Rosenmüller nr 706

Från Adelsvapen-Wiki

0706.jpg

Adliga ätten Rosenmüller nr 706

Adlad 1662-05-06 introducerad 1664.

Rosenmüller A70600.png

TAB 1

Fredrik Müller Var Jakob de la Gardies befallningsman i Nöteborgs län och fick 1623 av allmogen i Nöteborgs län attest att »de hade honom mera att betacka än som beskylla all den tid han hos dem befallningen haft hafver». Ägde Resjitsa i Koporie län i Ingermanland, vilket han 1628-10-10 måste avstå mot Sabina i Kipenski pogost i samma land. Fick stadfästelse på Sabina av konung Gustaf II Adolf 1629-05-24. Död före 1637. Gift med Gertrud Schmidt, som 1652-04-13 erhöll bekräftelse på sin avlidne mans donationsbrev.

Barn:

 • Adrian Müller, adlad Rosenmüller, till Sabina. Död omkring 1620. Translator i svensk tjänst för tyska språket. Ridderskapssekreterare i Ingermanland. Sändebud till Moskva 1659 och överlämnade 1659-06-22 konung Carl X Gustafs brev till storfursten. Prestav för ryska sändebud 1662. Adlad 1662-05-16 (introducerad 1664 under nr 706). Legat till Preussen. Död sannolikt 1667. Gift 1:o med N. N. från Holland. Gift 2:o med Maria Rosenbröjer i hennes 1:a gifte (gift 2:o med majoren Casper Craemer, död före 1689), begraven 1704-04-21 i Åbo domkyrka, dotter av borgmästaren Antoni Bröjer, adlad Rosenbröijer.

Barn:

 • 1. Magdalena, levde änka 1675, då hon anhöll om ersättning för konfiskerade lägenheter i Ingermanland. Gift med korpralen Axel Stahl.
 • 1. Amoëna Elisabet, född 1650, död 1718-05-17 i Tobolsk under ryska fångenskapen och begraven 1718-05-19. Gift 1:o med N. N. Karstens. Gift 2:o 1681-08-17 med häradshövdingen Joakim Krebs, adlad Krebs, i hans 2:a gifte, född 1641, död 1704.
 • 2. Anton Fredrik, född 1656, död 1659.
 • 2. Christer Adrian, född 1658. Assessor. Död 1700. Se Tab. 2.

TAB 2

Christer Adrian, (son av Adrian Müller, adlad Rosenmüller, Tab. 1), till Sabina i Koporie län. Född 1658-02-10. Student i Uppsala 1676-03-08. Häradshövding i Koporie län 1683-10-12 efter sin svåger Joakim Krebs, som till honom avstod detta ämbete. Assessor i Åbo hovrätt 1694-01-16. Tog befäl över allmogen i Koporie län 1700 och tillbakaslog flera gånger fiendens inbrott, men stupade 1700-11-00 vid Koporie fästning. 'Han reste i fyra år i Orienten. Kunde många språk och blev ansenligen rik samt gjorde kronan försträckningar av spannmål.' Gift omkring 1680 med Margareta Elisabet von Rohr, född 1666-02-12, död 1726-02-04, dotter av överstelöjtnanten Joakim Georg Fredrik von Rohr, naturaliserad von Rohr, och hans 1:a fru Christina Cronman.

Barn:

 • Maria Sofia, född 1682-04-27, död ogift.
 • Christina Elisabet, född 1683-03-13, död 1728. Föll efter mannens död i svårmod och blev sinnesrubbad. Gift med kaptenen Jakob Finkenberg, nr 159, i hans 2:a gifte, död 1708.
 • Georg Casper, född 1685. Kapten. Död 1747. Se Tab. 3
 • Sofia Amalia, född 1686-05-10, död i späd ålder.
 • Christer Adam, född 1687-06-00, död ung.
 • Amoëna Amalia, född 1688-07-00, död ung.
 • Carl Gustaf, född 1689. Kapten. Död 1745. Se Tab. 5
 • Anton Fredrik, född 1691, död ung.
 • Magdalena, född 1693, död ung.
 • Gabriel, född 1695, död ung.
 • Maria Eleonora, född 1698. Gift 1722-06-17 i Stockholm med kaptenen Anders Conrad von Vegesack, född 1690.
 • Lars Christoffer, född 1699, död ung.

TAB 3

Georg Casper, (son av Christer Adrian, Tab. 2), född 1685-02-03. Student i Åbo 1697 (Lå.). Fänrik vid Björneborgs läns infanteriregemente 1702-11-24. Konfirmationsfullmakt 1703-07-03. Löjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1706-06-02. Konfirmationsfullmakt 1706-11-07. Var 1712 kapten vid garnisonsregementet i Riga. Kapten vid Stackelbergska regementet, död 1747-07-26. 'Han undanbad sig trenne gånger borgerskapets i Stockholm tillbud att bliva stadsmajor i Stockholm, eftersom han kort förut med riksens ständers privilegium i Stockholm inrättat ett stort penninglotteri. Skulle för detsamma betala till kronan vart tredje år 30,000 daler silvermynt och betalade också de första åren 45,000 daler samt eftergav sin faders fordringar hos kronan, men ruinerades sedan genom flera lotteriers inrättande.' Gift 1721-04-02 Tullinge med Sara Catharina Schmedeman, född 1704, död 1742-08-18, dotter av kanslirådet Johan Schmedeman, adlad Schmedeman, och Elsa Lovisa von Braunjohan.

Barn:

 • Carl Arvid, född 1722-03-16, död 1722 i Stockholm och begraven 1722-11-25 på Maria kyrkogård.
 • Fredrik Mikael August, född 1736. Hovjunkare. Död 1814. Se Tab. 4.

TAB 4

Fredrik Mikael August, (son av Georg Casper, Tab. 3), född 1736-09-24. Page vid hovet (SAB.) 1754-05-10. Avsked (SAB.) 1757-12-29. Hovjunkare. Död 1814-10-12 i Stockholm. Gift i Göteborg, men med vilken är ej känt.

Barn:

 • En dotter, född 1786.

TAB 5

Carl Gustaf, (son av Christer Adrian, Tab. 2), född 1689-08-03. Student i Åbo (Lå.) 1697 (Lå.). Volontär vid finska armén 1707. Sergeant vid ingermanländska dragonregementet 1708-02-00. Fältväbel vid Krusenstiernas bataljon 1709-01-00. Fänrik vid Helsinge regemente 1709-11-22. Löjtnant vid Helsinge regemente 1710-09-17. Sekundkapten 1712-04-15. Premiärkapten 1713-07-29. Konfirmationsfullmakt 1717-01-30. Avsked 1724-03-13. Död 1745-04-19 på sin gård Ylikylä (Rimito kyrkoarkiv.) i Rimito socken. Han bevistade slaget vid Gadebusch. Gift 1717-02-12 i Stockholm i Nikolai förs, Stockholm med Anna Helena Hiolman i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1714-04-15 med prosten och kyrkoherden i Delsbo pastorat av ärkestiftet Johannes Halenius i hans 2:a gifte, född 1659-12-21, död 1716), född 168(6), död 1736-04-01, dotter av rådmannen i Stockholm Hans Hansson Hiolman och Helena Furubom.

Barn:

 • Christer Adrian, född 1717. Translator. Död 1785. Se Tab. 6.
 • Margareta Helena, född 1719-03-02, död 1771-01-00 Tenhola Gift 1:o, efter kunglig tillstånd 1739-03-29, med advokaten vid Åbo hovrätt Alexander Hacks, död 1740. Gift 2:o 1741-10-23 i Rimito sn (Rimito kyrkoarkiv.) med kamreraren vid Åbo hovrätt Erik Johan Stadius, död före hustrun.
 • Ulrika Eleonora, född 1720, död 1729-01-05 i Rimito socken. (Rimito kyrkoarkiv.)
 • Hans Carl, född 1724. Kapten. Död 1789. Se Tab. 12

TAB 6

Christer Adrian, (son av Carl Gustaf, Tab. 5), till Adriansnäs i Misterhults socken, Kalmar län. Född 1717-11-15 i Hälsingland. Student i Åbo 1730 (Lå.). Auskultant vid underrätterna i Stockholm och i Svea hovrätt 1735. Finsk translator i kungliga kansliet 1741-11-25. Död 1785-01-22 på Hunö i Misterhults socken, Kalmar län. Gift 1:o 1741 med Hedvig Elisabet Hagert i hennes 2:a gifte (gift 1:o med assessorn i Åbo hovrätt Henrik Drysell, född 1693, död 1738-11-13 i Åbo). Död 1743-11-08, dotter av prosten och kyrkoherden i Finströms församl. på Åland Daniel Hagert. Gift 2:o 1744-05-20 Imbramåla Gift 3:o 1750-06-29 Syserum med Helena Christina Schildt, född 1720-05-22, död 1754-05-19 på Adriansnäs, dotter av majoren Georg Gustaf Schildt, och Ulrika Eleonora Belfrage.

Barn:

 • 1. Hedvig Adriana, född 1742-02-27 i Stockholm, död ung.
 • 2. Birgitta Christina, född 1745-10-16 på Imbramåla, död på Imbramåla 1748-05-06.
 • 2. Anna Helena, född 1746-10-16 på Imbramåla, död 1748-02-00.
 • 2. Hedvig Adriana, född tvilling 1748-06-05 på Imbramåla.
 • 2. Anna Carolina, född tvilling 1748-06-05 på Imbramåla, död 1763-04-10 på Adriansnäs.
 • 3. Ulrika Eleonora, född 1751-05-03 på Imbramåla, död 1760-02-19 på Adriansnäs.
 • 3. Göran Gustaf, född 1752 på Imbramåla. Kapten. Död 1813. Se Tab. 7.

TAB 7

Göran Gustaf, (son av Christer Adrian, Tab. 6), född 1752-08-30 på Adriansnäs. Volontär vid Kalmar regemente 1772. Sergeant vid Kalmar regemente 1775-01-20. Livdrabant 1779-04-01. Sekundfänrik vid Kalmar regemente 1779-04-23. Fänrik 1782-04-10. Löjtnant 1788-07-24. RSO 1790-08-21. Kapten 1793-03-14. Avsked 1796-04-20. Död 1813-10-01 Lönneberga. Blev på ålderdomen blind. Gift 1776-11-03 Äpplaholm med Maria Elisabet Mannerstedt, född 1749-11-12 på Äpplaholm, död 1833-01-18 på Lönneberga, dotter av ryttmästaren Nils Julius Mannerstedt, och Elisabet Printzensköld.

Barn:

 • Christer Adrian, född 1778-02-12 Hunö, död Hunö 1785-06-16.
 • Elisabet Ulrika, född 1781-02-10 Eldstorp, död ogift 1845-03-03 på Lönneberga.
 • Nils Julius, född 1782-07-09 på Hunö. Fältväbel vid Kalmar regemente 1795-06-10. Fänrik vid Kalmar regemente 1796-04-20. Student i Uppsala 1798 (At (Sch.).. 1. Löjtnant 1809-06-29. 2. Kapten 1812-07-21. GMtf 1814-08-07. RSO 1819-06-24. 3. major 1827-07-11. Avsked 1833-03-09. Död ogift 1843-05-22 på Äpplaholm. Han deltog i norska fälttåget 1808 och blev sårad i träffningen vid Bärby i Norge 1808-09-12.
 • Jean Mikael, född 1784. Överstelöjtnant. Död 1861. Se Tab. 8.
 • Christer Adrian, född 1788-03-24 på Hunö. Lantbrukare. Död ogift 1863-08-16 Knutstorp. Ägde del i Lönneberga och Äpplaholm.

TAB 8

Jean Mikael, (son av Göran Gustaf, Tab. 7), född 1784-10-17 på Hunö. Kadett vid Karlberg 1800-09-29. Utexaminerad 1804-09-28. Kornett vid Smålands lätta dragonregemente 1804-11-06. Löjtnant vid Smålands lätta dragonregemente 1810-05-15. GMtf. Ryttmästare 1816-10-01. Regementskvartermästare vid Smålands husarregemente 1823-05-22. RSO 1823-07-04. Avsked från regementet 1826-04-18 med tillstånd att kvarstå såsom major i armén. Avsked ur armén 1831-03-05 med överstelöjtnants n. h. o. v.. CX IVJoh:s medalj 1854. Död 1861-06-20 i Västervik. Gift 1817-08-29 Hällerö med Fredrika Vilhelmina (Mina) Rydelius, född 1798-07-08 på Hällerö, död 1881-05-30 Tyllinge, dotter av kronofogden, assessorn Samuel Rydelius och friherrinnan Catharina Sofia Lybecker.

Barn:

 • Samuel Georg, född 1818. Löjtnant. Död 1894. Se Tab. 9.
 • Christer Hjalmar Julius, född 1820-12-27, död 1829-06-04.
 • Johan Edvard Vilhelm, född 1822-05-05 på Hällerö. Underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon 1842-03-11. Död ogift 1843-01-02 Skärsjö
 • Maria Sofia Fredrika, född 1824-08-07, död 1824-08-13.
 • Catharina Sofia Ottiliana Vilhelmina, född 1826-09-09, död 1854-01-08 i Stockholm och begraven på Nya kyrkogården i Stockholm. Gift 1845-12-12 i Eksjö med kammarherren friherre Ture Fredrik Teodor Cederström, i hans 1:a gifte, född 1813, död 1868.
 • Christer Adrian, född 1832-01-08, död 1834-09-21 (1834-12-21).

TAB 9

Samuel Georg, (son av Jean Mikael, Tab. 8), född 1818-08-04 på militiebostället Kloster i Vena socken, Kalmar län. Kadett vid Karlberg 1831-10-10. Utexaminerad 1840-11-16. Underlöjtnant vid Närkes regemente 1840-12-07. Löjtnant vid Närkes regmente 1848-08-14. Avsked 1848-12-28. Död 1894-01-20 Tyllinge. Arrenderade Skärsjö i Bälaryds socken, Jönköpings län 1843–1850. Gift 1844-09-15 på Tyllinge med friherrinnan Margareta Charlotta Catharina Duwall, född 1821-01-29 på Tyllinge, död på Tyllinge 1897-05-04, dotter av löjtnanten friherre Svante Gustaf Duwall, och hans 1:a fru Carolina Ulrika Edman. Friherrinnan Rosenmüller, född Duwall, ägde hälften i Skälsnäs och Västraby i Hults socken, Jönköpings län samt hus i Köpenhamn, ävensom Tyllinge, Mörby i Hycklinge socken, Östergötlands län Basunda i Oppeby socken, Östergötlands län och Kristineberg i Horns socken, Östergötlands län.

Barn:

 • Margareta Vilhelmina Ulrika Beatrice Georgina (Gina), född 1845-07-07 på Skärsjö, död ogift 1903-11-14 i Malmö.
 • Ulrika Mikaela Gustava Adriana (Ulla), född 1847-01-05 på Skärsjö. Död 1933-02-09. Gift 1876-06-04 på Tyllinge med kyrkoherden i Kolding i Danmark Harald Lunddahl, född 1847-05-02 i Köpenhamn, död i Köpenhamn 1899-02-17.
 • Gustava Matilda Ottilia, född 1848-07-19 på Skärsjö, död ogift 1919-07-19 på Tyllinge, Dalhems förs, Kalmar län.
 • Sven Johan Georg, född 1849-07-08 på Skärsjö. Godsägare. Död ogift 1913-12-23 på Tyllinge, Dalhems förs, Kalmar län.
 • Svante Gustaf, född 1851-02-03 på Stora Lund i Västra Tollstads socken, Östergötlands län. Död 1853-10-26.
 • Otto Emanuel Edvard, född 1852-03-25 på Stora Lund. Kassör vid Tyllinge. Styrelseledamot i Tyllinge aktiebolag 1897–1923. Ägde del i Tyllinge. Död ogift 1923-07-27 på Tyllinge, Dalhems förs, Kalmar län.
 • Dagmar, född 1853-06-01, i Köpenhamn. Gift 1878-09-10 på Tyllinge med professorn RDDO, med. doktorn Christian Fenger, född 1849-12-17 i Slotsbjergby Själland
 • Svante Georg Duwall, född 1855. Godsägare. Död 1930. Se Tab. 10.
 • Fredrik Nikolai Severin Gustaf, född 1857-03-17, i Köpenhamn, död i Köpenhamn 1860-08-07.

TAB 10

Svante Georg Duwall, (son av Samuel Georg, Tab. 9), född 1855-04-24 i Köpenhamn. Skogsexamen i Köpenhamn 1880. Ägde en tid från 1889 Hällerö och Löckerum i Västra Eds socken, Kalmar län samt efter moderns död tillsammans med syskonen Tyllinge. Död 1930-07-28 å Linköpings lasarett (Dalhems förs, Kalmar län, db). Gift 1888-10-10 i Stockholm med Anna Maria Schwartz, född i Stockholm 1860-12-28, död 1936-05-09 på Tyllinge (db 7), dotter av ingenjören Remy Schwartz.

Barn:

 • Anna Sofia Margareta (Greta) Duwall, född 1889-10-14 på Tyllinge. Gift på Tyllinge, Dalhems förs, Kalmar län 1925-10-31 med löjtnanten vid Norrbottens regemente Erik Lennart Andréen, född 1896-02-17 i Göteborg, major
 • Anna Brita Desideria Dagmar Duwall, född 1891-05-23 på Tyllinge. Målarinna.
 • Anna Elsa Georgina Ulrika Matilda Duwall, född 1892-09-03 på Hällerö, död på Hällerö 1895-07-02.
 • Samuel Georg Duwall, född 1894. Disponent. Se Tab. 11.
 • Carl Gustaf Remi Duwall, född 1898-06-26 på Tyllinge. Studentexamen 1918. Kansliexamen vid Stockholms högskola 1925-05-29. Amanuens vid riksräkenskapsverket 1930-01-01. Se Tab. 11 1/2

TAB 11

Samuel Georg Duwall, (son av Svante Georg Duwall, tab 10), född 1894-05-13 Hällerö. Huvudman 1930. Studentexamen i Linköping 1913. Utexaminerad från Skogshögskolan 1920-03-05. Extra jägmästare 1920-03-15. Assistent i Örå revir 1920. Skyddsskogsassistent i Mellersta Norrlands distrikt 1921. Skogsförvaltare vid Tyllinge aktiebolag 1922 och disponent vid Tyllinge aktiebolag 1923. Skogsförsvaltare vid Tyllinge aktiebolag 1922 och disponent därst. 1923. Gift 1930-05-31 i Repplinge kyrka Kalmar län (Borgholms vb nr 8) med Gerd Sigrid Maria Söderbaum, född 1909-10-02 i Adolf Fredrik förs, Stockholm, dotter av häradshövdingen i Ölands fögderi Johan Gustaf Henning Söderbaum och Sigrid Inez Livia Fahlroth.

Barn:

 • Christer Adrian Duwall, född 1931-04-17 i Norrköping.
 • Gerd Anna Sigrid, född 1932-07-04 i Tyllinge i Dalhems förs, Kalmar län.
 • Johan George Duwall, född 1935-01-20 i Tyllinge i Dalhems förs, Kalmar län (fb nr 1).
 • Magreth Dagmar, född 1940-09-02 i Tyllinge i Dalhems förs, Kalmar län.
 • Helena Kristina

TAB 11 1/2

Carl Gustaf Remi Duwall, (son av Svante Georg Duwall tab. 10), född 1898-06-26 Tyllinge. Studentexamen i Linköping 1918-05-18. Student vid Uppsala universitet 1919-10-15. Kansliexamen vid Stockholms högskola (1925-05-29?) 1928-05-29. Amanuens vid riksräkenskapsverket 1930-01-01. Revisor därst. 1942 och fram till pensionen. Gift 1933-07-22 i Örgryte gamla kyrka (Hedvig Eleonora förs Stockholm, vb) med Aina Cecilia Stawe, född 1904-03-26 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm, dotter av prokuristen Johan Emil Stawe och Tekla Elisabet Helander.

Barn:

 • Sven Gunnar Duwall, född 1935-02-20 i Kungsholms förs, Stockholm (fb nr 43).
 • Göran Otto Duwall, född 1940-09-05 i Stockholm.
 • Anna Cecilia Elisabeth

TAB 12

Hans Carl, (son av Carl Gustaf, Tab. 5), född 1724-11-10 i Rimito sn (Rimito kyrkoarkiv.). Volontär vid amiralitetet 1744. Brandvaktmästare vid brandvakten i Stockholm 1751-07-30. Fältväbel vid Södermanlands regemente 1759-02-23. Livdrabant 1760-06-30. Löjtnant 1766-08-13. Kaptens avsked 1767-05-07. Död 1789-10-06 på sitt hemman Rosenberg i Sunds socken på Åland, vilket 1789 tillerkänts honom för skatterättsfordringar. Gift 1:o 1750-10-07 i Stockholm i Nikolai förs, Stockholm (Storkyrkans arkiv.) med Clara Aurora Puke, född 1719-08-28 i Klinte socken på Gotland. Åldfru på Strömsholms slott (SAB.) 1764-08-31. Död 1772-05-16 på Strömsholm och begraven 1772-05-24, dotter av tullöverinspektoren Mattias Puke och Birgitta Petre. Gift 2:o 1774-12-03 Skog

Barn:

 • 1. Anna, född 1752-01-12 i Stockholm, död före modern.
 • 1. Charlotta Aurora, döpt 1753-06-07 i Stockholm i Katarina förs, Stockholm, död före modern.
 • 1. En son, död före modern.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.