Af Melin nr 2189

Från Adelsvapen-Wiki

2189.jpg


Adliga ätten af Melin nr 2189 †

Adlad 1806-06-06, introducerad 1808. Utdöd 1839-01-13.

Utan annan anledning än namnets likhet upptog den adlade Henrik Georg Melin delvis den urgamla adliga ätten Mellins vapen.

Se även Melin från Småland

  • Nils Håkansson. Gårdsfogde Stjärnemo

Barn:

  • Erik Melin, född 1659 Mölltorp Insattes i Kalmar skola 1667. Student i Uppsala 1678-10-15. Fil. Magister 1689. Läroverksadjunkt i Kalmar 1689. Lektor i grekiska i Kalmar 1690-06-09, i filosofi 1693-09-06 och i historia 1697-02-15. Teol. lektor 1698-04-14 med Ljungby till prebende. Innehade andra förslagsrummet till biskop i Kalmar 1710-01-12. Död 1711-02-21 [Hm]. Gift med Ingeborg Swebilia, född 1665, död 1734, dotter av kyrkoherden i Kristvalla pastorat av Kalmar stift Georg Swebilius och Elisabet Revallia.

Barn:

  • Georg Melin, född 1688 i Kristvalla prästgård. Insattes i Kalmar skola 1695. Student i Uppsala 1704-07-14. Fil. Magister i Uppsala 1710. Prästvigd 1710-12-09. Predikant vid amiralitetet i Karlskrona 1713. Kyrkoherde i Fagerhults pastorat av Kalmar stift 1719. Tillträdde 1721. Riksdagsman i Stockholm 1727. Död 1729. Gift med Catharina Starbeck i hennes 1:a gifte (gift 2:o med läroverkskollegan i Kalmar Gunnar Engström, född 1701, död 1737-09-25), född 1695-07-31, död 1737-02-24, dotter av hans företrädare i ämbetet, kyrkoherden Israel Starbeckius och Elisabet Braun [Hm].

Barn:

  • Lars Melin, född 1729-04-11. Student i Uppsala 1752 20710. Fil. Magister i Uppsala 1761-06-18. Underkonduktör vid fortifikationsstaten 1762-05-03. Professor vid livgardet och fortifikationen 1763-06-09. Majors n. h. o. v. 1784-07-19. RSO 1786-11-27. Död 1789-03-02. Gift 1766-04-06 i Stockholm med Ulrika Herbst, död 1790-10-00, dotter av grosshandlaren i Stockholm Henrik Herbst senior och Catharina Gemer.

Barn:

  • Henrik Georg Melin, adlad af Melin, född 1769-05-24 i Stockholm. Volontär vid fortifikationsstaten 1779-05-01. Kadett vid fortifikationsstaten 1783-01-01. Fänrik vid Södermanlands regemente 1784-07-19. Sekundadjutant vid Södermanlands regemente 1788-08-20. Stabsadjutant hos generalmajoren mm, greve Hugo Hamilton 1789-07-20 stabsadjutant hos generallöjtnanten von Plåten 1790. Löjtnant i armén 1791 och vid regementet 1794-12-19. Stabsadjutant hos konungen och kapten i armén 1795-06-10. Tjänstgörande stabsadjutant hos hertig Fredrik Adolf 1796-09-00. RSO 1801-05-28. Överadjutant hos konungen och major i armén 1801-12-09. Kapten vid Södermanlands regemente 1802-12-16. Överstelöjtnant i armén 1806-04-09. Brigadchef vid fältmätningskåren 1806-05-05. Generalkvartermästarelöjtnants titel 1806-05-12. Adlad 1806-06-06 (introducerad 1808-06-04 under nr 2189). Överste i armén 1807-09-25. Konungens tjänstgörande generaladjutant 1808-10-29. HLKrVA 1809-01-09. Sekundchef för ingenjörkåren 1812-07-14. Riddarhusdirektör 1820-12-07. Generalmajors n. h. o. v. 1821-06-24. Generalmajor i armén 1821-11-05. KSO 1823-07-03. RCXIII:sO 1825-01-28. KmstkSO 1834-01-28. Chef för ingenjörkåren 1837-09-01. Inspektör över pionjärkåren 1837-09-11. Död 1839-01-13 i Stockholm och slöt själv sin adliga ätt. 'Han bevistade finska kriget 1788–90 ävensom fälttågen i Pommern 1805 och 1807 samt på Åland 1808. Deltog i flera bataljer, men var till det mesta anställd såsom adjutant hos högste befälhavarna, synnerligast konung Gustaf IV Adolf. Var ledamot och ordförande i flera kommittéer och sällskaper. Var en ivrig forskare i historia och genealogi, varom riddarhusets släkttavlor, å vilka han gjort egenhändiga anteckningar, bära vittne.' Gift 1:o 1807-05-01 i Greifswald med Vilhelmina von Mühlenfels, från vilken han 1816 blev skild, född 1781-06-17, död 1823 i Berlin, dotter av presidenten i pommerska tribunalet Johan Jakob von Mühlenfels och Fredrika Richter. Gift 2:o 1818-03-03 med Leonilda Augusta Charlotta Dahlepil, född 1792-07-14 i Stockholm, död i Stockholm 1825-01-28, dotter av kaptenen Brun Lennart Dahlepil, och hans 2:a fru Anna Magdalena Gyllenspetz.

Barn:

  • 2. Magdalena Ulrika Augusta Georgina, född 1819-02-26 i Stockholm, död i Stockholm 1907-05-12. Gift 1:o 1840-06-06 i Stockholm med löjtnanten Jöns Christian August Ehrenborg, född 1814, död 1847. Gift 2:o 1853-05-21 Spannarp s län med sin svåger, kaptenen Fredrik Brummer, i hans 2:a gifte, född 1806, död 1891.
  • 2. Lars Leonard Henrik, född 1823-10-01 i Stockholm, död 1826-07-02.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.