:

Teet nr 550

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Teet nr 550 †

Adlad 1652-03-20, introd. s. å. Utdöd 1799-02-26.

Ätten, som före adlandet bar namnet Teit, skall härstamma från Skottland och enligt traditionen hava inkommit till Finland under Birger Jarls tid omkr. år 1250. Ofrälse grenar av densamma fortleva ännu i Finland under namnet Teittonen. Den var vid sitt första framträdande i urkunderna bosatt i Pernå socken liksom ätterna Creutz och Poitz, med vilka den var besläktad och delvis förde lika vapen. En halvbroder till nedanstående Mårten Larsson var sekreteraren Jakob Teit (levde ännu 1596), vars namn (ehuru ej fullt riktigt), givits åt det av K. Grotenfelt 1894 utgivna klagomålsregister, som upptog allmogens besvär vid en i Finland åren 1555–1557 igångsatt rannsakning och som utgör en viktig källa för kännedomen om dåvarande finska förhållanden. En medlem av ätten adlades med namnet Stierncreutz.


TAB 1

Håkan Jönsson Teit i Kuuskoski i Pernå socken. Gift med Gertrud i Särkilaks i nämnda socken.

Barn:

 • Jöns Håkansson, var jordägande i Tetoms by i nämnda socken 1496. Gift med Ingeborg Persdotter, vars föräldrar voro Per i Kabböle i Pernå socken och Margareta i Pirlaks i Borgå socken.

Barn:

 • Matts Jönsson. Ägde en halv skatt i Tetoms by 1552. Var död 1555. Gift med Brita Larsdotter, dotter av Lars Mattsson i Sarvlaks (Creutz) och Margarita Larsdotter (Ekelöf).

Barn:

 • Lars Mattsson Teit. Frälseman i Tetom 1555. Hövidsman för en fana knektar. Stupade 1571 under ett ryskt infall, då även hans gård blev skövlad. Gift 1:o med Karin Eriksdotter. Gift 2:o med Margareta Hansdotter. Gift 3:o med Margareta Persdotter i hennes 3:e gifte.

Barn:

 • 2. Mårten Larsson Teit i Tetom. Länsman i Pernå 1572–1580. Levde ännu 1584. Gift 1:o med Anna Bertilsdotter. Gift 2:o med N. N.

Barn:

 • 1. Matts Mårtensson Teit. Mönsterskrivare. Död omkr. 1613. Se Tab. 2.
 • 2. Henrik Mårtensson Teit, adlad Teet. Borgmästare. Död 1657. Se Tab. 3.

TAB 2

Matts Mårtensson Teit (son av Mårten Larsson Teit, Tab. 1), till Tetom. Mönsterskrivare under Hans Boijes fana 1611. Död omkr. 1613, slagen i ryska fejden. Gift med Oleta Persdotter, död 1640-05-00 på Tetom. Hon fick 1619-01-29 frihet på sitt hemman i Tetoms by.

Barn:

 • Johan Mattsson Teet, adlad Stierncreutz. Stadsmajor. Död 1670. Se adliga ätten Stierncreutz, Tab. 1.

TAB 3

Henrik Mårtensson Teit, adlad Teet (son av Mårten Larsson Teit, Tab. 1). Var domhavande i Uppland åtminstone redan 1620. Häradshövding i Dalarne 1623. Assessor i Åbo hovrätt 1630. Konfirm.fullm. 1632-12-12. Tillika underlagman i Karelen 1635–1638 och bergmästare i Finland 1638-05-18. Överborgmästare eller burggraf i Falun 1640-07-27. Tillika assessor i bergskollegium 1641. Tillträdde tjänsten i Falun 1643. Utgick ur bergskollegiets stat 1651. Adlad 1652-03-20 (introd. s. å. under nr 521, vilket sedan ändrats till nr 550). Död 1657-12-00 i Falun och begraven i Falu kyrka. 'Han fick 1633 den 29 nov. av regeringen 200 rdr för några genealogiska böcker, som han inlämnade.' Gift 1624 med Helena Utter, född 1603-06-22, död 1631, dotter av sekreteraren Per Månsson Utter och hans 1:a hustru Margareta Andersdotter samt syster till Anders och Johan Perssöner Utter, adlade Utter. Gift 2:o 1642 med Anna Troilia i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1634 med prosten och kyrkoherden i Falun Lars Blackstadius i hans 2:a gifte, död 1640-05-19. Gift 3:o 1663 med biskopen i Västerås, teol. doktorn Nikolaus Rudbeckius i hans 2:a gifte, född 1622-01-05 i Västerås, död där 1676-09-02), född 1622, död 1666-03-17 i Stora Tuna socken, Kopparbergs län, dotter av prosten och kyrkoherden i Leksands pastorat av Västerås stift Uno Trulsson Troilus, en av stamfäderna för adliga ätten von Troil, och Margareta Säbråzynthia.

Barn:

 • 1. Johan. Student i Åbo 16402 och i Uppsala3 1642-11-23. Student i Leiden 16481. Död ung.
 • 1. Peter. Student i Åbo 16402 och i Uppsala3 1642-11-23. Student i Leiden 16481. Död ung.
 • 1. Margareta, född 1628-06-22, död 1694. Gift 1646-08-10 med borgmästaren i Falun Bengt Hansson, död 1683-01-20, vars barn kallade sig Medéen. [4]
 • 1. Helena, död 1658-03-22. Gift 1647 med brukspatronen i Falun Anton Trotzig i hans 1:a gifte (gift 2:o 1660 i Stockholm med Maria Lemmens i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1681-09-08 med överauditören Peter Brandberg, adlad Cederberg, i hans 1:a gifte, född 1644, död 1702], död 1681-09-29 i Falun, dotter av handlanden och brukspatronen Henrik Lemmens och Margareta Hansdotter Meijer), född 1623-06-24, död 1675-12-12, halvbroder till majoren Peter Trotzig, adlad Trotzig, och landshövdingen Mårten Trotzig, adlad och friherre Trotzig.
 • 1. Henrik. Student i Uppsala 1643-10-17. [3]
 • 1. Mårten. Student i Uppsala 1646-10-04. [3]
 • 1. Anders. Student i Uppsala 1650-04-00. [3]
 • 2. Christina, född 1644-01-14, död 1730-11-03 i Svärdsjö socken, Kopparbergs län. Gift 1664-08-14 i Stora Tuna socken med kyrkoherden i Stora Tuna pastorat av Västerås stift Petrus Petri Gangius, född 1633, död 1707, fader till hovrättsrådet Henrik Gangius, adlad Rosenstedt.
 • 2. Erik, född 1646. Vice lagman. Död 1693. Se Tab. 4
 • 2. Anna, död ung.

TAB 4

Erik (son av Henrik Mårtensson Teit, adlad Teet, Tab. 3), född 1646-01-05. Student i Uppsala3 1658-03-03. Häradshövding i Medelpads domsaga (före 1680). Vice lagman. Död 1693-01-15 (enl. annan uppgift före 1691-09-18)5 och begraven i Selångers kyrka, Västernorrlands län, där hans vapen uppsattes. Gift 1671-01-12 (vartill han erhållit k. tillstånd 1670-11-06) i Stockholm, Nikolai förs. med sin styvsyster Maria Rudbeckia, född 1654, levde änka 1699, dotter av biskopen i Västerås, teol. doktorn Nikolaus Rudbeckius och hans 1:a hustru Catharina Nentzelia, samt brorsdotter till assessorn Paul Rudbeck, adlad Rudebeck.

Barn:

 • Nils Henrik, född 1671-09-11. Student i Uppsala3 1683-03-26. Page vid hovet. Sergeant vid livgardet. Blev ung ihjälslagen.
 • Erik, född 1673. Häradshövding. Död 1733. Se Tab. 5
 • Johan, född 1674. Hovmarskalk. Död 1752. Se Tab. 6
 • Anna Catharina, född 1676-03-05, död 1731-04-11. Gift 1694-01-04 med häradshövdingen i Medelpad, assessorn Mauritz Björner, död 1730, farfader till majoren Clemens Björner, adlad af Huss.
 • Maria Christina, född 1677-07-08, död 1749-02-28. Gift 1703 med kommissarien och brukspatronen Sven Käre i Medelpad, död före 1734.
 • Margareta Vendla, född 1683, död 1750-07-09. Gift 1710-01-11 med häradshövdingen i Jämtland, assessorn i Svea hovrätt Håkan Stridsberg, född i Boteå socken, Västernorrlands län, död 1743-04-17.
 • Peter Fredrik, född 1686-11-14. Page vid hovet. Volontär vid livgardet. Död ogift 1709-06-29 i slaget vid Poltava.
 • Gustaf, född 1688-06-27. Page vid hovet. Underofficer vid livgardet. Död ogift i Greifswald.
 • Carl, född 1690-09-24, död ung.
 • Magdalena, död späd.
 • Margareta, död 1746-03-11. Gift med kronobefallningsmannen Erik Westerberg, död 1748-05-29.[6]

TAB 5

Erik (son av Erik, Tab. 4), född 1673-08-30. Student i Uppsala3 1683-03-26. Häradshövding i Ångermanlands lagsagas första häradsdöme, bestående av Sollefteå, Boteå, Säbrå, Nora och Nordingrå tingslagers fögderi 1700-05-02. Död 1733-08-08. Gift 1709-01-10 med Brita Gripenklo, född 1686-10-01, död 1774-01-04, dotter av överkommissarien Samuel Palumbus, adlad Gripenklo, och Anna Hällberg.

Barn:

 • Anna Maria, född 1710-01-05. Gift 1734-05-01 med mantalskommissarien och landsfiskalen Johan Adolf Kåhre.
 • Erik, född 1711-10-28. Student i Uppsala3 1728-01-03. Var auskultant i Svea hovrätt 17388. Vice häradshövding. Död ogift 1794-07-00 i Stockholm.
 • Hedvig, född 1714-03-28, död 1792-12-18. Gift 1:o 1740-12-28 med rådmannen Jonas Moberg, gift 2:o med borgmästaren i Härnösand Jonas Sellin i hans andra gifte.
 • Brita, född 1715-02-12, död s. å. 19/2.
 • Margareta Vendla, född 1716-02-10, död 1762-06-13. Gift 1743-03-20 med kyrkoherden i Jukkasjärvi pastorat av Härnösands stift Lars Engelmarck, född 1715, död 1760-04-16.
 • Johan. Student i Uppsala3 1735-02-05. Vice häradshövding.
 • Brita Charlotta, född 1720-03-05, död s. å. 29/5.
 • Samuel, född 1724-02-14, död s. å. 18/2.
 • Ulrika, född 1724-10-16, död 1725-01-21.

TAB 6

Johan (son av Erik, Tab. 4), till Tånga i Ekeby socken, Uppsala län och Ronöholm i Edebo socken, Stockholms län, vilka båda egendomar han inköpte dels före 1705, dels kort efter 171210. Född 1674-10-08. Student i Uppsala3 1683-03-26. Kammarpage hos hertigen av Holstein 1698-05-23 och hos änkedrottningen Hedvig Eleonora 1700. Kammarherre hos hertig Carl Fredrik av Holstein s. å. Hovmarskalk. Död 1752-02-17 och begraven i Barclayska graven i Vagnhärads kyrka, Södermanlands län. Det lärer hava varit hans förtjänst, att under ryssarnas härjningar i Roslagen 1719 Gimo bruk och Dannemora gruvor räddades. Gift 1:o 1705-07-14 på Holmen (Ekensholm) i Dunkers socken, Södermanlands län med Hedvig Ulrika Schönberg, döpt 1687-09-04 i Stockholm, död 1716, dotter av kommerserådet Nils Erdtman, adlad Schönberg, och Anna Brita Brandberg. Gift 2:o 1719-01-22 med Helena Christina Hägerflycht, född 1701-03-07, död 1786-06-01 i Stockholm, dotter av landshövdingen Arvid Hägerflycht, och Elisabet von Berchner.

Barn:

 • 1. Carl Fredrik, född 1706, död ung.
 • 1. Hedvig, död barn.
 • 1. Nils, till Johansnäs i Dunkers socken, född 1710-07-06. Student i Uppsala3 1721-12-14. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium. Död ogift 1757-02-05 på Johansnäs.
 • 1. Maria Charlotta, född 1712-02-20, död 1760-05-06 Svanås. Gift 1732-02-15 med kaptenen Isak Johan Rudebeck, född 1697, död 1782.
 • 2. Arvid Johan, född 1720. Kammarherre. Död 1799. Se Tab. 7.
 • 2. Helena Elisabet, född 1720-12-14, död 1721-02-22.
 • 2. Johanna Christina, född 1722-05-17, död ogift 1743-04-14.

TAB 7

Arvid Johan (son av Johan, Tab. 6), till Hägerstalund i Spånga socken, Stockholms län. Född 1720-01-28. Student i Lund9 1735-10-12. Hovjunkare. Kammarherre7 1750-08-16. Död 1799-02-26 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1755-07-11 med friherrinnan Ulrika Charlotta von Knorring, född 1733-11-24, död 1800 i Stockholm, dotter av lagmannen friherre Göran Anton Albert von Knorring, och Gertrud Tham.

Barn:

 • Arvid Göran, född 1756-05-20, död s. å. 27/7.
 • Johanna Christina, född 1759-04-05. Stiftsjungfru. Död 1780-03-21 i Stockholm. Gift 1778-02-10 på Hägerstalund med sin faders syssling, generalmajoren Johan Gustaf Hägerflycht, i hans 1:a gifte, född 1736, död 1805.
 • Helena Gertrud, född 1760-11-03. Stiftsjungfru. Död 1818-01-09 Lemshaga. Gift 1785-03-31 på Hägerstalund med sin svåger och sin faders syssling generalmajoren Johan Gustaf Hägerflycht, i hans 2:a gifte, född 1736, död 1805.
 • Ulrika Charlotta, född 1761-10-20, död s. å. 30/10.
 • Catharina Charlotta, född 1763-10-19. Stiftsjungfru. Död 1827-12-30 i Norrköping. Gift 1789-12-20 i Stockholm med översten och generaladjutanten Feodor Mauritz Aminoff, född 1759, död 1829.
 • Henrik Johan, född 1765-11-20, död ung.
 • Ulrika Lovisa, född 1767-03-29 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1781-01-31 på Hägerstalund.
 • Beata Elisabet, född 1768-12-27. Stiftsjungfru. Död 1804-01-06 i Stockholm. Gift där 1799-12-12 med vice presidenten Johan Ludvig von Ehrenheim, B, i hans 1:a gifte, född 1748, död 1834.
 • Johan, född 1772-08-04 på Hägerstalund, död s. å.
 • Johan, född 1775-08-06 på Hägerstalund, död s. d.

TAB 8

Anton (son av Erik, Tab. 4), född 1678-12-16. Fänrik vid garnisonsregementet i Wismar 1700-08-20. Löjtnant därst. s. å. 27/12. Konfirm.fullm. 1701-06-24. Kaptenlöjtnant. Kapten 1711-07-15. Konfirm.fullm. 1715-02-08. Död s. å. 18/8 utan söner i Wismar. Han blev fången vid nämnda stads övergång 1712, men hemkom 1713-04-00. Gift med Elisabet Lembke, dotter av borgmästaren och hovrådet Casper Lembke och änka efter en artillerimajor Harling.

Barn:

 • Maria Elisabet, levde 1741. Gift i Tyskland med Christian von Ehrenstein.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: