:

Stenfelt nr 1867

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Stenfelt nr 1867

En del ättemedlemmmar kallar sig Stonefelt och Stonefield

Tysk släkt som invandrade till Malmö från Kiel. Under 2005 har ett gammalt bortglömt porträtt av stamfadern Georg Stenfelt dykt upp i samband med en bouppteckning i Stockholm. Porträttet är målat år 1717 av Johan Heinrich Wedekind och ägs av Stenfeltska släktföreningen.

Adlad 1719-11-12, introd. 1743.

Stenfelt A186700.png

TAB A

Lorentz Stenfelt, född 1647 i Kiel; sockerbagare och borgare, bosatt i Malmö; † där 1726. Gift 1:o med Anna Göransdotter Rode, dotter till borgaren i Malmö Göran Pedersson Rode. Gift 2:o med Ottilia Kristiansdotter.

Barn 1:o:

TAB 1

Georg Stenfelt, adlad Stenfelt, till Möckhult i Fliseryds socken, Kalmar län. Född 1678-05-09. Lärkonstapel vid artilleriet. Volontär vid livgardet 1706. Fältväbel därst. 1709. Löjtnant vid västra skånska infanteriregementet 1712-09-22. Konfirm.fullm. 1717-01-09. Kapten s. å. 25/10. Kapten vid nya grenadjärbataljonen 1718. Adlad 1719-11-12 (introd. 1743 under nr 1867). Avsked ur krigstjänsten 1722-05-04. Död 1758-09-21 på Möckhult och begraven i Fliseryds kyrka. Han blev fången vid Poltava 1709 men friköpte sig själv och hemkom året därpå. Bevistade 1718 års fälttåg i Norge. Gift 1:o 1712-06-20 med Elsa Charlotta Stråle af Sjöared, döpt 1696-09-26 i Åsbo socken, Östergötlands län, död 1754-11-22 i Högby socken, Kalmar län, dotter av överstelöjtnanten Magnus Stråle af Sjöared, och Elisabet Schildt. Gift 2:o 1757-03-07 Väderlanda med sin sonhustrus syster Andreetta Margareta Ehrenborg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1765 med kaptenen Olof Georg Wijnbladh, i hans 2:a gifte, född 1708, död 1783), född 1724-05-14, död 1792-06-25 på Väderlanda, dotter av överstelöjtnanten Jöns Mikael Ehrenborg, och Maria Charlotta Ödell eller Ödla.

Barn:

 • 1. Magnus Georg, född 1713. Fänrik. Död 1787. Se Tab. 2.
 • 1. Anna Charlotta, född 1714-05-23, död s. å. 22/8.
 • 1. Carl Johan, född 1715. Löjtnant. Död 1779. Se Tab. 5.
 • 1. Lorentz, född 1718. Löjtnant. Död 1780. Se Tab. 34
 • 1. Adam Gustaf, född 1720. Volontär. Död 1792. Se Tab. 43.
 • 1. Eva Elisabet, född 1722-03-11 Äng Gift 1:o 1748-12-04 med hovrättskommissarien Sven Moberg. Gift 2:o före 1784 med Jonas Olsson i Gräsgöl, född 1732.
 • 1. Maria Christina, född 1724-06-28, död 1725-01-06.
 • 1. Fredrik Vilhelm, född 1726. Förare. Död 1799. Se Tab. 45.
 • 1. Maria Christina, död före 1755-08-18.
 • 1. Brita Catharina, född 1733-09-03. Gift 1757-05-26 i Halnabo med drängen Peter Månsson.

TAB 2

Magnus Georg, (son av Georg Stenfelt, adlad Stenfelt, tab 1), född 1713-05-15. Volontär vid livgardet 1733. Rustmästare därst. 1734. Förare 1736. Fältväbel vid Kronobergs regemente 1737 och vid Kalmar regemente 1743-10-25. Avsked 1754-11-27. Fänrik. Död 1787-11-25 Grimsgöl och begraven s. å. 7/12. Gift 1737-05-01 i Nöbbele socken, Kronobergs län med Charlotta Juliana Ehrenborg, född 1716-12-25 Makrismåla, död 1772-01-16 på Väderlanda i Nöbbele socken, dotter av överstelöjtnanten Jöns Mikael Ehrenborg, och Maria Charlotta Ödell eller Ödla.

Barn:

 • Carl Rikard, född 1738. Kapten. Död 1810. Se Tab. 3
 • Maria Charlotta, född 1740-08-06, död s. å. 26/12 Möckhult

TAB 3

Carl Rikard, (son av Magnus Georg, tab 2), född 1738-09-12 i Nävelsjö socken, Jönköpings län. Volontär vid Kalmar regemente 1752-05-16. Förare därst. 1754-12-14. Fältväbel 1755-08-18. Konstit. sekundfänrik 1758-11-06. Fänrik vid Tavastehus regemente 1763-09-21. Löjtnant därst. 1770-03-27. Kapten 1777-12-18. RSO 1779-01-24. Avsked ur krigstjänsten 1791-04-24. Död 1810-04-05 Grimsgöl. Bevistade pommerska kriget 1758 och 1759. Fången i Demmin 1759-01-18. Gift 1:o 1779-04-18 i Nöbbele kyrka Kronobergs län med Sara Gustaviana Adlerbrant, född 1753-05-19 Orraryd, död 1783-10-16 på Grimsgöl efter barnsäng, dotter av överjägmästaren Sigfrid Branting, adlad Adlerbrant, nr 2034, och Anna Christina Queckfeldt. Gift 2:o 1787-05-29 Ekeryd med Eleonora Maria Finér, född 1754, död 1814-05-04 på Väderlanda, dotter av borgmästaren Carl Finérus och Hedvig Eleonora Berghman.

Barn:

 • 1. Mårten Gustaf, född 1780. Kapten. Död 1829. Se Tab. 4.
 • 1. Magnus Gabriel, född 1781-05-12 död 1795-01-11 på Grimsgöl.
 • 1. Christina Charlotta, född 1782-05-20. Stiftsjungfru. Död 1853-02-15 Ubbemåla. Gift 1812-02-09 på Orraryd med löjtnanten Daniel Magnus Stiernström, född 1779, död 1857.
 • 1. Carolina Gustava, född 1783-10-14 på Grimsgöl. Stiftsjungfru. Död 1866-06-25 i Ljuders socken, Kronobergs län. Gift 1811-12-12 med extra ordinarie kanslisten i justitierevisionsexpeditionen Samuel Magnus Lönegren i hans 2:a gilte (gift 1:o med Sara Lisa Lönegren, född 1773, dotter av häradsskrivaren Johan Lönegren och Eva Catharina Andersdotter Ruda), född 1772-03-27, död 1854-02-15 på Grimsgöl.
 • 2. Hedvig Juliana, född 1788-07-18 på Väderlanda. Stiftsjungfru. Död 1861-12-17 i Gränna. Gift 1814-04-26 på Väderlanda med kyrkoherden i Göteryds pastorat av Växjö stift Johan Bokelund, född 1770-02-23 i Gällaryds socken, Jönköpings län, död 1829-03-11 i Göteryds prästgård.
 • 2. Carl Georg, född 1790-11-13 på Väderlanda, död 1791-02-09 på Grimsgöl.

TAB 4

Mårten Gustaf, (son av Carl Rikard, tab 3), född 1780-02-18 i Finland. Furir vid Svea artilleriregemente 1795-08-04. Styckjunkare därst. 1797-03-04. Officerskadett 1798-05-04. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1800-04-17. Löjtnant därst. 1807-08-26. Kapten 1814-02-28. RSO 1823-07-04. Död 1829-12-05 Grimsgöl. Han var bl. a. med vid Gross-Beeren, Dennewitz och Leipzig. Gift 1812-02-09 på Orraryd i Nöbbele socken, Kronobergs län med sin kusin, stiftsjungfrun friherrinnan Fredrika Gustava von Rosen, född 1784-11-09 på Orraryd, död 1846-01-13 i Karlskrona, dotter av krigsrådet friherre Anders Otto Fredrik von Rosen, och Carolina Fredrika Adlerbrant, nr 2034.

Barn:

 • Carolina Gustava, född 1812-11-07 på Grimsgöl. Stiftsjungfru. Död 1879-01-12 i Karlskrona. Gift 1839-09-08 med kaptenlöjtnanten Lars Gustaf Hedenstierna, född 1806, död 1863.
 • Carl Otto Gustaf, född 1815-06-15, död 1817-08-28 på Grimsgöl.
 • Gustaf Fredrik, född 1817-06-28, död 1818-06-03 (3/7) på Grimsgöl.

TAB 5

Carl Johan, (son av Georg Stenfelt, adlad Stenfelt, tab 1), född 1715-12-22. Var fänrik 1755-08-18. Löjtnant. Död 1779-05-23 på Ekelunden under "Möckhult i Fliseryds socken, Kalmar län. Gift 1758-01-24 på Ekelunden med Ulrika Queckfeldt, född 1727, död 1804-07-16 i Fliseryds socken, dotter av korpralen Jonas Queckfeldt och Carin Johansdotter.

Barn:

 • Magnus Georg, född 1755. Volontär. Död 1832. Se Tab. 6.
 • Carl Ulrik, född 1756. Frälserättare. Död 1840. Se Tab. 17.
 • Adam Gustaf, född 1757. Volontär. Död 1814. Se Tab. 21
 • Johan Fredrik, född 1760-03-06 på Ekelunden. Volontär vid amiralitetet i Karlskrona. Död 1836-01-10 i Fliseryds socken. Gift 1791-12-26 på Möckhult med Ingrid Andersdotter, född 1753-04-06, död 1829-09-02 på Ekelunden.
 • Erik Gustaf, född 1763-11-26.
 • Carl Axel, född 1765. Rustmästare. Död 1834. Se Tab. 23.
 • Anders Johan, född 1767. Sergeant. Död 1822. Se Tab. 31
 • Anna Lisa, född 1769-09-14 på Ekelunden, död 1847-10-31 i Fliseryds socken. Gift 1803-07-28 på Ekelunden med musikanten Georg Magnus Rosberg, född 1768, död 1832-04-29 i Fliseryds socken.

TAB 6

Magnus Georg, (son av Carl Johan, tab 5), född 1755-03-16 . Volontär. Bodde på Horns kungsladugård i Högby socken, Kalmar län. Död där 1832-01-09. Gift 1800-11-28 i Högby med Lisbet Håkansdotter, född 1770 19/10, död 1816-08-27 i Högby .

Barn:

 • Johan Magnus, född 1803. Torpare. Död 1877. Se Tab. 7
 • Fredrik Vilhelm, född 1806-12-24.
 • Carl Georg, född 1809. Torpare. Död 1875. Se Tab. 12
 • (utf. av La Vadstena)

TAB 7

Johan Magnus, (son av Magnus Georg, tab 6), född 1803-12-20. Torpare vid Horns kungsladugård i Högby socken, Kalmar län. Död där 1877-03-25. Gift med Brita Stina Nilsdotter, född 1806 i Köpings socken, Kalmar län, död 1853-11-03 i Högby socken.

Barn:

 • Elisabet, född 1831-06-18 vid Horns kungsladugård, liksom syskonen.
 • Nils Magnus, född 1833-05-16. Torpare vid Horns kungsladugård, död där 1926-03-00. Se Tab. 7A.
 • Maria, född 1836-02-22. Död 1927-02-05 i Böda. Se biografica. Gift 1:o 1856-10-10 i Högby (Kalmar län) med drängen Jonas Peter Nilsson, ÄS 1863-01-28. Gift 2:o 1865-12-29 i Högby (Kalmar län) med drängen, sedermera sjömannen, Sven Peter Petersson, född 1839-02-17, död 1885-04-16 i Sthlm (drunknad), son av torparen Peter Petersson och Lena Maria Jonsdotter.
 • Christina Catharina, född 1839-02-18 .
 • Johan, född 1845-01-25.

TAB 7 A

Nils Magnus, (son av Johan Magnus tab 7) född 1833-05-16 v Horns kungsladugård i Högby socken, Kalm. Torpare. Dräng. Död 1926-03-24 i Högby förs, Kalm. Gift 1862-02-13 i Högby förs, Kalm ]] med Stina Maja Larsdotter, piga på Horn sedan 1860, född 1841-01-24 (april 21 enl. annan uppg.) i Högby förs, Kalm ]], Se Biografica, död 1905-04-24 i Högby förs, Kalm ]], dotter av bonden Lars Andersson i Lindelund o Maja Lena Persdotter.

Barn:

 • Karolina, född 1871-04-15 i Högby förs, Kalm, död 1942-01-29 i Högby förs, Kalm. Gift 1896-08-23 i Maria Magdalena förs, Sthlm med timmermannen Nils August Andersson, född 1870-09-27 i Högby förs, Kalm, son av torparen Anders Peter Israelsson i Horn och Karolina Engström.
 • Augusta, född 1873-12-10 i Högby förs, Kalm., död 1940-07-15 i Högby förs, Kalm ]], Gift 1903-05-01 i Högby förs, Kalmar ]] med torparen Sven Oskar Svensson, boende Horn No 19, född 1873-12-01 i Högby förs, Kalm, son av arbetaren Sven August Svensson i Horn och Karin Petersdotter.
 • Nils Johan, född 1877-05-04 i Högby förs, Kalm. med Kongl. tillstånd utv. N. Amerika 1900-05-15. Död ogift i Nordamerika.

TAB 8

Carl, (son av Johan Magnus, tab 7), född 1842-03-16 vid Horns kungsladugård. Hemmansägare i Dödevi i Högby socken, Kalmar län. Ledamot av kyrko- och skolrådet därst. Död 1933-02-16 i Högby, Kalmar. Gift 1:o i Högby ]] 1865-03-31 med Lovisa Svensdotter, född 1843-11-06 i Högby ]], död 1877-06-18 i Högby. Gift 2:o 1878-03-14 i Högby ]] med Anna Charlotta Svensdotter, född 1835-11-08 i Högby förs, död 1918-12-27 i Högby förs, dotter av Sven Nilsson i Vedborn och Anna Stina Jonsdotter.

Barn:

 • 1. Ester Amanda, född 1866-01-27 ]] i Högby socken, liksom syskonen. Död 1911-06-16 i Böda. Gift 1886-03-12 (pastor i Böda) med hemmansägaren i Alvare i Böda Anders Peter Nilsson, född 1859-09-28, död 1911-05-05 i Böda.
 • 1. Johan Fredrik, född 1870. Hemmansägare. Död 1927. Se Tab. 9.
 • 1. Hilma Charlotta, född 1872-01-01. Gift 1896-12-11 med hemmansägaren i Flakaböle i Högby socken ]] Anders Peter Fahlström, född 1875-09-15 (pastor i Högby), död 1943-10-11.
 • 1. Jenny Louise, född 1873-12-30, död 1875-01-30.
 • 1. Per Vilhelm, född 1875. Hemmansägare. Död 1911. Se Tab. 10.
 • 2. Ernst Gottfrid, född 1879-08-10. Utfl. från Högby till U.S.A 1899-12-13. Vistades först i Lead, Syd-Dakota. Därefter i Pocatello, Idaho. Vidare öden okända.

TAB 8 1/2

Carl Oscar (son av Carl tab 8) född 1868-01-27 i Högby förs, Kalm utvandr till USA 1887-03-23. Guldraffinör. Anst v Homestake Mining Company in Lead, South Dakota, i 52 år. död 1940-04-11 i Lead, SD, USA. gift 1:o med ?

Barn:

 • Carl Arthur, född 1894-04-10, död 1920-08-31. Gift med Hulda Carolina Andersdotter,
 • Myrtle Dagny Louise, född 1907-03-10 i Lead, SD, USA. Kontorist v Homestake Mining Co. Gift 1932-06-06 i Lead, SD, USA, med maskinisten Edwin Donald Lindquist, född 1901-08-04 i Terraville, SD, USA
 • Irene Victoria Kristina, född 1910-08-16 i Lead, SD, USA. Gift 1936-08-09 i Lead, SD, USA, med elektroingenjören Thomas Edward Shaw, född 1907-02-20 i Lead, SD, USA, död 1994 i Lead South Dakota USA, son av Edward Shaw o Florence Bennett.
 • Ruth Marjorie Caroline, född 1912-12-02 i Lead, SD, USA. Kamrer v Homestake Mining Co.

TAB 8 1/2 A

Elmer Gustaf Emmanuel (son av Carl Oscar tab 8 1/2) född 1896-08-31 i Elk Greek, SD, USA, elektroingenjör. Gift 1928-02-12 i Lead, SD, USA, med Wilmot Jane Johns i hennes 1:a gifte (G 2:o 1966-05-12 med William Gustaf Schlueter i hans 2:a g, född 1907-11-05, dekorationsmålare,) född 1903-02-12 i Ironwood MI, USA, bokförare, dotter av Edmund Johns/toolcutter/o Minnie Tregembo.

Barn:

 • Wilmot La Vonne, född 1933-07-20 i Chicago IL, USA. Folkskollärare.
 • Ronald Dwain, född 1935.

TAB 8 1/2 C

Edwin Ernst Ragnar (son av Carl Oscar tab 8 1/2) född 1902-09-09 i Lead, SD, USA. Bilförman. Gift 1924-09-09 i Lead, SD, USA, med Elizabeth Sehn, född 1904-11-19 i Spearfish, SD, USA. Sekreterare o bokförare. Dotter av Joseph F Sehn, highway equipment operator, och Lavina Alberta Sleep.

Barn:

 • Edwin LaVerne, född 1926.
 • Donald Le Roy, född 1927. Död som barn.
 • Wilbur Eugene, född 1929-01-08

TAB 8 1/2 D

Harold Turnie Eugene (Stonefelt) (son av Carl Oscar tab 8 1/2) född 1905-05-02 i Lead, SD, USA. Guldraffinör v Homestake Mining Co. Gift 1931-09-06 i Lead, SD, USA, med Pearl Irene Johns, född 1909-10-27 i Lead, SD, USA, dotter av Edmund Johns/toolcutter/o Minnie Tregembo.

Barn:

 • Alvin Turnie, född 1938-10-04 i Deadwood, SD, USA. Radioproducent.

TAB 9

Johan Fredrik, (son av Carl, tab 8) född 1870-03-25 i Högby förs, Kalm., (fb nr). Hemmansägare i Dödevi i Högby socken, Kalmar län. Död 1927-02-24 i Högby förs, Kalm. Gift 1903-02-24 i Högby förs, Kalm., med Alma Christina Olsson, född 1874-12-19 i Högby förs, Kalm., död 1911-04-28 i Högby förs, Kalm., (db nr), dotter av bonden i Dödevi Olof Andersson och Maja Lisa Peterdotter.

Barn:

 • Carl Edvin, född 1904-10-06 i Högby förs, Kalmar län (fb nr) liksom syskonen, död 1910-08-19 i Högby förs, Kalmar län (db nr).
 • John Olof, född 1906-03-07 i Högby förs, Kalmar län (fb nr). Hemmansägare i Dödevi i Högby förs, Kalmar län.
 • Maria Linnea, född 1909-08-24 i Högby förs, Kalmar län. Död 1910-10-30 i Högby förs, Kalmar län.

TAB 10

Per Vilhelm, (son av Carl, tab 8), född 1875-12-29 i Högby förs, Kalm., (fb nr). Hemmansägare i Dödevi i Högby socken,, Kalmar län. Död där 1911-02-07. Gift 1903-02-26 med Syster Anna Johansson, född 1879-02-12 i Högby förs, Kalm., fb nr 2907, dotter av bonden i Dödevi förs, Kalm., Johan Peter Svensson och Maria Nilsdotter.

Barn:

 • Karl Hilding, född 1904-01-15 i Högby förs, Kalm., (fb nr). Utflyttad från Högby till USA 1923-01-11. död 1941-01-31 i USA (inf. pastor i Högby förs, Kalm.).
 • Ernst Helge, född 1906-03-13 Högby förs, Kalm., (fb nr). Utflyttade från Högby till USA 1928-09-19. Metallarbetare.
 • Astrid Maria Ingeborg, född 1908-05-28 i Högby förs, Kalm., (fb nr). Vistas i födelsehemmet, ogift.
 • Johny Villehad, född 1909-09-29 i Högby förs, Kalm. Se Tab. 10 B.

TAB 11

Peter, (son av Johan Magnus, tab 7), född 1847-06-29 på Horns kungsladugård i Högby socken, Kalmar län. Torpare därst. Död 1923-12-20 i Högby. Gift 1868-08-14 i Högby socken med Ingrid Persdotter, född 1846-04-11 i nämnda socken, död där 1899-07-03, dotter av åldermannen Anders Persson och Kajsa Simonsdotter.

Barn:

 • Per Emil, född 1869-10-11 i Högby socken ]], liksom syskonen. Utfl. från Högby till USA 1887-08-27.
 • Ida Lovisa, född 1872-09-30. Utfl. från Högby till USA 1891-04-03.
 • Jenny Elisabet, född 1875-07-13. Utfl. från Högby till USA 1900-05-14.
 • Hilma Carolina, född 1878-08-15. Gift 1904-03-03 (pastor i Högby) med hemmansägaren i Kohagslyckan, Högby förs Johan Olsson, född 1867-01-20 (pastor i Högby)
 • Carl Georg, född 1881-06-29. Utfl från Högby till USA 1898-04-07. Se Tab. 11B.
 • Johan Richard, född 1884-12-31. Utfl från Högby till USA 1905-03-01.
 • Oskar Julius, född 1887-12-25. Utfl från Högby till USA 1905-03-01.

TAB 11

Carl Georg (Charles), född 1881-06-29. Utfl från Högby till USA 1898-04-07. Gift med.

Barn:

TAB 11B:I

Vernon, född 1916. Gift med.

Barn:

 • Rodger.
 • Stevan.
 • Robert.

TAB 12

Carl Georg, (son av Magnus Georg, tab 6), född 1809-10-29 i Högby socken, Kalmar län. Torpare. Död 1875-11-20 i Köpings socken, Kalmar län. Gift 1837-12-29 i sistnämnda socken med Maria Olsdotter, född där 1810-04-24.

Barn:

 • Nils Magnus, född 1838-10-05 i Norra Vannborga i Köpings socken, liksom syskonen.
 • Brita Christina, född 1841-01-18, död 1921-07-16 i Linköping. Gift 1869-11-01 med poliskonstapeln i nämnda stad Johan Johnsson.
 • Anna Maria, född 1842-12-05, död s. å. 12/12.
 • Maria Vilhelmina, född 1844-02-26. Gift 1873-06-24 med åkeriidkaren Anders Persson, född 1850-11-04.
 • Carl August, född 1845. Häradstjänare. Död 1931. Se Tab. 13.
 • Anna Sofia, född 1852-03-18, död 1853-04-08.
 • Emelie, född 1855-11-02. Gift 1881-12-29 med maskinisten Johan Fredriksson.

TAB 13

Carl'' August, (son av Carl Georg, tab 12), född 1845-10-27 i Norra Vannborga i Köpings socken, Kalmar län. Häradstjänare. Död 1931-05-23 i nämnda socken. Gift 1873 med Cajsa Brita (Catharina Birgitta) Johansdotter, född 1838-07-02 i Gärdslösa socken, Kalmar län ]], död 1912 i Köpings socken, dotter av sockenskräddaren Johannes Lundgren och Lisa Larsdotter.

Barn:

 • Johan August, född 1874-03-12 i Köpings socken, liksom syskonen. Överflyttade 1891-03-26 till Nordamerika. Död där ogift.
 • Carl Alarik, född 1875. Handlande. Död 1938. Se Tab. 14.
 • Adolf Fredrik, född 1877-07-06 (pastor i Madesjö). Överflyttade till Nordamerika. Flyttade till Oscars förs i Kalm. 1897-11-06 utfl. till Nord Amerika 1913-10-30 (Högsby bok över obefintliga 1903-11-18). Död i Nord Amerika ogift.
 • Oskar Fabian, född 1879. Handlande. Död 1909. Se Tab. 16
 • Fanny Lydia Birgitta, född 1881-07-01. Gift 1903-10-18 Lundegard Död,
 • Anna Carolina (Carin), född 1882-12-05. Småskollärarinna.

TAB 14

Carl Alarik, (son av Carl August, tab 13), född 1875-10-30 i Köpings socken, Kalmar län. Handlande i Borgholm. Inneh. firma Fr. Lindwall & C:o och konservfabriken Viktoria sedan 1900. Styrelseledamot 1908 och vice verkst. direktör i Borgholms sparbank 1920. Ledamot av stadsfullmäktige i nämnda stad 1908. Vice ordförande i drätselkammaren 1917, ordförande 1929. Kyrkvärd 1925. Död 1938-12-29 i Borgholm (db nr 30) (Köpings förs, Kalm. db nr 14). Gift 1900-10-06 i Malmö med Berta Anna Eulalia Rydén, född 1868-06-26 i Ålems socken, Kalmar län, död 1945-01-16 i Kalmar (Bergholms förs, Kalm. db nr 2), dotter av kyrkoherden i Ålems pastorat av Kalmar stift, filosofie doktorn Johan Rydén och Christina Fredrika Johanna Lindvall.

Barn:

 • Malin Christina, född 1901-11-12 i Borgholm. Gift 1927-01-06 med e. lantmätaren Per Ernst Malte Glifberg distriktslantmätare i Ängelholm, RVO, född 1901-06-22,
 • Anna Brita, född 1903-01-17 i Borgholm.
 • Anna Sara Elisabet, född 1904-07-19 i Köpings socken. Gift 1:o 1931-02-08 i Borghoms med direktören i Buenos Aires Robert Conrad Ahde från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1935-02-19 född 1883-06-05. Gift 2:o 1940-06-23 i Bromma kyrka med fil. lic. Karl Gustaf Ahlberg, född 1907-03-29, fil dr, docent, L.aktuarie vid Sthlms statistiska kontor

TAB 16

Oskar Fabian, (son av Carl August, tab 13), född 1879-08-02 i Köpings socken. Handlande. Död 1909. Gift med Emelie Amalia Jonsson, född 1880-10-08 i Högsrums förs, Kalm Barn:

 • Gösta Lennart Fabian, född 1906-05-22. Har överflyttat till Nordamerika.

TAB 17

Carl Ulrik, (son av Carl Johan, tab 5), född 1756-11-20 i Fliseryds socken, Kalmar län. Frälserättare vid Grimhult i nämnda socken. Död där 1840-07-02. Gift 1783-06-17 i Grimhult med Catharina Gustafsdotter Grimberg, född 1767-02-11, död 1849-06-30 i Fliseryds socken.

Barn:

 • Christina Margareta, född 1785-07-17 i Grimhult, liksom syskonen.
 • Christina Maria, född 1786, död ogift 1829-08-06 i Grimhult.
 • Carl Magnus, född 1788-10-26 vargeringskarl. Arbetare i Mönsterås. Gift med Elisabet Eriksdotter, född 1785-06-07 död 1827-02-15 Skrika
 • Margareta Elisabet, född 1792-05-30, död 1864-08-30 i Fliseryds socken. Gift där 1818-05-06 med arbetaren Peter Trulsson i Grimhult, i hans 2:a gifte, född 1774, död 1839-01-13.
 • Johan Fredrik, född 1795-05-22, död 1817-03-26 i Grimhult.
 • Gustaf Lorents, född 1797-09-26, död 1798-10-15.
 • Gustaf, född 1799. Skomakare. Död 1848. Se Tab. 18
 • Erik Peter, född 1802. Arbetare. Död 1892. Se Tab. 19

TAB 18

Gustaf, (son av Carl Ulrik, tab 17), född 1799-08-13 i Grimhult. Skomakare och arbetare i Grimlund i Fliseryds socken. Död där 1848-11-22. Gift 1820-08-10 i Kumlemars by i nämnda socken med Maria Jonsdotter Höglund, från vilken han 1840-01-29 blev skild, född 1798-05-14, död 1888-09-24 i Fliseryds socken.

Barn:

 • Johan August, född 1821-02-07 i Kumlemar, liksom syskonen. Arbetare i Skrika by i Fliseryds socken. Död där barnlös 1908-01-14. Gift 1879-12-12 med Sara Rebecka Hultgren, född 1830-11-28, död 1905-07-12.
 • Johanna Sofia, född 1823-07-02, levde ogift 1851.
 • Gustaf Fredrik, född 1826-03-11, död 1827-02-03, vid Vadkvarn i Fliseryds socken.
 • Peter Fredrik, född 1828-05-17, död s. å. 27/10.
 • Christina Maria, född 1830-01-12.
 • Adolf Viktor, född 1832-11-01. Fråndömd adelskapet enl. Göta hovrätts dom 1858-07-06. Död ogift 1869-12-19 i Kristdala socken, Östergötlands län.

TAB 19

Erik Peter, (son av Carl Ulrik, tab 17), född 1802-10-19 i Grimhult i Fliseryds socken, Kalmar län. Arbetare. Död 1892-10-19 i Grimsholm i nämnda socken. Gift 1824-10-15 vid Bankebergs bruk i nämnda socken med Catharina Elisabet Persdotter, född 1802-01-07, död 1886-03-12.

Barn:

 • Maria Charlotta, född 1825-07-11 i Fliseryds socken, liksom syskonen.
 • Johan Erik, född 1827-03-25. Död 1905-05-11 i Örebro. Skall en tid hava bott vid Adelsnäs i Åtvids socken, Östergötlands län samt hava varit gift och haft flera barn. Se Biografica. Gift 18. med Maria Christina Davidsdotter, född 1832, död 1913-12-27 i Örebro. Se Tab. 19A.
 • Hedda Sofia, född 1829-08-11 död 1834-05-29.
 • Carl'' Magnus, född 1837-04-12. Mureriarbetare. (Se Biografica) Död 1924-01-21 i Fardhem, Gotl.. Barnlös. Var 1908 fastighetsägare i Fardhems socken Gotlands län. Gift 1862-11-09 i Fardhems socken, Gotl. med Johanna Thomasdotter, född 1825-03-06 i Stånga, Gotl. (enl fbu), död 1907-12-22 i Fardhem, Gotl., dotter av Thomas Thomasson o Maria Claesdtr.
 • Christina Sofia, född 1844-03-31, död 1846-03-28.

TAB 19 A

Johan Erik (son av Erik Peter tab 19, översiktstab 2A) född 1827-03-25 i Fliseryd, Kalmar län ska en tid ha bott vid Adelsnäs, Åtvids socken, Ög. Död 1905-11-11 i Örebro. Gift ca 1853 med Maria Charlotta Davidsdotter, född 1833 i Högsby förs, Kalmar län, död 1913-12-27 i Örebro.

Barn:

 • Maria Charlotta, född 1854 i Högsby, Kalmar län.
 • Carl Johan Oskar, född 1856 i Högsby ev Lofta, Kalmar län.
 • Per August, född 1860 i Lofta. Överförd till särskild förteckning 1886 (saknad) och till boken överobefintliga 1896 där han kvarstod tills han avfördes p g a uppnådda 100 år.
 • Klas Viktor, född 1864 i Södertälje. Död 1887.
 • Tekla Kristina, född 1872 i Vestrum förs, Kalmar län. Död 1932 i Örebro.

TAB 20

Axel Fredrik, (son av Erik Peter, tab 19), född 1833-12-30 i Grimhult i Fliseryds socken. Arbetare därst. Gift 1:o 1856-04-06 med Hilda Elisabet Olofsdotter, född 1828-09-29, död 1897-09-11. Gift 2:o 1898-04-22 med Christina Catharina Magnusson, född 1845-10-04.

Barn:

 • 1. Per Olof, född 1857-01-24, död s. å. 25/2.
 • 1. Annette Vilhelmina Terzette, född 1858-01-02, död 1861 i Angarns socken Stockholms län.
 • 1. Hilma Maria Elisabet, född 1860-07-09, död s. å. 25/8.

TAB 21

Adam Gustaf, (son av Carl Johan, tab 5), född 1757-10-19 i Fliseryds socken, Kalmar län. Volontär. Avsked. Bodde på Ekelunden under Möckhult i nämnda socken. Död där 1814-05-26. Gift 1800-10-10 i Granhult i Högsby socken, Kalmar län med Kerstin Persdotter, född 1775.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1800-12-30 i Möckhult, död där 1801-02-23.
 • Anna Lena, född 1802-08-04 på Ekelunden.
 • Johan Gustaf, född 1805. Arbetare. Död 1881. Se Tab. 22
 • Sara Maria, född 1811-07-24 i Grimhult, död 1869-04-20. Gift 1834-01-19 på Espekullen under Högsrum i Fliseryds socken med drängen Anders Jonasson Ringström, född 1796-10-04, död 1859-03-24.

TAB 22

Johan Gustaf, (son av Adam Gustaf, tab 21), född 1805-03-29 i Fliseryds socken. Arbetare. Död 1881-11-03 i Hälleforshult i nämnda socken. Gift med Maria Elisabet Nilsdotter, född 1807-01-18, död 1862-04-18 i nämnda socken.

Barn:

 • Johanna Christina, född 1834-11-03.
 • Nils Johan, född 1840-01-31, död 1846-03-29.
 • Maria Sofia, född 1843-08-26, död 1849-06-08.
 • Matilda Charlotta, född 1847-09-14, utfl. till Mönsterås 1870.

TAB 23

Carl Axel, (son av Carl Johan, tab 5), född 1765-04-04 i Fliseryds socken. Rustmästare. Avsked. Ägde Ekelunden i nämnda socken. Död där 1834-03-08. Gift 1796-10-26 i Grimhult med Vendla Catharina Rosberg, född 1771-10-26, död 1819-11-13 på Ekelunden.

Barn:

 • Lovisa Carolina, född 1797-03-04 i Grimhult, död 1866-06-09. Gift 1820-08-10 på Ekelunden med musikanten Jonas Ågren i Möckhult, född 1794-03-20.
 • Johanna Fredrika, född 1799-08-18 på Ekelunden, död 1869-06-28. Gift 1828-06-30 på Ekelunden med hemmansbrukaren Nils Hultman i Gräsgöl (under Möckhult), född 1800-11-07, drunknade 1836-09-12 i Mjösjön.
 • Charlotta, född 1803-04-03, död 1870-02-09. Gift 1828-10-07 på Ekelunden med sin syssling hemmansägaren Adolf Fredrik Stenfelt, född 1803, död 1865.
 • Axel Jakob, född 1809. Säteriägare. Död 1869. Se Tab. 24.

TAB 24

Axel Jakob, (son av Carl Axel, tab 23), född 1809-07-06 Ekelunden. Ägde Gräsgöl i nämnda socken. Död 1869-12-04 i Oskarshamn. Gift 1833-09-27 på Fiskarfällan i samma socken med Maria Margareta Lundberg, född 1812-06-10, död 1861-03-11.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1834. Målarmästare. Död 1885. Se Tab. 25.
 • Vendla Catharina, född 1836-06-22 på Gräsgöl, död i Amerika.
 • Nils Gustaf, född 1839. Snickarmästare. Död 1923. Se Tab. 27.
 • Axel Vilhelm, född 1842. Målare. Död 1868. Se Tab. 29
 • Otto Reinhold, född 1851. Målare. Död 1896. Se Tab. 30.

TAB 25

Carl Fredrik, (son av Axel Jakob, tab 24), född 1834-09-16 Gräsgöl. Målarmästare i Oskarshamn. Död där 1885-11-19. Gift 1864-05-15 med Vilhelmina Syrén, född 1843-09-06 i Döderhults socken, Kalmar län, död 1902-05-25 i Oskarshamn.

Barn:

 • Anna Amalia, född 1865-01-18.
 • Son, född 1867-10-08. Död 1885.
 • Dotter, född 1872. Död 1891.
 • Son. 1875. Död 1891.
 • Knut Vilhelm, född 1880. Målarmästare. Se Tab. 26
 • Son, född 1884-12-26. Död 1937.

TAB 26

Knut Vilhelm, (son av Carl Fredrik, tab 25), född 1880-03-01 i Oskarshamn. Målarmästare därst. Död 1934-04-27 i Oskarshamn. Gift 1910-03-13 i nämnda stad ]] med Gerda Augusta Johansson, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1928-10-21 i Oskarshamn med handelsresanden Karl Gustaf Andersson, född 1891-08-16 i Östra Eneby, Ög., skilda 1934-09-17) från vilken han 1925-04-20 blev skild, född 1886-09-09 i Oskarshamn, dotter av arbetaren Karl Erik Johansson och Clara Sofia Danielsson.

Barn:

 • Otto Fredrik, född 1910-07-27 i Oskarshamn, liksom syskonen. Jordbrukare. Se Tab. 26A.
 • Erik Vilhelm, född 1912-01-15 ]], död 1918-10-30 i Oskarshamn.
 • Per Axel, född 1913-07-24. Volontär vid Jönköpings-Kalmar regemente. Se Tab. 26B.
 • Maja-Stina, född 1915-09-20. Gift 1934-05-05 (pastor i Jönköpings, Kristinas och Ljungarums förs) med möbelsnickaren Harald Åke Vallentin Salinder, född 1903-05-15 i Sanderyds förs, Jönk. (pastor i Jönköpings, Kristina och Ljungarums förs
 • Maj-Britt, född 1918-02-22. Gift 1944-01-29 (Kristina förs, Jönk,. vb nr 1) med köpmannen Axel Fredrik Hallberg, född 1921-04-25

TAB 27

Nils Gustaf, (son av Axel Jakob, tab 24), född 1839-06-09 Gräsgöl. Snickarmästare i Uppsala. Död där 1923-06-27. Gift 1875-03-28 med Margareta Carolina Janson, född 1846-04-02 i Uppsala (Heliga Trefaldighetsförsaml) ]], död 1918-08-08 i Uppsala, dotter av inspektoren vid Ultuna Carl Janson och Greta Eklunds.

Barn:

 • Eugenia Carolina (Jenny), född 1876-12-22 i Uppsala, liksom syskonen. Lärarinna. Gift 1935-12-10 i Tegelsmora, Upps. (vb 15) med organisten Knut Fridolf Sandin i hans 2:a gifte, född 1871-04-27 i Daretorp, Skarab.,
 • Helfrid Margareta (Frida), född 1878-06-27 död ogift 1929-12-03 i Uppsala.
 • Axel Nikolaus, född 1880. Grosshandlare. Död 1933. Se Tab. 28.
 • Gertrud Elisabet, född 1882-02-22 Kungsholms förs, död 1917-12-05 i Stockholm. Gift 1911-11-18 med disponenten för C. G. Hallbergs guldsmedsaktiebolag Karl Algot Jahnsson i hans 2:a gifte (gift 2:o 1921 med Hedvig Margareta Grönkvist, född 1899, dotter av direktören Konrad Grönkvist och Hedda Eriksson), född 1883-03-26.
 • Ebba Maria, född 1884-01-28 i Uppsala. Kontorist. Död 1934-03-25 i Uppsala, domkyrkoförs (db nr 105).
 • Elsa Bernhardina, född 1889-04-22. Gift 1912-07-21 i Uppsala med organisten och folkskolläraren Julle Mattias Lundgren, född 1886-06-11.

TAB 28

Axel Nikolaus, (son av Nils Gustaf, tab 27), född 1880-05-28 i Uppsala. Grosshandlare i Gävle. Direktör. Död 1933-03-24 i Uppsala och begr. i Domkyrkoförs därst. (Bromma förs, Sthlm db nr 55). Gift 1:o 1904-04-03 med Maria Cecilia Hultin, från vilken han 1931-05-11 blev skild genom Uppsala rådhusrätts utslag 1931-05-11, född 1880-11-03 i Balingsta socken Uppsala län. Gift 2:o 1931-06-08 i Gävle, Heliga Trefaldighets med Kerstin Josefina Odahl i hennes 2:a gifte, (gift 1:o med Nordgren) född 1881-08-31

Barn:

 • 1. Carl-Axel, född 1906-10-02 i Uppsala. Kontorist. F d tjänsteman vid polisväsendet (Uppsala). Gift 1933-08-24 i Vika förs Kopp. (Uppsala domk. förs, vb) Elin Margaretha Ekvall, född 1907-05-12, dotter av skomakaren Gustaf Emil Ekvall och Emma Maria Jansson.
 • 1. Olof Axel, född 1909-05-02 i Uppsala. Kontorist. Gift med servitr. Anna-Lisa Andersson i hennes 1:a gifte född 1917-04-24.
 • 1. Maja-Stina, född 1915-02-05 i Uppsala. Gift 1936-11-08 i Uppsala domkyrkoförs (vb nr 359) med jur. kand. Gustaf Lennart Asplund, född 1911-05-11 i Stockholm. Chefsåklagare i Stockholms åklagardistrikt, RNO (Drottningholm).
 • 1. Ella-Greta Maria, född 1917-11-24 i Uppsala domk förs. Gift 1942-10-03 i Järlåsa förs, Upps. m. fotografen Tord Frisk, född 1913-03-28 i Uppsala län.

TAB 28 A

Erik Axel, (son av Axel Nicolaus tab 28) född 1904-09-12 i Uppsala Inneh. firman Skocentralen, Elis Lundbergs Eftr. i Norrköping från 1928-03-15. Köpman. Gift 1932-11-21 i Skenninge (Norrköpings Norra förs, vb) med Gunborg Elisabet Margareta Larsson, född 1905-04-18 i Åtvids förs, Ög

Barn:

 • Nils-Erik Axel, född 1934-02-11 i Norrköpings norra förs (fb nr 9).
 • Ulla-Britta Margaretha, född 1940-12-29 i Norrköping (Matteus förs Norrk. fb nr. 134).
 • Anna-Lena Maria, född 1942-10-10 i (Åtvids förs, Ög. fb nr 32).

TAB 29

Axel Vilhelm (son av Axel Jakob, tab 24), född 1842-03-06 Gräsgöl. Målare i Oskarshamn. Död där 1868-12-26. Gift i Oskarshamn ]] 1863-12-20 med Greta Matilda Åström, född 1843-02-10 i Döderhult ]] utfl. till Nord Amerika 1889-12-04, död i Amerika, dotter av sjömannen Jonas Åström och Anna Gustava Boström.

Barn:

 • Sofia, född 1864-02-13 i Oskarshamn ]], utfl. ogift från Oskarshamn till Nors Amerika 1889-12-04, död 1930 i Amerika.
 • Josefina Matilda, född 1866-04-15 i Döderhults socken, Kalmar län. Död 1870-06-06 i Oskarshamn.
 • Axel Fredrik, född 1868-12-12 i Oskarshamn ]], död där 1869-04-25.

TAB 30

Otto Reinhold (son av Axel Jakob, tab 24), född 1851-04-02 i Döderhults socken, Kalmar län. Målare i Oskarshamn. Död där 1896-11-19. Gift 1892-10-27 i nämnda stad ]] med Matilda Elisabet Karlsdotter, född 1863-03-05 i Misterhults förs, Kalm. ]], död 1929-06-20 i Oskarshamn, dotter av torparen Carl Fredrik Jonsson och Brita Lovisa Johansdotter.

Barn:

 • Axel Fredrik, född 1893-09-22 i Oskarshamn, liksom brodern. Båtbyggare. Gift 1918-04-14 i nämnda stad med Elin Maria Petersson, född 1897-04-03. Se Tab. 30 A.
 • Carl Einar, född 1895-04-04. död 1945-05-15 i Alice Springs Australien (Oskarshamn db nr 118).

TAB 30 A

Axel Fredrik, (son av Otto Reinhold tab 30) född 1895-09-22 i Oskarshamn (fbnr) Båtbyggare. Verkmästare. Gift 1918-04-14 i Oskarshamn med Elin Maria Petersson född 1897-04-05 i Oskarshamn, dotter av järnsvarvaren Karl August Petersson och Selma Augusta Johansson.

Barn:

 • Axel Willy, född 1918-06-28 (enl. pastor i Oskarshamn) död 1920-03-17 i Oskarshamn (db nr 29).
 • Karl Agne, född 1920-07-02 i Oskarshamn (enl. pastor i Sthlm, Sofia förs). Se Tab. 30A:I.

TAB 31

Anders Johan, (son av Carl Johan, tab 5), född 1767-06-23 Ekelunden. Sergeant vid Kronobergs regemente. Sedan torpare på Björkelund under Möckhult i nämnda socken. Död där 1822-03-25. Gift 1796-10-26 Gräsgöl

Barn:

 • Carl Rikard, född 1797. Lantbrukare. Död 1878. Se Tab. 32
 • Johanna Fredrika, född 1800-09-12 på Gräsgöl.
 • Gustava Christina, född 1803.

TAB 32

Carl Rikard, (son av Anders Johan, tab 31), född 1797-04-03 Gräsgöl. Hälftenbrukare först på Ekelunden, sedan på Gunnesbo i nämnda socken. Utfl. 1834 till Mönsterås. Död där 1878-10-21. Gift 1826 med Gustava Svensdotter, född 1806 i Mönsterås.

Barn:

 • Christina Sofia, född 1827-02-26 på Ekelunden. Adolf Fredrik, född 1829-03-07 på Ekelunden, död där 1830-07-25.
 • Johanna Fredrika, född 1830-10-09 på Ekelunden. Charlotta, född 1832-06-23 på Gunnesbo. Gift 1858-06-23 med hemmansägaren Fridolf Vilhelm Stenfelt, född 1829.
 • Anna Margareta, född 1840-01-19 i Mönsterås. Gift 1865-03-19 med arbetaren Nils Magnus Persson i Fågelsjö, född 1817-11-10 Överfl. 1865 till Nordamerika.

TAB 33

Magnus Georg, (son av Anders Johan, tab 31), född 1805-04-04 Björkelund Torpare först i Gräsgöl, sedan i Fågelsjö i nämnda socken. Utfl. till Horns kungsladugård i Högby socken, Kalmar län 1839. Gift 1830-03-11 i Föra socken, Kalmar län med Brita Joensdotter, född 1806-11-28 i sistnämnda socken.

Barn:

 • Maria Christina, född 1883-10-01 i Gräsgöl, död 1837-01-21.
 • Anders Magnus, född 1833-04-04, död 1838-07-21.
 • Johanna Sofia, född 1835-10-19.
 • Maria Christina, född 1838-11-24.

TAB 34

Lorentz, (son av Georg Stenfelt, adlad Stenfelt, tab 1), född 1718-02-15. Var löjtnant 1755. Ägde Gökhult i Fliseryds socken, Kalmar län. Död där 1780-06-30. Gift 1745-09-04 Kyrkeby med Eva Lovisa Ädelberg, född 1721, död 1796-02-11 på Gökhult, dotter av kaptenen Teodor Johan Ädelberg, och Ursula Sofia Hammarhjelm.

Barn:

 • Beata, född tvilling 1745-06-05 Möckhult
 • Sofia Lovisa, född tvilling 1745-09-05 på Möckhult, död s. å. 26/9.
 • Adolf Fredrik, född 1747-11-16 på Möckhult, död utrikes.
 • Johan Georg, född 1749. Löjtnant. Död 1802. Se Tab. 35
 • Erik Lorentz, född 1756-06-25 på Gökhult.
 • Carl Gustaf, född 1762-11-01 på Gökhult, död där 1780-07-14.

TAB 35

Johan Georg, (son av Lorentz, tab 34), född 1749-10-04 Möckhult. Löjtnant i engelsk tjänst. Ägde Gökhult i nämnda socken. Död där 1802-01-17. Gift 1784-09-28 på Möckhult med sin sysslings dotter Paulina Rudebeck i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1805-12-26 på Möckhult med lantbrukaren Jonas Fredrik Rosberg, född 1777, död 1819-06-14. Gift 3:o 1821-10-23 med hemmansägaren Magnus Magnusson, född 1797-09-05), född 1768-12-15 Kulltorp, död 1844-04-06 dotter av kaptenen Carl Adam Rudebeck, och hans 1:a fru Edla Margareta Rääf i Småland.

Barn:

 • Lovisa Paulina, född 1785-02-04 på Möckhult. Gift med lantbrukaren Carl P. Petersson.
 • Gustaf Adolf, född 1786-12-29 på Gökhult. Volontär vid Kronobergs regemente 1802. Rustmästare därst. s. å. förare s. å. 27/12. Fanjunkare 1807. Konstit. fänrik 1808-05-06. Konfirm.fullm. 1809-04-09. GMtf 1810-06-10. Löjtnant i armén 1814-05-22 och vid regementet 1816-03-07. Död ogift 1818-10-07. Han bevistade finska kriget 1808–1809 samt fälttågen i Tyskland och Norge 1813–1814.
 • Hedvig Eleonora, född 1788-09-08 på Gökhult, död 1846-02-22. Gift 1807-10-27 på nämnda egendom med hemmansägaren Peter Nilsson i Åby, född 1786-04-29 död 1837-10-14.
 • Adolf Fredrik, född 1790. Major. Död 1848. Se Tab. 36
 • Gustava Christina, född 1791-05-05 på Gökhult, död där 1795-11-24.
 • Johanna Fredrika, född 1794-06-08 på Gökhult, död där 1795-05-22.
 • Johan Fredrik, född 1795-05-22.
 • Johan Georg, född 1796-04-08 på Gökhult, död där 1800-02-08.
 • Gustava Christina, född 1798-12-10 på Gökhult. Gift 1:o 1825-12-19 på Möckhult med arbetaren Johannes Andersson i hans 2:a gifte. Gift 2:o 1843-09-27 med torparen Carl Jonsson i Nydalen i hans 2:a gifte.

TAB 36

Adolf Fredrik, (son av Johan Georg, tab 35), född 1790-02-15 på Gökhult. Furir vid Kronobergs regemente 1807-11-05. Sergeant därst. 1808-10-01. SMtf 1810-05-03. Livdrabant 1812-08-04. Löjtnant vid livbeväringsregementet 1821-05-08. Kapten därst. 1823-06-28. RSO 1826-08-11-05. Majors avsked 1835-07-14. Död 1848-07-20 Bräkentorp. Gift 1816-11-10 med sin kusin Petronella Lovisa Rudebeck, född 1801-02-12 på Ösjö Svensgård i Södra Ljunga socken, Kronobergs län, död 1846-10-16, dotter av kaptenen Carl Rudebeck, och Christina Beata von Castanie.

Barn:

 • Carl Georg, född 1818. Kapten. Död 1887. Se Tab. 37
 • Johan August, född 1822. Kapten. Död 1867. Se Tab. 39

TAB 37

Carl Georg, (son av Adolf Fredrik, tab 36), född 1818-05-28 Bräkentorp. Sergeant vid Kronobergs regemente 1836-03-01. Fanjunkare 1838-01-30. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 13/7. Löjtnant därst. 1846-06-03. Var med regementet kommenderad till Skåne 1848. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1849-05-08 avsked med kaptens n. h. o. v. 1859-08-20. Styrelseledamot i Smålands enskilda banks kommissionskontor i Ljungby köping 1868. Död 1887-01-05 i nämnda köping. Ägde Bräkentorp, Luddö och Nyfors bruk i Tutaryds socken, Kronobergs län till 1884. Gift 1842-06-22 Upplid med Christina Magdalena (Malin) Bexell, född 1819-07-12 i Källeryds prästgård Jönköpings län, död 1891-04-24 i Tutaryds socken, dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden i Rydaholms och Gällaryds försar av Växjö stift Carl Emanuel Bexell och Anna Cecilia Sager.

Barn:

 • Adolf Emanuel Christian August, född 1844. Vice häradshövding. Död 1920. Se Tab. 38
 • Carl Oskar, född 1846-03-05 död s. å. 25/8.
 • Tekla Anna Christina, född 1854-10-01 på Bräknetorp, död 1919-11-02 på Vänhem vid Vänersborg. Gift 1882-01-05 med häradshövdingen i Flundre m. fl. häraders domsaga, RNO, Carl Algot Strandmark, född 1846-12-07 i Ljunga prästgård Kronobergs län, död 1914-02-09 i Vänersborg.

TAB 38

Adolf Emanuel Christian August, (son av Carl Georg, tab 37), född 1844-08-05 på Angelstad Norregård i Angelstads socken, Kronobergs län. Mogenhetsexamen 1863-05-23. Student i Lund s. å. 26/5. Examen till rättegångsverken 1869-01-10. Auskultant i Göta hovrätt s. å. extra ordinarie notarie s. å. vice häradshövding 1871-12-19. Död 1920-06-23 i Stockholm och begraven i Tutaryds socken, Kronobergs län. Ägde Fräkentorp och Luddö 1884–1912. Gift 1885-04-24 Norregård med Hilma Sofia Otilda Borg, född 1857-10-03 ]] Bjurvik, död 1937-07-16 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs (db 159) och begr i Tutaryds förs, Kron., dotter av godsägaren, bankdirektören Johan Axel Borg och Emma Sofia Gylling.

Barn:

 • Emma Tekla Hilma Magdalena (Agda), född 1886-02-24 på Bräkentorp. Stiftsjungfru. Död 1900-10-18.
 • Ester Sofia Cecilia, född 1887-04-15 på Bräkentorp. Stiftsjungfru.
 • Rut Matilda Elisabet, född 1888-10-17 på Bräkentorp. Stiftsjungfru. Gift 1911-01-10 med majoren i armén intendenten vid krigsskolan, RSO, Gustaf August Emanuel Bergh, född 1880-03-01 i Ryssby socken, Kronobergs län
 • Villy Margit Naemi, född 1890-08-15 på Tutaryds förs . Stiftsjungfru. Gymnastikdirektör.
 • Tekla Märta Beatrix, född 1892-04-09 på Bräkentorp. Stiftsjungfru. Gift 1919-04-24 i Stockholm Oscars förs, Bromma, med sin systers svåger, notarien i telegrafstyrelsen, jur. kandidat Einar Natanael Bergh, född 1890-07-22 i Ryssby förs Kron., studentex. i Växjö 1910, jur kand ex vid Sthlms högskola 1916, tingsmeritering, tjg i Riksförsäkringsantalten,

TAB 39

Johan August, (son av Adolf Fredrik, tab 35), född 1822-03-29 Bräkentorp. Sergeant vid Kronobergs regemente 1837-06-21 officersexamen 1840-04-20. Underlöjtnant vid ovann. regemente 1841-06-22. Var med regementet kommenderad till Skåne 1848. Löjtnant 1849-06-27. Kapten 1865-04-04. Död 1867-05-10 Sjötorp. Ägde Prästboda och Luddö i nämnda socken samt arrenderade Sjötorp. Gift 1849-03-23 Upplid med sin broders svägerska Maria Elisabet (Betty) Bexell, född 1830-03-25 i nyssn. socken, död 1915-08-16 i Ljungby ]] och begraven i Tutaryds socken, dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden i Rydaholms och Gällaryds försar av Växjö stift Carl Emanuel Bexell och Anna Cecilia Sager.

Barn:

 • Carl Fredrik Georg, född 1851. Sekreterare. Död 1929. Se Tab. 40.
 • Oskar Emanuel, född 1852-12-05, död s. å. 10/12.
 • Anna Lovisa (Amy), född 1854-04-24 på Prästboda, död 1923-11-26 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. Gift 1877-01-30 i Värnamo socken, Jönköpings län med överläkaren å kirurgiska avdelningen vid allmänna och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, med. doktorn, KVO2kl, RNO, Alfred Axel Alarik Lind, född 1844-03-14 på Norns bruk i Hedemora landsförsaml. Kopparbergs län, död 1898-01-29 i Göteborg.
 • Vilhelm Eugen, född 1855-11-29 på Prästboda. Volontär vid Smålands grenadjärbataljon 1872. Elev vid krigsskolan 1875-07-14. Utexaminerad 1876-10-17. Underlöjtnant vid nämnda bataljon s. å. 24/11. Död ogift 1881-04-02 i Stockholm.
 • Ingeborg Augusta Emanuela, född 1860-11-29, död 1861-08-21.
 • Gustaf Adolf Emil, född 1862-05-17 på Sjötorp. Lantbruksbiträde vid Bräkentorp. Död ogift 1905-01-30 i Stockholm.

TAB 40

Carl Fredrik Georg, (son av Johan August, tab 39), född 1851-08-05 Prästboda. Mogenhetsexamen i Växjö 1872. Student i Uppsala 1872–1873. Idkade sångstudier först i Stockholm sedan i Paris 1878–1880. Skådespelare vid olika teatrar 1881–1895. Sekreterare vid Albert Ranfts teatrar från 1906. Död 1929-04-05 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. Gift 1884-12-23 i Göteborg med skådespelerskan Edit Alma Natalia Ljunggren, född 1859-12-23 i Eksjö, död 1926-02-06 i Stockholm, dotter av musikdirektören Ljunggren. Fru Stenfelt, född Ljunggren, var elev vid konservatoriet i Stockholm 1875–1879, debuterade vid Nya teatern i nämnda stad 1879, anställd vid nämnda teater 1879–1882, vid Mindre teatern död samma stad 1882–1884, vid Svenska teatern i Göteborg 1884–1886, vid Svenska teatern i Stockholm 1886–1889, vid Svenska teatern i Helsingfors 1889–1890, vid Vasateatern i Stockholm 1890–1891, vid Carlbergska sällskapet 1891–1892 och vid Albert Ranfts sällskap 1892–1894, dotter av musikfanjunkaren Henrik Michael Ljunggren o. Hilda Henrietta Johansson.

Barn:

 • Fredrik August Henrik (Fritz), född 1889. Läroverksadjunkt. Se Tab. 41.
 • Edit Hilda Maria, född 1894-02-16 i Stockholm. Gift 1915-10-06 i Stockholm med kontorschefen vid Stockholms stads gasverk RVO, Uno Vilhelm Tegnér, född 1881-10-23
 • Astrid Alma Elisabet, född 1895-12-07 i Stockholm. Folkskollärarinna i Stockholm. Död 1930-01-08 på Ädelfors' sjukhem i Alsheda socken, Jönköpings län (Sthlm Matteus förs, db). Gift 1921-05-01 med jägmästaren Alf Henrik Hagelstein, från vilken hon 1926-10-27 blev skild, född 1882-04-23 i Finspång.
 • Carl Johan Mikael, född 1898-09-21 i Stockholm. Ingenjör. Se Tab. 41 1/2.

TAB 41

Fredrik August Henrik (Fritz), (son av Carl Fredrik Georg, tab 40), född 1889-10-19 i Helsingfors. Mogenhetsexamen vid Östermalms läroverk i Stockholm 1908-05-23. Student i Uppsala s. å. filosofie ämbetsexamen därst. 1912-01-31. Extra ordinarie lärare i Norrköping 1914, i Linköping 1914–1915, i Hälsingborg 1915–1919 och vid Katarina realskola i Stockholm 1919–1929. Ordinarie adjunkt vid sistnämnda läroverk 1929. Tillika överlärare vid tekniska skolan i Stockholm 1927. Gift 1913-03-22 i Stockholm, Engelbr. förs (vb nr 20, 1913) med Signe Maria Bourghardt, född 1878-04-03 i Stockholm, dotter av grosshandlaren Johan Erik Bourghardt och Josefina Ericsson.

Barn:

 • Signe Maria Elisabet (Lisa), född 1908-07-13 i N.Vings förs, Skarab. (Johannes förs, Sth. fb). Gift 1941-08-02 i Enskede kyrka med försäkringstjänstemannen Arvid Sigurd Skärblom född 1901-03-12
 • Tove Margareta, född 1918-02-08 i Hälsingborg. Gift 1937-10-02 i Enskede förs (vb nr 124) med tjänstemannen Helge Inge Julius Södergren, född 1901-11-14 i Sthlm, Joh.för.
 • Ingrid Marianne, född 1920-03-13 i Hälsingborg. Tekniker vid Stockholms stads byggnadskontor. Gift 1943-12-18 med artisten Charles Williams Sixten Åkerblom, född 1913-03-16.

TAB 41 1/2

Karl Johan Mikael, (son av Carl Fredrik Georg tab 40) född 1898-09-21 i Stockholm, Hedv. El. förs Ingenjör. Gift 1934-07-04 i Köpenhamn (Bromma förs, Sthlm, vb nr 80) med Astrid Matilda Elisabet Svensson född 1897-06-09 i Stockholm. Hedv. El. förs, dotter av blindläraren Petter Erland Svensson och Mathilda Johanna Larsson.

Barn:

 • Gunilla Astrid Elisabeth, född 1935-07-20 i Stockholm, Bromma förs, (fb nr 215).

TAB 42

Tor Robert Samuel, (son av Johan August, tab 39), född 1866-09-05 Sjötorp. Anställd i handelsflottan. Styrmansexamen i Göteborg 1886. For därpå med engelska och amerikanska båtar till 1888. Sjökaptensexamen i Göteborg 1889. Förste styrman och befälhavare på belgiska ångaren Le Souverain mellan Antwerpen och Afrika. Inträdde i Hallandsbolagets tjänst 1893. Vik. befälhavare där 1899 och ordinarie 1904 samt förde efter vartannat ångf. Halmstad Najaden och Svanen. Patr. Sällskapets GM 1925-11-00. Gift med Hilda Petersson, född 1884-02-17 i Mörrums förs, Blek.,

Barn:

 • Carin Maria (Maj), född 1909-11-14 i Göteborg, Oscar Fredrik förs. Gymnastikdirektör. Gift 1932-06-07 i Halmstads med radioassistent i Svenska Amerikalinjen Ingvar Esaias Erlandsson, född 1902-05-24

TAB 43

Adam Gustaf, (son av Georg Stenfelt, adlad Stenfelt, tab 1), född 1720-02-02 i Åsbo socken, Östergötlands län. Var volontär vid adelsfaneregementet 1755-08-18. Död 1792-08-29 Möckhult. Gift 1:o 1757-03-02 med sin fränka Eva Ulrika Schildt, född 1738-10-04, död 1804-10-29 i Väderlanda i Nöbbele socken, Kronobergs län, dotter av korpralen Anders Johan Schildt och Märta Elisabet Stenfelt. Gift 2:o 1783-03-04 på Möckhult med Margareta Fagerholm, född 1760, levde 1820 i Tångebro i Fliseryds socken.

Barn:

 • 2. Anna Fredrika, född 1783-09-28 Kurrebo d.
 • 2. Johanna Fredrika, född 1789-07-27 på Stora Falla.
 • 2. Johanna Fredrika, född 1789-07-30, död 1791-05-07.
 • 2. Johanna Fredrika, född 1793-01-29, död 1838-11-26. Gift med torparen Lars Eriksson i Möckhult, född 1796-02-08, död 1856-11-13.

TAB 44

Carl Magnus, (son av Adam Gustaf, tab 43), född 1785-07-01 Kurrebo Arbetare i Möckhult i nämnda socken. Utflyttade till Mörlunda socken, Kalmar län. Död 1837-03-13 i Lilla Ekelid, Mörlunda socken, Kalm. Gift 1815-10-31 i Fliseryds socken, Kalm., med Johanna Sjöholm, född 1793-02-16 i Högsrum, Fliseryds socken, Kalmar län. Död 1839-11-12 i Lilla Ekelid, Mörlunda socken, Kalm.

Barn:

 • Carl Magnus, född 1816-05-03 i Färgsmåla, Mörlunda socken, Kalm. Se Tab. 44A.
 • Maria Christina, född 1818-04-16 i Lilla Ekelid i Mörlunda socken, Kalm.
 • Anna Greta, född 1820-07-17 i Lilla Ekelid i Mörlunda socken, Kalm.
 • Gustaf Reinhold, född 1824-08-29 på Ekelid. Se Tab. 44B
 • Johanna Fredrika, född 1830-04-02 i Lilla Ekelid i Mörlunda socken, Kalm. Gift 1864-04-15 i Fliseryds sn med hemmansägaren Andreas Carlsson Lundberg, född 1835-08-05 i Fiskarefällan, Fliseryds sn, son till hemmansägaren Carl Emanuel Lundberg och Kajsa Lena Persdotter.

TAB 44A

Carl Magnus, (son av Carl Magnus, tab 44), född 1816-05-03 i Färgsmåla, Mörlunda socken, Kalmar län. Vagnsmakare. Död 1895-08-20 i Rosendals torp, Älghults förs, Kron. Gift 1852-01-30 i Älghults socken, Kronobergs län (trolovade redan 1838) med Sophia Christina Botvidsdotter, född 1815-10-26 i Älghults socken, Kronobergs län. Död 1890-06-17 i Rosendals torp, Älghults förs, Kronobergs län.

Barn:

 • Carl Reinhold, född 1852-06-01 i Norrbäck, Älghults socken, Kronobergs län. Död 1852-10-12 i Norrbäck, Älghults socken, Kronobergs län.
 • Carl Fabian, född 1853-09-01 i Norrbäck, Älghults socken, Kronobergs län. Torpare. Död ogift 1936-02-23 i Älghults förs, Kronobergs län.
 • Johanna Christina, född 1857-05-28 i Norrbäck, Älghults socken, Kronobergs län.

TAB 44B

Gustaf Reinhold, (son av Carl Magnus, tab 44), född 1824-08-29 i Lilla Ekelid, Mörlunda socken, Kalmar län. Arbetare. Torpare. Död 1905-11-10 i Stensryd, Mörlunda förs, Kalm. Gift 1848-11-14 i Mörlunda socken, Kalm., med Stina Carlsdotter, född 1821-11-29 i Hammar, Högsby socken, Kalm., död 1905-01-02 i i Stensryd, Mörlunda förs, Kalmar län.

Barn:

 • Carl Johan, född 1850-10-25 i Jutemåla, Mörlunda socken, Kalmar län. Död 1873-01-26 i Mörlunda förs, Kalmar län.
 • Pehr Gustaf, född 1855-08-02 i Jutemåla, Mörlunda socken, Kalmar län. Se Tab. 44B:II.

TAB 44B:II

Pehr Gustaf (son av Gustaf Reinhold, tab 44B), född 1855-08-02 i Jutemåla, Mörlunda socken, Kalmar län. Jordbruksarbetare. Död 1933-09-09 på Oskarshamns lasarett, Stensryd, Mörlunda förs, Kalmar län (överkörd av bil) begr i Döderhult. Gift 1877-11-19 i Fliseryds socken, Kalmar län med Maria Augusta Elisabeth Johansdotter, född 1851-04-11 i Gökhult, Fliseryds socken, Kalmar län. Död 1936-03-04 i Stensryd, Mörlunda förs, Kalmar län.

Barn:

 • Karl Oscar Hjalmar, född 1879-05-23 i Brusemåla, Mörlunda förs, Kalmar län. Se Tab. 44B:IIa
 • Pehr August, född 1881-12-25 i Brusemåla, Mörlunda förs, Kalm. Se Tab. 44B:IIb
 • Maria Sofia, född 1883-10-06 i Brusemåla, Mörlunda förs, Kalmar län. Gift 1903-11-15 i Mörlunda förs, Kalmar län med statdrängen, arbetaren Karl August Gottfrid Samuelsson, född 1874-12-08 i Mörlunda förs, Kalmar län. död 1942-04-25 i Mörlunda förs, Kalmar län. Son av arbetaren Samuel Constantin Johansson o Maria Sofia Samuelsdotter.
 • Augusta Charlotta, född 1885-10-17 i Stensryd, Mörlunda förs, Kalmar län. Död 1915-01-02 i Högsby förs, Kalmar län. Gift 1906-12-23 i Mörlunda förs, Kalmar län med statdrängen Karl Martin Hugo Svensson, född 1879-11-24 i Fliseryds förs, Kalmar län. Död 1918-02-28 i Målilla, Mörlunda förs, Kalmar län. Son av statdrängen Sven Aug. Jonsson o An Oliv Kr Johansdotter.
 • Gustaf Gerhard Ture, född 1887-04-28 i Stensryd, Mörlunda förs, Kalmar län. Se Tab. 44B:IIc
 • Axel Vilhelm, född 1889-03-22 i Stensryd, Mörlunda förs, Kalmar län. Utvandr till Nordamerika 1907-03-04.
 • Johan Martin Albin, född 1891-01-05 i Stensryd, Mörlunda förs, Kalmar län. Utvandr till Nordamerika 1910-02-11. Se Tab. 44B:IIe
 • Elsa Hildur Kristina, född 1893-05-25 i Stensryd, Mörlunda förs, Kalmar län. Gift 1914-02-20 i Mörlunda förs Kalmar län med lägenhetsägaren Sven Augustinus Svensson, född 1887-12-19 i Vena förs, Kalmar län. Skogsarbetare.

TAB 44B:IIa

Karl Oscar Hjalmar (son av Pehr Gustaf, tab 44B:II) född 1879-05-23 i Brusemåla, Mörlunda förs, Kalmar län. Utvandr till Nordamerika 1907. Fabriksarbetare. Gift 1917-02-03 i Chicago, IL, USA, med Signe Adele Pearson, född 1886-01-02 i Drageryd, Högsby förs, Kalmar län. Dotter av hemmansägaren Per Alfred Johansson o Johanna Fredrika Nilsdotter.

Barn:

 • Mildred Adele, född 1920-06-14, död 1920-06-20.

TAB 44B:IIb

Pehr August (son av Pehr Gustaf, tab 44B:II), kallade sig Tillberg, född 1881-12-25 i Brusemåla, Mörlunda förs, Kalmar län. Soldat. Statdräng. Verkstadsarbetare. Gift 1904-11-30 i Mörlunda förs, Kalmar län med Alida Constance Samuelsdotter, född 1881-12-28 i Jägerhult, Mörlunda förs, Kalmar län. Dotter av Samuel Constans Johansson o Maria Sofia Samuelsdotter.

Barn:

 • Karl August Aldor, född 1905-04-24 i Möckhult, Fliseryds förs, Kalmar län. Död 1905-05-29 i Möckhult, Fliseryds förs, Kalmar län.
 • John Elof, född 1906-03-09 i Hammarsebo, Döderhults förs, Kalmar län. Död 1906-05-16 i Hammarsebo, Döderhults förs, Kalmar län.
 • Axel Elof Konstantin, född 1907-03-17 i Hammarsebo, Döderhults förs, Kalmar län. Se Tab. 44B:IIb:I
 • Pehr Aldor Folke, född 1908-09-18 i Granhult, Högsby förs, Kalmar län. Se Tab. 44B:IIb:II
 • Karl Josef Ragnar, född 1911-08-12 i Granhult, Högsby förs, Kalmar län. Se Tab. 44B:IIb:III
 • Arne Gösta Helge, kallar sig Tillberg, född 1912-10-17 i Granhult, Högsby förs, Kalmar län. Metallarbetare.
 • Ernst Albin Harald, född 1914-09-25 i Granhult, Högsby förs, Kalmar län. Se Tab. 44B:IIb:V
 • Ingegärd Maria Konstance, född 1915-11-01 i Granhult, Högsby förs, Kalmar län. Gift 1937-12-11 i Målilla förs, Kalmar med möbelsnickaren Karl Per Hilding Lindahl, född 1913-01-28 i Målilla förs, Kalmar. Son av Karl Oskar Wilhelm Lindahl o Emmy Selina Dorotea Hultgren.
 • Bengt Gerhard Ingvar, född 1917-06-20 i Granhult, Högsby förs, Kalmar län. Se Tab. 44B:IIb:VI
 • Ingrid Frideborg Viola, född 1919-10-04 i Granhult, Högsby förs, Kalmar län.
 • Stina Anna-Lisa, född 1921-04-06 i Granhult, Högsby förs, Kalmar län.
 • Elsa Aina Maj-Britt, född 1924-01-27 i Målilla förs, Kalmar län.

TAB 44B:IIb:I

Axel Elof Konstantin (son av Pehr August, tab 44B:IIb), kallar sig Tillberg, född 1907-03-17 i Hammarsebo, Döderhults förs, Kalmar län. Utvandr till Nordamerika 1925-09-23. Metallarbetare. Gift 1929-03-11 i Peoria, IL, USA, med Pauline Nicks, född 1909-07-19 i Lebanon, MO, USA. Dotter av farmaren Robert Alfred Nicks o Ora Evelyn Kuhn.

Barn:

 • Donald Robert, född 1935-09-19 i Omaha, NE, USA.
 • Paul Edwin, född 1938-04-26 i Omaha, NE, USA.
 • Larry Elof

TAB 44B:IIc

Gustaf Gerhard Thure (son av Pher Gustaf, tab 44B:II), kallar sig Stonefield, född 1887-04-28 i Mörlunda förs, Kalmar län. Utvandr till Nordamerika 1904-09-01. Government worker. Gift 1923-08-14 i Galesburg, Ill, USA, med Anna Marie Sundvall, född 1897-12-31 i Söderala förs, Gävleborgs län. Dotter av bonden Peter August Sundvall o Maria Kullgren.

Barn:

 • Hazel Marie, född 1920-12-04 i Minneapolis, Minn, USA. Gift 1942-09-23 i Moline, IL, USA med kontoristen Herbert George Buell, född 1915-04-11 i Mount Vernon, IA, USA.
 • Lloyd Gustaf, kallar sig Stonefield, född 1924-04-10 i North Henderson, IL, USA. Checker for International Harvester Co.
 • Ruth Geraldine, född 1926-02-13 i North Henderson, IL, USA.
 • Robert Wayne, född 1929-12-24 i Moline, IL, USA.

TAB 44B:IIe

Johan Martin Albin (son av Pehr Gustaf, tab 44C), född 1891-01-05 i Stensryd, Mörlunda förs, Kalmar län. Utvandr till Nordamerika 1910-02-11. Farmare. Gift 1920-02-04 med Ethel Lydia Lundeen i hennes 1:a gifte, född 1895-04-25 i Varna, IL, USA.

Barn:

TAB 45

Fredrik Vilhelm, (son av Georg Stenfelt, adlad Stenfelt, tab 1), född 1726-07-27 på Stora Falla i Bottnaryds socken, Jönköpings län. Var förare 1755-08-18. Död 1799-08-05 på Möckhult. Gift där 1758-01-24 med sin fränka Maria Elisabet von Zimmerman, född 1743, död 1808-01-21 i Gräsgöl i Fliseryds socken, Kalmar län, dotter av en major von Zimmerman och Carolina Catharina Stenfelt.

Barn:

 • Catharina Elisabet, född 1758-11-26 på Möckhult, död 1763-08-14.
 • Carl Georg, född 1760-08-09, död s. å. 25/11.
 • Maria Elisabet, född 1765-01-12 på Möckhult, död s. å. 26/5.
 • Eva Fredrika, född 1766-05-09 på Möckhult.
 • Henrik Vilhelm, född 1769. Hemmansägare. Död 1839. Se Tab. 46.
 • Johanna Carolina, född 1772-02-05, död s. å. 14/5 på Möckhult.

TAB 46

Henrik Vilhelm, (son av Fredrik Vilhelm, tab 45), född 1769-04-17 på Möckhult. Inskriven i Växjö skola 1780-09-17/3. Hemmansägare. Död 1839-08-24 i Gräsgöl i Fliseryds socken, Kalmar län. Gift 1797-11-12 i Gräsgöl med Eva Christina Jonsdotter Sjöström, född 1777-01-07, död 1845-02-14.

Barn:

 • Elias, född 1798-07-07 i Gräsgöl, död s. å. 19/11.
 • Gustaf Georg, född 1799-12-10 i Gräsgöl. Dräng i Norra Skärshult i Fliseryds socken. Död ogift 1833-01-06.
 • Adolf Fredrik, född 1803. Hemmansägare. Död 1865. Se Tab. 47.
 • Maria Elisabet, född 1809-02-15 i Gräsgöl, död s. d.
 • Sara Maria, född 1811-07-24.
 • Maria Elisabet, född 1812-07-13 i Gräsgöl, död 1874-07-18. Gift 1832-10-13 i Gräsgöl med hemmansägaren Nils Ståhl i Möckhult i hans 2:a gifte, född 1795-04-13, död 1860-01-13 i Gräsgöl.
 • Erik Magnus, född 1816-08-04 i Gräsgöl, utfl. till Döderhults socken, Kalmar län 1839.

TAB 47

Adolf Fredrik, (son av Henrik Vilhelm. tab 46), född 1803. Hemmansägare. Död 1865-09-07. Ägde och bebodde 1/36 mantal Gräsgöl i Fliseryds socken, Kalmar län. Gift 1828-10-07 Ekelunden

Barn:

 • Fridolf Vilhelm, född 1829. Hemmansägare. Se Tab. 48
 • Emma Charlotta, född 1833-07-12, död 1911-03-22. Gift med nämndemannen och hemmansägaren Aron Bernhard Carlsson i Krokstorp, född 1829-02-06, död 1908-07-26.
 • Elsa Vendela Matilda, född 1836-04-20, död 1861-03-07. Gift med hemmansägaren Daniel Alfred Högstedt i Kvarntorp, född 1827-09-24.
 • Adolf Alfrid, född 1839-07-23 Utflyttade till N. Amerika 1863. Död 1903. Se Tab. 50.
 • Maria Sofia, född 1843-06-08. Utflyttade till N. Amerika 1867.

TAB 48

Fridolf Vilhelm, (son av Adolf Fredrik, tab 47), född 1829-04-17 i Fliseryds socken. Hemmansägare i Gräsgöl i nämnda socken. Utflyttade med familj till Nordamerika 1864. Gift 1858-03-19 med Charlotta Stenfelt, född 1832-06-23, dotter av hälftenbrukaren Carl Rikard Stenfelt, och Gustava Svensdotter.

Barn:

 • Ida Sofia, född 1858-09-24 på Gräsgöl, liksom syskonen.
 • Carl Fredrik Emil Georg, född 1860-10-10, död 1861-02-27.
 • Vendela Charlotta Rosalie, född 1862-04-25.

(TAB. 49. Jmf tab 22.


 • Johan Gustaf, (son av Henrik Vilhelm, tab 46), född 1805-03-29 Gräsgöl Arbetare vid Fågelsjö i nämnda socken. Utflyttade till Ålems socken, Kalmar län 1848, men återvände. Död 1881-11-03 i Fliseryds socken. Gift med Maria Elisabet Nilsdotter, född 1807-01-18, död 1862-04-18 i Fliseryds socken.

Barn:

 • Johan Christian, född 1834-11-03 i Fliseryds socken, liksom syskonen.
 • Nils Johan, född 1840-01-31, död 1846-03-29.
 • Maria Sofia, född 1843-08-26 död 1849-06-08.
 • Matilda Charlotta, född 1847-09-14.)

TAB 50

Adolf Alfrid, (son av Adolf Fredrik, tab 47), född 1839-07-23 i Fliseryds socken. Kalmar l. utflyttade till Nordamerika 1863, farmare, död 1903 i USA. Gift 18. med.

Barn:

TAB 51

Adolf Emil, (son av Adolf Alfrid tab 50.) född 18. i USA. Juvelerare. Död 1934 i USA. Gift med Olga Eugenia Peterson, död 1937 i USA.

Barn:

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: