:

Ribben nr 2086

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ribben nr 2086 †

Adlad 1772-09-13, introd. 1776. Utdöd 1811-06-09. Om ättens äldre släktled se adliga ätten Riben, nr 1473.


1Um.

TAB 1

Mattias Ribe, adlad Ribben (son av Carl Fredrik Ribe, se adliga ätten Riben, Tab. 4) 1. 1743-06-23 i Stockholm. Volontär vid livregementet till häst 1761-01-25 korpral därst. 1762-10-26. Livdrabant 1765-04-26. Löjtnant i armén 1768-09-27. RSO 1772-09-12. Adlad s. å. 13/9 jämte sina kusiner Evald och Carl Ribe, men först bland dem (introd. 1776 under nr 2086). Vice korpral vid drabanterna 1775-05-22. Korpral (major) därst. 1783-04-30. Avsked 1793-05-13. Död 1811-06-09 i Stockholm och slöt såväl sin egen adl. ättegren som hela ätten på svärdssidan. Han var den 19 aug. 1772 vid revolutionen tjänstgörande och blev därför riddare och adelsman. Gift 1:o 1771-04-14 med Elisabet Maria Lundborg, från vilken han blev skild, född 1742-04-22, dotter av häradshövdingen Anders Lundborg och Anna Maria Stierneroos B. Gift 2:o 1804-12-17 med Margareta Catharina Cadovius i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1814-07-16 i Stockholm med överstelöjtnanten i flottorna Detlof Carl Adam Pechlin, friherre von Löwenbach i hans 2:a gifte, född 1756, död 1822-06-07 i Stockholm, brorson till generalmajoren Carl Fredrik Pechlin, friherre von Löwenbach, natural. von Pechlin), född 1774 i Säby prästgård Jönköpings län, död 1827-03-30 i Stockholm, dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden i Rångedala pastorat av Skara stift Christian Arnold Cadovius och Maria Juliana Wallander samt brorsdotter till lagmannen Carl Johan Cadovius, adlad Dahlesköld.

Barn:

  • 2. Charles Alexander, född 1808-05-28, död 1809-05-16 på Marieberg.

TAB 2

Evald Ribe, adlad Ribben (son av Evald Ribe, se adliga ätten Riben, Tab. 3) till Ulvstorp i Sparlösa socken Skaraborgs län. Född 1730-11-30 i Stockholm. Student i Uppsala1 1741-12-30. Studerade i Berlin, Paris och London. Promov. med. doktor i Greifswald 1768-12-01. Praktiserande läkare i Göteborg 1769. Adlad 1772-09-13 jämte sin broder Carl och sin kusin Mattias Ribe samt inbegripen i den senares adelskap (introd. 1776 under nr 2086). Död 1790-09-11 på Ulvstorp utan att efterlämna söner och slöt sålede själv på svärdssidan sin adl. ättegren. Gift 1781-04-00 i Göteborg med Brita Sofia Sandberg, född 1743-08-27, död 1806-01-18 på Ulvstorp, dotter av rådmannen i Göteborg Niklas Sandberg och Sara Barbro Ström.

Barn:

  • Sara Johanna, född 1782-01-06. Stiftsjungfru. Död i barnsäng 1802-04-20 på Ulvstorp. Gift där 1801-05-21 med majoren, friherre Carl Henrik Posse af Säby, i hans 1:a gifte, född 1770, död 1824.
  • Sofia Augusta, född 1784-09-08 på Ulvstorp. Stiftsjungfru. Död 1851-03-01 i Stockholm. Gift 1805-11-03 på Ulvstorp med sin svåger, majoren, friherre Carl Henrik Posse af Säby, i hans 2:a gifte, född 1770, död 1824.
  • Margareta Elisabet, född 1788-03-20. Stiftsjungfru. Död 1841-07-07 i Stockholm. Hon vistades 1806 i brödraförsamlingen i Ober-Lausitz. Gift 1808-09-02 på Ulvstorp med hovmarskalken John Adolf Leijonmarck, född 1775, död 1853.
  • Två söner, vilka dogo barn före fadern.

TAB 3

Carl Ribe, adlad Ribben (son av Evald Ribe, se adliga ätten Riben, Tab. 3), född 1734-06-23 i Stockholm. Student i Uppsala1 1753-11-14. Promov. med. doktor därst. 1765-06-20. Artis obstetricæ adjunkt 1767, uppehöll sig därefter i Paris, Strassburg, Wien och Berlin till 1770. Adlad 1772-09-13 jämte sin broder Evald Ribe och sin kusin Mattias Ribe samt inbegripen i den senares adelskap (introd. 1776 under nr 2086). Assessor i collegium medicum 1776-12-10. Medicus vid allmänna koppympningshuset i Stockholm s. å. Intendent vid Djurgårdens brunn 1777–1782. Medicus vid fältlasarettet i Stockholm 1788-06-18. Entledigad därifrån 1791-09-29. Död barnlös 1803-06-15 i nämnda stad och slöt således själv sin adl. ättegren. Gift 1796-07-07 i Björneborg i Finland m Eva Elisabet Sacklén, född 1759-04-24, död 1807-05-09 i Stockholm, dotter av kommerserådet och borgmästaren i Björneborg Lars Larsson Sacklén och Anna Maria Lagermark.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: