:

Palmcrantz nr 1241

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Palmcrantz 1241

Adlad 1692-03-20, introd. 1693.

Palmcrantz A124100.png

TAB 1

Magnus Magni Becchlus, född i Norra Bäck i Runstens socken, på Öland, där fadern var bonde. Präst omkr. 1640. Kollega i Kalmar skola s. å. Konsistorienotarie 1645-09-17. Kyrkoherde i Torslunda pastorat av Kalmar stift 1651. Riksdagsman 1654 och 1660. Prost över Ölands medelkontrakt 1663. Död i slutet av år 1669. Gift med Anna Maria Stolpe, dotter av kyrkoherden i Madesjö pastorat av Kalmar stift Petrus Magni och Catharina Eskilsdotter [Hm].

Barn:

 • Magnus Bechius, adlad Palmcrantz, född 1653-10-31 i Torslunda prästgård. Student i Uppsala1 1671-10-02. Auskultant i Svea hovrätt 1683. Informator för drottning Ulrika Eleonora den äldres pager 1684. Bisittare i borgrätten 1685. Hovauditör 1686. Assessor i nyssn. rätt 1691-10-01. Tillika sekreterare i lagkommissionen s. å. Adlad 1692-03-20 (introd. 1693 under nr 1241). Död 1703-01-10 i Stockholm och begraven i Klara kyrka, där hans vapen med påskrift uppsattes. 'Under sin tjänstgöring i hovrätten sammandrog han efter befallning samt förde under sina rätta titlar alla utgångna förordningar, reskripter, brev och befallningar ävensom Svea hovrätts fällda domar och resolutioner jämte andra domstolars och lärda mäns svar, varigenom han förskaffade sig en så grundlig insikt, att konung Carl XI lät honom giva sig besked, huru det i ett eller annat mål var stadgat och avdömt. Visade slutligen särdeles flit och skicklighet vid de 1685 utfärdade hovartiklars projekterande och uppsättande.'. Gift med Helena Catharina Pontin, död 1719-07-22, dotter av bankokommissarien Johan Pontin och Catharina Strömsköld.

Barn:

 • Magnus Johan, född 1693-01-12, död 1696-10-06.
 • Gustaf, född 1694-06-04. Student i Uppsala1 1706-11-21.
 • Carl, född 1695-08-26. Student i Uppsala1 1706-11-21.
 • Johan, född 1696. Ryttmästare. Död 1759. Se Tab. 2
 • Axel, född 1697, död ung.
 • Catharina Magdalena, född 1698-12-02, död 1699.
 • Adolf Magnus, döpt 1700-05-23 i Stockholm Hovförs
 • Catharina Elisabet, född 1700, död 1741-03-31. Gift med löjtnanten Carl Adam de la Chapelle, i hans 1:a gifte, född 1698, död 1761.

TAB 2

Johan, (son av Magnus Bechius, adlad Palmcrantz, tab 1), född 1696-09-22. Student i Uppsala1 1706-11-21. Volontär vid livgardet 1714-05-07. Underofficer därst. s. å. 3/12. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1717-03-20. Löjtnant därst. 1718-06-26. Löjtnant vid livregementet till häst 1720-06-25. Avsked med ryttmästares karaktär 1745-04-12. Död 1759-07-25. På Holmen i Fägre socken, Skaraborgs län. Gift med Gundborg Johanna Fegræa, född 1715-01-29, död 1746-09-29, dotter av prosten och kyrkoherden i Fägre pastorat av Skara stift Johan Haraldsson Fegræus och Catharina Ekebom. Hon tillhörde den gamla förnämliga Wånga- eller Strömfeltätten och var brorsons dotter till landshövdingen Håkan Andersson Fegræus, adlad Fägerstierna.

Barn:

 • Johan Magnus, född 1744. Major. Död 1818. Se Tab. 3
 • Johan, född 1746-07-12, död 1747-03-00.

TAB 3

Johan Magnus, (son av Johan, tab 2), född 1744-12-10 i Fägre socken, Skaraborgs län. Volontär vid livregementet till häst 1759-09-15. Korpral därst. 1764-12-09. Livdrabant 1765-11-27. Löjtnant i armén 1769-12-20. Transp. till Skaraborgs regemente 1773-08-23. Kapten 1776-07-29. RSO 1779-01-24. Sekundmajor vid Skaraborgs regemente 1783-09-17. Avsked 1786-09-21 med tillstånd att kvarstå i armén. Bataljonschef vid Skaraborgs lantvärn 1808. Död 1818-08-27. Han bevistade 1772 tåget mot norska gränsen såsom adjutant hos fältmarskalken, friherre Per Scheffer. Gift 1768-10-13 Torestorp med friherrinnan Margareta Elisabet Fägerskiöld, född 1747-02-27, död 1822-08-23 på Vinstorp (Vinsarp) i Dalums socken, Älvsborgs län, dotter av majoren, friherre Fromhold John Fägerskiöld, och Eva Lovisa von Burguer.

Barn:

 • Johan Fromhold, född 1769-05-27 i Ryda socken, Skaraborgs län2. Rustmästare vid Kronobergs regemente 1771-06-29. Furir vid Skaraborgs regemente 1774-07-25. Sergeant därst. 1783-06-26. Sekundadjutant s. å. 17/9. Löjtnant 1792-04-18. Stabskapten 1799-04-22. Avsked 1801-06-16 med tillstånd att kvarstå i armén. Kompanichef vid Skaraborgs lantvärn 1808. Bataljonsbefälhavare därst. s. å. 13/10. Död ogift 1832-03-05 i Kinneveds socken, Skaraborgs län Han bevistade under finska kriget 1788–90 bland annat reträtten från Högfors.
 • Carl Magnus, född 1770-11-16 i Ryda socken och död där2 1771-04-27.
 • Gustaf Adolf, född 1773-05-19 i Ryda socken2. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1786-06-28. Adjutant därst. 1792-04-18. Död ogift s. å. 5/5. Han bevistade träffningen vid Kvistrum i Bohuslän den 29 sept. 1788, sedan kriget i Finland.
 • Per Niklas, född 1775. Kapten. Död 1842. Se Tab. 4
 • Carl Magnus, född 1776. Löjtnant. Död 1819. Se Tab. 9
 • Louisa Charlotta, född 1787-02-08, död 18343. Gift 1816-05-28 med kyrkoherden i Stora Tuna i Dalarne, kanslirådet, filosofie doktor Per Malmström i hans 2:a gifte (gift 1:o 1800-12-11 med Maria Rosina Kessler, från vilken han blev skild, i hennes 2:a gifte, född 1761, död 1839-03-18 i Stockholm), född 1758-12-11 i Gunnilbo socken, Västmanlands län, död 1834-09-18 i Stora Tuna prästgård.

TAB 4

Per Niklas, (son av Johan Magnus, tab 3), född 1775-04-06 i Kinneveds socken, Skaraborgs län2. Volontär vid Skaraborgs regemente 1781-12-04. Fänrik därst. 1786-09-21. Löjtnant 1802-06-05. Kapten 1808-02-01. Avsked 1815-07-25. Död 1842-03-07 Alebäck. Gift 1:o 1810-03-24 med Johanna Sofia Treffenberg, född 1788-04-21 Lönnarp, död 1819-03-01 på Alebäck, dotter av majoren Johan Gabriel Treffenberg, och Sofia Tham. Gift 2:o 1820-01-09. På Mölltorp i Säters socken, Skaraborgs län med Christina Lovisa Svedenborg, född 1800-04-07 i nämnda socken, död 1862-01-07 Skövde, dotter av kaptenen Jesper Svedenborg, och hans 1:a fru Catharina Elisabet Edman.

Barn:

 • 1. Johan Mauritz, född 1811. Kammarjunkare. Död 1899. Se Tab. 5.
 • 1. Sofia Charlotta Dorotea, född 1813-04-29 i Skövde, död 1891-07-10 på Sörby i likanämnd socken, Skaraborgs län. Gift 1842-01-27 på Alebäck med kaptenen Harald Göran Reenstierna, född 1808, död 1889.
 • 1. Oskar Alexander, född 1816-06-26 på Karstorp i Ryds socken, Skaraborgs län. Kadett vid Karlberg 1832-01-18. Utexaminerad 1840-11-30. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente s. å. 21/12. Löjtnant 1846-10-17. Kapten 1862-12-02. RSO 1867-06-04. Major i armén 1872-04-26. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i armén s. d. Död ogift 1900-05-08 i Södertälje.
 • 1. Bror Knut, född 1818. Kapten. Död 1867. Se Tab. 7
 • 2. Adelaide Elisabet, född 1820-11-15, död 1860-10-18. Gift 1845-01-16 på Fänneslunda i likanämnd socken, Älvsborgs län med brukspatronen Vilhelm Bartholdi, från vilken hon blev skild, född 1809 i Greifswald, död 18694.
 • 2. Carl Adolf Julianus, född 1823-01-09 på Alebäck. Elev vid bergsskolan i Filipstad 1841-11-01. Utexaminerad därifrån 1842-09-06. Lantmäteriexamen 1845-05-01. Lantmäteriauskultant s. å. 5/5. Vice kommissionslantmätare 1856-10-20. Elev vid skogsinstitutet. Utexaminerad därifrån 1857-05-26. E. överjägare 1858-05-02. Lärare vid nämnda institut 1859-05-201860-06-02. Kommissionslantmätare i Gävleborgs län 1865-02-03. Avsked 1888-02-18. Död ogift 1906-02-26 i Gävle.
 • 2. Frans Emil Viktor, född 1824. Kapten. Död 1886. Se Tab. 8.
 • 2. Hampus Robert Severin, född 1827-11-12 på Alebäck. Student i Uppsala 1850-06-08. Kameralexamen 1852-12-14. T. f. häradsskrivare i Kullings fögderi i Älvsborgs län 1876-01-18. Fullm. på nämnda tjänst 1880-06-12. Avsked 1896-07-17. Död 1901-12-10 i Stockholm. Ägde gård i Alingsås. Gift 1883-11-03 vid Ranten med Ingeborg Carolina Kjellin, född 1851-12-31 i Hössna socken, Älvsborgs län. Död 1931-03-19 i Kölingareds förs, Älvsborgs län ]], dotter av garverifabrikören Sven Kjellin och Carolina Hagren.

TAB 5

Johan Mauritz, (son av Per Niklas, tab 4), född 1811-05-10 på Stora Liden i Horns socken, Skaraborgs län. Student i Uppsala 1828. Examen till rättegångsverken 1832-12-18. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen s. å. 18/12. Kammarjunkare 1836-05-08. Civilnotarie i Svea hovrätt s. å. i juni. Avsked 1843. Död 1899-04-01 på Ön, vilken egendom i Odensåkers socken han ägde jämte Alebäck i Sventorps socken (båda i Skarab.) och gård i Skövde. Gift 1867-05-14 i Skövde med Rakel Augusta Moberg, född 1845-03-08 i stadsförs, i nämnda stad ]], död 1917-08-29 i Gustav Vasa förs, Stockholm ]], dotter av rådmannen Johan Moberg och Carolina Ahlberg.

Barn:

 • Johan Magnus, född 1868-05-27 i Skövde. Genomgick Skara lantmannaskola 1886–1887. Förvaltare vid Ön och Alebäck 1887–1900. Ägde Alebäck 1900–1908, Seglinge i Almunge socken, Stockholms län 1909–1911, Sofielund i Västerhaninge socken, Stockholms län 1914 och Högby i Nysätra socken, Uppsala län 1915–1918. Äg. hus i Stockholm sedan 1920.
 • Rakel Maria, född 1869-12-08 i Skövde. Gift 1909-08-14 i Engelbrekts förs, Stockholm ]] med häradshövdingen i Hallands norra domsaga, före detta revisionssekreteraren, KNO2kl, Carl Rutger Åberg, född 1863-12-18 i Långelanda socken, Göteborgs och Bohus län. Död 1943-12-28 i Stockholm.
 • Per Oskar Fredrik, född 1872-02-05 och död s. å. 9/10 på Alebäck.
 • Margareta Carolina, född 1876-04-07 och död s. å. 14/12 på Alebäck.
 • Gustaf Mauritz, född 1877-12-19 på Alebäck. Bryggerielev i Bremen. Död ogift 1920-01-16 i Uppsala (stadsförs, Södertälje db).

TAB 6

Pehr Nicolaus, (son av Johan Mauritz, tab 5), född 1873-09-28 Alebäck. Genomgått handelsinstitut. Anställd på affärskontor i Hamburg och Lübeck fyra år. Kontorschef hos Abol. för spridning av litterära verk 1902-02-01–1918-06-30. Kamrer i aktiebolag Familjeboken 1918-07-01. Gift 1912-09-23 i Karl Johans förs, Göteborg ]] med Carin Elisabet Agelin, född där 1888-11-01, dotter av kassören Carl Gustaf Agelin och Signe Ottilia Källman.

Barn:

 • Vera Elisabet, född 1913-08-11 i Matteus förs, Stockholm. Kansliexamen vid Stockholms högskola 1937-09-15, tjänsteman hos Stockholms stad. Socialassistent hos Stockholms kommun.
 • Per'' Johan, född 1920-03-29 i Kungsholms förs, Stockholm. Student vid Stockholms högskola. Filosofie licentiat vid Stockholms högskola 1958-07-01. Byråingenjör vid patent- och registreringsverket 1963. Förordn. att med vik. lön bestrida göromål som ankomma å byrådirektör vid d:o från 1964-07-27, byrådirektör vid d:o 1966-10-01. Försvunnen vid skridskotur 1979-03-05. Se Biografica. Dödsdag enl. tingsrätt 1989-03-31.

TAB 7

Bror Knut, (son av Per Niklas, tab 4), född 1818-12-21 på Alebäck. Furir vid Skaraborgs regemente 1835-08-07. Sergeant vid Smålands grenadjärbataljon 1838-03-12. Sergeant vid Värmlands fältjägarregemente. Officersexamen 1838-05-00. Underlöjtnant 1840-02-15. Löjtnant 1846-02-19. Kapten 1854-10-10. RSO 1863-05-03. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1864-05-10. Död 1867-06-12 på Säter i Eskilsäters socken, Värmlands län. Gift 1846-02-22 i Åmål med Hedvig Julia (Hedda) Poignant, född 1820-06-12 Kolsäter ]], död 1890-12-23 i Borås, dotter av kaptenen Daniel Poignant och Sara Regina Bergenskjöld.

Barn:

 • Bror Gabriel Nikolaus, född 1848-05-20 på Säter, liksom syskonen. Kadett vid Karlberg 1862-01-20. Avgången från krigsakademien 1863-10-19. Furir vid Västgöta regemente 1864-01-30. Officersexamen s. å. 20/12. Avsked 1866-04-07. Furir vid Västgötadals regemente s. å. 16/4. Underlöjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1867-01-08. Död ogift 1871-07-23 på Säter.
 • Regina Teresia Adelaide, född 1850-03-12, död 1857-03-07 på Säter.
 • Hedvig Selma Jacquette, född 1852-10-08.
 • Lovisa Amalia Charlotta, född 1855-06-10, död 1857-02-18 på Säter.
 • Agnes Julia Henriette, född 1858-12-23.

TAB 8

Frans Emil Viktor, (son av Per Niklas, tab 4), född 1824-11-14 på Alebäck. Lantmäteriexamen 1844-04-22. Lantmäteriauskultant s. å. Furir vid södra skånska infanteriregementet 1845-03-06. Officersexamen s. å. 3/5. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1847-09-10. Löjtnant 1855-06-09. Vice kommissionslantmätare i Malmöhus län 1856-05-10. Kommissionslantmätare i samma län 1865-02-03. Kapten 1869-06-04. RSO 1874-12-01. Avsked från regementet 1878-04-24. Död 1886-12-18 i Lund. Gift 1:o 1863-09-28 i nämnda stad med Maria Fredrika af Sandeberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1856-10-17 med stadsläkaren och badintendenten i Varberg, 2. bataljonsläkaren vid södra skånska infanteriregementet, med. licentiat och kir. magister Nils Johan Wetterqvist, född 1819-06-11 i Böne socken, Älvsb., död 1858-07-24 i Karlsbad), född 1837-06-20 på Mölleröds kungsgård i Finja socken, Kristianstads län, död 1877-05-10 i nyssn. stad, dotter av majoren John David af Sandeberg, och Christina Maria Borgström. Gift 2:o 1879-03-04 i Lund med Marie-Louise von Gerber, född 1852-08-21 Skottlandshus s län, död 1923-08-02 i Lund, dotter av ryttmästaren Carl Vilhelm Ferdinand von Gerber och Maria Catharina Grönwall.

Barn:

 • 1. Magnhild Maria Louise, född 1864-10-06 i Lund, död ogift 1927-10-14 i Ystad.
 • 1. Per Johan Viktor, född 1874-10-09 och död s. å. 9/11 i Lund.

TAB 9

Carl Magnus, (son av Johan Magnus, tab 3), född 1776-09-18 i Kinneveds socken, Skaraborgs län2. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1780-01-15. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1788. Fänrik därst. 1792-10-29. Genom byte kornett vid adelsfaneregementet 1798-10-04. Löjtnant vid Skaraborgs lantvärnsbrigad 1808. Död 1819-05-10 på Remmingstorp i Istrums socken, Skaraborgs län. Gift 1802-10-22 i Norra Vånga socken, Skaraborgs län med Carolina Fredrika Rullman i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1792-06-08 med fänriken Per Filip Silfverhielm, född 1755, död 1801), född 1769, död 1817-07-04 på Remmingstorp, dotter av bonden och riksdagsmannen Carl Rullman och Maria Charlotta Bratt.

Barn:

 • Per Gustaf, född 1806. Kapten. Död 1905. Se Tab. 10
 • Ulrika Margareta (Ulla), född 1808-04-19 på Vägestorp i Kvänums socken, Skaraborgs län, död ogift 1873-05-14 i Stockholm.
 • Anna Christina, född 1810-05-07 Katebro, död där s. å. 13/8.
 • Baptista Juliana (Julia), född 1811-08-05 i Lars Persgården, Yttersöra i Bergs socken, Skaraborgs län, död 1903-04-29 i Bergs socken, Jämtlands län. Gift 1839-05-31 med kyrkoherden i Husby Sjutolfts församl. av ärkestiftet Adam Ljunggren, född 1792-08-31 i Stockholm, död 1865-10-20 i Husby-Sjutolfts prästgård.

TAB 10

Per Gustaf, (son av Carl Magnus, tab 9), född 1806-09-06 Vägestorp. Rustmästare vid Älvsborgs regemente 1824-03-03. Furir därst. 1825-06-25. Officersexamen 1829. Fänrik i armén med tjänstskyldighet vid Gotlands nationalbeväring s. å. 16/6. Underlöjtnant vid Jämtlands fältjägarregemente 1832-01-20. Löjtnant 1833-08-24. Kapten 1855-03-01. RSO 1859-04-28. Avsked 1875-05-14. Död 1905-02-28 i Vigge i Bergs socken, Jämtlands län. Gift 1840-05-03 i Offerdals socken, Jämtlands län med Lovisa Ulrika (Ulla) Nordenmarck, född 1818-03-25 i Dals socken (Västernorrland), död 1893-02-05 Vigge, dotter av prosten och kyrkoherden Per Nordenmarck och Sofia Magdalena Tillroth.

Barn:

 • Per Eigil Folke, född 1841. Postmästare. Död 1899. Se Tab. 11.
 • Carl Helge Julius, född 1842. Civilingenjör. Död 1880. Se Tab. 14.
 • Helga Sofia Fredrika Viktoria (Tora), född 1843-07-20 i Hammerdals socken, Jämtlands län. Död 1932-01-12 i Bergs förs, Jämtlands län (db nr 2).
 • Atle Gustaf Arnliot, född 1845. Lantbrukare. Död 1910. Se Tab. 15.
 • Tor Johan Hilding Oskar, född 1847. Lantbrukare. Se Tab. 16.
 • Agda Pedrova Magdalena Julia, född 1849-01-05 i Hammerdals socken, Jämtlands län. Död 1933-01-09 i Bergs förs, Jämtlands län (db nr 1).
 • Urda Hildur Rosa Birgitta, född 1851-01-20 Vigge, död 1889-08-10 i Stockholm. Gift 1873-03-20 på Galhammar i nämnda socken med grosshandlaren Johan Oskar Pira, född 1843-12-18 Antonsberg
 • Olga Oktavia Helmina, född 1857-10-11 på Vigge, död 1894-04-04 i Bergs socken, Jämtlands län. Gift där 1880-01-09 med e. jägmästaren Carl Erik Hansson i hans 1:a gifte, född 1853-05-24 i Ekers socken, Örebro län.

TAB 11

Per Eigil Folke, (son av Per Gustaf, tab 10), född 1841-04-07 i Hammerdals socken, Jämtlands län. Student i Uppsala 1862-05-31. Kameralexamen 1863-12-14. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1864-06-22 extra ordinarie landskontorist i Uppsala län s. å. Förordnad att förrätta mantals- och skattskrivning i Jämtlands län 1865. Extra ordinarie kammarskrivare i tullverket s. å. Extra ordinarie kanslist i generalpoststyrelsen 1866-04-24. Vikarierande lärare vid Klara lägre allmänna läroverk i Stockholm s. å. Postexpeditör i tredje graden 1868-08-25. Postmästare i Säter 1870-11-28. Extra ordinarie telegrafassistent 1876. T. f. telegrafföreståndare i sistnämnda stad s. å. Postmästare i Lindesberg 1879-03-21. T. f. telegrafföreståndare i sistnämnda stad 1880. Postmästare i Umeå 1884-03-03. RVO 1889-11-30. Död 1899-06-20 i sistnämnda stad. Gift 1:o 1872-07-31 på Manhem vid Falun med Maria Ulrika Cecilia Westerström, född 1847-04-23 i Staby i Högsby socken, Kalmar län ]], död 1883-01-03 i Lindesberg, dotter av postmästaren i Staby Pehr Rienhold Westerström och Anna Catharina Arrhenius. Gift 2:o 1884-01-25 i Malmö med Hilma Maria Borg, född 1856-07-27 i S:t Petri förs, i nämnda stad ]], död 1930-02-26 å Hälsingborgs hospital (Katarina förs, Stockholm, db nr 77) dotter av rektorn Fredrik Emanuel Borg och Charlotta Christina Vilhelmina Berghman.

Barn:

 • 1. Sven Harald Folke, född 1873-05-24 i Säter. Extra ordinarie postexpeditör 1894-05-21. E. biträde vid Stockholms postkontor 1894-03-01. Postexpeditör 1902-12-12. Avsked. Död ogift 1929-03-21(Sabb. sjukhus) i Stockholm.
 • 1. Astrid Ingegerd Cecilia (Inga), född 1879-12-21 i Säter. Stiftsjungfru. Postexamen 1898-04-00. T. f. postexpeditör 1904-12-08. Avsked. Gift 1912-12-04 i Umeå med häradsskrivaren i Lappmarks fögderi Gustaf Immanuel Boström, född 1879-08-05 i Sättna socken (Västernorrland).
 • 1. Helge Sigurd Valdemar, född 1881-07-22 i Lindesberg, död där 1882-02-01.
 • 2. Valdemar, född tvilling 1893-12-14 i Umeå, död där 1897-07-07.
 • 2. Knut, född tvilling 1893-12-14 i Umeå. Köpman först i Göteborg, sedan i Stockholm. Se Tab. 13 1/2.
 • 2. Helfrid Folkesdotter, född 1896-03-22 i Umeå. Anställd i livförsäkringsaktiebolag Skandia. Gift 1:o 1926-09-22 i New York med ingenjören Carl Creutz, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1929-04-11. Gift 2:o 1930-12-21 i Danderyds förs, Stockholms län (Oscars förs, Stockholm, vb) med filosofie kandidaten Harald Anselm Berg, i hans 2:a gifte, född 1889-05-02

TAB 12

Gösta, (son av Per Eigil Folke, tab 11), född 1888-04-19 i Umeå. Sjukgymnast i Tyskland. Författare under signaturen Segercrantz. Gift 1:o 1910-12-17 med Johanna Margareta'' Hagander, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1917-04-02 i Ås förs, Hallands län med mekanikern Ola Andersson Viderborg , i hans 2:a gifte, född 1865-03-26), född 1885-07-02 i Nicolai förs, Nyköping, dotter av stationsinspektor Johannes Hagander och Josefina Roberta Andersson. Gift 2:o 1917-08-15 i Garnisons Kirke i Köpenhamn med Ebba'' Hjorth-Hansen, i hennes 1:a gifte, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1930-07-02 (gift 2:o med redaktören Axel Moes, född 1895-08-06 i Vestermarie, Bornholm. Ansvarshavend redaktør för Berlingske Tidende), född 1893-11-28 i Köpenhamn (Köpenhamns folkregister). Dotter av intendent Albert Hjort-Hansen och Caroline Grum. Gift 3:e 1932-11-03 i Katarina förs, Stockholm (vb nr 235) med Hertha Irene Rigmor Fredriksen, från Danmark i hennes 2:a gifte, från vilken han blev skild, (gift 1:o 1920-09-02 med "Kelner" Otto Henry Paulsén, från vilken hon blev skild genom Københavns byrett 1923-06-16, gift 3:e 1956-10-27 med Erik Rudolf Karlsson, född 1893-11-07 i Västra Ryd, Uppsala län), född 1903-10-29 i Fredensborg (Köpenhamns folkregister), (Asminderöd, Danmark), dotter av "Kelner" Marius Sofus Fredriksen och Agnes Nissen.

Barn:

 • 1. Eva Margareta Johanna, född 1912-04-18 i Motala landsförs. Översättare av svneska böcker. Gift 1932-08-01 i Mishawaka, IN, USA med Fred Rudolph Burk, född 1911-03-01 i Chicago, Ill., USA. Architectural draftsman. Automobile salesman.
 • 2. Viveka Göstadotter, född 1917-10-07 i Köpenhamn (Köpenhamns folkregister). Gift 1938 med politiassistent Helge C Johannes Hansen, född 1913-01-29.
 • 3. Tatja Segercrantz, född tvilling 1928-01-12 i Köpenhamn, Taksigelses sogn (Københavns folkeregister). Faderskapserkännande (trolovningsbarn) 1933-09-15 enl. uppgift från Katarina förs, Stockholm. Kontorist.
 • 3. Tony (Segercrantz, borttaget 1984), född tvilling 1928-01-12 i Köpenhamn, Taksigelses sogn, (Københavns folkeregister). Faderskapserkännande (trolovningsbarn) 1933-09-15 enl. uppgift från Katarina förs, Stockholm. Hembiträde.
 • 3. Rigmor Birgitta, född 1931-04-10 i Kungsholms förs, Stockholm. Lagstadgat faderskapserkännande 1933-09-15 (inskr. i fbu). Kontorist.

TAB 13

Erik, (son av Pehr Eigil Folke, tab 11), född 1891-05-10 i Umeå. Ingenjör. Förvaltar Tisehult och Tisenö i Skedevi förs, Östergötlands län. Teknisk utbildning i Malmö, konstruerade och tillverkade den första svenska diskmaskinen för hushålls- och restaur. bruk på 20-talet. Gift 1:o 1917-03-07 i Stockholm (S:t Petri förs Malmö vb) med Anna Margaretha (Annie) Åkerman, född 1894-04-30, död 1926-05-10 i S:t Görans förs, Stockholm ]], dotter av majoren Georg Vilhelm Åkerman och Anna Wicander. Gift 2:o 1929-07-21 i Hammarby förs, Stockholm med Vera Maria Zetterlund, född 1907-10-27 i Hudiksvall, dotter av direktören J. Zetterlund och Brandt.

Barn:

 • 1. Anna Gunhild Ulrika, född 1917-12-12 i Råsunda i Solna förs, Stockholm, död där 1918-01-23.
 • 1. Per-Göran Folke, född 1918-12-02 i Råsunda i Solna förs, Stockholm.
 • 2. Dag Magnus Gustaf Ericsson, född 1930-03-21 i Berlin.
 • 2. Claes Johan Staffan Ericsson, född 1933-06-16 Tisenhult.
 • 2. Stig Fredrik Gert Ericsson, född 1938-02-01 på Tisenhult i Skedevi förs, Östergötlands län (fb nr 7).
 • 2. Kai Olof Peder Ericsson, född 1941-04-05 på Tisenhult i Skedevi förs, Östergötlands län (fb nr 9).
 • 2. Christel Gerda Inez Maria Erisdotter

TAB 14

Carl Helge Julius, (son av Per Gustaf, tab 10), född 1842-07-07 i Hammerdals socken, Jämtlands län. Elev vid en mekanisk verkstad i Stockholm 1859. Elev vid teknologiska institutet i nämnda stad 1861. Utexaminerad från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1864. Utförde konstruktioner och ingenjörsarbeten i Jämtlands län 1864–1866. Idkade samma verksamhet i Stockholm 1867. Ritbiträde åt vapenkommittén s. å. Började experimenter för en ny kulspruta 1868. Erhöll patent därå i de flesta europeiska länder 1873 (denna kulspruta har sedan blivit antagen till krigsbruk av nästan alla länders arméer). Anlade tillsammans med ingenjören J. T. Winborg en mekanisk verkstad i Stockholm 1874. Föreståndare s. å. för nämnda verkstad, vilken 1876 övergick till Palmcrantz & Komp. Konstruerade och erhöll patent på en slåttermaskin 1875. Död 1880-11-22 i Stockholm. Gift 1874-08-11 i nämnda stad Maria förs i Stockholm med Susanna Josefina Winborg, född 1838-02-28 Gammalrud, död där 1925-04-29 i Kungsholms förs, Stockholm ]], dotter av kvartermästaren Johan Winborg och Anna Brita Göthberg. Änkefru Palmcrantz, född Winborg, ägde Gammalrud i Undenäs socken, Skaraborgs län, och huset nr 38 Hantverkargatan i Stockholm.

Barn:

 • Carl Johan, född tvilling 1875-05-08 och död s. å. 1/8 i Stockholm.
 • Nils Gustaf, född tvilling 1875-05-08 i Maria förs, Stockholm. Civilingenjör. Äg. Gammalrud och hus i Stockholm.
 • Helga Margareta, född 1877-01-27 och död 1878-02-24 i Stockholm.
 • Susanna Brigitta (Britta), född 1878-10-28 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död där 1915-07-16. Gift 1913-03-23 i Köpenhamn (Kungsholms förs, Stockholm vb) med tullöverkontrollören Carl Evald Anton Hjerner, född 1873-03-07.

TAB 15

Atle Gustaf Arnliot, (son av Per Gustaf, tab 10), född 1845-11-14 i Hammerdals socken, Jämtlands län. Arrenderade Vigge i Bergs socken, Jämtlands län. Död där ]] 1910-05-29. Gift där 1891-06-06 med Marit Iversen, född 1859-05-25 i Sydflodonger i Norge, dotter av hemmansägaren Iver Iversen och Marit Hansen.

Barn:

 • Gustaf Iver Arnliot (Ivar), född 1892-09-17 på Vigge, liksom syskonen, död 1902-07-12 i Östersund.
 • Maria Viktoria, född 1894-07-07 i Bergs förs, Jämtlands län. Gift 1938 i Bergs förs, Jämtlands län (vb nr 25) med skogsarbetaren Lars Olof Eriksson, född 1893-09-09.
 • Carl Helge Julius, född 1895-12-17. Lantbrukare. Äg. Vigge. Se Tab. 15A.
 • Fredrika Ida Lovisa, född 1898-06-18. Gift 1916-09-30 i Bergs förs Jämtlands län med målaren Per Joel Jönsson, arbetsförmedlingsföreståndare, född 1881-11-20

TAB 15A

Carl Helge Julius, (son av Atle Gustaf Arnliot, tab 15), född 1895-12-17 Vigge. Hemmansägare. Lantbrukare. Äg. Vigge i Bergs förs, Jämtlands län. Gift med Ester Amanda Vistrand, född 1903-10-23 i Bergs förs, Jämtlands län.

Barn:

 • Ivar Olof Gustaf, född 1932-11-02 i Bergs förs, Jämtlands län.
 • Elin Margit, född 1935-05-29 i Bergs förs, Jämtlands län (fb nr 22).
 • Gölin Ulrika, född 1943-12-18 i Bergs förs, Jämtlands län (fb nr 88).
 • Carl Johan Alvar
 • Ragnhild Maria

TAB 16

Tor Johan Hilding Oskar, (son av Per Gustaf, tab 10), född 1847-01-24 i Hammerdals socken, Jämtlands län. Extra ordinarie tjänsteman i postverket 1868–1873. Äger Lugnet i Bergs socken, Jämtlands län. Död 1939-03-10 i Bergs förs, Jämtlands län (db nr 8). Gift 1882-05-06 i sistnämnda socken med Carin Olofsdotter, född 1853-08-06, död 1932-11-27 i Bergs förs, Jämtlands län ]], dotter av hemmansägaren Olof Olofsson.

Barn:

 • Elin Helga Lovisa, född 1884-05-27. Småskollärarinna.
 • Anna Catharina Viktoria (Annie), född 1885-12-02. Gift 1916-06-24 i Bergs förs Jämtlands län med hemmansägaren Göran Åström, född 1880-03-15.
 • Hildur Magnhild Birgitta, född 1890-12-13 i Bergs socken.
 • Signe Augusta Ulrika, född 1895-06-11 i Bergs socken, död där 1915-01-15.
 • Olof Gustaf Oskar, född 1897-10-25 i Vigge, Bergs socken, Jämtlands län. Elev vid Härnösands folkskollärarseminarium 1920-06-16. Folkskollärarexamen 1924-06-02. Folkskollärare i Brånan i Bergs socken, Jämtlands län s. å. 1/8. Gift 1926-09-04 i Bergs kyrka ]] med Marta Elisabet Jönsson född 1900-07-25 i Svenstavik i Bergs socken, dotter av handlanden Anders Jönsson och Brita Svensdotter.

Källor

1Um. 2RHHj. 3Um. 4El.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: