:

Dahlepil nr 663

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Dahlepil nr 663 †

Adlad (i Danmark) 1506. Introd. 1660. Utdöd 1815-04-29.

Vid ättens introduktion år 1660 läto bröderna Lennart och Anders Dahlepil genom deras fullmäktig Anders Lennartsson Svenske »presentera dheres skiöldebref, som the ock sammaledes ad acta finnas in originali af Kong Christian och Kongh Friderich i Danmarck gifne». Dessa brev finnas ännu kvar bland bilagorna till ridderskapets och adelns protokoll för nämnda år och utgöras av ett av konung Christian II såsom tronföljare från Bohus den 30 nov. 1506 utfärdat brev å frälse för en Anders Svendssen, som fick till vapen två vita korslagda dalpilar i rött fält och på hjälmen ett draget svärd, samt av konung Fredrik I:s stadfästelsebrev nära av år 1524. Sannolikt härstammar ätten från denne Anders Svendssen, ehuru släktleden mellan honom och nedanstående Peder Jensen icke äro kända [1].


1Dansk pergonalhist. Tidskrift. 2KAS. 3KrAB. 4Pt IV s. 123. 5Kp. 6Lk. 7At (S).

TAB 1

Peder Jensen, till Ström i Hjärtums socken Göteborgs och Bohus län, vilken egendom han bortbytte till Tormod Mattsson Stråle. Efter honom och hans hustru förrättades arvskifte 1618. Gift med Elin Esbjörnsdotter, till Röstorp i Västerlanda socken Göteborgs och Bohus län, dotter av Esbjörn Andersson till Ström [KAS].

Barn:

 • Jens Pedersson, till Röstorp och Ström, vilken senare egendom efter process tilldömdes honom 1613 efter Stråles änka Anna Pedersdotter Månesköld. Överstelöjtnant. Gift med Anna Pedersdotter2, dotter till Peder Bengtsson (Svenske) och Margareta Kagg. Hon bodde såsom änka Högen

Barn:

TAB 2

Anders Dahlepil (son av Jens Pedersson, Tab. 1). Bodde på Röstorp 16602. Introd. jämte brodern s. å. 24/11 under nr 663.

Barn:

 • Henrik, född 1639 i Hjärtums socken Göteborgs och Bohus län, liksom systrarne. Dragon vid Bohusläns dragonbataljon 1670. Korpral 1672. Kvartermästare. Kornett 1695-03-03. Löjtnant 1700-04-23. Kapten vid Västgöta ståndsdragonregemente 1703-05-18. Konfirm.fullm. s. å. 30/12. Volontärkapten vid Bohusläns dragonbataljon. Majors avsked 1719-09-03. Död ogift 1734-01-00 (enl. annan uppgift 1735). Han hade ej mera kvar av säteriet Röstorp än ett torp och 1/4 hemman i Åby i Västerlanda socken Göteborgs och Bohus län.
 • Anna, död före 1740. Gift med Anders N. N.
 • Brita, död ogift före 1740.
 • Mariana, död före 1740. Gift med N. N. Kullman.

TAB 3

Lennart Dahlepil (son av Jens Pedersson, Tab. 1), till Röstorp. Major. Blev jämte brodern introd. 1660-11-24 under nr 663. Gift med Elin Lilliebielke, dotter av Henrik Jönsson Lilliebielke, nr 273, och Elin Hierta.

Barn:

 • Elisabet. Gift med kaptenlöjtnanten Lennart Svinhufvud i Västergötland, nr 199.
 • Catharina, död 1729-03-05 i Kågeröds socken Malmöhus län. Gift med kaptenen i svensk tjänst Axel Knudsen Urne, död 1725 i Kågeröds by, av samma danska frälsesläkt som adl. ätten Urne.
 • Lennart, död ogift.
 • Johan. Korpral. Död ogift. [Sannolikt densamme som den Johan Dahlpiel, vilken som löjtnant vid C. Gift Erskines regemente medföljde detta till Holland 1688.]3
 • Margareta, född 1642, död 1726-03-24 i Vättaks socken Skaraborgs län och begraven s. å. 30/3. Gift med fältväbeln Abraham Lund.

TAB 4

Brun (son av Lennart Dahlepil, Tab. 3), född 1639 i Västergötland. Ryttare vid Västgöta kavalleriregemente 1654. Transp. till Bohusläns dragonbataljon 1660, till överste Brakels marinregemente 1669 och till Västerbottens regemente 1671. Sergeant vid sistnämnda regemente (ännu 1697). Fänrik därst. Löjtnant 1703-01-22. Avsked 1705-04-29 och beviljades, såsom blesserad, pension s. å. 23/10. Från Lövångers socken i Västerbotten, där han då bodde, avreste han 1706 om sommaren till Österbotten och Stockholm3 samt vidare till Polen och återinträdde i tjänst vid regementet, där han blev kapten 1707-05-14. Avsked 1722-06-05. Erhöll underhåll i hemmansräntor i Södermanland 1723-04-05. Kallas major. Levde 1727, bosatt i Luleå Gammelstad. Skall hava dött i Eskilstuna före 1738. Han bevistade Köpenhamns belägring under Carl X Gustaf samt slagen vid Riga, Klissov, Meskowitz, Thorn och Poltava, där han blev fången 1709-06-28. Vistades under fångenskapen i Saranski och hemkom 1722-05-00. Gift med Elisabet Ahlman, född 1645, död 1741-12-21 i Luleå landsförsaml., dotter av Matts Jönsson i Ahlvik och Elisabet Persdotter.4

Barn:

 • En son, 'som blev kapten och död ogift'.
 • Beata, levde 1743-06-22. Gift (före 1732) med kronolänsmannen Christoffer Rast.
 • Anna Maria, född 1695(?), död 1737-04-03 i Eskilstuna. G med borgmästaren och postmästaren i Eskilstuna Olof Warenberg i hans 1:a gifte (gift 2:o 1737-10-13 på Hedeby i Kjula socken, Södermanlands län, med Helena Christina Riddergroll, född 1717-12-25 Valskog Västmanlands län, död 1798-11-27 Bråtorp, dotter av översten Peter Groll, adlad Riddergroll, och Brita Christina von Essen)5, född 1693, död 1751-10-25 i Eskilstuna.
 • Elisabet, levde änka 1738. Gift med premiärlöjtnanten vid Västerbottens regemente med kaptens karaktär Jakob Haak, född 1679 på Ösel, död 1725-02-06 i Luleå. 6

TAB 5

Matts (son av Brun, Tab. 4). Ryttare vid Svabesholms kompani av skånska kavalleriregementet. Gift med Christina Lundberg, dotter av volontären Lundberg i Karlskrona.

Barn:

 • Lovisa Catharina. Gift med ryttaren vid Borreby kompani av skånska kavalleriregementet Per Hallberg.

TAB 6

Sven (son av Matts, Tab. 5), född 1713-08-10. Ryttare vid södra skånska kavalleriregementet 1738. Korpral vid Borreby kompani 1758-03-28. Kornetts avsked 1765-08-28. Död 1777-06-07 i Simris socken Kristianstads län. Gift med Ingrid Lundgren, född 170(4), död 1783 i Sandby i Borrby socken Kristianstads län och begraven7 s. å. 7/11, dotter av inspektoren Peter Lundgren.

Barn:

 • Brun Leonard, född 1740, död 1748-08-27 i Borrby socken [7].
 • Anton Fredrik, född 1746-03-05 och död 1748-08-17 i Borrby socken.
 • Stina Beata, född 1748-04-12 och död s. å. 14/6 i Borrby socken.
 • Brun Leonard, född 1750. Kapten. Död 1792. Se Tab. 7

TAB 7

Brun Leonard (son av Sven, Tab. 6), född 1750-10-29 i Borrby socken. Ryttare vid södra skånska kavalleriregementet 1769-05-10. Kvartermästare därst. 1771-07-30. Avsked 1782-07-01. Livdrabant 1784-11-11. Kapten vid Sandelska jägarekåren 1789: kapten i armén 1791-08-21. Kapten vid konungens eget värvade regemente s. å. Död 1792-04-07 i Stockholm. Gift 1:o 1771-12-15 i Örkeneds socken Kristianstads län med Oliva Christina Moëll, född 1739-04-18 i Bosekulla i Örkeneds socken Kristianstads län, dotter av kornetten Isak Moëll och Anna Catharina Berlin. Gift 2:o 1791 med Anna Magdalena Gyllenspetz, född 1764-11-12 Spelhester, död 1823-02-27 i Stockholm, dotter av löjtnanten Carl Gustaf Gyllenspetz, och hans 2:a fru Sara Helena Carlheim-Gyllensköld.

Barn:

 • 1. Peter Gustaf, född 1773-04-02. Page hos konung Gustaf III 1785. Fänrik och adjutant vid Sandelska jägarekåren 1789. Sergeant vid fortifikationen 1790. Av Svea hovrätt dömd från ära och adelskap 1791-10-14.
 • 1. Anders Leonard, född 1774-08-06 i Kristianstads län. Korpral vid lätta dragonerna. Sergeant vid Sandelska jägarekåren 1789-08-18. Volontär vid livhusarregementet 1794-03-00. Korpral därst. s. å. 17/1. Vaktmästare vid livgardet till häst. Kornett i armén. Död 1815-04-29 i Stockholm och utgick med honom ätten på svärdssidan.
 • 2. Leonilda Augusta Charlotta, född 1792-07-14 i Stockholm, död där 1825-01-28. Gift 1818-03-03 med generalmajoren Henrik Georg Melin, adlad af Melin, i hans 2:a gifte, född 1769, död 1839.

TAB 8

Sven (son av Lennart Dahlepil, Tab. 3), till Björstorp i Brösarps socken Kristianstads län. Antagen i krigstjänst 1668. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1679-10-28. Löjtnant därst. 1682-09-15. Avsked 1700-05-30. Gift 1:o med Märta Nieroth i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1669-06-22 på Öretorp7 med Hack Mormand till Esperöd, född 1635, död 1675, fader till majoren Anton Johan Mormand, natural. Morman), dotter av landshövdingen i Nöteborgs län Anton Johan Nieroth (av samma släkt som adl. ätten von Nieroth) och Christina Bonde. Gift 2:o med Lovisa Catharina Modée i hennes 1:a gifte, född 1679 på Södra Björstorp i Brösarps socken Kristianstads län, död 1752-01-01, dotter av översten och kommendanten Reinhold Modeus, adlad Modée, och Maria Ulfvenklou.

Barn:

 • 2. Helena Maria, född 1707-06-24 på Södra Björstorp, död där 1771-06-12. Gift före 1731 med vice korpralen vid livdrabanterna, kaptenen Jakob Jonas Orre, född 1706, död 1779-11-25 i Forssö och begraven s. å. 5/12 Rörums kyrka Kristianstads län.
 • 2.Reinhold Lennart, född 1708-07-08 på Södra Björstorp, död ett år gammal.

Utan känt samband:


 • Anders Dahlepil (måhända den till namnet okända sonen till Brun D., tab. 4), volontär vid svenska adelsfanan 1709. Korpral därst. Kvartermästare. Kornett vid Upplands tremännings-kavalleriregemente 1718-06-26. Föreslagen till 1. kornett 1719-09-03. Avsked s. å. 30/9. Gift med Maria Mackeij, död barnlös 1720, dotter av bruksägaren Isak Mackeij och Anna Salander.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: