejs. senatens för Finland ekonomidepartement 1840-01-12. Var därefter en längre tid lantbrukare och ägare av Tervakoski pappersbruk. Erhöll bokhandelsprivilegier i Tavastehus 1848. Kronofogde i Nedre Sääksmäki, sedan Tammela härad 1865-03-28. Död 1874-06-23 genom drunkning i sjön Vanajavesi. Gift 1845-08-07 i Gamla Karleby med Constance Elisabet Roos, född 1821-07-23 i Gamla Karleby, död 1910-05-17 i Helsingfors, dotter av handlanden Anders Roos och Maria Sofia Lindskog.

Barn:

 • Johan Georg, född 1846-01-10 kadett i Fredrikshamn 1858-08-15. Transp. till kejsarens pagekår 1863-10-17. Kammarpage. Fänrik vid livgardets Semenoffska regemente 1865-08-19. Underlöjtnant därst. 1867-09-11. Löjtnant 1869-05-02 stabskapten 1871-09-11. Kapten 1877-09-11. Avsked 1878-12-11. Död ogift 1880-06-16 i Tavastehus.
 • Anders Otto, född 1848. Överstelöjtnant. Död 1915. Se Tab. 28.
 • Carl Magnus, född 1850. Hovråd. Död 1903. Se Tab. 29.
 • Anna Sofia Constance, född 1852-04-18, död 1910-05-08 i Helsingfors. Gift 1875-09-23 med ingenjörkaptenen Nikolai Listvennikov, född 1842, död 1878-03-01 i S:t Petersburg.
 • Maria Elisabet Matilda, född 1861-12-09 i Helsingfors. Bokhållare vid tullstyrelsens i Finland statistiska kontor 1899-11-00. Avsked 1904. Lärarinna i matlagning vid de svenskspråkiga folkskolornas fortsättningskurser i Helsingfors 1909-05-12. Död ogift 1928-05-01 i Helsingfors.

TAB 28.

Anders Otto (son av Georg, tab 27), född 1848-11-28 i Janakkala socken. Underofficer vid 6. (Tavastehus), storfursten Vladimir Alexandrovitj', finska indelta skarpskyttebataljon 1867-06-14. Transp. till 90. Onega infanteriregemente 1868-06-20 och till 66. Butirska infanteriregementet 1870-03-27. Elev vid infanterijunkarskolan i Moskva s. å. 15/10. Port-epéejunkare 1872-06-13. Fänrik vid sistnämnda regemente 1873-01-12. Transp. till 23. Nisoffska infanteriregementet s. å. 21/3. Underlöjtnant därst. s. å. 26/7. Med tur från 1873-06-09. Löjtnant 1877-07-16. Bevistade turkiska fälttåget 1877–1878. RRS:tStO3kl m sv o. ros 1879-04-29 och RRS:tAO3kl m sv o. ros s. å. 18/10. RRS:tVlO4kl m sv o. ros s. å. 13/11. Erhöll även den till minne av kriget instiftade medaljen. Stabskapten 1880-05-13. Transp. till 4., Uleåborgs, finska skarpskyttebataljon 1881-08-16. Placerad på ständiga kadern av finska militärens reserv 1887-06-08. Chef för 11. (Alavo) reservkompani s. å. 18/6. Kapten 1892-04-17. Överstelöjtnants avsked 1896-02-24. Krigskommissarie i Kuopio läns 2:a uppbådskrets s. å. 17/2. Avsked 1903-03-17. Verkstadsbokhållare vid statsjärnvägarnas verkstad i Helsingfors 1904. Avgick från denna befattning 1907. Död 1915-09-24 i Helsingfors. Gift 1887-03-01 i Gamla Karleby med Fanny Irene Elisabet Löfman, född 1866-11-29 i Gamla Karleby, dotter av tulluppsyningsmannen Carl Löfman och h. h. Fredrika.

Barn:

 • Otto, född 1888-02-03 i Alavo socken. Student i Helsingfors 1907-05-22. Inträdde under världskriget som frivillig vid 27. preussiska jägarbataljonen 1916-01-08 och deltog med denna i striderna på östra krigsskådeplatsen mot Ryssland. Jägarfänrik 1918-02-11. Bevistade, återkommen till hemlandet, finska frihetskriget 1918. FFrK4kl m sv o. ros s. å. 28/4. FFrkrMM m sp och med. till minne av Tammerfors' intagande. Artilleriofficersexamen s. å. Jägarlöjtnant vid fältartilleriregementet s. å. 24/12. Avsked 1920-09-02. Jägarlöjtnant i lantvärnet: rättsexamen 1922-05-29. Auskultant i Åbo hovrätt, s. å. 31/5. Förordnad till tjänstgöring vid försvarsministeriet s. å. 1/7. Jägarkapten 1923-05-16. Kretschet i Saima uppbådskrets 1927-08-30. Jägarmajor 1928-05-16. Kretschef i Tavastlands uppbådskrets s. å. 4/6. Gift 1927-07-30 i Esbo socken med Emmy Elise (Enny) Wikström, född 1898-06-02, dotter av postexpeditören Mattias Vilhelm Wikström och Adelheid Cecilia Tengén.

TAB 29

Carl Magnus (son av Georg, tab 27), född 1850-12-12 i Janakkala socken. Student i Helsingfors 1870-09-19. Underofficer vid livgardets Semenovska regemente 1873. Avsked 1874. Telegrafist av 4. kl. vid Tavastehus telegrafstation 1876-11-02. Telegrafist av 3. kl. vid Helsingfors station 1877-01-13. T. f. chef för telegrafstationen i Salo s. å. 23/10. Kollegiiregistrator 1879-03-20, med tur från 1877-11-02. Stadfäst i innehavande befattning 1880-01-21. Guvernementssekreterare 1881-10-20 med tur från 1880-11-02. Kollegiisekreterare 1884-04-02 med tur från 1883-11-02. Chef för Kuopio telegrafstation s. å. 21/6. Titulärråd 1887-09-25 med tur från 1886-11-02. Kollegiiassessor 1890-05-12 med tur från 1889-11-02. RRS:tStO3kl 1890-07-07. Hovråd 1894-04-18 med tur från 1893-11-02. RRS:tAO3kl 1896-05-26. Död 1903-07-28 i Kuopio. Gift 1879-05-24 i Nystad med Matilda Robertina Åberg, född 1856-10-03 i Åbo. Telegrafist av 3. kl. vid telegrafstationen i Åbo 1876-11-13. Transp. till Nystads station 1877-04-05, till Salo station 1879-05-25 och till Kuopio station 1884-07-10. Post-telegraftjänsteman av 5. kl. 1891-01-13. Avsked. Död 1911-10-23 i Helsingfors.

Barn:

 • Sigrid Matilda, född 1880-11-09 i Salo, död s. å. 16/12.
 • Ellen Constance, född 1882-07-22 i Salo. Student i Helsingfors 1900-06-02. Föreståndarinna för och lärarinna i kvinnliga handarbeten vid folkhögskolan i Vederlaks 1902. Avsked. Inspektionsbiträde vid Helsingfors stads bostadsinspektionskontor 1916. Gift 1902-10-25 i Kuopio med folkhögskoleföreståndaren, filosofie mag. Carl Oskar Wikman, från vilken hon 1911 blev skild, född 1877-06-12.
 • Gustaf (Gösta) Magnus, född 1886. Direktör. Se Tab. 30.
 • Johan Georg, född 1891-10-08 i Kuopio, död där 1911-04-04.
 • Carl Lennart, född 1892. Före detta jägarmajor. Se Tab. 31.

TAB 30

Gustaf Magnus (Gösta) (son av Carl Magnus, tab 29), född 1886-11-27 i Kuopio. Kadett i Fredrikshamn 1901-06-19. Avgick 1902. Student i Helsingfors 1904-06-06. Utexamen såsom ingenjörelektrotekniker från polytekniska institutet i Zürich. Direktörsassistent vid Helsingfors stads elektricitetsverk 1913. Verkst. direktör i Sydfinska kraftaktiebolag i Helsingfors, i Tammerfors linne- och järnmanufakturaktiebolag 1929-07-01. Gift 1910-06-18 i San Francisco med Anna Elvira (Elvi) Schmidt född 1886-08-27.

Barn:

 • Lars Gustaf, född 1915-05-21 i Helsingfors, liksom syskonen.
 • Carl Einar, född tvilling 1917-05-10.
 • Eva, född tvilling 1917-05-10. Finsk stiftsjungfru. Gift 1942-06-06 med Nils-Eric Gustaf Konstantin von Wendt, född 1917-11-04.

TAB 31

Carl Lennart (son av Cal Magnus, tab 29) född 1892-10-17 i Kuopio. Student i Helsingfors 1912-05-13. Elev vid tekniska högskolan därst. Inträdde under världskriget i tjänst vid 27. preussiska jägarbataljonen 1915-05-12 och deltog med denna i striderna på östra krigsskådeplatsen mot Ryssland. Gruppförare 1916-02-05. PrJK2kl. Återvände i jan. 1918 till hemlandet och bevistade Finlands frihetskrig s. å. Jägarfänrik. Jägarlöjtnant s. å. 11/2. Jägarkapten s. å. 3/3. FFrK4 o. 3kl, båda m sv o. ros s. å. FFrkrMM m sp. T. f. kommendör för automobilbataljonen 1919. Jägarmajor 1920-02-25. Avsked 1921-11-00. Gift 1919-07-01 med Märta Dagmar Lindeberg, född 1895-03-27 i Sjundeå socken, dotter av lantbruksrådet Ture Valdemar Lindeberg och Selma Sofia Matilda Adlercreutz B.

Barn:

 • Georg Carl Gustaf, född 1920-09-14 i Helsingfors.
 • Erik Magnus Valdemar, född 1924-08-07 i Sjundeå socken.
 • Marianne Elisabeth, född 1931-07-17. Gift 1957 i Ekenäs, Finland med civilekonom Olof Backlund.

TAB 32.

Magnus, (son av Gustaf Georg, tab 21), född 1820-03-03 Tervakoski Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon, först på e. och sedan 1840-01-22 på ord. stat. Avsked 1841-01-14. Underofficer vid generaladjutanten, furst Tjernisjevs jägarregemente och tjänstg. i Kaukasien samt erhöll militärordens utmärkelsetecken 4kl. Fänrik vid nämnda regemente 1846-01-06 med tur från 1844-07-17. Transp. till kaukasiska skarpskyttebataljonen 1846-08-18 och till fältmarskalken, greve Paskevitj Erivanskijs infanteriregemente 1847-11-21. Underlöjtnant därst. 1848-02-14 med tur från 1847-09-21. Transp. till reservskarpskyttebataljonen 1851-02-24. Löjtnant därst. 1852-01-29. Transp. till estländska jägarregementet 1853-12-27 och till 6. (Tavastehus) finska indelta skarpskyttebataljon 1854-12-15. Stabskapten därst. 1855-07-30. RRS:tStO 3kl 1864-02-15. Utmärkelsetecknet för tjänstgöring i Kaukasien 1865. Kaptens avsked 1868-06-20. Ingick åter i tjänst såsom stabskapten vid 140. depåbataljonen 1877-07-21. Transp. till 39. reservinfanteribataljonen 1878-01-06 och till 37. infanteribataljonen s. å. 11/5. Död 1878-11-14 i Tavastehus. Gift 1856-03-01 i Helsingfors med Helena Forssman, född där 1839-07-31, död 1900-03-27 i Tavastehus, dotter av referendariesekreteraren, lagmannen Carl Samuel Forssman och Sofia Maria Ahrenberg.

Barn:

 • Artur Magnus Gustaf, född 1856-12-06 i Tammerfors. Kadett i Fredrikshamn 1869-07-18. Transp. till kejsarens pagekår 1875-11-07. Död 1876-06-25 i Heinola.
 • Hildur Helena Maria, född 1858-01-16 Konttila Gift 1884-08-16 i Tavastehus med kollegan vid normallyceet därst., filosofie mag. Carl Emil Fabian Brummer, född 1848-12-24, död 1903-12-17 i Tavastehus.
 • Hulda Anna Helena, född 1859-05-10 på Konttila, död ogift 1876-08-02 i S:t Petersburg.
 • Carl Magnus Otto, född 1862. Före detta överstelöjtnant. Se Tab. 33.
 • Olga Helena Johanna, född 1864-02-22 på Konttila. Anställd å Kansallis Osakepankkis huvudkontor i Helsingfors.
 • Naema Helena Elisabet, född 1866-01-31 på Konttila, död ogift 1880-02-10 i S:t Petersburg.
 • Ossian Magnus Georg, född 1868-01-09 på Konttila, död där s. å. 11/3.
 • Irene Helena Sofia, född 1869-04-07 på Konttila, död ogift 1918-02-04.
 • Ossian Magnus Teodor, 1870. Rektor. Död 1923. Se Tab. 34.
 • Alexander Magnus Hjalmar, född 1872-07-11 i Tavastehus, död där 1875-03-04.
 • Johan Magnus Nikolai, född 1876-03-29 i Heinola, död där 1877-02-18.

TAB 33.

Carl Magnus Otto (son av Magnus, tab 32), född 1862-05-14 Konttila Kadett i Fredrikshamn 1875-08-04. Underofficer vid 7., Tavastehus, finska skarpskyttebataljon 1886-08-23 med tur från 1885-08-19. Löjtnant därst. 1890-03-10 med tur från 1889-08-19. RRS:tStO3kl 1900-03-28. Stabskapten s. å. 22/10. Uppförd å indragningsstat 1902-02-10. Brandmästare i Åbo 1904-03-01. Avsked från denna befattning 1917. Införd i finska arméns rullor 1918. Deltog i frihetskriget s. å. FFrK4kl m sv o r s. å. Major s. å. 18/2. Krigskommissarie i Tavastehus läns 1. uppbådskrets s. å. 23/12. Överstelöjtnant 1919-04-11. Avsked ur militärtjänsten s. å. 31/7, bitr. kretschef i Tavastlands uppbådskrets 1923-06-01, i Sydösterbottens uppbådskrets 1924-01-15. Avsked 1925-06-28. Gift 1892-06-14 med Alma Rosa Sylvia Tigerstedt, född 1866-12-14 i Björneborg, dotter av provinsialläkaren Teodor Albert Tigerstedt, och Ida Rosalie Aschan.

Barn:

 • Estrid Maria Helena, född 1893-11-24 i Tavastehus. Stiftsjungfru. Musiklärarinna.
 • Synnöve Sylvia Teodosia, född 1897-12-14 i Tavastehus. Student i Helsingfors 1916-09-25. Anställd vid finska sjöförsäkringsaktiebolag
 • Hella Ida Matilda, född 1899-07-07 i Tavastehus, död 1906-11-24 i Åbo.
 • Alvhild Anna Rosalie, född 1903-06-11 på Storgård i Piikkis socken, död 1906-11-21 i Åbo.
 • Barbi Olga Linnea, född 1904-10-02 i Åbo. Stiftsjungfru. Student vid svenska samskolan i Tavastehus 1923-05-31. Filosofie kandidat 1929-05-31.
 • Ingegerd Fanny Naemia, född 1907-09-28 i Åbo. Stiftsjungfru. Student vid svenska samskolan i Tavastehus 1926-05-31. Lärarinna i Finnby skola i Nagu socken 1927.
 • Carin Magnhild Elisabet, född 1912-01-15 i Åbo. Stiftsjungfru.

TAB 34.

Ossian Magnus Teodor (son av Magnus, tab 32), född 1870-11-13 i Tavastehus. Student i Helsingfors 1889-05-18. Filosofie kandidat 1895-11-13. Kollega i ryska språket vid finska reallyceet i Viborg 1899-12-08. Lektor i samma ämne därst. 1904-11-01. RRS:tStO3kl 1913-04-27. Äldre lektor vid nämnda läroverk 1913. Prorektor 1915 och rektor 1920. Död 1923-03-10 vid Riihimäki järnvägsstation under en resa och begraven i Janakkala. Gift 1896-09-19 Sauvala

Barn:

 • Sisa Lilli Margareta, född 1897-10-20 på Sauvala, död 1899-02-28 i Viborg.
 • Einar Alfred Ossian, född 1899. Kemist. Se Tab. 35
 • Aatos Arvid, född 1902-05-16 i Viborg, död s. d.
 • Mauno Veikko, född 1911-01-26 i Viborg, död där s. å. 7/2.

TAB 35

Einar Alfred Ossian (son av Ossian Magnus Teodor, tab 34), född 1899-11-28 i Viborg. Student i Helsingfors 1918-09-19. Filosofie kandidat 1923. Reservfänrik. FFrK:sMM m sp. MM för Venäjänsaari. Kemist i Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto. Gift 1925-09-15 i Mola socken med Airi''-Anni Leocadie Saarnio, född 1901-06-24 i Kirvus socken, dotter av kyrkoherden i Mola, prosten Artur Henrik Saarnio och Aina Leocadie Lojander.

Barn:

 • Anja-Marita Leocadie, född 1926-10-01 i Helsingfors, liksom systern.
 • Heljä-Marja Margareta, född 1928-05-31.
 • Karhu-Kustan Einari, född 1930-02-04.

Källor

1Wä. 2Lå. 3Ib. 4Janakkala kyrkoarkiv. 5Tavastehus kyrkoarkiv. 6Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: