:

Leijonadler nr 1667

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Leijonadler nr 1667 död

Adlad 1719-10-10, introd. 1720. Utdöd 1825-02-09.

Ättens stamfader, majoren Carl Berg-Leijonadler var gift med Catharina Kjellman, och hennes brorson, ryttmästaren Carl Kjellman, adlades 1781-05-02 av kejsar Josef II, varvid han antog namnet von Löwenadler och ett vapen liknande det Leijonadlerska.


1Hm. 2Öä. 3Sj. 4SB. 5At (P.). 6Um.

TAB 1

Sven Månsson. Guldsmed samt stadsskrivare och rådman i Mariestad.

Barn:

 • Jacobus Svenonis, född i Mariestad. Kollega i skolan därst. 1632. Kyrkoherde i Bergs pastorat av Skara stift 1644. Död s. å. 2/11 [Hm]. Gift med Ingrid Joakimsdotter Denckert i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kollegan vid nämnda skola Johan Melartopaeus.)1

Barn:

 • Jakob Berg. Bodde Hagelsnäs. Blev först kronofogde i Kopparbergs fögderi 1674-04-11 och därefter landskamrerare i Falun. Död 1686-10-04. Gift 1671-11-02 i nämnda stad med Anna Prytz, född 1652 i Stockholm2, dotter av landskamreraren i Falun Erik Hansson Prytz och hans 1:a hustru Catharina Johansdotter Trotzig.

Barn:

 • Carl Berg, adlad Leijonadler, född 1685-12-26 (1685-10-26) i Falun. Volontär vid Dückers tyska dragonregemente 1705. Korpral därst. 1706. Furir 1707. Fältväbel 1708. Kornett vid Smålands regemente till häst 1709-11-15. Löjtnant därst. 1710-02-19. Sekundryttmästare 1712-07-22. Konfirm.fullm. 1713-03-26. Premiärryttmästare s. å. 22/7. Konfirm.fullm. 1715-10-19. Ryttmästare vid Upplands tremänningsregemente till häst 1717-10-25. Majors avsked 1719-09-30. Adlad s. å. 10/10 (introd. 1720 under nr 1667). Död 1741-01-14 Tellerda och begraven i Vetlanda kyrka, varest hans vapen uppsattes. 'Han blev fången vid Poltava, men befriade sig själv kort därpå och kom åter till Sverige. Erövrade i slaget vid Hälsingborg, under själva träffningen, en fana av de danske. Ägde en tid Kleva kopparverk i Alsheda socken.'. Gift 1718 med Catharina Kjellman i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1710 med borgmästaren och kronobefallningsmannen Amund Branting, född 1678, död 1717-01-06, farbroder till överjägmästaren Sigfrid Branting, adlad Adlerbrant, nr 2034), född 1693, död 1736-03-09 på Tellerda Norregård, dotter av kronofogden Lars Kjellman och Anna Osenhielm, nr 1249.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1720. Överjägmästare. Död 1781. Se Tab. 2.
 • Anna Catharina, född 1721-09-29, död 1751-06-03 i Ryssby socken, Kronobergs län. Gift 1743 med vice häradshövdingen Gustaf Adolf Ljungfelt, i hans 1:a gifte, född 1699, död 1765.
 • Jakob Lorents, född 1722-12-16. Livdrabant. Avsked3 1748-11-09. Jägmästare3. Död barnlös 1770-08-10 i Jönköping och begraven s. å. 12/8 på slottskapellkyrkogården därst. Gift 1742-12-21 på Hårdanäs i Björkö socken, Jönköpings län med friherrinnan Eva Eleonora Roos i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryttmästaren Carl Printzensköld, född 1693, död 1737), döpt 1695-02-16 Skålltorp, död 1761-01-28 Skuru å. 8/4, dotter av generalmajoren Carl Gustaf Roos af Hjelmsäter, friherre Roos, och hans 1:a fru Christina Maria Sparre af Rossvik.
 • Catharina Charlotta, född 1724, död 1755-06-24 i Tångerda Södergård i Vetlanda socken. Gift 1745-08-16 med advokatfiskalen i Göta hovrätt Johan Adolf Cassel i hans 1:a gifte (gift 2:o 1758-04-30 med friherrinnan Gustaviana-Helena Mörner af Tuna, född 1731-06-11 Rödjenäs, dotter av överstelöjtnanten, friherre Gustaf Mörner af Tuna, och Anna Helena von Drenteln), född 1712-04-14 Olstorp, död 1791-08-21 på Tångerda Södergård. De hava skänkt en ljuskrona till Vetlanda kyrka, försedd med deras namn och årtalet 1755.
 • Gustaf Adolf, född 1726-12-24 på Tellerda Norregård. Student i Uppsala6 1745-04-13. Hantlangare vid artilleriet s. å. Korpral vid södra skånska kavalleriregementet 1747-03-05. Kvartermästare därst. Död barnlös 1764-07-15 i Vä socken, Kristianstads län och begraven s. å. 18/7 i Åhus kyrka, Kristianstads län. Gift 1753-05-22 i Vä med Catharina Appelberg, född där 1728-09-13, dotter av kornetten Josua Appelberg.
 • Claes Göran, född 1728-06-01 på Tellerda Norregård. Student i Uppsala6 1745-04-13. Kadett vid artilleriet. Fänrik vid Spens' regemente i Stralsund 1749-09-26. Löjtnant därst. 1750-11-21. Avsked 1752-11-05. Död barnlös 1758 vid Prag. Gift med Anna Lovisa Aspegren i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1758 med kyrkoherden i Kvenneberga pastorat av Växjö stift Lars Kjellman i hans 2:a gifte, född 1702-06-22 Kåljutan, död 1767), död 1760-04-20.

TAB 2

Carl Fredrik (son av Carl Berg, adlad Leijonadler, Tab. 1), född 1720-08-14. Student i Lund5 1739-01-31. Kornett. Livdrabant 1746. Avsked8 1748-04-12. Överjägmästares karaktär 1759-10-20 i anseende till sina i hushållningen ingivna nyttiga rön och förslag. Död 1781-04-16 i Eksjö. Han anlade ett rödfärgsbränneri vid Kleva gamla kopparverk i Alsheda socken. Gift 1:o 1743-05-27 med Eva Klint, född 1718, död 1759-03-06 på Tellerda och begraven i Vetlanda kyrka, dotter av ryttmästaren Johan Klint. Gift 2:o 1759-11-07 på Rödjenäs med sin svågers svägerska, friherrinnan Fredrika Eleonora Mörner af Tuna, född 1721-09-10 i Tobolsk i Sibirien, död 1774-03-27 på L. Ludderhuvud i Drothems socken, Östergötlands län, dotter av överstelöjtnanten, friherre Gustaf Mörner af Tuna, och Anna Helena von Drenteln.

Barn:

 • 1. Carl Hakvin, född 1744-10-13 på Tellerda, liksom syskonen. Underkonduktör vid fortifikationen. Död 1766-07-25 i Stockholm.
 • 1. Brita Catharina, född 1746-03-20, död 1752-06-19 på Tellerda.
 • 1. Louisa Ulrika, född 1747-07-06, död ogift 1813-03-18 i Vetlanda frälsegård.
 • 1. Adolf Fredrik, född 1749-01-18. Sergeant vid Södermanlands regemente. Död ogift 1770-07-26 i Stockholm.
 • 1. Ulrik Johan, född 1750-09-01. Reste till sjöss och avhördes ej efter 1770.
 • 1. Adam, född 1751. Kapten. Död 1811. Se Tab. 3.
 • 1. Catharina Sofia, född 1753-07-21, död 1805-06-04 i Stockholm, efterlämnande två döttrar. Gift 1782-05-28 på Helgevärma i Öjaby socken, Kronobergs län med överbrännmästaren i Karlshamn Vilhelm Anders Christian Gyldenär, död 1786-12-00.
 • 1. Jakob, född 1754-11-19, död 1755-02-02 på Tellerda.
 • 1. Lars Göran, född 1756-10-13. Volontär vid Jönköpings regemente 1760. Sergeant därst. 1799-09-20. Död 1825-02-09 och utgick ätten med honom på svärdssidan. Gift 1785-12-06 i Bringetofta socken, Jönköpings län med Anna Märta Djurman.
 • 1. Anna Charlotta, född 1758-10-16, död s. å. 17/12 på Tellerda.
 • 2. Gustaf Otto, född 1760-10-03, död 1763-06-17 på Tellerda.
 • 2. Vilhelm Ludvig, född 1762-05-21, död s. å. 30/7 på Tellerda.
 • 2. Anna Gustava, född 1764-04-08, död 1847-03-05 i Söderköping. Gift 1805-11-08 i Ekeby socken, Östergötlands län med hovpredikanten, kontraktsprosten och kyrkoherden i Kuddby pastorat av Linköpings stift, LVO Johan Peter Wallensten i hans 2:a gifte (gift 1:o 1783-10-07 Yttringe, död 1820-01-05 i Kuddby prästgård.

TAB 3

Adam (son av Carl Fredrik, Tab. 2), född 1751-09-22 på Tellerda. Förare vid Jönköpings regemente 1775-03-01. Fänrik därst. 1778-04-08. Löjtnant 1788-07-22. Kapten 1792-10-25. RSO 1805-03-01. Avsked såsom kapten i armén 1808-04-07. Död 1811-02-15 Månseryd. Bevistade finska kriget 1788–1790. Gift 1:o 1780-07-18 med Christina Elisabet Hedman, född 1759, död 1793-06-10 på Snällebo i Säby socken, Jönköpings län. Gift 2:o 1803-07-29 på Månseryd med Maria Elisabet Silfverhielm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1814-07-06 med provinsialläkaren i Jönköpings län, professorn, RVO, med. doktorn Frans Eneroth, född 1785-03-06 i Järnboås socken, Örebro län, död 1849-12-01)4, född 1772-11-01 på Månseryd, död 1843-05-13 i Jönköping, dotter av överjägmästaren Adam Fredrik Silfverhielm, och Maria Roos af Hjelmsäter.

Barn:

 • 1. Eva Antoinette, född 1781-04-09 i Jönköping, död ogift 1872-05-09 i nämnda stad.
 • 1. Fredrika Charlotta, född 1782-04-03, död ogift 1869-12-27 i Jönköping.
 • 1. Anna Ulrika, född 1784-01-01 på Norra Rödje, död där s. å. 28/8.
 • 1. Christina Gustava Carolina, född 1785-04-23 på Norra Rödje, död ogift 1834-08-24 i Jönköping i kolera.
 • 1. Carl Christoffer, född 1786-06-10 på Norra Rödje, död där 1787-05-13.
 • 1. Carl Ulrik, född 1787-09-24 på Norra Rödje, död där 1788-10-09.
 • 1. Margareta Dorotea, född 1789-11-04 på Norra Rödje, död ogift 1872-05-24 i Jönköping.
 • 1. Carl Adam, född 1791-10-07 på Norra Rödje, död där 1792-03-08.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: