:

Danckwardt nr 1412

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Danckwardt nr 1412

Adlad 1706-11-08, introd. 1710.

Danckwardt A141200.jpg

TAB 1

Georg Danckwardt, adlad Danckwardt, (son av Peter Danckwardt, se adliga ätten Danckwardt, Tab. 4), till Hörröd (numera Göingeholm) i Häglinge socken Kristianstads län. Född tvilling 1664-07-10 i Norrköping. Tullnär vid stora sjötullen i Kristianstad 1689-05-02. Direktör över Torsebro krutbruk i Färlöfs socken Kristianstads län 1700-12-00. Adlad 1706-11-08 (introd. 1710 under nr 1412). Överdirektörs titel. Död 1721-01-09 på Torsebro och begraven s. å. 18/4 i Färlöfs kyrka. Hans vapen uppsattes i Strö kyrka Kristianstads län. Gift 1691-06-09 i Lund med Johanna Maria Papke, född 1676-07-23, död 1756-01-12 på Strö i likanämnd socken Kristianstads län, dotter av biskopen över Lunds stift, doktor Christian Papke och Cecilia Torslow.

Barn:

 • Christina Brigitta, född 1694 i Åhus, död 1736-08-21 i Jönköping.1 Gift 1717 med landskamreraren i Jönköpings län Anders Furuträd, född 1690, begraven 1749-12-30 i Jönköping.1
 • Catharina Sabina, född 1696-08-18 i Kristianstad, död 1705 på Torsebro och begraven s. å. 15/4.
 • Cecilia Apollonia, född 1697, död ogift 1771-02-18 på Strö.
 • Magnus, född 1698-12-00. Direktör över Torsebro krutbruk efter fadern 1721 med fullm.10 1722-08-15. Död ogift 1737-07-15.
 • Josua, född 1700-07-04 i Hälsingborg, död ung före fadern. (Sannolikt den son, för vilken själaringning ägde rum 1705-12-27 i Lund.)
 • Christian Georg, född 1701. Krigsråd. Död 1763. Se Tab. 2.
 • Peter, döpt 1702-10-19 på Torsebro. Auskultant i Göta hovrätt 1722. Lantjägare i Jönköpings län2 1734-04-29. Överlantjägare därst.2 1737-06-27. Död ogift 1739-03-07.
 • Elsa Christina, döpt 1704-03-02 på Torsebro, död änka 1794-10-08 Noor. Gift 1722-09-12 med krigskommissarien Carl Sundel, fader till majoren Magnus Carl Sundel, adlad och adopt. Stiernheim.
 • Christina Dorotea, döpt 1705-03-26 på Torsebro, död s. å. och begraven 29/12.
 • Carl Gustaf, född 1706. Lagman. Död 1780. Se Tab. 3
 • Catharina Sabina, döpt 1707-09-18 på Torsebro.
 • Joakim, döpt 1708-11-29 på Torsebro, begraven s. å. 31/12.
 • En dotter, för vilken själaringning 1712-03-12 i Lund.
 • Gustaf Henrik, döpt 1711-07-09 på Torsebro. Jaktjunkare. Död 1736.
 • Anna Catharina, född 1715-06-12, död 1795-05-20 i Stockholm. Gift 1743-04-04 på Strö med ryttmästaren Johan Rosentwist, född 1708, död 1758.

TAB 2

Christian Georg, (son av Georg Danckwardt, adlad Danckwardt, Tab. 1), till Hörröd och Strö. Född 1701-07-20. Student i Lund. Akad. testimonium 1722-03-19. Respass till rikets bergverk 1723-12-14. Auskultant i bergskollegium 1727-12-18 (avlade eden 1728-01-24). Extra ordinarie notarie därst. 1733-04-06. Förrättade bergstingen i Jönköpings län s. å. och 1734. Direktör över Torsebro krutbruk 1735. Krigsråds titel 1760-04-17. Död 1763-06-24 på Hörröd.8 [Ab]. Gift 1735-04-20 med Gertrud Christina Bergenstierna, född 1714-04-21, död 1769-03-17 på Torsebro, dotter av bergsrådet Johan Berg, adlad Bergenstierna, och hans 1:a fru Alletta Plaan.

Barn:

 • Johan Georg, född 1735, död ung.
 • Johanna Elisabet, född 1736-04-27 i Norrköping, död 1812-04-06 i Karlshamn. Gift 1:o 1755 med ryttmästaren Nils Psilander, adlad och adopt. Psilanderskjöld B, född 1724, död 1782. Gift 2:o 1784-02-06 Hammar s län med överstelöjtnanten Robert von Christiersson, född 1730, död 1791.
 • Adelheid Gustava, född 1739-05-25, död 1765-05-13 på Stora Sundby i Kärnbo socken Södermanlands län. Gift 1757-07-26 med majoren Hans Reinhold von Hauswolff, i hans 1:a gifte, född 1730, död 1799.

TAB 3

Carl Gustaf, (son av Georg Danckwardt, adlad Danckwardt, Tab. 1), till Hörröd (sedermera Göingeholm). Döpt 1706-03-25 på Torsebro. Häradshövding i Norra och Södra Åsbo samt Bjäre härader 1733. Vice lagman i Skåne 1743. Häradshövding i Villands, Gärds och Albo härader 1745-05-21. Lagmans titel 1756. Död 1780-06-24 på Göingeholm. Gift 1735-01-14 med Elisabet Schaeij, född 1717-12-21, död 1780-05-18, dotter av häradshövdingen Johan Petersson Schaeij och hans 1:a hustru Anna Mühlenbrock, samt syster till majoren Johan Schaeij, adlad och adopt. von Schaeij.

Barn:

 • Georg Peter, född 1735. Överste. Död 1809. Se Tab. 4
 • Johanna Christina, född 1736-12-07, död 1811-01-08 på Karlsnäs gård vid Kristianstad. Gift 1776-07-30 med vice häradshövdingen Bengt Johan Edberger, född 1732-02-12 i Hångsdala socken Skaraborgs län, död 1800-04-27 på Karlsnäs gård.3
 • Magnus Gustaf, född 1738. Lagman. Död 1800. Se Tab. 5
 • Anna Brita, född 1739-07-17 på Riseberga gård i likanämnd socken Kristianstads län, död 1748-05-30.
 • Carolina Catharina, född 1740-10-20, död ogift 1821-01-08 på Göingeholm.
 • Henrietta Amalia, född 1741-10-05, död 1806-02-27 i Lund. Gift 1778-10-15 med salpetersjuderidirektören Mattias Scharin, född 1741-05-00 i Mariestad, död 1790-11-12 i Önnestads socken Kristianstads län.
 • Johan Ulrik, född 1742. Överjägmästare. Död 1824. Se Tab. 7.
 • Carl Adolf, född 1743-10-12 och döpt s. å. 16/10 på Hörröd. Kadett vid amiralitetet 1760-05-03. Fänrik vid arméns flotta 1762-03-30. Löjtnant därst. 1771-10-23. Kapten 1774-05-02. Major vid arméns flottas artilleri 1777-02-19. Överstelöjtnant och lotsdirektör 1789-07-02. RSO s. å. 27/8. Överste i arméns flotta 1795-11-02. Konteramiral av blå flaggan 1800-06-12. Död barnlös 1806-12-05 på Sveaborg. Gift 1781 -04-04 Hammar s län med sin kusins dotter Gustava Christina Psilanderskjöld, född 1757-10-27 i Kviinge socken Kristianstads län, död 1819-02-07 Hertonäs Psilanderskjöld B, och Johanna Elisabet Danckwardt
 • Christian Fredrik, född 1744-08-14 på Riseberga gård, död s. å. 16/10.
 • Christina Elisabet, född 1745-09-13, död 1816-07-03 på Göingeholm. Gift 1786-09-15 med prosten och kyrkoherden i Södra Rörums pastorat av Lunds stift Petter Flensburg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1774 med Elsa Maria Lorich, född 1743, död 1785, syster till krigsrådet Nils Lorich, natural. Lorichs)4, född 1736-06-00 i Malmö, död 1791-04-14 i Södra Rörums prästgård.4
 • Ulrika Lovisa, född 1746-12-08, död 1747 några veckor gammal.
 • Eva Charlotta, född 1753-04-17, död ogift 1817-01-27 på Göingeholm.

TAB 4

Georg Peter, (son av Carl Gustaf, Tab. 3), född 1735-12-06 Strö s län. Volontär vid södra skånska kavalleriregementet 1750. Transp. till garnisonsregementet i Stralsund 1754. Furir s. å. 20/4. Sergeant 1755-05-02. Stabsfänrik därst. 1756-01-31. Löjtnant 1758-12-07. Kapten 1768-05-02. RSO 1779-01-24. Major 1785-12-14. Överstelöjtnant i armén 1793-01-25. Överstelöjtnant vid sistnämnda regemente 1794-06-23. Överste för regementet 1796-01-02. Avsked 1798-03-25. Död 1809-05-23 i Landskrona och begraven s. å. 30/5. Gift 1759-11-11 med Mariana Elisabet Wetterwall, född 1737-08-20, död 1811-02-16 i Landskrona, dotter av kaptenen Nils Wetterwall och Brita Vougt.5

Barn:

 • Gustava Elisabet, född 1760-08-16, död ogift 1838-05-03 i Landskrona.
 • Brita Christina, född 1762-10-02, död ogift 1808-11-18 i Landskrona.
 • Carl Georg, född 1764-02-05. 'Reste utrikes i yngre åren och har ej mera blivit spord'.
 • Lovisa Albertina, född 1772-02-25, död 1848-07-21 i Landskrona. Gift där 1793-08-23 med majoren vid konungens eget värvade regemente, RSO, Esaias Anders Klint, född 176810, död 1803-02-22 i Landskrona.
 • Carolina Christina, född 1776-11-15, död ogift 1838-05-14 i Landskrona.

TAB 5

Magnus Gustaf, (son av Carl Gustaf, Tab. 3), född 1738-08-13 på Riseberga gård i Riseberga socken. Auskultant i Göta hovrätt 1758-12-00. Vice häradshövding. Konstit. fältauditör i Pommern vid artilleriet och Nylands infanteriregemente 1761-10-00. Auditör vid artilleriet på Gotland 1763-08-00. Häradshövding i Norrvikens domsaga i Bohuslän 1772. Lagmans titel10 s. å. 20/5. Avsked 1793-07-02. Död 1800-09-09 Eskilstorp. Gift 1784-02-13 Yxkullssund med stiftsjungfrun, friherrinnan Gustava Juliana Gyllengranat, född 1755-01-25, död 1845-03-21 på Yxkullssund, dotter av generalmajoren, friherre Hans Gustaf Gyllengranat, och friherrinnan Anna Beata Wrede af Elimä.

Barn:

 • Gustava Beata, född 1784-12-17. Stiftsjungfru. Död 1863-03-25 på Yxkullssund. Gift där 1812-04-03 med sin kusin, underlöjtnanten Salomon Christoffer Danckwardt, född 1784, död 1850.
 • Carl Gustaf, född 1786. Lagman. Död 1875. Se Tab. 6
 • Magnus Georg, född 1788-06-05 på Yxkullssund9. Student i Lund 18016. Teol. examen därst. s. å. 10. Jur. examen10 1802-12-18. Kansliexamen 180410. Auskultant i Göta hovrätt. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1805-09-26. Kopist och kanslist i utrikesexpeditionen 1810-01-08. Protokollssekreterare därst. s. å. 14/5. Expeditionssekreterare 1816-02-28. RNO 1822-04-29. Statssekreterare vid kammarexpeditionen 1826-05-11. KNO 1827-07-04. Avsked 1838-10-10. KmstkNO 1844-10-14. Död ogift 1861-11-08 på Yxkullssund och begraven i Rydaholms socken Jönköpings län.

TAB 6

Carl Gustaf, (son av Magnus Gustaf, Tab. 5), född 1786-12-24. Student i Lund 18016. Jur. examen. 1802-12-18. Auskultant i Göta hovrätt. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1805-09-26. Kopist därst. 1809-07-12. Kanslist 1810-09-24. Protokollssekreterare 18157. Lagman i Kalmar län och på Öland 1819-01-25. Död 1875-02-05 på Åminne bruk, vilket han anlade på det forna säteriet Bestorps ägor. Ägde Källunda och Åminne, båda i Kärda socken Jönköpings län. Gift 1817-08-08 i Svanhals kyrka Östergötlands län med Fredrika Christina Ridderborg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1813-03-25 med kabinettskammarherren Carl Erik Skjöldebrand, från vilken hon blev skild, född 1780, död 1817), född 1798-06-21 på Ribbingshov i Norra Vi socken Östergötlands län, död 1822-11-20 på Källunda, dotter av majoren Carl Fredrik Ridderborg, och Hedvig Ulrika Hvitfelt.

Barn:

 • Hildur, född 1818-06-22 på Källunda, liksom systrarna, död 1899-09-30 Dansjö. Gift 1848-10-05 på Källunda med sin syssling, kommendörkaptenen Johan Carl (Jean Carlos) Danckwardt, född 1818, död 1901. Se Tab. 9.
 • Juliana, född 1821-08-13 på Källunda, död där 1900-06-13. Gift där 1:o 1845-08-28 med löjtnanten, friherre Jakob Henrik Lilliecreutz, född 1807, död 1871. Gift 2:o 1872-11-19 på Åminne med sin förste mans broder, majoren, friherre Carl Axel Lilliecreutz, född 1802, död 1880.
 • Fredrika, född 1822-11-08, död 1869-05-25 i Köpenhamn. Gift 1854-04-10 på Yxkullssund med kaptenen Carl Christian Ehrenborg, född 1809, död 1880.

TAB 7

Johan Ulrik, (son av Carl Gustaf, Tab. 3), född 1742-09-15 på Riseberga gård i likanämnd socken. Volontär vid artilleriregementet 1759-08-27. Lärkonstapel därst. s. å. Förare vid garnisonsregementet i Stralsund 1760-08-22. Sergeant vid Hessensteinska regementet i Göteborg 1765-09-20. Avsked 1768-04-15. Sergeant vid von Blixens regemente i Stralsund 1771-06-28. Stabsfänrik därst. s. å. 30/10. Sekundadjutant s. å. 27/11. Avsked med löjtnants karaktär 1773-06-07. Överjägmästare i Kristianstads län 1772-06-17 i Kronobergs län 1774-09-14 och i Blekinge län 1779-04-23. Salpetersjuderistyresman i Skåne och Blekinge 1790-12-02. Avsked därifrån 1797-03-09. Död 1824-10-28 Åby [Sj]. Gift 1776-05-15 med Beata Magdalena Kjerrulf, född 1760-07-23, död 1824-04-13 på Åby, dotter av prosten och kyrkoherden i Veinge pastorat av Göteborgs stift Lars Kjerrulf (av samma släkt som adl. ätten Kjerrulft von, Woltfen, nr 2074) och Anna Petronella Mörck.

Barn:

 • Carl Lorentz, född 1777. Marinintendent. Död 1843. Se Tab. 8.
 • Gustaf Magnus, född 1779-11-01 i Karlshamn. Student i Lund 179610. Jur. examen därst.10 s. å. 9/12. Auskultant i Göta hovrätt 1797-02-02. Vice häradshövding 1803-03-15. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1805-09-19. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 2/10. Häradshövdings titel 1807-05-11. Assessor i kommerskollegium 1808-02-29. Riddarhusdirektör 1821-11-22–1823-12-31. T. f. chef för sydöstra tulldistriktet 1825-04-27. Chef för nämnda tulldistrikt 1828-08-20. RNO 1826-05-11. Avsked 1850-12-07. Död ogift 1856-04-04 i Karlskrona [Ak].
 • Anna Elisabet, född 1781-06-12 i Karlshamn, död ogift 1832-09-15 på Yxkullssund.
 • Salomon Christoffer, född 1784-03-21. Konstit. underlöjtnant vid arméns flotta. Underlöjtnant därst. 1810-05-01. Avsked 1811-12-20. Död 1850-02-07 på Yxkullssund. Gift där 1812-04-03 med sin kusin, stiftsjungfrun Gustava Beata Danckwardt, född 1784-12-17, död 1863-03-25 på Yxkullssund, dotter av lagmannen Magnus Gustaf Danckwardt, och friherrinnan Gustava Juliana Gyllengranat.

TAB 8

Carl Lorentz, (son av Johan Ulrik, Tab. 7), född 1777-09-10. Fänrik vid arméns flotta 1783-12-17. Löjtnant vid amiralitetet 1799-10-21. Kapten vid arméns flotta. Erhöll kaptens lön 1812-05-12. Avsked med tillstånd att i flottorna kvarstå 1820-02-15. Majors avsked 1821-11-29. Fregattkapten i kejserl. brasilianska marinen samt marinintendent 1823. RSO 1830-12-01. Riddare av en brasiliansk orden. Död 1843 i Santos i Brasilien. Hans barn uppfostrades i den romersk-katolska religionen. Gift 1823-10-15 med Floriana Candida Carneiro, dotter av Joseph Pereira och Lovisa Gonzaga Carneiro i Rio Janeiro.

Barn:

 • Johan Carl (Jean Carlos), född 1818. Kapten. Död 1901. Se Tab. 9.
 • Fransisco (Frantz) August, född 1819. Kapten. Död 1889. Se Tab. 15.
 • Carl, född 1821-06-00 i Santos. Officer i brasilianska armén. Drunknade ogift vid överresa till Sverige.
 • Anna Magdalena, född 1825-07-04 i Brasilien. Abbedissa i ett nunnekloster därst.
 • Fransiska, född 1828, död ogift.
 • August Fredrik, född 1831. Major. Död 1898. Se Tab. 16.

TAB 9

Johan Carl (Jean Carlos), (son av Carl Lorentz, Tab. 8), född 1818-10-25 i Rio Janeiro. Sjöofficersexamen i Karlskrona 1837-05-08. Sekundlöjtnant vid K. M. flotta 1841-03-30. Anställd i engelsk örlogstjänst och deltog därunder i huvudstadens på Borneo intagande 1845–1847. Premiärlöjtnant 1848-02-04. Kaptenlöjtnant 1856-05-21. Kapten 1860-11-20. OffFrHL 1861-11-02. Erhöll av konung Carl XV en hedersvärja s. å. RSO 1862-01-28. Kapten vid flottans reservstat 1866-10-01. Kommendörkaptens n. h. o. v. och överförd på indragningsstat 1869-06-04. Död 1901-02-28 Dansjö, vilket han ägde. Gift 1848-10-05 på Källunda med sin syssling Hildur Danckwardt, född där 1818-06-22, död 1899-09-30 på Dansjö, dotter av lagmannen Carl Gustaf Danckwardt och Fredrika Christina Ridderborg.

Barn:

 • Adelaide, född 1849, död s. å. 21/11 i Karlskrona, 18 timmar gammal.
 • Carl'' Gustaf Emil, född 1851. Före detta stationsinspektor. Död 1929. Se Tab. 10.
 • Hortence Candida, född tvilling 1852-03-10 i Karlskrona, liksom syskonen. Död 1937-03-13 i Skara (db nr 35 + 122). Gift 1875-03-17 i Alvesta med kamreraren i Skaraborgs läns allmänna sparbank Fredrik August Fischer, född 1847-09-23 i Bellefors prästgård Skaraborgs län, död 1936.
 • Alma Malvina, född tvilling 1852-03-10. Död 1928-07-19 i Söderköping och begraven i Växjö (Olaus Petri förs., Örebro, db nr 133). Gift 1884-06-12 i Växjö med t. f. föreståndaren för apoteket i Årjeng i Värmland, apotekaren Lars Anton Larson, född 1851-02-01 i Bolstads socken Älvsborgs län, död 1885-12-28 på Vallen invid Växjö.
 • Ingeborg Gustava, född 1854-11-29. Död 1936-03-22 i Linköping (domk. förs. db nr 89). Gift 1877-07-26 i Växjö landsförsaml. med stationsinspektoren i Västervik Adolf Vilhelm Janzon, född 1852-05-26 på Lundegård i Köpings socken på Öland, död 1914-11-14 i Linköping.
 • Edvard Magnus Christoffer, född 1856. Godsägare. Död 1923. Se Tab. 13.
 • Fredrik Eugen, född 1860-07-03. Död 1932-01-02 i Köpenhamn, Frederiksberg Hospital (Lekaryds socken, Kron., db nr 1). Operasångare i Stockholm 1901. Sånglärare i Köpenhamn.

TAB 10

Carl''-Gustaf Emil, (son av Johan Carl, Tab. 9), född 1851-01-20 i Karlskrona. Stationsskrivare vid Pålsboda järnvägsstation. Stationsskrivare vid statens järnvägar 1873-09-01. Stationsinspektor vid Sommen i Östergötland 1883-01-01. Stationsinspektor, vid Åby 1895-12-02. Avsked. Död 1929-04-10 (Norrköp. S:t Olai db nr 83). Gift 1876-11-20 i Stockholm med Märta Fredrika Leila Tunelius, född 1853-07-26 i Arboga stadsförs. ]], död 1928-08-13 i Söderköping, dotter av postmästaren Carl Johan Tunelius och Fredrika Åkergrén.

Barn:

 • Jean Carlos, född 1877-09-05 vid Pålsboda i Sköllersta socken Örebro län, död där 1878-01-25.
 • Signe Ingeborg, född 1878-12-11 vid Pålsboda. Gift 1906-01-03 i Norrköping med stadsläkaren i Skara med. licentiat Carl Villgott Rise, född 1869-11-02 i Hällstads socken Älvsborgs län, död 1931-01-12 (Skara stadsförs., db).
 • Carl Albin, född 1880-05-07 vid Pålsboda. Kemist.
 • Astrid Felicia, född 1882-09-07 vid Pålsboda. Gift 1904-09-10 i Åbylund i Kvillinge socken Östergötlands län med sekreteraren hos stadsfullmäktige i Norrköping, extra ordinarie hovrättsnotarien Ernst Anders Leonard Wallin, född 1869-09-28 i Växjö
 • Olga Fredrique, född 1883-12-27 vid Sommen i Säby socken Jönköpings län, död 1892-03-25 på Eugeniahemmet i Solna socken Stockholms län.
 • Carl-Gustaf , född 1888. Ingenjör. Död 1925. Se Tab. 12.

TAB 11

Bror Einar, (son av Carl Gustaf Emil, Tab. 10), född 1885-11-03 vid Sommen i Säby socken Jönköpings län. Skrivbiträde vid statens järnvägar 1903–1904. Genomgick G. Smedmans handelsinstitut 1904. Anställd i Norrköpings enskilda bank 1905. Föreståndare och kamrer för nämnda banks avdelningskontor i Söderköping 1916 och ledamot av dess styrelse 1923 . Ordförande i styrelsen för aktiebolag Ax. Söderqvist & C:o i Söderköping 1920 . Verkst. direktör i aktiebolag Brobergs cementstensfabrik, Skönberga, 1923. Föreståndare för diskontoavdelningen i Östergötlands enskilda bank i Norrköping 1927. Kamrer 1934. Biogr. i: Sveriges Bankmatrikel. Gift 1917-11-14 i Stockholm med Hallny Karin Signhild'' Ridderstad (finska adl. ätten nr 107), född 1886-11-04 i Raumo, Finland, dotter av politierådmannen i Raumo Hjalmar Fredrik Isidor Ridderstad (finska adl. ätten nr 107), och friherrinnan Wilhelmina Ottiliana Stackelberg (finska frih. ätten nr 10).

Barn:

 • Carl-Gustaf Georg, född 1919-06-15 i Söderköping.

TAB 12

Carl-Gustaf , (son av Carl Gustaf Emil, Tab. 10), född 1888-02-26 vid Sommen. Genomgick Norrköpings tekniska elementarläroverk 1905–1908. Ritare i järnvägsstyrelsen 1908–1911. Biträdande ingenjör i Stockholms stads kommunikationskommitté 1911–1912. Biträdande ingenjör hos ingenjörsfirman Unander-Jansson 1912. Kontrollant och föreståndare vid trafikaktiebolag Stockholm–Södra Lidingön 1912–1917. Assistent vid statens industrikommission 1917–1918. Föreståndare vid statens handelskommission 1918–1919 och vid Finspångs metallverksaktiebolag 1919–1921. Egen firma 1921–1922. Ingenjör och arbetsledare vid södra Sveriges statsarbeten 1922–1923. Egen firma i Stockholm 1923. Död där 1925-05-24, Hedvig Eleonora förs.. Gift 1914-10-10 i Hedvig Eleonora förs. i Stockholm ]] med Ebba Fredrika Johansson, född där 1884-09-19 (enl. Ö5 född 1882), dotter av Per Vilhelm Johansson och Ulrika Vilhelmina Öström.

Barn:

 • Marie-Louise, född 1920-09-24 i Hedvig Eleonora förs. i Stockholm.

TAB 13

Edvard Magnus Christoffer, (son av Johan Carl, Tab. 9), född 1856-06-03 i Karlskrona. Arrenderade Knalltorp i Madesjö socken Kalmar län 1875–1884. Förvaltare av Dansjö 1885. Innehade Dansjö tegelbruk och torvfabrik från 1901. Död 1923-10-22 i Flen (Vesterhaninge förs., Stockholms län, db). Ägde en tid Syreda i Flisby socken Jönköpings län. Gift 1883-12-11 på Knalltorp med Johanna Maria (Anna) Sandström, född 1850-05-11 i Växjö, död 1931-09-13 i Stockholm (S:t Matteus, db nr 417), dotter av kyrkoherden Johan Sandström och Emelia Hultén.

Barn:

 • Jean Edvard Magnus, född 1885. Kapten. Se Tab. 14
 • Hildur Gertrud Maria, född 1887-02-27 på Dansjö. Gift 1910-11-26 i Växjö landsförs. med godsägaren, RVO Claes Alfred Malmborg i hans 2:a gifte, född 1865-07-23 i Ryssby socken Kalmar län, död 1930-06-28.
 • Vila Anna Floriana, född 1891-12-22 på Dansjö. Gift 1:o 1916-06-10 i Skara med kontorschefen hos aktiebolag Brandmaterial, före detta löjtnanten i Norrbottens reg:s reserv Gösta Alfred Johansson Hagy, från vilken hon blev skild genom Stockholms stads rådhusrätts utslag 1930-11-20, född 1890-09-23 i Karlshamn. Gift 2:o 1937-07-24 i Stockholm, Engelbrekts förs., med köpmannen Hans Carl August Bechstein (i hans första gifte), född 1904-06-20

TAB 14

Jean Edvard Magnus, (son av Edvard Magnus Christopher , Tab. 13), född 1885-02-07 Knalltorp, Kalm. Mogenhetsexamen i Växjö 1904-06-04. Volontär vid Kronobergs regemente s. å. 8/6. Elev vid krigsskolan 1905-10-05. Fanjunkare 1906-08-27. Utexaminerad s. å. 30/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 14/12. Genomgick gymnastiska centralinstitutet 1909–1912. Löjtnant vid regementet 1910-11-18. Genomgick krigshögskolan 1916–1918. Kapten 1918-11-22. Extra lärare vid gymnastiska centralinstitutet 1920–1934. OffFrIP 1922. SkytteRM. OffRumKrO 1924. RSO 1927-06-06. Överförd till övergångsstat s. å. juni 18 f. o. m. 1928-01-01. Lärare i gymnastik m. m. vid Högre allm. läroverket för gossar i Hälsingborg 1933-01-19. Avsked 1935-02-08. LingM. Gift 1:o 1914-04-07 i Hedvig Eleonora förs. i Stockholm ]] med Märta'' Frisk i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1918-12-10 med löjtnanten Carl Gustaf Erik Swartz i hans 2:a gifte, född 1887-05-18) från vilken han 1918 blev skild, född 1891-08-19 Bränninge, Stockholms län, dotter av godsägaren Gunnar Frisk och Alma Elisabet Boman. Gift 2:o 1921-12-17 i Stockholm med Florence Anne-Sofie (Flerry) Byström, född 1892-07-24 i Eksjö, dotter av översten i Östra brigadens reserv Oscar Thomas Erhard Byström och Anna Sofia Rosengren.

Barn:

 • 1. Brita Elisabet, född 1916-03-30 i Växjö stadsförs Gift 1943-09-02 i Seglora kyrka i Stockholm med disponenten Nils David Valdemar Karlén, född 1907-05-10 i Stockholm, Adolf Fredriks f.
 • 2. Jean''-Carlos Oskar Edvard, född 1922-12-01 i Stockholm.
 • 2. Dotter. Dödffödd 1933-02-10 i Stockholm, Kungsholms förs. (fb nr 17).

TAB 15

Fransisco (Frantz) August, (son av Carl Lorentz. Tab. 8), född 1819-10-25 i São Paulo i Brasilien. Furir vid Kronobergs regemente 1837-09-01. Officersexamen 1839-05-04. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente 1840-11-16. Löjtnant 1848-10-31. Kapten 1863-06-02. RSO 1867-06-04. Avsked 1875-03-19. Död 1889-06-17 Syreda. Gift 1860-07-17 Hindsekind med Selma Maria Augusta Nauclér, född 1836-12-15 i Stockholm, död 1924-11-29 i Motala, dotter av grosshandlaren Axel August Nauclér och Marie Louise Lundström.

Barn:

 • Candida Gustava Maria, född 1862-10-05 och död 1863-04-18 på Yxkullssund.
 • Fransisca Maria, född 1864-08-09 och död 1866-05-03 på Yxkullssund.
 • Hildur Berta Candida (Dida), född 1866-02-14 på Yxkullssund, död 1914-04-03 på Ivarsudde vid Norrtälje (Vätö förs., Stockholms län, db). Gift 1911-11-14 med lantbrukaren Carl Bernhard Gotthard Kempe, född 1858-05-05 å Ivarsudde.
 • Maria Zuleima (Eima), född 1867-06-22 på Yxkullssund. Gift 1891-01-28 på Udden vid Johannesberg med kamreraren Ernst Ludvig Edvall född 1863-10-07 Norrgården
 • Carl'' Axel, född 1869-12-14 på Prästtorp i Berga socken. Farmare i Kalifornien.
 • Frans Leonard, född 1871-06-10 och död 1872-12-28 på Prästtorp.

TAB 16

August Fredrik, (son av Carl Lorentz, Tab. 8), född 1831-09-01 i Santos i Brasilien. Underlöjtnant vid marinregementet 1856-11-25. Löjtnant 1861-04-09. Kapten 1873-04-04. RSO 1878-11-30. Major i armén 1881-05-13. Major och chef för Blekinge bataljon 1886-11-05. Avsked 1889-03-01. Död 1898-08-15 i Växjö. Gift 1864-07-29 (Karlskrona Amiralitetsförs.) med Helena Vilhelmina (Mina) Holmström, född 1846-05-09 (Hossmos förs. bok) i nämnda socken, död 1936-11-19 i Växjö (db nr 132), dotter av lantbrukaren Nils Holmström och Helena Ingrid Petterson.

Barn:

 • Fredrik Alexander, född 1865-06-02 i Karlskrona, liksom bröderna, död där 1867-08-03.
 • Jean, född 1866-05-17. Mogenhetsexamen 1885-06-11. Student i Lund s. å. 11/9. Jur. preliminärexamen 1887 och examen till rättegångsverken 1890-09-16. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1891-01-26. Anställd vid Malmö trämassefabriks abol:s huvudkontor i nämnda stad s. å. Direktör i nämnda bolag 1898–1900. Verkst. direktör för Strömsnäs bruks aktiebolag 1898–1904. Styrelseledamot i Svenska sulfatcellulosaaktiebolag 1900–1904. RVO 1901-11-30. RPersSLO 1902-06-00. Anställd vid New York Central & Hudson River R. R. C:o. Död 1936 i New York. Gift 1893-04-19 i Malmö (S:t Petri)–1904 med Hilma Dagmar Henrietta Frick, född 1866-09-01 i Kalmar, dotter av handlanden Oskar Rudolf Frick och Emilia Maria Vilhelmina Meurling.
 • Eugen Carlsson, född 1868-03-20, död s. å. 30/5 i Karlskrona.
 • Nils Tore, född 1874-05-29 (Aringsås förs., Kron.). Tjänsteman vid riksbankens avdelningskontor i Växjö. Genomgick sjukgymnastikkursen vid gymnastiska centralinstitutet 1896–1899. Gymnastikdirektör i Växjö. RVO 1931-06-05. Avsked från lärarebefattningen i gymnastik vid folkskoleseminariet i Växjö 1936-05-01.

Källor

1Jönköpings kyrkoarkiv. 2Sj. 3Svn. 4Ssn. 5Lk 6Lsn. 7Skp. 8Inrikes Tidningar 1763. 9At (Sch). 10At (P.).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: