:

Von Seth nr 1505

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Seth nr 1505

Den äldre grenen adlad 1716-08-13, introducerad 1719. Utdöd 1790-12-06. Den äldre adopterade grenen adlad 1772-11-10, introducerad 1778. Utdöd 1811-11-26. Den yngre adopterade grenen adlad 1808-12-17, introducerad 1809.


TAB 1

Johan Seth, av en patriciersläkt i Holland. Inflyttade omkring 1620 till Göteborg såsom ingenjör och brukades vid stadens uppbyggande. Död 1632 i slutet av året.

Barn:

 • Andries Seth. Köpman i Göteborg. Död 1646. Gift 1627 med Dorotea Aambeck, likaledes av en till staden inflyttad holländsk släkt.

Barn:

 • Rutger (Ratke) Andriesson Seth, född 1631-05-25. Handlande och rådman i Göteborg. Tillika mantalskommissarie och kronofogde i Norrvikens fögderi, Göteborgs och Bohus län 1660-06-27. Fick 1668-07-14 två hemman Folkestad i Ske socken, Göteborgs och Bohus län att bruka i avräkning på lönen. Avsked 1671. Död 1676-07-26 i Göteborg. Gift 1655-01-01 i Göteborg med Maria Fistulator, född 1636, död 1717 i Göteborg, dotter av råd- och handelsmannen i Göteborg Benediktus Fistulator (stamfader för ätterna Lagerbielke och Stjemblad) och Catelena Josten.

Barn:

 • Johan Seth, adlad von Seth, döpt 1661-04-21 i Kristine förs, Göteborg. Biträde åt landskamreraren i Bohuslän Anders Holst 1676. Häradsfogde på Orust och Tjörn 1682-09-14. Handskrivare (landssekreterare) i Bohuslän 1696-05-10. Guvernementssekreterare i Göteborg 1716-06-20. Adlad 1716-08-13 (sönerna introducerade 1719 under nr 1505). Död i Göteborg 1718 och begraven 1718-07-10 i Kristine kyrka. Gift 1684-08-13 i Göteborg med Magdalena Schmidt, döpt 1655-11-08 i Kristine förs, Göteborg död i Kristine förs, Göteborg 1715 och begraven 1715-12-07 i Kristine kyrka, dotter av postmästaren och rådmannen Herman Schmidt och Magdalena Brun.

Barn:

 • Rutger, född 1685-06-25. Underlöjtnant vid amiralitetet. Överlöjtnant vid amiralitetet 1710-05-02. Skeppskapten 1714-05-05. Amiralitetskapten 1716-07-23. Avsked 1720-02-17. Död 1755-10-16 i Göteborg. 'Bevistade aktionen vid Dynekil 1716-06-27, där han för fiendens övermakt måste sänka sin galliot Vreden. Hade genom svåra travailler åsamkat sig ett lidande, vilket omsider kom honom från sitt förstånd.' Gift med Christina Pernovia, född 1690, död 1778-09-02 i Göteborg.
 • Magdalena, född 1686-06-27, död 1717 och begraven 1717-06-18 i Göteborg. Gift 1708-06-24 med fortifikationskaptenen och stadsarkitekten i Stockholm Johan Eberhard Carlberg i hans 1:a gifte (gift 2:o 1718-05-18 med Birgitta Thingwall, född 1699, död 1732-07-30, dotter av brukspatronen på Molkoms bruk Lars Tingwall och Christina Maria Carlberg. Gift 3:o 1733 med sin kusins dotter Christina Engel Geijer, född 1713-02-24 Bosjö, död 1781-10-27, dotter av bruksägaren Bengt Gustaf Geijer och hans 1:a fru Engelborg Strokirk), född 1683-02-24 i Göteborg, död 1773-10-22 i Stockholm. [Bbl.]
 • Herman, född 1687. Sjötullsinspektor. Död 1720. Se Tab. 2
 • Gabriel, friherre och greve von Seth, född 1690. Riksråd. Död 1774. Se friherrliga och grevliga ätterna von Seth, tab 1.
 • Maria, född 1692-06-04, död 1777-05-04 i Göteborg. Gift med justitieborgmästaren i Göteborg Arend Nilsson Holst, död 1748-04-14.
 • Catharina, född 1699-05-31, död 1765-09-17. Gift med justitieborgmästaren i Göteborg Erik Tellander.

TAB 2

Herman, (son av Johan Seth, adlad von Seth, tab 1), född 1687-07-29. Sjötullsinspektor. Död 1720. Gift 1714 med Helena Engström i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1724 i Uddevalla med sin första mans kusin tullinspektören i Uddevalla Rutger Andersson Seth, död 1734 i Uddevalla och i Uddevalla begraven 1734-11-24), född 1696, död 1755 i Uddevalla, dotter av kronofogden Jonas Eriksson.

Barn:

 • Johan, född 1715. Kammarråd. Död 1790. Se Tab. 3
 • Magdalena Christina, född 1717-08-23, död 1784-04-29 i Göteborg. Gift 1741-06-03 i Uddevalla med superkargören Magnus Arfvidsson, född 1719, död 1762 i Göteborg.

TAB 3

Johan, (son av Herman, tab 2), född 1715-07-12. Student i Uppsala 1735-11-17. Sekreterare i statskontoret. Tjänstfri 1761 (At (P).). Kammarråds avsked (At (P).) 1764-11-30. Död 1790-12-06 Påtorp s socken, Älvsborgs län och slöt den äldre adliga ätten von Seth på svärdssidan. Gift 1:o 1747-07-22 med sin farbrors frus systerdotter Elisabet Swart, född 1727-08-17, död 1761-04-02 på Påtorp, dotter av amiralitetskammarrådet Börje Swart och Maria Christina Rahde, adlad och adopterad Gripenstedt, samt syster till landshövdingen Carl Fredrik Swart, adlad Nordenstam. Gift 2:o 1765-02-05 med Inga Catharina Wigart i hennes 3:e gifte, född 1720-09-06 i Borås, död 1784-12-06 i Stockholm, dotter av överdirektören Peter Wigart och Barbara Agrell. Gift 3:o 1785-10-31 Lejondal med sin farbrors frus brorsdotter och sin 1:a frus kusin Elisabet Gripenstedt, född 1747-06-09 på Lejondal, död 1809-03-25 i Stockholm, dotter av hovjunkaren Jakob Rahde, adlad och adopterad Gripenstedt, och friherrinnan Ulrika Funck.

Barn:

 • 1. Catharina, född 1748-06-20 i Stockholm, död 1777-08-13 i barnsäng. Gift 1776-10-01 på Påtorp med landshövdingen Per Hultgren, adlad och adopterad von Seth (tab 4) i hans 2:a gifte, född 1748, död 1811.
 • 1. Anna Margareta, född 1750-01-05 i Stockholm, död 1754-08-21 på Påtorp.
 • 1. Gabriel Herman, född 1757-02-01 i Stockholm. Student i Uppsala 1774-10-07. Död där 1775-04-22.
 • Den äldre adopterade eller Hultgrenska ättegrenen.

TAB 4

Erik Hultgren,, född 1700-01-24 vid Hattsjöhult i Norra Sandsjö socken, Jönköpings län. I Växjö skola 1712 och i gymnasium 1717. Student i Lund 1722-08-15. Disputant 1728 och 1731. Filosofie kandidat 1729-11-19 och filosofie magister 1731-06-15. Docent i filosofi vid Uppsala universitet 1732. Utländsk resa 1735–1738. Prästvigd 1738 till seminarieadjunkt i Växjö. Kyrkoherde i Rydaholms och Gällaryds försars pastorat av Växjö stift 1739. Domprost 1753. Kontraktsprost i Östbo härad 1756. Död 1765-02-21. [Vsn.] Gift på 1740-talet med Margareta Junbeck, född 1722, död 1792-07-15, dotter av prosten Teodor Junbeck och Margareta Dryselia.

Barn:

 • Per Hultgren, adlad och adopterad von Seth, till Ousbyholm i Hörby socken, Malmöhus län. Född 1748-11-05 i Rydaholms prästgård. Student i Lund (Lsn.) 1766-05-01. Auskultant i Göta hovrätt 1767-06-14. Vice häradshövding 1770-09-22. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1771-01-16. Auditör vid artilleriet på Gotland 1771-08-21. Häradshövding i Kinds och Redvägs härader i Älvsborgs län även 1771-10-09. Adlad 1772-11-10 (introducerad 1778 och adopterad på sin 2:a svärfaders adliga namn och nummer, nr 1505). Lagmans karaktär 1779-02-17. Lagman i Halland 1793-01-11. Landshövdings n. h. o. v. 1796-03-30. Död 1811-11-26 på Ousbyholm utan söner och slöt således själv sin adliga ättegren. 'Han förestod flera gånger landshövdingämbetet i Hallands län. Bevistade riksdagarna 1778 och 1800, vid vilken senare han var ledamot av bevillningsutskottet.' Gift 1:o 1773-12-05 med Eleonora Schierman, född 1751-04-10, död 1774-10-00, dotter av kaptenen vid Ostindiska kompaniet Daniel Schierman och Eleonora Westphal. Gift 2:o 1776-10-01 Påtorp s socken, Älvsborgs län med Catharina von Seth, född 1748-06-20 i Stockholm, död i barnsäng 1777-08-13, dotter av kammarrådet Johan von Seth och hans 1:a fru Elisabet Swart. Gift 3:o 1778-10-01 på Ousbyholm (At (Sch).) med Maria Lovisa Cock, född 1755-10-09, död 1812-06-19 på Ousbyholm, dotter av kaptenen Georg Christian Cock, och Elsa Christina Beck-Friis.

Barn:

 • 1. Petronella Eleonora, född 1774, död 1784-04-24 i Ulricehamn.
 • 2. Inga Johanna Elisabet, född 1777-08-02, död 1777-10-15 på Påtorp och begraven 1777-10-26.

Den yngre adopterade eller Romanska ättegrenen

TAB 5

Anders Boman. (Översiktstab 2 B). Kronofogde i Kinds och Redvägs härader i Älvsborgs län 1774-02-03. Avgick 1797. Gift med Edla Elisabet Ekman, död 1834 (Ssn.), dotter av kronofogden, landskamreraren Carl Ekman och Cajsa Stina Ahlberg.

Barn:

 • Johan Boman, adlad och adopterad von Seth, född 1781-10-07 på Vegby (Bl.) i Sams socken, Älvsborgs län. Uppfostrades genom landshövdingen Per von Seths försorg och på hans bekostnad först i hans hus, sedan vid lärosätena. Student i Lund 1794-10-00. Jur. examen (Bl.) 1797-05-29. Auskultant i Göta hovrätt 1798. Extra ordinarie kansist i justitierevisionsexpeditionen 1798-10-27. Vice häradshövding 1803-10-19. Häradshövdings n. h. o. v. 1808-02-12. Adlad och adopterad på sin uppfostrares adliga namn och nummer 1808-12-17 (introducerad 1809-03-18). Kammarherre. RNO 1832-09-13. Död 1834-07-06 Ousbyholm, som han erhöll i testamente av sin uppfostrare. En utmärkt man och av ett ovanligt anseende. (Bl.) Gift 1814-11-19 Åkersberg med Lovisa Sofia Cronacker, född 1792-10-29, död 1843-08-09 på Ousbyholm, dotter av överjägmästaren Erik Magnus Cronacker, och hans 2:a fru Catharina Liedbeck.

Barn:

 • Maria Lovisa, född 1815-09-01 på Ousbyholm, död 1882-08-30 Beateberg. Gift 1844-12-08 i Stockholm med assessorn Sven Herman Svedenborg, född 1811, död 1849.
 • Per, född 1817-01-20 på Ousbyholm. Student i Lund 1832. Död i Lund 1833-11-08.
 • Anders Erik, född 1818 på Ousbyholm, död 1823-10-26 på Ousbyholm.
 • Carl Gustaf, född 1819-08-07 på Ousbyholm. Student i Lund 1836. Jur. examen 1840-04-16. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1840-05-05. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1840-09-29. Död ogift 1870-06-15 på sin egendom Ousbyholm.
 • Elisabet Christina Charlotta (Betty), född 1820-12-01 på Ousbyholm, död 1906-05-20 i Uppsala. Gift 1848-09-05 på Ousbyholm med akademiräntmästaren Johan Vilhelm Gyllensvärd, född 1810, död 1868.
 • Johan August, född 1822 på Ousbyholm. Godsägare. Död 1886. Se Tab. 6.
 • Fredrik Vilhelm, född 1823 på Ousbyholm. Kapten. Död 1901. Se Tab. 10.
 • Emilia Sofia, född 1824-07-29 på Ousbyholm, död 1834-03-22 på Ousbyholm.
 • Julie Eufrosyne, född 1825-09-03 på Ousbyholm, död 1908-12-23 i Halmstad (Uppsala förs, db). Gift 1857-06-30 Gottsunda med överstelöjtnanten vid Upplands regemente, RSO, Samuel Fredrik Bohm, född 1817-03-01 i Stockholm, död 1896-08-09 i Uppsala.
 • Axel Magnus Robert, född 1827-10-28 på Ousbyholm, död 1834-03-07 på Ousbyholm.
 • Ebba Eleonora, född 1829-05-10 på Ousbyholm, död 1892-01-26 i Växjö. Gift 1851-08-26, på Ousbyholm med landshövdingen och generalmajoren greve Gustaf Harald Spens, född 1827, död 1914-07-26 i Sthlm, Engelbrekts förs,.
 • Edvard Albert, född 1831 på Ousbyholm. Överste. Död 1907. Se Tab. 13.

TAB 6

Johan August, (son av Johan Roman, adlad och adopterad von Seth, tab 5), född 1822-03-24 på Ousbyholm. RNO 1875-12-01. Död 1886-07-21 på sin egendom Råby i Hörby socken, Malmöhus län. Gift 1857-07-14 i Stockholm med sin kusin och sin systers svägerska, grevinnan Virginia Dorotea Elisabet Spens, född 1834-05-11 Grensholmen, död 1878-07-01 på Ousbyholm, dotter av majoren greve Carl Gustaf Spens, och Dorotea Elisabet Cronacker.

Barn:

 • Carl Gustaf Johan, född 1858-07-04, på Ousbyholm. Mogenhetsexamen 1878. Student i Lund 1878. Jur. filosofie examen 1880-01-31. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1884. Utexaminerad 1885. Ledamot i styrelsen för länssjukhuset i Hörby socken 1890. Direktör i Frosta härads sparbank 1901. Död 1917-11-25 i Hörby. Ägde tillsamman med sin broder Ousbyholm, Råby gård i Hörby socken, Ekeröd och Årup i Södra Rörums socken, Malmöhus län samt Kylestorp i Östra Äspinge socken, Malmöhus län 1886–1897, ävensom hälften i Kylestorp och arrenderade Råby gård från 1897.
 • Carl Fredrik Edvard, född 1860. Major. Död 1916. Se Tab. 7.

TAB 7

Carl Fredrik Edvard, (son av Johan August, tab 6), född 1860-07-22 på Ousbyholm. Volontär vid skånska dragonregementet 1876-12-24. Mogenhetsexamen 1877-05-29. Vice korpral 1877. Elev vid krigsskolan 1878-07-14. Utexaminerad 1879-10-31. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1879-11-14. Student i Lund 1882. Jur. filosofie examen 1884-04-05. Löjtnant 1889-11-01. Ryttmästare i regementet 1897-01-09. RSO 1900-12-01. Avsked 1911-02-24. Major i armén 1914-10-30. Död 1916-05-18 i Tomelilla. Ägde hälften i Kylestorp. Gift 1892-06-01 i Karlshamn med Anna Teresia Wahlberg, född 1862-10-28 på Gotland, död 1945-05-15 i Mariefred (Åkers förs, Södermanlands län, db nr 12). Dotter av kaptenen Hans Ludvig Wahlberg och Ulrika Elisabet Gabriella Lütkeman.

Barn:

 • Harald Johan Gabriel, född 1893. Kapten. Se Tab. 8
 • Carl Edvard, född 1895. Civilingenjör. Se Tab. 9
 • Rutger Henrik, född 1898-12-22 på Ousbyholm. Studentexamen i Ystad 1917-06-04. Elev vid tekniska högskolan 1917. Utexaminerad som bergsingenjör 1922-03-01. Assistent vid tekniska högskolan 1922-09-01–1923-04-15. Förste assistent vid tekniska högskolan 1923-04-16–1926-07-01. Tillförordnad speciallärare 1925-02-18–1925-05-31. Metallurgisk forskningsingenjör vid Sandvikens järnverksaktiebolag 1926-07-01–1931-03-01 och vid Avesta järnverksaktiebolag sedan 1931-03-01. Gift 1932-04-23 i svenska kyrkan i London med Phyllis Maud Donnison, född 1902-01-02 i London, dotter av John Alfred Donnison och Rose Emmeline Burt. Se Tab. 9 1/2.

TAB 8

Harald Johan Gabriel, (son av Carl Fredrik Edvard, tab 7), född 1893-08-11 Ousbyholm. Studentexamen 1912-12-16. Volontär vid skånska dragonregementet 1912-12-28. Elev vid krigsskolan 1914-10-17. Utexaminerad 1915-12-20. Fänrik vid skånska dragonregementet 1915-12-31. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1918-01-18. Löjtnant 1918-12-31. Löjtnant i intendenturkåren 1927-10-07 fr.o.m. s.å. okt 15. Löjtnand vid kåren 1927-12-22 fr.o.m. 1928-01-01. Regementsintendent vid Livregementets husarer 1927. Kapten vid Intendenturkåren 1930-07-30. RSO 1936-06-06. Major på Arméns reservstat med placering vid Intendenturkåren 1941-07-01. Gift 1:o 1917-10-15 i Stockholm, Jacobs förs, med Anna Ebba Lætitia Tisell, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1926-07-21 i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1928-06-18 i Saltsjöbaden (vb nr 14) med löjtnanten på övergångsstat vid Göta livgarde Nils Georg Casper Segerstråle, (finska adliga ätten nr 156), från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1942-11-23 i hans 2:a gifte (gift 1:o 1916-10-26 i Stockholm med Ebba Disa Tora Rödbom, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1927-07-21 i hennes första gifte, (gift 2:o 1932-03-06 i Lidingö med före detta kaptenen på övergångsstat vid Andra livgrenadjärregementet friherre Fredrik Alexander Funck, i hans andra gifte, född 1877-12-18 Bolltorp, död 1939-04-22 i Stockholm) född 1895-09-07 i Stockholm, dotter av sjöförsäkringsdirektören Gusaf Bernad Rödbom och ädla Josefina Johansson), (gift 3:o 1942-12-14 i Danderyds kyrka, Stockholm med grevinnan Ebba Margareta katarina Bonde af Björnö, i hennes 5:e gifte, född 1904-12-12 på i Spånga förs, Stockholms län, dotter av överstekammarjunkaren greve Carl Trolle-Bonde och grevinnan Henriette Fredrika Falkenberg af Bolby), född 1893-05-31 i Åbo (Åbo sv. förs, Finland, kbok), son av Dise Häradshövdning Georg Otto Segerstråle och Karin Johanna Lovisa Tavaststjärna), född 1895-11-30 i Stockholm hedvig Eleonora förs, Författarinna, dotter av järnvägstjänstemannen Martin August Christian Tisell och Helma Gunilla Lætitia Berndtson. Gift 2:o 1927-01-16 i Tyska kyrkan i Stockholm (vb nr 3) med stiftsjungfrun Hedvig Ulrika Focasa (Casa) Gyllencreutz, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1920-08-18 i Berlin med professorn vid konstakademien i München Paul Rieth, född 1871-06-18 i Pössneck i Türingen, död 1925-05-15 i München), född 1893-07-14 i Motala, dotter av kaptenen vid Första livgrenadjärregementet Tyko Johan Fredrik Gyllencreutz, och Agnes Vilhelmina Swenson.

Barn:

 • 1. Carl-Magnus Gabriel, född 1922-11-08 i Stockholm. Studentexamen vid Nya elementarskolan i Stockholm 1944-05-02.

TAB 9

Carl Eduard, (son av Carl Fredrik Edvard, tab 7), född 1895-12-19 Ousbyholm. Studentexamen Ystad 1914-06-11. Elev vid tekniska högskolan 1915. Utexaminerad från dess fackskola för skeppsbyggnadskonst 1919-06-05. Anställd hos aktiebolaget Öresundsvarvet i Landskrona 1919-08-01–1920-03-20. Maskinassistent i rederiaktiebolaget Transatlantic 1920-03-27–1920-08-04. Biträdande varvsingenjör vid Kockums mekaniska verkstads aktiebolag i Malmö 1920-09-01–1922-04-06. Konstruktör vid Sun Shipbuilding Co i Chester, Pennsylvania, U. S. A. 1922-07-011922-12-01. Assistent hos planeringschefen vid Kockums mekaniska verkstads aktiebolag 1923-01-15. Driftsingenjör vid Kockums mekaniska verkstads aktiebolag 1931-01-01. Teknisk medarbetare i Svensk uppslagsbok från 1929. Chef för planeringsavdelningen vid Kockums mek. verkstads aktiebolag 1935. Överingenjör därst. 1940. LSTF från 1919. Gift 1931-06-03 i Valleberga kyrka, Kristianstads län (Ingelstorps förs, Kristianstads förs, vb) med friherrinnan Ebba Amelie Elisabet Cederström, född 1905-02-20 Fairy-Hill. Dotter av godsägaren friherre Gustaf Cederström och grevinnan Ebba Piper.

Barn:

 • Pehr Gustaf Eduard, född 1932-02-25 i Malmö.
 • Gustaf Rutger Harald, född 1933-08-26 i Ystad.
 • Anna Ebba Catharina, född 1937-05-05 i Malmö (Malmö, Limhamns förs, Malmöhus län, fb nr 66).
 • Carl-Fredrik Eduard, född 1942-11-30 i Malmö S:t Petri förs, Malmöhus län (fb nr 541).

TAB 9 1/2

Rutger Henrik, (son av carl fredrik Edvard tab7), född 1898-12-22 Ousbyholm. Studentexamen i Ystad 1917-06-04. Elev vid tekniska högskolan 1917. Utexaminerad som bergsingenjör 1922-02-01 . Assistent vid tekniska högskolan 1922-09-01–1923-04-15. Förste assistent vid tekniska högskolans laboratorier för bergskemi, metallurgi samt järnets bearbetning och behandling 1923-04-16–1926-07-01. Tillförordnad speciallärare i meteriallära vid ovann. högskola 1925-02-18–1925-05-31. Metallurgisk forskningsingenjör vid Sandvikens järnverksaktiebolag 1926-07-01–1931-03-01 och vid Avesta järnverksaktiebolag sedan 1931-03-01. Chefsmetallurg vid Avesta järnverksaktiebolag 1935. Ledamot av Jernkontorets tekniska forskningsutskott från 1935. Överingenjör vid Avesta järnverksaktiebolag från 1937. Sakkunnig till professorn i järnets metallurgi vid Tekniska högskolan 1940. Ordförande i styrelsen för aktiebolaget Åkers styckebruk och Rishytte bruks aktiebolag. LSTF från 1922. Gift 1932-04-23 i svenska kyrkan i London med Phyllis Maud Donnison, född 1902-01-02 i London. Dotter av John Alfred Donnison och Rose Emmeline Burt.

Barn:

 • Anne-Marie, född 1933-02-24 i Avesta förs, Kopparbergs län.
 • Phyllis Muriel Elisabet, född 1937-02-27 i Avesta förs, Kopparbergs län (Folkärna förs, Kopparbergs län, fb nr 36).
 • Dödfött flickebarn, född 1942-06-20 (Folkärna förs, Kopparbergs län fb nr 51).

TAB 10

Fredrik Vilhelm, (son av Johan Roman, adlad och adopterad von Seth, tab 5), född 1823-06-24 på Ousbyholm. Studentexamen i Lund 1841-06-16 och i Uppsala 1843 (At (Sch).). Sergeant utan lön vid norra skånska infanteriregementet 1845-12-08. Linjeofficersexamen 1847-05-01. Underlöjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1847-05-25. Ledamot av styrelsen för Frosta härads sparbank 1851. Löjtnant 1855-10-03. Avsked ur krigstjänsten 1860-01-31. Kaptens n. h. o. v. 1860-01-31. Vice ordförande i nämnda sparbanks styrelse 1863. Död 1901-01-10 i Lund. Ägde Romna i Hörby socken, Malmöhus län och Sextorp i Lyby socken, Malmöhus län. Gift 1866-09-12 Brodda med Ulrika Andreetta Malvina (Ulla) Trolle nr 36, född 1841-01-21 på Brodda, död 1914-01-29 i Lund ]], dotter av ryttmästaren Birger Trolle, och Ulrika Vilhelmina Eleonora Liboria Arnell.

Barn:

 • Per, född 1867. Justitieråd. död 1940. Se Tab. 11
 • Louise Ulrika, född 1871-03-30 på Sextorp. Mogenhetsexamen 1891-05-23. Student i Lund 1892. Filosofie kandidat 1895-01-31. Död 1918-12-21 i Lund. Gift 1901-12-28 i Jönköpings östra förs med professorn, med. doktorn Rutger Kjell Otto Göran af Klercker, i hans 1:a gifte, född 1871.
 • Fredrik, född 1873-01-11 på Sextorp. Skogselev i Tyskland 1897 och 1898. Anställd såsom biträde vid norra skogsförlaget under Uddeholms aktiebolag 1898.
 • August, född 1876-01-09 på Sextorp. Handelselev i Göteborg under ett par år från 1897.

TAB 11

Per, (son av Fredrik Vilhelm, tab 10), född 1867-07-23 Sextorp. Mogenhetsexamen i Lund 1885-05-05. Student i Lund 1885-08-28. Filosofie kandidat 1888-05-31. Jur. utr. kandidat 1891-05-30. Auskultant i Göta hovrätt 1891-06-09. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1891-06-12. Tjänstgöring såsom domhavande olika tider under åren 1893 och 1894 samt såsom amanuens, fiskal och adjungerad ledamot i Göta hovrätt 1894– 1902. Jur. utr. licentiat. 1895-12-11. Disputant för jur. doktorsgraden 1896. Promoverad jur. utr. doktor 1896-05-30. Fiskal i Göta hovrätt 1901-06-21. Tillförordnad revisionssekreterare 1902-06-01–1904-06-03. Assessor i hovrätten 1904-03-26. Byråchef för lagärenden i justitiedepartementet 1905-12-30. Expeditionschef i jordbruksdepartementet 1906-06-28. RNO 1906-12-01. Justitieråd 1909-05-26. Ledamot av styrelsen för svenska Jägareförbundet 1912, vice ordförande sedan 1932. Ordförande i styrelsen för veterinärhögskolan 1912-01-26. KNO1kl 1912-06-08. Ledamot av lagrådet 1917– 1918. Och 1926–1928. KmstkNO 1919-06-06. Ledamot av styrelsen för svenska fiskareförbundet sedan 1925, ordförande 1930. LLA 1925. Ordförande å akademiens ekonomiska avdelning sedan 1926. Ledamot av stadsfullmäktige i Djursholm 1926–1931, av barnavårdsnämnden i Djursholm 1926–1927 och av styrelsen för Djursholms samskola 1928–1931. Svenska Jägareförbundets hedersmärke i guld, SM och JubM. Juridisk författare. GMiqml 1932-10-28, afsked 1937-06-25, hedersdoktor vid Veterinärskolan 1940-05-00, entlediga fr. förordnandet som ordförande i styrelsen för vetrinärhögskolan 1940-06-07. Biogr. i Väd? död 1940-07-02 i Stockholm (S:t matteus förs, Sth. db nr 307). Gift 1913-06-02 i Stockholm, Engelbrekts förs, ]] med Ingrid Vilhelmina Eberstein, född 1881-04-18 i Göteborg, GMiqml 1931-05-02, död 1944-11-09 i Stockholm (S:t Matteus db nr 515). Dotter av vice häradshövdingen Christian Harald Viktor Teofil Eberstein och Terese Fredrika Brinck.

Barn:

 • Karin Ulrika, född 1915-05-23 i Stockholm, Engelbrekts förs,. Studentexamen i Djursholm 1933-05-15, kansliexamen 1937-09-15 vid Stockholms högskola, Sophiasyster. Stiftsjungfru.
 • Barbro Ingrid Louise, född 1919-05-24 i Stockholm Engelbrekts förs, (Djursholm, Danderyds förs, fb). Stiftsjungfru. Död 1943-07-23 i Stockholm, Matt. förs, (db nr 307).

TAB 12

Birger, (son av Fredrik Vilhelm, tab 10), född 1869-05-12 på Sextorp. Mogenhetsexamen i Lund 1890-06-02. Volontär vid skånska dragonregementet 1890. Åter student i Lund 1892-05-03. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1892-10-19. Utexaminerad 1894. Förvaltare vid Romna i Hörby socken, Malmöhus län 1894. Utflyttade till Nordamerika 1900. Arbetade där i olika yrken, mestadels i New York till 1904, sedan byggnadssnickare, sist arkitekt. Ägde villaegendom i Jamaica på Long Island. Död 1923 . Gift 1904-07-22 i New York med Emilia Reinstedt, född 1876-07-01 i Jonstorps socken, Malmöhus län. Dotter av smedsmästaren Peter Reinstedt och Petronella Persson.

Barn:

 • Ellen Grace, född 1905-07-14 i New York. Gift 1929-01-01 i Jamaica med reklamchefen Harold Carl Malmquist, född 1898-03-25 i Wallingford, Connecticut, U. S. A.
 • Olga Fredrika, född 1907-01-05 i New York. Affärsanställd i New York. Gift 1937-05-15 med bankir Edgar Gustaf Mauritz Hoffman

TAB 13

Edvard Albert, (son av Johan Boman, adlad och adopterad von Seth, tab 5), född 1831-08-23 på Ousbyholm. Sergeant vid skånska dragonregementet 1848-11-17. Studentexamen i Lund 1848-12-16 och linjeofficersexamen 1849-12-20. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1850-07-18. Löjtnant vid skånska dragonregementet 1856-04-03. Ledamot av styrelsen för Frosta härads sparbank 1858. Frosta härads sparbanksstyrelses ordförande 1863. Ledamot av Malmöhus läns landsting 1863–1886. Ryttmästare 1866-03-06. RSO 1872-03-27 deltog i arméns fullmäktiges sammanträde 1878. Vice ordförande i styrelsen för länssjukhuset i Hörby sedan 1878. Major 1881-04-30. Överstelöjtnant och 1. major 1882-04-21. Ordförande i styrelsen för Hör–Hörby järnväg 1882. Överste och chef för regementet 1886-02-02. KSO2kl 1890-12-01. KVO 1kl 1893-12-01. KSO1kl 1894-12-01. Avsked från regementet 1895-07-25. Verkställande direktör i Ousbyholms aktiebolag 1897. Död 1907-12-25, på Lyby. Ägde Lyby gård i Liby socken och Karlsfält i Hörby socken, Malmöhus län samt hälften i Timansskogen i Hörby socken, Malmöhus län. Gift 1854-09-20 i Malmö, med Agneta Maria Kockum, född 1832-12-05 S:t Petri förs, ]] i Malmö, död 1904-12-07 på Lyby, dotter av grosshandlaren Frans Henrik Kockum och Christina Dorotea Beijer.

Barn:

 • Jeanne Marie-Louise, född 1855-07-03 i Malmö, död 1931-11-28 på Lyby, Liby socken, Malmöhus län. Gift 1876-11-01 på Lyby med majoren i armén, ryttmästaren i skånska dragonregementets reserv, RSO, RVO, Vilhelm Francke, född 1837-05-12 Kopparmöllan s län, död 1895-10-17 Kråkarp
 • Ebba Carolina, född 1856-06-13 i Malmö. död 1944-07-01 å Lyby, Hörby (Lyby förs, malmöhus län, db nr 11).
 • Anna Sofia, född 1858-03-11 i Malmö, död ogift 1923-04-11 på Lyby.
 • Johan, född 1859. Överstelöjtnant. Död 1912. Se Tab. 14
 • Frans Henrik, född 1861-06-28 i Malmö. Lantbrukare på Lyby. Verkställande direktör för Ousbyholms aktiebolag och Lyby lantbruksaktiebolag 1905. Styrelseledamot i Hörby andelsbränneri 1911–1927. Ledamot av styrelsen för länslasarettet i Hörby 1911–1924. Revisor i Kockums mekaniska verkstadsaktiebolag sedan 1912. RVO 1912-06-06. Död ogift 1927-08-16 på Lyby.
 • Virginia Agneta, född 1866-08-13 på Lyby, död i Lyby 1867-02-20.
 • Elisabet Agneta, född 1871-02-14 på Lyby. död 1941-04-19 i Lyby förs, Malmöhus län (db nr 8).

TAB 14

Johan, (son av Edvard Albert, tab 13), född 1859-12-06 i Malmö. Volontär vid skånska dragonregementet 1875-12-24. Mogenhetsexamen 1877-05-29. Vice korpral 1877. Elev vid krigsskolan 1877-07-14. Utexaminerad 1878-10-19. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1878-11-08. Löjtnant vid skånska dragonregementet 1888-11-02. Regementskvartermästare 1890-05-09. Ryttmästare 1896-09-04. RSO 1900-07-09. Adjutant hos konung Oskar II 1904-10-28. Major i regementet 1904-12-21 och vid regementet 1906-11-16. Överstelöjtnant vid regementet 1907-10-29. Ledamot av stadsfullmäktige i Ystad och stadsfullmäktiges ordförande i f lera år. Död 1912-12-28 i Ystad (Trelleborgs förs, db). Gift 1903-10-31 i Malmö med Anna Nilsson i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1889-01-09 i Malmö med konsuln Axel Peter Ståhle, född 1853-02-26 i Malmö, död i Malmö 1894-01-31), född 1868-01-02 i Malmö. Dotter av rådmannen i Malmö, vice häradshövdingen, filosofie, doktorn Fredrik Nilsson och Augusta Fogelklou.

Barn:

 • Johan Fredrik Edvard, född 1905. Löjtnant. Se Tab. 15.

TAB 15

Johan Fredrik Edvard, (son av Johan, tab 14), född 1905-04-14 i Malmö, S:t Petri förs Studentexamen 1924-06-04. Reservofficersexamen 1926-04-29. Fänrik i skånska dragonregementets reserv 1926-12-30. Underlöjtnant i skånska kavalleriregementets reserv 1928-12-31. Löjtnant i samma reserv 1930-12-19. Ryttmästare i samma reserv 1942-01-16. Förklarad såsom ryttmästare i Kavalleriets reserv 1942-10-16. Nämndeman. Arr. Marielund i Kvibille socken, Hallands län sedan 1930-03-15. Gift 1931-06-06 i S:t Petri kyrka o förs, Malmö ]] med Karin Elisabet Charlotta Engström, född 1905-08-05 i Malmös S:t Petri förs, Malmöhus län. Dotter av hamnbyggnadschefen, civilingenjören Sune Patrik Engström och Anna Julie Elisabet de Verdier.

Barn:

 • Anna Elisabeth Agneta, född 1932-03-04 i Malmö, S:t Petri förs. Designer.
 • Johan, född 1933-09-16 i Malmö, S:t Petri förs.
 • Karin Marie-Louise, född 1937-09-12 i Malmö (S:t Petri förs, Malmö fb nr 212).
 • Eva Caroline Charlotte, född 1940-02-27 i Malmö, S:t Petri förs (fb nr. 78).
 • Karin Ebba Margareta, född 1942-11-17 i halmstad (Kvibille förs, Hallands län fb nr 9).
 • Carl Henrik Sune, född 1944-05-23 i Halmstad (BB). (Kvibille förs, Hallands län, fb nr 3)

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: