:

Reiher nr 746

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Reiher nr 746 †

Natural. 1668-09-15, introd. 1672. Utdöd 1857-05-27.

Ätten uppgives härstamma från Bajern, varifrån den över Kurland och Estland inkom till Finland och Sverige. Den naturaliserade Magnus Reiher erhöll 1669-11-27 intyg av ridderskapet i Kurland, att han tillhörde den gamla adliga ätt Reijer, som fanns intagen på kurländska riddarhuset under nr 72 och på det livländska under nr 141.

Ätten immatrikulerades på Finlands riddarhus 1818 under nr 62.


Reiher%20A74600.png

TAB 1

Arend Reiher. Borgare i Reval. Redare för kaparfartyg 1560. Begraven 1580-04-28 i sin ärvda grav i S:t Nikolaikyrkan, Reval.

Barn:

 • Casper Reiher. Borgare i Reval. Kyrkvärd vid S:t Nikolaikyrkan, Reval. Begraven 1585-12-01 i familjegraven i Reval. Hans båda hustrur, vilkas namn ej äro kända, begrovos i Reval 1571-10-04 och 1584-03-11.

Barn:

 • Casper Reiher. Borgare, först i Reval, sedan i Helsingfors 1600. Borgmästare i Helsingfors stad efter sin svärfader 1614. Död 1620 och begraven 1621-12-17 i familjegraven i Reval. Han ärvde genom sitt gifte Turholm (Tullholm) i Helsinge socken, Finland och fick gemen samt med sin hustrus bröder Kulla gård i Borgå socken. Gift med Märta Larsdotter, begraven 1651-12-17 i familjegraven i Reval, dotter av borgmästaren i Helsingfors Lars Michelsson och Märta Ruuth i Finland, samt halvsyster till sjötullsinspektören Augustin Larsson, adlad Svanström.

Barn:

 • Casper Reiher. Arrendator. Slottshauptman på Tavastehus 1647-08-28. Fick 1647-08-28 under adlig frihet Turholms frälsehemman i Helsinge socken. Död före 1648-02-19. Gift med Margareta Ållongren i Finland, död som änka, dotter av kommendanten Måns Nilsson Ållongren (i Finland, nr 115) och Ingeborg Fincke, av finsk uradel.

Barn:

 • Magnus Reiher, natural. Reiher, född 1631. Kamrerare. Död 1687. Se Tab. 2.
 • Johan Reiher, natural. Reiher. Kornett 1658. Fänrik vid Björneborgs regemente 1661-11-20. Löjtnant vid Tavastehus regemente 1666. Naturaliserad svensk adelsman jämte sina bröder Magnus och Arent 1668-09-15 (introd. 1672 under nr 746).
 • Arent Reiher, natural. Reiher, född 1636. Löjtnant. Se Tab. 3.

TAB 2

Magnus Reiher, natural. Reiher (son av Casper Reiher, tab 1), född 1631-10-27. Kom i tjänst 1650-02-04. Fältkammarskrivare 1658. Bokhållare vid livländska guvernementsstaten 1658-06-31. Bokhållare i generalbokhålleriet 1662-05-10. Naturaliserad svensk adelsman jämte sina bröder Johan och Arent 1668-09-15 (introd. 1672 under nr 746). Kommissarie i kammarrevisionen 1669-04-22. Kamrerare vid pommerska staten 1673-04-30, men tillträdde ej. Skulle enligt kungliga brevet 1679-05-25 tjänstgöra i kammarrevisionen mot särskilt arvode av observationsmedlen, men dessa utföllo icke, och hans lön var olikviderad ännu 1734. Död 1687 % och begraven i Nikolai kyrka, Stockholm, där hans vapen uppsattes [Rf]. Han fick 1668-08-26 i och för sin och brödernas naturalisation Kungl. Maj:ts remiss till lantmarskalken, att deras skäl och dokumenter skulle skärskådas och dem i övrigt vederfaras, vad de befunnos berättigade till. Gift med Lukretia Friesensköld, död 1696-09-12 i Helsingfors (Rf.), dotter av majoren Ivar Ivarsson, adlad Friesensköld 1651-06-06, men ej introducerad, och Christina Marck.

Barn:

 • Gustaf, döpt 1669-01-15 i Stockholm i Maria förs, Stockholm.
 • Christina. Levde 1735. (Rf.) Gift med befallningsmannen på Åland (Rf.) Nils Lundins, död (Rf.) 1690-05-10.

TAB 3

Arent Reiher, natural. Reiher (son av Casper Reiher, tab 1), född 1636-11-10. Förare vid garnisonen i Kexholm 1658. Fänrik vid garnisonen i Kexholm 1658-09-16. Naturaliserad svensk adelsman jämte sina bröder Magnus och Johan 1668-09-15 (introd. 1672 under nr 746). Löjtnant vid Vellingks infanteriregemente 1683-04-19. Var kapten 1691. Han finnes vara oriktigt utesluten i von Stiernmans matrikel, men hans ättlingar bevisade vid 1765 års riksdag hans adelskap och introduktionsrättighet. Gift 1659 med N. N. Gröön, dotter av gränskommissarien i Karelen (Rf.) Viktor Gröön.

Barn:

 • Johan, född 1662. Överstelöjtnant. Död 1736. Se Tab. 5
 • Elisabet. Gift 1694-09-27 i Kexholm med arrendatorn Olof Berg.

TAB 4

Carl Magnus (son av Arent Reiher, natural. Reiher, tab 3), född 1660. Löjtnant vid Vellingks ingermanländska infanteriregemente 1700-05-30. Konfirmationsfullmakt 1700-12-06. Kapten därstädes 1702-01-11. Konfirmationsfullmakt 1704-04-01. Stannade i Livland. Gift med Ingeborg Christina Stierncrantz i hennes 1:a gifte (gift 2:o med direktören Peter Piccard), dotter av generalguvernementskamreraren Per Roman, adlad Stierncrantz, och hans 3:e fru Eva Furumarck.

Barn:

 • Eva Christina. Gift med en stallmästare Tomtelman.
 • Catharina, död 1722. Gift med konstnären Johan Nowcowius, som och kallades Nyman.
 • Peter, död ogift i Livland.
 • En dotter, död vid 10 års ålder och begraven 1711-07-09, i Viborg

TAB 5

Johan (son av Arent Reiher, natural. Reiher, tab 3), född 1662. Kom i tjänst 1680 . Fänrik vid garnisonsregementet i Narva . Kapten vid ingermanländska infanteriregementet 1700-05-12. Konfirmationsfullmakt 1702-01-11. Överstelöjtnants avsked 1724-12-10. Bosatte sig i Livland, varest han 1727 ägde Somel i Törmä socken, (Riga.). Död Somel ), begraven 1737-01-11 i Törmä socken, och därefter förd till Reval samt nedsatt 1737-12-15 i Hastferska graven i Revals domkyrka. Han blev 1710 vid Viborg fången hos ryssarna och förd till Puisgorod, varifrån han hemkom 1722 eller efter fredsslutet. Gift 1:o 1691-02-06 Siikaniemi ). 2:o 1707-06-03 i Kexholm med Elisabet Lindman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Gustaf Gollsten i Narva), död i barnsäng 1708 och begraven 1708-07-02, i Kexholm (Wä.). 3:o med Elisabet Dorotea Hastfer, begraven 1746-02-13 i Dorpat (Riga.), dotter av ryttmästaren Henrik von Hastfer. (Riga.)

Barn:

 • 1. Magdalena Christina, döpt 1691-05-24 och död 1691-05-26 i Kexholm. [Wä.]
 • 1. Carl Magnus, född 1694. Löjtnant. Död 1773. Se Tab. 6
 • 1. Gustaf Adolf, född 1704. Kapten. Död 1765. Se Tab. 7
 • 1. Margareta Elisabet, död 1730 på Somel och begraven 1730-02-26 i Törmä kyrka. [Riga.]
 • 1. En dotter, begraven 1707-04-08 i Kexholm. [Riga.]
 • 2. En dödfödd dotter, tvilling 1708, begraven 1708-06-28 i Kexholm. [Wä.]
 • 2. Arent, född tvilling 1708, begraven 1708-07-02 jämte modern. [Wä.]

TAB 6

Carl Magnus (son av Johan, tab 5), född 1694. Underofficer vid livgardet. Kallas sedan löjtnant. Död 1773-04-19 Konfer Gift 1:o 1730-02-23 i Reval med Ulrika Charlotta von Kleebeck, döpt 1711-11-03 i Goldenbecks socken, Estland, begraven 1740-03-21, dotter av fänriken Georg Fredrik von Kleebeck. 2:o 1743-10-22 i Törmä socken, Livland (Riga.) med sin styvmoders syster (Riga.) Augusta Eufrosyne von Hastfer i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Magnus Palmborg, död 1722-03-23 i Viborg ), född 1696-07-28, död 1773-04-25 på Konfer, dotter av ryttmästaren Henrik von Hastfer. (Riga.)

Barn:

 • 1. Anna Charlotta, född 1734-12-28 Torri
 • 1. Ulrika Eleonora, född 1736-03-15 på Torri.
 • 1. Juliana Maria, född 1737-06-27 på Torri.
 • 1. Hedvig Beata, född 1739-12-19 Somel [Riga.]

TAB 7

Gustaf Adolf (son av Johan, tab 5), född 1704 i Livland. Konstapel vid artilleriet i Stockholm. Sergeant vid artilleriet i Stockholm 1727-06-27. Flyttade efter 1730 till Livland och gick i rysk tjänst. Var 1738 löjtnant och 1743 kapten vid garnisonen i Riga. Död i Riga 1765-08-05. Gift 1741-02-17 i Riga med Louise Helene von Böckler, ? dotter av översten Johan Henrik von Böckler och Hedvig Christina Clodt von Jurgensburg.

Barn:

 • Johan Adolf, född 1741-12-12.
 • Hedvig Christina, döpt 1744-03-26 i Riga.
 • Gustaf Vilhelm, döpt 1746-12-21 i Riga.
 • Bernhard Gottlieb, döpt 1751-05-30 Kondo ). Död 1752-03-11.
 • Arent Magnus, född 1753-01-16 i Riga, begraven i Riga 1753-03-25.

TAB 8

Arent (son av Arent Reiher, naturaliserad Reiher, tab 3), född 1666-02-13. Volontär vid Skyttes infanteriregemente 1685. Korpral vid Skyttes infanteriregemente 1686. Fältväbel vid Pistolekors' infanteriregemente 1688. Fänrik vid Vellingks ingermanländska infanteriregemente 1700. Löjtnant vid Vellingks ingermanländska infanteriregemente 1700-07-14. Konfirmationsfullmakt 1700-12-06. Kapten 1709-05-05. Avsked 1725-11-13. Majors karaktär 1728-09-18 med tur från 1722-06-26. Död 1745-01-31. Han blev fången hos ryssarna 1710 vid Viborg och hemkom 1722 ur fångenskapen. Gift med Christina Regina von Schuben, av livländsk adel, född 1675, begraven 1743-02-11 i Viborg.

Barn:

 • Anna Gertruda, född 1694, begraven 1731-10-03 i Viborg. (Riga.) Gift med en rysk överste Stupitskij.
 • Christina Benonia, född 1696. Gift med en rysk överste Evaskov.
 • Anna Catharina, född 1697, död 1772. Gift 1:o med kaptenen vid Björneborgs regemente Carl Hastfer, död 1713-05-00 i Saranski i rysk fångenskap. 2:o med ryttmästaren vid livregementet och sedermera övertullfiskalen Johan Stridbeck, född 1683, död 1766-09-30 i Torekovs socken, Kristianstads län.
 • Christina Juliana, född 1698, död 1734 och begraven 1734-01-06. Gift 1:o med löjtnanten vid skånska stånddragonregementet Gilius de Flon. 2:o 1732-02-11 i Lena socken, Älvsborgs län med fänriken Anders Giöthman.
 • Arent Magnus, född 1700. Kapten. Död 1760. Se Tab. 9
 • Engel Maria, född 1702, död 1770-03-11. Gift 1725-01-28 i Viborg med majoren Simon Adolf Kalitin, född 1690, död 1760.
 • Eva Regina, döpt 1706-05-12 och begraven 1707-04-08 i Kexholm. [Wä.]
 • Brita Helena, född 1707-08-26, död 1774-03-15 i Viborg. Gift i Viborg 1730-04-16 med handlanden i Viborg Mattias Hedenius, som levde ännu 1757.
 • Gustaf Johan, döpt 1708-04-24 i Kexholm. [Wä.]

TAB 9

Arent Magnus (son av Arent, tab 8), född 1700. Volontär vid karelska värvade infanteriregementet 1710. Förare vid Nyslotts garnison 1722 och vid karelska dragonregementet 1724. Sergeant vid karelska dragonregementet 1728. Fältväbel 1737. Kornett vid Nylands dragonregemente 1741-09-26. Löjtnant vid Nylands dragonregemente 1742-08-19. Kaptenlöjtnant 1750-06-29. Stabskapten 1752-06-11. Död 1760-03-26. 'Han blev 1710 fången vid Viborg och hemkom ej ur ryska fångenskapen förrän 1722 eller efter fredsslutet. Deltog i slaget vid Villmanstrand 1741-08-21 och brukades därunder trenne gånger såsom express mellan generalerna Wrangel och Buddenbrock.' Gift 1739 med Hedvig Elisabet Aminoff, född 1712-04-14, död 1769-05-01, dotter av majoren Johan Aminoff, och Christina Elisabet Rechenberg.

Barn:

 • Arent Johan, född 1740. Löjtnant. Död 1782. Se Tab. 10
 • Edvard Vilhelm, född 1742, död 1742.
 • Christina Elisabet, född 1743-09-29, död 1829-01-24 Idenlaks Gift 1764-07-22 med majoren Magnus Johan Ehrnrooth, R, född 1730, död 1785.
 • Carl Magnus, född 1745-06-21, död 1748-11-20.
 • Henrik Adolf, född 1746-12-03 i Helsinge socken. Korpral vid Nylands dragonregemente 1764-06-01. Död ogift 1772-09-10 i Helsingfors.
 • Carl Gustaf, född 1749. Löjtnant. Död 1796. Se Tab. 11
 • Maria Helena, född 1750-02-01, död 1798-11-26 på Niittylahti i Sääminge socken. Gift 1769-02-26, med löjtnanten Georg Gustaf Pistolekors nr 321, född 1744, död 1781.
 • Hedvig Lovisa, född 1751-05-08, död ogift 1824-05-04 på Niittylahti.

TAB 10

Arent Johan (son av Arent Magnus, tab 9), född 1740-08-26. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1755. Rustmästare vid Nylands infanteriregemente 1755. Korpral 1756-09-02, sergeant vid Nylands dragonregemente 1760-09-10. Kornett vid Nylands infanteriregemente 1765-09-30. Löjtnants avsked 1771-01-29. Död 1782-03-24 i Stockholm. Gift 1766-06-28, med Anna Lovisa von Scheven, född 1737-03-15 Runö, död 1810-07-07, i Resarö i Finland, dotter av majoren Carl Vilhelm von Scheven, adlad von Scheven, och Anna Elisabet Kruse.

Barn:

 • Arent Gustaf, född tvilling 1772-07-07, död ung.
 • Hedvig Eleonora, född tvilling 1772-07-07, död 1772-07-18.
 • Sofia Albertina, född 1773-08-27.
 • Hedvig Charlotta, född 1777-10-02. Gift med målargesällen Knut Reinhold Svalbe.

TAB 11

Carl Gustaf (son av Arent Magnus, tab 9), född 1749-01-18 i Helsinge socken. Volontär vid Savolaks regemente 1762-08-00. Furir vid Savolaks regemente 1766-01-28. Fältväbel 1770-06-25. Fänrik 1772-09-25. Löjtnant 1778-01-21. Avsked 1790-03-25. Död 1796-02-11 i Sulkava socken. Gift 1780-09-19 Örnevik

Barn:

 • Carl Johan, född 1781. Major. Död 1846. Se Tab. 12
 • Hedvig Gustava, född 1783-04-04 på Tiittala, död på Tiittala 1847-02-06. Gift 1806-09-16 med regementsskrivaren vid karelska lätta dragonregementet, fältkamreraren Peter Henrik Hultin i hans 2:a gifte, född 1771-11-27, död 1849-03-11 Veikka
 • Adolf Magnus, född 1787-06-11, död 1793-03-11 på Strömvik i Sulkava socken.
 • Gustaf Jakob.
 • Gustaf Herman.

TAB 12

Carl Johan (son av Carl Gustaf, tab 11), född 1781-06-24, Hyvärilä Volontär vid Savolaks regemente 1791. Kadett vid Haapaniemi 1795. Utexaminerad 1799. Adjutant vid Savolaks regemente 1799. E. fänrik vid Savolaks regemente 1799-06-05. Sekundadjutant 1802-05-06. Sekundlöjtnant 1808. Bevistade finska kriget 1808–1809. GMtf. Kapten i armén 1809. Majors avsked 1810-06-09. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-06 under nr 62. Död 1846-12-09 på sin gård Tiittala i Sulkava socken [Wå]. Gift 1812-07-07 Vårby med Charlotta Jägerhorn af Spurila, 1794-07-18, död 1861-12-25 på Tiittala, dotter av generallöjtnanten Göran Henrik Jägerhorn af Spurila, och Fredrika Charlotta Hongelin.

Barn:

 • Carl Georg Anton, född 1814-01-31, död 1815-05-07.
 • Henriette Hedvig Charlotta, född 1815-12-24, död ogift 1852-01-08 i Nyslott i Finland.
 • Antoinetta Johanna, född 1818-02-12 på Tiittala, död 1877-04-01 i Nyslott. Gift 1839-06-28 med provinsialläkaren i Nyslotts distrikt, kollegieassessorn, med. doktorn Peter Filip Lindfors i hans 2:a gifte, född 1802-11-22 i Kides socken, död 1868-07-12 i Nyslott.
 • Vendela Catharina Carolina, född 1822-02-02 på Tiittala, död 1899-02-03 i Lund. Gift 1859-11-01 i Stockholm med ryttmästaren Johan Gustaf Salomon Ehrenborg, född 1817, död 1888.
 • Arent Henrik Carl, född 1826-11-17 i Finland. Kadett vid Karlberg 1841-01-15. Utexaminerad 1844-06-23. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1844-07-05. Transporterad till Värmlands fältjägarregemente 1844-12-19. Löjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 1849-06-05. Död ogift 1857-05-27 i Stockholm och begraven 1857-06-16 Jakobs kyrka, Stockholm samt slöt ätten på svärdssidan, varför vapnet vid jordfästningen krossades.
 • Florentina Josefina Fredrika, född 1832-04-10, död 1832-09-18.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: