:

Svedenborg nr 1598

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten SVEDENBORG nr 1598

Adlad 1719-05-23, introducerad 1720.

Swedenborg A159800.png

TAB 1

Jesper Svedberg, (son av Daniel Isaksson, se adliga ätten Stiernhielm, tab 2), född 1653-07-26 på gården Sveden i Falu landsförsaml. Student i Uppsala 1666 och i Lund 1669. Åter student i Uppsala1 1674-11-11. Nådårspredikant i Danmarks prebendepastorat av Uppsala ärkestift 1679. Regementspredikant vid livregementet till häst 1681-12-04. Prästvigd 1682-02-12 och tillträdde sistnämnda tjänst s. å. 14/2, vilken han upprätthöll till2 1690-07-11. Filosofie magister 1682. Utrikes resor 1684–1685. Extra ordinarie hovpredikant 1686. Ord. hovpredikant 1688-05-04. Kyrkoherde i Vingåkers pastorat av Strängnäs stift 1690-07-14. Andre teol. professor vid Uppsala universitet och kyrkoherde i Danmarks prebendepastorat 1693. Rektor magnificus vid Uppsala universitet s. å. Förste teol. professor och domprost i Uppsala 1694-10-17. Eforus över de svenska försarna i Amerika, London och Portugal 1696. Biskop i Skara stift 1702-05-21. Teol. doktor 1705. Död 1735-07-26 på biskopsbostället Brunsbo i Skånings-Åsaka socken Skaraborgs län och begraven i Varnhems klosterkyrka. Han var en av det karolinska tidevarvets mest betydande kyrkomän, psalmdiktare och medarbetare i 1695 års psalmbok. Hans barn blevo 1719-05-23 adlade med namnet Svedenborg och sönerna introd. 1720 under nr 1598. Gift 1:o 1683-12-16 med sin broders svägerska Sara Behm, född 1666-04-01, död 1696-06-17, dotter av assessorn i bergskollegium Albrekt Behm och Catharina Johansdotter samt syster till kaptenlöjtnanten Albrekt Behm, adlad de Behm. Gift 2:o 1697-11-30 med Sara Bergia i hennes 3: e gifte (gift 1:o med handlanden Mikael Hising. Gift 2:o med häradshövdingen Johan Nordlind), död 1720-03-03 i Skara, dotter av kyrkoherden i Norrbärke pastorat av Västerås stift Andreas Bergius och Beata Mårtensdotter. Gift 3:o 1720-12-25 med Christina Arhusia i hennes 3:e gifte (gift 1:o med bergsmannen och handlanden i Falun Jöns Strömberg. Gift 2:o 1699 med bokhållaren Anton Svab, i hans 2:a gifte, född 1655, död 1712 och i detta gifte moder till bergsrådet Anders Svab, adlad Svab), född 1661-12-06, dotter av prosten och kyrkoherden i Falun Johan Arhusius och Sara Hising.

Barn:

 • 1. Anna Svedberg, adlad Svedenborg, född 1686-09-19, död 1766-05-20 i Linköping. Gift 1703-06-16 med ärkebiskopen Erik Benzelius den yngre, född 1675, död 1743, vars barn blevo adlade med namnet Benzelstierna.
 • 1. Emanuel Svedberg, adlad Svedenborg, född 1688-01-29 i Stockholm Jakobs förs i Stockholm. Student i Uppsala1 1699-06-15. Extra ordinarie assessor i bergskollegium 1716-12-18. Ord. assessor därst. 1724-07-15. LVA 1741-01-08. Avsked från assessorstjänsten 1747-06-18. Död ogift 1772-03-29 i London och begraven s. å. 15/4 i svenska kyrkan därst. Hans kista fördes 1908-04-00 på pansarkryssaren Fylgia till Sverige och nedsattes s. å. 19/5 i Uppsala domkyrka i en sarkofag, som avtäcktes 1910-11-19. Världsberömd religionsstiftare och vetenskapsman.
 • 1. Hedvig Svedberg, adlad Svedenborg, född 1690-11-30, död 1728-12-19. Gift 1714-07-18 med sin systers svåger landshövdingen Lars Benzelius, adlad Benzelstierna, i hans 1:a gifte, född 1680, död 1755.
 • 1. Catharina Svedberg, adlad Svedenborg, född 1693-04-18, död 1770 och begraven s. å. 8/3 i Hangelösa socken Skaraborgs län. Gift 1715 med prosten och kyrkoherden i Lidköping Jonas Unge, född 1681-02-03 i Sunnersbergs socken Skaraborgs län, död 1755-03-25 i Lidköping.
 • 1. Jesper Svedberg, adlad Svedenborg, född 1694. Löjtnant, död 1771. Se Tab. 2.
 • 1. Margareta Svedberg, adlad Svedenborg, född 1695-10-21. Gift med ryttmästaren Anders Lundstedt, född 1675, död 1750-08-17 på Stora Röå i Grevbäcks socken Skaraborgs län.

TAB 2

Jesper Svedberg, adlad Svedenborg, (son av Jesper Svedberg, tab 1), till Brandstorp (Svedensdal) i Hällstads socken Älvsborgs län. Född 1694-08-16. Sergeant vid Södermanlands regemente. Fänrik vid Jönköpings regemente 1712-05-20. Avsked 1713-02-24. Reste därefter till England för att lära sjöväsendet och vidare till Nya Sverige i Nordamerika, där han höll en barnskola i fem år. Hemkom 1724. Löjtnant. Död 1771-05-04 Stavskullen. Gift 1727 med Christina Silfverswärd, född 1708-12-23 på Uddeberg i Broddetorps socken Skaraborgs län, död 1777-11-04 på Törestorp i Jungs socken Skaraborgs län, dotter av majoren Gustaf Silfverswärd, och hans 2:a fru Märta Reuterswärd.

Barn:

 • Sara Christina, född 1727-12-11 i Varnhems prästgård Skaraborgs län, död 1795-08-20 i Sandhems socken Skaraborgs län. Gift 1752-12-29 på Svedensdal med fältväbeln vid Västgöta kavalleriregemente Johan Niklas Leijer i hans 2:a gifte (gift 1:o 17488 med Helena Lange, född 1726, död 1751), född 1725-03-28, död 1808-12-14 Smedjebo
 • Eleonora, född 1729-01-25 i Varnhems prästgård, död ogift 1791-05-07 Långås
 • Jesper, döpt 1730-03-08 i Hällstads socken, begraven där 1731-08-08.
 • Emanuel, född 1731. Kapten. Död 1794. Se Tab. 3.
 • Anna Märta, döpt 1733-06-12 i Hällstads socken, död 1773-08-29. Gift 1763-10-02 på Svedensdal med livdrabanten Johan Georg Ridderbielke, nr 1337, född 1726, död 1803.
 • Jesper Gustaf, född 1735-02-25 i Hällstads socken, död där s. å. 27/2.
 • Jesper Gustaf, född 1736. Major. Död 1821. Se Tab. 4
 • Justina, född tvilling 1737-12-29 i Hällstads socken, död där 1738-11-24.
 • Maria Elisabet, född tvilling 1737-12-29 i Hällstads socken död 1822-05-19. Gift 1770-09-21 med sin syssling och sin broders svåger David Frölich, född 1737, död 1818.
 • Hedvig Catharina, född 1740-09-03 på Svedensdal, död 1782. Gift 1760-10-26 på nämnda egendom med arklimästaren Claes Fredrik Hult, född 1718.
 • Carl Fredrik, döpt 1743-01-28 på Brandstorp, begraven s. å. 16/10.
 • Johanna Gustaviana, född 1744-03-16 på Brandstorp, död 1816-02-20 Kettilstorp s socken Skaraborgs län. Gift 1770 med löjtnanten Carl Jernfeltz, i hans 2:a gifte, född 1736, död 1802.
 • Ulrika, född 1745-05-29 på Brandstorp, död 1802-12-10. Gift 1775-11-19 med sergeanten vid Skaraborgs regemente Samuel Schwartz, född 1735-08-13 på bostället Åker i Jörlanda socken Göteborgs och Bohus län, död 1805-05-01 i Åsbo socken Östergötlands län.
 • Magdalena, född 1748-06-08 på Svedensdal, död ogift 1708-07-13 Kivarp
 • Anna Beata, född 1750-01-07 på Svedensdal, död där s. å. 18/2.
 • Ingeborg Maria, född 1753-11-25 på Svedensdal, död där 1755-03-27.

TAB 3

Emanuel, (son av Jesper Svedberg, adlad Svedenborg tab 2), född 1731-12-02 Brandstorp s socken Älvsborgs län. Volontär vid Älvsborgs regemente 1747-11-13. Rustmästare därst. 1749-06-04. Fänrik 1761-10-01. Löjtnant 1775-12-20. Avsked 1777-11-26. Kaptens n. h. o. v. Död 1794-04-04. Gift 1771-05-22 Seltorp s socken Skaraborgs län med Christina Brita Hellenstierna, född 1751-09-26 Olovstorp, dotter av kaptenen Johan Hellenstierna, och hans 2:a fru Birgitta Anthoni.

Barn:

 • Maria Brita, född 1773-01-27, död s. å. 10/9.
 • Jesper Johan, född 1774-05-24, död 1775-09-24.
 • Christina Sofia, född 1776-05-19 Kjättared
 • Johanna Birgitta, född 1777-09-18, död ogift 1854-02-09.
 • Jesper Adolf, född 1778-08-00, död s. å. 17/12.
 • Johan Fredrik, född 1781-03-28, död s. å. 12/5.
 • Gustava Maria, född 1782-09-20, död ogift 1803-10-30 i Fågelås' socken Skaraborgs län.

TAB 4

Jesper Gustaf, (son av Jesper Svedberg, adlad Svedenborg, tab 1), född 1736-10-28 i Hällstads socken Älvsborgs län. Volontär vid Älvsborgs regemente 1754-08-22. Förare vid Skaraborgs regemente s. å. 29/10. Sergeant därst. 1758-07-27. Fänrik s. å. 10/8. Löjtnant 1771-06-12. Kapten 1776-12-11. RSO 1779-01-24. Major 1785-09-27. Avsked 1788-04-22. Död 1821-01-15 Entorp. Gift 1764-08-31 Strömsholm s socken med Catharina Maria Frölich, född 1740-11-02 i Gökhems socken Skaraborgs län, död 1810-08-08 Moholm, dotter av löjtnanten David Frölich, och hans 1:a fru Annika Julia Gyllenhaal.

Barn:

 • Fredrik Herman, född 1766-09-12, död s. å. 29/9 Mellomgården
 • Herman Fredrik, född 1767-12-10. Volontär vid Skaraborgs regemente 1780-12-29. Rustmästare därst. 1782-07-28. Furir 1783-05-22. Död 1785-04-12 Klostergården
 • Anna Brita, född 1770-03-07 i Broddetorps socken Skaraborgs län, död 1782-05-24 på Klostergården.
 • Christina, född 1771-12-02, död ogift 1806-03-24 i Åsarps socken Älvsborgs län.
 • Eva, född 1773-05-18 Seltorp s socken Skaraborgs län, död där s. å. 26/10.
 • Lovisa, född 1775-03-11 på Seltorp, död 1784-03-05 på Klostergården.
 • Gustaf, född 1776. Assessor. Död 1820. Se Tab. 19
 • Catharina Gustava, född 1777-09-18 Uddestorp, död 1779-04-18.
 • Jesper Gustaf, död 1789-06-03 på Vistaholm4 i Floby socken Skaraborgs län.

TAB 5

Jesper, (son av Jesper Gustaf, tab 4), född 1765-03-26 Mellomgården. Volontär vid Skaraborgs regemente 1766-06-28. Furir därst. 1779-05-19. Fänrik 1781-04-04. Löjtnant därst. 1786-09-21. Kapten 1796-03-07. Regementskvartermästare 1802-06-05. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå i armén 1804-10-09. Död 1842-02-18 Dannemarka. Gift 1:o 1788-01-29 Margreteholm med Catharina Elisabet Edman, född 1767, död 1800-05-30 på Stora Flittered i Habo socken Skaraborgs län, dotter av kaptenen Gustaf Magnus Edman (kusin till ryttmästaren Gillis Edman, adlad Edenhielm) och N. N. Häger. Gift 2:o 1801-05-08 Stångsäter med Edla Henrika Lind af Hageby i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1792-10-27 Mölltorp

Barn:

 • 1. Jesper Gustaf, född 1789-02-14 på Stenhusgården i Vartofta-Åsaka socken Skaraborgs län, död där s. å. 3/6.
 • 1. Metta Maria, född 1790-05-22 i Fågelås socken Skaraborgs län, död 1792-06-27 Åsaka
 • 1. Jesper Gustaf, född 1793-01-27 på Stenhusgården, död där s. å. 4/6.
 • 1. Carl Gustaf, född 1795. Kammarherre. Död 1864. Se Tab. 6.
 • 1. Jesper Emanuel, född 1796. Kapten. Död 1871. Se Tab. 12
 • 1. Anna Charlotta, född 1797-05-01 på Stora Flittered, död där 1802-03-09.
 • 1. Märta Maria, född 1798-12-25 på Stora Flittered, död 1810-08-03 Moholm
 • 1. Christina Lovisa, född 1800-01-07 på Stora Flittered, död 1862-11-10 i Skövde. Gift 1820-01-09 på Mölltorp med kaptenen Per Niklas Palmcrantz, i hans 2:a gifte, född 1775, död 1842.

TAB 6

Carl Gustaf, (son av Jesper, tab 5), född 1795-01-25 på Stora Flittered i Habo socken Skaraborgs län. Student i Lund 1813. Jur. examen därst. Auskultant i Göta hovrätt 1815-01-20. Extra ordinarie notarie därst. s. å. 7/12. Vice häradshövding 1817-04-28. Häradshövdings fullm. 1818-05-11. Vice arkivarie 1820-01-28. Notarie hos hovrätten över Skåne och Blekinge 1821-05-24. Adjungerad ledamot därst. 1822-09-16. Förste notarie 1826-02-27. Häradshövding i Oxie, Skytts och Vemmenhögs häraders domsaga i Skåne 1830-05-28. Kammarherre 1835. Död 1864-07-14 i Malmö. [5]. Gift 1825-04-15 i Karlshamn med Ulrika Maria Elisabet Nolleroth, född 1806-11-01 i Halmstad, död 1863-10-12 i Malmö, dotter av borgmästaren i Karlskrona, t. f. lagmannen Elias Gustaf Nolleroth och Ulrika Mariana Ridderstam.

Barn:

 • Carl August Emanuel, född 1826-02-02 i Karlshamn, död ogift 1898-05-01 i Vetlanda socken Jönköpings län.
 • Gustaf Erik Oskar, född 1828. Överstelöjtnant. Död 1907. Se Tab. 7.

TAB 7

Gustaf Erik Oskar, (son av Carl Gustaf, tab 6), född 1828-07-29, i Kristianstad. Kadett vid Karlberg 1843-10-01. Utexaminerad 1849-03-21. Underlöjtnant vid kronprinsens husarreg2 s. å. 27/3. Löjtnant därst. 1854-01-25. Ryttmästare 1864-06-22. Revisor vid riksbankens avdelningskontor i Malmö 1866–1888. RSO 1871-05-27. RNS:tOO 1878-07-06. Major 1879-05-30. Överstelöjtnant 1884-03-21. Avsked 1886-08-18. Död 1907-01-28 i Stockholm. Gift 1866-09-15 i Malmö med Maria Terese Fock, nr 1856, B, född 1844-12-20 i Stockholm, död 1930-06-26 i Matteus , dotter av översten friherre Frans Vilhelm Reinhold Fock, och Julie Vilhelmina Reuterskiöld.

Barn:

 • Ulla Julie Fredrique, född 1867-11-05 i Malmö. Gift 1:o 1892-06-30 i Stockholm med grosshandlaren i Kristiania Ulrik Fredrik August Boyesen, från vilken hon blev skild, född 1859-04-28 i sistnämnda stad. Gift 2:o 1909-07-06 i Stockholm, Kungsholms med bataljonsläkaren i fältläkarkåren, med. licentiat Karl Anton Emanuel Fries, från vilken hon även blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o med Anna Gertrud Maria Nordblad), född 1881-07-12 i Stockholm.
 • Gustaf Vilhelm Emanuel, född 1869. Överstelöjtnant. Se Tab. 8.

TAB 8

Gustaf Vilhelm Emanuel, (son av Gustaf Erik Oskar, tab 7), född 1869-06-17 Tomarp s län. Volontär vid Svea artilleriregemente 1887-06-01. Mogenhetsexamen 1888-06-01. Sergeant 1889-05-15. Elev vid krigsskolan s. å. 17/7. Page hos konungen s. d. Utexaminerad från krigsskolan 1890-10-25. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 7/11. Transp. till Norrlands artilleriregemente 1893-09-15. Löjtnant därst. 1894-09-13. Kapten 1897-09-25. Medlem av 1897 års polarexpedition till Spetsbergen. Erhöll internationellt fältballongförarediplom 1905-05-08. RSO 1911-06-06. Major vid Vendes artilleriregemente 1914-12-23. Avsked från beställning på stat 1921-03-24. Överstelöjtnant i armén s. å. 27/3. Verkst. direktör för systemaktiebolagt i Varberg. Död 1943-05-31. Gift 1:o 1893-04-15 i Stockholm med Anna Sofia Nordenskiöld, B, från vilken han 1903 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1905-01-23 med kanslirådet på indragningsstat i kommunikationsdep:t, KNO2kl m. m., Claes August Lindbeck i hans 2:a gifte, född 1866-02-23 i Härnösand), född 1871-07-21 Viggbyholm, dotter av professorn Nils Adolf Erik Nordenskiöld och friherrinnan Anna Maria Mannerheim. Gift 2:o 1904-05-04 med Hedvig Tamm, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1892-08-28 i Stockholm med kanslirådet m. m. Claes August Lindbeck i hans 1:a gifte, född 1866-02-23 i Härnösand), född 1872-04-20 i Stockholm, författarinna, dotter av kontrolldirektören Adolf Vilhelm Tamm (se friherrliga ätten Tamm) och Hedvig Anna Gustava Enell.

Barn:

 • 1. Gunhild, född 1894-01-05 i Stockholm. Realskolexamen 1911. Studieresa i Tyskland 1911–1912. Genomgick Önnestads lantmannaskola 1912–1913 och dess övre avdelning 1913–1914. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1914. Utexaminerad agronom 1916. Inspektor på Dalbyö i Västerljungs socken Södermanlands län 1916–1918. Bokhållare och inspektor vid Mässvik i Bro socken Värmlands län 1918–1919. Inspektor Sörbylund Lärarinna vid Rimforsa lanthushållningsseminarium 1920–1930. Lärarinna vid Stockholms kyrkliga skyddshemsförenings skyddshem Hornö 1930. Bokhållare på Kavantholms gård i Karelen o på olika platser i Finland. Bokhållare på Fogelstad, Julita, 1946. Gift 1947-08-17 Rådmansö förs Stockholm (vb nr 6) med hemmansäg. Oscar André Johansson, född 1899-08-08
 • 1. Dagmar Elisabet (Gagg), född 1895-12-02 i Östersund. Studentexamen 1917-05-12. Genomgick gymnastiska centralinstitutet 1917–1919. Sjukgymnast i Margate, England, 1921–1927. Lärarinna vid Almqvistska skolan i Stockholm 1927–1933. Gymnastikdir. (Drottningholm). Gift 1931-06-04 i Stockholm (Hedvig Eleonora förs, vb) ) med löjtnanten i f. v. positionsartilleriregementets reserv, civilingenjören Ernst Sigurd Detlov von Segebaden, född 1889-04-12 i Stockholm, civilingenjör.
 • 1. Gustaf Erik Emanuel, född 1897-09-23 i Östersund. Studentexamen vid högre realläroverket å norrmalm i Stockholm 1915-05-12. Student vid Stockholms högskola s. å. Elev vid tekniska högskolan 1918. Filosofie kandidat 1919-12-18. Civilingenjör 1922-06-21. Anställd hos telegrafstyrelsen. En av styrelsens representanter vid internationellt studium av elektrifierade järnvägar i Schlesien och Tyrolen 1923, vid internationella rådgivande kommitténs för telegrafi sammanträden i Berlin 1926 och 1929, i Bern 1931 samt vid internationella rådgivande kommitténs för telefoni sammanträden i Berlin 1929, i Bruxelles 1930 och i Paris 1931 ävensom vid internationella kommitténs för utredning av svagströmsstörningar från starkströmsanläggningar sammanträden i Paris 1929 och i Paris 1932. Ingenjörsassistent vid telegrafverket 1929. Byråingenjör därst. 1931-07-01. RVO. Led. av avd.rådet för avd. för elektroteknik vid Tekniska högskolan 1948-01-16
 • 1. Ebba Anna Maria, född 1903-08-25 i Stockholm. Vävlärarinna.

TAB 9

Emanuel, (son av Gustaf Erik Oskar, tab 7), född 1871-09-13 i Malmö. Mogenhetsexam i Stockholm 1892-12-09. Officersvolontär vid skånska husarregementet s. å. 19/12. Volontärkorpral därst. 1894-06-08. Sergeant s. å. 28/7. Elev vid krigsskolan s. å. 9/9. Fanjunkare 1896-08-12. Utexaminerad s. å. 3/12. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 9/12. Löjtnant därst. 1902-05-02. Ryttmästare vid livregementets husarer 1911-12-08. Skvadronschef 1913-09-10–1920-11-01. RSO 1917-06-06. Avsked från beställning på stat med skyldighet att inträda i regementets reserv 1922-12-22. Ordförande i styrelsen för systemaktiebolaget i Skövde 1923–1926. Gift 1:o 1899-09-29 i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm med Anna Ester Elisabet Holm, född 1880-01-02 i Stockholm, död 1937-06-12 i Stockholm, Engelbrekts förs (db nr 167) dotter av verkst. direktören i aktiebolag P. A. Norstedt & Söner, vice häradshövdingen Gustaf Birger Anders Holm och Anna Norin. Gift 2:o 1940-04-06 i Lövö kyrka, Hedvig Eleonora förs, Stockholm, (vb nr 73) med Astrid Wilén, född 1898-06-19, sjukgymnast, dotter av rektoren J. A. Wilén och hans hustru född Östergren.

Barn:

 • Gustaf Birger Valdemar Emanuel, född 1901. Löjtnant. Se Tab. 10.
 • Birger Vilhelm Emanuel, född 1903-12-15 i Hälsingborg. Studentexamen i Skövde 1922-06-02. Student vid Stockholms högskola 1923-10-11. Filosofie kandidat därst. 1926-12-15. Jur. kandidat 1930-04-12. Filosofie licentiat.
 • Ester Margareta, född 1913-02-09 i Skövde. Gift 1941-04-20 i Stockholm med köpmannen Karl Evert Vilhelm Magnus Ahnström, född 1901-05-20
 • Elisabet, född 1919-08-07 i Skövde, Västra Götalands län. Gift 1940-06-01 i Oscarskyrkan, Stockholm (Hedvig Eleonora förs, Stockholm vb nr 132) med fänriken vid Flygvapnet Sven Alfred Haraldsson Almström, född 1916-01-28

TAB 11

Jesper Emanuel, (son av Emanuel, tab 9), född 1906-12-24 i Hälsingborg. Studentexamen i Skövde 1926-06-11. Student vid Stockholms högskola s. å. 3/9. Kansliexamen därst. 1930-01-31. Ekonomisk examen vid handelshögskolan 1931-06-15. Tjänsteman vid aktiebolag Sydsvenska banken 1931-06-01–1932-12-31. Extra tjänsteman i riksräkenskapsverket 1933-01-16 och amanuens i byggnadsstyrelsen 1933-02-01. Amanuens i Riksräkenskapsverket 1934-01-01–1936-06-30. T. f. revisor i Utrikesdepartementet 1936-07-01. Revisor därst. 1939-07-01. Kammarjunkare 1943-06-16. T. f. kamrer vid Tekniska högskolan i Stockholm 1944-07-15. Högskoleintendent vid Tekniska högskolan 1946-09-20. Gift 1931-10-17 i Bromma kyrka Stockholm, Skeppsholms med Karin Sofia Birgitta Nilson, född 1908-07-16 i Karlskrona, dotter av marinöverläkaren, med. doktor Lars Gunnar Edvard Nilson och Clara Sofia Naumann.

Barn:

 • Karin Gunilla, född 1932-08-16 i Stockholm, Kungsholms förs.
 • Karin Cecilia, född 1936-01-11 i Stockholm, Oscars förs (fb nr 3).
 • Jesper Gunnar Emanuel, född 1940-05-21 i Solna (Oscars förs, Stockholm, fb nr. 341).

TAB 12

Jesper Emanuel, (son av Jesper, tab 5), född 1796-02-17 på Stora Flittered i Habo socken Skaraborgs län. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1812-03-26. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1813-03-16. 2. adjutant därst. 1815-07-11. 2. löjtnant 1818-06-02. Kapten 1826-05-30. RSO 1843-02-06. Avsked från regementet 1851-03-28 och ur armén 1855-12-19. CXIV Joh:s medalj s. å. Död 1871-02-10 Sjögård. Gift 1824-01-27 Entorp med Anna Charlotta Fägersten, född 1795-12-06 på sistnämnda egendom, död 1863-11-12 Ollestad, dotter av fältkamreraren Sven Adam Fägersten och Margareta Catharina Tidholm.

Barn:

 • Adam Jesper, född 1824-10-00, död s. å. 31/12.
 • Per Gustaf, född 1825. Major. Död 1898. Se Tab. 13
 • Carl Adam Jesper, född 1828-07-03, död 1834-02-04.
 • Edla Catharina Lovisa, född 1829-07-19 på Sjögård, död 1866-01-15 Långared. Gift 1856-08-31 på Ollestad med kaptenen vid Älvsborgs regemente, RSO, Axel Ferdinand Leijer i hans 1:a gifte (gift 2:o 1868-09-29 Ekeby, med Hilda Amalia Charlotta von Zweigbergk, född 1831-11-03 på Remmingstorp i Öglunda socken, Skarab., död 1893-12-03 i Stockholm, dotter av bergmästaren Samuel Georg von Zweigbergk och Brita Lovisa Hillgren. Gift 3:o 1894-09-20 i sistnämnda stad med Emma Maximiliana Carlberg, född 1843-05-29 Nygård, dotter av kronolänsmannen Carl Carlberg och Emelia Sofia Wennerdahl), född 1826-09-20 Ulvängen, död 1909-09-05 i Skara.
 • Anna Charlotta, född 1831-06-22, död 1843-04-23.
 • Axel Emanuel, född 1833. Lantbrukare. Död 1922. Se Tab. 14.
 • Carl Adam Jesper, född 1835-03-28, död 1836-07-00.
 • Jesper Carl Adolf, född 1837-05-20, död s. å. 24/7.

TAB 13

Per Gustaf, (son av Jesper Emanuel, tab 12), född 1825-11-03 Sjögård furir vid Älvsborgs regemente 1841-12-24. Officersexam 1843-04-29. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1844-03-27. Löjtnant 1848-08-14. Kapten 1864-07-19. RSO 1870-06-11. Major i armén 1878-05-03. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom major i armén s. d. Död 1898-07-18 Gullskog, som han arrenderade sedan 1856. Gift 1858-01-03 Ollestad med Catharina Dorotea Sofia (Carin) Rosenberg, född 1838-06-29 i Nora, död 1921-07-15 i Göteborg, Vasa förs, dotter av musikdirektören Anders Gustaf Rosenberg och Sofia Albertina Montgomery, B.

Barn:

 • Sigrid Anna Catharina, född 1858-10-08 på Gullskog, död 1895-06-08 i Borås. Gift 1885-08-24 i Halmstad med adjunkten vid högre realläroverket i Göteborg, filosofie kandidat Hilmer Birger Svensson, född 1858-10-08 i Östra Frölanda socken Älvsborgs län, död 1931-10-20.
 • Jesper Gustaf, född 1860-03-02 i Herrljunga socken Älvsborgs län. Först anställd i handelsflottan, därefter förvaltare på Gullskog. Död ogift 1904-05-26 på nämnda egendom genom olyckshändelse.
 • Jesper Carl Ivar, född 1869-08-19 på Gullskog. Utexaminerad från Chalmers tekniska institut i Göteborg 1891. Biträdande lantbruksingenjör på Gotland. Kartograf vid rikets allm. kartverk 1904. Död ogift 1910-07-12 i Lund (Stockholm, Kungsholms förs fb).
 • Jesper Erik Emanuel, född 1871-04-10 på Gullskog, överflyttade till Brooklyn i Nordamerika, död där före 1910.
 • Jesper Anders Axel, född 1875-03-12 på Gullskog, död där 1876-02-03.

TAB 14

Axel Emanuel, (son av Jesper Emanuel, tab 12), född 1833-09-20 Sjögård ). Ägde nämnda egendom sedan 1861. Död där 1922-09-06. Gift 1861-09-20 på nämnda egendom med Maria Catharina Elisabet (Betty) Ahlgren, född 1842-12-05 i Möne socken Älvsborgs län ]], död 1934-07-03 å Sjögård i Gravare förs, Älvsb. (db 4), dotter av egendomsägaren Johan Ahlgren och Maria Ericsdotter , äg. tillsammans med barnen Sjögård.

Barn:

 • Jesper Johan Emanuel, född 1862. Major. död 1941. Se Tab. 15.
 • Carl'' Gustaf Jesper, född 1864. Kontorschef. Död 1928. Se Tab. 16.
 • Dagmar Anna Maria, född 1866-03-02 på Sjögård. Sjuksköterska hos Jonsereds fabriksaktiebolag 1898–1926.
 • Axel Jesper Valdemar, född 1869. Apotekare. Död 1935. Se Tab. 17.
 • Erik Johan Jesper, född 1870-09-16 på Sjögård. Förvaltare vid nämnda egendom. Gift 1929-05-08 i Varnhems klosterkyrka Skaraborgs län (Gravare förs Älvsb., vb) med Gerda Emelia Linnea Diurlin, född 1905-08-07 i Stockholm, dotter av sjökaptenen Gustaf Diurlin och Gerda Wahlqvist.
 • Nils Robert Jesper, född 1872-05-03 på Sjögård. Mejerikonsulent i Onundstown i Kapkolonien i Sydafrika 1896. Återvände till Sverige. Död ogift 1913-12-01 på Sjögård.
 • Elisabet, född 1874-10-26 på Sjögård.
 • Viktor Jesper Emanuel, född 1878-06-02 på Sjögård. Mogenhetsexamen i Lund 1898-05-27. Volontär vid Skaraborgs regemente s. å. 7/6. Reservofficersexamen 1900-09-02. Reservunderlöjtnant i Skaraborgs regementes reserv s. å. 19/12. Stationsskrivare i Jönköping 1902-10-01. Löjtnant i nämnda regementes reserv 1906-04-07. Förste stationsskrivare i Falkenberg 1919-07-29. Löjtnant i Hallands regementes reserv 1925-02-20. Kapten därst. s. å. 16/10. Stationsinspektor med placering vid Snyten 1927-04-29 och i Åkarp 1929-10-01. Död 1937-11-30 i Åkarp, Burlövs förs, Malm. (db 55) (Fönneslunda förs, Älvsb. db nr 5) Gift 1913-10-25 i Varnhems klosterkyrka (Skövde förs, vb) med Anna Matilda Persson, född 1882-05-13 i Karlsborg, dotter av banmästaren vid statens järnvägar Bengt Johan Persson och Emilie Matilda Steineck.
 • Jesper Knut Bertil, född 1881. Byggnadschef. Se Tab. 18.

TAB 15

Jesper Johan Emanuel, (son av Axel Emanuel, tab 14), född 1862-07-03 Sjögård. Volontär vid Västgötadals regemente 1879-03-06. Student 1880-05-21. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1881-10-31. Underlöjtnant vid nyssn. regemente s. å. 25/11. Löjtnant 1888-08-29. Kapten i armén 1901-12-05. Kapten i Hallands regemente 1902-12-19. RSO 1903-05-15. Major i armén 1914-04-24. Avsked från beställningen på stat s. d. Överkontrollör vid brännvins- och maltdryckstillverkningen i riket 1912–1932. RVO 1932-06-06. död 1941-05-29 i Lund (db nr 238). Gift 1899-04-25 i Göteborg med Carin Evelina Sjöblom, född 1870-02-08 i nämnda stad, dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden i Stora Lundby pastorat av Göteborgs stift Carl Christoffer Sjöblom och Sofia Evelina Augusta Hagstedt.

Barn:

 • Carl Axel Måns Jesper, född 1900-09-19 i Alingsås. Studentexamen vid högre realläroverket i Göteborg 1920-05-30. Sjökadett s. å. Avsked. Student i Uppsala 1921-10-18. Jur. kandidat därst. 1926-04-19. Extra ordinarie hovrättsnotarie. Se Tab. 15A.
 • Gunilla Catharina Cecilia, född 1901-12-24 i Västra Vrams socken Kristianstads län. Stiftsjungfru. Studentexamen i Göteborg 1921. Elev å apotek i nämnda stad 1921–1924. Farm. kandidat examen 1925. Anställd å apoteken i Kristinehamn och Kronan i Malmö 1925–1926, Kronan i Göteborg 1927–1930, Biet i Göteborg 1930 och Leoparden i Stockholm sedan 1931.
 • Margareta Sofia Elisabet, född 1903-05-18. Stiftsjungfru. Gift 1932-06-23 i Varnhems klosterkyrka med kamreraren vid Oppboga aktiebolag, Fellingsbro, Sven Axel Axelson, född 1904-06-26

TAB 16

Carl'' Gustaf Jesper, (son av Axel Emanuel, tab 14), född 1864-07-01 på Sjögård. Först bruksbokhållare Tidaholm, sedan handelsbokhållare i Hjo. Kassör hos firman H. Sjöstedt i nämnda stad 1886-03-15. Kontorschef. Död 1928-05-15 i Hjo. Gift 1895-06-01 i Göteborg med Ebba Teodora Olsen, född 1865-05-29 vid Dybvaag i Norge, dotter av sjökaptenen och skeppsredaren Peder Even Olsen och Anna Charlotta Hansson.

Barn:

 • Hervor Ebba Charlotta, född 1896-06-03 i Hjo, liksom bröderna. Stiftsjungfru. Utexaminerad lärarinna från Kjellbergska lärarinneseminariet i Göteborg.
 • Jesper Peder Emanuel, född 1899-06-05. Studentexamen vid Göteborgs högre realläroverk 1918-05-22. Utexaminerad från fackskolan för väg- och vattenbyggnadskonst vid Chalmers tekniska institut i nämnda stad 1923-06-07. Ingenjör vid Borås stads byggnadskontor 1923-07-01 och vid allm. ingenjörsbyrån i Stockholm 1925-07-08. Ingenjör vid Skövde stadsingenjörskontor 1927-02-15. Ingenjör vid stadsingenjörskontoret i Falun 1931-09-01. Se Tab. 16A.

TAB 16A

Jesper Peder Emanuel, (son av Carl Gustaf Jesper tab 16), född 1899-06-05 i Hjo. Studentexamen vid Göteborgs Högre realläroverk 1918-05-22. Utexaminerad från fackskolan för väg- och vattenbyggnadskonst vid Chalmers tekniska institut i Göteborg 1923-06-07. Civilingenjör. Ingenjör vid Borås stads byggnadskontor 1923-07-01 och vid allm. ingenjörsbyrån i Stockholm 1925-07-08. Ingenjör vid Skövde stadsingenjörskontor 1927-02-15. Ingenjör vid stadsingenjörskontoret i Falun 1931-09-01. Andre stadsingenjör i Malmö. Gift 1935-09-03 i London (Skövde vb nr 50) med Maria Eriksson född 1900-08-19

Barn:

 • Carl Oscar Jesper, född 1937-03-18 i Malmö (S:t Petri förs, Malmö fb nr 52).

TAB 16B

Håkan Axel Jesper, (son av Carl Gustaf Jesper tab 16), född 1904-07-01 i Hjo stadsförs Studentexamen vid Högre realläroverket i Göteborg 1922-06-01 . Student i Uppsala universitet s. å. Filosofie kandidat därst. 1924-12-15. Assistent vid tekniska högskolan 1928. Förste assistent därst. 1930. Gift 1931-09-19 i Stockholm (Borlänge-Domnarvets kbfd, Kopp, vb) med Kerstin'' Zandén, född 1909-02-02 i Göteborgs Vasa förs, Göteborg- och Bohus län. Dotter av stationsinspektoren Olof Jean Zandén och Alfhild Dahlgren.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1935-05-22 i Stockholm, Johannes förs, (fb nr 71).
 • Eva Kristina, född 1937-04-22 i Stockholm (Djursholm, Danderyds förs, Stockholm, fb nr 9).
 • Ebba Margareta, född 1940-03-06 i Stockholm (Stocksund, Danderyds förs, Stockholm, fb nr. 8).
 • Erik Axel Jesper, född 1942-02-23 i Stockholm (Danderyds förs, Stockholm, fb nr 15).

TAB 17

Axel Jesper Valdemar, (son av Axel Emanuel, tab 14), född 1869-01-26 på Sjögård. Elev å apoteket Nordstjernan i Gävle 1887–1890. Farmacie studiosi examen 1891-01-23. Anställd på apoteket i Falköping 1891–1892 och på apoteket Vasen i Linköping 1892–1893. Apotekarexamen 1895-05-21. Anställd på apoteket Hjorten i Lund 1895–1896, på apoteket Svanen i Norrköping 1897, å apoteket Vasen i Göteborg 1898, Kronan i Varberg 1904, å apoteket i Falkenberg 1908, å apoteket Ejdern i Göteborg 1914–1915. Arrendator av apoteket Lejonet i Landskrona 1916–1926. Erhöll privilegium å sistnämnda apotek 1926-06-11. Död 1935-03-05 i Landskrona (db 40). Gift 1905-11-15 i Varberg med Beata Charlotta Emilia Engstedt, född 1873-11-27 i sistnämnda stad. Dotter av tullförvaltaren August Fredrik Engstedt och Ada Maria Emilia von Wachenfeldt.

Barn:

 • Margareta, född 1908-12-24 i Falkenberg. Gift 1934-02-10 i Landskrona kyrka ]] med extra ordinarie hovrättsnotarien Bo Georg Leonard Nordström, född 1903-12-17 i Landskrona. Avd direktör vid statens jordbruksnämnd RVO (Stockholm).

TAB 18

Knut Jesper Bertil, (son av Axel Emanuel, tab 14), född 1881-11-21 Katrinedal. Elev vid Chalmers tekniska institut i Göteborg 1898. Utexaminerad civilingenjör 1905. Biträdande stadsingenjör i Varberg 1908–1912. Stads- och hamningenjör i Strömstad 1912. Ledamot av lasarettsdirektionen samt av styrelsen för Brännvinsbolaget i sistnämnda stad 1913–1917. Verkst. direktör i aktiebolag Strömstads nya badanstalt. Stads- och hamningenjör i Lidköping 1917. Byggnadschef i Borås från 1920-01-01. RVO 1944-06-06. Gift 1914-04-07 i Stockholm med Signe Margareta (Greta) Götlin, född 1889-02-03, dotter av godsägaren Aron Herman Götlin och Ida Matilda Elisabet Carlsson.

Barn:

 • Bengt Jesper, född 1916-06-24 i Strömstad.
 • Brita Margareta, född 1917-09-07 i Lidköpings förs,Skaraborgs län.
 • Ulf Jesper, född 1919-08-04 i Lindköping.
 • Folke Göran Jesper, född 1923-10-02 i Borås.

TAB 19

Gustaf, (son av Jesper Gustaf, tab 4), född 1776-08-14 Uddestorp. Lantmäteriexamen 17986. Vice lantmätare 17996. Kommissionslantmätare i Malmöhus län 1803-07-02. Assessors titel7 1817-10-14. Död 1820-10-04 i Östra Karaby socken Malmöhus län. Gift 1809-06-18 med Beata Sofia Sommelius, född 1778-11-23 i Lund, död där 1836-06-22, dotter av universitetsbibliotekarien i nämnda stad, professorn Gustaf Sommelius och Gertrud Dorotea Held.

Barn:

 • Jesper Gustaf, född 1810. Provinsialläkare. Död 1879. Se Tab. 20.
 • Sven Herman, född 1811. Assessor. Död 1849. Se Tab. 22

TAB 20

Jesper Gustaf, (son av Gustaf, tab 19), född 1810-08-07 i Östra Karaby socken Malmöhus län. Student i Lund 1828. Med. filosofie examen 1832-06-21. Med. kandidat 1838-06-21 och med. licentiat 1840-12-19. Disp. för med. doktorsgraden s. å. 21/12. T. f. extra provinsialläkare i Sölvesborgs distrikt 1841-04-15. T. f. extra provinsialläkare i Tjusts distrikt 1843-03-04. Kirurg6 magister s. å. 20/5. Provinsialläkare i sistnämnda distrikt 1845-10-17. Avsked 1848-03-15. Stadsläkare i Linköping s. å. 8/5. Läkare vid länscellfängelset i sistnämnda stad 1855-04-02. Avlade ämbetsprovet 1856-02-18. Provinsialläkare i Mariestads distrikt 1860-05-11 och tillika läkare vid länscellfängelset därst. 1870-05-17. Död 1879-01-18 i Mariestad. Gift 1840-01-03 Arendala med Carolina Fredrika Zickerman, född 1812-04-17 i S:t Petri , död 1890-01-02 i Uppsala, dotter av magasinsförvaltaren Henrik Mattias Zickerman och Carolina Schevenius .

Barn:

 • Carolina Ebba Beata (Lilly), född 1842-04-18 i Sölvesborg, död 1927-07-30 i Sundsvall. Gift 1865-08-11 i Mariestad med borgmästaren i Sundsvall, RVO, Johan Fredrik Rudolf Björck, född 1837-11-17 på Bada bruk i Fryksände socken Värmlands län. Död 1894-08-31 på Storvik i Njurunda socken (Västernorrland).
 • Hedvig Lovisa (Hedda), född 1844-07-06 på Hällerö i Östra Eds socken Kalmar län, död 1929-06-22 i Stockholm, Oscars förs. Gift 1862-08-16 i Mariestad med verkställande direktören i allmänna brandförsäkringsverket för byggnader på landet, RVO, Johan Edvard Rosenlind, född 1839-06-14 i Örebro, död 1913-09-29 i Stockholm.
 • Jesper Gustaf Henrik Herman, född 1846. Godsägare. död 1941. Se Tab. 21.
 • Carl Sigurd Vilhelm Emanuel, född 1849-11-11 i Linköping. Inspektor vid Alberga i Finland. Återkom till Sverige. Arrenderade Nannarp i Holms socken Hallands län 1902–1907. Död 1908-02-17 i Broddetorps socken Skaraborgs län.
 • Signe Fredrika Amalia, född 1853-12-06 i Linköping.
 • Agnes Clara Elisabet, född 1857-02-02 i Linköping. död 1940-12-22 i Stockholm (S:t Matteus förs, Stockholm, db nr 547). Gift 1877-07-12 i Mariestad med trafikchefen samt ban- och maskiningenjören vid Uppsala–Länna och Länna–Norrtälje järnvägar, RVO, Ernst Magnus Christoffer Skårman, född 1847-09-15 i Undenäs socken Skaraborgs län, död 1909-11-18 i Norrtälje.

TAB 21

Jesper Gustaf Henrik Herman, (son av Jesper Gustaf, tab 20), född 1846-02-27 i Lofta socken Kalmar län. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1867. Utexaminerad 1869. Förvaltare Bosgården 1878–1902. Äg. Knektegården i Broddetorps socken Skaraborgs län sedan 1902. död 1941-08-05 i Brodderorp, Skaraborgs län. Gift 1875-06-23 på Stora Bjurum i Bjurums socken Skaraborgs län med Johanna Jönsson, född 1851-11-12 Tånga ]], död 1915-04-13 på Knektegården ]], dotter av godsägaren, rusthållaren Paul Jönsson och Anna Nilsdotter.

Barn:

 • Anna Charlotta Carolina, född 1876-04-15 Selagården.
 • Ellen Sofia, född 1877-05-08 på Selagården (Härlunda förs, Skaraborgs län). Gift 1900-06-23 på Bosgården med komministern i Sunnerbergs pastorat av Skara stift Alfred Sarén född 1864-05-01 i Håle socken Skaraborgs län, död 1921-03-01 i Strö prästgård Skaraborgs län.
 • Carin, född 1879-02-11 på Bosgården, död där 1880-08-01.
 • Agnes, född 1883-06-14 på Bosgården. Sjuksköterska. död 1941-08-22 i Stockholm (S:t Matteus förs, Stockholm, db nr 351). Gift 1915-12-19 i Broddetorps förs, Skaraborgs län med departementsskrivaren i arméförvaltningen Carl Johan Nordlund, född 1877-06-16 i Salmis, Nedertorneå socken Norrbottens län.
 • Jesper Gustaf, född 1885-03-17 på Bosgården, död där s. å. 6/10.
 • Märta, född 1887-01-06 på Bosgården.

TAB 22

Sven Herman, (son av Gustaf, tab 19), född 1811-11-13 i Östra Karaby socken Malmöhus län. Student i Lund 1822. Hovrättsexamen 1835-12-21. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1836-01-28. T. f. domhavande 1837-06-12. Vice häradshövding 1839-01-07. Adjungerad ledamot i nämnda hovrätt 1842-07-01. Assessor därst. 1846-01-15. Död 1849-06-13 vid Söderköpings kallvattenkuranstalt. [5]. Gift 1844-12-08 i Stockholm med Maria Lovisa von Seth, född 1815-09-01 Osbyholm, död 1882-08-30 Beateberg, dotter av kammarherren Johan Roman, adlad och adopt. von Seth, och Lovisa Sofia Cronacker.

Barn:

 • Sofie'' Louise, född 1845-09-24 i Kristianstad, död 1895-01-07 i Lund. Gift 1867-10-23 på Åkersberg i Hörs socken Malmöhus län med kammarherren friherre Bror Carl Cederström, född 1828, död 1893.
 • Johan Gustaf Emanuel, född 1847. Ryttmästare. Död 1928. Se Tab. 23.

TAB 23

Johan Gustaf Emanuel, (son av Sven Herman, tab 22), född 1847-04-03 i Kristianstad. Fanjunkare vid husarregementet konung Carl XV, sedermera kronprinsens husarregemente, 1867-01-24. Officersexamen 1872-12-12. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1873-01-30. Löjtnant därst. 1879-12-05. RPrRÖO4kl 1889-11-12. RDDO 1890-06-26. RÖFrJO s. å. 10/6. Ryttmästare 1891-09-11. RSO 1893-12-01. Avsked 1898-10-28. Död 1928-06-03 i Stockholm. Ägde hus i Hälsingborg. Gift 1881-11-05 i Göteborg med Ottonie Lindström, född 1862-05-05 i sistnämnda stad, död där 1926-08-21 och begraven i Malmö, S:t Petri förs, dotter av sjökaptenen Otto Lindström och Ida Eleonora Alfson.

Barn:

 • Ida Marie-Louise (Lilly), född 1883-01-02 i Hälsingborg. Gift 1913-09-27 i Malmö (S:t Petri) med grosshandlaren i Göteborg, Japanske konsuln därst., RVO, Carl Ossian Kjellberg, född 1875-09-30 i Göteborg
 • Herman Gustaf Emanuel, född 1886-11-06 i Hälsingborg, död 1904-02-12 Sextorp

Källor

1Um. 2Blr. 3Öä. 4At (Sch). 5Bsh. 6El. 7At (P).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: