:

Dücker nr 61

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Dücker nr 61 †

Grevlig 1719-04-17, introducerad 1719. Utdöd 1892-11-16.

TAB 1

Ernst Dücker, herre till Paister och Lodigfer. Inflyttade 1404 från Westfalen till Livland. Gift med Anna von Vitinghoff [ (A. Pahne, Die Herren und Freiherren von Hövel.) ].

Barn:

 • Johan Dücker, till Lodigfer. Gift med Anna von Varensbach, till Heimer [ (A. Pahne, Die Herren und Freiherren von Hövel.) ].
 • Helmond Dücker, till Lodigfer och Megaretz. Gift 1:o med Anna von Tiesenhausen [ (A. Pahne, Die Herren und Freiherren von Hövel.) ].
 • Helmond Dücker. Gift med Anna von Wrangel [ (A. Pahne, Die Herren und Freiherren von Hövel.) ].
 • Helmond Dücker [ (A. Pahne, Die Herren und Freiherren von Hövel.) ].
 • Carl Fredrik Dücker. Major. Dödad i duell. Gift med Anna Elisabet Sass.
 • Carl Gustaf Dücker, friherre och greve Dücker, greve till Jakobsberg i Järfälla socken, Stockholms län och friherre till Säby, Järfälla socken, Stockholms län samt herre till Ober Pahlen, Addefer och Nemdendorf i Livland. Född 1663 i Livland. Kadett vid Furstenbergska regementet i Frankrike 1688. Fänrik 1689 (Lk.). Slutligen major vid Furstenbergska regementet i Frankrike. Generaladjutant i svensk tjänst 1700-11-14. Överste för ett regemente dragoner 1703-12-12. Generalmajor av kavalleriet 1710-01-31. Överste för Västgöta kavalleriregemente 1710-05-25. Konfirmationsfullmakt 1710-11-11. Generallöjtnant 1711-04-21. Friherre 1711-07-12 (ej introducerad). General av kavalleriet 1713-03-27. Riksråd 1718-12-07. Greve 1719-04-17 (introducera 1719 under nr 61). Generalguvernör över Livland 1719-06-16. Fältmarskalk 1719-06-19. President i krigskollegium 1720. Död 1732 natten mellan den 2 och 3 juli i Stockholm och begraven i Wasaborgska graven i Riddarholmskyrkan, där hans balsamerade lik ännu 1817 sågs. 'Han var en oförskräckt och lycklig krigshjälte. Under tjänsten i Frankrike bevistade han åtta fälttåg, sju belägringar och två stora fältslag samt var med i konung Carl XII:s alla krig'. Gift 1:o 1707-10-13) med furstinnan Teodora Zkozielska Oginska, som han 1706 jämte tre hennes äldre systrar och en hennes kusin tog ur ett kloster i Wilna, född 1692-06-30 död 1719-09-09 i Lubeck samt begraven i katolska kyrkan i Altona, varest hennes man låtit över henne uppsätta en kostbar gravvård med vacker latinsk påskrift, dotter av polska starosten furst Bogislaus Oginski och friherrinnan Aurora Polydora Wrangel af Lindeberg. Gift 2:o 1720-03-14 med grevinnan Hedvig Vilhelmina Oxenstierna af Korsholm och Wasa, född 1682-05-06, död 1758-01-04 i Stockholm och ligger begraven hos mannen i Riddarholmskyrkan, dotter av översten greve Gustaf Adolf Oxenstierna af Korsholm och Wasa och grevinnan Christina Douglas. Hon hade den hedern att bära till dopet konung Gustaf III och alla hans syskon.
 • 1. Teodora Beata, född 1712-10-12, död 1787-10-09 i Stockholm och ligger jämte sin man begraven i Wasaborgska graven i Riddarholmskyrkan. Gift 1733-03-06 i Stockholm med riksrådet och generalguvernören Gustaf Fredrik von Rosen, naturaliserad, friherre och greve von Rosen, i hans 3:e gifte, född 1688, död 1769.
 • 1. Carl Fredrik, född 1714. Överstelöjtnant. Död 1783. Se Tab. 2.

TAB 2

Carl Fredrik (son av Carl Gustaf Dücker, friherre och greve Dücker, Tab. 1), till Ellinge i Västra Sallerups socken, Malmöhus län och Kristineberg i Borrlunda socken, Malmöhus län. Född 1714-12-15 i Stralsund. Student i Uppsala (Um.) 1727-10-05. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1731-05-11. Löjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1736-12-23. Kaptenlöjtnant 1742-04-06. Ryttmästare 1747-10-08. RSO 1749-01-13. Major 1750-08-21. Överstelöjtnant 1753-12-20. Avsked 1757-08-11. Död 1783-03-28 på Ellinge. Han bevistade 1735 såsom volontär vid kejserl. armén fälttåget vid Rhenströmmen. Gift 1742-02-26 med friherrinnan Christina Brita Bennet, född 1721-06-24, död 1790-11-07 på Ellinge, dotter av generalmajoren och landshövdingen Vilhelm Bennet, friherre Bennet, och Magdalena Eleonora Barnekow.

Barn:

 • Teodora Eleonora, född 1742-11-25 på Ellinge, död 1746-12-31 Mölleröd s län.
 • Gustaf Vilhelm, född 1744. Generalmajor. Död 1803. Se Tab. 3.
 • Hedvig Margareta, född 1745-01-02 på Mölleröd, död 1756-04-24 Herrevadskloster s län och begraven 1756-04-23 i Riseberga kyrka .
 • Christina Brita, född 1746-04-23, död 1747-09-18 på Mölleröd.
 • Carl Fredrik, född 1747. Major. Död 1828. Se Tab. 4.
 • Teodora Beata, född 1749-04-14, död ogift 1805-06-09 Gissleberga .
 • Johan Henrik, född 1751. Ryttmästare. Död 1819. Se Tab. 5.
 • Magdalena Eleonora, född 1753-09-18 Hjälmshult, död på Hjälmshult 1753-11-27.
 • Christian Rutger, född 1759-10-19 på Ellinge. Antagen till krigstjänst 1772. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1772-09-00. Sergeant vid konungens eget värvade regemente (KrAB.) 1774-09-09. Fänrik vid konungens eget värvade regemente 1774-09-17. Sekundadjutant (KrAB.) 1777-11-19. Löjtnant 1782-08-20. Kapten 1790-03-25. Major i armén 1795-06-14. Avsked 1795-10-07. RCXIII:sO 1827-01-28. Död ogift 1831-05-08 på Kjällunda i Skepparslövs socken, Kristianstads län. Han bevistade 1788–1790 års fälttåg i Finland.
 • Otto Valdemar, född 1761-05-02 på Ellinge, död 1761-07-13.

TAB 3

Gustaf Vilhelm (son av Carl Fredrik, Tab. 2), född 1744-01-24 Mölleröd s län. Antagen i krigstjänst 1759. Fänrik vid Hessensteinska regementet 1762-05-26. Löjtnant vid lätta dragonregementet 1770-03-22. Kapten vid lätta dragonregementet 1771-09-18. Genom byte transporterad till södra skånska kavalleriregementet 1772-11-04. Avsked 1772-11-06. Gick efter 1772 års revolution i rysk tjänst och blev i rysk tjänst generalmajor och RRS:tVlO. Död 1803-12-14 i Dorpat. Gift 1784-09-12 i S:t Petersburg (Riga.) med Anna Elisabet von Bock, född 1750-02-06, död 1818-11-24 i Bischofshof och begraven i Dorpat, dotter av (At (Sch).) överkonsistorialpresidenten Bernt Johan von Bock (av samma släkt som adlade ätten Bock från Lahmes) och hans 2:a fru Helena von Schulze.

Barn:

 • Carl Johan, född 1785-06-22 i S:t Petersburg, död i S:t Petersburg 1785-06-24.
 • Alexandrine Catharina Elisabet, född 1786-06-19 i S:t Petersburg, död 1846-01-25 (begraven i Dorpat). Gift i S:t Petersburg 1807-07-18 med assessorn vid hovrätten i S:t Petersburg Conrad Siegmund von Brasch, arvherre till Ropkoi och Renningshof, herre till Aya, född 1779-02-05 Rasin ) ].
 • Anna Christina, född 1788-06-01 i Reval, död 1829-09-08. Gift 1818-09-25 med Henrik Otto Zöge von Manteuffel, född 1779-08-05, död 1833-09-10.

TAB 4

Carl Fredrik (son av Carl Fredrik, Tab. 2), till Ellinge i Västra Sallerups socken, Malmöhus län. Född 1747-09-30 (1747-09-28) Mölleröd s län. Sergeant vid prins Fredrik Adolfs regemente 1764-03-06. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1764-03-06. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1764-12-07. Löjtnant 1771-12-11. Ryttmästare 1778-08-19. Major 1792-06-12. RSO 1795-04-28. Avsked 1796-02-01. KVO 1816-10-07. KmstkVO 1821-01-28. Död 1828-04-08 på Ellinge. Han bevistade 1790 års finska krig och blev därunder på örlogsflottan vid utgången ur Viborgsviken fången av ryssarna och förd till staden Jaroslav. Gift 1795-09-01 med friherrinnan Eva Margareta Wrangel af Sauss, född 1766-04-09 i Stockholm, död 1839-12-12 Kristineberg

Barn:

 • Christina Brita (Stina-Brita), född 1798-10-12, på Ellinge, död 1867-04-04 Romestorp s län. Gift 1815-09-21 på Ellinge med majoren, friherre Fredrik Elof Gyllenkrok, född 1785, död 1864.
 • Carl Fredrik, född 1800-06-26 på Ellinge. Kadett vid Karlberg 1813-09-29. Fanjunkare vid skånska husarregementet 1816-06-24. Utexaminerad 1817-09-23. Kornett vid skånska husarregementet 1817-09-30. Löjtnant 1819-10-12. Avsked 1830-03-06. KVO1kl 1865-01-28. Död barnlös 1889-06-19 på Ellinge. Ägde Ellinge samt Kristineberg i Borrlunda socken, Malmöhus län. Gift 1836-10-18 på Fjärrestad i Borrlunda socken, Malmöhus län med grevinnan Mariana Hedvig Charlotta von Rosen, född 1817-08-09 i Malmö, död 1897-12-30 på Ellinge, dotter av översten, greve Fredrik Daniel von Rosen och Maria Charlotta Nordlindh.
 • Teodora Ulrika, född 1802-11-02 på Ellinge, död på Ellinge 1807-05-14.
 • Christian Vilhelm Rutger, född 1805-10-17 på Ellinge. Kornett vid skånska husarregementet 1820-09-21. Löjtnant vid skånska husarregementet 1830-06-19. Ryttmästares avsked 1833-03-30. Död barnlös 1872-02-10, på sin egendom Uddarp i Skepparslövs socken, Kristianstads län. Gift 1839-10-22 på Årup i Ivetofta socken, Kristianstads län med grevinnan Hilda Charlotta Virginia Wachtmeister af Johannishus, född 1814-12-28 i Stockholm, död 1909-04-16 på Uddarp, Skepparslövs förs. Kristianstads län (db), dotter av en av rikets herrar, greve Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister av Johannishus, nr 25, och hans 2:a fru friherrinnan Catharina Charlotta Leijonhufvud.

TAB 5

Johan Henrik (son av Carl Fredrik, Tab. 2), till Örtofta i Örtofta socken, Malmöhus län. Född 1751-12-19 på Hjälmshult i Allerums socken, Malmöhus län. Korpral vid norra skånska kavalleriregementet 1764-12-30. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1769-02-21. Löjtnant 1775-06-11. Ryttmästare 1780-08-20. Avsked 1797-01-30. Död 1819-05-08 på Örtofta. Gift 1783-03-18 med friherrinnan Eva Catharina Sack, född 1755-03-04 i Kristianstad, död 1826-03-17 på Örtofta, dotter av hovmarskalken, friherre Carl Filip Sack och friherrinnan Margareta Magdalena Barnekow.

Barn:

 • Christina Magdalena, född 1784-04-06, död ogift 1854-09-14 på Örtofta.
 • Eva Teodora, född 1785-10-29, död 1837-03-16 i Lund. Gift 1816 med sin faders kusin, kaptenen, friherre Kjell Christoffer Teodor Bennet, nr 154, född 1774, död 1839.
 • Hedvig Eleonora, född 1786-10-31 Mölleröd s län, död 1859-05-08 i Kristianstad. Gift 1805-01-31 i Örtofta kyrka med ryttmästaren Mikael Fredrik Ehrenborg, född 1773, död 1856.
 • Carl Fredrik, född 1787. Major. Död 1854. Se Tab. 6.
 • Margareta Lovisa, född 1790-12-02 på Mölleröd, född 1836-01-08 på Lundegård. Gift 1819-09-12 på Örtofta med översten för skånska husarregementet, RSO Alexander Fischerström i hans 2:a gifte (gift 1:o 1817-05-16 med Clara Rosenblad, född 1789-05-26 i Lund, död 1818-06-19 Billesholm, dotter av överstelöjtnanten Johan Erik Rosenblad B., och Johanna Liedbeck), född 1781-11-02, död 1854-06-15.

TAB 6

Carl Fredrik (son av Johan Henrik, Tab. 5), född. 1787-10-16 på Mölleröd. Volontär 1796-12-21. Stabskornett vid vargeringen av norra skånska kavalleriregementet 1797-01-30. Löjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1807-12-20. Ryttmästare vid skånska husarregementet 1815-10-17. RSO 1819-06-24. Majors avsked 1825-06-07. Död 1854-05-21 på Örtofta. Gift 1820-02-02 på Axelvold i Norra Svalövs socken, Malmöhus län med Eva Ottiliana Elisabet Berg von Linde, född 1801-06-05 på Björnö i Åby socken, Kalmar län, död 1875-03-30 på Örtofta, dotter av majoren Henrik Valter Berg von Linde och friherrinnan Maria Lovisa von Otter.

Barn:

 • Johan Henrik Valter, född 1820-12-31 på Årup. Student i Lund 1837-02-04. Sergeant vid skånska husarregementet 1837-08-23. Officersexamen 1838-02-26. Underlöjtnant vid skånska husarregementet 1839-04-18. Löjtnant vid skånska husarregementet 1849-05-15. Avsked med ryttmästares n. h. o. v. 1855-01-04. RNO 1876-02-01. KVO1kl 1881-12-01. Död ogift 1892-11-16 på sin egendom Örtofta och utgick ätten med honom på svärdssidan.
 • Carl Fredrik (Fritz), född 1822-09-20 på Årup. Sergeant vid skånska dragonregementet 1838-06-26. Officersexamen 1839-12-21. Underlöjtnant vid vid skånska dragonregementet 1840-11-09. Löjtnant vid skånska dragonregementet 1852-04-17. Avsked 1855-12-18. Död ogift 1884-04-06 i Lund. Ägde Slättäng i Örtofta socken. Han donerade till svenska riddarhuset en fond å 100,000 kr. till pensioner åt adelsmän och adliga fruntimmer.
 • Eva Lovisa Magdalena, född 1823-11-07 på Årup, död ogift 1901-12-02 i Lund. Ägde Slättäng.
 • Teodora Fredrika Elisabet, född 1832-01-20, död 1832-03-02, i Lund.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: