:

Boltenstern nr 2295

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Boltenstern nr 2295

Adlad 1675-06-26, introducerad 1824 utan det i 37 § R.F. stadgade villkor.

Boltenstern A229500.png

TAB 1

Mikael Bolte,, född omkring 1550. Borgmästare i Loitz. Pommerskt råd hos hertig Filip I av Pommern-Wolgast. Gift med Margareta von Ebern, död i Loitz efter 1618.

Barn:

 • Mikael Bolte, född i Loitz. Först stallmästare hos hertig Filip Julius av Pommern-Wolgast, sedan slottsfogde i Wolgast. Död 1645 i Wolgast. Gift 1614-09-05 i Wolgast med Anna Burgmann, född 1592, död 1668-03-02 i Greifswald.

Barn:

 • Joakim Bolte, adlad Boltenstern, född 1615 i Wolgast. Borgmästare i Wolgast. Protonotarie i pommerska hovrätten. Adlad 1675-06-26 (sonsons sonsonen introducerad 1824 under nr 2295). Referendarie i pommerska hovrätten 1682-01-15. Hovrättsråd pommerska hovrätten. Död 1688 i Greifswald. Gift 1647-10-04 i Greifswald med Agnisa Joël, född 1620-11-20 i Wolgast. Död 1681-01-26 i Greifswald, dotter av med. professorn Fransiskus Joël och Hedvig Heunen, samt syster till herrarna Joël, adlade Örnestedt och 760.

Barn:

 • Frans Mikael, född 1657. Hovrättsdirektör. Död 1716. Se Tab. 2.
 • Filip Joakim, född 1659-05-01 i Wolgast. Volontär vid Rehnskölds regemente 1677-05-00. Pikenerare vid livgardet 1678. Sergeant vid livgardet 1679. Fänrik 1680-05-06. Avsked 1684-11-28. Ingick vid kavalleriregementet Royal allemand i Frankrike 1687 och tjänade där såsom kornett och löjtnant i tre år. Generaladjutantlöjtnant till häst under överste Müller von der Lühnens kommando vid Rhen 1691. Kaptenlöjtnant vid pommerska adelsfanan 1692-10-01. Ryttmästare vid pommerska adelsfanan 1695-03-06. Avsked 1712-06-00 . Död 1718 Manschenhagen (Lk)

TAB 2

Frans Mikael, (son av Mikael Bolte, adlad Boltenstern, tab 1), till Altenhagen, Wobbelkow, Bartelshagen, Zühlendorff och Seehagen mm, allt i Pommern. Född 1657-10-02 i Wolgast. Hovrättsassessor. Direktör för pommerska hovrätten 1697. Död 1716-05-17 i Greifswald. Gift 1686-12-01 med Juliana Catharina Ehrenfels, född 1669-04-24 i Wolgast, död 1733-10-09 i Greifswald, dotter av regeringsrådet Henrik Ernst Sellius, adlad Ehrenfels, och Margareta Catharina von Stijpman (Gothaisches genealogisches Taschenbuch der briefadeligen Häuser, 1912 och 1922.)

Barn:

 • Joakim Ernst, född 1687. Major. Död 1763. Se Tab. 3
 • Johan Frans, född 1700. Assessor. Död 1763. Se Tab. 34
 • Carl Fredrik, född 1711. Kammarråd. Död 1773. Se Tab. 35.
 • Hedvig Christina. Död 1780. Gift 1724-04-20 med extra ordinarie assessorn i pommerska hovrätten Jakob Palthenius, adlad von Palthen, men ej introducerad (Sk), född 1683-02-13, död 1743-03-30
 • Eleonora Sofia, död 1769. Var 1738 gift med preussiska krigsrådet von Glahn.

TAB 3

Joakim Ernst, (son av Frans Mikael, tab 2), till Altenhagen. Född 1687-12-09 i Greifswald. Kom i tjänst 1703. Underofficer. Fänrik vid änkedrottningens livregemente till fot 1710. Löjtnant. Kapten vid Hälsinge regemente. Fången 1713-05-16 vid Tönningen. Hemkom 1713. Kapten vid guvernörens i Wismar regemente 1713. Konfirmationsfullmakt 1715-01-28. Fången 1716-04-00 i Wismar. Anhöll om majors avsked 1737. Död 1763-07-11 i Stralsund. Gift 1:o 1719 på Altenhagen med Charlotte Catharina von Sittman, född på Grosse Voigtshagen i Mecklenburg, död 1727-05-06 på Altenhagen, dotter av Woldemar von Sittman. Gift 2:o 1728-04-07 på Altenhagen med Maria Elisabet von Duwen, född 1699-01-16, död 1755-12-04 på Altenhagen, dotter av mecklenburgska regeringsrådet von Duwen.

Barn:

 • 1. Catharina Margareta, född 1720-09-14 på Altenhagen. Död 1766-09-06 på Kayseritz på Rügen. Gift 1744-01-17 på Altenhagen med kaptenen Carl Niklas von Rosen, till Kayseritz, död 1759.
 • 1. Juliana Beata, född 1721 på Altenhagen. Död 1768 på Rätelitz på Rügen. Gift 1747-12-01 på Altenhagen med kaptenen i sachsisk tjänst Hans Henrik von Platen, till Rätelitz, i hans 1:a gifte.
 • 1. Frans Woldemar Ernst, född 1722 på Altenhagen, död 1757 på Rügen.
 • 2. Helena Sofia, född 1729-01-30 på Altenhagen, död 1787-09-17 på Freesen på Rügen. Gift 1747-02-10 på Altenhagen med Alexander von Platen, till Freesen, död 1783-03-15.
 • 2. Filip Julius, född tvilling 1738-09-18 på Altenhagen. Död 1739-12-20 på Altenhagen.
 • 2. August Vilhelm, född tvilling 1738 på Altenhagen, död 1814. Se Tab. 4.

TAB 4

 • August Vilhelm, (son av Joakim Ernst, tab 3), till Altenhagen. Född tvilling 1738-09-18. Levde utan tjänst på sitt gods. Död 1814-05-29 i Barth i Pommern. Gift 1766-09-24 med Christiane Amalia von Üsedom, född 1742 i Parow, död 1823-02-28 på Manschenhagen, dotter av lantrådet Carl Bogislaus von Üsedom, till Udars.

Barn:

 • Carl Vilhelm, född 1767. Regeringsråd. Död 1847. Se Tab. 5.
 • Gustaf Adolf, född 1769. Major. Död 1864. Se Tab. 29
 • Fredrik Vilhelm Moritz, född 1771-05-19 på Altenhagen. Preussiskt regeringsråd. Död 1846-05-03 på Altenhagen. Gift med friherrinnan N. N. von Klot, till Hohendorff, född 1790-10-31, död 1852-09-27 i Stralsund.
 • Fredrik Ernst, född 1775-10-26 på Altenhagen. Preussisk ryttmästare. Död 1851-01-04 i Kulnika i Polen.

TAB 5

 • Carl Vilhelm, (son av August Vilhelm, tab 4), till Altenhagen och Manschenhagen. Född 1767-12-11 på Altenhagen. Volontär vid drottningens livregemente 1786. Förare vid drottningens livregemente 1786-11-02. Fänrik 1787-01-17. Avsked (KrAB) 1791-04-24. Regeringsråd i Pommern. Död 1847-05-27 i Barth. Gift 1:o 1790 Karnin N. von Braun (Fredrika Catharina von Bagewitz). Gift 2:o 1816-05-01 på Manschenhagen med Vilhelmina Ulrika Nizze, född 1793-02-19, död Loitz, död 1866-09-17 i Stralsund.

Barn:

 • 1. Amalia Carolina Maria, född 1791-06-24 i Barth. Konventledamot i adliga jungfrustiftet i Barth. Död ogift 1877-07-23 i Barth.
 • 1. Fredrika Juliana Dorotea, född 1792-07-10 i Barth, död 1800.
 • 1. Vilhelmina Charlotta, född 1794-02-06 i Barth, död före 1830. Gift med N. N. von Scheven, till Grünthal vid Stralsund.
 • 1. Amadeus Carl, född 1795-03-06 på Manschenhagen, död på Manschenhagen 1795-04-30.
 • 1. Lucie, född 1798-08-18 på Manschenhagen, död på Manschenhagen före 1800.
 • 1. Amalia Birgitta Vilhelmina, född 1800-04-20 i Barth, död 1880-08-28 på Gravenstein vid Flensburg. Gift 1830-06-26 på Manschenhagen med kommendörkaptenen i dansk tjänst Adolf von Warendorff, död 1879-10-11 på Gravenstein.
 • 1. Fredrik Vilhelm, född 1804. Premiärlöjtnant. Död 1844. Se Tab. 6.
 • 1. Henrik Ludvig Fredrik, född 1807-01-16 i Barth, död i Barth 1807-02-17.
 • 1. August Christian Carl, född 1808-04-27 i Barth, död i Barth 1808-08-01.
 • 2. Fredrik Carl Johan, född 1817. Premiärlöjtnant. Död. Se Tab. 9.
 • 2. Johan Fredrik Moritz, född 1817. Apotekare. Död 1901. Se Tab. 10.
 • 2. Vilhelm Moritz Carl, född 1818. Lantbrukare. Död 1892. Se Tab. 12.
 • 2. Henrik Fredrik, född 1820-12-17 på Manschenhagen, död.
 • 2. Ludvig, född 1822. Köpman. Död 1907. Se Tab. 16
 • 2. Fredrik Vilhelm Carl Gustaf, född 1823. Godsförvaltare. Död 1885. Se Tab. 21.
 • 2. Charlotta Fredrika (Lottchen), född 1824-12-02 på Manschenhagen, död 1910-04-05 Turenäs. Gift 1847-11-14 på Altenhagen med sin kusin majoren Thurow Gustaf Boltenstern i hans 2:a gifte, född 1810, död 1896.
 • 2. Vilhelmina Fredrika, född 1826-01-09 på Manschenhagen, död i Greifswald. Gift 1859-05-15 i Schleswig med praktiserande läkaren i Gravenstein, med. doktor August Brieger, död 1889 i Gravenstein.
 • 2. Gustaf Ferdinand, född 1827. Godsägare. Död 1887. Se Tab. 22.
 • 2. Herman, född 1828. Godsägare. Död. Se Tab. 24
 • 2. Fredrika Carolina Louise, född 1829-07-21 på Manschenhagen. Död 1882-02-08 (1882-02-06?) på Stutthof vid Elbing. Gift 1863-05-29 Lamkenfelde
 • 2. Otto, född 1831-09-15 på Manschenhagen, död på Manscenhagen 1831-11-12.
 • 2. Fredrik Vilhelm August, född 1832-08-20 på Manschenhagen. Sekreterare. Död 1909-08-26. Han ägde Lamkenfelde. Gift men barnlös.

TAB 6

 • Fredrik Vilhelm (son av Carl Vilhelm, tab 5), född 1804-05-28 i Manschenhagen. Preussisk premiärlöjtnant i 2. artilleribrigaden. Död 1844-11-20 i Stralsund. Gift 1830-10-27 på Niederhof vid Stralsund med Ida von Berg, född 1808-11-04 på Kolow vid Frankfurt, död 1874-04-22 i Kulm i Västpreussen.

Barn:

 • Albert Carl Ludvig, född 1831. Godsägare. Död 1893. Se Tab. 7.
 • Elisabet Susette Caroline Vilhelmina Charlotte, född 1833-07-21 i Stralsund, död i Stralsund 1834-05-29.
 • Elisabet Charlotte Caroline Amalia Gustava, född 1834-10-02 i Stralsund, död 1836-05-11 i Stralsund.
 • Anna Susette Vilhelmina Fredrika Caroline, född 1836-11-25 i Stralsund, död 1842-05-02 i Stralsund.
 • Emma Vilhelmine Ottilie Amalie Luise, född 1838-08-23 i Stralsund, död 1910-02-24 i Grosse Lichterfelde. Gift 1863-06-30 i Frankfurt an der Oder med godsägaren Walter Steffens, död.
 • Erik Ludvig Bruno Carl, född 1840-07-06 i Stralsund, död 1840-11-02 i Stralsund.
 • Amalie Elisabet Dorotea Emelie Johanna Gustava, född 1842-07-13 i Stralsund, död 1911 i Meran. Gift 1869-05-04 i Kulm med chefen för kadettskolan i Kulm, premiärlöjtnanten Vilhelm Fabricius, död 1874-01-30.

TAB 7

 • Albert Carl Ludvig (son av Fredrik Vilhelm, tab 6), född 1831-09-12 i Stralsund. Godsägare. Död 1893-04-25 på sin egendom Battlewo i kretsen Kulm i Västpreussen. Gift 1865-09-05 på Lunau vid Kulm med Clara Anna Vilhelmina von Berg, född 1848-05-24 i Kulm.

Barn:

 • Fredrik Vilhelm Ludvig Valter, född 1866-12-19 på Napolle vid Kulm. Reservlöjtnant. Gift 1895-12-19 i Wiesbaden med Clara Cäcilie Franziska Bruns, född 1871-07-22.
 • Anna Ida Cäcilie Fredrika, född 1869-03-23 på Battlewo.
 • Hans Albert Julius Hartwig, född 1872. Godsägare. Se Tab. 8.
 • Ida Cäcilie Emmy Elise, född 1876-11-18 på Battlewo.

TAB 8

 • Hans Albert Julius Hartvig (son av Albert Carl Ludvig, tab 7), född 1872-08-23 på Battlewo. Äger godset Nimbsch i kretsen Sagan i Mecklenburg. Gift 1903-10-20 i Schwerin med Luise (Lilly) Teodore Vilhelmine Caroline Bernhardine von Passow, född 1872-03-31 i Berlin.

Barn:

 • Clara Erika, född 1904-07-21 på Tratzen.
 • Hans Albert, född 1905-10-14 på Tratzen.
 • Lilly Cäcilie Anna Elisabet Maria Luise, född 1907-09-12 i Schwerin.
 • Brigitta Ruth Ida Marie, född 1909-03-30 på Battlewo.
 • Cäcilie, född 1910-12-02 på Nimbsch.

TAB 9

 • Fredrik Carl Johan (son av Carl Vilhelm, tab 5), född 1817-01-18 på Manschenhagen. Preussisk amtman och premiärlöjtnant. Död i Frankfurt a. M. Gift 1849-01-09 på Drimborn vid Aachen med Pauline Maria Scheibler-Aussem, född 1829-03-21 på Drimborn, död 1866-07-12 i Neuhaus vid Paderborn.

Barn:

 • Alexander Carl, född 1851-08-11 i Köln. Löjtnant. Död 1892-10-13 i Frankfurt a. M.
 • Olga Angela, född 1853-04-17 på Schönrath vid Aachen. Gift 1894-06-00 med advokaten Carl Alfred Alfermann.
 • Tekla Amalia Fanny, född 1859-09-09 på Jakobshagen vid Beverungen i Westphalen. Gift 1884 i Düsseldorf med professorn vid akademien för de bildande konsterna i Wien, historiemålaren Georg Niemann, född 1841-07-12.

TAB 10

 • Johan Fredrik Moritz (son av Carl Vilhelm, tab 5), född 1817-12-28 på Manschenhagen. Apotekare. Ägde det gamla rådsapoteket i Neubrandenburg. Död 1901-03-22 i Neubrandenburg. Gift 1865-04-20 på Gross Luckau vid Strasburg i Ukermark med Berta Ottilie Helena Stieglitz, född 1838-05-14 på Gross Luckau, död 1894-07-27 i Neubrandenburg.

Barn:

 • Verner Leopold August Moritz, född 1866. Ingenjör. Se Tab. 11.
 • Herta Anna Helena Caroline, född 1867-09-26 i Neubrandenburg.
 • Lucie Alma Marie, född 1869-06-11 i Neubrandenburg, död i Neubrandenburg 1873-03-06.

TAB 11

 • Verner Leopold August Moritz (son av Johan Fredrik Moritz, tab 10), född 1866-03-11 i Neubrandenburg. Ingenjör. Gift 1892 i Darmstadt med Amalie Catharine Eleonore Kutscher, född 1865-05-10 i Darmstadt.

Barn:

 • Verner Moritz August, född 1892-09-28.
 • Helene Fredrika Clara, född 1895-02-24 i Nürnberg.
 • Thurow Joachim Ludvig, född 1898-04-02 i Karlsruhe, död i Karlsruhe 1898-09-23.

TAB 12

 • Vilhelm Moritz Carl (son av Carl Vilhelm, tab 5), född 1818-12-30. Överflyttade till Nordamerika och blev farmare i Andover vid S:t Louis i Illinois. Död 1892 i Andover. Gift i Andover 1857-07-22 med Maria Andersson, född 1839-10-21 i Sverige.

Barn:

 • Edvard Charles, född 1864-01-30 i Andover, död i Andover 1871-02-21.
 • Henry Ernst, född 1866-07-18 i Andover. Farmare. Gift 1900-12-27 med Myrtle Harby.

TAB 13

 • Teodor William (son av Vilhelm Moritz Carl, tab 12), född 1858-04-15 i Andover. Farmare i Cambridge, Henry Cy, Ill. Gift 1891-03-31 i Lynn, Ill, med Ernestine Longshore.

Barn:

 • Nelly Mary, född 1892-01-18 i Lynn, Ill.
 • William Samuel, född 1895-11-03 i Lynn, Ill.

TAB 14

 • Morris Albert (son av Vilhelm Moritz Carl, tab 12), född 1860-11-16 i Andover. Farmare. Direktör för Henry C:o Agricultural Association i Lynn Center, Ill. Gift 1887-01-20 med Amelia Mc Killop.

Barn:

 • Alberta May, född 1888-03-10 i Lynn Center.
 • Florence Amelia, född 1890-05-05 i Lynn Center.
 • Dorothy Amelia, född 1893-11-08 i Lynn Center.
 • Morris Clifford, född 1896-02-19 i Lynn Center.

TAB 15

 • Viktor Franklin (son av Vilhelm Moritz Carl, tab 12), född 1878-10-28 i Andover. Gift 1901-09-17 med Daisy M. Mascall.

Barn:

 • Russell Emerson, född 1902-11-18.

TAB 16

 • Ludvig (son av Carl Vilhelm, tab 5), född 1822-03-11 på Manschenhagen. Köpman. Död 1907-07-01 på Wopersnow. Gift 1849-10-12 i Stralsund med Minna Mathilde Lisette Howitz, född 1828-09-24 i Kenz vid Barth, död 1902-10-07 på Sorenbohm vid Köslin.

Barn:

 • Richard Fredrik Vilhelm Johannes, född 1850-08-12 i Stralsund, död i Stralsund 1850-12-12.
 • Paul Vilhelm Gustaf, född 1851 i Stralsund. Professor. Se Tab. 17.
 • Hilda Maria Fredrika Caroline, född 1852-10-17 i Stralsund. Musiklärarinna. Död ogift 1910-10-27 i Füssen i Bayern.
 • Elise Ulrika Teodora, född 1853-11-26 i Stralsund, död 1857-11-10 i Stralsund.
 • Carl Ludwig Teodor, född 1855-10-08 i Stralsund, död 1855-10-22 i Stralsund.
 • Olga Caroline Charlotte Gustave, född 1857-06-07 i Stralsund.
 • Erik Vilhelm Adolf Johannes, född 1858 i Stralsund. Köpman. Död 1898. Se Tab. 18.
 • Otto Magnus Johannes Bonaventura, född 1860 i Stralsund. Med. doktor. Se Tab. 19.
 • Axel Vilhelm Otto Gustaf, född 1862 i Stralsund. Pastor. Se Tab. 20.
 • Elisabet Anna Laura Hermine, född 1865-08-11 i Stralsund. Gift 1895-01-18 i Köslin med generalagenten Albrecht von Kameke.

TAB 17

 • Paul Vilhelm Gustaf (son av Ludvig, tab 16), född 1851-09-06 i Stralsund. Filosofie doktor. Professor. Kunglig preussisk gymnastikdirektör. Löjtnant. Gift 1881-07-18 i Dramburg med Emma Johanna de Witt, född 1859-06-24, i Dramburg.

Barn:

 • Hedvig Minna Maria Emma, född 1882-05-01 i Dramburg. Gift 1909-10-06 i Treptow a. Rega med pastorn i Stargard i Pommern Albrecht Buchwald.
 • Käthe Olga Johanna, född 1884-06-04 i Dramburg. Gift 1916-09-16 i Berlin med skolläkaren i Spandau Oswald Meyer-Housselle.
 • Erik Hugo Ludvig, född 1887-01-23 i Dramburg. Löjtnant i tyska marinen, död.
 • Else Clara Emma, född 1888-10-28 i Dramburg. Gift 1918-07-12 i Goslar med Otto Schmidt-Bollenstern.

TAB 18

 • Erik Vilhelm Adolf Johannes (son av Ludvig, tab 16), född 1858-09-15 i Stralsund. Köpman i Wien. Död i Wien 1898-08-29. Gift 1894-05-30 i Wien med Luise Amalie Godina i hennes 1:a gifte (gift 2:o med tandläkaren i Wien N. N. Piwniczka).

Barn:

 • Erik Ferdinand Ludvig, född 1896-06-21 i Wien. Arkitekt.

TAB 19

 • Otto Magnus Johannes Bonaventura (son av Ludvig, tab 16), född 1860-07-07 i Stralsund. Med. doktor. Praktiserande läkare i Berlin. Löjtnant. Död 1918-04-24 i Charlottenburg vid Berlin. Gift 1891-02-06 i Stolp i Pommern med Anna Caroline Catharina von Boehn, född 1863-06-03 i Besow.

Barn:

 • Franz Mikael Adolf Clemens Oskar, född 1894-05-09 i Herford, död i Herford 1894-08-07.
 • Joakim Ernst Johannes Paul Albrekt Christoph, född 1898-11-19 i Bremen. Filosofie doktor.

TAB 20

 • Axel Vilhelm Otto Gustaf (son av Ludvig, tab 16), född 1862-11-08 i Stralsund. Pastor i Grosse Kiesow vid Greifswald. Gift 1896-07-15 i Abtshagen i kretsen Schlawe med Dorotea Louise Clara Laasch, född 1875-01-03 i Graudenz.

Barn:

 • Joakim Axel Ludvig Theodor, född 1897-03-04 i Wopersnow, död 1897-03-04.
 • Fredrik Vilhelm Axel Ludvig Rudolf, född 1898-01-27 i Wopersnow. Teol. studerande.

TAB 21

 • Fredrik Vilhelm Carl Gustaf (son av Carl Vilhelm, tab 5), född 1823-04-15 på Manschenhagen. Godsförvaltare, sedan agent för hagel- och brandförsäkringsaktiebolag Colonia. Död 1885-07-03 i Stettin. Gift 1854-01-13 i Barth med Anna Charlotte Luise von Baerenfels-Warnow, född 1834-02-24 i Pritzwalk, död 1901-04-28 i Oberlahnstein.

Barn:

 • Marta Vilhelmina Magdalena, född 1855-08-27 i Frankenthal på Rügen. Död 1895-01-06 i Venedig. Gift 1878-10-15 i Kolberg med kaptenen Georg von Hugo, död 1909-02-11 i Ilten.
 • Paul Julius Carl Vilhelm, född 1857-03-10 i Frankenthal på Rügen. Död 1858-01-20 i Frankenthal.
 • Helene Anna Fredrika, född 1858-01-23 i Frankenthal på Rügen.
 • Anna Luise Berta, född 1859-06-22 i Frankenthal på Rügen. Gift 1894-12-06 på Klanin vid Gross Starzin i Västpreussen med verkl. geheimerådet, medlemmen av preussiska herrehuset, majoren Johan Gustaf Leo von Grass, till Starzin, Klanin och Buchenrode, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1859-08-29 i Halle med Leopoldine Augusta Luise Zimmermann, född 1837-12-03, död 1893-08-13), född 1832-03-20 i Danzig, död 1917-10-00 på Klanin.
 • Luise Adolfina Hildegard Julie, född 1861-02-16 i Frankenthal på Rügen. Död 1861-09-20.
 • Clara Clotilde, född 1863-01-12 i Frankenthal på Rügen. Gift 1893-12-17 i Konstantinopel med köpmannen i Konstantinopel Luca von Dabcovich.
 • Gustaf Vilhelm Moritz, född 1864-03-26 i Frankenthal på Rügen. Kapten. Död 1907-01-24 i Windhuk.
 • Margarete Vilhelmina Caroline Julie, född 1865-06-14 i Frankenthal på Rügen. Gift 1888-07-26 i Wiesbaden med Ernst von Brauchitsch, från vilken hon blev skild.
 • Marie Luise, född 1868-09-14 i Frankenthal på Rügen. Död 1869-10-27 i Frankenthal.
 • Oskar Emil Robert Carl, född 1869-10-23 i Frankenthal på Rügen. Kemiker i Berlin.

TAB 22

 • Gustaf Ferdinand (son av Carl Vilhelm, tab 5), född 1827-05-28 på Manschenhagen. Godsägare. Död 1887-10-17 i Willenberg i Ostpreussen. Ägde Hohenfelde vid Tempelburg i Pommern. Gift 1861-06-14 i Saal vid Damgarten med Pauline Kohrt, född i Saal 1838-10-19.

Barn:

 • Fredrik Vilhelm Carl, född 1862. Tygmästare. Död 1915. Se Tab. 23.
 • Viktor, född 1864-07-31 på Hohenfelde. Tygmästare. Gift.
 • Helene, född 1865-07-31 på Hohenfelde.
 • Ferdinand, född 1867-06-15 på Hohenfelde. Tekniker.
 • Pauline, född 1869-01-06 på Hohenfelde.
 • Hans Ulrik, född 1870-02-15 på Hohenfelde. Köpman i Neidenburg.
 • Konrad Lothar, född 1872-02-02 på Hohenfelde. Köpman.
 • Herbert, född 1874-05-04 på Hohenfelde. Död 1877-05-03 på Hohenfelde.
 • Else, född 1875-05-12 på Hohenfelde. Diakonissa i Wiesbaden.
 • Lucie, född 1876-07-20 på Hohenfelde. Telefonist i Charlottenburg.
 • Eugen, född 1877-12-04 på Hohenfelde.
 • Magnus, född 1878-12-08 på Hohenfelde. Bosatt i Los Angeles (Cal, U.S.A.). Gift 1912 med Else Kretzschmar, i hennes 2:a gifte.
 • Lilly, född 1880-10-31 på Hohenfelde.

TAB 23

 • Fredrik Vilhelm Carl (son av Gustaf Ferdinand, tab 22), född 1862-08-20 på Hohenfelde. Tygmästare vid artilleridepån i Posen. Död 1915-12-31. Gift 1897-05-05 i Berlin med Anna Franziska Berta Böttger, född 1865-10-28 i Berlin.

Barn:

 • Erna.

TAB 24

 • Herman (son av Carl Vilhelm, tab 5), född 1828-07-11 på Manschenhagen. Godsägare. Död. Ägde Waitendorf vid Stargard i Pommern. Gift 1854-11-11 i Kastorf i Mecklenburg-Strelitz med Caroline Sofie Fredrika Holtz, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N. N. von Bohlen), född 1826-04-14 i Kastorf, död 1908-12-21 i Stargard.

Barn:

 • Ernst Carl Gustaf Henrik, född 1855. Löjtnant. Se Tab. 25.
 • Herman Fredrik Vilhelm Carl Louis Robert, född 1856. Se Tab. 26
 • Herta Erna Vilhelmina Mathilde Caroline, född 1858-03-04 på Waitendorf.
 • Meta Amalia Caroline, född 1859-03-30 på Waitendorf. Gift 1884-05-01 på Waitendorf med sachsiske reg:byggmästaren, reservlöjtnanten Carl Walter Henning von Oertzen, född 1855-07-15 på Muckerow, död 1884-05-23 i Braunschweig.
 • Caroline Elisabet Charlotte Erna, född 1860-05-21 på Waitendorf. Gift 1888 på Waitendorf med poliskommissarien i Berlin Albert Vilhelm Hartmann, död 1918-06-20.
 • Maria Berta Augusta, född 1861-06-18 på Waitendorf. Död 1862 på Waitendorf.
 • Carl Johan Max Herman, född 1862-08-18 på Waitendorf, död 1881-02-09 i Stargard.
 • Frans Carl Ernst, född 1864 på Waitendorf. Lantbrukare. Se Tab. 27.
 • Albert Herman Ernst, född 1866 på Waitendorf. Godsägare. Se Tab. 28.
 • Maximilian Carl Arno, född 1867-09-20 på Waitendorf. Gift med N. N. Jumperz.

TAB 25

 • Ernst Carl Gustaf Henrik (son av Herman, tab 24), född 1855-08-23 på Walkendorf. Löjtnant i armén. Generalfullmäktig för de von Poncetska hyttorna och gruvverken. Död 1917-04-24 i Charlottenburg. Gift 1893-09-00 i Berlin med Paula Helene Luise Charlotte Rust, född 1862-10-31. Skilda.

Barn:

 • Ernst Günther Thurow'', född 1895-12-14 i Friedrichshain.

TAB 26

 • Herman Fredrik Vilhelm Carl Louis Robert (son av Herman, tab 24), född 1856-12-13 på Waitendorf. Gift 1895 i Glücksburg med Käthe Maria Andrea Stolley, född 1867-03-12 i Glücksburg.

Barn:

 • Werner Herman Peter, född 1897-01-04 i Leipzig. Löjtnant.

TAB 27

 • Frans Carl Ernst (son av Herman, tab 24), född 1864-04-18 på Waitendorf. Lantbrukare. Gift 1891-07-10 i Gravenstein vid Plensburg med Caroline Louise Amalie Brieger, född 1860-02-11 i Gravenstein, död 1917-04-11 i Greifswald.

Barn:

 • Johanna, född 1892-10-05 på Jager vid Horst. Död 1897-07-12 i Greifswald.
 • Elisabet, född 1893-05-30 på Jager vid Horst.
 • Wulf, född 1895-03-07 på Jager vid Horst.
 • Hella, född 1896-03-26 på Jager vid Horst.
 • Herta, född 1900-05-25 på Jager vid Horst, död 1901-04-15 på Jager.
 • Herman, född 1901-10-08 på Jager vid Horst.

TAB 28

 • Albert Herman Ernst (son av Herman, tab 24), född 1866-06-14 på Waitendorf. Äger Neu-Mandelkow vid Bernstein i Neumarkt. Gift 1899 i Dresden med Catharina Marie Roch, född 1873-08-03.

Barn:

 • Hella Catharina Anna Caroline, född 1900-06-21 på Neu-Mandelkow.

TAB 29

Gustaf Adolf, (son av August Vilhelm, tab 4), född 1769-10-08 på Altenhagen. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1776-10-10. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1780-11-30. Sekundadjutant 1784-12-20. Löjtnant 1790-05-08. Informationsofficer och kompanichef vid Karlberg 1795-07-15–1798-02-21. Ryttmästare vid nämnda regemente 1796-04-20. Major i armén 1798-02-21. RSO 1805-03-01. Sekundmajor vid regementet 1805-08-14. Avsked 1807-09-26. Introducerad 1824-03-27 utan det i 37 § R.F. stadgade villkor. Död 1864-05-22 i Ängelholm. Bevistade finska och pommerska krigen. Ägde Sannarp i Årstads socken, Hallands län. Gift 1806-11-27 med Christina Amalia Horn af Rantzien, född 1787-04-09 på Skillinge vid Ängelholm, död 1840-05-25 i Ängelholm, dotter av generalmajoren Samuel Henrik Horn af Rantzien, naturaliserad och adopterad Horn af Rantzien A, och friherrinnan Magdalena Eleonora Bennet.

Barn:

 • Amalia (Amelie) Magdalena, född 1808-01-06 i Ängelholm. Död 1904-11-11 i Lund. Gift 1841-06-23 på Sannarp med majoren Gudmund Fredrik Löwenhielm, född 1797, död 1871.
 • Vilhelm Henrik, född 1809-01-26 i Ängelholm. Kornett vid kronprinsens husarregemente 1826-06-14. Löjtnant vid kronprinsens husarregemente 1835-03-13. Understallmästare hos konungen 1837-07-30. Ryttmästare och regementskvartermästare 1846-04-18. Skvadronschef 1851-06-25. RSO 1853-04-28. Kommendant i Ystad. Avsked ur krigstjänsten 1859-07-30. Död 1868-05-27 i Ystad.
 • Thurow Gustaf (Gösta), född 1810 i Ängelholm. Major. Död 1896. Se Tab. 30.
 • Vilhelmina Ulrika (Mina), född 1812-06-25 i Ängelholm, död 1875-11-10 i Hälsingborg. Gift 1838-09-02 på Sannarp med sin kusin ryttmästaren vid kronprinsens husarregemente Christoffer Henrik von Platen, född 1807-06-08, död 1849-09-09 i Hälsingborg.
 • Adolfina Fredrika, född 1814-03-05 i Ängelholm, död 1853-03-30 i Karlshamn. Gift 1843-06-23 på Sallerups ryttmästareboställe i Östra Sallerups socken, Malmöhus län med auditören Teodor Casper Sebastian Ehrenborg, född 1813. Död 1888 i Ängelholm.

TAB 30

Thurow Gustaf (Gösta), (son av Gustaf Adolf, tab 29), född 1810-10-17 i Ängelholm. Fanjunkare vid kronprinsens husarregemente 1820-11-20. Kornett 1826-06-14. Underlöjtnant på stat 1834 (KrAB). Löjtnant 1838-07-13. Ryttmästare 1849-11-06. RSO 1854-12-18. RNS:tOO 1860-08-06. Major i armén 1867-08-27. Avsked 1869-01-29. Död 1896-04-30 på sin egendom Fjärestad i likanämnda socken, Malmöhus län. Gift 1:o 1840 med sin kusin Elisabet Eleonora Horn af Rantzien, från vilken han blev skild, född 1817-04-30, död 1854-02-27 på Månstorp i Östra Grevie socken, Malmöhus län, dotter av översten Henrik Reinhold Horn af Rantzien A, och Maria Elisabet Brummer. Gift 2:o 1847-06-16 Altenhagen Död 1910-04-05 på Turenäs i Billeberga förs, Malmöhus län ]], Malmöhus län, dotter av godsägaren Carl Vilhelm Boltenstern och Vilhelmina Ulrika Nizze.

Barn:

 • 1. Johanna, född 1841, död 1841-12-01.
 • 2. Carl Gustaf Mauritz Vilhelm, född 1848. Major. Död 1910. Se Tab. 31.
 • 2. Amalia Vilhelmina Lovisa Antonie, född 1850-02-19 i Hälsingborg, död i Helsingborg 1854-01-22.
 • 2. Thurow Henrik, född 1852-06-13 i Hälsingborg. Död 1860-10-03 i Hälsingborg.
 • 2. Amalia Lovisa Adolfina, född 1854-10-05 i Hälsingborg. Död 1855-04-19 i Hälsingborg.
 • 2. Adolf Mauritz, född 1859-06-10 i Hälsingborg. Volontär vid skånska husarregementet 1877-07-02. Mogenhetsexamen 1879-12-09. Elev vid krigsskolan 1880-07-14. Utexaminerad 1881-10-28. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1881-11-18. Löjtnant 1890-10-03. Avsked 1898-05-13. Löjtnant i regementets reserv 1899-11-10. Ordförande och kontorschef för Skånes enskilda banks avdelningskontor i Ängelholm 1900-1910. Ryttmästare i regements reserv 1901-12-05. Ledamot av styrelsen för Ängelholms sparbank 1904. Stadsfullmäktig i Ängelholm 1904–1908. Vice ordförande i fattigvårdsstyrelsen i Ängelholm 1904–1909 och ordförande i nämnda styrelse 1909–1913. Ordförande i styrelsen för Ängelholm-Klippans nya järnvägsaktiebolag och dess verkställande direktör 1909–1911. Ordförande och kontorschef i styrelsen för Skandinaviska kreditabol:ts avdelningskontor i Ängelholm 1910–1919, därefter ordförande i styrelsen. RSO 1911-06-06. Avsked ur krigstjänsten 1912-06-10. Ordförande i aktiebolag Ängelholms havsbad 1916. Äger gård i Ängelholm sedan 1906. Död 1933-08-30 i Ängelholm (db nr 56) och där begraven. Gift 1:o 1891-02-04 Knutstorp med grevinnan Henriette Charlotta (Harriet) Wachtmeister af Johannishus, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1917-01-12 med kabinettskammarherren, greve Axel Vilhelm Wachtmeister af Johannishus, född 1869), född 1871-05-26 på Knutstorp, dotter av ryttmästaren greve Gustaf Fredrik Wachtmeister af Johannishus, och Augusta Amalia Skjöldebrand. Gift 2:o 1898-09-26 i Berlin med Julia Josefina Schneider, från vilken han blev skild, född 1879-08-03, dotter av handlanden Conrad Schneider och Lina Geier. Gift 3:o 1906-11-06 i Malmö med Adeline Clorinda Hagelqvist, i hennes 1:a gifte, (gift 2:o 1937-08-12 i Stockholm (Brågarps förs vb. nr 2) med kamreraren Henrik Martin Petersén i hans 2:a gifte, (gift 1:o 1928-11-30 med Greta Ingeborg Wifelt, från vilken han blev skild 1935-11-04 genom Ängelholms rådhusrätts utslag, född 1896-04-30) född 1892-12-20 i Hälsingborg), född 1882-12-18 i Ängelholm, dotter av musikdirektören Johan Peter Hagelqvist och Adolfina Lundblad.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1861 i Hälsingborg. Död 1935. Överste. Se Tab. 33.
 • 2. Tyra Amalia, född 1862-04-08 i Hälsingborg. Död 1939-03-29 i Podejuch nära Stettin och begraven i Neu Brandenburg. Gift 1901-10-01 på Turenäs med ryttmästaren vid türingska ulanregementet nr 6 Richard Julius Edvard Lindenau, född 1858-12-11, död 1918-09-06 i Neu Brandenburg.

TAB 31

Carl Gustaf Mauritz Vilhelm, (son av Thurow Gustaf, tab 29), född 1848-03-31 Altenhagen Kadett vid Karlberg 1868-05-01. Utexaminerad 1870-12-16. Underlöjtnant vid livgardet till häst 1870-12-23. Löjtnant vid livgardet 1875-04-19. Ryttmästare 1888-03-19. RSO 1891-12-01. RDDO 1897-08-27. Major i armén 1900-01-19. Avsked med tillstånd att såsom ryttmästare kvarstå i regementets reserv 1901-01-19. Död 1910-02-10 vid en sjöolycka vid Minorka i Medelhavet (Fjärestads förs, Malmöhus län, db). Gift 1:o 1881-08-24 i Hargs kyrka Stockholms län med friherrinnan Ulrika Charlotta (Ulla) Beck-Friis, född 1860-02-01 i Stockholm, död i Stockholm 1884-04-14, dotter av hovmarskalken friherre Joakim Tawast Beck-Friis, och friherrinnan Ebba Gustava Eva Carolina Oxenstierna af Eka och Lindö. Gift 2:o 1895-06-17 i Hedvig Eleonora kyrka, Stockholm med Vendela Natalia (Lilly) von Wright, från vilken han 1905-07-22 blev skild, född 1867-10-15 Ökna, död 1914-04-22 i Längbro socken, Örebro län (Stockholm, Adolf Fredriks förs, db), dotter av kammarherren Hjalmar Fredrik Henrik von Wright, och hans 2:a fru Natalia Amalia Ramsay.

Barn:

 • 1. Gustaf Joakim, född 1882. Civilingenjör. Se Tab. 32.
 • 1. Eva Ebba Charlotta Ulrika (Ulla), född 1884-03-29 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1910-02-10 på samma gång som fadern (Fjärestads förs, Malmöhus län, db).
 • 2. Hjalmar Vilhelm, född 1896-11-26. SkmG. Ägare av Rengstugan i Gustaf Adolfs socken, Kristianstads län. Se Tab 32 1/2.

TAB 32

Gustaf Joakim, (son av Carl Gustaf Mauritz Vilhelm, tab 31), född 1882-08-11 på Fjärestad i förs med samma namn , Malmöhus län. Mogenhetsexamen vid Nya elementarskolan i Stockholm 1901-05-18. Elev vid Tekniska högskolan 1902. Utexaminerad från dess fackskola för skeppsbyggnadskonst 1906-06-09. Civilingenjör 1906. Utrikes studier 1906–1908. Extra ingenjör vid Mariningenjörskåren 1908-10-02. Mariningenjör av 2:a graden i Flottans reserv 1910-09-12. Assistent hos yrkesinspektören i 5:te distriktet 1913-01-01–1919-05-15. Mariningenjör av 1:a graden i Flottans reserv 1914-05-29. Tillförordnad maskiningenjör vid Hälsingborg–Hässleholms järnväg 1920-11-15–1921-06-01. Avsked som mariningenjör 1922-12-30. Hissinspektör i Hälsingborg och Landskrona. Bilbesiktingsman tidvis 1931–47. Ägde sedan faderns död 1910 Fjärestad i förs med samma namn, Malmöhus län. LSTF från 1902. Sedan 1911 innehade han fädernegården Fjärestad, Vallåkra. Gift 1911-02-01 i Stockholm (Vaxholms landsförs Stockholms län, vb) med Ilka Maria Vilhelmina Weinzierl, född 1884-09-16 i Deggendorf i Oberbayern. Dotter av rechtskonsulenten Heinrich Georg Karl Maria Weinzierl och Vilhelmina Maria Rauck.

Barn:

 • Thurow Ragnar,
 • Jockum Torsten,
 • Vilhelm Henrik,
 • Ilka Ebba Charlotte (Lotten),

TAB 32 1/2

Hjalmar Vilhelm,, (son av Carl Gunnar Mauritz Wilhelm tab 31), född 1896-11-26 i Stockholm. Livgard t häst förs SkmG. SkytteRM. Äg. Rengstugan i Skåne. Stud examen i Nya Elementar i Stockholm 1917. Utbildade sig till telegrafi- och radiotekniker, anställdes vid AEG i Malmö 1925. Gift 1925-02-14 i Limhamns kyrka (S:t Johannes förs, Malmöhus län, vb) Martha Elisabet Westrup, född 1904-01-07 i Stehags förs, Malmöhus län. Dotter av disponenten Carl Georg Westrup och Maria Elisabeth Hedenbergh.

Barn:

 • Marita Lilly Elisabeth

TAB 33

Gustaf-Adolf, (son av Thurow Gustaf, tab 30), född 1861-04-01 i Hälsingborg. Volontär vid livgardet till häst 1879-04-01. Mogenhetsexamen. 1881-06-14. Elev vid krigsskolan 1881-07-18. Utexaminerad 1882-10-31. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1882-11-17. Löjtnant därstädes 1887-04-01. 2. adjutant 1889-04-05–1891-08-06. Elev vid krigshögskolan 1892–1894. Lärare vid ridskolan 1894-10-01–1896-07-30. Stallmästare vid ridskolan 1896-08-01–1899-07-31. RDDO 1897-08-27. Ryttmästare i regementet 1898-11-25 och vid regementet 1899-03-03. RSO 1903-12-01. RBMilK1kl 1905-07-03. OIISGbmt 1907-06-06. TMO3kl 1908-06-08. RPrKrO3kl 1908-08-00. Major i regementet 1908-09-21. Chef för ridskolan 1908-09-211912-08-27. RRS:tStO2kl 1909-06-30. Chef för Strömsholms hingstdepå 1909-08-271912-08-27. OffBKrO 1910-06-09. GV:sO1M 1912-07-27. Överstelöjtnant vid fördelningskavalleriet med tjänstgöringsskyldighet vid Livregementets husarer 1912-08-27. RNO 1913-06-06. Transport till Livregementets dragoner 1914-10-30. Överste och sekundchef för nämnda regemente 1915-04-10. KSO2kl 1918-06-06. Avsked med skyldighet att såsom överste kvarstå i Västra arméfördelningens reserv 1921-04-02. KSO1kl 1921-06-06. Biogr. i: "Vem är det?". Död 1935-10-09 i Stockholm. Begraven å Ängelholms gamla kyrkogård (Ängelholms död o. begr. b. nr 69) Gift 1889-07-25 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm med Amalia Charlotta Hedvig (Amelie) Dardel nr 2217, född 1866-08-19 Råbäck. Död 1919-04-04 i Stockholm, Oscars förs,. Dotter av kabinettskammarherren Fritz Ludvig Dardel och friherrinnan Augusta Charlotta Silfverschiöld.

Barn:

 • Ture, född 1890-09-18 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1910-05-19 volontär vid Västmanlands trängkår 1910 officersexamamen 1912-12-19. Underlöjtnant vid Västmanlands trängkår 1219. Transporterad till kronprinsens husarregemente 1913. Löjtnant vid kronprinsens husarregemente 1915-10-08. Se Tab. 33 A
 • Fritz Gustaf, född 1893-03-05 i Stockholm. Studentexamen 1914. Elev vid Tekniska högskolan 1919. Utexaminerad från dess fackavdelning för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknolog 1923. Civilingenjör.
 • Claes Henrik, född 1895-10-14 vid Strömsholm. Studentexamen i Stockholm 1916-05-10. Officersaspirant vid kronprinsens husarregemente 1916-06-26. Officersexamen 1918-12-19. Fänrik vid livregementets dragoner 1918-12-31. Död ogift 1919-04-03 i Stockholm, Oscars förs.
 • Gustaf Adolf (Gösta), född 1904-05-15 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1923 officersvolontär vid livgardet till häst 1923. Se Tab. 33B.

TAB 33A

Thure, (son av Gustaf Adolf tab 33), född 1890-09-18 i Stockholm, Livg.t.Häst förs Studentexamen i Stockholm 1910-05-19. Volontär vid Västmanlands trängkår s.å. juni 3. Officersexamen 1912-12-19. Underlöjtnant vid nämnda kår s.å. december 31. Transport till Kronprinsens husarregemente 1913-11-26. Löjtnant därstädes 1915-10-08. Ryttmästare i regementet 1927-12-09. Ryttmästare vid Norrlands dragonregemente 1928-01-01. RBKrO. RSO 1933-06-16. Ryttmästare å arméns reservstat 1937-03-19. Gift 1929-06-18 i Köpenhamn med Härdis Adelaide Barbro Dufwa i hennes 1:a gifte från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1939-03-04.

Barn:

 • Ulla Amelie

TAB 33 B

Gustaf Adolf (Gösta), (son av Gustaf Adolf tab 33), född 1904-05-15 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1923-05-12. Officersaspirant vid Livgardet till häst s.å. okt 23. Officersexamen 1925-12-17. Fänrik i Livgardet till häst s.å. dec. 31. Underlöjtnant vid Livregementet till häst 1928-01-01. Löjtnant därstädes 1930-06-27. Gift 1929-08-03 i Lidingö med Britt Lily Floderus, född 1908-04-06. Dotter av överstelöjtnanten, sedermera översten i Östra brigadområdets reserv, Simon Ernst Tyko Floderus och Majken Anna Elisabet Själander.

Barn:

 • Claes Gustaf

TAB 34

 • Johan Frans, (son av Frans Mikael, tab 2), född 1700. Referendarie och registrator vid (svenska) hovrätten i Greifswald. Tribunalsassessor i Wismar. Död 1763-03-28 i Greifswald. Gift 1:o 1727-11-14 i Greifswald med Anna Barbara Helwig, född 1707-08-29 i Greifswald, död i Greifswald 1742-12-17. Gift 2:o 1744-01-28 i Greifswald med Beata Eva von Netzow, död 1779-03-19 i Greifswald.

Barn:

 • 1. Filip Joakim, döpt 1729-05-05 i Greifswald. Referendarie och guvernementssekreterare i Wismar. Död 1799-04-19 i Barth.
 • 1. Frans Jakob, född 1731-04-08. Löjtnant i preussisk tjänst. Död 1757-10-11 i Glogau av sår erhållna i slaget vid Görlitz 1757-09-07.
 • 1. Catharina Eleonora, döpt 1733-11-02 i Greifswald, död 1763-02-19 i Wismar. Gift 1751-09-07 med advokatfiskalen vid Wismarska tribunalet Johan Frans von Palthen, av ointroducerad adlig ätt, född 1725-02-17, död 1804.
 • 1. Bogislaus Christoffer, döpt 1736-03-05 i Greifswald död före 1742.
 • 1. Gustaf Frans, döpt 1738-10-08 i Greifswald, död före 1742.
 • 1. Hedvig, död som barn.
 • 2. Eleonora Hedvig, född 1746 i Greifswald, död i Greifswald 1786-10-15. Gift i Greifswald med professorn i historia och vältalighet vid universitetet i Greifswald, kammarrådet, LVA, Johann Georg Peter Möller, född 1729-09-19 i Rostock, död 1807-05-09 i Greifswald.

TAB 35

 • Carl Fredrik, (son av Frans Mikael, tab 2), född 1711. Amtman i Barth, Franzburg, Grimmen och Triebsees. Kammarråds titel. Död 1773 i Stockholm. Gift 1741-04-14 på Altenhagen med friherrinnan Sofia Amalia Hedvig von Taube, död 1770-05-31 i Stockholm.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1742 i Franzburg. Ryttmästare. Död 1837. Se Tab. 36.
 • Sofia Hedvig, född 1742 i Franzburg. Död 1802-01-06 i Stralsund. Gift med ryttmästaren friherre Johan Christian von Kaulbars, född 1736, död 1767.
 • Sofia Carolina, född 1743 i Franzburg, död 1806 i Stralsund.
 • Carl Ludvig, född 1744 i Franzburg. Hovmarskalk. Död 1802. Se Tab. 42.
 • Carl Thurow, född 1745-03-28 i Franzburg. Volontär vid norra skånska kavalleriregementet 1760-08-11. Konstit. kornett vid skånska kavalleriregementet 1760-12-11. Konfirmationsfullmakt 1763-09-21. Gick i utländsk tjänst 1764. Löjtnant i sachsisk tjänst vid kavalleriregementet Prinz Albrecht 1766-01-23. Löjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1772-03-18. Ryttmästare i armén 1774-08-11. Stabsryttmästare 1774-12-20. Major i regementet 1786-09-21. Sekundmajor 1789-09-26. Överstelöjtnant i armén 1793-07-19. RSO 1795-04-28. Överstelöjtnant i regementet 1796-10-26. Överste i armén 1801-05-28. Premiärmajor vid regementet 1804-02-28. Avsked med pension 1805-07-30. Död ogift 1824-10-24.
 • Sofie Charlotte, född i Franzburg, död 1791-08-18 i Kentz. Gift 1773 i Franzburg med generalmajoren greve Gottlieb Ludvig Ferdinand Putbus, född 1737. Död 1804.
 • Carl Leopold, född 1753 i Franzburg, död som barn.
 • Sofia Ulrika, född 1754 i Franzburg, död 1805-01-31 i Bergen på Rügen. Gift 1779-04-29 i Stralsund med amtsrådet på Rügen, löjtnanten i kursachsisk tjänst Carl Henrik von Bohlen, död 1815-01-17.

TAB 36

 • Carl Fredrik (son av Carl Fredrik, tab 35), född 1742-01-06 i Franzburg. Ryttmästare i kursachsisk tjänst. Död 1837-05-07 i Leipzig. Ägde Ölzschau och Kömmlitz i Sachsen. Gift 1:o 1780-11-06 med Fredrika Charlotte Junghausen i hennes 2:a gifte, född 1744-03-04. Gift 2:o 1786-06-12 med Caroline Constantia Fredrika von Rath, född 1754-09-07, död 1844-12-15 i Leipzig.

Barn:

 • 1. Carl Fredrik, född 1782. Major. Död 1843. Se Tab. 37
 • 1. Fredrika Charlotta, född 1784-01-06 i Borna, död där 1787-05-16.
 • 2. Caroline Constanze, född 1788-05-19 i Borna, död 1852-08-30 i Leipzig. Gift 1809-10-22 på Ölzschau med överstelöjtnanten Rudolf Heinrich Christian von Rex. Död 1844-10-26 på Kömmlitz.

TAB 37

 • Carl Fredrik (son av Carl Fredrik, tab 36), född 1782-02-22 i Dresden. Major i 2:a preussiska kyrassiärregementet. Död 1843-11-21 i Pasewalk. Gift 1817-01-01 i Tangermünde med Dorotea Fredrika Christiane Löwe, född 1795-01-01 i Tangermünde, död 1879-04-26 i Halle a. S.

Barn:

 • Carl Fredrik Thurow, född 1818-11-06 i Pasewalk. Löjtnant vid preussiska grenadjärregementet nr 9. Död 1888-04-13 i Macao i Brasilien.
 • Ludvig Carl född 1819 i Pasewalk, död 1836.
 • Henrik Constantin Thurow, född 1820 i Pasewalk. Löjtnant. Död 1871. Se Tab. 38.
 • Ferdinand Constantin Adolf, född 1823 i Pasewalk. Generallöjtnant. Död 1897. Se Tab. 41.
 • Elisabet Gisela Vilhelmina, född 1825 i Pasewalk, död ung.
 • Hedvig Vilhelmine Matilde Emma, född 1826-09-01 i Pasewalk. Konventledamot vid adliga jungfrustiftet i Barth. Död 1905-06-21 i Halle a. S.
 • Caroline Johanna Auguste Agnes, född 1828-03-13 i Pasewalk. Konventledamot vid adliga jungfrustiftet i Barth. Död 1898-08-06 i Halle a. S.

TAB 38

 • Henrik Constantin Thurow (son av Carl Fredrik, tab 37), född 1820-08-22 i Pasewalk. Löjtnant i armén. Godsinspektor. Död 1871-01-14 i Breslau. Gift 1846-10-26 i Neuzelle med Marie Pauline Ida Eifler, född 1829-09-23 i Neuzelle, död 1871-03-04 i Breslau.

Barn:

 • Marie Fredrike Anna Pauline, född 1848-08-25 i Frankfurt an der Oder, död 1907-07-08. Gift 1874-10-25 i Breslau med apotekaren Eugen Heinrich.
 • Carl Hugo Rudolf Josef, född 1851. Ryttmästare. Se Tab. 39.

TAB 39

 • Carl Hugo Rudolf Josef (son av Henrik Constantin Thurow, tab 38), född 1851-07-27 i Frankfurt a. O. Ryttmästare i armén. Köpman i Breslau. Gift 1886-09-23 i Breslau med Johanna Vilhelmine Martha Müller, född 1863-05-24 i Hamburg.

Barn:

 • Fredrik Constantin Otto född 1887 i Breslau. Kapten. Se Tab. 40.
 • Valter Thurow Hugo, född 1889-11-26 i Breslau. Löjtnant i preussiska grenadjärregementet nr 4. Kapten i preussiska riksvärnsministeriet. Gift 1920-10-00 med Elisabet Hunnius.
 • Herbert, född 1891-06-27 i Breslau, död 1891-06-28.
 • Catharina Fredrike Ida Emma, född 1892-08-19 i Breslau. Gift 1913-06-21 i Breslau med reservlöjtnanten, jur. doktorn Carl Hennerici.
 • Charlotte Matilde Agnes Ida, född 1899-05-06 i Breslau. Gift 1921-05-00 i Breslau med regeringsassessorn Hans Daum.

TAB 40

 • Fredrik Constantin Otto (son av Carl Hugo Rudolf Josef, tab 39), född 1887-09-08 i Breslau. Kapten i preussiska infanteriregementet nr 79. Gift 1911-09-26 i Hildesheim med Henriette Therese Hildegard Hogrewe, född 1890 i Freystadt i Schlesien.

Barn:

 • Catharina Johanna Marta Therese,

TAB 41

 • Ferdinand Constantin Adolf (son av Carl Fredrik, tab 37), född 1823-02-05 i Pasewalk. Preussisk generallöjtnant. Död 1897-01-31 i Görlitz. Gift 1849-05-17 i Magdeburg med Elisabet Catharina Vilhelmina Francke, född 1826-10-10 i Magdeburg, död 1902-03-31 i Görlitz.

Barn:

 • Elisabet Fredrike Vilhelmine Auguste, född 1851-03-07 i Magdeburg, död 1901-12-01 i Werben. Gift 1872-06-05 i S:t Dié med majoren Ernst von Schönfeldt, till Werben, död där 1889-10-30.
 • Erik, född 1855-01-04 i Annaburg, död i Annaburg 1855-10-03
 • Hedvig Vilhelmine Matilde Agnes Fredrike Emilie, född 1862 i Magdeburg. Gift 1883-09-22 i Görlitz med preussiske översten Gaston von Bequelin.

TAB 42

 • Carl Ludvig, (son av Carl Fredrik, tab 35), född 1744-11-24 i Franzburg. Fanjunkare vid blå husarregemente 1761-09-20. Stabskornett vid blå husarregemente 1762-05-04. Löjtnant vid würtembergska livgardet till fot 1763-12-15. Kapten vid würtembergska livgardet 1766-02-11. Stabskornett vid södra skånska kavalleriregementet 1767-02-17. Stabslöjtnant vid skånska kavalleriregementet 1770-11-15. Ryttmästare i armén 1772-09-13. RSO 1772-09-22 genom byte transp. såsom kapten till lätta dragonerna (livgardet till häst) 1772-11-04. Ryttmästare i regementet 1774-12-20. Korpral vid livdrabantkåren 1775-03-20. Avsked från regementet och överstelöjtnant i armén 1777-04-16. Överjägmästare i Pommern och Rügen 1777. Hovmarskalks n. h. o. v. 1793-08-29. Avsked 1801-08-10. Död 1802-10-03 i Loviol på hemresa från Montpellier. Gift med Brita Ebba Celestina von Böhnen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1776 med översten Abraham von Stauden, född 1741, död 1776), född 1756-01-01 i Wismar, död 1839-04-01 i Kristianstad, dotter av överstelöjtnanten Johan von Böhnen, och Johanna Cœlestina von Schwartzer.

Barn:

 • Louise, född 1787, död 1822-02-27. Gift 1816-04-07 med sin kusin, landshövdingen Georg Ludvig von Rosen, i hans 1:a gifte, född 1786, död 1857.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: