Falkenstedt nr 1999

Från Adelsvapen-Wiki

1999.jpg

Adliga ätten Falkenstedt nr 1999

Adlad 1770-01-23, introducerad 1773.

Falkenstedt A199900.jpg

TAB A

Johan Ersson, död 1671, borgare och skeppare, gift med Catharina Michelsdotter.

Barn:

TAB B

Johan Falk, (son av Johan Ersson), av en gammal borgarsläkt, som från äldre tider varit bosatt i Stockholm, född i Stockholm 1665-02-08. Bryggarålderman i Stockholm. Död 1742-07-23 i Stockholm. Riksdagsman i borgareståndet, Gift 1694-01-18 med Maria Hentzig, född 1675-07-01, död 1741-09-30, dotter av bryggaråldermannen Per Ersson Hentzig och Maria Olofsdotter Berg.

Barn:

 • Johan, d. y., f. 1698, bryggmästare, † 1736.
 • Per Johan Falk, född 1701-12-07 i Stockholm. Se Tab 1
 • Fredrik, f. 1707, bryggare, † 1734.
 • Carl, f. 1705, ägare till faderns bryggeri, † 1764, gift med Anna Catharina Åbrink, levde 1767.
 • Rebecka Charlotta, f. 1711, † 1751, g. 1739 med råd­mannen i Stockholm Samuel Ekermann i hans 2:a gif­te (g. 1:o 1726 m. Christina Glock, f. 1709, † 1738), f. 1701, † 1754.
 • Ytterligare 4 döttrar.

[EÄSSA; SBL.T2 s700,704;SBL:15 sl45f; ÖÄ:4 s89]

TAB 1

Per Johan Falk, (son av Johan Falk tab b) född 1701-12-07 i Stockholm. Student i Uppsala 1714. Auskultant vid rådhus- och kämnärsrätterna i Stockholm 1726 (Srr.). Kanslist i borgarståndets kansli 1726 (Srr.). Assistent i Stockholms stads handelskollegium 1727-05-07. Notarie vid Stockholms norra förstads kämnärsrätt 1731-09-17. Civilnotarie vid Stockholms norra förstads kämnärsrätt 1735-06-07. Notarie vid stadens kämnärsrätts civilprotokoll 1740-02-29. Rådman i Stockholm 1747-07-23. Direktör över auktionsverket 1747 (Srr.). Politieborgmästare i Stockholm 1758-12-30, död 1782-04-07 i Stockholm och begraven 1782-04-12 i Katarina kyrka. 'Han var tvenne gånger vald till riksdagsman och båda gångerna ledamot av sekreta utskottet.' Hans söner blevo 1770-01-23 för faderns förtjänster adlade med namnet Falkenstedt (båda introducerade 1773 under nr 1999). Gift 1752 med Beata Regina Tersmeden, född 1719-07-13, död 1765-08-05 på Kolsva bruk i Bro socken, Västmanlands län, dotter av brukspatronen Tomas Tersmeden och Johanna Margareta Djurklow, samt brorsdotter till bergsrådet Jakob Tersmeden, adlad Tersmeden C.

Barn:

 • Adolf Fredrik Falk, adlad Falkenstedt, född 1757. Kansliråd. Död 1831. Se Tab. 2.
 • Johan Reinhold Falk, adlad Falkenstedt, född 1760-09-11 i Stockholm. Såsom student i Uppsala adlad 1770-01-23 (introducerad 1773 under nr 1999). Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1776-09-26. Riddarhusfiskal 1777-06-11. Tillika sekreterare i kanslirätten 1780-01-02. Lagmans titel 1785-05-03. Avsked från riddarhusfiskalstjänsten 1786-05-02. Död ogift 1812-09-26 på Brotorp i Lindesbergs landsförsamling, Örebro län, och slöt själv sin ättegren.

TAB 2

Adolf Fredrik Falk, adlad Falkenstedt, (son av Per Johan Falk, Tab. 1), född 1757-10-28 i Stockholm. Såsom student i Uppsala adlad 1770-01-22 (introducerad 1773 under nr 1999). Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium 1775-07-11. Kopist i kanslikollegium 1775-11-07. Kanslist 1779-03-23. Registrator 1780-05-29. Avsked 1786 med protokollsekreterares karaktär. Kansliråds n. h. o. v. 1818-05-11. Död 1831-03-18 på Choisie vid Örebro och begraven på Hovsta kyrkogård, Örebro län. Gift 1784-11-16 i Fellingsbro kyrka, Örebro län med Maria Lovisa Svedenstierna, född 1762-12-28, död 1804-03-16 Kåfö

 • Barn:.
 • Hedvig Beata, född 1786-12-28 i Kils socken, Örebro län, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Död 1823-03-28 i Hjulsjö prästgård. Gift 1818-09-29 med kyrkoherden i Hjulsjö pastorat av Västerås stift Per Ljungberg i hans 1:a gifte (gift 2:o 1824 med sin svägerska Johanna Ulrika Falkenstedt, född 1790, död 1863), född 1775-03-26 i Västra Våla socken, Västmanlands län, död 1853-09-02 i Hjulsjö prästgård [Hm].
 • Fredrika Lovisa, född 1788-08-07. Stiftsjungfru. Död 1802-06-11 på Kåfö.
 • Christina Charlotta, född 1789-08-15. Stiftsjungfru. Död ogift 1860-11-21 i Nora.
 • Johanna Ulrika, född 1790-02-16. Död 1863-04-30 (10/4) i Nora och begraven på Hovsta kyrkogård. Gift 1824-10-26 på Kolsva bruk i Bro socken, Västmanlands län med sin svåger kyrkoherden Per Ljungberg i hans 2:a gifte, född 1775, död 1853.
 • Per Adolf, född 1792. Kammarjunkare. Död 1859. Se Tab. 3
 • Johan August, född 1793. Överstelöjtnant. Död 1857. Se Tab. 8.
 • Sofia Regina, född 1795-08-16. Stiftsjungfru. Död 1811-07-23 på Kåfö.
 • Fredrik Vilhelm, född 1797. Fänrik och handlande. Död 1868. Se Tab. 11.
 • Carl Reinhold, född 1801-05-05. Fänrik vid Närkes regemente 1817-10-14. Död 1819-07-08 på Åtorps gästgivaregård i Nysunds socken, Örebro län.

[VåsHm:II:2 s600]

TAB 3

Per Adolf, (son av Adolf Fredrik Falk, adlad Falkenstedt, Tab. 2), född 1792-02-12 i Kils socken, Örebro län. Student i Uppsala (KrAB.). Auskultant i Svea hovrätt (KrAB.) 1811-06-26. Bataljonsadjutant (KrAB.) 1812-09-28. Fänrik vid norra skånska infanteriregementet 1813-02-02. Löjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1816-01-16. Kammarjunkare (KrAB.) 1820-02-28. Avsked från regementet med tillstånd att såsom löjtnant kvarstå i armén 1822-06-15. Avsked ur krigstjänsten 1836-06-15. Död 1859-10-10 i Växjö. Innehade ett penningfideikommiss. Gift 1818-09-22 på Svabesholms kungsgård i Södra Mellby socken, Kristianstads län med Catharina Carolina Gustava Psilanderskjöld, född 1801-04-21 i Köpinge socken, Kristianstads län, död 1885-03-08 i Stockholm, dotter av krigsrådet Nils Georg Psilanderskjöld B, och Margareta Maria Berg.

Barn:

 • Per Fredrik Nils Ferdinand Evergistus, född 1818. Bataljonsadjutant. Död 1879. Se Tab. 4.
 • Oskar Verner Carl August Alexis, född 1821. Notarie. Död 1889. Se Tab. 7.
 • Gustava Fredrika Maria Emilia Aurora Constantia Viktoria, född 1833-03-16 i Växjö. Stiftsjungfru. Död ogift 1905-10-25 i Stockholm.

TAB 4

Per Fredrik Nils Ferdinand Evergistus (Fritz), (son av Per Adolf, Tab. 3), född 1818-10-21 i Växjö. Volontär vid Kronobergs regemente 1834. Bataljonsadjutant vid Kronobergs regemente. Sedermera skådespelare vid åtskilliga landsortsteatrar. Död 1879-08-29 i Stockholm. Innehade efter faderns död ovannämnda penningfideikommiss, som sedermera överflyttats till fastighet i Södertälje. Trolovad 1851-07-11 med Anna Sofia Wickman, död 1854.

Barn:

 • Adolf Fredrik Viktor Constantin, född 1851. Restauratör. Se Tab. 5.

TAB 5

Adolf Fredrik Viktor Constantin, (son av Per Fredrik Nils Ferdinand Evergistus, Tab. 4), född 1851-05-27 i Stockholm. Först kypare, därefter en tid restauratör på ångbåten Bore. Innehar såsom fideikommiss gården nr 17 vid Torekällgatan i Södertälje. Död 1936-02-25 i Stockholm (Oscars db). Gift 1875-08-26 i Stockholm med Laura Lovisa Blomqvist, född 1855-08-25 i Eskilstuna ]], död 1932-09-04 (Stockholm Hedvig Eleonora, db nr 199), dotter av besiktningsrustmästaren Lars Johan Blomqvist och Johanna Helena Lindblad.

Barn:

 • Gustaf Adolf Fredrik Laurentius, född 1875-01-17 i Stockholm, liksom alla syskonen. Maskinist. Gift 1912-02-03 i Stockholm, Johannes förs. ]] med Anna Maria Olsson, i hennes 2:a gifte (gift 1:o Lindström), född 1858-07-16, död 1930-07-23 i Stockholm (Jakobs förs., db nr 52).
 • Curt Adolf Fredrik, född 1876-05-11. Med honom utslocknade denna adliga ätt
 • Nils Adolf Fredrik, född 1877. Musikfanjunkare. Se Tab. 6
 • Uno Axel Vilhelm, född 1878-05-28, död 1881-05-12 i Stockholm.
 • Vanda Viktorine Constance, född 1879-11-13, död 1880-08-06 i Stockholm.
 • Uno Viktor Constantin, född 1881-09-18, död 1882-08-21 i Stockholm.
 • Lilly Viktoria Fredrika, född 1884-07-14 i Skeppsholms förs. Gift 1911-10-01 i Stockholm, Oscars förs. ]] med bokhandelsmedhjälparen Oskar Ivar Lindgren, född 1887-10-02 i Stockholm, död 1922-09-04.
 • Gurly Aurora Constance, född 1886-08-23. Gift 1915-03-30 i Lund ]] med byråchefen, jur. doktor Carl Vilhelm Ulf Kuylenstierna, född 1889.
 • Ebba Maria Teresia, född 1889-05-06. Gift 1913-08-23 i Stockholm, Oscars förs. ]] med juveleraren Carl Erik Eskil Björkqvist, från vilken hon blev skild 1917-06-07, född 1885-08-18.
 • Fritz Adolf Torbjörn, född 1894-08-10. Bokhandelsmedhjälpare i J. E. Dahlbergs bokhandel i Stockholm 1917-04-23. Död 1918-10-15 i Stockholm, Oscars förs..

TAB 6

Nils Adolf Fredrik, (son av Adolf Fredrik Viktor Constantin, Tab. 5), född 1877-04-20 i Stockholm. Harmonist vid Göta livgarde 1890-03-10. Vice korpral vid Göta livgarde 1895-11-10. Avsked 1897-11-13. Trumpetare vid Smålands husarregemente 1897-11-14. Skvadronstrumpetare 1899-11-30. Sergeant 1901-07-01. Avsked 1903-12-31. Musiksergeant i Smålands husarregementes reserv 1904-01-21. Återinträdde i tjänst på stat vid regementet 1905-06-05. Avsked 1907-10-31. Musiksergeant vid 2. livgrenadjärregementet 1908-01-31. Avsked 1909-05-21. Musiksergeant vid livgardet till häst 1909-05-28. Musikfanjunkare vid livgardet till häst 1915-11-09. Svärdsman 1920-03-12. Överförd på övergångsstat 1926-09-04. Död 1933-02-16 i Stockholm (Hedvig Eleonora) Gift 1909-10-09 i Stockholm, Jacobs förs. med Signe Vilhelmina Herlin, född i Stockholm 1878-02-16.

Barn:

 • Maud Olga Signe Louise, född 1912-05-11 i Stockholm, liksom systrarna. Gift 1934-12-23 i Stockholm med inköpschefen Torsten Walin, född 1902-04-17.
 • Barbro Margareta Signe Louise, född 1916-05-08 i Stockholm. Gift 1939-10-23 i Uppsala domk.förs. med kassören Bo Malmström, född 1903-10-12 i Norrköpings Norra förs.,
 • Elsa Marika Signe Louise, född 1920-07-27

TAB 7

Oskar Verner Carl August Alexis, (son av Per Adolf, Tab. 3), född 1821-03-06 i Torrlösa socken, Malmöhus län. Student i Lund 1836-12-11. Kameralexamen 1838 och kansliexamen 1838. Extra ordinarie kanslist i sjöförsvarsdepartementet 1841. Kanslist i förvaltningen av sjöärendena 1846. Tillförordnad lotsbokhållare 1847. Registrator 1853-09-13. Notarie 1853-12-16. RVO 1870-06-11. Avsked 1886-04-09. Död 1889-12-27 i Stockholm. Gift 1853-09-01 Prinsnäs med friherrinnan Hilda Teresia Armfelt, född 1819-11-17 på Virestanäs i Virestads socken, Kronobergs län, död 1905-06-19 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten, friherre Axel Vilhelm Armfelt, och Helena Sandström.

Barn:

 • Anna, född 1857-02-10 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1917-09-28 i Stockholm, Kungsholms förs..

TAB 8

Johan August, (son av Adolf Fredrik Falk, adlad Falkenstedt, Tab. 2), född 1793-05-29 i Kils socken, Örebro län. Fänrik vid Närkes lantvärn 1803-07-03. Fänrik i armén 1809-08-15. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1810-11-27. Sekundlöjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1812-07-14. Övergick vid regementes delning 1812 till Närkes regemente. GMtf. Kapten i armén 1819-10-12. Kapten vid Närkes regemente 1820-02-15. RSO 1829-08-31. 2. major vid Närkes regemente 1837-11-17. Överstelöjtnant i armén 1842-04-06. Avsked ur krigstjänsten 1849-02-23. CXIVJoh.medalj. Död 1857-11-03 i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven på Hovsta kyrkogård Örebro län. Han bevistade kriget mot Norge 1808–09 och fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Gift 1822-06-20 på Utön, Stockholms län med sin kusin Hedvig Christina Rothoff, född 1790, död 1856-09-13 i Stockholm, dotter av sekreteraren Lorentz Anton Rothoff och Ulrika Charlotta Svedenstierna.

Barn:

 • Adolf Anton Robert, född 1823. Löjtnant. Död 1852. Se Tab. 9

TAB 9

Adolf Anton Robert, (son av Johan August, Tab. 8), född 1823-04-12 i Örebro. Fanjunkare vid Närkes regemente 1839-08-16. Underlöjtnant vid Närkes regemente 1844-07-16. Löjtnant 1850-05-18. Död 1852-07-15 genom olyckshändelse (drunkning i Mälaren) under en resa från Örebro till Söderköpings badinrättning och begraven på Hovsta kyrkogård. Gift 1849-09-18 i Stockholm med Carolina Matilda Charlotta Heijkenskjöld i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1853-09-10 Christinelund, med löjtnanten vid flottans mekaniska kår Carl Thorsell, född 1822-01-09 i Karlskrona, död 1878-05-25 i Ronneby) (B. G. Geijer till Uddeholm och hans ättlingar.), född 1822-08-25 på Yxe bruk i Lindesbergs socken, Örebro län, död 1900-01-10 i Stockholm, dotter av krigsrådet Adolf Detlof Heijkenskjöld, och Lovisa Vilhelmina Geijer.

Barn:

 • Ernst August Robert, född 1850. Agronom. Se Tab. 10
 • Hedvig Berta Matilda, född 1851-10-12 i Örebro, död 1912-05-04 i Åby i Strängnäs landsförsamling. Gift 1873-01-16 i Ronneby med lantbrukaren, sedan handlanden i Chicago Johan Emil Hultman i hans 2:a gifte (gift 1:o 1863-06-21 i Vankiva socken, Kristianstads län, med Eva Ulrika Sofia Ehrenborg, från vilken han blev skild, född 1845-01-09, död 1904-01-05 i Hälsingborg, dotter av löjtnanten Christian Henrik Ehrenborg, och Amalia Eleonora Ehrenborg), född 1835-08-07 i Karlskrona, död.

TAB 10

Ernst August Robert, (son av Adolf Anton Robert, Tab. 9), född 1850-08-25 i Örebro. Genomgick sex klasser av Lyceum i Stockholm. Bruksbokhållare 1866–1867. Genomgick lantbruksskola 1870–1871. Ägde Eringsboda Storgård i Eringsboda socken, Blekinge län och hus i Ronneby 1880–1893. Äger lägenhet i Långgöl i Ronneby socken, Blekinge län sedan 1893. Gift 1:o 1881-06-20 i Karlskrona med Botilda Charlotta (Thilda) Svensson i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1863-09-25 i Fridlevstad ]] med landstingsmannen Håkan Petterson, död 1874-09-10), född 1835-05-24 ]] Bostorp s socken, Blekinge län, död 1889-04-12 på Eringsboda Storgård i Eringsboda socken, Blekinge län, dotter av kronofjärdingsmannen och hemmansägaren Sven Thorsson och Ingrid Jonsdotter. Gift 2:o 1894-06-22 på Eringsboda Storgård med Hilda Liljegren, född 1870-01-10 på Åby i Algutsboda socken, Kronobergs län, dotter av husaren Johan Liljegren och Fredrika Lord.

Barn:

 • 2. Oskar Fredrik Robert, född 1895-09-22 på Långgöl, liksom syskonen. Agronom. Död 1918-11-17 på Långgöl, Ronneby landsförs..
 • 2. Asta Matilda, född 1900-10-26, död 1935-02-05 i Västervik (Karlskrona stadsförs., db).
 • 2. Anna Valborg, född 1903-08-17 i Ronneby landsförs.,
 • 2. Ludvig Selim Reinhold, född 1907-07-16, död 1940-02-10< i Långgöl i Ronneby genom olyckshändelse och där begraven.
 • 2. Berta Linnea, född 1911-07-16< i Ronneby landsförs., död 1934-07-10 i Värnamo och där begraven.

TAB 11

Fredrik Vilhelm, (son av Adolf Fredrik Falk, adlad Falkenstedt, Tab. 2), född 1797-01-13 i Kils socken, Örebro län. Sergeant vid Värmlands fältjägareregemente 1812-04-09. Fänrik vid Södermanlands regemente 1815-11-14. Avsked 1819-08-03. Handlande i Lindesberg 1827. Död i Lindesberg 1868-04-02. Gift 1824-07-30 Böcklinge med Eva Ulrika Goës, född 1794-04-20, död 1882-03-09 i Lindesberg, dotter av majoren Johan Fredrik Goës, och Johanna Hjewert.

Barn:

 • Adolf Fredrik Alexander, född 1825-05-03. Gårdsägare i Lindesberg. Se Biografica. Död i Lindesberg ogift 1899-06-13.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.