:

Stiernschantz nr 1432

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Stiernschantz nr 1432 †

Adlad 1705-04-25, introd. 1719. Utdöd 1865.

Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-30 under nr 101 bland adelsmän. Ättens siste manlige medlem därst. generallöjtnanten Carl Axel Stiernschantz erhöll 1856 kejserligt tillstånd att på sitt adliga namn och nummer å riddarhuset i Finland adoptera sin systerson, dåvarande stabskaptenen, sedermera trafikdirektören Johan Vilhelm Blidberg, vars ättegren ännu kvarlever. På öselska riddarhuset inskrevs under nr 90 en gren av ätten, som utdog därst. 1835.


1Wä. 2Reval. 3Fru J. Ramsays anteckn. i F. S (medd. av frih. Tor Carpelan). 4Medd. av frih. Tor Carpelan.

TAB 1

Erik Wessman. Borgare i Nyen. Död 1682-04-00. Gift med N. N. I hennes 2:a gifte (gift 1:o med N. N. Fabricius).

Barn:

 • Johan Wessman, adlad Stiernschantz, född 1670-06-24 i Nyen. Köpsven i Nyen 1694. Volontär vid Brahes svenska infanteriregemente i Holland 1695. Fältväbel vid guvernörsregementet i Riga 1700. Sekundfänrik vid Österbottens regemente s. å. 28/7. Sekundlöjtnant därst. 1702-05-10. K. livdrabant 1703-04-09. Major vid Viborgs fördubblingsinfanteriregemente 1704-05-14. Adlad 1705-04-25 (introd. 1719 under nr 1432). Överstelöjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 21/7. Konfirm.fullm. 1706-03-30. Överste för Savolaks och Nyslotts läns fördubblingsinfanteriregemente 1710-02-07. Kommendant på Kexholm s. d. Överste för Savolaks' och Nyslotts läns ord. infanteriregemente 1711-07-07. Konfirm.fullm. 1717-02-07 och 1720-02-08. Avsked 1724-04-16, varefter han gick i rysk tjänst som brigadjär. Bevistade Rysslands krig mot Persien. Generalmajor. Guvernör i Astara i Persien 1728. Död omkr. 1729 på gränsen mot Persien. Han utmärkte sig särskilt vid Dünaburg 1702 och i slaget vid Pultusk 1704. Som kommendant i Kexholm 1710 måste han efter två månaders tappert försvar uppgiva fästningen till ryssarna mot fritt avtåg. Gift (?1:o 1699-09-05 i Nyen med N. N. Gift 2:o)3 1:o 1705 med friherrinnan Dorotea Elisabet Mellin i hennes 2:a gifte (gift 1:o med majoren Georg Helffreich, natural. Helffreich, död 1704), begraven 1709-05-16 i Viborg, dotter av överstelöjtnanten Herman Mellin, friherre Mellin, och Elisabet Dorotea Willigman. Gift 2:o 1711 med Catharina Charlotta von Buschenfelt i hennes 2:a gifte (gift 1:o m. ryttmästaren Henrik Johan Brase, död 1709), död 1741, dotter av majoren och kommendanten i Viborg Lorentz Busch, adlad von Buschenfelt, men ej introd., och Catharina Willberg.

Barn:

 • 1. Anders Erik, född 1706. Major. Död 1769. Se Tab. 2
 • 2. Johanna Magdalena, född 1712. Gift med kommendanten i Archangelsk, ryske översten N. N. Grünewald.1
 • 2. Johan Fredrik, född 1713. Kapten. Död 1783. Se Tab. 4
 • 2. Carl Ulrik. Elev vid kadettkåren i S:t Petersburg, död där ung. [1]
 • 2. Catharina Charlotta, född 1719-03-23 i Stockholm. Gift 1:o med kaptenen N. N. Faber4. Gift 2:o 1758-06-14 i Viborg4 med ryska verkliga statsrådet Gottfrid Matérn.

TAB 2

Anders Erik (son av Johan Wessman, adlad Stiernschantz, Tab. 1), född 1706-10-14 (1707-09-12 enl. Borgå kyrkobok)1 i Ingermanland. Rustmästare vid Savolaks' och Nyslotts läns infanteriregemente 1717. Fältväbel därst. 1721-05-00. Avsked från regementet och volontär vid amiralitetet 1723. Lärstyrman 1725-12-00. Gick i utländsk krigstjänst. Sist major i hessisk tjänst. Död 1769-09-12 Kullo Gift 1:o 1730-07-00 Boe ätt, och Johanna Margareta Adlercreutz. Gift 2:o 1743-07-10 i Stockholm med Beata Lovisa Silfverhielm, född 1720, död 1787-08-26 i Borgå, dotter av majoren Gustaf Johan Silfverhielm, och friherrinnan Hedvig Sofia Clerck.

Barn:

 • 1. Hedvig Sofia, född 1733, död 1764 före 5/5 i Stockholm. Gift 1754-03-07 i Borgå med sergeanten vid Skaraborgs regemente Carl Lundahl, död 1766.
 • 1. Två barn, döda unga.[1]
 • 2. Eufrosyne Johanna, född 1744-07-13 på Kullo, död där s. å. i nov. och begraven s. å. 8/12 [1]
 • 2. Christina Lovisa, född 1746-07-02 på Kullo, död 1802-08-21 på Sveaborg. Gift 1:o 1765-10-22 på Kullo med majoren friherre Börje Mikael Ulfsparre af Broxvik, född 1726, död 1773. Gift 2:o efter 1785 med översten Axel Gustaf Magnus Arbin, adlad och adopt. von Arbin, i hans 2:a gifte, född 1739, död 1828.
 • 2. Johan Gustaf, född 1749. Major. Död 1825. Se Tab. 3

TAB 3

Johan Gustaf (son av Anders Erik, Tab. 2), född 1749-10-09 Kullo Volontär vid fortifikationen 1768-07-12. Förare vid Flemings värvade infanteriregemente 1769-10-24. Fältväbel därst. 1771-04-02. Fänrik s. å. 5/6. Löjtnant vid Skyttes regemente 1774-06-06. Stabskapten vid Stackelbergska regementet 1778-01-21. Major därst. 1795-10-04. RSO 1797-11-01. Avsked 1812-06-02. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-30 under nr 101 bland adelsmän. Död 1825-05-06 Sköldvik Gift 1784-02-24 på Sveaborg med Sofia Maria de Frese, född 1765-12-05, död 1835-11-21 i Borgå, dotter av överstelöjtnanten Abraham de Frese, B, och Anna Sofia Ekerstedt.

 • Barn1:
 • Sofia Lovisa, född 1785-07-09 på Kullo. Stiftsjungfru. Död ogift 1845-02-23 i Borgå.
 • Henrietta Gustava, född 1786-07-30 på Kullo. Stiftsjungfru. Död 1866-10-11 i Helsingfors. Gift 1810-09-13 på Sköldvik med kaptenen Claes Johan von Numers, född 1774, död 1856.
 • Johan Abraham, född 1787-12-16 i Borgå socken. Sergeant vid Stackelbergska regementet 1797-05-30. Kadett vid Haapaniemi 1802-10-03. Utexaminerad 1806-07-25. Kornett vid Nylands dragonregemente 1805-05-25. Bevistade finska kriget 1808–1809. Löjtnant i armén 1808-10-10. GMtf s. å. 12/10 för utmärkelse i slaget vid Alavo s. å. 17/8. Råkade efter konventionen i Kalix 1809 i rysk fångenskap. Löjtnant vid Mörnerska husarregementet 1810-03-20. Transp. till norra skånska infanteriregementet 1811-12-20. Kompaniofficer vid krigsakademien på Karlberg 1812-02-18. Kapten och regementskvartermästare vid Värmlands fältjägarregemente s. å. 25/2. Stabsadjutant vid generaladjutantsexpeditionen s. å. Bevistade kriget i Tyskland 1813. RSO s. å. 1/10 för ådagalagd tapperhet vid Dessau. RRS:tVIO4kl m ros s. å. Bevistade även fälttåget i Norge 1814. Major i armén s. å. 19/1. Överadjutant hos konungen 1815-01-17. Överstelöjtnant i armén s. å. 7/2 och vid Västgötadals regemente 1816-02-16. Adjutant i krigskollegium s. å. Transp. till Närkes regemente 1817-01-14. Överste i armén 1822-01-26. Avsked s. å. 17/5. Överflyttade därefter till Finland. Vice landshövding i Uleåborgs län 1826-03-17. Landshövding därst. 1829-01-10. RRS:tStO1kl 1830-08-14. Avsked 1834-09-11. Medlem av Nordiske Oldskriftsselskab i Köpenhamn 1843-04-18. Död barnlös 1864-04-05 på sin gård Sköldvik. Gift 1819-03-14 med ryska hovfröken Hedvig Charlotta Cronstedt, född 1795-05-10, död 1868-04-07 Myllylä
 • Ulrika Charlotta, född 1788-12-12. Stiftsjungfru. Död ogift 1845-11-18 i Borgå.
 • Maria Carolina, född 1791-10-12 på Sköldvik. Stiftsjungfru. Död ogift 1858-10-12 i Borgå.
 • Annette Fredrika, född 1794-03-31 på Sköldvik. Stiftsjungfru. Död ogift 1886-01-21 i Helsingfors.
 • Anders Gustaf, född 1795-03-25 på Sköldvik. Sergeant vid Jägerhornska regementet 1802-11-02. Sergeant vid Västgöta regemente 1812-01-23. Fänrik därst. s. å. 3/3. GMtf 1813. Löjtnant i armén 1816-09-24 och vid regementet 1821-02-20. Kaptens avsked 1826-05-02. Överuppsyningsman och tullinspektor vid tullbevakningen i Laholm s. å. Död ogift 1834-08-16 i kolera i nämnda stad.
 • Eva Vilhelmina, född 1800-05-20 på Sköldvik. Stiftsjungfru. Död 1884-02-24 i Helsingfors. Gift 1821-02-11 i Borgå med direktören i Finlands bank, statsrådet Vilhelm Blidberg, född 1789-11-15, död 1861-10-05.
 • Carl Axel, född 1801-10-10 på Sköldvik. Kadett på Haapaniemi, sedan i Helsingfors 1818-08-30. Fänrik vid kejserliga sviten, sedan generalstaben, 1823-02-14. Underlöjtnant därst. 1826-12-18. Bevistade fälttåget mot Turkiet 1828 och 1829 samt erhöll den till minne härav instiftade medaljen. Löjtnant 1829-04-26. Deltog i polska fälttåget 1831. RRS:tAO 3kl m ros 1831-06-28. Stabskapten s. å. 7/7. RRS:tVIO 4kl m ros s. å. 21/10. Erhöll även medaljen till minne av Warschaus stormning samt Virtuti militari 4kl. Kapten 1832-12-18. Kvartermästare vid sammandragna brigaden av 4. infanteridivisionen 1833-01-18. Divisionskvartermästare vid 2. infanteridivisionen s. å. 25/7. RRS:tStO3, förändrad 2kl s. å. 17/8. Överstelöjtnant 1836-04-10. RRS:tStO2kl m kejs kr 1841-01-23. Överste vid topografiska kåren 1844-04-07. RRS:tGO4kl s. å. 29/12 och S:tAO2kl 1846-04-19. Transp. till generalstaben 1847-05-08. RRS:tAO2kl m kejs kr 1849-12-18 och S:tVIO3kl 1851-07-07. Generalmajor med kvarstående i generalstaben 1852-12-08. RRS:tStO1kl 1855-01-26. Chef för militärlevéen i livländska guvernementet s. å. 26/3. Erhöll 1856-08-14 genom kejserlig resolution tillstånd att i adliga värdigheten adoptera sin systerson, stabskaptenen vid 6. finska indelta skarpskyttebataljonen, sedan trafikdirektören vid statsjärnvägarna i Finland Johan Vilhelm Blidberg, vilken s. å. 25/11 immatrikulerades på riddarhuset i Finland under namnet Stiernschantz, och vars ättlingar ännu kvarleva i nämnda land. Chef för de topografiska mätningarna i Polen 1860-03-25. Generallöjtnant 1863-04-29. Död barnlös 1865 i Warschau samt avförd ur rullorna s. å. 8/10. Med honom utgick den svenska adliga ätten Stiernschantz på svärdssidan. Gift 1842-12-29 i Lublin med Pauline Sofie Marie Constance Majevsky, född 1820-04-14, död 1867 i Warschau, dotter av kollegierådet Ivan Majevsky och Clara Maria Hodarsky.

TAB 4

Johan Fredrik (son av Johan Wessman, adlad Stiernschantz, Tab. 1), född 1713. Kapten i rysk tjänst. Arrenderade kronodomänen Pechel i Karmels socken på Ösel. Immatrikulerad under nr 90 på öselska riddarhuset. Död 1783-04-01 på Pechel. Gift 1749-11-30 Rotzekull

Barn:

 • Elisabet Gertrud Christina, född 1751-01-08 i Kielkonds socken, död 1834-07-07 i Arensburg. Gift 1768-01-05 i Kielkonds socken med teol. kandidat Johan Emanuel Stephani.
 • Ingeborg Charlotta, född 1752-08-04 i Kielkonds socken, död där 1753-07-29.
 • Anna Johanna, född 1753-10-08 i Kielkonds socken, död ogift 1815-06-30 i Arensburg.
 • Johan Gustaf, född 1755-03-17 i Kielkonds socken.
 • Fredrik Vilhelm, född 1756-09-23 i Kielkonds socken. Kollegieassessor 1797. Kollegieråd. Död 1835-08-06 i Arensburg. Gift 1797-09-19 på Peude i likanämnd socken, ösel, med Hedvig Jakobina von Aderkas, född 1775-08-29 på Pende, dotter av kaptenen Gotthard Vilhelm von Aderkas och hans 1:a fru Anna Augusta Charlotte von Guldenstubbe.
 • Charlotte Lovisa, född 1758-08-03 i Kielkonds socken.
 • Carl Gottlieb, född 1760-10-27 i Arensburg. Rysk artilleristabskapten (1809). Gift 1809-10-08 i nämnda stad med Vilhelmina Dorotea von Hermeyer i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen N. N. von Fuchs), född på Pechel, död 1849-11-13 i Arensburg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: