:

Gustafschöld nr 2107

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Gustafschöld nr 2107

Adlad 1772-09-13, introd. 1777.

TAB 1

Elof. Bonde i Hellekil i Övra Ulleruds socken, Värmlands län.

Barn:

 • Haqvinus Elai Hellichius, född i Hellekil, av vilket ställe han tog sig tillnamn, kallande sig först Hellkilius, sedan Hellichius. Student i Uppsala 1644-02-12. Disp. 1652. Magister därst. 1655-09-27. Lektor i Karlstad 1656. Konsistorienotarie därst. 1663-02-23. Kyrkoherde i Hammarö prebendepastorat 1666. Teol. lektor. Kyrkoherde i Grava pastorat samt prost över Näs kontrakt 1680. Död 1688. Gift 1:o med Magdalena Andersdotter, dotter av kyrkoherden i Dalby och Ny, Andreas Svenonius Westrogothus och Gunilla Bengtsdotter Elfdalia. Gift 2:o med Christina Spak i hennes 1:a gifte (gift 2:o med rådmannen i Karlstad Johan Fredrik Straub), dotter av borgmästaren i Karlstad Olof Eriksson Spak (av samma släkt som adliga ätten Gyllenspak) och hans 2:a hustru Carin Svensdotter.

Barn:

 • 2. Olavus Haqvini Hellichius, född 16821. Student i Uppsala 1703. Prästvigd i Karlstad 1708. Regementspastor 1709. Kyrkoherde i Allerum och Fleninge församl:ars pastorat av Lunds stift 1719. Död 1728-01-29 [Hm]. Gift med Catharina Dryselia i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1729-12-09 med första mannens efterträdare, kyrkoherden Johannes Nikolaus Sundius i hans 1:a gifte, född 1699-03-03 i Hälsingborg, död 1774-06-27), död 1734-11-01, dotter av prosten och kyrkoherden i Jönköping, hovpredikanten Erland Dryselius och hans 1:a hustru Catharina Ljungberg samt systerdotter till assessorn Abraham Ljungberg, adlad Ljungfelt.

Barn:

 • Abraham Hellichius, adlad Gustafschöld (översiktstab. 2), till Ingelstad i likanämnd socken, Kristianstads län. Född 1723-01-06. Volontär vid kronprinsens regemente 1741-03-05. Underofficer därst. s. å. Fänrik 1747-04-25. Löjtnant 1750-08-21. Kapten 1759-09-20. RSO 1767-11-23. Överste i armén 1772-09-12. Adlad s. å. 13/9 (introd. 1777 under nr 2107). Överste för konungens eget värvade regemente och kommendant i Kristianstad 1773-12-06. Generalmajor i armén 1778-12-27. Generallöjtnant 1792-05-15. Avsked s. å. 16/7. Död 1792-10-26 i Kristianstad och begraven därst. 'Han är den bekante kapten Hellichius, som den 12 aug. 1772 gjorde sig till mästare av Kristianstads fästning och sålunda underlättade regementsförändringen den 19 i samma månad. Erhöll för detta sitt nit för konungens sak tillstånd att vid adlandet icke allenast kalla sig Gustafschöld utan även att i sitt vapen föra konungens höga namnchiffer samt fick 1787 Ingelstads kungsgård till fideikommiss för sin ätt.' Han var en av Hernhutismens anhängare och befrämjare.3. Gift 1774-01-16 i Nosaby socken, Kristianstads län med Helena Maria Fischerström, född 1750-04-30, död 1821-05-09 i Kristianstad, dotter av brukspatronen Anders Fischerström och Lucia Catharina Mesterton.

Barn:

 • Catharina Ulrika, född 1775-03-09, död 1841-07-27 i Arvika. Gift 1801-10-02 i Kristianstad med överstelöjtnanten, RSO, Gustaf Wulff, född 1772, död 1846-06-16 i Arvika.
 • Gustaf, född 1777. Överste. Död 1843. Se Tab. 2
 • Margareta Elisabet Hedvig, född 1779-11-12 i Kristianstad, död där 1812-06-21. Gift 1808-10-09 i nämnda stad med överstelöjtnanten, RSO, Carl Vilhelm Daniel von Gerber i hans 1:a gifte (gift 2:o med Johanna Fritz, död 1874-05-23), född 1772-09-09 i Lübeck, död 1860.
 • Eleonora Christina, född 1781-10-13 i Kristianstad, död 1812-01-10 Hovdala s socken, Kristianstads län. Gift 1804-03-31 i Kristianstad med majoren Casper Johan Ehrenborg, född 1768, död 1828.
 • Maria Magdalena, född 1784-07-06 i Kristianstad, död ogift 1845-01-09 i Göteborg.

TAB 2

Gustaf, (son av Abraham Hellichius, adlad Gustafschöld, Tab. 1), född 1777-08-25 och döpt s. å. 29/8, då han av hertig Carl bars till dopet. Antagen till krigstjänst 1783. Fänrik vid konungens regemente 1783-08-12. Fänrik vid Svea garde 1795-06-08. Löjtnant därst. 1799-11-18. Avsked 1802-12-14. Major och överadjutant i armén s. å. Major vid konungens regemente2 1805-08-14. Bataljonschef vid skånska lantvärnet. Entledigad därifrån 1809-08-15. Överstelöjtnant i armén 1809-06-29. Överstes avsked 1810-04-03. RSO 1820-06-02. Död 1843-08-02 Åsljunga s län. Gift 1815-02-20 på Odersberga i Fjälkestads socken, Kristianstads län med stiftsjungfrun Elisabet Charlotta Aurora Adlerbielke, född 1791-08-18 i Malmö, död 1888-03-18 Lunnaberg s socken, Jönköpings län, dotter av majoren Carl Johan Adlerbielke, och Margareta Botilla Montell.

Barn:

 • Gustaf Abraham Johan, född 1816. Kapten. Död 1888. Se Tab. 3.

TAB 3

Gustaf Abraham Johan, (son av Gustaf, Tab. 2), född 1816-04-25 i Kristianstad. Fanjunkare vid Svea livgarde 1823-05-30. Fänrik 1834-11-22. Underlöjtnant 1838-02-21. Transp. som underlöjtnant till norra skånska infanteriregementet 1839-02-21. Löjtnant 1840-05-04. Kapten 1851-06-25. RSO 1861-05-03. Avsked ur krigstjänsten 1870-05-25. Död 1888-04-10 Lunnaberg s socken, Jönköpings län, vilken gård han ägde. Gift 1853-04-27 Vilhelmsfält s län med Elin Christina Lindman, född 1833-12-17, död 1917-09-09 på Lunnaberg (Vrigstads förs., Jönköpings län, db), som hon ägde.

Barn:

 • Elin Charlotta Christina, född 1854-08-18 i Gudmundtorps socken, Malmöhus län, död 1936-04-08 i Vrigstad socken, Jönköpings län, db).
 • Gustava, född 1855-08-19 i Landskrona, död 1938-01-18 i Hälsingborg (Wrigstads förs., Jönköpings län, db nr 1).
 • Gustaf Georg Herman, född 1857. Handlande. Död 1897. Se Tab. 4.
 • Vilhelm Abraham, född 1858. Snickare. Död 1925. Se Tab. 5.
 • Carl Gustaf Edvard, född 1868-04-00 och död s. å. 23/7 i Landskrona.

TAB 4

Gustaf Georg Herman, (son av Gustaf Abraham Johan, Tab. 3), född 1857-05-17 på Stora Gärslöv. Lanthandlande och hemmansägare i Hasslövs socken, Hallands län. Död där 1897-01-08. Gift 1895 med Anna Sofia Magdalena Juhl i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1900 med ångbåtskaptenen Henrik Houmann , född 1864-09-09, död 1920), född 1870?-07-17 i Danmark

Barn:

 • Hanna, född 1896-04-05 i Hasslövs socken. Gift 1920-08-11 med köpmannen i Köpenhamn Aage Carlsen, född 1896-05-31.

TAB 5

Vilhelm Abraham, (son av Gustaf Abraham Johan, Tab. 3), född 1858-12-23 i Janstorp i Hököpinge socken, Malmöhus län. En tid anställd vid Hagafors snickerifabrik i Svenarums socken, Jönköpings län, sedan snickare i Örebro. Gift 1892-07-31 i Säby socken, Jönköpings län med Matilda Sofia Jonsdotter, född 1853-04-10 i Floby socken, Skaraborgs län ]], död 1931-12-04 i Linköpings domk. förs., dotter av lantbrukaren Jonas Johansson och Maria Jansdotter.

Barn:

 • Elin Sofia, född 1893-09-13 i Säby socken, Jönköpings län. Gift 1926-04-13 i Linköpings domk. förs. med förmannen, arbetaren Karl Einar Waldemar Johansson, född 1893-04-08
 • Gustaf Vilhelm, född 1895-04-25 i Säby socken, Jönköpings län.


Källor

1Hm. 2KrAB. 3H. Pleijel, Hernhutismen i Sydsverige (1925).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: