:

Von Jacobsson nr 2121

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Jacobsson nr 2121 †

Adlad 1756-06-12, introducerad 1778. Utdöd 1860-06-16.


TAB 1

Nils Jakobsson, född i Malmö. Tullnär i Landskrona. Gift med Anne Tomasdotter [Im].

Barn:

 • Tomas Nilsson Jyde, född 1619-08-00 i Köpenhamn. Var borgare och handlande i Malmö 1649. Kyrkovärd vid S:t Petri kyrka 1654-09-01. Rådman 1668-12-29. Avsked därifrån 1700. Död i Malmö 1702-02-00. [Im]. Gift 1648 med Carine Hansdotter, född 1627-04-14 i Köpenhamn, död 1710-01-07, dotter av inspektören vid silkemanufakturiet i Köpenhamn Hans Jespersen och Maren Jacobsdotter [Im].

Barn:

 • Jacob Tomasson Jyde, född 1649-12-24 i Malmö. Framstående köpman i Malmö. Valdes till riksdagsman för staden 1697-08-19. Rådman 1700-07-11. Död i Malmö 1716-04-20 [Im]. Gift 1:o (med vem är ej känt). Gift 2:o med Maria Helena Krutmeijer, född 1671, död 1704-02-23 dotter av rådmannen Jost Hermandsen Krutmeijer och Maren Hansdotter Solter. Gift 3:0 1705 med Catharina Cecilia Thræne, född 1688-06-18, död 1705-12-01, dotter av arrendatorn Jakob Kieldsen Thræne och Agneta Erhardtsdotter. Gift 4:o 1706 med Helena Lorich i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1718-11-26 med rådmannen i Malmö Nils Jönsson [Sjöborg] i hans 2:a gifte, född 1676, död 1739-01-02), född 1689, död 1765-02-02 i Malmö, dotter av kyrkoherden i Svedala pastorat av Lunds stift Petrus Baltzarsson Lorich (av samma släkt som adlad ätten Lorichs) och hans 2:a hustru Anna Helena Faxe [Im].

Barn:

 • 4. Niklas Jacobsson, adlad von Jacobsson, född 1714-02-10 i Malmö. Borgare och handelsman i Göteborg 1737-09-28. Assessors n. h. o. v. 1755-04-17. Adlad 1756-06-12 (introducerad 1778 under nr 2121). RVO 1772-05-28. Död 1785-06-03 i Göteborg och begraven i Göteborg. Han anlade i Göteborg flera fabriker och ett sockerbruk. Gift 1:o 1741-04-07 med Anna Margareta Nissen, född 1722-05-09, död 1748-04-20, dotter av handelsmannen i Göteborg Erik Nissen och Maria Calms. Gift 2:o 1752-07-12 med Catharina Maria Ekerman, född 1737-08-31, död 1792-12-08 på Härlund vid Göteborg, dotter av justitieborgmästaren i Göteborg, Paul Ekerman och Christina Beata Häger.

Barn:

 • 1. Helena Maria, född 1742-03-19, död 1746-02-14.
 • 1. Jakob, född 1744-12-21, i Göteborg. Kanslist i utrikesexpeditionen. Protokollssekreterares avsked. Död ogift 1814-10-30, i Arboga.
 • 1. Helena Maria, född 1747-05-22, död 1748-03-16.
 • 1. Erik, född 1747-12-15, död 1750-03-17.
 • 2. Paul, född 1756. Häradshövding. Död 1821. Se Tab. 2
 • 2. Niklas, född 1758-02-20. Student i Uppsala 1769-11-24. Först i handel i Göteborg, sedan lanthushållare. Död ogift 1837-01-20 vid Skokloster i Skokloster socken, Uppsala län
 • 2. Anna Margareta, född 1760-04-13, död 1816-04-15 på Katrineberg. Gift (Bröllopsverser (AtP.).) 1778-07-03 i Göteborg med grosshandlaren i Göteborg bergsrådet Niklas Arwidsson, född 1747, död 1813-10-01 i Karlstad.
 • 2. Christina Maria, född 1769-08-10, död 1836 i Filipstad. Gift 1788-07-25 i Göteborg med kaptenen och brukspatronen Lars von Nackreij, född 1755, död 1798.

TAB 2

Paul (son av Niklas Jacobsson, adlad von Jacobsson, Tab. 1), född 1756-01-18. Student i Uppsala 1769-11-17. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1779-04-13. Auditör vid Västmanlands regemente. Tillika hovsekreterare hos hertig Fredrik Adolf 1778-04-09. Häradshövding i Jönåkers, Oppunda, Villåttinge, Rönö och Hölebo härader av Nyköpings län 1782-07-07. Död 1821-05-24 på Lövstad häradshövdingeboställe i Vagnhärads socken, Södermanlands län. Gift 1784-10-15 i Norrköping med Johanna Christina Ekestubbe, född 1766-01-16, död 1843-06-14 i Stockholm, dotter av kanslirådet Johan Leonard Ekestubbe, och Hedvig Maria Eldh.

Barn:

 • Nils Leonard, född 1786-08-15. Student i Uppsala 1800. Auskultant i Svea hovrätt 1805-12-20, extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1805-12-21. Vice notarie i Svea hovrätt. Kommissarie vid Södermanlands 2. lantvärnsbataljon 1808 . Död ogift 1860-06-16 på Malmö hospital och slöt ätten.
 • Maria Johanna, född 1788-02-01, död 1788-04-24.
 • Jacob Fredrik, född 1790-02-08, kadett vid Karlberg 1802-09-28, avgången för sjuklighet 1803. Död 1808-04-15.
 • Carl Ludvig, född 1791-02-10, död 1797-05-11 i Nyköping.
 • Paul, född 1799-02-25. Student i Uppsala 1815. Död 1817-12-10.
 • Hedvig Margareta Christina, född 1806-09-09. Stiftsjungfru. Död ogift 1856-07-14 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: