:

Björnstjerna nr 140

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Björnstjerna nr 2017)

Adliga friherrliga och grevliga ätterna Björnstjerna nr 2017 349 och 140

Adlad 1760-02-21, introducerad 1775. Friherrlig 1815-01-28 enligt 37 § R.F., introducerad 1815. Grevlig 1826-05-11 enligt 37 § R.F., introducerad 1828. En gren adlad och adopterad 1799-11-16, introducerad 1800. Utdöd 1898-03-20.


TAB 1

Olof Björn (översiktstab. 1), officer vid Hälsinge regemente, sårad i slaget vid Lützen 1632.

Barn:

 • Måns Olofsson Björn. Borgare och tullnär i Uppsala. Gift med Margareta Mikaelsdotter.

Barn:

 • Olof Beronius, född 1657-04-05 i Uppsala. Student i Uppsala 1680. Filosofie magister 1691. Prästvigd och skolmästare i Klara församling i Stockholm 1691. Regementspastor vid Hälsinge regemente 1694. Kyrkoherde i Hudiksvall 1702-05-10. Prost över Hälsinglands norra kontrakt 1716. Död 1716-11-17. Såsom regementspastor var han närvarande i slaget vid Narva. Gift 1:o 1692-01-28 med Catharina Celsia, född 1666-07-24 i Uppsala, död 1708-11-19, dotter av professorn i Uppsala Magnus Celsius och Sara Frigelia, samt syster till domprosten doktor Olof Celsius, vars barn blevo adlade von Celse. Gift 2:o 1714 med Sara Ekeberg.

Barn:

 • 1. Magnus Beronius, född 1692-10-18, i Uppsala. Student i Uppsala (Um.) 1707-09-14. Filosofie magister 1716-06-12. Lektor i Gävle 1723-05-30. Teol. adjunkt i Uppsala 1727-09-18. Prästvigd och kyrkoherde i Börje pastorat av ärkestiftet 1728. Poeseos professor vid Uppsala universitet 1732-03-03. Teol. professor Uppsala universitet 1737-03-01. Kontraktsprost över Lagunda kontrakt 1740-10-10. Biskop i Kalmar stift 1745-02-20. Teol. doktor 1751-11-26 (promoverad 1752-06-15). Ärkebiskop i Uppsala 1764-06-26. Död 1775-05-18 i Uppsala och begraven i domkyrkan, Uppsala 1775-07-13. Såsom ärkebiskop vigde han Gustaf III och Sofia Magdalena 1766-11-04, jordfäste konung Adolf Fredrik 1771 och förrättade kröningen 1771. Hans fru och barn blevo 1760-02-21 adlade (sönerna 1775 introducerade under nr 2017) [Bbl]. Gift 1:o 1726-09-29 med Catharina Elisabet Walleria. Född 1710-06-10, död 1745-04-07, dotter av professorn i Uppsala, Johan Wallerius och Catharina Insulander. Gift 2:o 1756-07-25 med Johanna Catharina Burman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med bibliotekarien och censor librorum Gustaf Benzelius, adlad Benzelstierna nr 1628, född 1687, död 1746), född 1710-04-25, död 1778-04-20 i Uppsala och begraven 1778-04-28 i domkyrkan i Uppsala, dotter av landskamreraren i Uppsala län Elof Burman.

Barn:

 • 1. Catharina Margareta Beronia, adlad Björnstjerna, född 1727-07-10, död 1764-10-05. Gift 1749-07-26 med teol. professorn vid Uppsala universitet, kontraktsprosten och kyrkoherden i Vaksala pastorat av ärkestiftet, teol. doktorn Johan Joakimsson Amnell, född 1718-05-29 i Alsike socken, Uppsala län, död 1789-04-13 i Uppsala [Hm].
 • 1. Johan Beronius, adlad Björnstjerna, född 1729-11-06. Student i Uppsala (Um.) 1736-12-30. Volontär vid fortifikationen 1753-04-06–1761. Observatorieamanuens och informator för de kungliga pagerna 1758. Bibliotekarie hos kronprins Gustaf, sedermera Gustaf III 1762-03-26. Avsked 1789-11-13 med lagmans titel. Ledamot av musikaliska akademien 1783 och av vitterhetsakademien 1793 samt av kunglig patriotiska sällskapet. Död ogift 1797-04-14 i Stockholm och slöt själv sin ättegren. [Bbl].
 • 1. Elisabet Maria, född 1730-11-11, död 1735-12-27.
 • 1. Sara Sofia Beronia, adlad Björnstjerna, född 1735-03-23, död 1769-07-24 i Ljungby socken, Kalmar län. Gift 1762-01-03 med prosten och kyrkoherden i Ljungby pastorat av Kalmar stift, filsofie doktor Anders Bäckerström i hans 1:a gifte (gift 2:o 1770-11-30 med Emerentia Brita Maria Hoppenstedt, född 1745-01-23, död 1817-03-11 Kölby, död 1786-01-10 i Ljungby [Hm].
 • 1. Elisabet Christina Beronia, adlad Björnstjerna född 1736-09-17, död 1814-11-11. Gift 1757-12-28 med arkiatern doktor Johan Gustaf Wahlbom, född 1724, död 1808, stamfader för den adopterade grenen av ätten. Se Tab. 11.
 • 1. Magnus Olof Beronius, adlad Björnstjerna, född 1738. död 1785. Se Tab. 2.
 • 1. Catharina Elisabet, född 1741-09-21, död 1744.

TAB 2

Magnus Olof Beronius, adlad Björnsjerna (översiktstab. 2, son av doktor Magnus Beronius, Tab. 1), född 1738-06-11. Student i Uppsala (Um.) 1746-05-17. Filosofie magister i Uppsala 1758. Docent 1760-02-21. Extra ordinarie kanslist i antikvitetsarkivet 1765 och i utrikesexpeditionen 1766-08-15. Kanslist vid den ambassad, som avsändes till Danmark 1766-08-27 för att överföra kronprinsessan, sedermera drottning Sofia Magdalena till Sverige. Kopist i kungliga kansliet 1767-04-01. Kommissionssekreterare vid polska hovet 1767 och vid det kursachsiska 1770. Hovjunkare 1770-06-07. Envoyé vid tyska riksförsamlingen i Regensburg 1779. Död där 1785-04-18. Gift 1779 i Dresden med friherrinnan Wilhelmina Louisa von Hagen, född 1751, död 1817-06-15 i Regensburg, dotter av kursachsiska geheimerådet friherre Ernst Fredrik von Hagen och Fredrika Amalia von Ludwiger.

Barn:

 • Magnus Fredrik Ferdinand, friherre och greve Björnstjerna, född 1779, död 1847. Se Tab. 3.
 • Wilhelmina Augusta Teresia Johanna Fransisca, född 1781-06-17 i Regensburg. Stiftsjungfru. Hovfröken hos prinsessan av Thurn und Taxis. Sedermera föreståndarinna för hospitalet i Bonn. Död 1861-06-22 i Bonn.
 • Gustaf, född 1783 i Regensburg. Porte-épéefänrik vid drottningens av Preussen regemente i Brieg 1798. Major vid 9. Westfaliska lantvärnsregementet 1817. Sist överste och chef för 13. preussiska infanteriregementet i Münster 1836. RSO. RRS:tAO3kl. RPrRÖO4kl. PrJärnk2kl. och Prtjänstek. Död 1840-09-17 i Münster. Han deltog i preussarnas krig emot Napoleon och blev ofta och illa sårad.
 • Adolf Filip Henrik August, född 1785-10-15 i Regensburg. Kadett vid adliga kadettskolan i Dresden 1798. Fänrik 1805-10-23. Löjtnant 1809-03-01. Kapten i Österrikisk tjänst 1815-07-01. Avsked. Kapten vid södra skånska infanteriregementet 1817-03-26. RSO 1827-07-04. Major i armén 1831-12-21. Avsked 1837-11-17. Postinspektor i Mariefred 1839-03-22. RÖstKanonk.. Död 1858-06-18 i Mariefred. Han hade blivit blesserad i krig. Gift 1851-10-30, i Mariefred med Fredrika Charlotta Engdahl, född 1816-11-24 i Mariefred, död 1908-05-29 i Stockholm Gustaf Vasa förs., (db). Dotter av Olof Engdahl och Beata Christina Elg.

TAB 3

Magnus Fredrik Ferdinand, friherre och greve Björnstjerna (översiktstab. 3–4, son av Magnus Olof Beronius, adlad Björnstjerna. Tab. 2), född 1779-10-10 i Krumhennersdorf invid Dresden. Fänrik vid livregementsbrigadens värv. infanteri 1793-10-28. Sekundadjutant vid livregementsbrigadens värv. infanteri. (KrAB.) 1796-05-30. Sekundlöjtnant (KrAB.) 1796-10-26. Premiärlöjtnant (KrAB.) 1799-11-15. Kommenderades 1803 med regementet till garnisonstjänst på Sveaborg och i Borgå. Stabskapten vid finska gardet 1805-03-01. LKrVA 1807. Överadjutant vid finska arméns generalstab 1808 (Bbl.). RSO 1808. Major i armén och överadjutant hos konungen 1808-07-29. 3. major vid Västmanlands regemente (KrAB.) 1808-12-19. Överstelöjtnant i armén 1809-09-12. Överadjutant hos konungen och överstelöjtnant vid Kalmar regemente (KrAB.) 1810-08-07. Chef för fältmarskalken von Essens generalstab 1811-03-19. Överste 1812-01-14. RPrOPlemér 1813. Generaladjutant och chef för fältmarskalken von Stedingks generalstab 1813-09-00. Generalmajor 1814-01-19. RSOmstk2kl 1814-07-26. Tjänstg. generaladjutant och chef för generalstaben (Bbl.) 1815-01-24–1828-04-10. Friherre 1815-01-28 enligt 37 § R.F. (introducerad 1815 under nr 349). KSO 1815-08-12. RRS:t GO4kl 1815. KmstkSO 1817-04-28, HedLKrVA 1817. Generallöjtnant 1820-02-29. Artilleriinspektör 1821-09-28. Chef för stuteriöverstyrelsen 1821-04-25. Greve 1826-05-11 enligt 37 § R.F. (introducerad 1828-03-29 under nr 140). Minister i London 1828-01-12. LVA 1835-03-11. RoKavKMO 1838-01-28. Dubbad 1838-05-11. En av rikets herrar 1841-06-30. General 1843-02-06. HedLÖS 1843. Avsked från ministerposten 1846-12-29. Död 1847-10-06 i Stockholm. [Bbl]. 'Han var en utmärkt officer och tapper krigare, och närvarande i finska, tyska och norska fälttågen 1808–1814, därunder han, bland annat, i affären vid Dessau fick en svår kontusion samt tvenne hästar dödsskjutna och en blesserad under sig, brukades ofta såsom underhandlare och blev i anledning av konventionen i Moss baroniserad.' Gift 1815-10-10 Elghammar med friherrinnan Elisabet Charlotta von Stedingk, född 1797-10-10 i S:t Petersburg, död 1866-03-20 i Stockholm, dotter av fältmarskalken och en av rikets herrar Curt Bogislaus Ludvig Christoffer von Stedingk, naturaliserad, friherre och greve von Stedingk nr 117, och Ulrika Fredrika Ekström.

Barn:

 • Carl Magnus Ludvig, greve vid faderns död, född 1817. Överhovstallmästare. Död 1888. Se Tab. 4.
 • Oskar Magnus Fredrik, född 1819-03-06 i Stockholm. Student i Uppsala (Bbl.) 1836-06-14. Fanjunkare vid livregementets dragonkår 1836-06-27. Officersexamen 1837-12-19. Underlöjtnant vid nämnda kår 1838-01-19. Ordonnansofficer hos kronprinsen (Oskar I) 1840-10-23. Attaché vid beskickningen i London 1841-02-00. Tillförordnad legationssekreterare i London 1841-04-06. Löjtnant vid livregementets dragonkår 1845-07-31. Kammarherre hos änkedrottningen 1846-06-24. Stabsadjutant hos kavalleriinspektören 1851-05-00. LKrVA 1851. Riddarhusdirektör 1853. Adjutant hos konungen 1854-11-06. Ryttmästare i armén 1855-06-20. Anställd såsom adjutant hos franske marskalken Canrobert under dennes vistelse i Stockholm 1855-11-00. RFrHL 1855-12-24. Ryttmästare vid kåren 1858-02-02. major i armén 1858-09-07. Militärattaché vid ryska hovet 1858-09-07. RRS:tSt02kl 1859-08-27. KLEkkrO 1860-06-03. Tjänstfri vid hovet 1860. Avgick i särskild beskickning till Paris 1861-01-13. OffFrHL 1861-03-27. RNS:tOO 1861-08-10. Tillförordnad chargé d'atfaires i Konstantinopel 1861-11-01. RSO 1862-01-28. Chargé d'affaires i Konstantinopel 1862-04-29. Överstelöjtnant i armén 1862-06-03. Avsked från livregementets dragonkår 1862-06-13. Ministerresident i Konstantinopel 1863-02-27. Minister ad interim vid danska hovet 1864-02-27. Överste i armén 1865-09-13. StkDDO 1865-08-03. Envoyé vid ryska hovet 1865-10-31. TMO1kl 1865-10-31. Generalmajors n. h. o. v. 1865-11-21. KNO 1866-07-03. RRS:tAO1kl 1868-08-24. KmstkNO 1871-05-27. Generalmajor i armén 1871-08-25. Statsminister för utrikes ärendena (excellens) 1872-12-17. RRHvÖO 1873-01-13. StkItS:tMLO 1873-05-12. StkNS:tOO 1873-07-21. StkPrRÖO 1873-08-15. StkPdaCO 1873-11-20. LLA 1873-12-17. LSkS 1873. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1874-04-07. StkÖLeopO 1874-05-10. RoKav KMO 1874-12-01. StkMonS:tCO 1876-02-15. Minister för utrikes ärendena med bibehållande under sin tjänstetid av statsministers namn 1876-03-20. HedLHA 1876-05-00. StkFrHL 1877-10-31. HedLLA 1878-02-22. President vid internationella penitentiärkongressen i Stockholm 1878-04-05. StkRumSO 1879-06-05. Avsked från ministerämbetet 1880-04-19. Envoyé i disponlbilitet 1880-04-30. Ordförande i styrelsen för Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 1881. Ordförande i riddarhusdirektionen 1881-04-08. Ordförande i serafimerlasarettets i Stockholm direktion 1884. Avsked ur diplomatisk tjänst 1884-07-10. Ordförande i styrelsen för konungens hospital 1885-03-05. Vice kansler vid KMO 1887-11-21. Ordförande i direktionen för veterinärinstitutet i Stockholm 1888. Avsked från vice kanslersämbetet 1889-05-06. Kansler vid KMO 1895-04-17. Avsked från kanslersämbetet vid nämnda orden 1905-04-28. Död ogift 1905-09-02 i Stockholm [Bbl].
 • Magnus Ivar, född 1821-02-28 och död 1822-03-03 i Stockholm.
 • Magnus Vilhelm Ferdinand, född 1823-05-03 och död 1824-01-24 i Stockholm.
 • Roger Magnus Eugen Curt, född 1827. Generalmajor död 1910. Se Tab. 8.
 • Teresia Ulrika Elisabet Vilhelmina, född 1829-05-27 i Stockholm, död i Stockholm 1881-04-18. Gift 1850-05-17 i Stockholm med sin kusin statsrådet och överståthållaren friherre Curt Gustaf af Ugglas, född 1820, död 1895.
 • Fransiska Maria Henrietta, född 1834-03-06, död 1839-01-26.

TAB 4

Carl-Magnus Ludvig (översiktstab. 5, son av Magnus Fredrik Ferdinand, friherre och greve Björnstjerna, Tab. 3), greve vid faderns död 1847, född 1817-11-20 i Stockholm. Fanjunkare utan lön vid kronprinsens husarregemente 1827-12-24. Avsked 1835-01-17 student i Uppsala (Bbl.) 1835-02-27. Fanjunkare utan lön vid livgardet till häst 1835-03-14. Militärdistriktsexamen 1836-03-25. Underlöjtnant vid nämnda garde 1836-08-10. Kansliexamen i Uppsala (Bbl.) 1838-06-07. Ordonnansofficer hos konungen 1839-07-04. 2. Löjtnant 1842-02-09. 1. Löjtnant 1842-08-09. Adjutant hos generallöjtnant Stjerncrona under dennes beskickning till England för att tillkännagiva Carl XIV Johans död 1844. Regementsadjutant 1847. Ryttmästare 1849-01-16. Adjutant hos konungen 1849-04-18. Särskilt uppdrag till Haag i anledning av kronprinsen Carls förlovning 1850. RNedLO 1850-01-00. Ledamot av artillerikommittén för utarbetandet av instruktion för handgevärs besiktning 1850. Kabinettskammarherre 1853-08-11. Avgick 1856-02-12 i särskild beskickning till London för att åt prins Albert överlämna insignierna av Serafimerorden. Ordförande i statsrevisionen 1857 och 1867. Major i armén 1857-10-06. Tjänstfri vid hovet 1857. Överste och chef för husarregementet Carl XV 1858-09-28. LKrVA 1858. RSO 1859-01-28. Tillförordnad kommendant i Malmö 1860. Överbefälhavare för den av honom bildade Malmö frivilliga skarpskyttekår 1862. Avgick i militärisk beskickning till lägren i Norra Italien 1862. StOff ItS:tMLO 1862-09-00. Sekundchef för livgardet till häst 1864-03-08. Generalmajor 1864-05-03. Ordförande i direktionen för garnisonssjukhusen i Stockholm 1864–1872. TunNIOlkl 1865. KSO 1866-07-03. RRS:tStO1kl 1866. Ledamot av kyrkomötet 1868. LLA 1869. KDDO 1869. Stadsfullmäktig i Stockholm 1870. Inspektör för kavalleriet 1872-04-26. Avgick i beskickning till Ryssland för att tillkännagiva konung Carl XV:s död och konung Oskar II:s tronbestigning 1872. Ordförande i direktionen för allmänna veterinärinstitutet i Stockholm 1872. Ledamot av drätselnämnden 1872–1873. KmstkSO 1873-05-14, ledamot av kommittén för granskning av generalstabens uppgjorda förslag till ny härordning 1873. RRS:t AO1kl 1873. Vice ordförande i drätselnämnden 1873. Ledamot av riksdagens 2. kammare 1873–1884. Ordförande i kommittén för veterinär väsendets ordnande 1874. Hederspresident i tyska församlingens i Stockholm kyrkoråd 1875. Generallöjtnant 1876-06-30. Ordförande i svensk-norska kavallerikommittén för utarbetande av nytt exercisreglemente 1877–1878. Vice ordförande i Stockholms läns hushållningssällskap 1878. StkNS:tOO 1879-01-21. Avgick i utomordentlig beskickning till S:t Petersburg 1881-03-15 med anledning av kejsar Alexander II:s död och kejsar Alexander III:s tronbestigning. Ordförande i nya elementarskolans i Stockholm direktion 1882. LSkS 1882. HedLLA 1884-05-02. Avsked från kavalleriinspektionen med tillstånd att såsom generallöjtnant kvarstå i generalitetets reserv 1885-12-30. Överhovstallmästare 1886-01-21. RoKavKMO 1887-12-01. Biogr. i Sbl. Död 1888-06-19 på Almarestäket [Bbl]. Ägde Almarestäket i Näs socken, Löfstaholm i S:t Olofs socken, samt Brunnby i Hammarby socken (alla i Uppsala län). Gift 1841-03-11 i Stockholm med sin kusin friherrinnan Ulrika Sofia Charlotta af Ugglas, född 1818-11-23 i Stockholm, död i Stockholm 1873-03-10, dotter av statsrådet, en av rikets herrar, greve Per Gustaf af Ugglas nr 105, och friherrinnan Solia Teresia von Stedingk nr 316.

Barn:

 • Elisabet Charlotta Teresia, född 1842-05-11, död 1849-10-10 i Stockholm.
 • Carl Magnus Gustaf, greve vid faderns död 1888. Född 1844-09-13 i Stockholm. Student i Lund 1863-05-23. Kansliexamen i Lund 1864-05-28. Extra ordinarie kanslist i finansdepartementet 1864-06-20. Och i kommerskollegium 1864-09-21. Tjänstg. kammarjunkare 1864-10-10. Attaché i S:t Petersburg 1866-07-06. Attaché i Köpenhamn 1869-12-20. RRS:tSt03kl 1870. 2. Sekreterare i kabinettet 1870-05-20. Kammarherre och tillförordnad vice ceremonimästare 1870-11-10. Härold vid KMO 1872-05-27–1879-11-24. Uppvaktande hos prins Hassan av Egypten under dennes besök i Stockholm 1872-10-00. Anställd hos turkiske ambassadören Rustan Bey under dennes ambassad till Stockholm 1873-01-00. TM04kl 1873-04-10. RRS:tStO2kl 1873-05-26. RPdaCO 1873-07-25. Legationssekreterare i Washington 1875-12-03, men tillträdde ej denna befattning. Tillförordnad legationssekreterare i Berlin 1875-12-11. Särskilt uppdrag till Bern 1876-01-15. Tillförordnad chef för kameralavdelningen i utrikesdepartementet 1876-06-03. Tillförordnad legationssekreterare i Wien 1876-11-24. Expeditionsekreterare och chef för handels- och konsulatavdelningen i nämnda departement 1877-11-16. Kansliråd 1878-11-08. Arkivarie vid KMO och RNO 1879-11-24. Tillförordnad chargé d'affaires i Madrid 1880-06-30–26/10. KSpCIII:sO1kl 1880-11-29. TMO2kl 1882-08-15. Avsked från ceremonimästarebeställningen 1882-10-10. RNS:tOO 1883-05-15. Tillförordnad generalkonsul i London 1884-10-31–1886-01-11. KPdaCO. Tillförordnad generalkonsul i Helsingfors 1886-01-29. Ordinarie generalkonsul i Helsingfors 1886-11-19. Avsked från arkivariebetattningen vid KMO 1886-11-22. KVO1kl 1888-12-01. Ledamot av svensk-ryska kommissionen för dispositionen av Torneå älvs regala laxfiske 1890-11-14. Särskilt uppdrag till svensk-ryska gränsen 1891-06-12. OII:sJmt 1897-09-18. RRS:tSt02kl med kraschan 1898. Avsked 1903-12-07. Död 1906-05-15 i Stockholm. Ägde jämte sin yngsta syster Löfstaholm. Gift 1899-07-17 i Helsingfors med Aina Maria Korsman, född 1858-08-31 på Karuna gård i -Sagu socken, Åbo län. Dotter av kaptenen vid indelta finska militären Carl Johan Korsman och Isabella Charlotta Ramsell.
 • Gustaf Magnus Oskar Boyer, greve vid äldre broderns död, född 1847. Överste. Död 1942. Se Tab. 5.
 • Charlotta Elisabet Maria Vilhelmina (Lotten), född 1851-02-19 i Stockholm, Död ogift 1881-06-23, på Ulfhäll vid Strängnäs.
 • Marie Therese Elisabet Ulla, född 1859-02-18 i Stockholm. Äger del i Löfstaholm. 1939-02-03 G M 8 mf. Död 1943-11-12 på Stäketsholm.

TAB 5

Gustaf Magnus Oskar Roger (översiktstab. 5, son av Carl Magnus Ludvig, Tab. 4), greve vid äldre broderns död 1906. Född 1847-07-06 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1863-12-16. Fanjunkare vid kronprinsens husarregemente 1863-12-07. Student i Lund 1863-12-27. Officersexamen 1865-02-21. Underlöjtnant vid livgardet till häst 1865-08-15. Löjtnant 1869-09-22. RRS:tStO3kl 1869-08-09. RDDO 1871-05-16. Ryttmästare 1883-11-23. RSO 1885-12-01. LKrVA 1887-11-25. Major 1889-03-15. Överstelöjtnant och 1. major vid Smålands husarregemente 1891-07-06. Överstelöjtnant och chef för Norrlands dragonregemente 1893-08-11. Överste i Norrlands dragonregemente 1895-05-10. Överste och chef för skånska dragonregementet 1895-07-29. KSO2kl 1898-12-01. KSO1kl 1902-12-01. Avsked 1907-07-12. Äger Almarestäket sedan 1888. Död 1942-08-13 på Almare-Stäkets gård i Stockholm Näs förs., Upps. (db nr 9) Eldb. i Stockholm norra. Gift 1884-09-10 i Stockholm med Ellen Matilda Jonzon, född 1858-03-26 Skeppsholmen, Upps., db nr 3) dotter av majoren vid flottans mekaniska kär Bror Johan Jonzon och Emma Sofia Dandanell.

Barn:

 • Carl Johan Magnus, född 1886. Ryttmästare. Se Tab. 6.
 • Oskar Gustaf Magnus, född 1888. Ryttmästare. Se Tab. 7.
 • Elsa Emma Charlotta, född 1895-04-11, död 1901-08-02 i Stockholm.

TAB 6

Carl Johan Magnus (översiktstab. 5A, son av Gustaf Magnus Oskar Roger, Tab. 5), född 1886-04-07 i Stockholm. Greve vid faderns död 1942. Livg t häst f. Mogenhetsexamen i Ystad 1904-06-10. Volontär vid livregementets dragoner 1904-06-17. Sergeant 1905. Elev vid krigsskolan 1905-10-05. Fanjunkare 1906. Utexaminerad 1906-11-30. Underlöjtnant vid livregementets dragoner 1906-12-14. Genomgick ridskolan å Strömsholm 1908. Löjtnant 1909-05-07. GV:sO1M 1912. Genomgick krigshögskolan 1915–1917. Aspirant vid generalstaben 1918–1921. Stabsadjutant och kapten i generalstaben 1921-06-03 och vid generalstaben 1921-06-22. Adjutant hos chefen för generalstaben 1921-07-01. Ryttmästare i livregementets dragoner 1921-06-29. RItKrO. Ryttmästare vid regementet 1924-10-24 f.o.m. 1924-11-01. RSO 1927-06-06. Stabsadjutant och major i Generalstaben 1927-06-27 f.o.m. 1928-01-01. Överadjutant och major i gemneralstaben 1930-06-06. RBLeopOm.sv. Militäarattaché och överstelöjtnant å Generalstabens stat 1933-05-28 f.o.m. 1933-05-28 samt samma dag till överadjutant och överstelöjtnant i Generalstaben. RVO 1933-06-16. Överste och chef för Norrlands dragonregemente 1935-02-01 f.o.m. 1935-07-19. KSO2kl 1938-11-15. KSO 1kl 1941-11-15. EÖK3kl. KFinlVRO2kl. KLettSO. OffFrHL. OffLitGedO. RDDO. RIrKrO. RNS:tOO1kl. FinlSkFK. Sthmm. Överste på reservstat vid I arméfördelningen 1940-10-01. Överste å arméns reservstad 1942-10-01. Avsked från arméns reservstat 1946-10-01. Gift 1915-03-24 i Jakobs kyrka (Skeppsholms förs., vb), Stockholm med Sonja Emelie Wallenberg, född 1891-06-02 i Stockholm, i hennes 1:a gifte från vilken han blev skild. Dotter av vice häradshövdingen Marcus Laurentius Wallenberg och Gertrud Amalia Hagdahl.

Barn:

 • 1. Ulla Anna Charlotta, född 1916-03-23 i Stockholm, Oscars förs., (fb). Tjänsteman.
 • 1. Elisabet Helena Amalia Charlotta född 1917-09-29 i Stockholm.
 • 1. Sonja Monica (EÄ Monika) Charlotta, född 1920-05-04 i Stockholm Oscars förs., (fb).
 • 1. Sonja Ingeborg Charlotta, född 1930-08-16 i Stockholm, S:t Görans förs.

TAB 7

Oskar Gustaf Magnus (översiktstab. 5B, son av Gustaf Magnus Oskar Roger, Tab. 5), född 1888-11-26 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Ystad 1906-05-21. Volontär vid livgardet till häst 1906-05-31. Elev vid krigsskolan 1907–1908. Officersexamen 1908-12-19. Underlöjtnant i livgardet 1908-12-31. RRS:tStO3kl 1909. Genomgick ridskolan å Strömsholm 1909-10-15–1910-08-11. Underlöjtnant på stat 1911-02-10. Genomgick gymnastiska centralinstitutet 1912–1913. 2. löjtnant 1913-12-08. 1. löjtnant 1916-11-24. Tjänstgjorde som flygspanare 1915–1916. Genomgick krigshögskolan 1916–1918. Regementsadjutant 1919–1921. Lärare och adjutant vid ridskolan 1921-09-01–1924-08-31. Ryttmästare i regementet 1923-12-07. Ryttmästare vid regementet 1926-10-26. Överförd till övergångsstat 1927-06-09 f.o.m. 1928-01-01. RSO 1929-06-06. RBLeopOm.sv. RRS:tStO3kl. RVO 1932-06-06. Avsked 1939-03-10 f.o.m. 1939-04-01. Äger Forsnäs i Forsa förs., Södermanlands län. Se biografica, död 1976-06-14 i Fornäs, Flen. Gift 1912-05-02 i Oskarskyrkan i Stockholm Forssförs., Södermanlands län, vb) med Ingeborg Tamm, född 1891-04-20 i Stockholm, död 1970-12-14. Konstnärinna, utställning 1950. Dotter av hovstallmästaren Gustaf Tamm (friherrliga ätten Tamm) och friherrinnan Anna Augusta Adelswärd nr 249.

Barn:

 • Björn Gustaf Magnus, född 1918-11-12 i Stockholm.
 • Ulf Gustaf Magnus, född 1922-05-12 i Stockholm.


TAB 8

Roger Magnus Eugen Curt (översiktstab. 3, son av Magnus Fredrik Ferdinand, friherre och greve Björnstjerna, Tab. 3), född 1827-02-10 i Stockholm. Furir 1845-01-31. Mogenhetsexamen 1845-06-13. Officersexamen 1846-02-28. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1846-03-15. Löjtnant 1849-10-09. Kapten 1857-02-06. Major 1864-10-18. RNS:tOO 1864-11-05. RSO 1866-07-03. Överstelöjtnant 1868-06-04. KDD02gr 1869-07-22. RRS:tAO2kl 1872. Stadsfullmäktig i Stockholm 1872–1888. Överste och sekundchef vid ovannämnda garde 1873-01-14. Anställd hos tyske kronprinsen, sedermera kejsar Fredrik I, under dennes vistelse i Stockholm 1873. RPrRÖO2kl 1873. KBadZLO1kl 1881-09-20. KSOlkl 1882-11-25. KDDO1gr 1886-02-06. Generalmajor i armén 1886-09-04. Generalbefälhavare i Västra militärdistriktet (från 1889-01-01 VI. militärdistriktet, nu VI. arméfördelningen) 1888-01-06. KmstkSO 1893-12-01. Avsked med tillstånd att såsom generalmajor kvarstå i generalitetets reserv 1894-04-06. StkDDO 1897-10-02. Avsked 1910-04-08. Död 1910-08-31 i Stockholm, Engelbrekts förs., (db). Ägde först husen nr 21 Drottninggatan samt 15 & 17 Lilla Vattugatan och sedermera nr 21 Floragatan i Stockholm. Gift 1:o 1862-07-26 i Alsike kyrka, Stockholms län med friherrinnan Charlotta Maria Cederström, född 1835-09-23 i Stockholm, död i Stockholm 1864-02-15, dotter av premiärlöjtnanten friherre Carl Emanuel Cederström, och hans 1:a fru Emma Maria Augusta Arfwedsson. Gift 2:o 1872-07-18 i Stockholm med Märta Martina Charlotta Ankarcrona, född 1852-02-03 Bällsta, död 1939-05-14 i Stockholm (Hedvig Eleonora förs., db nr 108), dotter av underlöjtnanten Sten Vilhelm Teodor Ankarcrona nr 1965, och hans 1:a fru Sofia Vilhelmina Amalia Lamberg.

Barn:

 • 1. Carl Magnus Roger, född 1863-05-21 och död 1866-10-06 i Stockholm.
 • 2. Martina Elisabet Sofia Albina, född 1874-03-01 i Stockholm. Död 1955-06-23 (Engelbrekts förs., Sthlm, db). Gift 1897-07-18 i Jacobs förs., Stockholm med borgarrådet i Stockholm, generalmajoren och förutvarnade statsrådet, för detta generallöjtnant, KSO2kl, RNO, RVO m. m., med Gustaf Richard Joachim Åkerman, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1957-12-18 i Sthlm med Annie Elvira [Adelsköld], född Adler 1889-04-08 i Sthlm, Adolf Fredriks förs.) född 1868-10-31 i Falun. Död 1958-03-23 (Engelbrekts förs., Stockholms län, db). Äger Mariehill på Djurgården i Stockholm.
 • 2. Lizinka Teresia Charlotta Julia, född 1875-05-28 i Stockholm, död ogift 1901-07-19 å Almarestäket.
 • 2. Oskar Roger Magnus Teodor, född 1880. Mariningenjör. Se Tab. 9.
 • 2. En dotter, född 1881-09-08 och död 1881-09-08 på Lennartsnäs i Näs socken, Uppsala län.
 • 2. Magnus Roger, född 1882-10-22 och död 1882-11-03 i Stockholm.
 • 2. Roger Carl Gustaf Magnus, född 1884. Kapten. Död 1938. Se Tab. 10.
 • 2. En son, född 1886-02-05 och död 1886-02-05 i Stockholm.

TAB 9

Oskar Roger Magnus Teodor (översiktstab. 7, son av Roger Magnus Eugen Curt, Tab. 8), född 1880-05-04 i Stockholm, Svea livgards förs. Mogenhetsexamen 1898-05-17 och examen vid tekniska högskolans fackskola för maskinbyggnadskonst m m 1903. Civilingenjör (underavdelningen för skeppsbyggnadskonst) 1906-06-00. Extra mariningenjör 1906-09-28. Mariningenjör av 2. gr. vid mariningenjörkåren 1908-10-02. Mariningenjör av 1. gr. 1910-10-14. RIS:tMLO 1913. Kontrollant vid byggandet av jagarne Wrangel och Wachtmeister 1915–1919. RVO 1919-06-06. Marindirektör av 2:a graden i Marinen 1927-10-07 f.o.m. 1927-10-10. marindirektör av 2:a graden i Mariningenjörskårens reserv 1927-10-10. Avsked från Mariningenjörkåren 1940-10-01. Gift 1904-09-30 i Oskarskyrkan i Stockholm med Agnes Hök, född 1883-09-19 Forsnäs, Dotter av godsägaren Adolf Fredrik Hök och Sophia Augusta Wallis.

Barn:

 • Agnes Charlotta Augusta Martina, född 1905-07-11 Forsnäs, Södermanlands län. Gift 1934-09-12 i Danderyds förs., Stockholms län (vb nr 28) med Filosofie kandidat professor Cyril Brosset, född 1908-09-20 i Lübeck, Tyskland
 • Margareta Charlotta Elisabet Sofia, född 1907-03-14 i Stockholm, Maria förs. Gift 1933-06-03 i Djursholm, Danderyds förs., Stockholms län, med Jur. stud. Olof Emil Wilhelm Ekström, född 1907-02-10.
 • Curt Roger Adolf Magnus, född 1909-06-15 på Forsnäs i Forsa förs., Södermanlands län.
 • Roger Oscar Magnus Fredrik, född 1912-08-15 på Forsnäs i Forsa förs., Södermanlands län.
 • Magnus Roger Albrecht (EÄ Albrekt) Teodor, född 1917-01-23 i Göteborg. Gift 1939-11-18 i Stockholm med Anna-Greta Peters, född 1920-01-22.


TAB 10

Roger Carl Gustaf Magnus (översiktstab. 7, son av Roger Magnus Eugen Curt, Tab. 8), född 1884-04-23 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1903-05-13. Volontär vid Svea livgarde 1903. Sergeant vid Svea livgarde 1904. Kadett vid Karlberg 1904. Utexamen 1905-11-29. Underlöjtnant vid vid Svea livgarde 1905-12-15. Löjtnant vid Svea livgarde 1908-10-30. Kapten 1918-10-18. RFrSvSO. Död 1938-10-14 i Stockholm (Oscars förs., db 284). Gift 1908-10-14 i Nacka förs., (vb), Stockholm med Sigrid Kleen, född 1889-03-17, död 1951-05-07 (Oscars förs., Stockholms län, db). Dotter av med. hedersdoktorn Emil Andreas Gabriel Kleen (se adliga ätten af Kleen) och Grete Ingeborg Johanna Andréa Gram.

Barn:

 • Roger Olof Magnus, född 1909-10-10 i Stockholm, K. Livgarde förs., (fb). Död i Stockholm 1910-03-09, K. Livgarde förs., (db).
 • Brita Margareta Rogersdotter, född 1913-08-19 i Stockholm, K. Livgarde förs., (fb). Gift 1936-09-10 i Danderyds kyrka (Sthlm, Oscars förs., vb) Stockholm, med dir. jur., direktör Max Dinkelspiel, född 1898-07-12.
 • Märta Martina Rogersdotter, född 1916-01-07 i Kungl Livgarde förs, Stockholm (fb).

TAB 11

Den adopterade eller Wahlbomska ättegrenen.

 • Johan Wahlbom. (Översiktstab. 8). Brukspatron på Gryts bruk i Boo socken, Örebro län. Ägde sedan gärden Apelrum vid Kalmar. Gift med Anna Margareta Rynning [Öä].

Barn:

 • Johan Gustaf Wahlbom, född 1724-02-09 i Svennevads socken, Örebro län. Student i Uppsala 1744. Med. doktor 1751-03-08. Provinsialläkare i Kalmar län 1753-11-09. Assessor i collegium medicum 1755. LVA 1757-04-30. Avsked från provinsialläkartjänsten med 1. livmedikus' titel 1794-06-05. Kallades arkiater. Död 1807-01-25 i Kalmar. Efter honom äro örterna Wahlboms Indica och Phalæna Tortrix Wahlbomiana uppkallade [SB]. Gift 1757-12-28 i Kalmar med Elisabet Christina Beronia, adlad Björnstjerna. Se här ovan, Tab. 1.

Barn:

 • Magnus Johan Wahlbom, adlad och adopterad Björnstjerna, född 1758-03-26 i Kalmar. Kadett vid artilleriet 1771. Underlöjtnant vid artilleriet 1772-06-17. Löjtnant 1781-12-19. Kapten 1788-01-29. Major 1792-07-18. Överstelöjtnant vid finska artilleribrigaden 1794-06-04. RSO 1794-11-24. Överste och chef för finska artilleriregementet 1795-02-23. Adlad och adopterad 1799-11-16 på sin moders adliga ätt, Björnstjerna (introducerad 1800). Chef för Svea artilleri och artilleridirektör 1800-12-08. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överste i armén 1804-03-03. Generaladjutant hos konungen 1804. Avsked ur armén med generalmajors karaktär 1813-01-12. Död 1837-10-10 i Stockholm. Han bevistade kriget i Finland 1788–1790. Gift 1802-01-08 i Stockholm med Sara Elisabet Nilsson, född 1785-03-14 i Stockholm, död i Stockholm 1865-03-17, dotter av bergsmannen och brukspatronen Nils Nilsson på Grythyttehed och Christina Swartz.

Barn:

 • Johan Magnus, född 1805-01-28 Kristinelund. Student i Uppsala 1818-10-09. Kadett vid Karlberg 1820-09-20. Utexaminerad 1822-09-20. Fänrik vid 2. livgardet 1822-12-10. Löjtnant i regementet 1828-04-30. 2. löjtnant 1831-03-19. 1. löjtnant 1834-02-08. Kapten 1839-07-12. Kammarherre hos drottningen 1843-04-30. Ledamot av kommittén för utarbetandet av förslag till ett provisoriskt militärförsörjningshus i Stockholm 1847. RSO 1848-11-27. 2. major 1851-06-12. Överstelöjtnant och 1. major 1851-11-12. Statsrevisor 1853-09-15–15/11. Överste och chef för 1. livgrenadjärregementet 1854-02-13. Statsråd och chef för lantförsvarsdepartementet samt generalmajor i armén 1858-09-24. Avsked från ovannämnda grenadjärregemente 1858-10-12. KSO 1858-12-01. LKrVA 1858. StkDDO 1860-06-23. Avsked från statsrådsämbetet 1862-03-28. Generalbefälhavare i 4. militärdistriktet 1862-03-28. KmstkSO 1862-03-28. Avgick till Köpenhamn för att å konungens vägnar övervara konung Fredrik VII:s begravningsakt 1863. Ordförande i krigshovrätten 1864-02-13. Ordförande för det församlade krigsbefälet 1865. Ordförande i direktionen över arméns pensionskassa 1865–1878. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1866–1875. Generallöjtnant 1867-07-05. Ledamot av kommittén för granskning av planerna för befästningarna vid Karlskrona, Vaxholm och Karlsborg 1867. RoKavKMO 1869-07-29. Översteombudsman vid KMO 1870-05-18. Avsked från krigshovrätten 1871-07-14 samt från generalbefälet med tillstånd att såsom generallöjtnant i armén kvarstå 1871-07-14. RCXIII:sO 1871-11-08. Ordförande i kommittén för granskning av generalstabens uppgjorda förslag till ny härordning 1873. General 1874-05-01. Ordförande i kommittén för uppgörande av förslag till övergång från nuvarande till ny härordning 1874. Ordförande vid adelsmötena 1878-02-16 och 1881-02-16. Död 1898-03-20 i Stockholm och slöt denna adopterade ättegren på svärdssidan (Bbl). Gift 1863-06-22 i Stockholm med Magdalena Lovisa Augusta Skogman, född 1822-05-22 i Stockholm, död i Stockholm 1907-11-14, dotter av presidenten Carl David Skogman, adlad (och friherre) Skogman nr 2302, och Ulrika Scharp.
 • Lisette Emilia Augusta, född 1809-01-19 på Kristinelund, död 1900-02-03. Gift 1833-08-20 med landshövdingen friherre Axel Ludvig Rappe, född 1800, död 1875.
 • Engel Fredrika, född 1812-09-14 på Kristinelund, död på Kristinelund 1813-11-10.
 • Jeannette Constance, född 1815-10-31 på Kristinelund, död på Kristinelund 1818-08-07.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: