:

Carlheim-Gyllensköld nr 1661

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig

Adlad Carlheim 1719-09-25, introducerad 1720. Erhöll 1744 tillstånd att upptaga den besläktade ätten Gyllenskölds namn och kalla sig Carlheim-Gyllensköld.

Carlheim C-Gyllenskö A166100.png

TAB 1

Håkan Carlheim, adlad Carlheim född 1660-05-22 i Karlstad, † ogift 1729-10-10 i Stockholm och slöt således själv sin ättegren samt begraven i Riddarholmskyrkan. Såsom skolpilt och gymnasist i Karlstad kallade han sig Ekeroth och antog namnet Carlheim först då han blev student i Uppsala. (son av Bengt Svensson, se adliga ätten Gyllensköld, tab 1). Student i Uppsala 1677-03-07. Notarie vid reduktionskommissionen i Livland 1680 och tillika vice sekreterare vid lantdagen. Efter återkomsten till Sverige extra ordinarie tjänsteman i riksarkivet och sekreterare hos kunglig rådet greve Erik Lindschöld 1687. Vice fiskal i kammar- och kommerskollegium 1691. Advokatfiskal i kommerskollegium 1697-08-30. Assessor i kommerskollegium (Åk.) Ägde 1702 Västra Ekedal i Värmdö skeppslag. 1714-03-09. Ledamot av utredningskommissionen (Åk.) 1719-08-25. Adlad 1719-09-25, jämte sina brorssöner Svante och Bengt Gustaf med namnet Carlheim (introducera 1720 under nr 1661). Tillsyningsman vid rasp- och spinnhuset i Stockholm (Åk.). Han har översatt Cypriani bok om dödligheten, tryckt i Stockholm 1716.

TAB 2

Bengt Gustaf Carlheim, adlad Carlheim, (son av Volmar Carlheim, se adliga ätten Gyllensköld, tab 3), född 1695 i Stockholm. Student i Uppsala 1701-01-11. Volontär vid livgardet 1712. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1713. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1716-08-12. Konfirmations fullmakt 1716-12-13. Löjtnant 1718-06-16. Adlad 1719-09-25 jämte sin farbroder Håkan och sin kusin Svante Carlheim, med namnet Carlheim (introducerad 1720 under nr 1661). Reste 1719 utrikes och † ogift i Danzig, samt slöt således själv sin ättegren.

Nyere forskning viser, at Bengt Gustaf Carlheim ikke døde i Danzig, men i 1750 i Bergen i Norge. Han blev gift i Tyskland, formentlig i Niedersachsen, omkring 1727 med Barbara Maria Meyer, født omkring 1700 som datter af en rådmand i byen Rethem. Efter en kort periode i England kom de omkring 1729 til Norge, hvor han blev ansat som underofficer (1734-05-11 omtalt i en militærrulle som capitaine des armes, dvs.højeste underofficerscharge) ved Søndre Sunnhordlanske kompagni af 2. Bergenhusiske Infanterie Regiment. Frasagde sig adelstitlen. De boede indtil ca. 1740 ved Rosendal, Kvinnherred. 1741-05-10 blev han overtoldbetjent i Bergen. (Kilde: "Rentekammerets Norske Bestallinger 1660-1814": Carlheim, Bent Gustav, overtoldbetjent ved Bergens toldsted i avg. Jens Petersen Ravns sted 10 mai 1741. Bent Gustav, best. av 10 mai 1741 som overtoldbetjent ved Bergens toldsted konf. 19 mai 1747). Han døde 1750-02-04 i Bergen og blev begravet 1750-02-11 fra Nykirken. Hustruen flyttede derefter på gården Frechoug (nuv. Frekhaug) på Holsnøy eller på Herløya (nuv. Herdlo) nord for Bergen. Hun døde 1750 og blev begravet 1759-09-26 fra Hamre kirke på Osterøy. Skifte afholdt 1759-09-20. (Kilde: Skifteregister for Nordhordland sorenskriverembete 1702-1857 s. 861, skifteprotokol 4b dækker 1760-63). De fik 6 børn: Johan Carlheim (f. ca. 1728 i Tyskland, d. mellem 1759-1811 formentlig i Tyskland), Woldemar Carlheim (døbt 1729-03-12 i Kvinnherred, kom til søs), Christian Carlheim (døbt 1731-08-04 i Kvinnherred, død mellem 1762-1768, købmand i Bergen, gift med Olave Maria Holck, død 1801-09-20 i Ebeltoft), Alexander Leopold Carlheim (døbt 1734-06-05 i Kvinnherred, død 1778 i Holden (Holla), Telemark, sognepræst i Hollen, gift med 1770-01-08 med Margrethe Elisabeth Wølner, døbt 1738-12-10 i Strømsø (Drammen), død 1790-06-05 i Holden), Frantz Heinrich von Carlheim (døbt 1736-07-22 i Kvinnherred, begravet 1764-01-16 i Holden, officer i Danmark og Norge, ugift). Pige med ukendt navn (f. ca. 1745 formentlig i Bergen). (Henrik Andresen)

TAB 3

Svante Carlheim, adlad Carlheim, sedermera Carlheim-Gyllensköld, (son av Johan Carlheim, se adliga ätten Gyllensköld. tab 2), född 1686-05-07 Växnäs s landsförs Värmlands län. Volontär vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1712-02-06. Fänrik vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1713-04-06. Löjtnant vid Bohusläns dragoner 1716-04-06. Adlad 1719-09-25, jämte sin farbroder Håkan och sin kusin Bengt Gustaf Carlheim, med namnet Carlheim, men fick sedermera, 1744, tillstånd att även upptaga sin barnlös avlidne farbroders, häradshövdingen Sven Carlheims, adlad Gyllensköld, adlad namn och kalla sig Carlheim-Gyllensköld (introducerad 1720 under nr 1661). Ryttmästare vid adelsfanan 1719-10-15. Avsked 1720-05-30. Vice korpral vid livdrabantkåren 1747-07-29. Majors avsked 1747-10-01. RSO 1750-04-17. † 1758-03-10 Askeryd. Han bevistade 1718 års fälttåg i Norge och därunder belägringarna av Kristiania och Fredrikshald. Gift 1:o 1721 med Sofia Maria Schröder, adlad Köppen, född 1691, † 1741-08-28 på Askeryd, dotter av handelsmannen Frans Schröder och Sara Tham, syster till kommerserådet Sebastian Tham, adlad Tham. Gift 2:o 1744-05-15 (25/5) i Karlskrona med Eva Charlotta Rosenström i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1734-08-20 med kommendören Mikaël Spalding, i hans 2:a gifte, † 1741), född 1712-02-17 † 1796-05-25 i Eksjö, dotter av justitiarien Carl Rosenström, och friherrinnan Barbara von Otter.

Barn:

 • 1. Johan Reinhold, född 1722 † ogift skjuten i slaget vid Lowositz i Böhmen. Löjtnant i preussisk tjänst.
 • 1. Frans Ludvig, född 1723, † 1739.
 • 1. Håkon Gustaf, född 1724-11-27 Toarp. Volontär vid adelsfanan 1740. Förare vid Rutensparres regemente 1742. Korpral vid adelsfanan 1743. Reste till Frankrike 1745. Sekundlöjtnant vid regementet Royal Suédois 1745. Grenadjärlöjtnant 1747. Premiärlöjtnant 1748 och kapten vid regementet Royal Suédois 1755. Kornett vid adelsfanan 1750-07-17. Löjtnant vid adelsfanan 1752-10-30. RSO 1759-04-28. Ryttmästare 1763-12-08. Genom byte transporterades till Smålands kavalleriregemente 1772-03-18. Avsked med pension 1772-04-08. † ogift 1794-04-04 i Eksjö.
 • 1. Sara Helena, född 1726, levde änka 1799. Gift 1752-09-15 på Askeryd med ryttmästaren Carl Gustaf Gyllenspetz, i hans 2:a gifte, född 1718, † 1768.
 • 1. Anna Beata, född 1728, † 1730 på Blänkaholm Hjorteds socken, Kalmar län och begraven 1730-10-22.
 • 1. Ulrika Eleonora, född 1730-10-28, † 1730-12-24 på Blankaholm.
 • 1. Hedvig Sofia, † ogift 1807-08-01 i Eksjö nära 77 år gammal.
 • 1. Anna Catharina, född 1733-07-28 på Blankaholm, † där 1733 och begraven 8/8.
 • 1. Adolf Otto, född 1734. Löjtnant. † 1803. Se Tab. 4
 • 1. Fredrika Maria, född 1736, † ogift 1807-02-27 Göberga
 • 1. Axel Vilhelm, döpt 1737-07-26 på Askeryd, † där 1739-08-25.
 • 1. Anna Charlotta, döpt 1739-02-07 på Askeryd, † där 1739 och begraven 2/9.
 • 1. Ulrika Aurora, född 1739, † ogift 1809-03-04 i Eksjö.
 • 2. Carl Henrik, född tvilling 1745. Major. † 1791. Se Tab. 10
 • 2. Barbara Christina, född tvilling 1745-02-26 på Askeryd, † 1824-06-06 i Eksjö. Gift 1768-11-04 på Askeryd med kornetten Adolf Fredrik von Hartmansdorff, född 1744, † 1795.
 • 2. Sofia Charlotta, född 1748-09-30 på Askeryd, † 1836-09-25. Gift 1768-11-01 på Askeryd med ryttmästaren Alexander Mauritz von Hagendorn, född 1739, † 1799.
 • 2. Salomon, född 1751-03-26 på Askeryd, † där 1753-02-16
 • 2. Svante Mauritz, född 1753. Överstelöjtnant. † 1810. Se Tab. 21.

TAB 4

Adolf Otto, (son av Svante Carlheim, adlad Carlheim, sedermera Carlheim-Gyllensköld, tab 3), född 1734. Antagen till krigstjänst 1751. Sergeant vid hessensteinska regementet 1759-01-25. Livdrabant 1760-10-07. Löjtnants avsked 1766-04-22. † 1803-09-15 i Linköping. Gift 1764-04-27 Näs med Elisabet Justina Enander, född 1748-02-23, † 1814-03-27 i Linköping, dotter av kaptenen Johan Gustaf Enander och hans 2:a fru Vendla Charlotta Winter.

Barn:

 • Svante Gustaf, född 1765-01-07 på Näs, † strax efter dopet.
 • Johon Adolf, född 1766. Major. † 1814. Se Tab. 5
 • Charlotta Sofia, född 1770-04-02 Karleby, † ogift 1834-06-23 i Linköping.
 • Elisabet Catharina, född 1772-01-06 på Karleby, † ogift 1838-03-01 på Stora Hultrum i Vireda socken, Jönköpings län.
 • Gustaf, född 1774-12-01 Runefall Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1784-06-12. Sergeant vid livgrenadjärregementet 1792-05-22. Fänrik vid livgrenadjärregementet 1793-07-09. Kammarpage hos konungen 1797-05-19. Löjtnant i armén 1802-03-10. Placerad på Närkes och Värmlands regemente 1803-06-18. Avsked från regementet 1808-02-15. Löjtnant vid Upplands lantvärnsbrigad (KrAB) 1808-04-03. Kapten i armén 1809-02-23. Avsked 1811-04-10. † 1829-01-28 på Skullebo i Skeda socken, Östergötlands län. Gift 1826-01-22 Föllingsö
 • Maria Vendla, född 1778-07-10 på Runefall, † ogift 1829-11-04 i Linköping.
 • Svante Henrik, född 1781. Hovsekreterare. † 1857. Se Tab. 7

TAB 5

Johan Adolf, (son av Adolf Otto, tab 4), född 1766-12-22 Karleby. Antagen i krigstjänst 1778. Sergeant vid Kronobergs regemente 1779. Transportera till Östgöta infanteriregemente 1784-05-22. Fanjunkare vid blå husarregementet i Skåne 1786. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1788-07-23. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1792-08-10. Kapten 1797-12-11. RSO 1802-12-09. Major i armén 1809-06-29. Avsked 1812-01-14. † 1814-04-19 Fridensborg. Han bevistade, bl a 1789 och 1790 års finska krig, varunder han fick en svar kontusion. Gift 1:o 1792-10-19 Fröstad s socken, Östergötlands län med Fredrika Christina Hadorph, från vilken han 1802-07-24 blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1785-02-27 med fänriken Joakim Christoffer von Castanie, född 1758, † 1790), född 1760-05-16 Hesselby, † 1833-06-05 i Linköping, dotter av majoren Johan Hadorph och Catharina Charlotta Gyllenqvist. Gift 2:o 1802-11-05 med Elisabet Rimnius i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1818-03-17 på Fridensborg med bataljonsläkaren Anders Lundeblom, född 1795-01-13 i Stockholm, † 1818-08-08 på Fridensborg), född 1769, † 1845, dotter av kornetten Samuel Leonhard Rimnius och Anna Helena Engelcrona.

Barn:

 • 1. Johan Otto, född 1793-08-05 på Fröstad, † 1816-08-02 i Eksjö.
 • 1. Elisabet Eleonora, född 1794-11-17, † 6 dagar gammal på Hesselby.
 • 1. Jeannette Amalia, född 1796-05-08 på Stora Åby i likanämnd socken Östergötlands län. Stiftsjungfru. † 1839-07-22. Gift 1818-03-17 på Fridensborg med kaptenen Bengt Henrik Wästfelt, i hans 1:a gifte, född 1791, † 1852.
 • 1. Leonhard Vilhelm Mauritz, född 1797-10-07 på Stora Åby, † ogift 1830-04-27 i Stockholm.
 • 1. Vilhelm Reinhold, född 1798. Kapten. † 1856. Se Tab. 6

TAB 6

Vilhelm Reinhold, (son av Johan Adolf, tab 5), född 1798-11-19 på Stora Åby. Sergeant vid 2. livgrenadjärregementet 1815-01-31. Fänrik vid Jönköpings regemente 1817-03-18. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1827-10-03. 2. Löjtnant 1831-10-19. 1. Löjtnant (KrAB) 1834-01-01. 2. Kapten (KrAB) 1842-11-05. 1. kapten (KrAB) 1846-04-21. RSO 1853-04-28. Avsked 1853-05-04. † 1856-08-24 på kaptensbostället Jordstorp i Gränna landsförs Gift 1845-12-28 på Stora Hultrum i Vireda socken, Jönköpings län med sin kusin, stiftsjungfrun Abela Mariana Elisabet Carlheim-Gyllensköld, född 1814-02-22 på Stora Hultrum, † 1890-01-30 i Askeryds prästgård Jönköpings län, dotter av hovsekreteraren Svante Henrik Carlheim-Gyllensköld och Anna Charlotta Hammarberg.

Barn:

 • Hilma Amalia Charlotta Vilhelmina född 1846-10-21 på Jordstorp, † 1923-02-09 i Jönköping Kristine/F. Stiftsjungfru. Gift 1867-11-19 i Viredaholm med kyrkoherden i Linköpings stift senare Risinge Anders Graneli född 1835-04-29 i Broby sn/L, † 1903-01-04 i Risinge prästgård.
 • Anna Ida Mariana, född 1854-03-04 på Jordstorp, † ogift 1911-09-04 i Linköping.

TAB 7

Svante Henrik, (son av Adolf Otto, tab 4), född 1781-03-21. Underofficer vid Östgöta kavalleriregemente 1787. Engagerad vid mekaniska kontoret i Stockholm 1796. Avsked ur krigstjänsten 1803-03-10. Hovsekreterares fullmakt 1814-10-27. Salpetersjuderiunderstyresman i Jönköpings län. † 1857-01-30 på Stora Hultrum i Vireda socken, Jönköping. Gift 1809-01-25 på Viredaholm i nämnda socken med Anna Charlotta Hammarberg, född där 1782-12-25, † 1843-09-09 på Stora Hultrum, dotter av överstelöjtnanten Carl Adolf Hammarberg, och Anna Thorstensdotter.

Barn:

 • Charlotta Sofia Henrietta, född 1810-09-04 på Stora Hultrum. Stiftsjungfru. † 1858-03-09 Nynäs. Gift 1834-12-28 på Stora Hultrum med kaptenen Filip Printzensköld, född 1806, † 1868.
 • Henrik Adolf Oskar, född 1812. Kammarjunkare och byråchef. † 1889. Se Tab. 8.
 • Abela Mariana Elisabet, född 1814-02-22 på Stora Hultrum. Stiftsjungfru. † 1890-01-31 i Askeryds prästgård. Gift 1845-12-28 på Stora Hultrum med sin kusin, kaptenen Vilhelm Reinhold Carlheim-Gyllensköld, född 1798, † 1856.
 • Anna Maria Margareta, född 1819-03-30 på Stora Hultrum. Stiftsjungfru. † ogift 1846-12-14 på nämnda egendom.
 • Fredrik Vilhelm, född 1822-07-08 på Stora Hultrum. Volontär vid Jönköpings regemente 1837-07-19. Sergeant utan lön 1839-03-07. Officersexamen 1840-04-30. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1841-08-20. Löjtnant 1851-06-25. Kapten 1864-07-05. RSO 1868-06-03. Major i armén 1878-05-18. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1878-05-18. Avsked ur krigstjänsten 1882-05-12. Verkställande direktör i Tranås folkbank 1885–1890. † ogift 1896-02-07 i Tranås.

TAB 8

Henrik Adolf Oskar, (son av Svante Henrik, tab 7), född 1812-07-19 på Stora Hultrum. Student i Uppsala 1830. Examinerade till rättegångsverken 1833. Extra ordinarie kanslist i kungliga kansliet 1835. Auskultant i Svea hovrätt 1835. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt. Kammarjunkare 1840-01-07. Kanslist i justitiestatsexpeditionen 1840-12-14. Byråchef och expeditionssekreterare i justitiestatsexpeditionen 1842-08-02. Ledamot av statistiska beredningen 1858-07-22. RNO 1860-05-05. Byråchef för statistiska ärenden i justitiedepartementet 1876. RRS:tAO3kl. Avsked 1879-01-31. † 1889-06-16 Viredaholm Ägde Stora Hultrum och Viredaholm. Gift 1850-08-25 i Hälsingborgs kyrka med grevinnan Ida Wachtmeister af Johannishus, född 1826-10-08 i Stockholm, † 1910-01-15 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm ]], dotter av generaladjutanten greve Carl Johan Wachtmeister at Johannishus, nr 25, och Fransiska Lovisa von Rehausen.

Barn:

 • Henrik, född 1852-01-13 i Stockholm, † där 1856-10-30.
 • Carl, född 1853-01-30 i Stockholm. Volontär vid pontonjärbataljonen 1872-06-17. Korpral 1873. Elev vid krigsskolan 1873-07-14. Utexaminerad 1874-09-24. Underlöjtnant vid fortifikationen 1874-10-16. Löjtnant 1879-05-16. Repetitör vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1880-06-19. † ogift 1885-08-02 i Stockholm.
 • Ida, född 1854-09-15 vid Karlberg i Solna socken, Stockholms län, † 1854-10-12 i Stockholm.
 • Cecilia, född 1856-05-22 i Stockholm, † ogift 1921-04-19 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.
 • Vilhelm, född 1859. Professor. Se Tab. 9.

TAB 9

Vilhelm, (son av Henrik Adolf Oskar, tab 8), född 1859-10-17 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1877-12-06. Student i Uppsala 1877-12-06. Fil. kand. 1881-05-27. Deltog i svenska internationella polarexpeditionen till Spetsbergen 1882–1883. Fil. lic. 1892-05-30. Bitr. astronom vid observatorium i Stockholm 1894-01-01. Fil. doktor i Uppsala 1897-05-31. RRS:tAO3kl 1904. Docent i fysik vid Stockholms högskola 1907. Professors n. h. o. v. 1911-10-19. LVA 1911-12-04. Ägde hus i Stockholm. Se Biogr. i SBL och VÄD. † 1934-12-13 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (Mind nr 269). Gift 1:o 1898-11-11 i New York (kyrklig vigsel 1898-12-20 i Stockholm) med Clara Olivia (Lall) Bergling, från vilken han blev skild, född 1866-02-01 i New York. Dotter av ingenjören Carl Albert Bergling och Christina Olivia Lundberg. Gift 2:o 1904-06-12 i Stockholm Nikolai förs, Stockholm med Grete Signe Elvira Andersson, från vilken han även blev skild 1906-11-27, född 1884-11-05. Dotter av ogifta Andersson Grek.

Barn:

 • 1. Haquin född 1899-09-09. Se Tab. 9 A
 • 1. Blenda Gunilla född 1901-08-20 i Djursholm

TAB 9 A

Haquin Carlheim-Gyllensköld född 1899-09-09 i Stockholm. Gift 1929-08-12 med Gertrud Hildegard Löfmark född 1906-09-18.

TAB 10

Carl Henrik Carlheim-Gyllensköld född tvilling 1745-02-26 på Askeryd i likan, socken Jönköpings län. Kadett vid volontärregementet 1759-05-01. Arklimästare vid sjöartilleriet 1763-02-23. Löjtnantsexamen 1765. Löjtnant vid galärflottan 1767-04-07. Kapten vid amiralitetet 1774-09-21. Transporterades till arméns flotta 1777-03-19. Major vid arméns flotta 1779-10-18. Avsked 1790-03-04. † 1791-10-10 Forssa. Gift 1:o 1772-07-24 Skarva med fru Sofia Kullenberg, född 1728, † 1777 och begraven 1777-10-02 i Karlskrona. Gift 2:o med Emerentia Elisabet Schröder, född 1762, † 1808-08-22, dotter av assessorn och brukspatronen Gottschalk Danielsson Schröder och Maria Elisabet Anckarfjell, nr 221.

Barn:

 • 1. Johan Carlheim-Gyllensköld född 1774. Antagen till krigstjänst 1782. Fänrik vid livgrenadjärerna 1793-07-09.
 • 2. Maria Charlotta Carlheim-Gyllensköld född 1781-08-29 Linnefors, † 1846-03-14 på Örsholm i Örs socken, Kalmar län. Gift 1801-11-21 Torp med kaptenen och regementsskrivaren vid Kronobergs regemente Carl Humble, född 1763-05-31, † 1830-11-12.
 • 2. Christina Sofia Carlheim-Gyllensköld född 1782-08-26 på Linnefors. Stiftsjungfru. † ogift 1854-03-15 i Växjö.
 • 2. Svante Gottschalk Carlheim-Gyllensköld född 1784. Grosshandlare. † 1854. Se Tab. 11.
 • 2. Carl Gustaf Carlheim-Gyllensköld född 1786. Ryttmästare. † 1833. Se Tab. 12
 • 2. Salomon Carlheim-Gyllensköld född 1789, † 1876. Överauditör. Se Tab. 15

TAB 11

Svante Gottschalk Carlheim-Gyllensköld född 1784-03-01, † 1854-05-15 i Karlskrona. Grosshandlare i Karlskrona. Gift 1809-11-26 i Skärva med Dorotea Ulrika Humble född 1791-09-04, † 1858-04-16 i Karlskrona. Dotter till handlanden Carl Johan Humble och Brita Sofia Lind.

Barn:

 • Sofia Emerentia Charlotta Carlheim-Gyllensköld född 1811-04-21 i Karlskrona, † 1892-02-00 i Ronneby. Gift 1839-10-08 i Karlskrona med kaptenlöjtnanten vid flottans nya reservstat, RSO med med Fredrik Leonard Petersén, av en 1809-06-29 enligt 37 § R.F. adlad och adopterad ätt Rosensvärd, född 1803-10-17, i Karlskrona, † 1871-02-00 i Ronneby.
 • Rosalie Marianne Eloise Carlheim-Gyllensköld född 1813-09-26 i Karlskrona, † 1895-05-10 Kjesäter. Gift 1:o 1835-12-29 i Karlskrona med löjtnanten vid flottans konstruktionskår Lars Rudolf Wollin född 1806-09-16, † 1837-05-05 nämnda stad. Gift 2:o 1858-11-20 där med kaptenen vid marinregementet Arnold August Nikanor Arnoldsson i hans 2:a gifte (gift 1:o 1855-08-00 med Sofia Beata Munthe, född 1830-05-17 i Stockholm, † 1856-06-06 i Karlskrona, dotter av hovrättsrådet Henrik Mattias Munthe och Sofia Amalia Munthe) född 1822-01-02 i Stockholm, † 1896-02-06 på Fjällskäfte i Floda socken, Södermanlands län.
 • Carl Henrik Carlheim-Gyllensköld född 1816-05-28, † 1862-04-13.
 • Hilda Ulrika Aurora Carlheim-Gyllensköld född 1818-09-03, † 1830-02-11 och begraven i Nättraby sn/ K.
 • Julia Fredrika Augusta Carlheim-Gyllensköld född 1819-11-05, † ogift 1901-08-07 i Karlskrona.
 • Viktor Mauritz Carlheim-Gyllensköld född 1822-03-13 i Karlskrona, † ogift 1900-03-02 i Stockholm. Furir vid Kronobergs regemente 1839-06-02. Underlöjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1848-10-31. Löjtnant 1856-03-06. Kapten 1871-03-10. Avsked 1874-08-14
 • (Clara) Eloise Henriette Pauline Carlheim-Gyllensköld född 1823-05-26 i Karlskrona, † ogift 1885-02-11 i nämnda stad.
 • Dorotea Heliodora Carlheim-Gyllensköld född 1825-06-03 i Karlskrona, † ogift 1851-01-19 i nämnda stad.
 • Göthe Carlheim-Gyllensköld född 1827-03-18, † samma dag i Karlskrona.

TAB 12

Carl Gustaf, (son av Carl Henrik, tab 10), född 1786-10-01, i Blekinge. Kadett vid Karlberg 1800-09-27. Utexaminerad 1804-09-22. Kornett vid skånska karabinjärregementet 1804-11-06. Löjtnant vid skånska karabinjärregementet 1810-05-08. Ryttmästares avsked 1813-01-12. † 1833-04-09 Trälleborg. Gift 1812-01-20 på Bernstorp i Burlövs socken, Malmöhus län med Gustava Malmstedt, född 1795-04-03 i Malmö, † där 1880-09-06, dotter av grosshandlaren i sistnämnda stad Tobias Malmstedt och Maria Elisabet Giese.

Barn:

 • Carl Henrik, född 1812-10-02 i Trälleborg, liksom syskonen. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1827-10-31. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1830-12-11. † 1837-07-29 i Kristianstad.
 • Tobias Gottschalk, född 1820-07-21. Volontär vid skånska dragonregementet 1839-07-01. Sergeant vid skånska dragonregementet 1845-04-26. Fanjunkare 1864-03-23. Svärdsman 1878-05-15. † ogift 1878-10-10 på fanjunkarbostället Eksholm i Hyby socken, Malmöhus län.
 • Marianne Elise Napoléone, född 1823-03-03, † ogift 1895-02-15 på Eksholm.
 • Charlotta Sofia, född 1827-05-08, † 1873-11-16 i Lund. Gift 1860-12-28 med fanjunkaren vid skånska dragonregementet, svärdsmannen Johan Axel Constantin Hyllén, född 1828-04-10, † 1908-10-08.
 • Svante Gustaf Mahmud, född 1830. Telegrafassistent och vice läroverksadjunkt. † 1893. Se Tab. 13.

TAB 13

Svante Gustaf Mahmud, (son av Carl Gustaf, tab 12), född 1830-01-05 i Trälleborg. Student i Lund 1849-05-25. Jur. preliminärexamen 1851-12-19. Kameralexamen 1852-06-19. Elev vid telegrafverket 1859. Extra ordinarie telegrafassistent 1859. Ordinarie i Hälsingborg 1863-05-28. Extra lärare vid högre elementarläroverket i Hälsingborg 1869–1871. Telegrafassistent i Malmö 1871. Extra lärare vid högre elementarläroverket i Malmö 1871–1873. Vice adjunkt vid vid högre elementarläroverket 1873–1889. Avsked från telegrafverket 1892-07-15. † 1893-12-15 på Värna vid Malmö. Gift 1865-12-28 i Trälleborg med Clara Marta Braconier, född 1841-05-12 på Alesta militärboställe i Östra Kärrstorps socken, Malmöhus län, † 1924-01-19 i S:t Petri förs, Malmö ]], dotter av fanjunkaren vid skånska dragonregementet Frans Lorentz Braconier och Clara Andrina Bergh.

Barn:

 • Frans Carl Gustaf, född 1866-11-16 i Hälsingborg. Extra ordinarie postexpeditör 1885-06-06. Extra biträde vid postinspektionen i södra järnvägspostdistriktet 1889-07-18 och vid postinspektionskontoret i södra postdistriktet 1892-12-29. Postexpeditör 1898-05-24. Kassör vid nämnda postinspektionskontor 1901-07-01. Kontrollör vid postdirektionen i södra distriktet 1909-12-16. 1. Kontrollör vid huvudpostkontoret i Malmö 1917-09-11. Ägde fastigheter i Malmö 1906–1920.
 • Svante Viktor Gottschalk, född 1868. Sekreterare. Se Tab. 14
 • Didrik Axel Tobias, född 1872-07-21 i Malmö, † 1936-11-29 i Köpenhamn (Se Storkyrkoförs i Stockholm, db 146). Mogenhetsexamen i Malmö 1890-06-11. Student i Lund 1890-08-29. Jur. fil. examen 1892-01-30. Hovrättsexamen 1900-12-14. Extra ordinarie notarie i hovrätten över Skåne och Blekinge 1900-12-19. Kansliexamen 1901-01-30. Extra ordinarie tjänsteman i kommerskollegium 1901-02-12. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådhusrätt 1901-03-04. Tjänstgjorde vid vice konsulatet i Cardiff 1901-08-26–1902-01-14 och vid generalkonsulatet i London 1902-01-15–1906-09-27, därunder någon tid som vice konsul. Vice konsul vid konsulatet i Köpenhamn 1908-12-11. Tjänstgjorde tidvis såsom legationssekreterare vid besläckningen i Köpenhamn, under åren 1909–1911, 1915, 1917 och 1918. RDDO 1913-06-01. Konsuls n. h. o. v. 1913-12-31. RVO 1916-06-06. Tjänstgjorde i utrikesdepartementet 1919-09-27–1921-12-31, därunder tidvis som chef för byrån för arvs- och ersättningsärenden. Ånyo vice konsul vid beskickningen i Köpenhamn 1921-12-16. OffFrd'A. Gift 1914-06-01 i Oscars förs, Stockholm ]] med Fanny Stiebel, född där 1880-12-22, † 1938-07-28 i Oscars förs, Stockholm (db nr 209). Dotter av grosshandlaren Jakob Stiebel och Carolina Matilda Jansson.

TAB 14

Svante Victor Gottschalk född 1868-03-26 i Hälsingborg. Mogenhetsexamen i Malmö 1886-05-22. Student i Lund 1886-09-10. Jur. preliminärexam. 1888-09-14. Fil. kand. 1889-05-31. Jur. utr. kand. 1893-05-31. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1893-10-02. Tjänstgöring i domsaga och domareförordnanden 1893-09-00–1896-12-31. Extra ordinarie tjänsteman i Patent- och registreringsverket 1897-01-21. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1897-02-19. Extra ordinarie tjänsteman i telegrafstyrelsen 1897-03-23. Amanuens i Civildepartementet 1897-10-12–1900. Amanuens i Patent- och registreringsverket 1899-01-01–1902-12-31. Notarie och ombudsman i Telegrafstyrelsen 1902-11-28. Byråtjänsteman av 1. graden i Telegrafstyrelsen 1907-11-16. Sekreterare i Telegrafstyrelsen 1918-10-02. RVO 1923-06-06. Avsked ur Telegrafverkets tjänst 1935-01-09 f o m s.å. 1 april. Ägde Skalltorp i Östra Vingåkers, socken Södermanlands län sedan sommaren 1913. Gift 1909-10-10 på Lidingö (Mariefreds förs, vb) med Gerda Ingeborg Drake af Hagelsrum född 1880-06-21 Skalltorp Dotter av kaptenen Karl Johan Magnus Drake af Hagelsrum, och Gerda Charlotta Natalia Lindbom.

Barn:

 • Clara Märta Ingeborg
 • Svante Carl Axel
 • Gerda Eva Victoria

TAB 15

Salomon, (son av Carl Henrik, tab 10), född 1789-12-24 Forssa. Auskultant i Göta hovrätt 1808-01-20. Extra ordinarie kanslist i Göta hovrätt 1808-06-20. Vice auditör vid Kronobergs regemente 1808-12-18. Regementsauditör vid Kronobergs regemente 1810-05-18. Överauditörs n. h. o. v. 1816-11-16. Regementskommissarie (KrAB. ) 1832-07-10. Avsked såsom regementsauditör 1842-02-23. C XIV Joh:s medalj 1855. † 1876-06-25 Sjögård. Gift 1820-10-27 i Växjö med Aurora Fredrika Bergius, född 1801-08-03 i nämnda stad, † 1880-10-13 på Sjögård, dotter av räntmästaren Peter Adam Bergius och Helena Sofia Lundström.

Barn:

 • Adam Henrik, född 1821. Överstelöjtnant. † 1894. Se Tab. 16.
 • Helena Emerentia Fredrika (Emerence), född 1825-10-19 på Vederslöv i Vederslöv socken, Kronobergs län. † ogift 1921-04-08 i Skara.
 • Carl Salomon, född 1827. Hovrättsråd. † 1901. Se Tab. 17.
 • Lovisa Charlotta, född 1828-10-16 på Vederslöv. Poststationsförestånderska. † ogift 1903-10-24 på sin egendom Fridhem i Långasjö socken, Kronobergs län.
 • Emilia Sofia, född 1831-05-24 på Vederslöv, † 1872-02-01 i Ystad. Gift 1859-11-25 på Skärvet vid Växjö med häradshövdingen i Herrestads, Ljunits och Vemmenhögs härads domsaga Malmöhus län, fil. doktorn, RNO, Per August Wengberg, född 1822-01-08 i Ängelholm, † 1885-06-18 i Ystad.
 • Disa Johanna, född 1835-03-15 på Vederslöv, † 1860-08-05 Krafslösa. Gift 1859-03-15 på Skärvet med lantbrukaren Johan Carlsson i Dörby.
 • Knut August, född 1837. Disponent. † 1909. Se Tab. 19

TAB 16

Adam Henrik, (son av Salomon, tab 15), född 1821-08-20 i Växjö. Sergeant vid Kronobergs regemente 1837-06-21. Officersexamen 1839-05-04. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente 1839-10-25. Löjtnant 1847-04-27. Kapten 1858-11-02. Major 1864-05-06. RSO 1865-01-28. Överstelöjtnant 1873-05-02. Avsked från regementet 1879-05-16 och ur krigstjänsten 1885-05-01. † 1894-03-31 i Stockholm. Ägde Vederslöv i Vederslöv socken Kronobergs län. Gift 1850-09-26 i Stockholm med Augusta Amalia Jakobina Sjöstedt, född 1829-07-16 i nämnda stad, † där 1903-05-31, dotter av bryggaren Jakob Sjöstedt och Sofia Ulrika Richnau.

Barn:

 • Alma, född 1851-07-15 på Vederslöv, liksom de övriga systrarna, † ogift 1903-02-04 i Stockholm.
 • Berta, född 1853-01-06, † 1936-09-11 i Göteborg och begr. i Riseberga socken, Kristianstads län (Riseberga db nr 52). Gift 1894-09-09 på Riseberga gård i likanämnda socken, Kristianstads län med godsägaren Olof Hallenborg, född 1850-12-07 i Röstånga socken, Malmöhus län, † 1917-01-17 på Riseberga gård.
 • Valborg, född 1854-02-06, † 1932-06-15 i Enskede förs (db nr 89).
 • Ingeborg, född 1855-11-23, † ogift 1918-01-18 Storgården och (Engelbrekts förs, Stockholm, db).
 • Cecilia, född 1858-09-25,
 • Sigrid, född 1863-05-09. Biogr. i Sbl och VÄD. † 1938-02-07 i Stockholm (S:t Görans förs, db). Elev i pianoklassen vid musikkonservatoriet i Stockholm åren 1880–1884. Studerade i Dresden för Krebs 1884–1885 och i Wien för Leschctitzski 1885–1889. Föreståndarinna för ett av henne 1889 upprättat musikinstitut i Stockholm. LMA 1912. medLetA 1918.

TAB 17

Carl Salomon, (son av Salomon, tab 15), född 1827-01-06 på Vederslöv. Student i Lund 1842-10-06. Preliminärexamen 1846-12-19 och examen till rättegångsverken 1848-06-02. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1848-06-06. Extra ordinarie notarie där 1852-01-12. Vice häradshövding 1853-01-10. Notarie 1858-04-12. Fiskal 1858-08-03. Assessor 1860-09-07. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1867–1868 och 1878–1885. Hovrättsråd 1876-05-19. Landstingsman för Kristianstad 1876. RNO 1876-12-01. Avsked 1892-01-22. † 1901-01-23 i Skara. Ägde villan Sjögård samt Idhult båda i Stenbrohults socken, Kronobergs län. Gift 1858-01-05 i Kristianstad med Ida Vilhelmina Littorin, född 1836-10-13 i Kristianstad, † 1910-10-28 i Skara ]], dotter av handlanden Sven Littorin och Sofia Vilhelmina Rylander.

Barn:

 • Carl Ivar, född 1859. F. d. godsägare. Se Tab. 18
 • Ida Emerentia, född 1862-10-13 i Kristianstad, † 1910-06-12. Gift 1890-10-13 på Sjögård med godsägaren, RVO, LLA, Sven Alexander Müller, född 1857-09-12 i Jönköping.

TAB 18

Carl Ivar, (son av Carl Salomon, tab 17), född 1859-09-15 i Kristianstad. Reseinspektör. Godsägare. Ägde Stora Halla i Hällums socken Skaraborgs län. Gift 1885-08-24 på Stensnäs i Ryssby socken, Kronobergs län med sin kusin Maria Carlheim-Gygllensköld nr 1661, född 1865-07-18 på Värpeshults storgård i Stenbrohults socken, Kronobergs län, † 1931-01-09 i Skara och begr. därst. Dotter av disponenten Knut August Carlheim-Gyllensköld och hans 1:a fru Maria Elisabet Dorotea Ahlman.

Barn:

 • Elisabeth , född 1886-07-07 på Stora Halla i Hällums förs, Skaraborgs län. Stiftsjungfru. Utexaminerad från folkskollärarinneseminarium i Skara 1908. Guvernant i Moskva 1908–1911. Folkskollärarinna i Stockholm 1911.
 • Carl, född 1887-09-05 på Stora Halla i Hällums förs, Skaraborgs län. Mogenhetsexamen i Skara 1907-06-01. Student vid Uppsala universitetet s.å. sept. 9. Reservofficersexamen 1910-08-00. Underlöjtnant i Skaraborgs regementes reserv 1910-12-30. Fil. kand. examen 1911-09-15 och fil. ämbetsexamen i Uppsala 1913-01-31. Extra lärare i Skara 1913 och i Kalmar 1913–1914. Provårskurs i Göteborg 1915. Extralärare i Malmö 1916 och i Skövde 1916–1917. Löjtnant i nämnda regementes reserv 1916-06-22. Vid lantbruk 1917–1921. Extra ordinarie ämneslärare vid Kungsbacka högre folkskola 1922. Ordinarie ämneslärare vid Ytterlännäs högre folkskola 1922-08-18. † ogift 1924-11-04 i Stockholm (Skara domk. förs, db).
 • Thyra , född 1889-02-25 på Stora Halla i Hällums förs, Skaraborgs län. Utexaminerad sjukgymnast från Gymnastiska centralinstitutet 1911. Gift 1912-03-10 i Leksands förs, Kopparbergs län med lantbrukaren Martin Skoog, född 1890-01-11 i Leksand
 • Wilhelm , född 1892-09-14 på Stora Halla i Hällums förs, Skaraborgs län, † där 1894-02-24.
 • Ingeborg, född 1894-12-04 på Stora Halla i Hällums förs, Skaraborgs län. Extra skrivbiträde i Kammarkollegium. Anställd i Ecklesiastikdepartementet.
 • Erik, född 1903-03-18 i Skara. Genomgått lantmannaskolan i Skara. Kontrollassistent i Leksands hushållningsdistrikt 1923-10-01. Ordinarie elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1928. Utexaminerad 1930. Agronom. Ass hos försvarets civilförvaltning.
 • Alfhild, född 1905-09-09 i Skara. Inneh Stockholms translatorsbyrå.

TAB 19

Knut August, (son av Salomon, tab 15), född 1837-03-20 Möckelsnäs. Lantbrukare sedan 1858. Värderingsman av kronans domäner 1876–1886. Disponent Skeda. † 1909-05-24 i Hälsingborg. Gift 1:o 1864-07-08 Hästhalla med Maria Elisabet Dorotea (Elise) Ahlmann, född 1842-01-20 i gravskapet Rantzau i holsten (pastor i Skallmeja förs), † 1882-12-17 Väraboda, dotter av godsägaren Leonhard Conrad Ahlmann och Maria Stannius. Gift 2:o 1888-01-21 i Matteuskyrkan i Köpenhamn med Andrea Maria Filippa Hanisch, född 1864-10-31 på Pärlöse gård vid Sorö på Själländ, † 1934-05-29 i Hälsingborg och begr. i Ryssby socken, Kronobergs län (Ryssby db nr 15). Dotter av med. doktorn Rudolf Filip Ehrengardt Hanisch (de Kavakinsky) och Andrea Frederikke Marie Jörgensen.

Barn:

 • 1. Maria, född 1865-07-18 Värpeshult. † 1931-01-09 i Skara och där begr. Gift 1885-08-24 Stensnäs med sin kusin, godsägaren Carl Ivar Carlheim-Gyllensköld, född 1859
 • 1. Tyra, född 1866-12-03 i Virkenhult i Virestads socken, Kronobergs län. Gift 1886-08-18 på Stensnäs med grosshandlaren i Göteborg Jonas Gustaf Ullman, född 1857-12-03 på Kolsäters bruk i Långseruds socken, Värmlands län.
 • 1. Hugo Conrad, född 1870. Förvaltare. Se Tab. 20
 • 1. Carl Henrik, född 1871-01-29 och † 1871-02-04 Boaryd
 • 1. Anna Ebba Elisabet, född 1882-11-10 och † 1882-12-17 på Väraboda.
 • 2. Adolf Torsten Albin (Albert enl. AK), född 1889-06-24 på Skeda. Ingenjör. Gift 1920-04-07 i Köpenhamn med Alfhild Benuenuta Lilli Nanna Viola Hansen-Egholm född 1892-12-06 i Fredensborg, Danmark, dotter av byggmästaren Hans Hansen och Ellen Sophie Christine Egholm.
 • 2. Knut Rudolf, född 1892-12-05 på Skeda. Inneh. Svenska Veralit AB från 1939 (direktör). Gift 1928-07-24 i Richmond South, England m. Elsa Alice Besshardt, född 1904-07-14 i Keppel, Schweiz

TAB 20

Hugo Conrad, (son av Knut August, tab 19), född 1870-01-02 Väraboda. Mogenhetsexamen i Växjö 1889. Lantbruksbokhållare vid Trulstorp i Strö socken, vid Hellstorp i Billeberga socken och vid Skarhult i likanämnda socken alla i Malmöhus län 1890–1894. Inspektor Bogesund 1897 och därefter på Stora Bjurum i Bjurums socken Skaraborgs län till 1901. Förvaltare vid Surte aktiebolagets egendomar i Nödinge socken Älvsborgs län och Göteborg och Bohus län 1901–1907. Förvaltare vid aktiebolag Separators egendomar 1908. Gift 1899-01-06 på Fylleskog i Ryssby socken, Kronobergs län med friherrinnan Eva Ebba Fredrika Christina Raab, född 1871-02-02 Fylleskog. Dotter av possessionaten friherre Carl Jakob August Raab, och Emma Christina Samuelsson.

Barn:

 • Knut Gösta August, född 1900-01-20 på Stora Bjurum, Bjurums förs, Skaraborgs län. Genomgick Bjärka-Säby lantbruksskola 1922. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1923. Utexaminerad därifrån 1925. Agronom. Kontorsbiträde å Botkyrka kommunalkontor 1925–1926. Stadskamrer i Skenninge 1926–1929. Statskamrerareassistent i Linköping 1930. Gift 1935-06-17 i Loftahammars kyrka Kalmar län (Linköpings domkyrkoförs, vb nr 83) m. Siri Nygren, född 1904-07-10 i Stockholm, Johannes förs.
 • Emma Märta Elisabet, född 1904-07-10 Surte. Gift 1939-01-22 i Tumba, Botkyrka förs, Stockholm m. Otto Josef Natanel Zetterholm i hans 2:a g., född 1898-04-28 i Härnösand

TAB 21

Svante Mauritz, (son av Svante Carlheim, adlad Carlheim, sedermera Carlheim-Gyllensköld, tab 3), född 1753-04-05 på Askeryd i likanämnda socken, Jönköpings län. Underofficer vid Skaraborgs regemente 1767. Page hos hertig Fredrik av Östergötland 1770. Kornett vid lätta dragonerna 1773-08-21. Kommenderad som adjutant till Skåne med överste Sprengtporten 1774. Löjtnant vid lätta dragonkåren 1776-04-24. Transportera till Östgöta kavalleriregemente 1779-08-12. Ryttmästare i Östgöta kavalleriregemente 1781-06-21. Major 1787-05-28. Överstelöjtnant i armén 1794-04-18. RSO 1797-11-01. † 1810-11-08 Nobynäs. Han var med i affärerna vid Kymmene älv, Korkompää och Pitke pass. Gift 1787-08-17 på Ralsvik å Rügen med sin svågers systerdotter Mariana Lovisa Barnekow, född 1770-07-03, † 1853-02-15 i Gränna, dotter av ryttmästaren Christian Adolf Barnekow, och Anna Maria von Hartmansdorff.

Barn:

 • Charlotta Maria, född 1788-08-26 på Nobynäs, liksom syskonen, † 1826-08-14 Östraby. Gift 1811-05-17 på Nobynäs med överstelöjtnanten Adolf Hård af Torestorp, nr 60, i hans 2:a gifte, född 1776, † 1844.
 • Adolf Mauritz, född 1792. Major. † 1870. Se Tab. 22
 • Mariana Lovisa, född 1793-05-05, † 1845-06-23. Gift 1811-05-17 på Nobynäs med majoren Fredrik Christoffer Rosenquist af Åkershult, född 1770, † 1849.
 • Eleonora Christina, född 1795-06-08, † 1869-01-08. Gift 1821-07-03 på Nobynäs med överstelöjtnanten Carl Gustaf Reuterswärd, född 1791, † 1865.
 • Anna Ulrika, född 1797-08-30. Stiftsjungfru. † 1857-09-14 i Gränna.
 • Vilhelmina, född 1799-07-21. Stiftsjungfru. † 1842-09-22 Ormo. Gift 1841-05-09 med kaptenen Bengt Henrik Wästfelt, i hans 2:a gifte, född 1791, † 1852.

TAB 22

Adolf Mauritz, (son av Svante Mauritz, tab 21), född 1792-01-31 på Nobynäs. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1809-05-02. Fanjunkare vid Skaraborgs regemente 1809-05-20. Fänrik Skaraborgs regemente 1809-08-15. Stabsfänrik vid 2. livgardet 1810-05-08. Löjtnant vid 2. livgardet 1811-06-14. Kapten vid Jönköpings regemente 1815-03-14. RSO 1826-05-06. Stabskapten 1828-06-14. Majors avsked 1832-02-11. † 1870-06-13 i Hälsingborg. Ägde Vallen i Våxtorps socken, Hallands län. Gift 1830-09-07 på Vallen med Eleonora Helena (Leonore) Burensköld i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1818 med hovmarskalken Carl Adolf Gyllenram, från vilken hon blev skild, född 1781, † 1851), född 1797-09-24 på Vallen, † där 1882-10-10, dotter av hovjägmästaren Otto Vilhelm Burensköld, och Helena Maria Christina Skytte at Sätra, nr 154.

Barn:

 • Mauritz Leonard Otto, född 1831-08-12 på Vallen. Student i Lund 1849-06-22. Fil. kand. 1853-05-31. Promoverad fil. doktor 1853-06-23. Undergick första avdelningen av kir. magisterexam. vid Karolinska institutet i Stockholm 1858-01-12. Tillförordnad prosektor vid Karolinska institutet i Stockholm 1859-09-05–1860. † ogift 1912-05-03 i Sigtuna (Voxtorps förs, Hallands län, db).
 • Adolf Teodor, född 1835. Kammarjunkare. † 1909. Se Tab. 23.
 • Alfred Edvard Rutger, född 1837. Före detta kommendörkapten. Se Tab. 25.
 • Knut Vilhelm Viktor, född 1843-02-18, † 1855-10-04 i Lund.

TAB 23

Adolf Teodor, (son av Adolf Mauritz, tab 22), född 1835-02-26 på Vallen. Furir vid Hälsinge regemente 1855-03-08. Student i Lund 1856-01-29. Sergeant 1856-01-29. Officersexam. 1857-03-12. Fanjunkare 1857-06-20. Underlöjtnant vid Hälsinge regemente 1857-08-12. Transporterades som underlöjtnant till södra skånska infanteriregementet 1858-04-28. Kammarjunkare 1862-05-03. Avsked ur krigstjänsten 1864-01-19. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1880-09-21–1888. RVO 1900-12-01. Hallands läns hushållningssällskaps stora guldmedalj 1909-06-08. Biogr. i Sbl. † 1909-07-25 på sin egendom Vallen, Voxtorps förs, Hallands län. Gift 1875-07-20 Skoghult med Beata Cecilia Maria von Geijer, född 1847-04-09 i Lund, † där 1924-09-10 ]], dotter av kabinettskammarberren Salomon Gottschalk von Geijer, och hans 1:a fru Beata Cecilia Béen.

Barn:

 • Beata Maria Lovisa Andrea, född 1876-07-01 på Vallen, liksom syskonen. † 1932-03-24 i Lund och begr. i Våxtorps socken (Lunds domk. förs, db). Stiftsjungfru. Ägare Axelvålds gård i Våxtorps socken, Hallands län sedan 1912. Gift 1904-04-05 i Våxtorps kyrka med kamreraren i Svenska sockerfabriksaktiebolag Johan Mikael Bachman, född 1864-02-11 i Uddevalla.
 • Anna Ulrika Beata Cecilia, född 1877-11-16 i Våxtorps förs, Hallands län. Stiftsjungfru. Ägare sedan 1912 Våxtorps ängar Vältevred m fl delar av Vallens gods. Gift 1905-10-09 i Våxtorps kyrka med adjunkten vid högre allmänna läroverket i Växjö, RVO, fil. och s. m. kand. Arvid Thelin, född 1876-03-31 i Kattarps socken, Malmöhus län, † 1935.
 • Adolf Bengt Gustaf, född 1885. Godsägare. Se Tab. 24
 • Sven Alfred Gottschalk, född 1892-08-04. Se Tab. 24.5

TAB 24

Adolf Bengt Gustaf, (son av Adolf Teodor, tab 23), född 1885-11-11 Vallen. Mogenhetsexamen i Lund 1904-06-01. Student i Lund 1904. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1905. Utexaminerad 1907-10-00. Förvaltarebiträde å Alnarp 1908. Studieresor i Danmark och Tyskland 1908–1909. Övertog Vallens huvudgård 1909 och 1909 efter faderns † Vallens gods i egenskap av stärbhusets förvaltare. Ensam ägare av Vallens huvudgård sedan 1912 samt arrenderar Axelvålds gård i Våxtorps socken, Hallands län. Domänintendent i Hallands län 1930-01-09. Gift 1912-08-20 i Holmens kirke i Köpenhamn med Tora Gerda Sophie Castenschiold från Danmark, född 1882-02-01 i Köpenhamn. Disp. Eket mm i Halland. Dotter av kontorschefen i Privatbanken i Köpenhamn Sofus Jean Castenschiold av dansk adel, och Victoire Jacqueline Fortunée de Serène d'Acqueria.

Barn:

 • Bengt-Gustaf Rutger Sven Sophus Teodor
 • Henrik Alfred Gottschalk
 • Eleonore Beata Viktoria

TAB 25

Alfred Edvard Rutger, (son av Adolf Mauritz, tab 22), född 1837-04-17 på Vallen. Kadett vid Karlberg 1855-12-12. Utexaminerad 1859-04-30. Sekundlöjtnant vid Kungl. Maj:ts flotta 1859-05-30. Löjtnant 1866-10-01. RDDO 1873-05-28. KPChrO 1873. Kapten 1875-06-25. LÖS 1877. RSO 1881-12-01. KMS:tKO 1884. Kommendörkapten av 2. gr. 1886-04-21. Kommendörkapten av 1. gr. 1889-05-10. RÖJKrO2kl 1890-10-00. Avsked ur krigstjänsten 1895-04-26. Besiktningsman vid flottans station i Karlskrona 1895-10-01–1907-04-01. Ägde villa i Djursholm. † 1934-01-11 i Djursholm och där begr. (db nr 9). Gift 1864-10-12 Fröllinge med Maria Elisabet Christiana Ehrenborg, född 1845-01-22 Bårarp, dotter av löjtnanten Jöns Christian August Ehrenborg, och Magdalena Ulrika Augusta Georgina at Melin, nr 2189.

Barn:

 • Adolf Edvard, född 1866-02-01 i Karlskrona, liksom syskonen, † där 1869-12-15.
 • Georg Alfred, född 1867-08-27, † 1869-11-25 i Karlskrona.
 • Maria Elisabet, född 1870-07-12, † 1911-03-03 i Stockholm, Oscars förs. Gift 1894-08-14 i Karlskrona, Amiralitetsförs med sin kusin överläraren vid tekniska skolan i Stockholm, artisten (målaren) Caleb Althin, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1912-11-07 med Matilda Forsström, född 1883-03-29, dotter av kronofogden och hovkamreraren Frans Bruno Forsström och Matilda Kutuniva), född 1866-02-20 i Karlskrona, † 1919-01-29 i Stockholm.
 • Maria Augusta, född 1872-04-09
 • Gustaf Alfred, född 1875-07-31, † 1876-05-21 i Karlskrona.
 • Ebba Margareta, född 1877-08-27. Gift 1899-09-12 i Karlskrona med envoyén friherre Erik Kule Palmstierna, född 1877, i Florens, Italien.

Utan känt samband

 • Ebba Barbro Dorotea Carlheim, kallad Babba född 1699, † i Köpings sfs 1763-10-17 och begravd där. Gift med tullskrivaren Bengt Brättman född 1701, † i Köpings sfs 1762-10-30 och begravd där.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: