:

Von Weidenhaijn nr 413

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Weidenhaijn nr 413 †

Adlad 1647-11-27, introd. 1649. Utdöd 1733.


1Um. 2At (Sch). 3Vallentuna härads dombok 17 maj 1785 (OA).

TAB 1

Johan Weidenhelm, adlad von Weidenhaijn, född 1604-12-18 i Tyskland. Svensk agent i Danzig. Adlad 1647-11-27 (introd. 1649 under nr 392, vilket sedan ändrats till 413). Assistentråd i Livland 1650-04-29. Kommersdirektör och hovråd därst. 1653-09-16. Tillika burggreve i Pernau. Sändebud till Polen 1661-04-23. Död 1666-08-26 och begraven 1667-12-18 i Sigtuna kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o 1647-05-27 i Stockholm med Catharina Grissbach, född 1632, död 1673 (själaringning s. å. 17/9) i Stockholm, dotter av assessorn Georg Grissbach, adlad Grissbach, och hans 1:a fru Anna Sibylla Schmidt.

Barn:

 • 2. Johan. Fänrik vid Västra Nylands regemente 1670-09-19. Löjtnant vid Hälsinge regemente 1674-07-07. Avsked 1677-01-22.
 • 2. Adolf. Student i Uppsala1 1675-03-05. Sekreterare. Underskrev som vittne Johan von Grotjohans testamente 1691. Död 1697-06-09 i Skånella socken, Stockholms län.
 • 2. Georg. Överstelöjtnant. Död 1733. Se Tab. 3
 • 2. Axel. Uppgives hava varit kapten vid dalregementet.
 • 2. Christian.
 • 2. Ännu en son levde vid moderns död.

TAB 2

Gabriel (son av Johan Weidenheim, adlad von Weidenhaijn, Tab. 1). Page hos konungen 1669. Kom i tjänst vid Hälsinge regemente 1675. Fänrik därst. 1676-03-11. Löjtnant 1677-01-22. Regementskvartermästare vid Södermanlands regemente s. å. 23/10. Kapten därst. 1680-08-28. Major 1697-02-09. Överstelöjtnant 1703-02-05. Överste för regementet 1708-12-04. Stupade 1709-06-28 i slaget vid Poltava. Gift med Beata Rosenholm, född 1665-07-14, död 1742-01-27, dotter av häradshövdingen Erik Pedersson Holm, adlad Rosenholm, och hans 2:a fru Märta Beata Stuart.

Barn:

 • Fromhold.
 • Charlotta.
 • Erik. Fältväbel vid Södermanlands regemente. Fänrik därst. 1705-08-14. Konfirm.fullm. s. å. 10/11. Premiärlöjtnant 1706-01-31. Konfirm.fullm. s. å. 9/10. Kapten vid Gyllenstiernas dragonregemente 1708-03-16. Stupade ogift 1709-04-13 vid Sakolki.
 • Johan. Fänrik vid Södermanlands regemente 1700-08-31. Död ogift 1703-03-24.
 • Brita Christina, född 1694, död 1766-08-21. Gift 1724-06-21 Ramsberg med löjtnanten Carl Magnus Lagerfelt, född 1696, död 1727.
 • Märta Beata, född 1696-05-12, död 1775-11-20 Vegersberg. Gift med majoren Gustaf Franc, född 1684, död 1742.
 • Anna Charlotta, född 1703, död 1778-10-26 på Strålsnäs i Åsbo socken, Östergötlands län och begraven s. å. 3/11 i Hyltinge kyrka. Gift 1726-08-26 med majoren Bengt Sparre af Rossvik, född 1686, död 1743.
 • Eva Johanna, född 1706-01-22, död ogift 1790-05-10 på Ramsberg, den sista av ätten och namnet.

TAB 3

Georg (son av Johan Weidenheim, adlad von Weidenhaijn, Tab. 1). Fänrik vid Bielkes svenska regemente i Holland 1688-09-26. Löjtnant därst. Kapten vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1700-09-01. Livdrabant 1703-02-22. Följde till Bender. Överstelöjtnants avsked 1719-10-29. Död 1733 och slöt ätten på svärdssidan. Gift med Catharina Ehrenskiöld, som levde ännu 1736-05-033, dotter av landshövdingen Johan Nilsson, adlad Ehrenskiöld, och Catharina Rask.

Barn:

 • Catharina, född 1699-02-08, död s. å. 23/12 i Skånella socken, Stockholms län. [2]

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: