:

Cederfelt nr 1601

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Cederfelt nr 1601 †

Adlad 1719-05-27, introducerad 1720. Utdöd 1902-03-11.


Cederfelt%20A160100.jpg

TAB 1

Sten Olsson. Råd- och handelsman i Halmstad [Ssn].

Barn:

 • Peder Stensson Sommar, född 1569-06-29 i Halmstad. Kyrkoherde i Gårdstånga och Holmby församlingars pastorat av Lunds stift 1594. Häradsprost 1619-06-11. Död 1639-01-30. Gift med företrädarens dotter Johanna Rasmusdotter, född 1577, död 1687, dotter av kyrkoherden Rasmus Pedersen Liflaender [Ssn].

Barn:

 • Sten Pedersson Sommar, född 1617-02-05 i Gårdstånga prästgård, Malmöhus län. Student i Köpenhamn 1639-06-06. Prästvigd 1643-02-03. Kyrkoherde i Everöds pastorat av Lunds stift 1647. Död 1679-02-05. Gift 1:o med en dotter till prosten och kyrkoherden i Lund Niels Bentzen. Gift 2:o 1662 med Elline Pedersdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med 1. mannens efterträdare såsom kyrkoherde i Everöd Jakob Simonsson, född 1656, död 1699-03-14, dotter av råd- och handelsmannen i Halmstad Peder Thorsen [Ssn].

Barn:

 • 2. Christian Sommar, adlad Cederfelt, till Hessleholm i Stoby socken, Kristianstads län. Född 1672 i Everöds prästgård. Häradsskrivare 1694. Akademiräntmästare i Lund 1696. Kronobefallningsman 1704. Guvernementskyrkobokhållare och fältkamrerare i Skåne 1709-12-30. Överkrigskommissarie vid skånska fältstaten 1713-05-12. Konfirmationsfullmakt 1716-01-17. Adlad 1719-05-27 (introducerad 1720 under nr 1601). Avsked 1721-02-18. Död 1724-02-04 och begraven i Stoby kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han var en driftig tjänsteman och skaffade fältmarskalken Måns Stenbock noga kunskap om de danskes företag och rörelser i landet.' Gift 1696-09-01 i Kellna socken, Kristianstads län med Margareta Tulin i hennes 2:a gifte. Född 1667, levde ännu 1737, dotter av prosten och kyrkoherden i Allerums pastorat av Lunds stift Niels Jensen Tulin och hans 2:a hustru Elisabet Gemzæa. (Hm.)

Barn:

 • Elisabet, född 1696, död ogift och begraven 1719-02-16 (23 år) i Stoby socken.
 • Ett barn, döpt 1697-05-29 i Farstorps socken, Kristianstads län.
 • Helena, född 1698-04-12, död 1768-06-07 på Hessleholm. Gift 1715-03-29 med majoren Anders Schützen, adlad Gripenschütz, född 1679, död 1745.
 • Sten, född 1701-04-15, död 1701-05-07.
 • Anna Margareta, döpt 1704-11-10, död ung.
 • Johan, döpt 1705-02-24. Kammarskrivare. Död 1787-03-21 på Gotland. Han erhöll av rikets ständer 1752-06-04 för berömlig verksamhet i handaslöjd 200 daler s. m. årligen av manufakturfonden och hade 1755 verkstad i Stockholm för finare knivarbeten.
 • Palle, döpt 1706-05-14.
 • Anna Margareta, döpt 1707-11-19, begraven 1709-08-12.
 • Catharina Maria. Gift med en kapten Åberg.
 • Christian, född 1711. Kvartermästare. Död 1758. Se Tab. 9

TAB 2

Nils (son av Christian Sommar adlad Cederfelt, Tab. 1), född 1699-11-00, döpt 1699-12-03. Student i Lund 1715 (Ssn.). Volontär vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1716. Korpral vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente, 1716. Rustmästare 1717. Fänrik 1718-02-03. Fänrik vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1719-12-29. Övergick till drottningens livregemente. Avsked 1722-06-01. Var fänrik med kornetts exspektanslön vid norra skånska kavalleriregementet 1732. Lantjägare i Malmöhus län (Sj.). Avsked 1728 (Sj.). Död 1744-10-13. Gift 1725-07-06 på Hovdala, Brönnestads socken, Kristianstads län med Jeanetta Sofia Ehrenborg, född 1702-06-14, död 1774-05-13 på Ynglingarum, Häglinge socken, Kristianstads län, dotter av kyrkoinspektoren Mikael Ehrenborg, och hans 2:a fru Henrietta Margareta von Bartholin, av en dansk adlig ätt.

Barn:

 • Christian, född 1726-03-01. Tullnär. Död ogift 1762-03-03 och begraven 1762-03-07 i Malmö.
 • Henrietta Sofia, född 1727-01-28, död 1799-04-30 vid Fulltofta, Fulltofta socken, Malmöhus län. Gift med en kvartermästare Björkman.
 • Mikael Rickard, född 1728-05-15, död 1728-09-22.
 • Casper, döpt 1729-04-17 i Ignaberga socken, Kristianstads län, död 1741-06-13 på Hovdala.
 • Jöns, född tvilling 1730-02-16, död 1730-02-18.
 • Magnus, född tvilling 1730-02-16, död 1730-02-18.
 • Nils, född 1731-02-14. Ryttare vid norra skånska kavalleriregementet 1748. Förare vid prins Gustafs regemente 1753-05-30. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregemente 1754-07-04. Adjutant vid norra skånska kavalleriregemente 1754-08-16. Kornett 1757-05-06. Stabslöjtnant 1759-08-14. Död ogift 1761-08-17.
 • Maria Elisabet, född 1732-07-26 på Skeeröd, Farstorps socken, Kristianstads län, död 1739-06-22.
 • Mikael, född 1733-12-10 på Skeeröd. Reste 1751 till Holland, där han skall hava dött ogift.
 • Helena Catharina, född 1735-08-03, död 1735-10-15.
 • Christoffer, född 1736-09-08, död 1736-09-21.
 • Otto, född tvilling 1738-04-18, död 1738-06-13.
 • Sten, född tvilling 1738-04-18, död 1738-06-13.
 • Jöns, född 1741-05-17 i Ystad, död 1746-05-21.

TAB 3

Sten (son av Christian Sommar, adlad Cederfelt, Tab. 1), född 1702-04-11. Student i Lund 1715 (Ssn.). Auskultant i Göta hovrätt 1721-10-05. Häradshövding i Sotenäs, Sörbygdens, Tunge, Lane och Stångenäs härader i Bohuslän 1724-11-07. Lagmans titel 1743-02-14. Lagman i Bohuslän 1760-06-17. Expeditionssekreterare hos justitiekanslern 1772-02-19. Avsked 1772-03-11. Död 1773-06-10 på Cederslund, Skredsviks socken Göteborgs och Bohus län. Gift 1727 med Margareta Poppelman, född 1703-05-20, död 1776-11-04, dotter av biskopen i Göteborgs stift doktor Johan Poppelman och Rebecka Wallerius.

Barn:

 • Margareta Rebecka, född 1728-08-25 på häradshövdingebostället Medby i Stångenäs härad. Levde 1777.
 • Christian, född 1729-08-17. Gjorde utrikes resor.
 • Johan, född 1730. Kanslist. Död 1777. Se Tab. 4.
 • Christina Charlotta, född 1731-07-20, död ogift 1808-04-27 på Cederslund.
 • Helena, född 1732-07-25, död 1793-05-19 på Hensbacka, Foss socken, Göteborgs och Bohus län. Gift 1771-04-16 på Cederslund med kronofogden Magnus Norenberg.
 • Ulrika, född 1733-08-19, död ogift 1808-04-23 på Cederslund.
 • Daniel, född 1734-08-19. Student i Uppsala 1747-10-16. Kadett vid artilleriet 1752-04-21. Sergeant vid artilleriet 1755-09-30. Styckjunkare 1758-07-13. Underlöjtnant 1760-12-11. Löjtnant 1773-02-17. Kapten 1781-08-20. Avsked 1788-05-20. Död 1819-01-01. Gift med Ulrika Hedvig von Norrman, död 1803-08-03.
 • Carl Gustaf, född 1735. Överstelöjtnant. Död 1796. Se Tab. 5.
 • Beata, född 1736-10-15, död ogift 1823-01-15.
 • Maria Elisabet, född 1737-09-11, död 1738-03-01.
 • Sten, född 1738-09-02. Reste till slöss och spordes icke mer.
 • Jakob, född 1739-10-27, död 1740-04-02.
 • Nils, född 1740-11-14, död 1741-11-15.
 • Nils, född 1743-03-06. Landskontorist. Drunknade ogift 1777-03-29 vid Cederslund.
 • Emanuel, född 1744-07-09, död 1744-10-03.
 • Andreas, född 1745. Komminister. Död 1775. Se Tab. 6
 • Maria Elisabet, född 1748-07-24, död 1776. Gift 1774-05-13 med lantjägmästaren Johan Anders Dejenberg, född 1751, levde 1803. (Sj.)

TAB 4

Johan (son av Sten, Tab. 3), född 1730-07-24. Student i Uppsala (Ab.) 1747-10-16. Avlade bergsexamen 1752 (Ab.). Auskultant i bergskollegium (Ab.) 1752-05-04. Kanslist hos tulldirektionen. Död 1777-06-04 i Stockholm. Gift i Stockholm 1775-04-09 med Anna Dorotea Gerdauer.

Barn:

 • Margareta, född 1775-10-27 i Stockholm, död i Stockholm 1776-02-16.

TAB 5

Carl Gustaf (son av Sten, Tab. 3), född 1735-08-15. Antagen i krigstjänst 1756. Lärstyrman 1757-05-04. Medelstyrman 1758-07-06. Löjtnant vid amiralitetet 1764-05-02. Kapten vid sjöartilleriet 1766-06-10. RSO. Major vid sjöartilleriet 1787-05-30. Överstelöjtnant vid amiralitetet 1793-11-22. Död 1796-10-04 i Karlskrona. Gift 1778-10-30 i Karlskrona med Lovisa Dahlin, född 1743, död 1807-03-18 i Vissetofta prästgård, Kristianstads län.

Barn:

 • Fredrika Sofia, född 1781-08-25, död 1864-08-28 i Karlskrona. Gift 1798-04-27 i Karlskrona med prosten och kyrkoherden i Jämshögs och Näsums församlingars pastorat av Lunds stift, fil. doktorn Jöns Peter Schrewelius, född 1762-08-25 i Perstorps socken, Malmöhus län, död 1829-02-14 i Jämshögs prästgård. (Ssn.)
 • Gustava Margareta, född 1782-10-31, död 1864. Gift 1:o 1798-12-16 i Karlskrona med överstelöjtnanten i flottan, majoren vid örlogsflottan Johan Fredrik Gahm i hans 2:a gifte (gift 1:o 1784 i Karlskrona med Maria Christina Buhrman), född 1751, död 1810-09-27 i Karlskrona. Gift 2:o 1812 med komministern i Barkåkra församling av Lunds stift Johan Cedergren, född 1778-08-31 i Sörby socken, Kristianstads län, död 1841-10-03 i Barkåkra. (Sbn.)

TAB 6

Andreas (son av Sten, Tab. 3), född 1745-08-18. Prästvigd 1767. Vice kollega i Göteborg 1769. Komminister i Romeleds församling av Göteborgs stift 1770. Dränkte sig 1775-05-17. Gift med Petronella Juliana Margareta Chöler, född 1743, död 1783-08-07 på Lilla Edet, Fuxerna socken, Älvsborgs län.

Barn:

 • Elieser, född 1769. Överjägmästare. Död 1845. Se Tab. 7.
 • Margareta Christina, född 1771-11-03, död 1773-09-05.
 • Sten Christian, född 1773. Kapten. Död 1816. Se Tab. 8
 • Anders, född 1775-11-02. Kadett. Drunknade 1789 på överste Eneskölds skepp Lovisa Ulrika, som förolyckades vid Vinga båk.

TAB 7

Elieser (son av Andreas, Tab. 6), född 1769-12-25 på Cederslund. Fänrik 1790. Över jägmästares n. h. o. v. 1812-01-16. Död 1845-09-20 på Cederslund, som av arvingarna försåldes 1847. (Sj.) Gift 1802-10-02 i Köla prästgård, Värmlands län med Sara Christina Noreen, född på Köla prästgård, Värmlands län 1777-01-01, död 1865-04-25 i Uddevalla, dotter av kontraktsprosten, kyrkoherden i Köla pastorat av Karlstads stift teol. och til. doktorn Sven Noreen och Ulrika Eleonora Silfverswärd. (A. Noreen, Släkten Noreen.)

Barn:

 • Ulrika Charlotta (Ulla), född 1803-07-28 på Småröd, Foss socken, Göteborgs och Bohus län, död 1874-01-18 i Skredsviks socken, Göteborgs och Bohus län. Gift 1849-03-13 med hemmansägaren Johannes Andreasson på Båröd, Högås socken, Göteborgs och Bohus län.
 • Sven Andreas, född 1806-12-09 i Bohuslän. Rustmästare vid Bohusläns regemente 1822-05-17. Student i Lund 1826 (Sgn.). Sergeant 1828-05-13. Fänrik 1829-01-22. Löjtnant 1835-08-13. Avsked 1837-05-12. Död ogift 1861-12-11 i Uddevalla.
 • Carl Gustaf, född 1809-03-11. Student i Lund 1830 (Sgn.). Kameralexamen 1831 (Sgn.). Kammarskrivare i generaltullstyrelsens revisionskontor 1854-09-27. Avsked. Död ogift 1879-06-27 i Stockholm.
 • Fredrik August, född 1812-09-24. Student i Lund 1830 (Sgn.). Jur. examen 1833 (Sgn.). Landskontorist i Göteborg. Vice auditör vid Bohusläns regemente 1838-06-16. Vice häradshövding. Död ogift 1867-05-02 i Hedvid Eleonora församling, Stockholm.
 • Justina Beata, född 1814-05-31, död ogift 1866-09-10 i Uddevalla.
 • Sofia Juliana, född 1816-06-28, död ogift 1886-08-12 i Uddevalla.
 • Elieser Teodor, född 1825-09-03 på Cederslund. Handelsbokhållare i Göteborg. Död 1902-03-11 i Göteborg, och utgick med honom ätten. Gift i Göteborg 1852-04-23 med Anna Emilia Andersson, född 1818-04-26 i Varberg, död 1895-10-09 i Göteborg, dotter av guldarbetaren Anders Andersson och Elna Björnberg.

TAB 8

Sten Christian (son av Andreas, Tab. 6), född 1773-12-11. Volontär vid artilleriet 1783-07-09. Furir vid artilleriet 1784-06-01. Underlöjtnant vid Göta artilleri 1788-05-20. Undergick artilleriexamen 1794. Löjtnant vid Göta artilleri 1796-07-24. Kaptens avsked 1799-07-24. Död 1816-05-23 i Stockholm. Gift 1:o 1794-02-18 med sin kusin Hedvig Beata Norenberg, död 1801-08-02 i Köpenhamn, dotter av kronofogden Magnus Norenberg och Helena Cederfelt. Gift 2:o med Christina Björklund, som levde vid mannens död.

Barn:

 • 1. Sten Daniel, född 1794-05-14 i Foss socken. Begav sig som sjöman på resor 1807. Levde utomlands 1840.
 • 1. Magnus Andreas, född 1795-12-11. Student 1819. Lantmäteriauskultant 1829. Död 1840-08-16 på Strannegården, Onsala socken, Hallands län. Gift 1834-10-30 med Anna Elisabet Lundström.
 • 1. Helena Ulrika, född 1797-10-14 på Gustafsberg, Valda socken, Hallands län, död 1797-12-12 i Kungsbacka.

TAB 9

Christian (son av Christian Sommar, adlad Cederfelt, Tab. 1), född 1711-05-00. Var korpral 1743 och sedan kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet. Avsked 1758-03-06. Död 1758 i Stralsund under pommerska kriget. Gift 1:o 1743-10-11 med Beata Sofia Bergman, född 1706, död 1746. Gift 2:o med Catharina Stare, född 1717, död 1774-11-20, dotter av tullinspektören Per Stare.

Barn:

 • 1. Christina Beata, född 1745-09-10, död ogift 1823-01-15 i Gladsax prästgård, Kristianstads län.
 • 1. Margareta Catharina, född 1746.
 • 2. Christian, född 1749-02-01 på bostället Eksholm, Hyby socken, Malmöhus län. Volontär vid södra skånska kavalleriregementet 1769-01-15. Korpral 1772-09-08. Livdrabant 1773-07-11. Löjtnant i armén 1778-01-14. Död ogift 1787-03-27 i Stockholm.
 • 2. Per, född 1751. Överstelöjtnant och postdirektör, död 1841. Se Tab. 10.
 • 2. Agneta, född 1752-08-13 på Eksholm, död 1831-09-21. Gift 1779 med löjtnanten vid Kajana bataljon Jakob Per Möllerstedt, född 1750-08-23, död 1805-07-02, drunknade i den s k Vågome havsvik på Gotland.

TAB 10

Per (son av Christian, Tab. 9), född 1751-01-09. Antagen i krigstjänst 1771. Kammarpage 1771-12-03. Kornett vid livregementet till häst 1775-03-22. Tjänstgörande hovjunkare 1775-05-12–1775-11-30. 1. Kammarpage hos konungen 1775-05-26. 1. Kammarjunkare 1775-11-13. Löjtnant vid livregementet till häst 1776-07-06. Ryttmästare vid adelsfanan 1777-12-17. Major vid adelsfanan 1784-12-01. Ledamot av nummerlotteridirektionen (RAR.) 1795-05-15. Överstelöjtnant i armén 1799-11-16. Postdirektör i Göteborg 1800-06-21. RSO 1802-12-09. Avsked ur krigstjänsten 1810-02-18. Avsked från postdirektörsbeställningen 1816-12-10. Död 1841-02-08. Gift 1785 med kammarfrun hos hertiginnan av Södermanland Justina Göding, född 1756-01-06, död 1827-01-31, dotter av kyrkoherden i Kalmar pastorat av Uppsala ärkestift Olof Justinus Göding och hans 1:a hustru Maria Helena Scharling.

Barn:

 • Gustava Charlotta, född 1799-07-16. Stiftsjungfru. Död ogift 1837-08-27.
 • Utan känt samband med stamfadern:
 • Margareta Cederfelt, född 1750, död 1828 i Helvi socken på Gotland. Gift med strandridaren (kontrollören) Tomas Niklas Krokstedt, född 1762, död 1832. Enligt E. Nyberg, Gotländsk släktbok var hon dotter till länsmannen Johan Cederfelt från Skåne. Möjligen dotter till Johan C., Tab. 1.
 • Johan Cederfelt, kadett, omkom å örlogsskeppet Lovisa Ulrika 1790-08-09. Måhända densamme som Anders C., d. y., Tab. 6.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: