:

Wingeflycht nr 1393

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Wingeflycht nr 1393 †

Adlad 1703-11-18, introd. 1704. Utdöd 1812-12-09.


1At (L). 2Um. 3SAB. 4Rådsprot. den 16 juni 1741 (At, So).

TAB 1

Haqvin Benedicti. Kyrkoherde i Vings pastorat av Skara stift 1596. Död 1636. Gift med Beata Jönsdotter, död 1644, dotter av kyrkoherden i Ving Johannes Ulfonis och Ingegerd Olofsdotter.

Barn:

 • Elias Haqvini, född 1597-12-20. Kyrkoherde i Ving 1638. Död 1652-05-20. Gift med Ingrid Paulsdotter, död 1653, dotter av biskopen i Skara Paulus Pauli och Brita Torkilsdotter.

Barn:

 • Bengt Wingius, född 1631-04-05 i Vings prästgård Skaraborgs län. Prästvigd 1652. Komminister i Ving 1654. Kompastor i Härna pastorat av Skara stift 1664. Kyrkoherde i Ving 1686. Död 1689-02-03. Gift 1659 med Elisabet Bask, dotter av kyrkoherden i Sexdräga pastorat av Göteborgs stift Elias Bask.

Barn:

 • Paul Winge, adlad Wingeflycht, född 1661. Kamrerare. Död 1718. Se Tab. 2.
 • Simon Winge, adlad Wingeflycht, född 1668. Kamrerare. Död 1716. Se Tab. 5.

TAB 2

Paul Winge, adlad Wingeflycht (son av Bengt Wingius, Tab. 1), till Ågården i Råda socken, Skaraborgs län. Född 1661-02-16. Mönsterskrivare vid Malk. Hamiltons regemente 1680 och tillika dennes handskrivare. Kammarskrivare i generalavräkningskontoret i kammarkollegium 1683. Extra ordinarie kammarskrivare i likvidationskommissionen 1688. Kommissarie i kammarrevisionen 1695-02-27. Kamrerare i militiekontoret av förutn. kollegium s. å. 26/8 och i militieavräkningskontoret 1703-03-02. Adlad s. å. 18/11 jämte sin broder Simon (introd. 1704 under nr 1393). Död 1718-02-25 i Karlskrona och begraven i Råda kyrka, där hans epitafium uppsattes. Gift med Catharina Wallrave, död 1750-02-00, dotter av krigsrådet Georg Wallrave, adlad Wallrave, och Catharina Sneckenberg.

Barn:

 • Elisabet, död 1723-12-09 i Mariestad. Gift 1720-05-31 på Ågården med hovrättsrådet i Göta hovrätt, landshövdingen Johan Lange i hans 1:a gifte (gift 2:o 1737 med Elsa Sigrid Adlerstierna i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1728-12-04 på Pilshult i Allerums socken, Malm., med häradshövdingen Johan Tham, född 1703, död 1735. Gift 3:o 1770-12-31 Gullmarsberg, med hovrättsrådet Johan Gabriel Bildensköld, född 1720, död 1793], född 1708, död 1781-05-13 på Gullmarsberg, dotter av vice presidenten Sven Löfman, adlad Adlerstierna, och hans 2:a fru Sigrid Hilletan), född 1685-01-01, död barnlös 1768-03-09 i Bohuslän.
 • Catharina, född 1699, död 1782-07-05 Holm. Gift 1718-04-06 på Ågården med majoren Gustaf Ahlehielm, född 1692, död 1747.
 • Maria, född 1700, död 1741. Gift 1:o 1719-05-19 på Ågården med amiralitetsinspektoren Georg Hysing, död 1728-03-25 (fader till kaptenen Georg Hysing, adlad Mannerstråle. Gift 2:o 1737-07-19 på Ågården med hovintendenten Johan Gustaf Twist, adlad Lagertwist, men ej introd., i hans 1:a gifte, född 1703-09-25, som rymde ur riket, brorson till häradshövdingen Per Twist, adlad Rosentwist.
 • Georg, född 1709. Kammarherre. Död 1761. Se Tab. 3

TAB 3

Georg (son av Paul Winge, adlad Wingeflycht, Tab. 2), döpt 1709-02-16 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm. Student i Uppsala2 1724-08-20. Hovjunkare3 1733-07-25. Kammarherre3 1735-03-27. Död 1761-12-01 i Stockholm. Han dömdes 1741 till sexton dagars fängelse vid vatten och bröd »för brandvakts överfallande och överståthållarens missfirmande». Nådeansökan avslogs.4. Gift 1735-07-08 i Stockholm Maria förs. i Stockholm med Fredrika Eleonora von Hökerstedt, född 1715-07-08, död 1785-06-08 i Stockholm, dotter av landshövdingen Jakob Hökerstedt, adlad von Hökerstedt, och Hedvig Eleonora von Bleichert.

Barn:

 • Fredrik Ulrik, född 1740. Ryttmästare. Död 1812. Se Tab. 4.

TAB 4

Fredrik Ulrik (son av Georg, Tab. 3), född 1740-10-10 i Stockholm. Lärkonstapel vid artilleriet 1749-09-02. Furir därst. 1754-10-28. Sergant 1756-03-29. Överminör 1761-10-22. Styckjunkare. Livdrabant 1762-05-26. Avsked 1774-06-27. Ryttmästare. Död 1812-12-09 Djupdalen och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1771-08-13 Käggleholm med friherrinnan Anna Magdalena Åkerhielm af Margretelund, född 1750-06-29 i Stockholm, död där 1802-08-01, dotter av kaptenen friherre Alrik Åkerhielm af Margretelund, och hans 1:a fru (friherrinnan) Magdalena Didron.

Barn:

 • Fredrika Magdalena, född 1772-09-20 Kragsta, död 1845-11-30 i Arboga. Gift 1818-10-25 i Örebro med regementsläkaren vid k.m:ts flotta, med. doktorn Carl Ludvig Gagge, född 1794-08-21, död i Stockholm.
 • Margareta Sofia, född 1773-12-04. Stiftsjungfru. Död ogift 1852-01-15 i Arboga och den sista av namnet.
 • Hedvig Charlotta, född 1775-03-02. Stiftsjungfru. Död ogift 1818-05-31.
 • Samuel Alrik, född 1776-04-25, död 1777-04-04 på Medingsberg (?i Näsby socken, Ör.).
 • Brita Carolina Gustava, född 1780, död 1782-05-05 Vittvång
 • Carl Gustaf Fredrik, född 1785-02-06. Sergeant vid Västmanlands regemente. Död 1788-05-07 på Käggleholm.
 • Aurora Jakobina, född 1786-02-25, död s. å. 11/6 i Stockholm.
 • Brita Maria, född 1788-04-19 på Käggleholm.

TAB 5

Simon Winge, adlad Wingeflycht (son av Bengt Wingius, Tab. 1), född 1668. Extra skrivare på landskontoret i Vänersborg 1680. Kammarskrivare i reduktionskommissionen 1685, i kammarkollegii tull- och licentkontor 1687 och militieavräkningskontor 1691. Extra ordinarie kamrerare i förutn. kommission s. å. Kamrerare i nyssn. kollegium vid tredje provinskontoret 1701-04-22. Adlad 1703-11-18 jämte sin broder Paul (introd. 1704 under nr 1393). Död 1716-09-31. Gift 1702-09-18 i Norrköping med Christina Carlsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1724-11-29 i Tjällmo socken, Ög., med kanslirådet Olof Estenberg, född 1680, död 1752), född 1683-01-18, död 1763-06-11 i Stockholm, dotter av borgmästaren i Norrköping Carl Johansson och Christina Spalding samt syster till Carl och Johan Carlssöner, adlade von Carlsson.

Barn:

 • Carl, född 1705-05-03. Student i Uppsala2 1716-12-08. Brukspatron. Död ogift 1772-01-16 på Skönnarbo bruk i Hällestads socken, Östergötlands län och slöt denna ättegren.
 • Christina, född 1707, död 1737 och begraven s. å. 19/9. Gift 1735 med överstelöjtnanten Jean de Laval, i hans 2:a gifte, född 1697, död 1759.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: