:

Nordenstråle nr 1608

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Nordenstråle nr 1608 †

Adlad 1719-06-02, introd. 1720. Utdöd 1742-05-21.


1Sön. 2SK.

  • Olof Nordeman. Kronolänsman. Bodde i Nordvik i Nora socken i Ångermanland. Borgmästare i Härnösand. 1. Gift med Christina Danielsdotter i Utanö på Hemsjön.

Barn:

  • Martinus Olai Nordeman, född 1636-07-24 i Nordvik. Student i Uppsala 1651 1. Handledare i studier för en ung friherre Soop under utrikes resor 1663–1667 1. Mateseos professor vid Lunds akademi 1667. Tillträdde befattningen 1668 1. Inspektor för Östgöta nation i Lund 1668–1672 1. Tillika universitetsbibliotekarie 1683-03-22. Död 1684-01-08. 'Han bestred även någon tid räntmästar- samt sekreterarsysslorna vid nämnda universitet och blev 1682 anbefalld att gå ungdomen tillhanda med undervisning i franska språket. Var en ganska kunnig matematiker.'. Gift 1672-04-30 med Anna Catharina Ehrenborg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1686-05-28 med jur. professorn vid Lunds universitet Johan Lundersten, född 1646-07-22 i Lundby prästgård, Göteborgs och Bohus län, död 1713-05-26 i Lund, och i detta gifte moder till ryttmästaren Anders Lundersten, adlad Rosensten 1719, men ej introd.) 2, född 1651, död 1720, dotter av kommissarien Jöns Michelsson, adlad Ehrenborg, och Anna Gjedde.

Barn:

  • Olof Nordeman, adlad Nordenstråle, född 1683-07-29 (enl. vapnet i Överselö kyrka ), döpt s. å. 12/8 i Lund. Student i Lund 1696-07-17. Auskultant i Svea hovrätt 1706-03-06. Vice notarie därst. 1709-06-03. Advokatfiskal i drottning Hedvig Eleonoras livgeding 1710-07-10. Häradshövding i Gripsholms, Räfsnäs och Eskilstuna län 1713. Guvernementssekreterare i nämnda livgeding 1714-04-21. Assessor i Åbo hovrätt 1718-09-23. Extra ordinarie assessor i förstn. hovrätt 1719. Adlad s. å. 2/6 (introd. 1720 under nr 1608). Ord. assessor 1721-08-17. Revisionssekreterare 1727-10-13. Justitiekansler 1737-02-22. Riksråd 1739-03-31. Tillika preses i lagkommissionen s. å. 12/4. Kansler vid Lunds universitet s. å. 10/7. Död ogift 1742-05-21 i Stockholm och slöt således själv sin adl. ätt samt begraven i Överselö kyrka, Södermanlands län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: