:

De Frumerie nr 1568

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten de Frumerie nr 1568 †

Adlad 1718-11-17, introd. 1719. † 1738-04-29.

Martin Frumerie. Bodde från åtminstone 1616 i Leiden (Leyden) i nuvarande Nederländerna, där han omnämns i kyrkoböcker omväxlande med namnformerna Fremery, Framerie, de la Framerie och Delaframerie. Kontrakterad 19/7 1635 av Louis de Geer som reformert predikant och skollärare vid Finspångs bruk för den vallonska bruksbefolkningen, och undertecknade då sitt namn med stavningen Frumerie, vilken för den svenska släkten sedan alltid ansetts som den riktiga (namnet uttalas av släkten själv sedan länge Frumm'eri, dvs med betoning på första stavelsen). Gift 1:o med Marie Francois, död 1631. Gift 2:o 1631 2/11 med Elisabeth Sariasen Garencher, död 1665.


Barn i gifte 1:o med Marie Francois.

 • Zacharias, född 1620, död 1680. Handelsman och rådman i Arboga. Gift med Anna Lakesdotter (enl vissa källor hette hans hustru Helena Anthonydotter). Hade ett antal döttrar som hade familjer, men ingen känd vuxen son. Det finns dock en vuxen Johan Frumerie, som med sin hustru och åtminstone en av tre kända döttrar är omnämnda bland pestlik i Rya i Lindesberg år 1710. Denne torde ha varit en okänd son till antingen Zacharias eller någon av halvbröderna Josua eller Daniel.
 • Jean, född 1622, död omkring 1632.
 • Abraham, troligen död ung. Möjligen kan han ha stannat i Leiden hos släkt eller vänner. I register över nederländska kyrkoböcker finns omnämnanden av en Abraham Fremery senare under 1600-talet. Måhända det var han.
 • Marie, född 1627. Gift troligen 1654 med Abraham Couchois.
 • Elizabeth, född 1631, död 1693. Gift med bruksförvaltaren Pierre Marlier.

Barn i gifte 2:o med Elisabeth Sariasen Garencher.

 • Jean, död ung.
 • Jean, född 1634, död 1689. Borgmästare i Nora och Linde. Gift med Sara Margareta Pemer, dotter av Nicolaus Pemer och hans 1:a hustru Christina Erichsdochter. Från dem härstammar alla idag ännu levande grenar av släkten med namnet Frumerie.
 • Josua, *1637, † 1712, se Tab. 1.
 • Daniel, född 1639, skeppare och borgare i Öregrund. Från honom fanns en gren med släktnamnet Frumerie i Öregrund, som utdog 1882.
 • David, född 1641, död 1677. Målare och konterfejare. Gift med Barbro E(riks?)dotter Löök. Hade barn, men ingen son verkar ha fört släktnamnet vidare (såvida inte den oidentifierade Johan Frumerie var en okänd son till David).
 • Anna, född 1645, död 1700. Gift med Gilius de Flon

TAB 1

Josua Frumerie, döpt 1637-02-05 vid Finspång. Mantalskommissarie i Kalmar län och på Öland 1679. Död 1712-12-17 Dröpshult. Gift med Maria Trana, har brukat uppges vara dotter av majoren Johannes Gottschalchi Tranæus och Elisabet von Brunnow, men det verkar inte kunna beläggas.

Barn:

 • Caleb Frumerie, adlad de Frumerie. f 1670 se Tab. 2.
 • Maria Elisabet , född omkring 1672, död 1742. Gift med mantalskommisarien Nils Törnqvist.
 • Josua, död ung.
 • Josua, född 1673, död ogift som krigsfånge i Ryssland. Löjtnant vid Nils Hjelms värvade dragonregemente.
 • Helena Christina, född 1677, död 1747. Gift 1:o med kyrkoherden Philippus Olai Utterbom. Gift 2:o med kyrkoherden Ericus Ryding.

TAB 2

Caleb Frumerie, adlad de Frumerie, född 1670-11-25 på Gusums mässingsbruk i Ringarums socken. Adlad 1718-11-17. Överste vid Kalmar regemente 1736-03-31. Var med Karl XII vid Holofzin och Poltava, sedan i Turkiet och kalabaliken i Bender. Död 1738-04-29 utan söner och begraven s. å. 11/5 i Törnsfalls kyrka , samt slöt således ätten på svärdssidan. Gift 1:o med Charlotta Werrier, från vilken han blev skild. Gift 2:o med Maria Charlotta Silfverhielm, dotter av majoren Isak Georg Silfverhielm nr 93 och friherrinnan Elisabet Siöblad nr 79.

Barn 1:o:

 • Mariana, född 1699, död 1739-12-22 på Dröpshult. Gift i Törnsfalls sn 1720-12-06 med överstelöjtnanten Johan Filip Ehrenmarck nr 1261

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Kyrkböcker. Släktutredning av Anders Pemer.

: