:

Af Sandeberg nr 2094

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten af Sandeberg nr 2094

Adlad 1772-12-10, introducerad 1776.

Sandeberg A209400.png

TAB 1

Jonas Bengtsson, född 1595. Bonde i byn Sandhem i Borstigs socken, Skaraborgs län. Gift fyra gånger. Gift 4:o med Carin Jönsdotter, från vilken han 1678-10-25 blev skild.

Barn:

 • Jonas Arenius, född i Sandhem, varav namnet var en latinisering. Prästvigd 1670 till komminister i Bredareds förs, Älvsborgs län. Kyrkoherde i Bredareds pastorat 1688. Död 1703-04-30. Gift 1670 med Rangela Jonsdotter Brisman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med mannens företrädare i ämbetet kyrkoherden Torbern Bjerbius i hans 2:a gifte, född 1608 i Björby i Särestads socken, Skaraborgs län, död 1669 i Bredareds prästgård), dotter av kyrkoherden i Bredared Jonas Brynolfi och Birgitta Erici.

Barn:

 • Gabriel Sandberg, född 1680 i Rredareds prästgård. Burskap som handlande i Göteborg 1708. En av borgerskapets äldste 1724. Död 1733 i Göteborg, varest han ägde flera hus och gårdar. Gift 1709-01-01 i Kristine kyrka i Göteborg med Sara Mårtens, döpt 1680-11-03 i nämnda stad, död där 1738, dotter av handlanden Niklas Mårtens och Anna Margareta Knebel.

Barn:

 • David Sandberg, adlad af Sandeberg, född 1726-04-29 i Göteborg. Grosshandlare i Göteborg. Superkargör vid svenska ostindiska kompaniet och företog såsom sådan ett flertal resor till Ostindien och Kina under åren 1748–1768. Adlad 1772-12-10 (introducerad 1776 under nr 2094). Direktör och chef för svenska ostindiska kompaniet 1776. Död 1788-05-15 i Göteborg och jämte sin fru begraven i Göteborgs gamla domkyrka. Han ägde flera hus i Göteborg, skeppsvarvet Viken i Göteborg och inköpte 1763 Partille med underlydande i likan, socken, Älvsborgs län, varest han lät uppföra den stora slottsbyggnaden. Inköpte 1775 Hjällo, Monäs och Karlsberg i Fågelås och Daretorps snr Skaraborgs län samt 1782 Ulvhäll i Strängnäs landsförs Gift 1756-11-16 i Aberdeen i Skottland, S:t Paulo Church med Mary Chambers, född 1731-06-24 i Göteborg, död i Göteborg 1774-01-07, dotter av handlanden därst. John Chambers och Sarah Pintzow, båda av engelsk härkomst.

Barn:

 • Margareta, född 1757-11-06 i Göteborg, död 1831-09-13 på Ulvhäll och begraven i Gyllenborgska graven i Strängnäs domkyrka. Gift 1777-06-25 i Göteborg med presidenten, greve Carl Johan Gyllenborg, född 1741, död 1811.
 • John David, född 1759. Ryttmästare. Död 1795. Se Tab. 2

TAB 2

John David, (son av David Sandberg, adlad af Sandeberg, tab 1), till Partille, Hjällo, Monäs och Karlsberg. Född 1759-05-16 i Göteborg. Studerade i Uppsala och Göttingen. Kom i krigstjänst 1774. Sekundkorpral vid Västgöta kavalleriregemente 1775-02-10. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1776-04-00. Kvartermästare och stabskornett 1776-04-00. Stallmästare hos hertigen av Östergötland, prins Adolf Fredrik 1780-08-11. Löjtnant vid adelsfaneregementet 1781 20^. Transportera till Wachtmeisterska regementet 1782-08-11. Kapten Wachtmeisterska regementet (von Saltzas regemente) 1784-03-24. Erhöll kunglig resolution att uppsätta en skvadron husarer 1788-12-15. Ryttmästare vid husarregementet 1789-05-01. Avsked 1792-10-29. Död 1795-10-14 på Hjällo och begraven på Södra Fågelås kyrkogård. Gift 1784-05-04 i Göteborg med Anna Sofia af Winterfelt, född 1764-07-04, död 1832-02-28 i Jönköping och där begraven, dotter av generalen Sven Winkler, adlad af Winklerfelt, och Christina Sofia Silfverskiöld.

Barn:

 • David, född 1785-02-26 i Göteborg (Garnisonsf.). Fänrik vid Wachtmeisterska regementet 1787. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1795-10-07. Student i Lund 1799 och i Uppsala 1801. Transportera till lätta livdragonregementet 1802-02-08. Kom i tjänst 1802-04-06. Löjtnant 1805-05-06. Avsked 1807-11-26. Åter i tjänst som ryttmästare i armén 1808-04-07. Adjutant vid Jönköpings lantvärnsbrigad 1808-05-02. Död ogift 1812-11-03 på sin egendom Karlsberg i Södra Fågelås socken och begraven på Södra Fågelås kyrkogård.
 • Maria, född 1786-04-17 i Göteborg (Garnisonsf.), död 1825-03-04 i Stockholm och begraven i Storkyrkan i Stockholm. Gift 1805-05-23 på Hjällo med grosshandlaren i Stockholm, brukspatronen och direktören, KVO, RNO, Carl Abraham Arfwedson, född 1774, död 1861-02-11 i Stockholm i Nikolai förs, Stockholm.
 • Sofia Maria, född 1787-06-19 i Göteborg (Garnisonsf.), död 1843-08-01 i Jönköping. Gift 1810-09-14 på Hjällo med hovmarskalken, friherre Gustaf Alexander Adelswärd, född 1783, död 1855.
 • John David, född 1788. Major. Död 1866. Se Tab. 3
 • Svante David, född 1790-09-23 på Partille. Anställd i ostindiska kompaniets tjänst och företog därunder resor till Afrika och Indien. Brukspatron. Död ogift 1833-03-03 på Fulltofta i likan, socken Malmöhus län och begraven på Fulltofta kyrkogård.
 • Carl David, född 1792. Vice häradshövding. Död 1844. Se Tab. 14.
 • Otto David, född 1794. Kapten. Död 1834. Se Tab. 18
 • Anna Margareta Maria, född posthuma 1796-05-21 på Hjällo, död 1856-02-14 i Stockholm och begraven på Uppsala kyrkogård. Gift 1814-10-10 i Jönköping med sin morbroders svåger, statsrådet, greve Carl Gustaf Hård, född 1790, död 1841.

TAB 3

John David, (son av John David, tab 2), född 1788-08-03 i Alingsås. Volontär vid skånska husarregementet 1795-08-03. Sergeant vid livgrenadjärregementet 1800-04-17. Kornett vid norra skånska linjedragonregementet 1802-04-04. Löjtnant vid norra skånska linjedragonregementet 1812-03-25. GMtf 1814-05-13. Ryttmästares n. h. o. v. 1816-01-09. Stabsryttmästare vid skånska husarregementet 1817-11-04. RSO 1826-05-11. Major i armén 1836-07-04. Avsked 1844-02-08. CXIVJoh:s medalj 1855. Död 1866-05-02 i Hälsingborg och jämte sin fru begraven å Finja kyrkogård Kristianstads län. Han bevistade fälttåget i Pommern 1807 samt i Tyskland och Frankrike 1813–14, varunder han deltog i slagen vid Gross Beeren, Dennewitz, Leipzig, Dessau, Oranienbaum och Bornhöft. Ägde genom sitt gifte Stora Kärr i Habo socken, Skaraborgs län och del i Huskvarna i Hakarps socken, Jönköpings län, vilka egendomar han snart försålde. Gift 1819-11-05 på Huskvarna med sin moders sysslings dotter Christina Maria Borgström, född 1803-07-03 på Munkfors bruk i Ransäters socken Värmlands län, död 1843-03-16 på Möllerö kungsgård i Finja socken, dotter av bruksägaren Johan Fredrik Adelheim, sedan Borgström, och Amalia Charlotta Ehrenpreus.

Barn:

 • Maria Amalia, född 1820-09-24 i Jönköping, död ogift 1894-06-09 i Ystad och begraven på Övraby kyrkogård Kristianstads län.
 • John David, född 1822. Kustsergeant. Död 1859. Se Tab. 4
 • Christina Sofia Maria, född 1823-08-26 på Stora Kärr, död 1912-12-16 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Gift 1851-07-11 i Sönnarslövs kyrka Kristianstads län med bruksägaren Johan Henrik Ryffel, från vilken hon 1867-06-31 blev skild, född 1815-04-22 i Zürich i Schweiz.
 • Margareta Maria, född 1826-01-17 på Möllerö, död 1873-10-07 i Stockholm och begraven på norra begravningsplatsen I Stockholm. Gift 1853-03-28 på Rosenlund vid Jönköping med löjtnanten Carl Henrik Falkenberg af Bålby, född 1823, död 1875.
 • Hugo David, född 1827. Stadsmäklare. Död 1892. Se Tab. 7.
 • Magnild Augusta Maria, född 1829-08-17 på Möllerö, död 1883-05-28 i Ystad och begraven å Övraby kyrkogård. Gift 1852-04-14 Gyllebo s län med kammarherren Vilhelm Julius Fredrik Gustaf von Platen, född 1819, död 1891.
 • Viktor David, född 1831. Kofferdikapten. Död 1861. Se Tab. 9
 • Hedvig Vendela Maria (Hedda), född 1832-08-08 på Möllerö, död ogift 1907-01-06 i Eslöv och begraven på Västra Sallerups kyrkogård Malmöhus län.
 • Svante Carl Otto David, född 1834. Rådman. Död 1913. Se Tab. 10.
 • Mariana Charlotta Maria, född 1836-04-12 på Möllerö, död 1922-06-20 Boskulla. Gift 1857-06-24 Bo
 • Maria Fredrika, född 1837-06-20 på Möllerö, död 1877-05-10 i Lund. Gift 1:o 1856-10-17 född nämnda stad med stadsläkaren i Varberg, 2. bataljonsläkaren vid södra skånska infanteriregementet, med. lic. och kir. mag. Nils Johan Weffergvisf, född 1819-06-11 i Rone Älvsborgs län, död 1858-07-24 i Karlsbad. Gift 2:o 1863-09-28 i Lund med kaptenen Frans Emil Viktor Palmcrantz, i hans 1:a gifte, född 1824, död 1886.
 • Edvard David, född 1838. Major. Död 1886. Se Tab. 11
 • Eva Maria, född tvilling 1840-10-06 på Möllerö. Hovfröken hos hertiginnan av Dalarne 1868-05-00. Tjänstfri vid hovet 1876-11-00. Död ogift 1926-10-06 i Stockholm och begraven på Solna kyrkogård.
 • Emilie Maria, född tvilling 1840-10-06 på Möllerö, död 1927-04-22 i Skövde och begraven på nya kyrkogården i Skövde. Gift 1867-08-04 på Bo med trafikchefen Carl Gustaf af Geijerstam, född 1836, död 1918.

TAB 4

John David, (son av John David, tab 3), född 1822-05-10 på Möllerö kunsggård i Finja socken, Kristianstads län. Konstapelskadett vid Vendes artilleriregemente 1840-10-24. Avsked 1841-06-20. Furir vid norra skånska infanteriregementet 1841-07-09. Avsked. Frivillig i danska armén 1848 och deltog med utmärkelse i slagen vid Fredericia och Isted. Sergeant i 1. danska reservjägarkåren 1849-03-04. Löjtnant i danska armén 1849-09-14. Avsked 1850. Sergeant vid kronprinsens husarregemente 1850. Avsked 1850. Kustsergeant först på Öland, sedan i Hälsingborg. Död där 1859-09-23. – Trolovad med Carolina Sofia Gasslander, född 1836-09-11 i Böda socken, Kalmar län, död i Stockholm.

Barn:

 • John David, född 1857. Fredsdomare. Död 1928. Se Tab. 5

TAB 5

John David, (son av John David, tab 4), född 1857-10-29 i Böda by i likanämnd Bödasocken, Kalmar län. Genomgick handelsskola i Stockholm, Nordviks lantbruksskola i Ångermanland samt lantbruksskolan i Trälleborg. Överflyttade till Australien 1879. Först kontorist i Sidney, sedan lantmätare i Goulburn. Domänintendent och fredsdomare, först i Barmedman och Wagga Wagga, sedan i Sidney och Merrylands i Nya Syd Wales. Död 1928-01-14 i Waverley i Nya Syd Wales och begraven på romersk-katolska kyrkogården i Waverley i Nya Syd Wales Gift 1893-04-03 i Sidney med Elizabeth, född 1867-09-28 i Sidney, död 1943-12-04 i Sydney, dotter av John Donnellan och Alice ó Rourke.

 • Barn.
 • John Mikael David, född 1894-09-29 i Sidney. Tjänsteman i post- och telegrafverket i Sidney. Se Tab. 5A.
 • Alice Elisabet Mary, född 1895-09-19 i Sidney. Stiftsjungfru. död 1945-04-09 i Crenulla. NSW Australien. Gift 1914-01-07 i Mary Immaculate church i Waverley, NSW (vb i Biogr.) med ingenjören Harald Edward Harding, född 1893-11-30 i Sydney. Chaufför, son av Edward John Harding och Clara Moore.
 • Eileen Francis Mary, född 1899-10-04 i Goulburn. Stiftsjungfru. Gift 1921-11-09 i Mary Immaculate church i Waverley NSW (vb i Biogr.) med posttjänstemannen Eliot James Byrne född 1885-06-02 i Sydney, son av Stephen Byrne och Henrietta Browne.
 • Svante Carl Otto David, född 1902-10-11 i Goulburn. Järnvägsingenjör. Ingenjör i Valley Hight Nya, Syd Wales.
 • Oskar Ambrose David, född 1903. Motormekaniker. Se Tab. 6
 • Hugo Victor David.

TAB 5A

John Mikael David, (son av John David, tab 5), född 1894-09-29 i Sidney. Statssekreterare i australiensiska kommunikationsdepartementet (avd. för post och telegraf). Före detta major i australiensiska kavalleriet. Gift 1934-09-01 i Waverley Sidney med Janet Cunningham, född 1904-10-26 i Dundee, Skottland, dotter av möbelsnickaren och träsnidaren Thomas Cunningham och Anne Brown, född MacDonald.

Barn:

 • Ian Thomas David, född 1940-02-04 i Sidney.
 • Janice Isabel Maria, född tvilling 1941-11-04 i Sidney.
 • Anne Elizabeth Maria, född tvilling 1941-11-04 i Sidney.

TAB 6

Oskar Ambrose David (son av John David, tab 5), född 1903-12-30 i Goulburn, Wagga Wagga, NSW, Australien. Motormekaniker i Merrylands, Nya Syd Wales. Ingenjör i Bennett & Woods Co Ltd. Gift 1928-01-12 i Cronulla New South Wales, Australien med Dorothy Agnes Chidgey, från vilken han blev skild, född 1906-10-10 i Sydney, dotter av byggmästaren Thomas Chidgey och Agnes Maritana N. N

Barn:

 • Oskar John David, född 1928-09-13 i Merrylands, Sydney. Se Tab. 6A.
 • Shirley Fay Francis Mary, född 1931-04-04 i Sydney.

TAB 7

Hugo David, (son av John David, tab 3), född 1827-09-12 på Möllerö kungsgård i Finja socken, Kristianstads län. Anställd hos stadsmäklaren Johan Holm i Stockholm 1844 och sedermera prokurist i Stockholm. Stadsmäklare i nämnda stad 1869-06-21. Död där 1892-08-01 och jämte sin fru begraven på norra begravningsplatsen. Gift 1860-04-21 i Stockholm med Maria Charlotta Branting, född 1830-09-11 i Torshälla ]], död 1910-04-16 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm ]], dotter av skepparen Carl Fredrik Branting och Maria Charlotta Lundberg.

Barn:

 • Maria Charlotta, född 1855-03-15 i Stockholm i Nikolai förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Genomgick Funcks handelsinstitut 1873. Extra biträde i postsparbanken i Stockholm 1884. Kontorsskrivare i Stockholm 1911-12-09. Avsked 1915. Död ogift 1929-10-22 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm ]] och begraven på norra begravningsplatsen i Stockholm.
 • Viktor Hugo David, född 1857-06-20 i Stockholm i Nikolai förs, Stockholm. Anställd hos kommanditbolaget Asp, Berger & C:i 1876. Kassör 1877. Anställd hos kommanditbolaget Louis Frænckel & komp. 1877. Ledamot i styrelsen för Malmö–Trälleborgs järnvägsaktiebolag 1888–1891. Agent för assuransbolaget Sun Insurance Office i London sedan 1889. Verkställande direktör i aktiebolag Brunkebergstunneln 1892–1897. Tjänsteman i aktiebolag Stockholms handelsbank 1893-04-19. Kamrerare vid Stockholms handelsbank 1896. Tillika verkställande direktör i fastighetsaktiebolag Sturegatan nr 24 1909 och i lokomotiv- och vagnabol:t 1910–1917. Därefter ordförande i fastighetsaktiebolag Sturegatan nr 24 styrelse. Avsked från bankkamrerarbefattningen 1919-02-01. Död 1934-08-19 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db 188).
 • Matilda Maria Lovisa, född 1858-06-28 i Stockholm i Nikolai förs, Stockholm. Stiftsjungfru.
 • Fredrik Isidor David (Fritz), född 1859-08-15 i Stockholm i Jakobs förs, Stockholm. Mogenhetsexamen 1877-12-13. Extra ordinarie tjänsteman i riksbanken 1879-05-08. Anställd hos bankirfirman C. G. Cervin i nämnda stad sedan 1880-05-05. Kontorschef därstädes. RVO 1912-06-01. GV:sO1M 1912. RRS:tAO3kl 1913. GM. RNO 1923-06-06. Han har sedan 1875 verksamt deltagit i Stockholms idrottsliv såsom stiftare, styrelseledamot och ordförande i en mängd idrottsföreningar, särskilt vid organiserandet av Nordiska spelen i Stockholm 1905 och 1909 samt av Olympiska spelen i Stockholm 1912. Bl a ledamot av överstyrelsen för svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund 1907–1916. Av Sveriges Olympiska kommitté sedan 1913 och av Stadionstyrelsen sedan 1915. Biogr. i Väd? död 1941-03-25 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db nr 64).
 • John Hugo David, född 1861. Arkitekt. Död 1926. Se Tab. 8
 • Knut Svante David, född 1862-06-19, död 1862-07-20 i Stockholm.
 • Peggy Maria Christina, född 1863-11-25 i Stockholm i Jakobs förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1888-01-17 i Stockholm med godsägaren, RNO, RVO, Sven Viktor Almgren i hans 2:a gifte (gift 1:o 1867-11-24 i Stockholm med Helena Lovisa Vilhelmina Winroth, född 1845-08-25 i Stockholm i Nikolai förs, Stockholm, död 1880-04-27 i Salems socken, Stockholms län, dotter av departementschefen Pontus Fredrik Teodor Winroth och Julia Matilda Skogberg), född 1843-09-21 i Stockholm i Katarina förs, Stockholm, död 1902-05-01 Högantorp
 • Stina Magnhild Eva Maria, född 1872-08-13 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Anställd i aktiebolag Stockholms handelsbank sedan 1896.

TAB 8

John Hugo David, (son av Hugo David, tab 7), född 1861-02-25 i Stockholm i Jakobs förs, Stockholm. En av stiftarne av Stockholms gymnastikförening 1875. Överflyttade 1882 till New York i Nordamerika och var där arkitekt till 1923, då han bosatte sig i San Francisco. Död där 1926-08-09. Gift 1897-10-09 i New York med Hatie Caroline Gries, född 1869-11-25.

Barn:

 • Viktor Hugo David, född 1900-11-26 i New York. Gift 1:o 1933-10-10 med Theresa Aloysia Byrne, född 1895-07-20

TAB 9

Viktor David, (son av John David, tab 3), född 1831-04-28 på Möllerö kungsgård i Finja socken, Kristianstads län. Styrmansexamen i Malmö 1850-05-10. Kofferdikapten. Omkom 1861-12-15 i Kattegatt utanför Fredrikshald under resa från Sundsvall till Australien, i det han under en orkanby, då han sökte rädda en av sina besättningsmän, blev av en störtsjö spolad över bord på sitt förande skepp Augusta, tillhörigt grosshandelsbolaget Tydén & Comp. i Stockholm. Gift 1858-11-19 i Göteborg med Fredrika Johanna Zeckow, född 1839-02-16 i Piön i Holstein, död 1916-07-14 i Stockholm, Gustav Vasa förs,dotter av buntmakaren Gabriel Christian Maijer och Magdalena Will samt adopterad dotter till sjökaptenen Johan Martin Zeckow och Fredrika Will.

Barn:

 • John David Hugo, född 1860-04-23 på skeppet Augusta 2° norr om ekvatorn, död 1872-07-02 Tubbaryd

TAB 10

Svante Carl Otto David, (son av John David, tab 3), född 1834-03-28 på Möllerö kungsgård. Student i Lund 1853-05-27. Jur. preliminärexamen 1853-12-15 och kameralexamen 1854-07-27. Student i Uppsala 1858. Examen till rättegångsverken 1858-09-09. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1858-09-29. Auskultant i Stockholms rådstuvurätt 1858-10-01. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1858-11-01. Tillförordnad civilnotarie i Visby 1859-09-12–1860-04-15. Biträdande brottmålsdomare i Gotlands läns båda domsagor 1859-09-06. Tillförordnad domhavande i Gotlands norra domsaga 1860-05-01–1860-08-01. Vice häradshövding 1861-05-21. Tillförordnad länsnotarie i Jämtlands län 1862-10-01–1863-10-01. Stadsnotarie i Sundsvall 1864-09-12. Ombudsman i nämnda stads sparbank 1864. Ombudsman i Sundsvalls enskilda bank 1865–1887. Ordförande i styrelsen för nämnda stads fattigvård 1865–1866. Ordförande i styrelsen för Sundsvalls barnhem 1866–1886. Ledamot av Sundsvalls förss kyrkoråd 1866–1882. Lekmannaombud vid kyrkomötena 1868, 1873 och 1878. Ordförandesuppleant i nämnden för ordnandet av prästerskapets avlöning inom Västernorrlands län 1873-12-31. Ordförande i Sundsvalls byggnadsnämnd 1875. Rådman, magistratssekreterare och notarius publicus i i Sundsvall 1877-10-01. Inspektor för elementarläroverket för flickor i Sundsvall 1888–1892. Ordförande i rådstuvurättens andra avdelning 1890-11-21. RVO 1890-12-01. Ordförande i styrelsen för Sundsvalls sparbank och för boktryckeriaboLt i nämnda stad. Död 1913-05-16 på Kumo (Skönsmons förs, Västernorrlands län, db) och begraven på Sundsvalls kyrkogård. Ägde gård i Sundsvall och villan Kumo i Sköns socken, Västernorrlands län. Har från trycket utgivit några samlingar av kommunala stadgar och andra handlingar angående Sundsvalls stad. Gift 1865-08-24 i Östersund med (Selma Elisabet Christina Kinnman) Elisabet Zelma Christina Kinnman, född 1843-05-23 i Falun, Stora Kopparbergs förs, död 1927-07-11 på Kumo (Sundsvalls förs, db) och begraven i mannens grav på Sundsvalls kyrkogård, dotter av bruksägaren Erik Kinnman och Charlotta Christina Hedberg.

Barn:

 • Maria Christina, född 1866-11-24 i Sundsvall. Stiftsjungfru. Gift 1890-03-27 i Skönsmons kyrka med verkställande direktören i Sundsvalls enskilda bank, KVO2kl, Erik Elias Berggren, född 1865-05-30 i Sundsvall.
 • Frida Maria, född 1870-01-15 i Sundsvall. Stiftsjungfru. Mogenhetsexamen i Stockholm 1889-05-23. Bokhållare i Sundsvalls sparbank 1892-04-01. Död ogift 1918-02-20 i Göteborg och begraven på Sundsvalls kyrkogård.

TAB 11

Edvard David, (son av John David, tab 3), född 1838-12-21 på Möllerö kungsgård. Fanjunkare utan lön vid skånska dragonregementet 1856-02-15. Student i Lund 1856-12-21. Linjeofficersexamen 1857-12-17. Underlöjtnant i nämnda regemente 1858-07-17 och vid regementet 1860-12-21. Löjtnant 1866-03-06. Ryttmästare i regementet 1877-03-02 och vid regementet 1878-07-04. RSO 1880-12-01. Vice ordförande hos stadsfullmäktige i Ystad 1881–1886. Major i regementet 1884-03-24. Deltog i norska kavalleriövningarna å Gardemoen 1885. RNS:tOO 1885-12-01. Ledamot av Malmöhus läns landsting 1885. Major vid regementet 1886-05-06. Död 1886-11-20 i Ystad och begraven på Ystads gamla kyrkogård. Ägde Olshög vid nämnda stad. Gift 1868-10-12, i Ystad med Hilma Carolina Maria Pehrsson, född 1844-09-13 i Ystad (S:t Petri förs, försb), död där ]] 1927-04-17, dotter av konsuln Nils Pehrsson och Cecilia Jönsson. Änkefru at Sandeberg, född Pehrsson, ägde del i Olshög och Fridhem vid Ystad samt gård i nämnda stad.

Barn:

 • Nils Vilhelm Edvard David, född 1869. Direktör. Död 1919. Se Tab. 12.
 • John Viktor Edvard David, född 1871. Överste. Död 1920. Se Tab. 13.
 • Hilma Magnild Cecilia Maria, född 1873-07-22 i Ystad. Stiftsjungfru.
 • Hugo Svante Edvard David, född 1881-02-06 i Ystad. Mogenhetsexamen i Ystad 1900-05-30. Volontär vid skånska dragonregementet 1900-07-12. Sergeant i Ystad 1901-07-29. Elev vid krigsskolan 1901-09-28. Fanjunkare 1902-09-02. Officersexamen 1902-11-28. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1902-12-12 och vid regementet 1903-03-13. Löjtnant vid skånska dragonregementet 1905-05-05. Död ogift 1908-08-11 i Hohenhonnef vid Rhen och begraven 1908-08-11 på Ystads gamla kyrkogård.

TAB 12

Nils Vilhelm Edvard David, (son av Edvard David, tab 11), född 1869-10-13 i Ystad. Lantbrukare vid egendomar i Skåne 1886–1892. Genomgick lantbruksskolan i Trälleborg 1889–1890. Förvaltare på Smedstorp i likan, socken, Kristianstads län 1890–1895. Arrenderade Villiegården i Villie socken Malmöhus län 1895-03-14–1913. Direktör för Svenska lantmännens fastighetsaktiebolag i Malmö 1918. Död 1919-03-29 i nämnda stad genom olyckshändelse. Caroli förs. Gift 1898-09-21 i Villie kyrka med Agnes Elisabet Evander, född 1879-01-03 i Kristianstad, dotter av kyrkoherden i Villie och Örsjö förss pastorat Per Evander och Matilda Helena Paulsson.

Barn:

 • Edvard David, född 1901-04-02 på Villiegården, liksom syskonen. Studentexamen i Ystad 1920-06-05. Tjänsteman vid aktiebolag Svenska handelsbankens kontor i Lund 1920–1922, vid aktiebolag Svenska lantmännens bank 1922 och vid aktiebolag jordbrukarbanken 1923. Kassör vid sistnämnda banks avdelningskontor i Malmö 1927. Gift 1930-04-08 i Amiralitetskyrkan i Karlskrona med Greta Maria Wessman, född 1903-04-08 i Karlskrona, dotter av marinintendenten Josef Johan August Wessman och Valborg Ahlberg. Se Tab. 12A.
 • Margareta Maria, född 1903-02-13. Stiftsjungfru. Gift 1924-07-18 i Lund med bankkassören Carl Erik Charpentier, född 1897.
 • Per Herman Hugo David, född 1910-09-18. Studentexamen i Lund 1930-05-26. Student vid universitetet i Lund 1930. Se Tab. 12B.

TAB 12A

Edvard David, (son av Nils Wilhelm Edvard David, tab 12), född 1901-04-02 Villiegården, liksom syskonen. Studentexamen i Ystad 1920-06-05. Tjänsteman vid aktiebolag Svenska handelsbankens kontor i Lund 1920–1922, vid aktiebolag Svenska lantmännens bank 1922 och vid aktiebolag jordbrukarbanken 1923. Kassör vid sistnämnda banks avdelningskontor i Malmö 1927. Kamrer vid samma banks avdelningskontor i Norrköping 1936. Gift 1930-05-10 i Amiralitetskyrkan i Karlskrona ]] med Greta Maria Wessman, född 1903-04-08 i Karlskrona Amiralitetsförs, dotter av marinintendenten Josef Johan August Wessman och Valborg Ahlberg.

Barn:

 • Birgitta Maria, född 1932-03-02 i Malmö S:t Petri förs
 • Nils Johan Edvard David, född 1936-12-30 i Norrköping, S:t Olai förs (fb nr 239).
 • Hans Christer David

TAB 13

John Viktor Edvard David, (son av Edvard David, tab 11), född 1871-02-18 i Ystad. Volontär vid skånska dragonregementet 1889-05-18. Mogenhetsexamen 1890-06-03. Sergeant 1891-06-12. Elev vid krigsskolan 1891-07-28. Utexaminerad 1892-11-01. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1892-11-18. Genomgick krigshögskolan 1896-09-24–1898-07-13. Löjtnant 1897-01-09. Lärare vid kavalleriskolan 1900-09-25–1901-07-20. Lärare vid ridskolan på Strömsholm 1901-10-01–1903-07-31. Regementskvartermästare 1904-09-29–1907-09-29. Ryttmästare 1905-07-07. RSO 1913-06-06. Adjutant hos konungen 1915-02-19. Major i armén 1915-11-05 . Major vid fördelningskavalleriet med tjänstgöringsskyldighet vid Norrlands dragonregemente 1916-11-03. Överstelöjtnant vid skånska dragonregementet 1918-06-20 och tillförordnad chef för Smålands husarregemente 1918-06-20. KFinlVRO2kl 1919. Ordförande i kommittén för utarbetande av 1920 års kavalleriexercisreglemente. Överste i armén och tillförordnad chef för kronprinsens husarregemente 1920-04-16. Överadjutant hos konungen 1920-04-16. Överste och chef för sistnämnda kronprinsens husarregemente 1920-05-14. Död 1920-11-19 i Malmö genom kullridning i spetsen för sin officerskår vid Arlöv, jordfäst i S:t Petri kyrka därstädes och gravsatt 1920-11-24 på gamla begravningsplatsen i Ystad (Malmö garnisonsförs, db). Gift 1907-04-17 i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm (Engelbrekts förs, Stockholm) med Greta'' Lüning, född 1884-07-24 i Karlshamn, död 1928-09-30 i Lidingön och begraven i mannens grav på gamla begravningsplatsen i Ystad (Hedvig Eleonora förs, Stockholm, db), dotter av stadsmäklaren Georg Theodor Lüning och Alma Ulrika Dorotea Tengstrand.

Barn:

 • Elsa Greta Maria, född 1908-11-15 i Ystads stadsförs, Skåne län. Stiftsjungfru. Gift 1930-05-11 i Torpa kyrka, Östergötlands län (Matteus förs, Stockholm, vb) med underlöjtnanten vid livgrenadjärregementet Ernst Erik'' Brandel, född 1904-06-27 i Torpa förs, Östergötlands län. Major på reservstat vid Norra Smålands regemente. RSO.
 • Inga Greta Maria, född 1911-03-14 i Ystads förs. Stiftsjungfru.
 • Hugo Edvard David, född 1914-06-05 i Engelbrekts förs, Stockholm. Se Tab. 13A.
 • Greta Maria (Margareta), född posthuma 1921-04-30 i Malmö, S:t Petri förs.

TAB 14

Carl David, (son av John David. tab 2), född 1792-04-16 Partille. Student i Uppsala 1808-10-12. Examen till rättegångsverken 1810-12-03. Tjänstgörande hos domhavanden i Vilske, Gudhems, Valle och Kåkinds domsaga. Vice häradshövding. Extra ordinarie kanslist i nedre justitierevisionen. Död 1844-04-23 Attarp, vilken egendom han ägde sedan 1814. Gift 1815-06-01 Tubbetorp med Teofila Frigell, född 1793-12-20 på Tubbetorp, död 1863-09-20 i Skara och där begraven, dotter av grosshandlaren Nils Frigell och Teofila Leijonstolpe. Hon ägde Husgärdet i Skärvs socken, Skaraborgs län samt gård i Skara.

Barn:

 • John David, född 1816. Kapten. Död 1895. Se Tab. 15
 • Sofia Teofila Maria, född 1817-09-14 på Attarp, död 1896-03-07 i Ystad och begraven jämte sin man å Jönköpings västra kyrkogård. Gift 1844-02-20 på Attarp med majoren vid Jönköpings regemente, RSO, Ludvig Vilhelm Munthe, född 1804-03-17 Kloster, död 1861-12-05 Södregård
 • Nils David, född 1819. Kapten. Död 1857. Se Tab. 16
 • Carl David, född 1820-09-28 på Attarp, död där 1829-07-03.
 • Anna Maria Elisabet, född 1821-11-25 på Attarp, död 1894-03-01 i Jönköping och jämte sin man begraven på Jönköpings östra kyrkogård. Gift 1852-05-22 på Husgärdet med länsnotarien i Skaraborgs län, vice häradshövdingen, RVO, Lars Anders Rudolf Frick i hans 2:a gifte (gift 1:o 1838-09-19 med Emilia Charlotta Lindqvist, född 1816-06-01, död 1849-10-19 i Jönköping, dotter av handlanden Jakob Lindqvist och Christina Elisabet Hillman), född 1813-09-01 på Eskilstorp i Östra Karups socken, Hallands län, död 1905-03-04 i Jönköping.
 • Emerentia Maria, född 1824-02-07 på Attarp, död 1911-04-07 i Stockholm och begraven på Solna kyrkogård. Gift 1855-08-16 i Skara med lektorn vid krigsakademien vid Karlberg, fil. doktorn, teol. kand., RNO, Per Sven Villgot Lundblad, född 1816-04-02 i Uppsala, död 1882-05-20 i Skara och där begraven
 • Otto David, född 1827-08-16 på Attarp. Kadett vid Karlberg 1842-12-01. Avgången därifrån 1845-03-31. Furir vid Västgöta regemente 1845-08-30. Avsked 1848-05-06. Arrenderade därefter gårdar i Skärvs och Eggby socknar. Död ogift 1910-12-23 Sandtorp ]] och begraven på Öglunda kyrkogård Skaraborgs län.

TAB 15

John David, (son av Carl David, tab 14), född 1816-06-13 Attarp. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1832-07-08. Officersexamen 1834. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1834-03-25. 2. Adjutant vid Skaraborgs regemente 1834-12-13. Löjtnant 1839-10-12. 1. Adjutant 1840-11-02. Kommenderad till Karlstens fästning 1845. Genomgick gymnastiska centralinstitutet 1847. Kommenderad med regementet till Fyen 1848. Lämnade den aktiva tjänsten 1849-07-05. Kapten i regementet 1854-03-28. Avsked ur krigstjänsten 1855-12-19. Död 1895-03-14 på Stora Hindsbo i Skara landsförs och begraven på Skara kyrkogård. Ägde Husgärdet i Skärvs socken, 1863–1870 och ökull i Lundby socken 1863–1875 (båda i Skaraborgs län) samt arrenderade Stora Hindsbo från 1875. Gift 1:o 1848-08-30 i Stockholm med Anna Maria Scharp, född 1827-05-01 i Stockholm, död 1861-02-04, dotter av grosshandlaren Carl Anders Scharp och Catharina Wikman. Gift 2:o 1865-11-28 i Stockholm med Hilma Agnes Norman i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1861-05-24 i Stockholm med löjtnanten vid flottans mekaniska kår Nils Vilhelm Gustaf Lindqvist, född 1827-05-14 Drottningholm, död 1862-11-16 i Skövde) född 1835-03-28 i Oscars förs, Stockholm ]], död där 1924-01-13 och begraven på norra begravningsplatsen, dotter av grosshandlaren Carl Norman och Anna Sofia Lindgren.

Barn:

 • 1. Carl David, född 1849-09-05 på Husgärdet, död ogift 1872-10-07 i Stockholm.
 • 1. Anna Maria Sofia Catharina (Bia), född 1857-02-22 på Husgärdet. död 1942-11-16 i Stockholm. Gift 1880-12-28 i Skara med regementsläkaren vid Södermanlands regemente, med lic., RNO, RVO, Gabriel Beckman, född 1836-03-31 i Kristianstad, död 1897-08-12 i Stockholm.
 • 2. Gustaf John David, född 1866-10-31 och död 1867-07-10 på Husgärdet.
 • 2. Ernst Nils David, född 1871-05-12 på Ökull. Mogenhetsexamen i Skara 1889-05-25. Volontär vid Västgöta regemente 1889-05-28. Sergeant 1890-06-21. Elev vid krigsskolan 1890-07-28. Utexaminerad 1891-10-28. Underlöjtnant vid Västgöta regemente 1891-11-13. Regementsadjutant 1895-01-07–1899-03-03. Löjtnant i regementet 1895-08-19 och vid regementet 1899-03-28. Genomgick krigshögskolan 1895– 1896. Kompaniofficer vid Karlberg 1899-03-29–1902-08-01 och lärare vid Karlberg 1901-01-31–1905-12-31. Adjutant hos chefen för krigsskolan 1902-08-01–1905-12-31. Kapten 1904-08-04. 1. Adjutant vid III. arméfördelningens stab 1906-01-01–1909-04-11. Tjänstgjöring vid Bayerska infanteriregementet König 1910-01-15 –1910-04-14. RBMfO4kl m kr 1910-04-03. Adjutant hos fördelningsintendenten vid III. arméfördelningen 1910-10-20– 1911-04-10. RSO 1912-06-06. Major vid södra skånska infanteriregementet 1915-05-28. RNS:tOO 1915-07-31. Chef för infanteriets skolor å Karlsborg 1916–1919. Överstelöjtnant i armén 1918-01-18. Överstelöjtnant vid Kronobergs regemente 1918-05-31 och vid Gotlands infanteriregemente 1919-12-19. Tillförordnad chef för Gotlands infanteriregemente 1919-12-19 –1922-03-02. Överste och chef för Västgöta regemente 1922-02-24. Chef för 6. infanteribrigaden 1923-02-28–1927-12-31. KSO2kl 1925-06-06. Sekundchef förlivregementets grenadjärer 1927-05-30. KSO1kl 1928-06-16. SM 1928-07-25. Afcked 1931-04-24. Ägde Stora Ekeberg i Skärvs socken, Skaraborgs län 1910–1912. Gift 1901-08-06 i Kalmar slottskyrka med Anna Berta Maria Engdahl, född 1875-12-14 i Kalmar, dotter av lasarettsläkaren Jakob Olof Edvard Engdahl och Berta Andersson.

TAB 16

Nils David, (son av Carl David, tab 14), född 1819-07-28 Attarp. Volontär vid Skaraborgs regemente 1836-01-19. 2. Furir vid Skaraborgs regemente 1837-01-19. Officersexamen 1837-04-30. Underlöjtnant vid Västgöta regemente 1838-02-09. Lantmäterielev 1838-03-17. Löjtnant vid Västgöta regemente 1846-08-03. Kapten 1855-09-13. Död 1857-09-14 i Skara och begraven på Skara kyrkogård. Gift 1855-09-13 i Köpenhamn med Maria Catharina Christina Aspegren i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1859-05-04 i Jönköping med akademiräntmästaren, friherre Lars Herman Gyllenhaal af Häriingstorp, nr 396, född 1821, död 1912), född 1832-02-14 i Köpenhamn, död 1873-06-03 i Uppsala och där begraven, dotter av grosshandlaren Anders Adolf Aspegren och Amalia Charlotta Hanssén.

Barn:

 • John David, född posthumus 1858-03-22 i Skara. Mogenhetsexamen i Uppsala 1877-05-22. Student vid därvarande universitet 1877-05-23. Jur. preliminärexamen 1878-05-29 och examen till rättegångsverken 1883-09-14. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1883-09-18. Tillförordnad borgmästare i Sigtuna vid flera särskilda tillfällen 1884–1887. Vice häradshövding 1885-05-29. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådstuvurätt 1886-04-02 vice auditör vid livgardet till häst 1887-01-29. Stadsnotarie vid Sundsvalls rådstuvurätt 1896-01-18. Sekreterare hos handels- och sjöfartsnämnden i sistnämnda stad 1896-04-06. Sekreterare hos samma stads stadsfullmäktiges beredningsutskott 1897-12-07 ordförande i handels- och sjöfartsnämnden i handels- och sjöfartsnämnden 1909-12-29. Rådman i Sundsvall 1913-09-15. Död 1916-10-18 vid tillfälligt besök i Uppsala och begraven på Sundsvalls kyrkogård. Ägde hus i Sundsvall. Testamenterade detta jämte där förvarade värdefulla konstsamlingar samt sin till omkring 500,000 kr. uppgående förmögenhet till Sundsvalls stad. Utgav Sundsvalls stads kommunala handlingar från 1893

TAB 17

Adolf David, (son av Nils David, tab 16), född 1856-08-12 i Skara. Volontär vid Upplands regemente 1874-03-06. Mogenhetsexamen i Uppsala 1876-06-02. Elev vid krigsskolan 1876-07-14. Utexaminerad 1877-10-27. Underlöjtnant vid vid Upplands regemente 1877-11-16. På stat vid regementet 1880-07-09. Lärare vid volontärskolan på Karlsborg 1881-09-25–1882-05-25. Genomgick gymnastiska centralinstitutet 1883-05-14–1885-05-15. Löjtnant 1885-08-08. Tillförordnad gymnastiklärare vid Strängnäs högre allmän läroverk 1887-01-26. Gymnastiklärare vid lägre allmän läroverket i Enköping 1887-12-16. Sjukgymnast hos doktor E. Westerlund i Enköping 1888–1907. Kapten i regementet 1898-04-29 och vid regementet 1899-12-08 RSO 1899-12-01. Stadsfullmäktig i Enköping 1901–1906. Avsked med tillstånd att inträda som kapten i regementets reserv 1906-11-16. Major i armén 1906-11-16. Avsked från gymnastiklärarbefattningen 1907-10-01. Vik. gymnastiklärare vid universitetet, högre allmän läroverket och folkskoleseminariet i Uppsala under olika tider 1907–1913. Befälhavare för Uppsala norra landstormsområde 1909-12-23–1928-03-01. Gymnastiklärare vid Fjellstedtska skolan i Uppsala 1913–1930. Gift 1902-12-17 i Stockholm med Selma Augusta Ahlnander, född 1870-08-31 i Själevads socken, Västernorrlands län, dotter av sågverksägaren i Örnsköldsvik Erik Ahlnander och Ulla Elisabet Ödberg.

Barn:

 • Ulla Maria, född 1906-11-28 i Stockholm i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Slöjdlärarinna. Gift 1936-08-08 i Uppsala domkyrkoförs (Johannes förs, Stockholm, vb 122) med nederländske undersåten, diplomingenjören, jonkheer, Willem Christian Adrian Quarles van Ufford i hans 2:a gifte (gift 1:o 1930-08-14 med Clara Elisabeth Grammelin, född 1909-07-09 i hennes 1:a gifte från vilken hon blev skild 1934-10-11), född 1905-04-05 i Amsterdam.

TAB 18

Otto David (son av John David, tab 2), född 1794-06-27 på Hjällo i Södra Fågelås socken, Skaraborgs län. Sergeant i Göta artilleriregemente 1810-09-09. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1811-05-14. Större artilleriexamen 1811-06-01. Löjtnant 1817-10-14. Kapten 1828-03-12. Död 1834-08-16 i Göteborg i kolera och jämte sin fru begraven på Örgryte kyrkogård. Gift 1821-11-25 i Göteborg med Magdalena Lundgren, född 1797-06-08 i nämnda stad, död där 1844-09-30, dotter av handlanden Anders Magnus Lundgren och Ingrid Bronander.

Barn:

 • John David Magnus, född 1822-10-07^ i Göteborg Gamisonsf.), död där 1834-08-19 i kolera och begraven på Örgryte kyrkogård.
 • Ingrid Maria Sofia Leontina, född 1825-07-05 i Göteborg (Garnisonsf.), död ogift 1912-10-02 i Göteborg och begraven på Örgryte kyrkogård.
 • Carl Otto David Lorentz, född 1827-05-05 i Göteborg (Gamisonsf.). Utexaminerad från Chalmerska institutet i Göteborg 1846. Genomgick kurs vid Ultuna lantbruksinstitut 1847. Död ogift 1898-02-28 i Göteborg och begraven på Örgryte kyrkogård. Ägde Kalltorp i Romele socken, Älvsborgs län 1854–1878 och arrenderade Lagklarebäck i Fässbergs socken, Göteborgs och Bohus län 1879– 1896.
 • Anders Evald Svante David, född 1828. Kapten. Död 1887. Se Tab. 19
 • Fredrik Alexander David, född 1831. Kapten. Död 1884. Se Tab. 23.

TAB 19

Anders Evald Svante David (son av Otto David, tab 18), född 1828-10-03 i Göteborg (Gamisonsf.). Student i Uppsala 1847-02-10. Volontär vid Västgötadals regemente 1847-05-20. Furir därstädes 1847-06-29. Officersexamen 1848-03-18. Underlöjtnant vid Västgötadals regemente 1848-12-28. Åtföljde regementet till Danmark 1848. Löjtnant 1851-04-22. Kapten 1863-10-06. RSO 1871-05-27. Avsked 1880-09-24. Död 1887-04-22 i Göteborg och begraven på Örgryte kyrkogård. Ägde Sjötorp i Hjärpås socken, Skaraborgs län 1854–1867. Gift 1854-05-31 i Göteborg med Hulda Antonia Charlotta (Tonny) Dahlin, född 1836-02-04 i Göteborg (Karl Johans förs, fb), död i Göteborg 1904-02-29 och begraven på östra begravningsplatsen i Göteborg, dotter av koffardikaptenen (grosshandlaren) Petter Olof Dahlin och Elisabet Eleonora Wennerqvist.

Barn:

 • Magda Maria Elisabet, född 1858-06-23 på Sjötorp, död där 1860-11-28.
 • Elin Maria, född 1862-08-25 på Sjötorp. Död 1938-03-08 i Göteborg (Vasa förs, Göteborg, db nr 36).
 • Carl Otto Olof David, född 1864. Major. död 1940. Se Tab. 20.
 • Evald Hakon David, född 1866. Reseinspektör. Död 1935. Se Tab. 21.
 • Fredrik Ivar David, född 1869-02-21 Korpegården. Elev vid Chalmerska institutet 1883–1885. Anställd hos firman Carl Gift Platin & C:o i Göteborg 1886–1896. Grosshandlare i Göteborg 1896-07-01. Direktör för handelsaktiebolag Drott i Göteborg. Död 1933-11-08 i Göteborgs domkyrkoförs (db nr 124).
 • John Hugo David, född 1870-07-21 på Korpegården, död 1879-12-26 i Vänersborg genom drunkning och begraven i Vänersborg.
 • Magda Maria, född 1872-01-06 Sjölanda. Gift 1902-02-22 i Göteborg med gymnastikdirektören Knut Ernst Almgren född 1870-10-09 Högantorp.
 • Gillis Verner David, född 1873. Grosshandlare. Se Tab. 22
 • Ottonie Maria (Tony), född 1876-10-24 på Sjölanda (Gärdhems förs, Älvsborgs län, fb). Sjuksköterska vid Sofiahemmet. Gift 1907-08-17 i Rouen i Frankrike med skeppsmäklaren i Rouen i Frankrike Tomas Meinertz född 1877-10-24 i Esbjerg. Danmark, död 1927-04-21 i Köpenhamn.
 • Bertil Johan David, född 1881-07-25 i Vänersborg, död ogift 1923-12-27 Vilhelmsro och begraven på östra begravningsplatsen i Göteborg.

TAB 20

Carl Otto Olof David (son av Anders Evald Svante David, tab 19), född 1864-07-03 Sjötorp. Volontär vid Västgötadals regemente 1881-12-01. Mogenhetsexamen i Vänersborg 1883-05-29. Sergeant vid Vänersborg regemente 1884-06-03. Elev vid krigsskolan 1884-07-21. Utexaminerad 1885-10-06. Underlöjtnant 1885-10-30. Transportera som underlöjtnant till Göta artilleriregemente 1886-11-26. Genomgick artilleri- och ingenjörhögskolan 1888-04-23–1890-04-30. Löjtnant 1892-09-02. Transportera som löjtnant till 2. Göta artilleriregemente 1895-09-28. Tjänstgöring vid 3. belgiska artilleriregementet i Bryssel 1897-05-15–1898-05-15. RBLeopO 1898-07-13. Kapten vid artilleriregementet i Bryssel 1900-03-08. RSO 1905-12-01. Major vid Smålands artilleriregemente 1911-12-22. Avsked med tillstånd att inträda i regementets reserv 1916-12-01. Arr. Henriksbo vid Jönköping 1898–1908. död 1940-07-13. Gift 1894-05-22 i Hagakyrkan i Göteborg med Elin Hildur Carlson, född 1871-09-19 i Göteborg, dotter av grosshandlaren August Teodor Carlson och Hilma Julia Weijdling.

Barn:

 • Birger David Carlsson, född 1895-02-15 i Göteborg (Garnisonsf.). Studentexamen i Jönköping 1913-12-11. Officersvolontär vid livregementets husarer 1913-12-16. Fänrik vid livregementets husarer 1916-12-30. Löjtnant vid livregementets husarer 1918-12-16. Regementsadjutant och vapenofficer vid regementet 1919–1920. Deltog i prins Vilhelms expedition till Centralamerika 1920–1921. Avsked med tillstånd att inträda såsom löjtnant i regementets reserv 1921-03-11. Deltog som topograf i flera expeditioner till Yucatan och Centralamerika 1921–1922. Anställd vid filmbolag i Berlin 1923–1926 och hos Svensk filmindustri 1926–1928. Avsked ur krigstjänsten. Se Tab. 20A.
 • Dagny Maria, född 1896-10-23 i Göteborg (Garnisonsf.), död 1909-06-25 på Särö genom drunkning (Jönköping, K-Smålands art. regementes förs, db), och begraven på östra begravningsplatsen i Göteborg.
 • Hellevi Maria, född 1900-12-28 i Jönköping. Försäkr. tjänsteman.

TAB 20A

Birger David Carlsson, (son av Carl Otto Olof David, tab 20, född 1895-02-15 i Göteborg (Garnisonsf.). Studentexamen i Jönköping 1913-12-11. Officersvolontär vid livregementets husarer 1913-12-16. Fänrik vid livregementets husarer 1916-12-30. Löjtnant vid livregementets husarer 1918-12-16. Regementsadjutant och vapenofficer vid regementet 1919–1920. Deltog i prins Vilhelms expedition till Centralamerika 1920–1921. Avsked med tillstånd att inträda såsom löjtnant i regementets reserv 1921-03-11. Deltog som topograf i flera expeditioner till Yucatan och Centralamerika 1921–1922. Anställd vid filmbolag i Berlin 1923–1926 och hos Svensk filmindustri 1926–1928. Avsked ur krigstjänsten 1924-05-09. Anställd vid Mascotfox A. G., Salzburg. Gift 1930-04-17 i Kungälv (Göteborg, Christinæ territ. förs, vb) med Tyra Anna Maria Olsson från vilken han blev skild gn Södertörns domsagas HR:s utslag 1942-10-26, född 1903-04-27 i Norrtälje. Dotter av Carl Oscar Albert Olsson och Berta Maria Söderström.

Barn:

 • John David Stellan August (Johnny), född 1930-07-28 i Konstanz, Baden och döpt i Södertälje (Göteborg, Christine territ. förs, fb).

TAB 21

Evald Hakon David (son av Anders Evald Svante David, tab 19), född 1866-01-05 Sjötorp. Kontorist i Göteborg hos firman Eneroth & C:o 1894. Handlande i Göteborg 1894. Reseinspektör hos aktiebolag Pellerin 1910–1922. Ärr. Kalhyttan i Färnebo socken, Värmlands län 1918–1924. Död 1935-11-17 i Filipstad (db 70). Gift 1896-10-06 i Hagakyrkan i Göteborg med Elin Constantia Carolina Gillblad i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Gråberg, död 1933-12-03), från vilken han 1909 blev skild, född 1875-04-25 i Göteborg, dotter av grosshandlaren i Göteborg Axel Gillblad och Hanna Vikander.

Barn:

 • Britta Maria, född 1898-10-06 i Partille. Gift 1921-05-05 i svenska kyrkan i Köpenhamn (Malmö, S:t Petri förs, vb) med krigsarkivarien, löjtnanten i Norrbottens regementets reserv, RVO, RFinl VROlkl, LSkS, fil. doktor Birger'' Steckzén från vilken hon blev skild
 • Gunnar Evald Axel David, född 1900-07-23 i Göteborg (Domkyrkof.). Köpman i New York. Gift där 1927-10-02 med Greta Eleonora Edling, född 1901-03-13 i Segerstads socken, Gävleborgs län, dotter av godsägaren Hjalmar Nikolaus Edling och Emma Lotty Augusta Wikström. Se Tab. 21A.
 • Gurli Tonny Elvira Maria, född 1904-09-27 i Göteborgs Domkyrkof. Gift 1926-12-06 i Oscars förs, Stockholm med chefen för svenska aeroplanavdelningen vid svenska järnvägsverkstäderna, ingenjören Sven Gösta Blomberg, född 1900-01-16 i Trollhättan.
 • Carin Maria Margareta, född 1906-06-14 i Filipstad.

TAB 21A

Gunnar Evald Axel David, (son av Evald Hakon David, tab 21), född 1900-07-23 i Göteborg (Domkyrkof.). Köpman i New York. Direktör för System Paulin aktiebolag. Gift 1927-10-02 med Greta Eleonora Edling, född 1901-03-13 i Segerstads socken,, Gävleborgs län. Gymnastikdirektör, dotter av godsägaren Hjalmar Nikolaus Edling och Emma Lotty Augusta Wikström.

Barn:

 • Rolf Gunnar David, född 1933-05-18 i Norrköping.
 • Marianne Elin Maria, född 1938-03-06 i Oscars förs, Stockholm (fb nr 78).
 • Marie-Louise Gurli Margareta, född 1943-07-09 å Stockholms privat sjukhus
 • Katarina Brita Maria

TAB 22

Gillis Verner David, (son av Anders Evald Svante David, tab 19), född 1873-09-15 Sjölanda. Kontorist hos firman A. Fröding & C:o i Göteborg 1892. Grosshandlare i nämnda stad 1897-11-01. Chef för aktiebolag Åkerman & Dahls i Norrköping filial i Göteborg 1908–1926 och därefter aktiebolag Anilinkompaniet i Norrköping. Gift 1902-09-08 i Glasgow med Mary Gilies Stevenson-Brown född 1874-08-05 i Glasgow, dotter av fredsdomaren William Stevenson-Brown och Mary Gilies Munn.

Barn:

 • Tony Ingrid Maria, född 1903-08-24 i Göteborg, liksom syskonen. Gift 1928-05-30 i engelska kyrkan i Göteborg (Vasa förs, Göteborg, vb) med köpmannen, i Liverpool William Frederick Aitken, född 1903-10-18 i Glasgow.
 • Evald William David, född 1905-05-10. Studentexamen i Göteborg 1923-06-01. Genomgick Göteborgs handelsinstitut 1923–1924. Anställd hos aktiebolag Anilinkompaniet sedan 1926. Se Tab. 22A
 • William Gillis David, född 1908-04-10. Genomgick Göteborgs enskilda handelsgymnasium 1925–1926. Kontorist i Göteborg. Se Tab. 22B.

TAB 22B

William Gillis David, (son av Gillis Werner David, tab 22), född 1908-04-10 i Göteborg, Annedals förs. Genomgick Göteborgs enskilda handelsgymnasium 1925–1926. Kontorist i Göteborg. Godsägare. Gift 1937-05-05 i Kungälv (Vasa förs, Göteborg, vb nr 52) med Anna Signe Maria (Maj) Reuterswärd, född 1908-05-20 i Jönköping, dotter av civilingenjören Carl Axel Reuterswärd och Maria Angelina Palmer.

Barn:

 • Madelaine Eva Maria, född 1939-12-09 i Eksjö (Länslasarettet i Eksjö, fb nr 51).
 • Rangela Ingrid Maria, född 1943-08-27 i Eksjö stadsförs, Jönköpings län (fb nr 91).

TAB 23

Fredrik Alexander David, (son av Otto David, tab 18), född 1831-11-21 i Göteborg (Garnisonsf.). Kadett vid Karlberg 1848-10-02. Utexaminerad 1853-04-20. Underlöjtnant vid Västgötadals regemente 1853-04-26. Löjtnant 1857-09-29. Kapten 1874-08-14. RSO 1876-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1883-05-04. Död 1884-09-27 i Vänersborg och begraven på Örgryte kyrkogård. Ägde Sjötorp i Hjärpås socken, Skaraborgs län 1868–1878. Gift 1867-09-04 Kolboryd med Jane Dickson, född 1844-09-22 i New York, död 1936-01-27 i Vänersborg (db 8), dotter av grosshandlaren Edvard Dickson och Isabel Gordon.

Barn:

 • Maria Isabel, född 1869-06-03 på Sjötorp. Gift 1891-01-08 i Vänersborg med adjunkten vid högre läroverket i nämnda stad sekreteraren i Älvsborgs läns norra hushållningssällskap, RNO, RVO, fil. kand. Christian Andreas von Sydow, född 1852-09-13 i nämnda stad, död där 1929-10-15.
 • Edvard David, född 1870. Ingenjör. Död 1934. Se Tab. 24.
 • Ivar David, född 1872-04-29 på Sjötorp, död där 1872-10-20.
 • Jane Maria, född 1873-05-06 på Sjötorp. Gift 1905-09-22 i Shanghai med läkarmissionären vid China inland mission med. doktor Gershom Withfield Guinness, född 1869-04-25 i Paris, död 1927-04-12 i Peking.
 • Eleonora Maria, född 1876-04-25 på Sjötorp. Död 1937-01-11 i Vänersborg. Gift 1904-08-23 i Vänersborgs kyrka med överläkaren vid länslasarettet i Vänersborg, KVO 2 kl, RNO, med. lic. Bengt Olof Leonard Lundblad, född 1867-07-28 i Uppsala.
 • John David Fredrik, född 1884. Kapten. Se Tab. 26

TAB 24

Edvard David (son av Fredrik Alexander David, tab 23), född 1870-09-05 Sjötorp. Genomgick Borås tekniska skola 1888–1891. Hamnbyggnadsingenjör i Fort Stevens i Oregon, Nordamerika, 1891–1899. Anställd vid City Engineer Office i Portland, Oregon, 1899–1908. Inneh. ingenjörsaffär vid City Engineer Office i Portland, Oregon sedan 1908. Död 1934-01-15 i Portland, Oregon. Gift 1906-05-19 i nämnda stad med Judit Natalie Allmén, född 1878-03-01 i Willbur, Oregemente, dotter av ingenjören John August Allmén och Emma Christina Appelgren.

Barn:

 • Fredrik David, född 1907-03-29 i Portland. Bachelor of laws vid universitetet i Oregon 1930. Se Tab. 24A.

TAB 25

William David, (son av Fredrik Alexander David. tab 23), född 1874-11-25 Sjötorp. Volontär vid Göta artilleriregemente 1892-06-01. Mogenhetsexamen i Vänersborg 1892-06-03. Sergeant 1894-05-11. Elev vid krigsskolan 1894-09-09. Styckjunkare 1895-08-12. Utexaminerad 1895-11-21. Underlöjtnant vid 1. Göta artilleriregemente 1895-12-06. Avslutade allm. kursen vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1898-05-15. Löjtnant vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1900-06-01. Vapenofficer vid regementet 1907-02-19–1908-10-31 . Kapten 1907-03-08. Regementskvartermästare 1908-11-01–1911-11-17. RSO 1916-06-06. Kasernofficer 1920-12-15–1924-11-25. Major i armén 1924-11-26. Avsked med skyldighet att inträda i regementets reserv 1924-11-26. Allm. ombud i sparbankerna i Göteborgs och Bohus län sedan 1925. Ordförande i taxeringsnämnd i Göteborgs stad och i Björlanda förs , Göteborgs och Bohus län sedan 1929. Gift 1912-03-21 i Vasakyrkan i Göteborg, d:o med Margareta Sophia (Greta) Kilman, född 1878-08-08 i Karlskrona, dotter av kaptenen vid flottan Sven Kilman och Helene Sofie Callerholm, i hennes 1:a gifte.

Barn:

 • Gustaf Edvard David, född 1913-08-11 i Göteborg (Garnisonsf.), liksom syskonen. Se Tab. 25A.
 • Gustaf William David (Gösta), född 1914-12-14 i Göteborg, Garnisonsförs. Se Tab. 25B.
 • Helene Maria, född 1916-06-05 i Göteborg, Garnisonsförs.

TAB 26

John David Fredrik, (son av Fredrik Alexander David, tab 23), född 1884-01-06 i Vänersborg. Mogenhetsexamen i Vänersborg 1903-05-28. Reservofficersvolontär vid Västgöta regemente 1903-06-02. Student i Uppsala vid Uppsala universitet 1903-10-13. Underofficersexamen 1904-08-29. Distinktionskorpral 1904-08-30. Sergeant i regementet 1904-09-29. Reservofficersexamen vid krigsskolan 1905-08-16. Fanjunkare i regementet 1905-08-30. Underlöjtnant i regementets reserv 1905-12-15. Löjtnant 1910-07-04. Kapten 1921-02-18. Jur. kand. vid Uppsala universitet 1922-01-31. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1922-02-17. Praktiserande jurist i Stockholm och Trollhättan till 1924, i Karlshamn 1924–1926, därefter i Borås. RVO 1930-06-06. Kammarherre 1932-06-06. Gift 1924-08-16 Gullringsbo ]] med Tyra Bratt, född 1882-11-17 i Göteborg, dotter av generalkonsuln i Göteborg Bengt Adolf Wilhelm Bratt och Gertrud Elisabet Kjellberg.

Barn:

 • John David Fredrik-Adolf, född 1925-10-05 i Göteborg (Vasa).
 • Jane Elisabeth Tyra Maria, född 1926-10-19 i Göteborg. Stiftsjungfru.

Källor

Meddelande om hela ätten har lämnats av kaptenen Fredrik af Sandeberg.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: