:

Franc nr 1013

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Franc nr 1013

Östgötsk, ursprungligen elsassisk släkt med kyrkoherden i Kvillinge, Petrus Petri Franc (f. i Elsass 1581, död 1653), som stamfader. Två av hans söner adlades 1662 och 1678, men deras ätter utslocknade på 1680-talet resp 1814. En tredje son, kamreraren Samuel Franc (1645-1713), adlades 1682 16/3 och introducerades samma år 6/10.

Franc A101300.png

TAB 1

Samuel Franc adlad Franc (son av Petrus Petri Franc, se adliga ätten Franc). Född 1645-07-03 i Kvillinge prästgård, död 1713 i Hamburg. Kamrerare. Gift 1:o 1671-08-01 med Anna Arenbeckia född 1654-06-07 i Uppsala, död 1679-05-27, dotter till kyrkoherden i Katarina församling/A magister Petrus Arenbeckius och hans 1:a hustru Ingrid Andersdotter från Norrköping. Gift 2:o 1680-11-02 i Stockholm med Margareta Wattrang, född 1662, död 1720-11-21, dotter till arkiatern Zakarias Wattrang och Margareta Michelsdotter.

Barn i gifte 1:o

 • Ingrid, född 1672-12-09. Gift med sekreteraren i Stade Johan Christoffer Kippius, adlad Ehrenholm, 1693-12-12.
 • Per, född 1674-02-04. Volontär vid franska armén. Fänrik vid E. Sparres svenska regemente i Holland. Fänrik vid Upplands regemente 1701-09-27. Löjtnant vid Upplands regemente 1702-02-27. Regementskvartermästare vid Västerbottens regemente 1705-06-26. Kapten vid Västerbottens regemente 1706-03-01. Död ogift 1709-06-28 i slaget vid Poltava.
 • Samuel, född 1675-02-27. Fänrik vid garnisonsregementet i Stade 1695-04-06. Löjtnant vid garnisonsregementet i Stade. Kaptenlöjtnant 1701-11-23. Regementskvartermästare 1702-01-10. Kapten 1703-05-26. Död 1709 i Bremen. Gift med Charlotta Schacht, med vilken han hade tvenne döttrar, som icke ens äro till namnen kända.
 • Lars, född 1677-09-25 i Linköping, död i Linköping 1679-05-21.
 • Margareta, född 1679-04-13, död ogift 1709-07-19.

Barn i gifte 2:o

 • Zakarias, född 1682-01-22, död 1682-03-14.
 • Anna Maria, 1683-03-17, död 1766-02-27 Ruda. Gift 1:o med kaptenen Carl Gustaf Stuart. Gift 2:o 1723-04-25 i Brunneby socken, med översten Johan Falkenhagen, född 1663, död 1728.
 • Gustaf, född 1684. Kapten. Död 1742. Se Tab. 2.
 • Carl, född 1685-10-28, död 1698-09-16 i Stade.
 • Zakarias, född 1687-02-15. Volontär vid garnisonsregementet i Stade 1703. Underofficer vid garnisonsregementet i Stade 1704. Kornett vid Verdiska dragonregementet 1705-05-14. Löjtnant vid Verdiska dragonregementet 1706-03-14. Konfirmationsfullmakt 1706-08-28. Kapten 1710-12-30. Konfirmationsfullmakt 1715-06-04. Kapten vid livdragonregementet 1716-07-15. Överstelöjtnants avsked 1719-10-20. Ihjälstucken 1721-12-28 eller dagen efter sitt bröllop. Gift 1721-12-27 med Catharina Elisabet Ramsvärd i hennes 1:a gifte, dotter av generallöjtnanten Anders Ramsvärd och Anna Margareta Hulthén.
 • Johan, född 1689-01-17. Reste till sjöss utan att man vet, varest han hamnat.
 • Charlotta Margareta, född 1691-03-28, död 1777-04-11 Tollstorp. Gift 1:o med kaptenen Otto Vilhelm Ruschenfelt, född 1694, död 1727. Gift 2:o 1741-09-15 på Tollstorp med kaptenen Ernst Christoffer Wendel, i hans 3:e gifte, född 1694, död 1757.
 • Beata Christina, född 1693, död 1695.
 • Georg Jakob, född 1697. Ryttmästare. Död 1784. Se Tab. 3.
 • Christina, död som spädbarn.
 • Christina, född 1699-03-03 i Stade, Tyskland, död 1776-02-12 på Borum, Mogata sn. Gift 1726-10-06 Staby socken/E med majoren Barthold Schultzendorff född 1681, död 1759.

TAB 2

Gustaf, (son av Samuel Franc, adlad Franc, Tab. 1), till Vegersberg i Floda socken, Södermanlands län. Född 1684-05-25 i Östergötland. Volontär vid garnisonsinfanteriregementet, i Stade 1699. Underofficer vid garnisonsinfanteriregementet, i Stade 1699. Fänrik 1700-05-00. Löjtnant 1703-05-24. Regementskvartermästare 1709-12-00. Kapten 1710-12-30. Konfirmationsfullmakt 1715-09-08. Fången vid Stade 1712-09-07. Utväxlad 1713-04-00. Kom efter Wismars uppgivande till Sverige 1716 och blev placerad vid västgötadals regemente 1716-08-15. Premiärkapten vid västgötadals regemente 1719-04-27. Död 1742-07-10 under sjöexpedition vid norska kusten. Gift med Märta Beata von Weidenhaijn, född 1696-05-12, död 1775-11-20 på Vegersberg, dotter av översten Gabriel von Weidenhaijn, och Beata Rosenholm.

Barn:

 • Beata Gustava, född 1718, död ogift 1766-02-04 på Vegersberg.
 • Margareta Charlotta, född 1720-09-26 i Halvardsbyn i Örs socken, Älvsborgs län, död ogift 1775-10-26.
 • Brita Christina, född 1722, död 1806-04-22 på Vegersberg. Gift 1750-02-05 med livdrabanten Johan Isak Silfverhielm, född 1721, död 1779.
 • Gustaf Gabriel, född 1724-02-27 i Västgötadahl, död barnlös 1806-12-23 i Jakob/A. Student i Uppsala. Auskultant i Svea hovrätt 1746. Amanuens 1746. Vice häradshövding 1751. Förordnad vid civilprotokollet 1755-02-10. Kanslist 1757. Undfick hel session 1758-06-21. Notarie 1760-03-29. Häradshövdings fullmakt 1762-06-29. Ledamot i en särskild division 1762-12-00. Protonotarie 1765-02-17. Adjungerad ledamot. Häradshövding i Gästrikland 1766-06-03. Landssekreterare i Gävle 1774-12-21. Avsked med lagmans n. h. o. v. 1775-01-07. Gift 1776-09-12 Styngsberg med Maria Catharina Söderhielm, född 1756-11-26, död 1806-07-18 Ekholmsnäs, dotter av assessorn Erik Söderhielm, och Ulrika Plaan.
 • Samuel Fredrik, född 1726-08-03. Volontär vid Västgötadals regemente 1740-03-00. Korpral vid Västgötadals regemente 1742-04-09. Rustmästare 1742-10-01. Furir 1743-03-14. Sergeant 1745-03-01. Fänrik i fransk tjänst 1745-10-01. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1749-03-12. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1749-12-29. Kapten vid Södermanlands regemente 1761-11-20. Majors avsked 1771-10-09. RSO 1772-05-28. Död barnlös 1787-02-22 på Vegersberg. Han och hans fru gjorde nämnda egendom till fideikommiss för hennes brorson Bengt Erland Sparre med villkor att han skulle kalla sig Franc-Sparre. Gift 1771-09-17 på Strålsnäs i Åsbo socken, Östergötlands län med sin kusin Margareta Charlotta Sparre af Rossvik, född 1729-10-04, död 1813-12-16 på Vegersberg, dotter av majoren Bengt Sparre af Rossvik, och Anna Charlotta von Weidenhaijn.
 • Carl, född 1738, död 1738

TAB 3

Georg Jakob, (son av Samuel Franc, adlad Franc, Tab. 1), till Tollstorp i Slaka socken, Östergötlands län. Född 1697-05-09. Volontär vid artilleriet i Stade 1710. Underofficer vid artilleriet i Stade 1710. Fänrik vid Bremiska infanteriregementet 1712. Transporterad till Närkes och Värmlands regemente. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1724. Löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente. Ryttmästares avsked 1734-08-16. Pensionerad 1756. Död 1784-07-29 på Tollstorp och begraven 1784-08-05 i Slaka socken. Gift 1:o 173(4) med sin kusins dotter Eva Christina Franck, född 1706-12-24 i Stockholm, död 1759-05-04 på Brunneby i Brunneby socken, Östergötlands län, dotter av rådmannen i Stockholm Petter Franck och Anna Catharina Aroselius. Gift 2:o 1760-07-08 i Slaka socken, med sin systers styvdotter Beata Eleonora Wendel, född 1727-04-01 i Tjällmo socken, Östergötlands län, död 1790-09-15 på Tollstorp, dotter av kaptenen Ernst Christoffer Wendel, och hans 1:a fru Johanna Catharina Victorin.

Barn:

 • 1. Margareta Catharina, född 1735-10-03 på Brunneby, död ogift 1815-12-21 i Linköping.
 • 1. Georg Christian, född 1737. Kapten. Död 1798. Se Tab. 4
 • 1. Samuel Gustaf, född 1744-12-29 och död 1747-09-05 på Brunneby.

TAB 4

Georg Christian (son av Georg Jakob, Tab. 3), född 1737-11-29 Brunneby. Volontär vid Kalmar regemente 1754-03-24. Rustmästare vid Kalmar regemente 1756-03-27. Sergeant 1757-04-23. Konstituerad fänrik 1758-07-10. Förare 1760-06-16. Fänrik 1771-05-28. Löjtnant 1772-12-26. Stabskapten 1777-04-30. Avsked 1783-09-17. Död 1798-03-02 Byrum. Han deltog i pommerska kriget på 1750-talet och blev fången vid Demmin 1759-01-18. Gift 1770-12-11 med (friherrinnan) Henrietta Ehrenstrahl, född 1752-10-17 Fårbo, död 1826-05-24 på Byrum, dotter av (friherre) Carl Adam Ehrenstrahl, och hans 2:a fru Anna Lovisa Klingspor.

Barn:

 • Georg Jakob, född 1771-12-21 Holma. Volontär vid Kalmar regemente 1773-08-31. Sergeant vid Kalmar regemente (KrAB) 1783-08-02. Stabsfänrik 1783-09-17. Transporterad till Skaraborgs regemente 1796 (KrAB). Premiäradjutant vid Skaraborgs regemente 1796. Avsked 1796-10-26. Död 1830-08-24 på Byrum. Gift 1822-10-18 med Johanna Sofia Hellberg i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1832-05-04 med komministern i Hults och Edshults församling av Linköpings stift Nils Vallenqvist i hans 2:a gifte (gift 1:o 1812-01-17 med Helena Margareta Lindhagen, född 1778-08-02, död 1830-04-08, dotter av kyrkoherden Daniel Lindhagen och Christina Margareta Strandberg), född 1775-03-17 i Älvestads socken, Östergötlands län, död 1840-01-21], född 1793-09-25, död 1862-02-05, dotter av komministern i Virserums församl. av Linköpings stift Bengt Hellberg och Maria Juliana Een (Eksjöortens kyrkor (1895).).
 • Carl Fredrik, född 1773-02-24 på Holma, död på Holma barn.
 • Gustaf Adolf, född 1774-11-20 på Norra Kvill i Rumskulla socken, Kalmar län, död på Norra Kvill i Rumskulla socken, Kalmar län 1777-08-10.
 • Christina Henrietta, född 1776-12-25 på Norra Kvill, död 1841-11-07. Gift 1816 med bataljonsadjutanten Johan Ydran.
 • Fredrik, född 1778. Överstelöjtnant. Död 1852. Se Tab. 5.
 • Anna Lovisa, född 1780-09-30 på Byrum, död 1815-08-22. Gift 1808 med lantbrukaren Johan Jeansson.
 • Staffan Gustaf, född 1782. Fanjunkare. Död 1862. Se Tab. 11
 • Gustaf Samuel, född 1791-09-04 på Byrum, död 1852-08-07 i Gränna. Kadett vid Karlberg 1804-10-18. Utexaminerad (Hc.) 1809-03-28. Fänrik vid Jönköpings regemente 1809-04-09. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1812-07-14. Kapten 1822-02-19. Kompanichef (KrAB) 1837-08-18. RSO 1838-07-04. Avsked 1839-05-28. Gift 1:o 1822-06-14 på Strömsholm, Svarttorp sn/F med Maria Sofia Engström född 1798-05-17 på Härjestad, Lommaryd sn/F från vilken han 1843-09-27 blev skild, död 1857-05-06 i Gränna. Dotter till direktören och assessoren Erik Engström och Gustava Grönhagen. Gift 2:o 1846-06-12 i Gränna med stiftsjungfrun Betty Printzensköld född 1802-03-07 i Mellby, död 1866-05-08 i Tykavik. Dotter till major Axel Johan Printzensköld och Eva Magdalena Queckfeldt.

TAB 5

Fredrik, (son av Georg Christian, Tab. 4), född 1778-08-09 på Norra Kvill i Rumskulla socken, Kalmar län. Volontär vid Skaraborgs regemente 1792-06-01. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1796-07-01. Livdrabant 1800-02-10. Löjtnant i armén 1802-12-15. Löjtnant vid livgrenadjärerna 1806-09-05. Kompaniofficer vid Karlberg 1807–1808 (Hc.). Kapten i armén 1809-02-09. GMtf 1810-06-23. Stabskapten vid regementet 1810-06-26. Major i armén 1814-05-23 och vid regementet 1814-07-12. Överstelöjtnants avsked 1816-02-20. Död 1852-01-12 i Gränna. Han bevistade fälttågen i Tyskland 1805–1806, i Finland 1808. Expeditionen till Västerbotten 1809 samt fälttågen i Tyskland och Norge 1813–14. Gift 1812-02-28 med Eva Elisabet Nordvall, född 1794-01-27, död 1857-09-18 i Gränna, dotter av kontraktsprosten, kyrkoherden i Västra Ny pastorat av Linköpings stift Anders Nordvall och hans 2:a hustru Beata Margareta Åkerman.

Barn:

 • Carl Fredrik Christian, född 1812. Major. Död 1864. Se Tab. 6
 • Emilia Elisabet Henrietta Marguerite, född 1815-08-04 på Torsjö kaptensboställe i Godegårds socken, Östergötlands län, död 1880-07-01 Åtvidaberg. Gift 1835-10-11 i Ödeshögs socken, Östergötlands län med fanjunkaren Per Wathier de Besche, född 1812, död 1893.
 • Edvard Vilhelm August, född 1816-07-29 på Torsjö kaptensboställe i Godegårds socken, Östergötlands län. Kadett vid Karlberg 1831-04-19. Avgången därifrån 1833-03-29. Död ogift 1882-01-08 i Vadstena.
 • Fredrika Eva Charlotta, född 1817-08-28 på Torsjö kaptensboställe i Godegårds socken, Östergötlands län. Stiftsjungfru. Död ogift 1894-12-20 i Gränna.
 • Hilda Christina Vilhelmina Constantia, född 1818-10-17 på Torsjö kaptensboställe i Godegårds socken, Östergötlands län, död 1820-04-03 på Torsjö.
 • Vilhelmina Lovisa Christina Ursilia (Mina), född 1822-03-06 på Torsjö kaptensboställe i Godegårds socken, Östergötlands län. Stiftsjungfru. Död ogift 1907-04-03 i Linköping.

TAB 6

Carl Fredrik Christian, (son av Fredrik, Tab. 5), född 1812-12-09 på Torsjö kaptensboställe. Furir vid 1. livgrenadjärregementet 1833-05-03. Fänrik 1834-03-25. Löjtnant 1844-02-14. Styrelseledamot i Oppunda härads sparbank 1851–1864. Kapten 1854-06-01. Major i armén 1862-06-17. Avsked från regementet 1862-06-17. Död 1864-04-02 Vegersberg, vilken egendom han innehade såsom fideikommiss. Gift 1838-05-03 med Sofia Christina Myhrman, född 1819-09-30 på Rämens bruk i Rämens socken, Värmlands län, död 1886-11-13 i Stockholm, dotter av protokollssekreteraren Asmund Myhrman och Sofia Christina Ljungqvist.

Barn:

 • Carl Fredrik Asmund Christian, född 1839. Godsägare. Död 1921. Se Tab. 7.
 • Gustaf Rikard Vilhelm, född 1840. Sjökapten. Död 1881. Se Tab. 10.
 • Henrik Leonard Christian, född 1844-05-21 på Vegersberg. Agent. Död ogift 1917-03-19 i Stockholm.

TAB 7

Carl Fredrik Asmund Christian, (son av Carl Fredrik Christian, Tab. 6), född 1839-06-06 på Vegersberg. Kadett vid Karlberg 1855-11-19. Avgick från krigsakademien 1861-11-19. Tillträdde fideikommisset Vegersberg 1865-03-14. Död vid fideikommisset Vegersberg 1921-06-29 (Floda förs., Södermanlands län, db). Gift 1865-08-20 på Lidåker vid Lidköping med Hedvig Elisabet (Elise) Ulfsparre af Broxvik, född 1832-09-30 Gräfsnäs, död 1897-01-20 Skogsgård, dotter av översten Otto Ulfsparre af Broxvik, och Sofia Maria Dorotea Adelsköld.

Barn:

 • Carl Otto Fredrik, född 1866-07-03 på Vegersberg, död på Vegersberg 1867-04-09.
 • Carl Gustaf Georg, född 1868 på Vegersberg. Godsägare. Se Tab. 8.
 • Ida Sofia Elisabet, född 1869-09-15 på Vegersberg, död 1890-01-05 i S:t Paul i Nordamerika.
 • Hedvig Sofia Vilhelmina, född 1871-06-17 på Vegersberg. Gift 1895-04-14 i Floda socken, med lantbrukaren Anders Gustaf Karlsson, född 1865-01-27 vid Kvarnstugan i Floda socken.
 • Henrik Rikard Christian, född 1873 på Vegersberg. Bokbindare. Se Tab. 9.
 • Sigrid Sofia Gunilla, född 1875-07-02 på Vegersberg, död ogift 1898-03-27 i Björkviks socken, Södermanlands län.

TAB 8

Carl Gustaf Georg, (son av Carl Fredrik Asmund Christian, Tab. 7), född 1868-03-07 Vegersberg, Södermanlands län. Underofficersexamen vid Karlsborg 1893-05-05, sedan lantbrukare. Innehar efter faderns död 1922 fideikommisset Vegersberg i Floda förs., Södermanlands län. Gift 1896-03-08 Hesslö, Södermanlands län med Maria Sofia Bergman, född 1863-04-07 i Sandsjö socken, Jönköpings län, dotter av lantbrukaren Andreas Jönsson Bergman och Sofie Louise Kronberg.

Barn:

 • Martha Maria Elisabet (Märta), född 1898-04-01 Skogsberg, Södermanlands län. Gift 1937-03-27 med fabriksarbetaren Gustaf Gunnar Eriksson född 1890-10-29
 • Nils Carl Henrik, född 1899-10-06 på Gotthardsberg/D. Verkmästare. Innehade efter faderns död Vegersberg fideikommisskapital. Gift 1934-10-06 i Johannes/A med Lilly Sofia Elisabeth Dandanell född 1901-02-06 i By/W.

TAB 9

Henrik Rikard Christian, (son av Carl Fredrik Asmund Christian, Tab. 7) född 1873-10-02 på Vegersberg. Först lantbrukare, sedan bokbindare i Floda socken/D. Gift 1898-09-10 i Floda socken/D med Elin Matilda Carlsson född 1872-02-08 i Sköldinge socken/D, död 1938. Dotter av lägenhetsinnehavaren Carl Carlsson och Beata Stadig.

Barn:

 • Ester Eleonora Elisabet, född 1899-07-04 i Floda socken.
 • Gerda Matilda Sofia, född 1900-09-13 i Floda socken.
 • Henrik Gustaf Fredrik, född 1903-09-09 i Floda socken.
 • Elin Tyra Margareta (Greta), född 1906-04-28 i Floda socken.
 • Karin Maria Hellevi, född 1910-08-02 i Floda socken.

TAB 10

Gustaf Rikard Vilhelm, (son av Carl Fredrik Christian, Tab. 6) född 1840-07-22 på Vegersberg, död 1881-08-29 på Djurgården vid Stockholm. Sjökapten. Gift 1865-12-09 i Stockholm med Ingrid Amalia Haglundh född 1846-01-31 Skeppsholmen/A, död 1931-01-12 i Hedvig Eleonora/A (db nr 10). Dotter till slussinspektören Johan Gustaf Haglundh och Märta Håkansson.

Barn:

 • Mary Amalia Vilhelmina, född 1866-11-05 i Stockholm.
 • Gustaf Oskar Arvid (Gösta), född 1878-12-06 i Stockholm. Sjökapten, anställd i belgisk tjänst. RBLeopO. Gift 1:o 1918 med Ingeborg Petterson, född 1899-05-13 i Stockholm, död 1922-02-25 på Utterås sjukhem i Tvååkers socken, Hallands län (Grödinge förs. Stockholms län db), dotter av Erik Petterson och Hilda Israelsson.

TAB 11

Staffan Gustaf, (son av Georg Christian, Tab. 4), född 1782-11-30 Byrum. Volontär vid Kalmar regemente 1783-06-13. Sergeant vid livgrenadjärregementet 1801-10-06. Fanjunkare vid livgrenadjärregementet 1806-08-05. Avsked 1812-12-22. Död 1862-11-13 Fridhem Gift 1811-10-11 med Christina Juliana Vilhelmina Rosenquist af Åkershult, född 1791-05-26 på Grävsjöhult i Marbäcks socken, Jönköpings län, död 1847-05-31 Hörtingsås

Barn:

 • Christian Vilhelm, född 1812-08-21 på Byrum, död i Köpenhamn.
 • Carl Fredrik, född 1814. Kassör. Död 1849. Se Tab. 12
 • Gustaf Adolf Viktor, född 1816. Färgerifabrikör. Död 1905. Se Tab. 13.
 • Pontus Conrad Henrik August, född 1818-08-20 på Byrum, död 1891-02-20 Fridhem. Ägde Sand i Edshults socken. Gift 1851-12-31 med Gustava Charlotta Sandberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1842-02-24 med kyrkoherden i Ingatorps pastorat av Linköpings stift Erik Henrik Berglund, född 1792-01-17 i Vadstena, död 1848-10-22), född 1805-03-05 i Örtomta socken, Östergötlands län, död 1866-07-21 i Edshults socken, Jönköpings län.
 • Sofia Juliana Henrietta Catharina, född 1821-01-31 på Hörtingsås, död ogift 1900-06-24.
 • Emilia Carolina Matilda Johanna, född 1823-02-12 på Hörtingsås, död ogift 1893-12-08 Fridhem
 • Christina Fredrika Ulrika Lovisa, född 1824-10-06 på Hörtingsås, död ogift 1863-08-11 Runneryd
 • Emma Aurora Vilhelmina Desideria Ottiliana, född 1828-09-26, död.

TAB 12

Carl Fredrik, (son av Staffan Gustaf, Tab. 11), född 1814-06-12. Kassör. Död 1849-01-05 i Västerås. Gift 1839-06-16 med Maria Sofia Forssling, född 1814-07-29, död 1876-02-05 i Västerås.

Barn:

 • Juliana Sofia Maria, född 1840-04-12, död 1844-03-08.
 • Carl Gustaf Edvard, född 1844-12-06. Farm. student examen 1862-08-14. Anställd på apoteket Bävern i Västerås. Död 1865-03-29 i Västerås.

TAB 13

Gustaf Adolf Viktor, (son av Staffan Gustaf, Tab. 11), född 1816-10-18 Byrum. Färgerifabrikör. Död 1905-05-07 i Ingatorps socken. Gift 1851-10-01 Ädelfors med Maria Sjögren, född 1825-09-07 på Ädelfors, död 1909-03-02.

Barn:

 • Ernst Robert, född 1852. Lantbrukare. Död 1917. Se Tab. 14
 • Anna Vilhelmina Eugenia, född 1857-01-21 på Hjältevad i Ingatorps socken. Folkskollärarinneexamen 1881. Lärarinna vid Fågelbro på Värmdön 1886. Avsked. Död 1936-05-25 i Karlstad, Begraven i Ingastorp socken, Jönköpings län. (Karlstad db nr 256).
 • Samuel Staffan Gustaf, född 1858-12-26, död 1873-07-31.
 • Charlotta Carolina Fredrika Desideria (Lotten), född 1861-02-03 på Hjältevadelningen. Gift 1886-04-11 i Adolf Fredriks församling, Stockholm med lantbrukaren Carl Johan Hedberg, född 1857-06-02 i Grava socken, Värmlands län, död 1907.
 • Hilda Ottilia Eleonora, född 1866-05-02 på Hjältevad, död på Hjältevad, död 1867-08-19.

TAB 14

Ernst Robert, (son av Gustaf Adolf Viktor, Tab. 13), född 1852-08-15 i Rumskulla socken, Kalmar län. Lantbrukare. Överflyttade till Nordamerika. Född 1917-05-13 i Holden, Mass. i USA. Gift 1880 med Anna Lovisa Elfström född 1853-08-09 i Viby sn/E, död1925. Dotter till soldat Carl Johan Elfström.

Barn:

 • Agnes Amanda Adele, född 1882-12-27 i New Brunswick, N. Y., USA Gift 1903-12-03 med lantbrukaren i Bridgeport, Conn., USA, Alfred Joseph Woods, född 1877.
 • Samuel Edvard, född 1884. Pastor. Se Tab. 15.
 • Viktor Alfons, född 1886. Maskinist. Se Tab. 16
 • Anna Marie Charlotte, född 1888-10-11 i New Brunswick. Gift 1:o 1918 med Mac Donald. Gift 2:o 1925-07-04 med Benjamin Lurye, född 1894-05-16 i Superior, Wisc., USA.
 • Carl William, född 1894. Mekaniker. Se Tab. 17.

TAB 15

Samuel Edvard (son av Ernst Robert, Tab. 14), född 1884-05-08 i New Brunswick. Student vid universitetet i Chicago. Ordinerad till prästerlig tjänst vid kyrkan i Canton, Mass., USA 1919-06-23. Pastor vid the first universalist church vid kyrkan i Canton, Mass., USA 1919–1921 och vid the first universalist church i Plymouth, Mass., 1921. Gift 1921-09-01 i Bay City, Mich., USA med Dora Boiteau, född 1885-09-06 i Bay City. Lärarinna. Dotter av Henry Augustus Boiteau och Lurania Beecher.

Barn:

 • Samuel Edvard Jr, född 1924-04-15 i Plymouth.
 • Peter Augustus, född 1926-09-02. Död 1938-09-18 i Plymouth, mass., vid en bilolycka.

TAB 16

Viktor Alfons (son av Ernst Robert, Tab. 14), född 1886-03-25 i New Brunswick. Maskinist vid Chicago Surtase Lines. Toolmaker, Chicago, Ill. USA. Gift 1915-11-28 med Edith Gertrude Grady, född 1889-02-01 i Chicago. Dotter av William Henry Grady och Lydia Martley, född Lyens.

Barn:

 • Violet Marjorie född 1918-03-12 i Chicago. Gift 1937-06-07 med maskinisten Ralph Paul Cresier född 1916-12-15 i Chicago, Ill.
 • Robert Ernest född 1921-04-03 i Chicago.
 • Dorothy May född 1922-09-07 i Chicago.
 • Edith Marie född 1924-06-22 i Chicago.
 • Victor Adolf född 1930-01-10, död 1930-07-20.

TAB 17

Carl William (Charles), (son av Ernst Robert, Tab. 14), född 1894-09-15 i Highland Park, N. Y., USA. Sergeant vid Company B. 311:th Engineers i Frankrike under världskriget. Mekaniker vid Western Foundation Co, Chicago. Gift 1:o 1919-09-18 med Rose Ann Worland född 1900-10-07 i Delphi, Ind., USA., dotter av Josef Tilson Worland och Marta Elisabet Gordon. Gift 2:o 1934-11-06 med Ruth Frances Rice född 1910-05-02 i Constantia, NY, USA.

Barn:

 • 1Lorraine Bernice född 1920-07-08 i Chicago.
 • 1. Carl William född 1923-09-06 i Chicago.
 • 1. Mariana Louise född 1927-07-20 i Chicago.
 • 2. Barbara Ann född 1935-10-06 i Chicago.
 • 2. Jane Louise född 1937-03-15 i Chicago.

Källor och litteratur

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Carl Szabad: Supplement till Elgenstierna.

: