:

Weili nr 1730

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Weili nr 1730 utdöd

Adlad 1720-03-19, introd. s. å. Utdöd 1789-11-01.1Ssn. 2Sgn. 3 At (L).

Håkan Svensson. Ränte- och proviantmästare i Karlskrona. Gift med Elisabet Weili i hennes 1:a gifte, begraven 1712-01-06 i Halmstad, dotter av majoren i svensk tjänst Adam Weili och N. N. Hamilton.

Barn:

Hugo Wellman, adlad Weili, född 1670-07-08. Student i Lund 16911. Tingsskrivare hos sin styvfader, häradshövdingen Bartolomeus Menter i Skåne 1692. Advokat 1694. Notarie vid lagmansrätten i Halland 1696. Tillika landsfiskal i nämnda landskap 1698. Vice häradshövding i Årstads, Faurås och Himle härader därst. 1705 och i Halmstads, Höks och Tönnersjö härader 1709. Ord. häradshövding därst. s. å. Konfirm. i denna beställning 1710. Häradshövding i Hallands läns lagsagas andra häradsdöme 1718-10-11. Vice lagman i Halland 1719. Adlad 1720-03-19 (introd. s. å. under nr 1730). Assessors titel 1722-09-21. Död 1730-08-14 i Halmstad och begraven s. å. 21/8 i sin svärfaders grav i kyrkan. Gift 1698 med Anna Maria Machum, död 1735-12-22 i Halmstad och begraven s. å. 31/12 i kyrkan, dotter av rådmannen i nämnda stad Albrecht Fredriksson Machum, av skotsk släkt.

Barn:

 • Elisabet Catharina, född 1699, död 1740-05-00. Gift 1722-08-31 i Halmstad med kaptenen Casper Sackensköld, nr 1139, född 1691, död 1730.
 • Paul, född 1701-03-14 i Halmstad. Student i Lund 17192. Var auditör 17393. Häradshövding. Död barnlös 1763. Gift med N. N. Medhon.
 • Albrekt, född 1702, död barn.
 • Bartold, född 1703, död barn.
 • Svenborg Christina, född 1705, död barn.
 • Adam, född 1706. Landssekreterare. Död ogift 1737-08-06 i Halmstad och begraven s. å. 11/8 i kyrkan.
 • Anna Maria, född 1707, död 1789-01-19 i Stockholm. Gift 1727-09-22 i Halmstad med provinsialltullöverinspektoren i Halland Peter Zedritz, född 1697-08-21, död före hustrun.
 • Hugo, född 1709, död barn.
 • Agneta, född 1710, begraven 1712-07-19 i Halmstad.
 • Susanna, döpt 1711-01-14 i Halmstad. Gift 1748-09-25 i Hjorteds prästgård Kalmar län med sin kusin, underlantjägaren (jägmästaren) Adam Fredrik Westerstrand, född 1711-05-01 i Hjorteds socken, död där 1765-09-02.
 • Carl, döpt 1712-05-04 i Halmstad, död barn.
 • En son, begraven 1717-12-30 i Halmstad.
 • Hugo Albert Ulrik, döpt 1715-06-07 i Halmstad. Var fänrik i fransk tjänst 17393. Kofferdikapten. Död ogift 1789-11-01 Bergvik och slöt ätten.
 • Carl Gustaf, född 1718-06-02 i Halmstad. Student i Lund 17352. Var arklimästare vid amiralitetet i Karlskrona 17393. Död ogift 1741.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: