:

Coyet nr 473

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Coyet nr 473

Adlad 1649-11-20, introducerad 1650. En gren friherrlig 1815-08-10, enligt 37 § R.F. och introducerad 1817, men utdog 1862-04-05.

Ätten, som utgrenat sig i friherrliga ätten Coyet, härstammar från Brabant. För ättens uppgivna urgamla adelskap finnes dock inga bevis. Se vidare A. A. Stiernman, Matrikel över Svea rikes ridderskap och adel, Bd 2, Rättelser och tillägg, s. XLIII–LIV.

Coyet%20F36300.png

TAB 1

Julius eller Gillis Coijet, den äldre Kom för religionsförföljelses skull omkring år 1569 till Stockholm, där han blev guldsmed och juvelererare. Konung Johan III:s guldsmed 1571-10-23. Myntmästare 1576-09-20. Levde 1595 men var död 1599. Gift med en dotter till byggmästaren Henrik van Huffven, som för religionsförföljelses skull måst fly från Antwerpen.

Barn:

 • Julius eller Gillis Coijet, den yngre. Guldsmed i Stockholm. Myntmästare 1614-06-29. Död i Moskva 1634. 'Han flyttade till Ryssland 1629 och hade tsar Mikael Feodorovitj' löfte om överstebeställningen vid artilleriet 1629-12-03 men blev blott styckgjutare, varöver han beklagade sig hos sm forna konung.' Gift med Catharina von Steinberg, död 1633 i Moskva, dotter av handelsmannen och guldsmeden i Stockholm Johan von Steinberg.

Barn:

 • Peter Julius Coijet, adlad Coyet, född 1618. Död 1667. Se Tab. 2
 • Fredrik Coijet, adlad Coyet, född 1620. Död 1689. Se Tab. 27

TAB 2

Peter Julius Coijet, adlad Coyet, (son av Julius eller Gillis Coijet, den yngre, tab 1), till Ljungby, numera Trolle Ljungby i Västra Ljungby socken, Kristianstads län. Född 1618-02-01 i Stockholm. Företog utrikes resor, under vilka han disputant i Leiden 1639. Referendarie i kungliga kansliet 1647-06-02. Sekreterare på svenska ambassaden till Moskva 1647. Adlad 1649-11-20 jämte brodern Fredrik (introducerad 1650 under nr 473). Häradshövding i Tjurbo härad 1650. Assessor i kommerskollegium 1652-10-05. Envoyé extraordinaire till England 1654-09-30 och till Holland 1654-11-25 och 1659-08-27. Hovråds titel 1659. Ambassadör i Breda 1666-02-13. Kansliråd 1666-04-27. Död 1667-06-11 i Breda, men hans lik överfördes till Sverige och begrovs i Nikolai kyrka, Stockholm där hans vapen uppsattes [Ak]. Gift 1:o 1645-02-17 i Nikolai förs (Wn), Stockholm med Catharina Magdalena Leuhusen, född i Stockholm 1628-01-28, död i barnsäng 1647 och begraven 1647-04-25 i Stockholm, dotter av borgmästaren i Stockholm (Srr.) och assessorn i kommerskollegium Vilhelm Reinholdsson Leuhusen och Catharina von Ralsdorp samt brorsdotter till Reinhold Govert Leuhusen, adlad Leuhusen. Gift 2:o 1649 med Gertrud Hoghusen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1645-01-06 med direktören Johan Trotzig i hans 2:a gifte, född 1597, död 1647, och i detta gifte fader till majoren Peter Trotzig, adlad Trotzig, och till landshövdingen Mårten Trotzig, adlad och friherre Trotzig) (Öä.), död före 1677-09-30 och begraven i sin senare mans grav i Storkyrkan, dotter av vinhandlaren i Stockholm Johan Hoghusen från Westfalen, som förde ett stenhus i sitt sigill, och Gertrud Huusman, vilkas söner blevo adlade och friherrar Höghusen, nr 709 och 106.

Barn:

 • 1. Catharina, född 1646, död som ung. (Ett barn begraven 1651-10-27 i Tyska kyrkan, Stockholm.)
 • 1. Vilhelm Jutius, friherre Coyet, född 1647, död 1709. Se friherrliga ätten Coyet, tab 1.
 • 2. Catharina, död 1678. Gift med kaptenen Vilhelm Starenflycht, död 1676.
 • 2. Magdalena, död 1707-01-14. Gift 1676-12-03 med sin syssling, assessorn Anton Boij, adlad von Boij, född 1631, död 1710.
 • 2. Christina Juliana, döpt 1652-03-03 i Nikolai förs, Stockholm, död 1692-09-26. Gift 1681-06-19 i Nikolai förs (Wn.), Stockholm med landshövdingen Johan von Brömssen, i hans 1:a gifte, född 1654, död 1719.
 • 2. Johan Fredrik, född 1654-12-01. Hovjunkare. Löjtnant 1674. Löjtnant vid Kalmar regemente 1676-05-24. Regementskvartermästare vid adelsfanan 1677. Ryttmästare vid adelsfanan. Död 1681-08-08 och begraven i Coyetska graven, Storkyrkan, Stockholm.
 • 2. Carl Fredrik, född 1657. Major. Död 1701. Se Tab. 3
 • 2. Christian Magnus, född 1663. Överstelöjtnant. Död 1730. Se Tab. 11.
 • 2. En son, död som barn.

TAB 3

Carl Fredrik, (son av Peter Julius Coijet, adlad Coyet, tab 2), född 1657 i Stockholm. Pikenerare vid dalregementet 1676-06-00. Förare vid dalregementet 1677. Fänrik 1677-07-28. Löjtnant 1678-04-12. Kaptenlöjtnant 1679-05-03. Kapten 1680-02-02. Avsked 1694-05-23. I holländsk tjänst 1695–1696. Kapten vid garnisonsregementet i Riga 1696-11-08. Major vid garnisonsregementet i Riga 1699-10-25. Död 1701-07-12 (1701-08-27) i Riga av undfängna blessyrer. Han var med i slagen vid Halmstad, Lund och Landskrona. Gift 1685-03-00 med Christina Schwartzkopf i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1664-10-04 i Riga med prosten och kyrkoherden i Mora pastorat av Västerås stift Gustaf Schilling, född 1638-09-00 i Västerås, död 1682-10-10 i Mora) (Hm.), född 1647-02-15 i Stockholm, död 1712-04-02 i Romfartuna prästgård Västmanlands län, dotter av direktören över licenten i Riga Torsten Andersson Schwartzkopf och Christina Bröms.

Barn:

 • Peter Julius, född 1686, död som ung.
 • Carl Fredrik, född 1687. Konduktör. Död 1737. Se Tab. 4
 • Antoni, död som ung.

TAB 4

Carl Fredrik, (son av Carl Fredrik, tab 3), född 1687-01-23 i Falun. Volontär vid fortifikationen 1703. Rustmästare vid dalregementet 1707. Förare vid dalregementet 1708. Sergeant 1709-01-03. Konduktör vid fortitikationsbrigaden i Göteborg 1723-05-28. Död 1737-02-20 i Stockholm och begraven i Nikolai kyrka, Stockholm Han var med vid Holofzin, Veprik, där han blev blesserad samt Poltava, varest han blev fången och förd till Saranski. Gift 1712-05-01 i Kasan, Ryssland med Maria Magdalena von Probsting, född 1691-04-02 i Narva, död 1751-12-24 på Stensnäs och begraven i Bjernå kyrka, Finland, dotter av majoren Henrik von Probsting, av en adlad men ej introducerad ätt. (SK.)

Barn:

 • En son, dödfödd 1713-01-26.
 • Anna Christina, född 1713-12-13, död 1714-10-11.
 • Carl Henrik, född 1715-08-09, död 1715-08-29.
 • Carl Fredrik, född 1716-08-17. Page vid hovet 1730-08-27. Volontär vid artilleriet 1733-11-02. Fänriks titel 1733-12-11. Kornett vid konung Stanislai i Polen livdragoner 1734-01-03. Löjtnant vid konung Stanislai i Polen livdragoner 1734 år. Fältväbel vid Västmanlands regemente 1735-10-06. Fänrik vid Västmanlands regemente 1736-08-18. Drunknade 1741-05-15 vid Borgå under finska fälttåget och begraven i Borgnäs kapell, Finland.
 • Vilhelm Julius, född 1719. Överstelöjtnant. Död 1779. Se Tab. 5.
 • Gustaf Adolf, född 1721-02-13 i Petersburg, död 1722-07-18 i Romfartuna socken.
 • Maria Magdalena, född 1723-01-28, död 1753-10-01 på Gunnila i Åbo län och begraven i Vehmo kyrka. Gift 1745-07-30 med överstelöjtnanten Reinhold Vilhelm Fock B, i hans 1:a gifte, född 1721, död 1782.
 • Henrik Gideon, född 1725. Överstelöjtnant. Död 1774. Se Tab. 7.

TAB 5

Vilhelm Julius, (son av Carl Fredrik, tab 4), född 1719-06-12 i Petersburg. Volontär vid fortifikationen 1733-01-17. Lärminör vid artilleriet 1734-04-18. Underminör 1735-11-18. Artilleriexamen (KrAB.) 1736-09-17. Furir 1737-07-04. Sergeant 1738-12-06. Styckjunkare 1741-08-24. Underlöjtnant 1741-08-10. Löjtnant 1747-07-08. Kapten mekanikus vid artilleriet i Finland 1750-02-27. Kapten vid livkompaniet 1754-12-30. Kapten vid artilleriet i Göteborg 1756-08-05. Kapten vid minörkompaniet i Stockholm 1757-05-06. RSO 1761-11-23. Sekundmajor vid artilleriet i Stockholm 1766-10-08 med tur ifrån 1763-01-26. Premiärmajor 1772-02-12. Överstelöjtnant samt kommendant på Vaxholm 1772-09-13. Död 1779-03-13 i Stockholm och begraven 1779-03-18. Han lät 1756 trycka Herrar och Friherrar Coyets ättartal. Gift 1745-08-06 med Sofia Beata Bruun, född 1715, död 1788-03-01 i Stockholm, dotter av råd- och handelsmannen i Gävle Johan Bruun.

Barn:

 • Carl Johan, född 1746. Överstelöjtnant. Död 1813. Se Tab. 6.
 • Beata Maria, född 1752-07-19, död 1777-12-23 i barnsäng på Storfors bruk i Kroppa socken, Värmlands län. Gift 1777-04-29 i Stockholm med kaptenen Claes Samuel Linroth, född 1745, död 1820.

TAB 6

Carl Johan, (son av Vilhelm Julius, tab 5), född 1746-07-15 i Stockholm. Kadett vid artilleriet 1753-05-01. Underminör vid artilleriet 1757-09-19. Furir 1758-11-08. Styckjunkare vid fältartilleriet i Pommern (KrAB) 1760-10-03. Överminör (KrAB) 1761-05-01 underlöjtnant vid artilleriet på Gotland 1763-03-19. Transporterad till artilleriet i Stockholm 1764-09-05. Premiäradjutant vid Hälsinge regemente 1772-07-08. Åter transporterad till underlöjtnant vid artilleriet 1773-08-12. Löjtnant vid artilleriet 1774-04-21. Kapten 1783-05-28. Major och arsenalstygmästare 1791-10-31. Överstelöjtnant vid Svea artilleriregemente 1794-08-16. RSO 1797-07-10. Avsked 1797-07-14. Död 1813-06-26 i Stockholm. Gift 1:o 1777-10-26 i Stockholm med Elisabet Arbin, född 1750, död 1789-02-12 i Stockholm, dotter av kaptenen vid fortifikationen Georg Arbin och Catharina Margareta Blomhielm, av en adlad, men ej introducera ätt (SK.), samt brorsdotter till generallöjtnanten Axel Magnus Arbin, adlad von Arbin. Gift 2:o med Ulrika Cedervall, död 1837-03-09 i Stockholm.

Barn:

 • 1. Axel Vilhelm Julius, född 1778-11-15, död 1781-11-30 i Stockholm och begraven i familjens grav i Storkyrkan ,

TAB 7

Henrik Gideon, (son av Carl Fredrik, tab 4), född 1725-01-03 i Stockholm. Kadett vid artilleriet 1740-12-01 underminör vid artilleriet 1741-08-24. Furir 1742-06-24. Sergeant 1742. Styckjunkare 1746-07-18. Underlöjtnant 1749-03-07. Löjtnant 1751-09-14. Kapten vid arméns flotta 1761-11-10. RSO 1762-11-23. Major vid arméns flotta 1765-01-15. Överstelöjtnant vid arméns flotta vid Sveaborgseskadern 1773-12-16. Död 1774-12-04 på Sveaborg. 'Han var från 1748 till 1756 anställd vid fästningsbyggnaden på Sveaborg och hade isynnerhet inseendet över arbetet på Gustafssvärd, där en kaponjär efter honom blivit kallad Coyet.' Gift 1766-06-10 med Apollonia Christina Gyllenhöök, född 1745-03-30, död 1816-03-23 (1813) i Stockholm, dotter av kammarherren Carl Gustaf Gyllenhöök, och Apollonia Catharina Schéele.

Barn:

 • Maria Apollonia, född 1767-07-31, död 1816-07-20 i Stockholm. Gift 1795-01-18 i Jäders kyrka, Södermanlands län med komministern i Jäders förs av Strängnäs stift, kungl. hov- och slottspredikanten vid Gripsholm Johan Abraham Ramsten, född 1757-05-11 i Nyköping, död 1814-02-19.
 • Carl Fredrik, född 1768. Amiral. Död 1857. Se Tab. 8
 • Beata Ulrika, född 1771-01-18, död 1844-08-13 i Stockholm. Gift 1800-10-05 på Ryda kungsgård i Nysätra socken, Uppsala län med översten Carl Vilhelm af Sillén, född 1764, död 1840.
 • Henrik Julius, född 1773-08-25 på Sveaborg. Skeppsgosse vid arméns flotta 1782. Sergeant vid Kalmar regemente 1784-12-01. Page hos konung Gustaf III 1789-02-13. Kornett vid södra skånska kavalleriregemetet 1792-04-18. Sekundlöjtnant vid livregementets indelta infanteriregemente 1793-01-18. Premiärlöjtnant vid livregementets indelta infanteriregemente 1794-12-18. Kapten vid livregementsbrigadens grenadjärbataljon 1804-12-20. Avsked 1813-01-12. Död ogift 1828-10-12 Lövstaholm

TAB 8

Carl Fredrik, (son av Henrik Gideon, tab 7), född 1768-12-30 Stjärnehult furir vid arméns flottas finska eskader 1772-09-30. Fänrik vid arméns flottas finska eskader 1780-08-09. Sjöofficersexamen 1785-12-17. Löjtnant vid arméns flotta 1789-05-08. RSO 1789-08-27. Kapten i armén 1793-12-22 och vid flottan 1794-06-16. Tjänstgörande kammarjunkare hos konungen 1795-11-02 1. kammarpage (SAB).) 1797-12-30. Riddarhusdirektör 1800 major i armén 1801-09-16. Överstelöjtnant vid flottorna och generaladjutant av eskadern 1803-06-14. Kavaljer hos kronprins Gustaf 1803-04-05. Överstelöjtnant vid arméns flotta 1805-03-25. Chef för norra lotsdistriktet 1805-03-25. Överadjutant vid Kungl. Maj:ts flotta 1806. Överste och generaladjutant i flottorna 1809-06-30. Överste vid arméns flotta 1812-04-04. Arbetande ledamot i krigsvetenskapsakademien 1813-02-27. Sekundchef för Stockholmseskadern 1813-06-30. Konteramiral 1815-11-28. KSO 1821-11-05. Chef för Stockholmseskadern av Kungl. Maj:ts flotta 1823-10-07. Vice amiral 1827-07-04. KmstkSO 1833-01-28. Ordförande i sjöförsäkringsrätten 1840-07-10. Ledamot av riksrätten 1841. Militärledamot av konungens högsta domstol 1841-10-23. Avsked från stationsbefälhavarämbetet vid flottans Stockholmsstation 1843-12-07. Amiral 1849-08-28. RoKavKMO 1853-04-28. Död 1857-01-23 i Stockholm och begraven 1857-01-30. Han var med i sjöslaget vid Svensksund. Gift 1798-05-13 med kammarfrun Ulrika Eleonora Egerström, född 1760-08-24 i Stockholm (Lns.), död i Stockholm 1838-12-18, och begraven i familjegraven i Nikolai kyrka (Lns.), dotter av bankokommissarien Arvid Fredrik Egerström och Emerentia Catharina Modée.

Barn:

 • En son, dödfödd 1799-02-23.
 • Carl Fredrik, född 1801. Kommendörkapten. Död 1854. Se Tab. 9.

TAB 9

Carl Fredrik, (son av Carl Fredrik, tab 8), född 1801-11-19 på Stockholms slott. Sergeant vid arméns flotta 1804-01-24. Medelstyrman 1814-11-16. Flaggjunkare 1816-05-03. Underlöjtnant 1816-05-03. Premiärlöjtnant vid Kungl. Maj:ts flotta 1827-07-05. Kapten vid Kungl. Maj:ts flotta 1841-03-30. RSO 1843-07-04. RRS:tStO2kl 1846. Kommendörkapten 1850-03-02. Kommendant vid Stockholms station. Ledamot av krigshovrätten. Död 1854-09-20 i Stockholm, i kolera. Gift 1830-05-23 med sin kusin Anna Maria Ramsten, född 1799-03-18, död 1862-02-21 i Stockholm, dotter av hovpredikanten Johan Abraham Ramsten och Maria Apollonia Coyet.

Barn:

 • Ulrika Eleonora, född 1831-10-01, död 1850-03-18 i Stockholm.
 • Julia Maria, född 1833-06-24 i Stockholm. Associé i Musikaliska akademien 1855-11-19. Död 1877-12-17 i Örebro. Gift 1872-04-11 i Stockholm med ryttmästaren Johan Henrik Hugo König, född 1839, död 1902.
 • Anna Charlotta, född 1838-04-26, död 1840-04-13.

TAB 10

Gustaf Adolf, (son av Peter Julius Coijet, adlad Coyet, tab 2). Löjtnant vid Västmanlands regemente 1683-10-03. Kapten vid greve G. M. Lewenhaupts svenska infanteriregemente i Holland 1688-09-27. Major vid greve G. M. Lewenhaupts svenska infanteriregemente i Holland 1693-04-24. Avsked 1698. Major vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1700-07-19. Död 1701 i Libau. Gift med Bernhardine Morass i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1704 med teol. doktorn Alexander Rouillé d'Arnay), född 1668-01-01 i Bruxelles, död 1754-04-29 i Stockholm, dotter av Bernhard Morass i Bruxelles.

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1696, död som ung före fadern.
 • Gertrud, född 1697-03-17, död 1771-09-19 i Ovanåkers socken, Gävleborgs län. Gift 1726-08-28 med löjtnanten vid Hälsinge regemente Arvid Johan von Benten, född 1691 i Stockholm, död 1745-05-19.
 • Carl Fredrik, född 1698, död som ung före fadern.
 • Beata, född 1699, död som ung före fadern.
 • Magdalena, född 1700-12-27, död ogift 1756-07-01 i Stockholm (Finska). [Medd. av not. Georg Henning, Stockholm].
 • Ulrika, född 1701, död som ung före fadern.

TAB 11

Christian Magnus, (son av Peter Julius Coijet, adlad Coyet, tab 2), till Rönneholm i Stehags socken, Malmöhus län. Född 1663-06-11 i Stockholm. Fältväbel vid tyska livregementet till fot. Fänrik vid tyska livregementet till fot 1688-10-08. Löjtnant 1690-12-04. Kaptenlöjtnant 1699-07-20. kapten 1702-01-11. Avsked (Lk.) 1714-10-04. Överstelöjtnants titel 1719-10-12. Död 1730-07-12, på Rönneholm och begraven i Stehags kyrka. Gift med Susanna Barbara Cronacker, född 1671-04-16 Fulltofta, död 1719-07-05 på Rönneholm och begraven 1719-08-18 i Stehags kyrka, dotter av krigskammarrådet Niklas Jonsson, adlad Cronacker, och Sara Maria Waxmuth.

Barn:

 • Anna Maria Juliana, född 1697-02-02 på Fulltofta, Död 1762-04-12. Gift 1718-06-24 med ryttmästaren Johan Ridderschantz, född 1693, död 1722. Gift 2:o 1724-02-19 Ovesholm s län med överstelöjtnanten vid södra skånska kavalleriregementet Georg Gustaf von Schlippenbach, av samma släkt som grevliga ätten von Schlippenbach, född 1681 i Riga, död 1743-11-26. Gift 3:o 1752-10-13 med överstelöjtnanten Henrik Johan Wolffelt, i hans 2:a gifte, död 1763.
 • Nils Cronacker, till Rönneholm. Född 1699-01-15 på Fulltofta. Student i Lund (At (P.)) 1712-02-28. Volontär vid östra skånska infanteriregementet 1716-01-11. Förare 1716-05-01. Korpral vid norra skånska kavalleriregementet 1717-04-00. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1718. Kornett vid skånska ståndsdragonerna 1718-03-06. Löjtnant vid Upplands tremänningsregemente 1718-09-13. Kaptens avsked 1719-09-30. Död ogift 1766-12-06 på Rönneholm och begraven 1766-12-06 i Stehags kyrka.
 • Peter Julius, född 1700. Hovjägmästare. Död 1752. Se Tab. 12.
 • Johan Henrik, född 1702-02-15 på Fulltofta, död 1719-03-13 på Rönneholm och begraven 1719-05-06 i Stehags kyrka.

TAB 12

Peter Julius, (son av Christian Magnus, tab 11), till Jordberga i Källtorps socken, Malmöhus län och Bjärsjölagård i Kärrstorps socken, Malmöhus län. Född 1700-10-22 på Fulltofta. Student i Lund (At (P.)) 1712-02-28. Ryttare vid livregementet 1715-06-00. Korpral vid livregementet 1716-01-00. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1716-12-00. Kornett vid skånska ståndsdragonerna 1718-08-06. Löjtnant vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1718-09-13. Kaptens avsked 1719-09-30. Vikarierande överjägmästare i Kristianstads län (Sj.) 1746-02-14. Hovjägmästares titel. Död 1752-11-12. Gift 1734-05-01 Bosjökloster med Brita Juliana Hammarberg, född 1713-09-05 på Bosjökloster, död 1755-10-02 dotter av presidenten Henrik Hammarberg, och Abela Juliana Silfverskiöld.

Barn:

 • Henrik Julius, född 1735. Major. Död 1806. Se Tab. 13
 • Christian Magnus, född 1736-07-06, död 1737-04-29.
 • Johan Gustaf, född 1737. Generallöjtnant. Död 1803. Se Tab. 18.
 • Susanna Juliana, född 1738-10-13, död 1739-08-01.

TAB 13

Henrik Julius, (son av Peter Julius, tab 12), till Jordberga samt Kåseholm i Tryde socken, Kristianstads län. Född 1735-05-02. Student i Lund (At (P.)) 1739-02-12. Volontär vid södra skånska kavalleriregementet 1751. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1753-09-11. Kornett 1754-04-04. Löjtnant 1758-05-11. Löjtnant vid adelsfanan 1760-05-12. Ryttmästare vid adelsfanan 1764-03-08. RSO 1770-04-28. Majors avsked 1782-05-15. Död 1806-04-18 i Malmö. Gift 1757-07-19 på Hjularöd i Harlösa socken, Malmöhus län med Charlotta Vilhelmina von Dellwig, född 1730-06-06. Död 1786-03-05 på Bjärsjölagård, dotter av översten Bernt Vilhelm von Dellwig, naturaliserad von Dellwig, och friherrinnan Charlotta Elisabet von Liewen.

Barn:

 • Bernt Julius, född 1761. Major. Död 1830. Se Tab. 14
 • Brita Charlotta, född 1764-04-14, död 1789-06-08 på Holma i Hörs socken, Malmöhus län. Gift 1785-07-01 på Bjärsjölagård med sin farfars sysslings son, överjägmästaren Erik Magnus Cronacker, i hans 1:a gifte, född 1754, död 1829.
 • Emerentia Gustava, född 1766-03-08, död 1766-07-26.
 • Carl Gustaf, född 1768-04-13. Korpral vid adelsfanan 1768-04-26. Stabskornett vid adelsfanan 1778-05-06. Kornetts indelning 1779-02-10. Löjtnant vid Bohusläns dragoner 1785-09-27. Kapten vid Bohusläns dragoner 1788-11-19 (1788-12-10). Major i armén 1801-05-28. Major vid regementet 1808-02-15. Överstelöjtnant i armén 1810-04-11. RSO 1811-01-28. Avsked (KrAB.) 1811-02-26. Död 1843-03-30, Sävstaholm, där han de senare åren av sin levnad vistades hos excellensen greve Gustaf Trolle-Bonde. Han ägde en tid Brunnsnäs i Brunns socken, Älvsborgs län.
 • Christina Henrietta, född 1770-05-15, död 1770-01-20.
 • Henrietta Vilhelmina, född 1772-12-28 död 1777-06-27.

TAB 14

Bernt Julius, (son av Henrik Julius, tab 13), född 1761-11-29. Korpral vid norra skånska kavalleriregementet 1775-01-02. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1775-01-02,. Kornett 1778-02-11. Löjtnant 1784-12-20. Ryttmästare 1790-05-08. Understallmästare hos konungen 1795. Avsked ur krigstjänsten med majors n. h. o. v. 1798-07-25. Död 1830-01-31. Gift 1798-10-16, i Stockholm med stiftsjungfrun Carolina Sofia Fredrika Anckarheim, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1805-10-18 i Stockholm med kaptenen Gustaf Vilhelm Gyllenpalm, född 1780, död 1829), född 1778-08-05 på Sveaborg, död 1868-04-28 i Stockholm, dotter av konteramiralen Hans Henrik Grise, adlad Anckarheim, och Sara Elisabet Gillberg.

Barn:

 • Henrik Julius, tvilling 1799-05-15, på Bjärsjölagård i Kärrstorps socken, Malmöhus län, död 1799-05-15 efter nöddop.
 • Carl Gustaf, född tvilling 1799-05-15, på Bjärsjölagård, död 1799-05-15 efter nöddop.
 • Fabian Henrik August, född 1800. Kapten. Död 1883. Se Tab. 15

TAB 15

Fabian Henrik August, (son av Bernt Julius, tab 14), född 1800-09-30. Kadett vid Karlberg 1812. Avgången från akademien (Hc.) 1813-11-01. Fänrik vid Gotlands nationalbeväring 1821-06-10. Avsked 1824-12-14. Kapten i brasilianska armén, där han under en följd av år tjänstgjorde. Död 1883-05-26 i Stockholm. Gift 1:o 1838 i London med Anna Pauline Polvliet, född 1805-05-22 i Gorkum, Holland, död 1852-05-00 i Rotterdam, dotter av godsägaren Claes Edmund Polvliet och Julia Maria Cornelia van der Velde. Gift 2:o 1866-05-10 i Jakobs förs, Stockholm med Sofia Albertina Lönngren, född 1829 i Stockholm, död i Stockholm 1884-05-06 (Srr.), dotter av fabrikören Gabriel Lönngren och Amalia Kindvall.

Barn:

 • 1. Julia Sofia Henrietta Carolina, född 1838-10-05, i Köln, död 1915-06-05 i Stockholm. Gift 1865-06-03 i Bruxelles med ingenjören vid belgiska statens järnvägar Charles de Perre, född 1833-09-14 i Gent, död i Gent 1876-03-14.
 • 1. Godofrida Fredrika (Frida), född 1840-07-04 i Rotterdam, Tyska S:a Gertruds förs,. Död ogift 1924-03-01 i Stockholm.
 • 1. Fabian Carl Paul, född 1842-03-30 i Rotterdam, död som barn.
 • 1. Paulina Eugenia Augusta, född 1844-08-30 i Rotterdam. Död 1029-04-14 i Stockholm (Tyska S:a Gertruds förs, db nr 8).
 • 2. Fabian Albert, född 1860. Död 1917. Se Tab. 16
 • 2. Alma Ludovika Vilhelmina (Mimmi), född 1865-08-06 i Stockholm. Anställd i postsparbanken 1888. Kontorsskrivare i postsparbanken 1911-12-19. Död ogift 1915-12-06 i Gustaf Wasa förs, Stockholm.

TAB 16

Fabian Albert, (son av Fabian Henrik August, tab 15). Se Riddarhusdirektionens protokoll 1885-10-10. Född 1860-10-08 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1879-05-17. Inträdde i riksbankens tjänst 1880-03-11. Extra ordinarie tjänsteman vid Sveriges statsbanor 1881–1895. Kassaskrivare i riksbanken 1889-07-25. Tillförordnad kamrer och kassör vid nämnda banks avdelningskontor i Örebro 1895-04-01. Tjänsteman i 2. graden vid riksbankens huvudkontor 1900-05-10. RVO 1906-12-01. Ordförande och verkställande styrelseledamot vid riksbankens avdelningskontor i Örebro. Avsked 1911. Död 1917-09-22 i Örebro norra förs. Gift 1888-09-29 i Stockholm med Anna Charlotta Hallberg, född 1863-07-30 i Stockholm. Död 1930-11-16 i Böle vid Umeå. Dotter av grosshandlaren Magnus Joakim Hallberg och Anna Charlotta Thorsell.

Barn:

 • Anna Sofia Birgitta (Brita), född 1892-03-18 i Stockholm. Stiftsjungfru. <
 • Carl Fabian Valdemar, född 1901-03-03 i Örebro.

TAB 17

Fabian Gillis, (son av Fabian Albert, tab 16), född 1889-06-06 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Örebro 1909. Extra ordinarie tjänsteman i riksbanken 1909-12-03. Kammarskrivare vid riksbankens avdelningskontor i Mariestad 1917-10-25. Registrator vid riksbankens avdelningskontor i Mariestad. Förordnad att vara registrator i 18:de lönegraden 1927-04-28, fr o m 1927-05-01 med tjänstgöringsskyldighet tills vidare i Umeå. Död 1931-02-03 i Böle i Umeå landsförs. Gift 1921-05-14 i Mariestads förs, ]] med Anna Gundborg Maria Jernberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1936-06-15 med kaptenen, vid Västerbottens regemente, överlöjtnanten Nils Gustaf Emil (Gösta) Hiller, född 1894-01-08 i Söderby-Karls förs, Stockholm) född i Mariestad 1902-02-05. Dotter av handlanden Erik Johan Jernberg och Anna Maria Ander.

Barn:

 • Anna Ulla Julie, född 1922-05-23 i Mariestad, Skaraborgs län. Stiftsjungfru.
 • Sten Gillis Emil, född 1923-10-25 i Mariestad.
 • Göran Fabian Alfred, född 1926-01-15 i Mariestad.

TAB 18

Johan Gustaf, (son av Peter Julius, tab 12), till Rönneholm i Stehags socken, Malmöhus län och Jordberga i Källstorps socken, Malmöhus län. Född 1737-09-09. Student i Lund (At (P.) 1749-04-12. Sergeant vid Posses regemente 1753. Fänrik vid Posses regemente 1754-02-28. Ryttmästare vid blå husarerna 1758-04-29. RSO 1767-11-23. Major i armén 1770-01-23 med tur från 1766-04-22. Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet 1770-11-29. Premiärmajor vid norra skånska kavalleriregementet 1771-07-03. Överstelöjtnant i armén 1772-09-13. Överstelöjtnant vid regementet 1774-10-17. Överste i armén 1780-06-12. Generalmajor 1792-05-15. Generallöjtnant i armén 1799-11-16. KSO 1801-11-23. Död 1803-09-16 på Rönneholm och begraven 1803-10-25 i Stehags kyrka. Hans och hans frus vapen synas på altaret i Ekeby kyrka, Närke. Han bevistade pommerska kriget, blev därunder tvenne gånger blesserad och erhöll sju blessyrer. Gift 1774-12-13 med friherrinnan Hedvig Hamilton af Hageby, född 1749-11-06, död 1828-12-16, på Rönneholm, dotter av hovmarskalken, friherre Carl Fredrik Hamilton af Hageby, och hans 2:a fru, friherrinnan Helena Margareta Wrangel af Adinal.

Barn:

 • Gustaf Julius, friherre Coyet, född 1775. Hovmarskalk. Död 1862. Se friherrliga ätten Coyet nr 363
 • Juliana Margareta, född 1777-05-21 Herrevadskloster s län, död 1855-12-15 i Stockholm och begraven i Källeryds kyrka, Jönköpins län. Gift 1802-02-23 Nynäs med en av rikets herrar Salomon Löfvenskjöld, friherre Löfvenskjöld, född 1764, död 1850. De stiftade ett släktstipendium för medlemmar av ätterna Löfvenskjöld, Coyet och Leijonhufvud.
 • Carl Fredrik, född 1778-09-30, på Herrevadskloster.
 • Antagen till krigstjänst 1781. Kornett vid adelsfanan 1781-03-21. Löjtnant vid adelsfanan 1796-06-03,. Löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1802-09-22. Vargeringsryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet 1804-02-07. Majors avsked 1808-01-12. Död ogift 1823-06-12 Karlsnäs
 • Hedvig Charlotta, född 1780-04-29 på Herrevadskloster, död 1866-02-05. Gift 1809-03-28 på Rönneholm med ryttmästaren Carl Fredrik Stuth, adlad von Hennigs, född 1783, död 1817.
 • Adolf Ludvig, född 1781. Major. Död 1844. Se Tab. 20
 • Ulrika Christina, född 1782-10-27 på Herrevadskloster, död 1852-10-27 i Stockholm. Gift 1804 med sin kusin överstekammarjunkaren greve Nils Bonde af Björnö, född 1774, död 1838.
 • Rudolf, född 1785-09-30, på Herrevadskloster, död 1787-11-22 på Rönneholm och begraven 1787-11-27 i Stehags kyrka.

TAB 19

Gustaf Julius, friherre Coyet, Se friherrliga ätten Coyet nr 363

TAB 20

Adolf Ludvig, (son av Johan Gustaf, tab 18), född 1781-07-17 på Herrevadskloster. Kvartermästare 1794-11-01 och kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1795-06-14. Kadett vid Karlberg 1795-11-24. Utexaminerad (Hc.) 1798-09-01. 2. Adjutant vid södra skånska kavalleriregementet 1801-11-29. Premiäradjutant vid södra skånska kavalleriregementet 1802-04-04. Löjtnant 1802-07-30. Stabsadjutant och ryttmästare i armén 1805-07-03. Majors avsked 1810-02-20. Död 1844 i Köpenhamn. Gift 1806-12-26 Säbylund med friherrinnan Ulrika Catharina Silfverskiöld, född 1788-10-02 på Bjärsjölagård, död 1869-12-08 Snogeholm, dotter av majoren, friherre Nils Silfverschiöld, och hans 1:a fru Anna Margareta Alströmer.

Barn:

 • Gustaf August, född 1809. Kapten. Död 1893. Se Tab. 22
 • Hedvig Charlotta Juliana, född 1812-12-14 på Bjärsjölagård, död på Bjärsjölagård 1815-04-20.
 • Ebba Ulrika Margareta, född 1815-01-15 på Bjärsjölagård, död 1861-05-20 på Halmstads slott. Gift 1860-01-06 Koberg med sin syssling statsrådet, landshövdingen, friherre Carl Jonas Oskar Alströmer, i hans 1:a gifte, född 1811, död 1888.
 • Hedvig Charlotta Juliana, född 1817-07-23 på Bjärsjölagård, död på Bjärsjölagård 1817-07-27.

TAB 21

Adolf, (son av Adolf Ludvig, tab 20), född 1808-03-09 i Kristianstad. Fanjunkare vid södra skånska infanteriregementet 1816-06-13. Avsked 1826-03-28. Furir vid Västgötadals regemente 1826-04-19. Fänrik vid Västgötadals regemente 1827-10-10. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1828-06-14. Löjtnant vid Göta artilleriregemente 1832-07-19. Kapten 1846-02-19. Död 1849-12-19 vid artilleriläroverket på Marieberg vid Stockholm. Gift 1836-08-28 i Norrbyås kyrka (or.) med sin kusin, friherrinnan Ulrika Christina Charlotta Djurklou, född 1813-10-21, död 1845-02-15 i Göteborg, dotter av kaptenen, friherre Gabriel Djurklou, och friherrinnan Christina Maria Silfverschiöld.

Barn:

 • August Gabriel, född 1837-06-19 i Göteborg, liksom systrarna. Kadett vid Karlberg 1851-05-12. Utexaminerad 1857-05-04. Underlöjtnant vid skånska husarregementet 1857-05-23. Kammarjunkare 1860. Löjtnant 1864-09-07 RBLeopO 1865-12-00. Avsked ur krigstjänsten 1869-05-07. Död ogift 1876-06-01 på Rönneholm.
 • Ebba Augusta Maria, född 1839-02-24, död 1905-01-14 på Snogeholm. Gift 1865-04-05 på Halmstads slott med underlöjtnanten greve Erik Claes Gustaf Piper, född 1839, död 1894.
 • Agneta Juliana (Agna), född 1840-06-15, död ogift 1888-01-24 i Lund.
 • Tor Gustaf, född 1843-01-07, död 1846-05-23.

TAB 22

Gustaf August, (son av Adolf Ludvig, tab 20), född 1809-08-17 på Bjärsjölagård. Fanjunkare på extra stat vid södra skånska infanteriregementet 1816-06-13. Sergeant på stat vid norra skånska infanteriregementet 1824-03-30. Fanjunkare vid norra skånska infanteriregementet 1824-06-08. Officersexamen 1826. Fänrik vid sistnämnda infanteriregemente 1826-01-10. Transporterad till Närkes regemente 1831-08-13. Löjtnant vid Närkes regemente 1833-04-27. Kapten 1846-12-03. Avsked ur krigstjänsten 1854-04-18 ledamot av Örebro läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1855–1863, hedersledamot 1884. Inträdde i Örebro läns enskilda banks styrelse 1867. Vice ordförande i Mälareprovinsernas hypotéksförening. Ordförande i ovannämnda enskilda banks styrelse. RNO 1879-12-01. KVO1kl. 1887-12-01 död 1893-02-19 på Norrtorp i Sköllersta socken, Örebro län. Ägde Norrtorp samt Nynäs i Ekeby socken och arrenderade Sundbyholms kungsgård i Sundby socken, Södermanlands län. Gift 1835-01-01 Sörby med sin kusin friherrinnan Hedvig Lovisa Augusta Djurklou, född 1815-01-01 på Norrbyås socken, död 1889-02-21 på Norrtorp, dotter av kaptenen, friherre Gabriel Djurklou, och friherrinnan Christina Maria Silfverschiöld.

 • Barn:
 • Adolf Gabriel, född 1835. Kammarjunkare. Död 1906. Se Tab. 23.
 • Ulrika Christina Juliana (Julia), född 1838-12-25, död 1911-01-31 i Örebro. Arrenderade Sundbyholms kungsgård. Gift 1859-05-20 i Örebro med kaptenen Göran Mårten Hammarhjelm, född 1824, död 1875. Ägde Norra Håkanbol i Nysunds socken, Värmlands län.
 • Nils August, född 1840-08-02, död ogift 1880-05-15 på Nynäs. Ägde Bärsta i Norrbyås socken, Örebro län.
 • Ebba Augusta, född 1845-07-27 död 1846-04-28 på Nynäs.
 • Gustaf Julius, född 1848-01-13 död 1852-10-05.
 • Carl Salomon, född 1852-05-17, på Nynäs. Kadett vid Karlberg 1871-01-20. Utexaminerad 1873-05-16. Underlöjtnant vid skånska husarregementet 1873-05-23. Löjtnant 1879-09-01. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant kvarstå i regementets reserv 1881-04-30. Avsked 1887. RVO 1888-12-01. Död 1902-07-18 i Örebro. Ärvde Rönneholm, som han försålde till sin yngre broder, samt ägde Sörby och Hidingsta i Norrbyås socken, Örebro län. Gift 1882-09-20 i Össjö kyrka med Hedda Tomasine Charlotte Berch, från vilken han 1891-11-00 blev skild, född 1857-05-20 Össjö s län, död Össjö socken 1924-02-03 ]], dotter av majoren Carl Otto Filip Berch, och friherrinnan Hedvig Elisabet Vilhelmina Stierncrona.
 • Gustaf Johan (Gösta), född 1853. Hovmarskalk. Död 1924. Se Tab. 26.

TAB 23

Adolf Gabriel, (son av Gustaf August, tab 22), född 1835-11-14 i Stora Mellösa socken, Örebro län. Student i Lund 1855. Kansliexamen 1860-05-30. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1860-09-17. Kammarjunkare 1862. RVO 1886-12-01 landstingsman. Ordförande i styrelsen över Örebro läns folkhögskola och lantmannaskola i Kävesta 1892. Död 1906-10-26 i Örebro. Ägde Nynäs, Vrana i Sköllersta socken, Örebro län samt Bärsta i Stora Mellösa socken, Örebro län. Gift 1871-08-17 i Helsingfors med Hedvig Lovisa Gripenberg, född 1848-02-11 i Helsingfors, död 1913-11-11 på Nynäs (Ekeby förs, Örebro län, db), dotter av generalmajoren Achates Ferdinand Gripenberg, och Catharina Lovisa Alexia Orræus.

Barn:

 • August Achates, född 1872-08-07 på Nynäs, liksom syskonen, död 1872-08-11.
 • Hedvig Augusta Catharina, född 1874-01-16. Död 1926-08-27 i Örebro. Gift 1900-08-08 på Nynäs med godsägaren Erling Magnus Ribbing, född 1870.

TAB 24

Gustaf Gillis Salomon, (son av Adolf Gabriel, tab 23), född 1875-08-07 Nynäs. Ordinarie elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1896. Extra elev 1897. Avgången 1898. Inspektor Torsberga 1898. SkytteGM. Äger sedan 1912 Norrtorp med underlydande gårdar Munslätt, Sätterböl, Åkerby, Anstorp och Segas, alla i Sköllersta socken, Örebro län. Död 1936-07-10 i tillberga och begraven i Sköllersta kyrka i Sköllersta förs, Örebro län, db nr 23. Gift 1905-08-03 Godegård med friherrinnan Elsa Henrietta Christina Lagerfelt nr 245, född 1883-03-15 Röby (enligt S:t Olai förs, Norrköping, fb nr 786 är hon född i Vikingstad). Dotter av löjtnanten, friherre Adolf Israel Lagerfelt, och Ebba Fredrika Regina Grill.

Barn:

 • Ebba Hedvig Julie Henriette Gillisdotter, född 1906-05-26 Vrana
 • Anna Regina Hedvig Julie Gillisdotter, född 1909-11-04 Vrana. Gift 1936-05-20 i Sköllersta kyrka i Sköllersta förs, Örebro län med tjänstemannen i Norrköpingortens slakteriförening Stig David Högberg, född 1909-08-29.
 • Claes Adolf Peter-Julius Gillisson, född 1913-12-17 på Norrtorp.

TAB 25

Carl August Achates, (son av Adolf Gabriel, tab 23), född 1878-12-04 på Nynäs. Mogenhetsexamen 1898-06-11. Volontär vid livregementet till fot 1898-06-15. Sergeant vid livregementet till fot 1899-08-03. Elev vid krigsskolan 1899-09-25. Fanjunkare 1900-08-13. Officersexamen 1900-11-26. Underlöjtnant vid livregementet till fot 1900-12-07. Utexaminerad från instruktörskursen vid Gymnastiska centralinstitutet 1905-04-29. Löjtnant vid Livregementets grenadjärer 1905-12-02. Gymnastiklärarexamen vid Gymnastiska centralinstitutet 1906-06-08. Kapten vid regementet 1915-07-23. RSO 1921-06-06. GM. Överförd på övergångsstat 1926-09-04 fr o m 1926-11-01. Avsked 1928-11-02 fr o m 1928-12-05. Befälhavare för Örebro västra landstormsområde 1931. Befälhavare för Folipstads rullföringsområde 1931–1942. Major i armén 1937-12-23. GM. Gift 1907-08-15 i Ekeby socken med Elsa Ingeborg Marta Ståhle född 1885-05-15 Stensjö. Dotter av godsägaren David Mandorff Ståhle och Susanna Bruhn.

Barn:

 • Carl Fredrik Achates, född 1908-01-10 i Örebro, död i Örebro 1908-01-13.
 • Marta Achatesdotter, född 1908-12-25 i Örebro förs.
 • Hedvig Marianne Achatesdolter, född 1912-06-11 i Örebro förs. Redaktionssekreterare för Acta Oto Larygolica.
 • Elsa Ulrika Achatesdolter (Ulla), född 1917-05-31 i Örebro norra förs.
 • Adolf Gustaf Achates (Gösta), född 1923-02-10 i Örebro, Olaus Petri förs

TAB 26

Gustaf Johan (Gösta), (son av Gustaf August, tab 22), född 1853-08-05 på Nynäs. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1875. Ordinarie elev 1875. Avgången 1876. Kammarjunkare 1881-09-06. Kammarherre 1885-06-16. RNO 1897-12-18. Ledamot av Malmöhus läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1898. Landstingsman i Malmöhus län 1906. KVO2kl1910-06-06. Hovmarskalk 1916. KNO2kl 1918-12-18. Se Biografi i Väm är det. Död 1924-10-17 på Torup (Bara förs, Malmöhus län, db). Han ärvde efter farfaderns broder, friherre Gustaf Julius Coyet, Torup samt köpte av brodern Rönneholm 1892, vilken senare egendom han sålde. Gift 1884-09-20 i Hälsingborg med friherrinnan Hilda Eleonora Henriette Dorotee Amelie (Ette) Cederström, född 1859-03-16 i Hälsingborg, RKGM, GMiqml, OffFrd'Acad., PrRKM2 o. 3kl, ÖRKHt1kl, GMsjv, Gmiq m. l., Off Fr d'A, Pr RKM2 o. 3. Kl., ÖRKHt lkl., se biografi i Väm är det. Död 1941-08-28 på Torup (Bara förs, Malmöhus län, db). Begraven i Lunds domkyrka. Eldbegr. I Malmö. Dotter av generallöjtnanten, friherre Claes Arvid Bror Cederström, och grevinnan Amelie Virginie Tomasine Eleonore Ehrensvärd. Ägare sedan 1924 Torup med underlydande.

Barn:

 • Amelie Augusta Henrietta Ebba Tomasine Julie, född 1901-03-16 på Torup.

TAB 27

Fredrik Coijet, adlad Coyet, (son av Julius eller Gillis Coijet den yngre, tab 1), född 1620. Adlad 1649-11-20 jämte brodern Peter Julius (introducerad 1650 under nr 473). Köpman i Ostindien. Holländskt sändebud till Japan 1652. Holländsk ståthållare på Zelandia å ön Formosa. Död i Holland 1689. Gift 1650 i Indien med Helena van der Wijck, 'en generalsdotter, som sedan gifte sig med en livländsk adelsman vid namn von Dahlen'.

Barn:

 • Baltzar Fredrik, född 1651. Guvernör. Död 1728. Se Tab. 28
 • En dotter. Gift med Everhard van Loo, som 1730 bodde i Bergzigt nära Arnhem, Holland.
 • ? Julia. Gift 1680-05-29 i Amersfoort, Holland med borgmästaren i Amersfoort, Holland Willem Teekman.

TAB 28

Baltzar Fredrik, (son av Fredrik, tab 27), född 1651. Konstapel vid amiralitetet 1666. Överlöjtnant 1670-07-28. Kapten 1675-08-11. Torde skeppet Enbom i Stenbocks flotta 1675-10-00 samt Svenska lejonet i Lorentz Creutz' flotta 1676-05-00 och i Henrik Horns flotta 1677-06-00. Tillfångatagen efter sjöslaget 1677-07-01. Avsked 1678. Guvernör i Banda i holländsk tjänst. Guvernör i Amton. Guvernör i Batavia 1706. Död där 1728 [Zf]. Gift med Constantia Pjerrard von Cojman, född 1653.

Barn:

 • Constantia, född 1676. Gift med Conrad Fredrik Hoffman von Aschenheim från Wetterau i Tyskland.
 • Fredrik Julius, född 1684. Var holländsk guvernör på Java 1730, holländsk extra ordinarie råd i Indien 1731 och ordinarie råd 1735. Död barnlös 1736-09-05 i Batavia och utgick med honom denna gren av ätten. Gift 1736-09-01 med Gertrud Margareta Goossens i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1720-05-25 i Batavia med generaldirektören i holländska Indien Michael Westpalm, född 1684-05-28 i Ameland, död 1734-03-24 i Batavia. Gift 3:o med generalguvernören i holländska Indien Johannes Thedens, död 1748-03-19 i Batavia), död 1752, dotter av N. N. Goossens och Sofia Fauconnier.
 • Susanna Helena, född 1690-03-29 i Batavia, död 1724-10-03 i Amboina. Gift med andre guvernören i Amton Peter Gabry, född 1684-03-22 i Amsterdam, död 1729-02-04 i Batavia.
 • Nio barn dessutom, som dogo unga före 1718.

Källor

Coyet, Vilh. Jul., Herrar och friherrar Coyetters ättartal (1756). Jfr rör. följdskrifter Warmholtz, Bibl. Sv.-Goth., Norra 7018.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: