:

Lagerstråle nr 1992

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig †

Adlad 1767-02-17, introducerad 1773.

TAB 1

Anders, bonde på hemmanet Kälke i Frustuna sn, Södermanland.

TAB 2

Nils Andersson, se släkten Wirell , född i Kolleke, Frustuna/D, † 1720-05-03 i Åkers sn och begravd i Strängnäs domkyrka i sin grav den 29 maj s.å. Strängnäs sfs C;4 1720: "Alla tre bårklädena och kistorna, samt bår......dito...ly, swart klädhe...graföppningen 3kr 4dr, totalt 42 koppardaler. (samma gravkammare som ätten Oljeqvist). Rådman i Strängnäs. Gift med Carin Eriksdotter, Södermanland, † 1716-04-03 i Åkers sn och begravd i familjegraven i Strängnäs domkyrka 1716-05-10. Strängnäs sfs C;4 1716: Gravstens öppning 3 K. L. R. 2 dr. Övr. Källor: Strängnäs RR FII:1:395 bou efter Carin Eriksdotter: Av rädsla för att fadern Nils skulle gifta om sig krävde sonen Anders att bodelning skulle göras. Se även FII:1:432-446.

TAB 3

Anders Wirell se släkten Wirell född 1680-02, † 1757-09-08 okänt var, därefter förd den 18e därpå följande, med förnämt medfölje, till familjegraven i Strängnäs domkyrka. Enligt personvers skriven av ett syskon hade han flera syskon. Gymnasiet 1693, studier vid Uppsala universitet 1700-01-20. Bokhållare vid Åkers krutbruk och även salpetersjuderi-inspektör i Södermanland och Närke. Gift 1711-01-15 med Anna Elisabeth Young i hennes 2:o gifte, † 1729-02-06 klockan halv tio om aftonen på Söderlänna herrgård och med "förnäm process den 6 februari i Länna kyrka därpå befordrad till sin vilokammare i Strängnäs domkyrka. Gift 1:o med Johan Lillie af Greger Mattssons ätt. Dotter till överste Klas Young, † 1710 i rysk fångenskap, och Karin Oljeqvist † 1713. Källor Retzius Svenska personverser: Gravskrift skriven av syskonen till den avlidne Anders Wirell: "Från lefvande går nu Wår Broder så kär at såfwa bland fäderne döda". Länna dödbok AI:1 s141 Anna Elisabeth Young † 1729 samt en personvers över henne (Retzius).

Barn:

 • En dotter Wirell begravd i Länna socken 1715-02-19.
 • Johan Wirell född 1711-12-03 i Länna och begravd där 1715-02-19. Länna AI:1 s76h: faddrar var Hr. Johan....., Hr. Lillie, rådman Nils Andersson, wälboren Young på Sörlänna, Landtmätarens hustru i Norrlänna, kopparmakarens hustru i Ärla(?).
 • Nils Wirell född 1713-02-24 i Länna och begravd där 1715-02-19. Länna AI:1 s78h: faddrar var Kopparmakaren, bokhållar Rosendahl, Hr. Sylvius i Norrlänna, bokhållar Thuns kiäresta, Pär Lars hustru i Sörlänna, Elizabeth änka i Strängnäs.
 • Claes Wirell adlad LagerstråleLänna AI:1 s82h: faddrar var Pär Frank, Adam Schoting, Oliver Hacker, fru Stierneroos, dotter Gretha. Se Tab. 4
 • Andreas Wirell född 1717-08-01 i Länna. Länna AI:1 föd. bok s84v: faddrar var Hr. Jurgen Mörn, Welam Falk, Capteinen Falk, jungfru Mörn.
 • Anna Elisabeth Wirell född 1719-05-28 i Länna. Länna AI:1 föd. bok s87h: faddrar var Captein Dÿming, N. Holmberg, madam Mörk, jungfru Falck.
 • Anna Beata Wirell född 1720-10-18 i Åker. Åker C:2 föd. bok s143v: faddrar var wälborne Cammar Rådh C.H. Wattrang, Mag. Johan Fredrich Diedrichsson(?), Camreren Hr. Johan Colling, wälborna fru Stierneroos.
 • Per Wirell född 1722-03-19 i Åker. Åker föd. bok s155 (AD s79): faddrar var wälb. Hr. lagman Joh. Franck, Capten Olof...ström, Hr. bokhålllaren Clas Holmberg, wälborna fru Johanna Wattrang, hustru Maria Martinsonia, H. Karin.
 • Erik Wirell född 1724-07-06 och † 1724-10-09 samma år i i Länna. Länna AI:1 föd. bok s102v: faddrar var majoren Hr. Wilhelm Falck, Hr. Anders Gellius, Hr. Camererens Collings fru Norman, Reg. Adj. Palenberg, fru Stina N...
 • Katarina Wirell född 1725. Åker föd. bok C:2 s83v: dopv mankön var Capit. Hr. Nauchoff, Capitän och jägmästaren......Hr. Carol, på qvinnsidan fru Catherina Falck, jungfru Catherina Grön.
 • Gustav Wirell född 1727-04-26 i Länna. Länna AI:1 3/5 s109v dopvittnen:Herr bokhållaren Petter Torvest, procept Johan Wahlberg, kapten Bäckerströms änka, herr Anders Gellis hustru,lagman Franks fru, Elsa Bä......

TAB 4

Claes Wirell adlad Lagerstråle född 1716-03-15 på Söderlänna, † 1799-02-01 i Stockholm. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1734-12-16, kanslist vid reduktionsverket 1736-06-14, kammarjunkare i kammarkollegium 1740-03-26, Kammarskrivare i kammarkollegium 1742-05-31, Andra kammarskrivare i första provinskontoret 1744-06-05, Kommissarie i kammarrevisionen 1747-06-27, Assessor i kammarrevisionen 1756-10-14, Statskommissarie 1762-06-29, Adlad 1767-02-17 men sköldebrevet utfärdades icke förrän 1772-05-29 (introducerad 1773 under nr 1992), RNO 1772-11-30, Vice president i statskontoret 1782-09-01, Avsked 1794-03-07. Var en skicklig och mycket brukad ämbetsman. Gift 1:o 1745-07-21 med Anna Beata Lönberg † 1749-11-27. Dotter till handlaren i Stockholm Johan Lönberg och Engel Boman. Gift 2:o 1759-05-13 med Hedvig Margareta Jöransson född 1733-06-11, † 1797-04-13 i Stockholm. Dotter till vinhandlaren och källarmästaren i Stockholm Johan Jöransson och hans 2:a hustru (Öä.) Sofia Margareta Kock.

Barn i 1:a giftet:

 • Anders Johan Wirell född 1746-07-15 i Riddarholmen/A, † 1749-05-06 i Riddarholmen/A. Riddarholmen fb C:2 2/8 b60: Dopvittnen: Salpetersjudare inspector Anders Wirell, handelsmannen Johan Lönberg, mag Anders Wirell, madam Greta Lidman, mad Anna Elisabet Wirell, jfru Stina Westervik.
 • Claes Wirell född 1748-11-23 i Riddarholmen/A, † 1749-02-15 i Riddarholmen/A.Riddarholmen C:2 2/8 b72: Dopvittnen riksrådet och riddaren baron Anton Johan Wrangel, hofjunkaren Petter Franc, riksrådinnan Anna Lovisin, kammarrådet Silfverströms fru. Döpt af Doctor Hauswolff.

Barn i 2:a giftet:

 • Johan/Jan Lagerstråle född 1760-02-01 i Riddarholmen/A, † ogift 1824-06-17 i Länna prästgård. Kommissarie i kammarrevisionen 1785-09-19. Avsked 1793-04-09. Riddarholmen CI:2 b137: Dopvittnen var hofrättsrådet wälborne herr Pehr Franc, handelsbetjänten Johan Jöransson, fru Sophia Margareta Kåhre, och jungfru Anna Cajsa von Bergen. Döpt af Doctor Pettersson. Ogift arbetade vid Kammarrevisionen. Torsåker/D C:1 b52 (AD) herr Commissarien Jan Lagerstråle står som dopvittne 1802-04-06 till trädgårdsmästare Carl Bloms dotter Johanna (eventuellt kan Carl vara timmerman Elias Oljeqvists (se TAB 3B) utomäktenskapliga son med Maria Blom).
 • Claes Lagerstråle född 1763-06-08, † 1763-06-17. Riddarholmen CI:2 b157: Dopvittnen var: Assessor Nils Ubbman, kyrkoherden herr magister Jonas Nording, fru Anna Maria Kock, fru Cajsa Wirell. Döpt af Wasenius.
 • Per Gustaf Lagerstråle född 1765-01-22, † 1840-10-27. Riddarholmen CI:2 b167: Dopvittnen var cancellirådet wälborne herr Pehr Franc, secreteraren herr Johan Noraeus, överstinnan högwälborna fru Ehrensvärd född friherrina Margareta Palmfelt, jungfru Anna Lena Hall i snöten Ulrica Francs ställe. Se friherlliga ätten Lagerstråle nr 369
 • Carl Erik Lagerstråle född 1767-04-23, † ogift 1788-11-20 i Svenskby by i Strömsfors socken i Finland. Volontär vid livgardet 1776-10, kadett vid artilleriet 1776-12-11, underlöjtnant vid artilleriet 1777-03-05. Riddarholmen CI:2 b180: Dopvittnen var Krigsrådet wälborne herr Carl Fredric Franc, registratorn i krigsexpeditionen herr Johan Carl Franc, assessor Ubbmans fru Christina Juliana Noraea, fröken N. Schönfelt. Döpt av öfverkyrkoherden Prossén.
 • Claes Fredrik Lagerstråle född 1770-07-26, † ogift 1823-12-17 i Karlskrona och begravd där 1823-12-20. Kammarskrivare i statskontoret, hovjunkare 1794-02-20, kammarjunkare 1800-02-16, kammarherre 1815. Riddarholmen CI:1 b196: Dopvittnen var statskommissarien herr Nils Möller, kammarherren herr Pehr Franc, fru friherrinnan Ulrica Charlotta Ridderboll, jungfru Juliana Lotsach. Döpt af Nohrborg. Ogift, arbetade vid statskontoret.
 • Anders Lagerstråle född 1772-12-17, † 1773-01-04. Maria/A C1a:8 8/10 s744: Dovittnen var statscommissarien och riddaren Johan Adelberg, legohjonssecreteraren Ulric Franc, Kantor Mr. Hauswolffs fru Marta Rosenstam, wälborna jungfru Elsa Margareta Franc. Döpt af kyrkoherden. Maria/A FI:3 b167: Död 3 veckor gammal.

Källor

 • Födelseböcker för Länna och Åkers sn.
 • Lagerholm: Södermanland och Närkes nation, s121.
 • Elgenstierna: Se Lagerstråle

: