:

Thomson nr 299

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Thomson nr 299 †

Natural. 1642, introd. s. å. Utdöd i senare hälften av 1700-talet.

Enligt en anteckning i Sköllersta kyrka s arkiv skall den adlade överste Thomsons farfader varit Andreas Maitland, av den urgamla skotska adelssläkten Maitland, som omtalas redan i slutet av 1100-talet i Berwickshire. Han var gift med Cecilia Wakelid, och deras son Henrik menas hava antagit namnet Thomson.1


1Ant kvarisk tidskrift d. 2. sid. 34. 2Lignell, Beskrifning öfver grefskapet Dal (1851). 3Jönsson, Anteckningar till Varbergs fästnings historia (1872). 4At (So). 5Um. 6Hm. 7Lk. 8KA, reduktionskoll. akt 360 (OA).

TAB 1

William Thomson. Av gammal skotsk adlig ätt. Gift med Anna Stuart.

Barn:

 • Henrik Thomson. Ryttmästare i engelsk tjänst. Gift med N. N. Duwall.

Barn:

 • Tomas Thomson, natural. Thomson, till Vrana i Sköllersta socken, Örebro län. Född i Skottland. Skall hava kommit i svensk tjänst redan 1595. Var 1622 kapten och kompanichef vid Närkes och Värmlands regemente. Kallas överkvartermästare därst. 1623. Var 1626 major därst. och 1629 överstelöjtnant: överste och chef för regementet 1631 och förde detsamma under trettioåriga kriget. Var 1638 kommendant i Hagelberg i Tyskland och blev där tillfångatagen av de kejserliga, men utlöste sig mot ett belopp av 1,000 riksdaler för egen del och 500 riksdaler för några andra fångar. Natural. svensk adelsman 1642 (introd. s. å. under nr 272, vilket nr sedan ändrats till 299). Död 1643 efter 26/7. Han erhöll 1629-04-25 av konung Gustaf II Adolf Vrana gård och två gårdar i Munkevrak i Stora Mellösa socken, Örebro län samt fick 1642-04-15 som ersättning för ovann. belopp och innestående lön åtta hemman i Sköllersta och Askers socknar. 'Hade med sin fru femton söner, av vilka tretton dogo unga eller ogifta.' Gift med Catharina Mauritzdotter Murray, född omkr. 1586, levde änka ännu i sept. 1666, men var död 1669-02-00 Hon fick 1645-07-10 konfirmation på Vrana och Munkevrak.

Barn:

 • Eskil. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1622. Löjtnant därst. 1625. Låg 1633 som befälhavare för ett kompani i garnison i Würzburg. Stupade troligen i febr. 1634, då Würzburg intogs och dess besättning blev »aldeles ruinerat».
 • Samuel. Var 1633 kaptenlöjtnant vid faderns kompani. Kapten vid regementet 1635-09-20. Död 1636 i Elbing.
 • Jakob. Fänrik vid faderns kompani 1633. Kaptenlöjtnant därst. 1637-02-00. Kapten. Stupade s. å.
 • Patrik. Överstelöjtnant. Död 1659. Se Tab. 2
 • Anna, död 1677 och begraven 1686-01-15 i Göteborg. Gift med översten för Närkes och Värmlands regemente Johan Gordon, född 1617 (1607?) i febr. i Aberdeen i Skottland, död 1653-01-27 i Stockholm och begraven i Sköllersta kyrka, där hans epitafium uppsattes.
 • ?Märta. Gift med kaptenen Måns Svenske.

TAB 2

Patrik (son av Tomas Thomson, natural. Thomson, Tab. 1), till Ris i Nors socken, Värmlands län och Ivägsholm2 i Ödskölds socken, Älvsborgs län. Var 1638 fänrik vid Närkes och Värmlands regemente. Kapten och kompanichef 1641 före 16/5. Kommenderad med adelsfaneregementet 1644-05-13. Major vid förstn. regemente 1656-12-30. Överstelöjtnant därst. 1658. Död 1659-06-00, troligen av sår erhållna vid stormningen av Köpenhamn s. å. 11/2. Hans vapen uppsattes i Nors kyrka. Gift med Agneta Svenske, till Lästviken i Steneby socken, Älvsborgs län, född 1617, död 1688-05-00 (levde 2/5 men var död 11/5), dotter av ryttmästaren Lennart Svenske, och Elin Bååt.

Barn:

 • Christina. Levde änka 1695. Gift 1662-06-15 med kaptenen Samuel Gegerfelt, adlad von Gegerfelt, född 1638, död 1684.
 • Helena Catharina, död före 1687. Gift 1680-03-24 i Aremarks kyrka i Norge med sin kusin, kaptenen Johan Magnus Svinhufvud i Västergötland nr 199 död 1682.
 • Agneta, död före 1683. Gift före 1668 med kaptenen Göran Svenske, i hans 1:a gifte.

TAB 3

Tomas (son av Patrik, Tab. 2), till Ris. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1662. Löjtnant därst. 1667-03-16. Kapten 1676-09-00. Död 1677, några månader efter slaget vid Lund (1676-12-04) av sina där erhållna sår. Gift 1669 med Ingeborg Kruse af Elghammar i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen vid Södermanlands regemente Fabian Casper von Tiesenhausen, död 1711-03-14 under fångenskapen i Solvytjegodsk), död 1704, dotter av kaptenen Axel Kruse af Elghammar, och Ursula Sabina von Flentzen, genannt von Münchhausen.

Barn:

 • Juliana Eleonora, född 1670, död 1723 under pingsten. Gift 1:o före 1691 med fänriken Adam Claes Sjöberg. Gift 2:o 1706 efter 9/10 med löjtnanten Zakarias Silfverbrand, nr 508, i hans 2:a gifte, född 1647, död 1709.
 • Axel Patrik, född 1671. Överste. Död 1748. Se Tab. 4
 • Carl Gustaf, född 1672, troligen död före 1692-03-20.
 • Maria Charlotta, född 1674, levde 1692.

TAB 4

Axel Patrik (son av Tomas, Tab. 3), född 1671-03-28. Volontär vid livgardet 1685. Sekundfänrik vid Södermanlands regemente 1688. Livdrabant 1694. Följde till Bender. Sekundöverstelöjtnant vid änkedrottningens livregemente till häst 1719-06-22. Avsked 1723-08-26. Överstes karaktär 1728-04-04. Kommendant på Varberg 1742-08-24. Död där 1748-07-24 och begraven i Sköllersta kyrka3 Han var med vid landstigningen på Seland, vid Narva, Riga, Klissov, Holovzin och Poltava samt blev sårad i kalabaliken i Bender. Gift 1:o före 1695 med Elisabet von Vicken. Gift 2:o 1720-02-09 Hällerup med Sibylla Maria Muhl, döpt 1698-04-19 i Varberg, död 1732 och begraven i Ljungby kyrka, dotter av överstelöjtnanten Jurgen Vilhelm Muhl, adlad Muhl, och Maria Leijoncrantz. Gift 3:o 1737-08-07 i Stockholm med Beata Charlotta Ehrenstolpe, född 1699-09-10, död 1773-02-08 i Böne socken, Älvsborgs län, dotter av kanslirådet Baltzar Brandenburg, adlad Ehrenstolpe, och hans 2:a fru Beata Ehrenfelt.

Barn:

 • 1. Ingeborg Catharina, död ung.
 • 1. Axel Patrik, död barn.
 • 2. Georg Vilhelm, född 1720, död 1722.
 • 2. Fredrik Tomas, född 1721, död 1722.
 • 2. Ulrika Eleonora, född 1722, död 1796-06-12 Midsommar. Gift 1743-09-02 på Hällerup med styckjunkaren Magnus Silfverhielm, född 1718, död 1779.
 • 2. Carl Fredrik, född 1723, levde 1743.
 • 2. Maria Elisabet, född 1725, död s. å.
 • 2. Axel Gerhard, född 1727-03-00, död ung.
 • 3. Gertrud Charlotta, född 1738, död s. å., tre dagar gammal.
 • 3. Axel Vilhelm, född tvilling 1741-08-01. Blev 1757-03-17 dömd till en månads fängelse vid vatten och bröd samt en söndags uppenbar kyrkoplikt, emedan han föreskrivit sig till satan.4
 • 3. Maria Charlotta, född tvilling 1741-08-01, död ogift 1808-01-00, den sista av ätten.

TAB 5

Alexander (son av Tomas Thomson, natural. Thomson, Tab. 1), till Mellbyn i Bro socken, Värmlands län. Student i Uppsala5 1640-06-06. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1641-03-20. Kapten därst. 1644-05-23. Avgången från regementet s. å. och var 1646-10-12 kapten över ett kompani av Berendes regemente. Åter kapten vid Närkes och Värmlands regemente 1651-09-16. Major vid Kronobergs regemente 1658-08-24. Avsked för erhållna sår 1659. Överstelöjtnants karaktär och pension 1666. Överstelöjtnants indelning vid Närkes och Värmlands regemente 1669-03-05. Avsked med överstes karaktär 1677-10-23. Död 1678 på hösten. Gift 1:o 1646-10-11, då han gav Vrana och 1,000 dukater i morgongåva, med Märta Siöblad, dotter av Mauritz Siöblad, och Carin Bagge af Berga. Gift 2:o med sin svägerskas brorsdotter Margareta Svenske, levde 1696, dotter av ryttmästaren Anders Svenske, och Estrid Hård af Torestorp, nr 60.

Barn:

 • 1. Märta.
 • 2. Patrik. Underofficer vid Närkes och Värmlands regemente 1674. Fänrik därst. 1676-09-09. Löjtnant 1677-08-27. Avgick från regementet 1684. Levde 1687, men var död 1691. Ogift.
 • 2. Jakob. Förare vid Värmlands sexmänningar. Korpral vid livregementet till häst 1678. Transp. till Närkes och Värmlands regemente. Förare därst. Fänrik 1681-01-28. Avsked 1682-06-00. Levde 1687. Död ogift.
 • 2. Anna Margareta, levde 1699. Gift 1:o med löjtnanten Jonas Elggren, levde 1693. Gift 2:o med regementsskrivaren vid Närkes och Värmlands regemente Jonas Gråberg.
 • 2. Christina. Gift 1696-06-07 i Gillberga socken, Värmlands län med löjtnanten Johan Gyllenspetz, död 1736.
 • 2. Brita Margareta. Gift med6 komministern i Bro församling av Karlstads stift Nils Lundgren i hans 2:a gifte (gift 1:o med Sara Russberg, född 1672, död 1706. Gift 3:o med Greta Sofia Roman), död 1737-12-25.
 • 2. Catharina, levde 1699. Gift med livdrabanten Daniel Paulin.
 • 2. Beata, född 1673. Levde 1689. Död ogift.
 • 2. Alexander. [Kvartermästare vid svenska adelsfaneregementet. Kornett därst. 1704-04-29. Konfirm.fullm. s. å. 10/8. Löjtnant 1705-04-06.]7
 • 2. Margareta. Gift med underofficeren vid dalregementet N. N. Broman i hans 2:a gifte.
 • Utan känt samband med stamfadern.
 • Frans Melkior Thomson. Fänrik vid dalregementet. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Rymde och hördes ej vidare av.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: