:

Ekfelt nr 1442

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ekfelt nr 1442 †

Adlad 1708-03-27, introducerad 1719. Utdöd 1898-01-23.


TAB 1

Jakob Lennartsson (Ekander). 'Landbofogde på Säby gård, Närke, tillhörande herrar Kruus'. Gift med Kerstin Jönsdotter Slorff.

Barn:

 • Lennart Ekebom, adlad Ekfelt, till Ekenäs (förut Träckstad), Blacksta socken, Södermanlands län och Ålspånga, Bettna socken, Södermanlands län. Född 1657-03-11 på Ekenäs gård, Kumla socken, Örebro län. Auskultant i Svea hovrätt. Häradshövding i Oppunda, Villåttinge, Jönåkers, Rönö och Hölebo härader, Södermanland 1692-11-09. Adlad 1708-03-27 (sönerna introducerade 1719 under nr 1442). Avsked från häradshövdingetjänsten 1715. Död 1717-01-25 och begraven i Blacksta kyrka, till vilken han skänkt en silveroblatask. Han var 1716 trolovad med Maria Adriana von Schantz, men hon dog före bröllopet. Gift 1:o 1685-07-23 med Maria Catharina Bysing, döpt 1656-04-12 på Näs, Bärbo socken, Södermanlands län, död 1688-04-25 och begraven 1688-05-20 i Österhaninge socken, Stockholms län, dotter av häradshövdingen Johan Bysing, adlad von Bysing, och hans 1:a fru Maria Schiller. Gift 2:o 1692-03-22 med Anna Elisabet Krabbenhoff, död 1715-11-13, dotter av handlanden Johan Krabbenhoff.

Barn:

 • 1. Christina Catharina, född 1686-09-15. Gift 1717-10-30 på Ålspånga med kaptenen vid Södermanlands regemente Carl Niklas Rehnstrahl, född 1684 i Stralsund, levde 1754.
 • 1. Helena, född 1688-04-01, död 1729-09-09. Gift 1714-02-04 med notarien i Svea hovrätt Anders Laurentin, död 1725-07-27.
 • 2. Jakob, född 1692. Hovauditör. Död 1762. Se Tab. 2
 • 2. Johan, född 1693. Löjtnant. Död 1726. Se Tab. 6
 • 2. Carl, född 1697 571 i Stockholm, död 1709-06-21 i Uppsala.
 • 2. Samuel, född 1697. Konduktör. Död 1729. Se Tab. 7
 • 2. Hedvig, född 1701-11-26, död ogift 1746 18712.
 • 2. Anna Maria, född 1705-03-15, död 1719-08-14.

TAB 2

Jakob (son av Lennart Ekebom, adlad Ekfelt, Tab. 1), till Ekenäs. Född 1692 10712. Student i Uppsala 1704-03-10. Auskultant i Svea hovrätt 1713. Vice häradshövding 1715. Auditör vid Södermanlands regemente 1718-10-21. Notarie i slottskansliet 1741. Hovauditörs titel. Avsked och bodde sedan på Ekenäs. Död på Ekenäs 1762-05-15. Gift 1719-08-23 med Hedvig Charlotta von Schantz, född 1700-03-01, död 1762-12-22 på Ekenäs, dotter av kunglige sekreteraren Christian Schantz, adlad von Schantz, och Adriana Fineman.

Barn:

 • Christian Jakob, född 1721-04-28. Rustmästare vid Södermanlands regemente. Död 1741-08-23 i slaget vid Villmanstrand.
 • Adriana Elisabet, född 1722-08-14, död ogift 1753-04-19 och begraven i Ekenäsgraven, Blacksta kyrka
 • Eva Charlotta, född 1725-01-24, död ogift 1753-03-04 och begraven i Ekenäsgraven, Blacksta kyrka
 • Hedvig Maria, född 1727-04-30, död 1741-04-09.
 • Ulrika, född 1728-08-02, död 1758-12-24. Gift 1754-04-30 med fänriken Erik Gabriel Schepner.
 • Christina Sofia, född 1736-06-19 i Blackstads socken, död 1771-05-14. Gift 1763-12-01 med sin kusin, kaptenen vid Södermanlands regemente, RSO Carl Rehnstrahl i hans 1:a gifte, född 1723-12-16 på Åkra, Bettna socken, död 1792-10-11 på Plångsta (Lsr.), Vansö socken, Södermanlands län.
 • Carl Ludvig, född 1741. Fänrik. Död 1820. Se Tab. 3

TAB 3

Carl Ludvig (son av Jakob, Tab. 2), född 1741-03-05. Fänrik vid Södermanlands regemente. Avsked. Död (At(RA).) 1820-03-07 på Tegnesta, Stigtomta socken, Södermanlands län. Gift 1780-07-18 på Ånsta, Lids socken, Södermanlands län med Eleonora Sofia Lundberg, född 1750, död 1820-03-08 på Skåra rusthåll i Stigtomta socken.

Barn:

 • Lennart Jakob, född 1782-06-21, död 1783-11-12.
 • Carl Gustaf, född 1784. Underlöjtnant. Död 1828. Se Tab. 4
 • Hedvig Sofia, född 1791-03-23. Död ogift 1877-04-01 i Nyköping.

TAB 4

Carl Gustaf (son av Carl Ludvig, Tab. 3), född 1784-05-19. Underlöjtnant vid finska artilleriet 1788-05-20. Avsked 1803-03-09. Död 1828-01-12. Gift 1810-03-13 i Norrköping med Anna Elisabet Rydman, född 1788-01-24, död 1858-12-13 i Nyköping, dotter av musikdirektören vid Södermanlands regemente Jakob Rydman.

Barn:

 • Justus Viktor, född 1810-11-20 i Stigtomta socken. Konduktör. Kofferdikapten. Död 1870-01-05, Lundby socken, Göteborgs och Bohus län. Gift 1:o 1835 i Stockholm med Anna Helena Sundgren, död 1840. Gift 2:o 1848-11-24 i Göteborg med änkefru Anna Catharina Lilliengren, född Ekelund, född 1806-11-24, död 1852-03-09. Gift 3:o 1853-07-01 i Lundby socken med Anna Maria Hansson i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1873-05-12 med civilingenjören Carl Axel Joakim Möller, född 1835-02-25), född 1833-04-29 i Göteborg.
 • Bror Leonard, född 1811-11-28, död 1815-10-10 i Lids socken, Södermanlands län.
 • Claes Ivar, född 1814. Maskinist. Död 1852. Se Tab. 5
 • Emilia Antonia Eufrosyne, född 1816-09-11, död 1821-12-11 i Stigtomta.
 • Julia Matilda, född 1819-10-26 i Stigtomta socken, död ogift 1865-03-09 i Stigtomta socken.
 • Clara Viktoria, född 1821-10-08 i Stigtomta socken, död ogift 1900-07-23 i Mölndal, Fässbergs socken, Göteborgs och Bohus län.

TAB 5

Claes Ivar (son av Carl Gustaf, Tab. 4), född 1814-12-30. Maskinist. Död 1852-01-09 i Fredrikshald, Norge. Gift 1845-07-27 i Göteborg med Aurora Elisabet Wallin, född 1816-06-30 i Uddevalla, död 1886-12-27 i Mölndal, dotter av segelsömmaren Olof Wallin och Catharina Nyström.

Barn:

 • Julia Viktoria Eufrosyne, född 1845-06-18 i Göteborg, död ogift 1921-08-09 i Mölndal, Fässsebergs förs..
 • Hilma Antonia Nikolina, född 1848-06-20 i Göteborg. Död 1931-12-06 (Möndals förs., Göteborg och Bohus län (db nr 188).
 • Justus Edvin Eugen, född 1850-09-30 i Mölndal. Anställd i handelsflottan. Död 1898-01-23 i Königsberg och utgick ätten med honom på svärdssidan.

TAB 6

Johan (son av Lennart Ekebom, adlad Ekfelt, Tab. 1), till Ålspånga, Bettna socken, Södermanlands län. Född 1693-12-06. Student i Uppsala 1704-03-10. Rustmästare vid Södermanlands regemente 1709-12-22. Fänrik vid Södermanlands regemente 1713-03-19. Konfirmationsfullmakt 1717-04-04. Löjtnant 1717-10-25. Regementskvartermästare 1718-06-26. Avsked 1720-03-09 för sjuklighet. Död 1726-02-04. Han blev fången vid Tönningen 1713, men frigjorde sig själv året därpå. Gift 1717-09-21 med Beata Stierneroos, född 1692-02-13, död 1784-02-04 i Strängnäs, dotter av lagmannen Johan Berelius, adlad Stierneroos B, och Maria Hobel.

Barn:

 • Maria Elisabet, född 1718-07-02 på Ålspånga, död 1718.
 • Leonard Johan, till Ålspånga. Född 1725-05-22. Student i Uppsala 1737-03-14. Förare vid Södermanlands regemente 1743. Sergeant vid Södermanlands regemente 1743-05-24. Livdrabant 1746-03-07. Löjtnant i armén 1758-06-19. Vice korpral vid livdrabantkåren 1766-11-19. Avsked 1768-03-07. Död ogift 1774-08-24 i Strängnäs.

TAB 7

Samuel (son av Lennart Ekebom, adlad Ekfelt, Tab. 1). Född 1697-11-21 i Östergötland. Volontär vid fortifikationskontoret 1716 (Mf.). Konduktör i Karlskrona 1719-06-16. Transporterad till Stockholmsbrigaden 1720 och till Göteborgs fortifikationsbrigad 1721 (Mf.). Död 1729-01-12. Gift 1723-10-22 i Stockholm, Kungsholms församling, Stockholm med Maria Bratt, dotter av generaltullinspektoren i Göteborg Arvid Bratt.

Barn:

 • Leonard, döpt 1724-01-06 i Stockholm, död i Stockholm 1724 och begraven 12/2.
 • Carl, född 1725-02-05, död 1725.
 • Leonard, född 1726-04-04, död 1728-03-09.
 • Eva Elisabet, född 1727-11-24, död 1788-02-05 i S:t Olai församl. i Norrköping. Gift 1:o 1751-07-07 på Finspång, Risinge socken, Östergötlands län med överintendenten Louis De Geer, i hans 2:a gifte, född 1705, död 1758. Gift 2:o 1759-09-06 på Finspång med hovintendenten, RSO Alexander Carl de Bronikowsky, av en polsk grevlig ätt, född 1726-11-11, död 1795-04-13 på Finspång.
 • Maria Charlotta, född 1728-08-11 död 1763-10-23. Gift 1757-08-11 på Finspång med kaptenen Per Strömner Gyllenhöök, i hans 2:a gifte, född 1714, död 1789.
 • Hedvig Sofia, född posthuma 1729 i Stockholm, döpt 1729 17/?, död 1730.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: