:

Von Porat nr 1381

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Porat nr 1381

Adlad 1699-04-24, introducerad 1701.

Flera av ättens medlemmar skriver namnet von Porath.

TAB 1

Christoffer Porath Uppges ha inkommit till Sverige från Mecklenburg.

Barn:

 • Didrik Porat, adlad von Porat, född omkr 1645 i Mecklenburg. Följde 1662 med svenska ambassaden till Ryssland. Utbildar sig i fäktkonsten 1664-68(?). Assisterande lärare i fäkning vid hovet 1672-77(?). Ägde fastighet på Själagårdsgatan 5, kv Andromeda, Gamla Stan, Stockholm, 1684-99. Inköpte Kista, Spånga sn, 1699. Adlad 1699-04-24 (introducerad 1701 under nr 1381). Död 1703 och begraven 1703-03-03 i Spånga kyrka, Stockholms län. Han utgav 1693 en bok på svenska, in folio, om fäktkonsten, Palaestra Nobilitatis Svecanae kallad. Uppsatte dessutom åtskilliga nyttiga utkast och förslag uti fäktande till häst och fot. Undervisade även i samma konst konungarna Carl XI och Carl XII. Gift ca 1670 med Anna Kelvitia, † 1704 och begravd 1704-04-03 i Spånga kyrka. Dotter till advokaten vid Svea Hovrätt Elias Kelvitius och Kierstin Pedersdotter.

Barn:

 • Anna Christina von Porath, döpt efter 1670, död 1709 i febr.4. Gift troligen 1705 med kronobefallningsmannen, bokhållaren i arvskollegium Nils Lönholm, † 1706-08-00 och begravd 1706-08-12 i Spånga kyrka
 • Elias von Porath. Döpt 1674-10-22 i Nik, Stockholm. Överstelöjtnant. Död 1720. Se Tab. 2.
 • Helena von Porat döpt 1675-11-14 i Ridd, Stockholm, † 1707 på Ekolsund.4 Gift 1702-09-16 på Kista med hovrättskommissarien och sedermera inspektören på Ekolsund Christoffer Haubert (Hauber). Hans 2:a gifte före maj 1714 med Maria Hackersköld.
 • Maria von Porath, död 1715-12-00 Kista Gift 1704-04-06 Spånga socken med hovfäktmästaren Johan Fredrik Noel de la Grange i hans 2:a gifte, född 1661, död 1729-04-04 och begraven 1729-04-08 i Spånga kyrka
 • Didrik von Porath. Korpral vid livgardet. Fänrik vid pommerska infanteriregementet 1703-06-25. Konfirm.fullm.1 1703-09-09. Löjtnant därstädes 1706-10-22. Stupade ogift 1706-10-19 vid Kalisz.
 • Carl von Porath. Döpt 1677. Fältväbel. Död 1703-02-12.
 • Petter von Porath4. Döpt 1684-10-15 i Nik, Sthlm. Sekundfänrik vid livgardet 1709. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. [1] Död vid Poltava 1709-06-28 eller vid Perevolotjna.
 • Johan von Porath. Grenadjär vid livgardet 1704. Fältväbel vid pommerska infanteriregementet 1706. Fänrik därstädes 1707-01-10. Löjtnant 1709-08-21. Drunknad ogift mellan 1714-12-19 och 1715-03-01 under belägringen av Stralsund. Han bevistade slaget vid Kalisz 1706.
 • Beata4, född 16924, begraven 1710-11-30 i Spånga kyrka

TAB 2

Elias, (son av Didrik Porath, adlad von Porat, tab 1). Döpt 1674-10-22 i Nik, Stockholm. Musketerare vid livgardet. Fänrik vid Brahes svenska infanterireg, i Holland. Löjtnant därstädes. Fänrik vid pommerska infanteriregementet 1698-07-18. Löjtnant därstädes 1700-08-31. Konfirm.fullm.1 1700-08-31. Regementskvartermästare 1704-08-08. Kapten 1705-04-17. Han bevistade slaget vid Kalisz 1706. Major vid änkedrottningens livregemente till fot 1715-01-28. Generaladjutant vid Armfelts armé, 1718-10-09. Överstelöjtnant vid regementet till fot 1719-05-28. Död 1720-09-22 i Växjö. Gift 1719-12-01 med Vendela Catharina Goeding, död 1730-10-11, dotter av domprosten i Växjö Andreas Andreæ Goeding och Johanna Christina Olofsdotter Rudbeck (syster till arkiatern Olof Rudbeck den yngre, adlad Rudbeck) samt brorsdotter till generalguvernementskamreraren Hans Andersson Goeding, adlad von Goeding, nr 1399.

Barn:

 • Elias, född 1720. Korpral. Död 1768. Se Tab. 3

TAB 3

Elias, (son av Elias, tab 2), född 1720-09-21 i Växjö på Borragård. Volontär vid Kronobergs reg 1739. Rustm och förare vid samma reg. Fältväbel vid Chronhjorts tyska garnisonsreg 1747. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1758. Avsked 1768-03-09. Bevistade Pommerska fälttågen 1758-62Död 1768-03-27 Borrågård. Gift 1741-06-25 med Beata Elisabet Lagerbielke, född 1725, död 1793-01-30 på Börjesgård, dotter av kaptenen Rutger Fistulator, adlad Lagerbielke, och Anna Magdalena Lood i Småland.

Barn:

 • Elias Rutger, född 1742. Major. Död 1812. Se Tab. 4
 • Anna Vendela, född 1745-02-26 på Hjälmsänga i Rydaholms socken, Jönköpings län, död ogift omkring 1808.
 • Didrik Gustaf, född 1747. Kvartermästare. Död 1799. Se Tab. 19.
 • Anders Olof, född 1749. Kvartermästare. Död 1799. Se Tab. 37.
 • Brigitta Margareta, född 1751-09-26 Skriperyd Gift 1782-10-25 i Alsheda socken med korpralen, sedan trumpetaren vid Smålands dragonregemente Johan Gustaf Blom.
 • Carl Johan, född 1754-03-26 på Skriperyd. Volontär vid Kronobergs regemente 1769-02-15. Förare vid konungens eget värvade regemente 1774-06-10. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1780-05-08. Konstit. fänrik i regementet 1789-07-13. Konfirm.fullm. 1797-12-20. Fänrik därstädes. Avsked. Död ogift 1810-01-14 i Bergs socken, Skaraborgs län. Han bevistade 1789 och 1790 kriget i Finland och därunder reträtten från Högfors, kanonaden vid Hirvikoski och anfallet vid Sutela.
 • Adolf Fredrik, född 1757. Löjtnant. Död 1827. Se Tab. 41.
 • Henrik Jonas, född 1763-03-22 i Alsheda socken, död där 1763-07-07.
 • Nils Peter, född 1765. Kornett. Död 1810. Se Tab. 42

TAB 4

Elias Rutger, (son av Elias, tab 3), född 1742-10-18 Forssa. Volontär vid Kronobergs regemente 1755. Rustmästare därstädes 1758. Förare 1763-07-20. Sergeant 1768-09-14. Stabsfänrik 1769-03-15. Stabslöjtnant 1777-01-29. Stabskapten 1785-05-18. Sekundmajor 1789-11-21. RSO 1790-03-02 efter bataljen vid Valkeala. Avsked 1792-12-18. Död 1812-05-27 Hjärtstorp. 'Bevistade pommerska kriget 1758–1762, fången vid Anklam 1759, utväxlad 1759. Bevistade två sjöaktioner vid Svinemunde blockhus och redutter samt uthärdade två timmars kanonad vid stormningen 1760. Bevistade finska kriget 1788–1790. Var med i affären vid Fredrikshamn 1788, reträtten från Högfors 1789, bataljerna vid Valkeala, Nappa och Keltis baracker m. m'. Gift 1766-03-23 på Stora Gavlö i Dannäs socken, Jönköpings län med Ulrika Eleonora Gyllensvärd, född 1731-10-15 på Gavlö, död 1821-08-31 på Hjärtstorp, dotter av löjtnanten Harald Gyllensvärd, och Anna Brita Hård af Torestorp, nr 60.

Barn:

 • Elias Harald, född 1767. Kapten. Död 1836. Se Tab. 5
 • Vendla Maria, döpt 1769-05-11 Hedenstorp s socken, Kronobergs län. Gift 1795-12-08 Bolstad
 • Johan Gustaf, född 1773. Kapten. Död 1849. Se Tab. 10
 • Brita Elisabet, född 1771-03-10 Horseberg, död 1853-03-19. Gift 1793 med sin moders sysslings son, fänriken Carl Bengt (Magnus) Gyllenpalm, född 1763, död 1828.
 • Ulrik, född 1777-08-26 Haghult. Levde utan tjänst. Död ogift 1819-06-02.

TAB 5

Elias Harald, (son av Elias Rutger, tab 4), född 1767-04-06 Hedenstorp s socken, Kronobergs län. Volontär vid Kronobergs regemente 1773. Förare därstädes 1780-07-20. Fänrik 1785-03-02. Löjtnant 1792-09-18. Stabskapten 1801-11-29. Avsked 1808-02-16. Död 1836-10-01 Björkön. Bevistade kriget i Finland 1788–1790 och fälttåget i Pommern 1806–1807. Gift 1809 med Sara Johanna Eneroth, född 1787-07-28, död 1858-03-13 i Bolmsö socken, Jönköpings län, dotter av lagmannen Carl Emanuel Eneroth och Clara Margareta de Frese B.

Barn:

 • Clara Ulrika, född 1810, död 1825.
 • Carl Didrik, född 1811. Fanjunkare. Död 1861. Se Tab. 6
 • Elias, född 1813, död 1814.
 • Elias Fredrik, född 1815. Fanjunkare. Död 1863. Se Tab. 9.
 • Fredrika Maria, född 1817-12-16 på Tannåker i likanämnd socken, Jönköpings län, död 1902. Gift 1851-07-27 Smederyd, död 1890-02-07.
 • Sofia Johanna, född 1820-02-14 Tiraholm, död 1898. Gift 1848-03-03 på Vallsnäs i nämnda socken med lantbrukaren Gudmund Nilsson, född 1817-05-08 på Hälghult i samma socken, död 1891-07-26 Näset
 • Eva Turinna, född 1821-12-16, död 1830.

TAB 6

Carl Didrik, (son av Elias Harald, tab 5), född 1811-01-02 i Bolmsö socken. Rustmästare vid Kronobergs regemente 1825-08-01. Furir därstädes 1825-08-28. Sergeant 1841-12-24. Fanjunkare 1846-07-01. Svärdsman 1858-04-28. Död 1861-06-07 i Torg Södergård i Berga socken, Kronobergs län. Gift 1849-05-01 med sin kusin Elisabet Charlotta von Porat, född 1817-03-08 på Bredalycke Södergård i Långasjö socken, Kronobergs län, död 1878-02-24 i Torg Södergård, dotter av kaptenen Johan Gustaf von Porat och Catharina Helena Fornander.

Barn:

 • Johanna Catharina, född 1850-07-02, död 1869-05-31 i Berga socken.
 • Maria Carolina, född 1852-05-20, död 1883-10-07 i Berga socken.
 • Harald Gustaf, född 1854. Handlande och hemmansägare. Se Tab. 7.
 • Eva Turinna, född 1856-12-19 i Berga socken. Död 1943-11-05 i Ljungby (Traryds förs, Kronobergs län, db nr 28). Gift där 1884-12-19 med lantbrukaren Per August Fabian Larsson, från vilken hon blev skild, född 1853-01-10 i Dannäs socken, Jönköpings län.
 • Clara Ulrika, född 1859-03-28 i Berga socken. Död där 1901-11-27. Gift där 1885-11-27 med lantbrukaren Sven Anders Svanholm, född 1861-08-30.

TAB 7

Harald Gustaf, (son av Carl Didrik, tab 6), född 1854-09-26 (1854-09-27) i Torg Södergård. Handlande. Äger Kårafall i Vittaryds socken, Kronobergs län. Död 1934-06-27 i Vittaryds förs, Kronobergs län (db 5). Gift 1887-09-19 med Josefina Matilda (Thilda) Eriksdotter, född 1868-08-13 i Domnaryds skattegård i Berga socken, Kronobergs län

Barn:

 • Carl Erik Manfred, född 1888. Affärsman. Se Tab. 8.
 • Edit Maria Elisabet, född 1891-11-19 på Kårafall. Gift 1931-12-12 i Borås (vb 274) med Gustaf Einar Elliot Frejd, född 1897-10-13
 • Johannes Valfrid, född 1894-08-26 på Kårafall, död 1897-02-17 på Ljungby lasarett.
 • Naemi Charlotta Matilda, född 1899-11-14 på Kårafall. Gift 1935-11-23 i Borås (vb 415) med reparatören Carl August Ernst Svensson, född 1889-10-05
 • Emil Gottfrid, född 1903-03-24 på Kårafall

TAB 8

Carl Erik Manfred, (son av Harald Gustaf, tab 7), född 1888-02-26 på Tannåkers skattegård i Tannåkers socken, Jönköpings län. Volontär vid Karlskrona kustartilleriregemente 1905-11-01. Avsked 1909-10-31. Genomgick rekryt- och underbefälsskolorna 1910. Till sjöss å segelfartyg 1911–1913. Radiotelegrafist å ångf. Saga (Göteborg–London) 1914–1915. Tjänstg. på landsfiskalskontor och som polisman i Råsunda 1916. Radiotelegrafist vid Fortifikationen 1917-01-22. Avsked 1918-09-15. Affärsman i Vittaryds socken, Kronobergs län med bilåkeri från 1923. Tillika rikstelefonföreståndare i Skällandsö i nämnda socken 1930-01-01. Före detta sergeant i Fortifikationen. Innehade täck- och madrassfabrik i Vittaryds förs, Kronobergs län. Textilfabrikör. Gift 1914-09-05 i Solna socken, (Johannes förs, vb) Stockholms län med Ellen (Elin) Sofia Malmqvist, född 1893-03-09 i Tillinge socken, Uppsala län, dotter av statdrängen, handlanden Bernhard Robert Malmqvist och Sofia Charlotta Berglöf.

Barn:

 • Margit Ellen Charlotta, född 1915-03-16 i Råsunda, Solna förs, Stockholm. Sjuksköterska.
 • Elias Harald, född 1917-08-12 i Råsunda i Solna förs, Stockholm. Huvudman 1963. Lagerbiträde.
 • Carl Sigvard Lennart, född 1921-03-10 i Vittaryds socken, Kronobergs län. Fabrikör. Se Tab. 8B.
 • Birgit Elisabet, född 1926-11-30 i Vittaryds förs, Kronobergs län.

TAB 9

Elias Fredrik, (son av Elias Harald, tab 5), född 1815-10-15 (1815-11-20) i Bolmsö socken, Jönköpings län. Volontär vid kronprinsens husarregemente 1832-11-01. Avsked 1834-11-01. Volontär vid Smålands husarregemente 1835-02-00. Avsked 1839-06-00. Sergeant vid pioniärkåren å Karlsborg 1840-03-23. Avsked 1843-07-29. Sergeant vid Bohusläns regemente 1843-08-09. Fanjunkare därstädes 1845-01-20. Avsked 1849-04-24. Död 1863-10-07 i Gränna. Gift 1:o 1846-12-27 med Sara Maria Holmberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med fanjunkaren Tengman, död), född i Uddevalla, död 1851 på Glöskär i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län. Gift 2:o 1862-11-07 i Gränna med Maria Colliander i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1843-07-27 i Femsjö prästgård, Jönköpings län, med sekreteraren och delägaren i Tiraholm i Södra Unnaryds socken, Jönköpings län, Anders Magnus Löfgren, död 1858 i Gränna), född 1814-03-09 på Anderstorp vid Gränna, död 1885-06-25 i nämnda stad, dotter av kyrkoherden Johan Erland Colliander och hans 1:a fru Johanna Christina Saxelin.

Barn:

 • 1. Selma Augusta, född 1848-02-02 på Glöskär i Torsby socken, Göteborgs och Bohus län, död 1921-04-29 i Varberg. Gift 1876-12-28 i Gränna med lantbrukaren Herman Viktor Fristedt, född 1844.

TAB 10

Johan Gustaf, (son av Elias Rutger, tab 4), född 1773-09-15 Haghult. Volontär vid Kronobergs regemente 1775. Fältväbel därstädes 1792-09-24. Fänrik 1792-12-18. Löjtnant 1798-12-20. Kapten 1808-02-16. Avsked 1812-01-07. Död 1849-03-06 i Berga socken, Kronobergs län.2. Gift 1808-03-09 på Väderlanda i Nöbbele socken, Kronobergs län med Catharina Helena Fornander, född 1777-09-23 på Ålshult2 i Almundsryds socken, Kronobergs län, död 1842-09-29 på Sännahult2 i Urshults socken, Kronobergs län, dotter av bruksidkaren, filosofie doktor Olaus Fornander och Sara Margareta Bergqvist.2

Barn:

 • Olof Rutger Ulrik, född 1810. Handlande. Död 1881. Se Tab. 11.
 • Sara Vilhelmina Eleonora, född 1812-07-20 på Stora Hov i Bolmsö socken, Jönköpings län, död 1877-05-31 Smöramåla. Gift 1834-12-21 med sin kusin, kronolänsmannen i Kinnevalds härad Frans Vilhelm Fornander, född 1806-11-27 på Ålshult, död 1895-04-17 på Smöramåla.2
 • Gustaf Fredrik, född 1814. Fanjunkare. Död 1893. Se Tab. 16.
 • Elisabet Charlotta, född 1817-03-08 i Bredalycke Södergård i Långasjö socken, Kronobergs län, död 1878-02-24 i Torg Södergård i Berga socken, Kronobergs län. Gift 1849-05-01 med sin kusin, fanjunkaren Carl Didrik von Porat, född 1811, död 1861.
 • Maria Lovisa Fredrika, född 1820-03-11 i Älmeboda socken, Kronobergs län, död ogift 1895-03-27 i Berga socken.

TAB 11

Olof Rutger Ulrik, (son av Johan Gustaf, tab 10), född 1810-09-22 Kålshult. Handlande. Död 1881-01-18 i Berga socken. Gift 1847 Ulriksdal s län med Emerentia Vilhelmina (Emma) Molin, född 1818-10-15 på nämnda egendom, död 1909-05-30 på Björkelund vid Lagan (Berga förs), Kronobergs län ]], dotter av lantbrukaren Erik Molin och Johanna Fant.

Barn:

 • Carl Gustaf Ulrik Emil, född 1848. Komminister. Död 1916. Se Tab. 12.
 • Helena Charlotta Augusta, född tvilling 1853-09-26 Prästtorp Gift där 1877-04-14 med handlanden i Ljungby köping, sedan i Worcester, Mass., U. S. A., Nils Nelsson, född 1854. Hava överflyttat till Nordamerika.
 • Vilhelmina Catharina Götilda (Mina), född tvilling 1853-09-26 på Prästtorp. Död 1936-03-21 i Villstads förs, Jönköpings län (db 9). Gift 1879-05-15 i Urshults socken, med kyrkoherden i Villstads pastorat av Växjö stift, prosten, LVO, Håkan Nordström, född 1854-09-06 i Urshults socken, död 1933.
 • Johan Erik Robert (John), född 1856-05-20 i Berga socken. Tjänsteman hos aktiebolag Radiator i Stockholm. Ingenjör. DÖd 1930-01-30 i Lund (db 22). Gift 1:o 1904-03-31 i Odensjö med Anna Martina (Tinne) Persson, från vilken han blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1892-04-29 i Lund med lantbrukaren Carl Anders Stuart, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1870), född 1874-05-02 i Lund, dotter av timmerhandlaren Ola Persson och Maria Claesson. Gift 2:o 1923-05-20 med Gertrud Holmer, i hennes 2:a gifte, född 1875-12-11 i Båstad, död 1938-03-12 i Båstads förs, Kristianstads län (db nr 7).
 • Axel Ludvig, född 1860. Lantbrukare. Död 1904. Se Tab. 15.

TAB 12

Carl Gustaf Ulrik Emil, (son av Olof Rutger Ulrik, tab 11), född 1848-05-12 Prästtorp Mogenhetsexamen i Kristianstad 1874-06-01. Student i Lund 1874-09-25. Teor. teol. examen 1878-05-25 och praktisk teol. examen 1879-05-21. Prästvigd i Strängnäs 1879-06-24. Vice komminister i Sköllersta förs av Strängnäs stift 1879. Vice pastor i Husby-Oppunda förs av samma stift 1879. Komminister i Österåkers förs av nämnda stift 1880-08-16. Komminister i Botkyrka och Salems försars pastorat av nämnda stift 1897-02-15. Död 1916-01-30, överkörd av tåg å Södertälje bangård (Botkyrka förs, Stockholm, db). Gift 1879-12-11 Ekefors s län, död 1920-03-24 i Kungsholms förs, Stockholm ]] och jordfäst s. å 28/3 i Botkyrka kyrka, dotter av handlanden Carl Vilhelm Cederholm och Christina Törnström.

Barn:

 • Carl Hjalmar Vilhelm, född 1880. Trafikchef. Se Tab. 13.
 • Tage Gustaf Henrik, född 1882. Försäkringsdirektör. Se Tab. 14.
 • Anna Gerda Vilhelmina, född 1887-11-21 i Österåkers prästgård. Stiftsjungfru. Gift 1907-12-07 i Botkyrka komministergård med tandläkaren Fritiof Georg Daniel Nordström född 1882-08-29 i Stockholm.
 • Folke Fredrik Bertil, född 1890-09-17 i Österåkers prästgård. Sjökapten. Underlöjtnant i flottans reserv 1914. Död ogift 1915-12-20 i närheten av Visby ombord å kanonbåten Skuld.

TAB 13

Carl Hjalmar Vilhelm, (son av Carl Gustaf Ulrik Emil, tab 12), född 1880-09-06 i Österåkers förs, Södermanlands län. Avgångsexamen från Tekniska elementarskolan i Norrköping 1899. Underingenjör vid Uppsala–Gävle järnväg 1904–1906. Maskiningenjör vid Halmstad–Nässjö järnväg 1907 och vid Stockholm–Roslagens järnväg 1908–1916. Enskild ingenjörs- och affärsverksamhet 1917–1922. Trafikchef vid Halmstad–Bolmes järnväg 1923–1927 och vid Varberg–Borås–Herrljunga järnväg från 1928. Ledamot av Drätselkammaren i Borås 1930–1933. Ordförande i Borås arbetslöshetskommitté 1933–1934. RVO 1934-11-24. LSTF från 1909. Gift 1:o 1908-10-18 med Signe Bergström, från vilken han 1925-02-05 blev skild född, 1879-05-06, dotter av disponenten Olof August Bergström. Gift 2:o 1925-05-12 i Kungsholms förs, Stockholm ]], med Hildur Anna Maria Nordström, född 1884-11-08 i Stockholm, 1947-04-06 i Caroli förs, Borås, (db nr 76), dotter av målarmästaren Daniel Johan Nordström och Charlotta Vilhelmina Jansson.

Barn:

 • 1. Annita, född 1909-08-09 i Danderyds förs, Stockholm ]], död därstädes 1909-08-10.
 • 1. Signe Gunnela Marianne, född 1911-09-07 i Stocksund i Danderyds socken, Stockholms län. Gift 1:o 1934-05-31 i Borås (vb nr 173), med köpmannen Håkan Albertsson, m a u från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1937-01-19, (gift 2:o 1938-06-21 med Ingrid Wilhelmina Breitholtz, tab 14) Gift 2:o 1937-07-07 i Göteborg (Borås förs, Älvsborgs län, vb 197) med disponenten Åke Fridolf Hallhagen (äktenskapet upplöstes 1941-06-30 genom RR:s i Borås utslag), född 1940-01-26. Gift 3:o 1941-08-23 i Gustaf Adolfs förs, Borås, med disponenten Bo Johan Sture Skoglund i Borås, född 1911-04-07
 • 1. Ingvar Didrik Hjalmar, född 1915-11-19 i Stockholm.

TAB 14

Tage Gustaf Henrik, (son av Carl Gustaf Ulrik Emil, tab 12), född 1882-07-02 i Österåkers förs, Södermanlands län. Mogenhetsexamen 1901-05-18. Tjänsteman i Livförsäkringsabol. Thule 1901. Medlem av Svenska försäkringsföreningen 1903. Fackredaktör i Gjallarhornet 1912–1915. Chef för Livförsäkringsabol. Thules försäkringsavdelning 1918. Ledamot av stadsfullmäktige i Stockholm 1921–1935 och av ett flertal kommunala nämnder. Ledamot av direktionen över Serafimerlasarettet 1924. Ordförande i styrelsen för barnsjukhuset Samariten. Ordförande i mantalskommittén 1927 och i poliskommittén 1927–1928. Biträdande direktör i nämnda livförsäkringsaktiebolag 1928. RVO 1928-06-06. Vice verkställande direktör i ovann. livförsäkringsabol. 1934. RNO 1934-11-24. Ledamot av Riddarhusdirektionen 1938–1941. Gift 1911-10-21 i Johannes förs Stockholm med Gerda Leontina Emanuelsson, född 1879-02-13 i Norrköping, dotter av verkstadschefen, fabrikören Adolf Emanuelsson och Charlotta Christina Larsson.

Barn:

 • Gerda Margit Gunhild, född 1916-12-06 i Katarina förs, Stockholm. Antagen till sophiasyster 1940-09-24.

TAB 15

Axel Ludvig, (son av Olof Rutger Ulrik, tab 11), född 1860-04-19 Prästtorp. Jordbrukare på Blomsholm under Trotteslöv i nämnda socken. Död 1904-02-01 i Berga socken. Gift 1891-06-17 i Berga socken med Märta Lisa Nilsson, född 1860-12-19 i Hjälmseryds socken, Jönköpings län, död 1936-07-25 i Berga förs, Kronobergs län (db 26), dotter av snickaren Nils Peter Eriksson och Ingrid Svensson.

Barn:

 • Per Ulrik Emil, född 1891-08-17 på Blomsholm, liksom syskonen. Lantbruksbiträde. Se Tab. 15A.
 • Carl Erik Vilhelm, född 1893-09-14. Lantbruksbiträde Banarbetare.
 • Anna Emerentia Maria, född 1896-01-01 i Berga förs, Kronobergs län. Gift 1929-05-18 i Berga förs, Kronobergs län (vb 2) med sadelmakare Karl Gustaf Filip Nilsson, född 1896-03-08, skomakarmästare
 • Gustaf Edvin, född 1897-12-29, död 1899-06-11 på Blomsholm.
 • Carl Axel Gustaf Henrik, född 1900-07-06. död 1940-07-22 på Spenshults sanatorium, Hallands län (Berga förs, Kronobergs län, db nr 17).
 • Gertrud Teresia Elisabet, född 1902-10-19, död 1903-01-15.

TAB 15A

Per Ulrik Emil, (son av Axel Ludvig, tab 15), född 1891-08-17 i Berga förs, Kronobergs län, . Lantbruksbiträde. Hemmansägare. Död 1943-05-28 i Berga förs, Kronobergs län (db nr 13). Gift 1931-12-31 i Berga förs, Kronobergs län, med Hilma Hildina Olofsson i hennes 1:a gifte, född 1902-04-20 i Glimåkra förs, Kristianstads län.

Barn:

 • Axel Bertil Olof, född 1933-05-10 i Berga förs, Kronobergs län. Textilarbetare. Metallarbetare.
 • Nils Erik Lennart, född 1937-09-03 i Berga förs, Kronobergs län (fb nr 28). Död 1939-09-27 (genom drunkning) i Berga förs, Kronobergs län.

TAB 16

Gustaf Fredrik, (son av Johan Gustaf, tab 10), född 1814-11-25 i Bredalycke Sörgård i Långasjö socken, Kronobergs län. Volontär vid Jönköpings regemente 1834-10-01. Furir därstädes 1842-05-31. Sergeant 1849-05-16. Fanjunkare 1851-09-30. Avsked 1865-02-13. Död 1893-07-03 i Galtås Södergård i Åkers socken, Jönköpings län. Gift 1851-02-28 i Sickinge i Ljungby socken, Kronobergs län med Maria Sofia Hesslén, född 1821-11-16 i Bexheda socken, Jönköpings län, död 1905-05-21 i Vetlanda, dotter av kyrkoherden Magnus Hesslén och Brita Margareta Ljungberg.

Barn:

 • Catharina Helena, född 1851-12-29 i Åkers socken, Jönköpings län, död ogift 1926-11-15 i Vetlanda stads förs,.
 • Magnus Viktor, född 1853. Ingenjör. Död 1934. Se Tab. 17.
 • Ernst Gustaf, född 1856. Underlöjtnant. Se Tab. 18

TAB 17

Magnus Viktor, (son av Gustaf Fredrik, tab 16), född 1853-12-04 på Nässja fanjunkarboställe i Åkers socken, Jönköpings län. Elev vid Borås tekniska elementarläroverk 1873. Utexaminerad 1876-06-01. Ingenjör vid Huskvarna vapenfabrik 1881. Verkstadschef därstädes GM. SkytteGM. Död 1934. Gift 1889-09-27 i Huskvarna i Hakarps socken, Jönköpings län med Valborg Vilhelmina Gustafsson, född 1864-09-02 i Eskilstuna, dotter av verkmästaren Gustaf Henrik Gustafsson och Hilda Vilhelmina Jansson.

Barn:

 • Gustaf Einar, född 1890-07-20 vid Huskvarna. Ingenjör vid Huskvarna fabriker. Gift 1931-10-10 i Landskrona förs,med Svea Hansina Eugenia Berggren, född 1889-01-31 i Landskrona
 • Lilly Vilhelmina, född 1893-11-03 i Hakarps förs, Jönköpings län, . Stiftsjungfru.
 • Dagmar Maria, född 1896-06-03 vid Huskvarna. Anställd hos aktiebolag Göteborgs handelsbank.

TAB 18

Ernst Gustaf, (son av Gustaf Fredrik, tab 16), född 1856-11-20 Nässja. Volontär vid Smålands grenadjärkår 1876-03-22. Sergeant 1878-07-09. Bokhandlare i Vetlanda 1887. Regementsväbel 1891-09-07. Fanjunkare 1894-06-21. Revisor i aktiebolag Sydsvenska bankens avdelningskontor i Vetlanda 1895, i Vetlanda järnvägar 1908–1928 och i Östra härads sparbank 1914. Fanjunkare vid Karlskrona grenadjärregemente 1895-10-02. Svärdsman 1902-01-21. Skytte GM 1902-06-00. Underlöjtnant i armén 1907-04-19. Syssloman vid Vetlanda sjukstuga och epidemisjukhus 1907. Sekreterare och kassör i Jönköpings läns skytteförbund 1907–1923. Ägde hus i Vetlanda sedan 1908. Gift 1887-07-16 i Vetlanda med Hulda Maria Nilsson född 1861-02-28 Berg, död 1920-06-13 i Eksjö (Vetlanda förs, db), dotter av lantbrukaren Per Nilsson och Christina Svenson. Hon innehade från 1888-05-22 bok-, musik-, pappers- och kortvaruaffär i Vetlanda.

Barn:

 • Carin Ella Maria, född 1889-10-13 i Vetlanda. Stiftsjungfru.

TAB 19

Didrik Gustaf, (son av Elias, tab 3), född 1747-02-21 Hjälmsänga. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1760-10-23. Sekundkorpral därstädes 1764-10-06. Kvartermästare 1778-06-13. Avsked 1793-08-03. Död 1799-05-29 på Månsgård. Gift 1770-10-18 i Alsheda socken med Brita Elisabet Klintin, född 1749-04-18 i Björkö socken, Jönköping, död 1831-10-31. Dotter av häradsprosten och kyrkoherden i Alseda Johannes Samuel Klintin o h h Catharina Rebecka Stålhös.

Barn:

 • Elias Samuel, född 1771-09-01 på Borragård. Antagen till krigstjänst 1782-06-26. Förare vid Kalmar regemente 1788-07-24. Sekundfänrik därstädes 1790-07-22. Löjtnant 1797-12-24. Stabskapten 1802-03-31. Avsked 1810-03-27. Död barnlös 1841-03-13 på säteriet Gåsemåla i Algutsboda socken, Kronobergs län. Gift 1821-06-19 Kråksjö, död 1855-05-29 på Gåsemåla, dotter av löjtnanten Carl Gustaf Rudebeck, och hans 1:a fru Margareta Sofia Galatz.
 • Magnus Adolf, född 1773-01-14 på Borragård, död där 1773-02-06.
 • Beata Rebecka, född 1774-01-27 på Borragård, död 1836-11-05. Gift 1803-11-25 i Korsberga prästgård med kyrkoherden i Myresjö pastorat av Växjö stift, filosofie magister Jonas Björkdahl, född 1776-03-02 i Torsås socken, Kalmar län, död 1837.
 • Didrik Gustaf, född 1783. Fanjunkare. Död 1861. Se Tab. 20
 • Margareta Sofia, född 1776-03-20 på Borragård, död ogift 1802-10-09 i Apelhester Månsgård i Alsheda socken, Jönköpings län.
 • Vendla Catharina, född 1778-02-04 på Borragård, död ogift 1806-01-00 i Apelhester.
 • Olof Magnus, född 1780. Kammarrättsråd. Död 1858. Se Tab. 22.
 • Gustava Elisabet, född 1781-11-07 på Borragård, död där 1782-02-15.

TAB 20

Didrik Gustaf, (son av Didrik Gustaf, tab 19), född 1783 Borragård. Rustmästare vid Kalmar regemente 1796-01-02. Fältväbel därstädes 1800-12-29. Fanjunkare 1806-12-31. Avsked 1824-10-30. Död 1861-01-03 på Gustavsberg i nämnda socken. Gift 1:o 1806-11-07 på Apelhester i nämnda socken med Elisabet Ulrika Hultman, född 1788, död 1819-02-28 på Apelhester, dotter av assessorn Nils Johan Hultman och Susanna Catharina Norlin. Gift 2:o 1820-12-08 i Alsheda socken med Gustava Christina Skottsberg, född 1788-05-18 i Byestad i nämnda socken, död 1840-10-11 på Gustavsberg, dotter av kronofogden Joakim Skottsberg och Maria Elisabet Hjelm. Gift 3:o 1841-11-04 i Jönköping med Brita Margareta Göther, född 1789-09-08, död 1869-04-14 på Gustavsberg, dotter av fabrikören August Göther.

Barn:

 • 1. Sofia Lovisa, född 1807-04-04 på Apelhester, död 1884-06-01 Fridhem Gift 1829-12-27 med handlanden i Karlskrona Jakob Pettersson.
 • 2. Hilda Adelina, född 1823-02-21 på Apelhester, död 1913-04-15 Örebro norra förs. Gift 1852-08-20 i Alsheda kyrka med förste lantmätaren Mårten Rikard Stiernström, född 1822, död 1888.
 • 2. Elias Magnus Teodor, född 1826. Fanjunkare. Död 1884. Se Tab. 21.

TAB 21

Elias Magnus Teodor, (son av Didrik Gustaf, tab 20), född 1826-07-20 på Apelhester. Volontär vid Kalmar regemente 1844-08-13. Furir vid nämnda regemente 1850-05-03. Sergeant 1860-05-19. Fanjunkare 1865-06-12. Svärdsman 1875-05-15. Avsked 1878-02-11. Syssloman vid Ulfsparre-Hägerflychtska lasarettet i Eksjö. Död 1884-02-01 i nämnda stad. Gift där 1860-11-20 med Ida Augusta Björkegren, född 1831-11-08 i nämnda stad, död där 1890-03-01, dotter av Samuel Gustaf Björkegren och Anna Christina Justelius.

Barn:

 • Gustaf Magnus Edvin, född 1861-11-06 i Eksjö, död där 1878-12-10.
 • Signe Augusta Christina, född 1871-01-15 i Eksjö. Folkskollärarinneexamen. Folkskollärarinna i Såby i likanämnd socken, Jönköpings län. Död 1930-05-06 Serafimerlasarettet

TAB 22

Olof Magnus, (son av Didrik Gustaf, tab 19), född 1780-01-01 Borragård. Korpral vid Smålands lätta dragonregemente 1793-08-02. Avsked 1804-05-04. Regementsskrivare vid Smålands dragonregemente 1810-08-21. Fältkamrerares karaktär 1815-12-12. Kammarrättsråds karaktär. Avsked 1829-04-03. Död 1858-01-12 Drakkulla. Gift 1802-10-11 på Alsheda Ännagård i Alsheda socken, Jönköpings län med Juliana Sofia Sjöbeck, född 1785-12-22 i Karlstorp socken, Jönköpings län, död 1868-05-18 på Drakkulla, dotter av mönsterskrivaren Hans Georg Sjöbeck o h h Gustafva Eleonora Lagergren.

Barn:

 • Mauritz Samuel, född 1808. Kapten. Död 1881. Se Tab. 23.
 • Hans Didrik, född 1810. Major. Död 1877. Se Tab. 24
 • Carl August, född 1812. Mönsterskrivare. Död 1872. Se Tab. 26.
 • Augusta Mariana Albertina, född 1813-08-16 i Alsheda socken, död 1814-04-14.
 • Julia Matilda, född 1814. Död 1831-08-21 på Drakkulla.
 • Magnus Julius, född 1815-04-09 i Alsheda socken, död nio dagar gammal.
 • Johan Viktor, född 1816-08-02 på Alsheda Annagård, död där 1816-08-12.
 • Olof Viktor, född 1819-12-14 på Drakkulla. Sergeant i Smålands grenadjärbataljon 1836-11-24. Officersexamen 1839-05-04. Underlöjtnant 1839-09-28. Löjtnant 1848-08-22. Kapten 1862-05-06. RSO 1866-05-03. Avsked 1873-01-30. Död ogift 1883-07-12 i Lund.
 • Axel Isak, född 1822. Överste. Död 1883. Se Tab. 30.
 • Otto Salomon, född 1824. Överstelöjtnant. Död 1899. Se Tab. 31.
 • Carolina Eleonora Elisabet, född 1827-08-16 Karlsjö

TAB 23

Mauritz Samuel, (son av Olof Magnus, tab 22), född 1808-03-22 på Alsheda kungsgård i Alsheda socken, Jönköpings län. Sergeant vid Smålands grenadjärbataljon 1823-08-06. Officersexamen 1826. Fänrik vid Upplands regemente 1826-01-18. Transp. som fänrik till Kalmar regemente 1829-03-26. Löjtnant 1838-06-23. Kapten 1850-04-10. RSO 1860-05-05. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1864-04-05. Död 1881-06-16 i Lund. Gift 1:o 1835-07-01 i Skirö kyrka Jönköpings län med Anna Fredrika Ståhl, född 1811-09-25 i Skirö prästgård, död där 1840-01-09, dotter av kontraktsprosten Johannes Ståhl och Anna Margareta Almqvist. Gift 2:o 1855-03-27 på Vanstad, Kalmar län med Amelie Christina Elliot, född 1829-08-18 i Stockholm, död 1895-12-15 i Loftahammars socken, Kalmar län, dotter av överstelöjtnanten Adolf Elliot och Charlotta Wallis.

Barn:

 • 1. Johan Olof Sixten, född 1836-03-26 i Alsheda socken. Studentexamen3 1855-09-14. Student i Lund3 1855-09-19. Jur. examen 18593. Död ogift 1860-01-13 i Skirö prästgård.

TAB 24

Hans Didrik, (son av Olof Magnus, tab 22), född 1810-05-27 i Alsheda socken. Fanjunkare 1823-11-18. Underlöjtnant vid Smålands husarregemente 1827-10-31. Löjtnant därstädes 1843-09-29. Ryttmästare 1855-02-08. RSO 1860-05-05. Major i armén 1861-04-04. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1861-04-23. Död 1877-10-14 i Jönköping. Gift 1847-09-19 i Gränna med Hilda Beata Vilhelmina Hjertström, född 1818-12-12 i nämnda stad, död 1888-02-18 på Västansjö i Nässjö socken, Jönköpings län, dotter av häradshövdingen Carl Gustaf Hjertström och Lovisa Fredrika L'Orange.

Barn:

 • Gustaf Otto Axel Olof, född 1848-08-11 på ryttmästarbostället Markestad i Höreda socken, Jönköpings län. Lantbrukselev på Amundtorp 1868. E. stationsskrivare vid tredje trafikdistriktet av statens järnvägar 1873–1876. Inspektor Riddersberg och Borg. Var sedan en tid inspektor på Brokind och därpå på Gottenvik. Död 1908-03-11 på Sjöryd i Småland.
 • Oskar Fredrik, född 1850. Kapten. Död 1899. Se Tab. 25.
 • Julia Fredrika Amalia, född 1852-11-07 på Markesta, död ogift 1926-01-11 i Växjö stadsförs.
 • Hilda Didrika Lavinia, född 1857-01-13 på Markesta, död ogift 1913-09-08 i Växjö stadsförs.
 • Hildur Linnea Natalia, född 1860-07-10 på Markesta. Död 1936-03-03 i Växjö landsförs (db 7), begraven i Pjätteryds socken, Kronobergs län. Gift 1880-04-08 i Stockholm med kyrkoherden i Pjätteryds pastorat av Växjö stift Lars Johan Lange i hans 2:a gifte (gift 1:o 1870-02-22 med Selma Gustava Broms, född 1853-03-01, död 1879-08-19, dotter av smeden Johan Jakob Broms och Inga Värme), född 1836-09-11 i Långaryds socken, Jönköpings län, död 1911-02-07.

TAB 25

Oskar Fredrik, (son av Hans Didrik, tab 24), född 1850-08-02 på Markestad. Furir vid norra skånska infanteriregementet 1871-03-27. Fanjunkare 1874-07-03. Underlöjtnant 1877-04-13. Transp. som underlöjtnant till södra skånska infanteriregementet 1877-05-11. Löjtnant 1883-04-13. Kapten 1896-01-18. Död 1899-02-23 på sin egendom Åkersberg i Hörs socken, Malmöhus län. Gift 1888-04-07 i Norrköping med Helga Christina Maria Trozelli, född 1860-08-24 i Norrköping, död 1938-11-29 i Bodafors (Höörs förs, Malmöhus län, db nr 63), dotter av godsägaren, löjtnanten Johan Henrik Vilhelm Trozelli och friherrinnan Amalia Sofia Margareta Sparre.

Barn:

 • Hans Oskar Didrik, född 1890-11-05 på Åkersberg. Sjökapten. Se Tab. 25A.

TAB 25A

Hans Oskar Didrik, (son av Oscar Fredrik, tab 25), född 1890-11-05 Åkersberg. Sjökapten. Gift 1931-03-14 i S:t Pauli förs Malmö ]], med Agnes Mathilda Olsson, född 1896-01-11 i S:t Pauli förs, Malmö

Barn:

 • Lars Oskar Fredrik, född 1933-12-09 i Malmö.

TAB 26

Carl August, (son av Olof Magnus, tab 22), född 1812-08-27 på Alsheda Annagård i Alsheda socken, Jönköpings län. Mönsterskrivare vid Smålands grenadjärbataljon 1829-05-10. Avsked 1862-11-28. Död 1872-11-27 på sin egendom Hulta i nämnda socken. Gift 1836-04-04 Hult med Anna Lovisa Sandsten, född 1811-10-12 på sistnämnda egendom, död 1860-11-23 på Hulta, dotter av riksdagsmannen Anders Sandsten och Anna Isaksdotter.

Barn:

 • Anna Carolina Sofia Matilda, född 1837-02-20 i Myresjö prästgård Jönköpings län, död ogift 1908-03-03 Knapegården.
 • Lovisa Augusta Leontine, född 1843-06-26 Flishult, död 1911-08-30 Grönskog. Gift 1876-03-27 på Hulta med godsägaren Bengt Gustaf Hultenheim, född 1839, död 1927.
 • Carl Gottfrid, född 1850. Kassör. Död 1901. Se Tab. 27.
 • Olof Georg August, född 1852. Egendomsägare. Se Tab. 28.

TAB 27

Carl Gottfrid, (son av Carl August, tab 26), född 1850-04-05 Flishult. Kassör i Smålands enskilda banks kontor i Vetlanda 1877-01-01. Kassör vid aktiebolag Stockholms handelsbanks avdelningskontor i Jönköping 1878-01-01–1895. Kassör vid aktiebolag Jönköpings handelsbanks kontor i nyssn. stad 1896. Död 1901-11-16 i Jönköping. Ägde tillsammans med sina syskon Hulta i Alsheda socken, Jönköpings län 1872–1876. Ägde Hjärtaryd i Korsberga socken, Jönköpings län 1878–1883 och gård i Jönköping från 1884. Gift 1874-03-15 på Hulta med Anna Maria Ulrika Thelander, född 1850-07-21 i Älghults socken, Kronobergs län ]], död 1895-03-14 i Jönköping, dotter av kontraktsprosten Fredrik Thelander och Emelie Gunilda Josefina Wahrstedt.

Barn:

 • Siri Emilia Anna Carolina, född 1875-09-27 i Alsheda socken. Mogenhetsexamen 1892-06-13. Student i Uppsala 1893-01-31. Med. filosofie examen 1894-05-30. Inskriven vid Karolinska institutet 1894-09-15. Med. kandidat. Gift 1905-04-15 i Ersta kapell, Stockholm, med rådmannen i Stockholm, RVO, jur.utr. kandidat Karl Vilhelm Masreliez, född 1875-12-11 i Stockholm, död 1937-10-27 i Bromma förs, Stockholm (db 282).
 • Märta Edit Fredrika, född 1878-03-25 i Jönköping. Gift i Jönköping 1901-10-03 med godsägaren Anders Teodor Chrysander i hans 2:a gifte, född 1875-06-02, död 1905-04-25 Äpplaholm
 • Ingrid Lilly Maria, född 1879-12-01 i Jönköping.
 • Anny Carin Gunhilda (Gunhild), född 1883-09-29 i Jönköping. Telegrafist vid telegrafverket 1907-11-28. Avsked 1909-12-23. Gift 1909-12-21 i Maria förs Stockholm med överdirektören och chefen för fångvårdsstyrelsen, KNO2kl, jur. utredning kandidat Gustaf Vilhelm Masreliez, född 1880-07-15 i Stockholm.
 • Elin Signe Louise Matilda, född 1885-10-17 i Jönköping. Gift 1909-06-23 i Knutby prästgård (Maria förs Stockholm, vb), med distriktslantmätaren, RVO, Ivar August Eriksson Erichs, född 1880-05-21.

TAB 28

Olof Georg August, (son av Carl August, tab 26), född 1852-05-11 på Hulta. Furir vid Smålands grenadjärbataljon 1870. Avsked 1872. Hemmansägare i Mjölseryd i Bexheda socken, Jönköpings län 1872 Äger Sandviksnäs i Hults socken, Jönköpings län sedan 1894. Död 1939-04-03 i Hults förs, Jönköpings län (db nr 4). Gift 1885-09-18 i Bexheda socken med Christina Elisabet Lüning, född 1865-12-22 i Alsheda förs, Jönköpings län, fosterdotter till fanjunkaren Telemaque Cicero Napoleon Lüning.

Barn:

 • Knut Eugen, född 1886. Handlande. Död 1923. Se Tab. 29.
 • Svea Elisabet, född 1887-10-15 i Mjölseryd. Inneh. kaférörelse i Huskvarna sedan 1912-11-07. Innehar café i Hult.
 • Anna Henrietta Edit, född 1890-01-13 i Mjölseryd. död 1940-08-10 i Sofia förs, Jönköping, (db nr 158). Gift 1910-08-07 i Hults förs, Jönköpings län, med stationsinspektoren i Kinnared Ernst Agne Viktor Gerde, född 1883-07-04.
 • Matilda Josefina Rut, född 1891-06-04 i Mjölseryd.
 • Gerda Christina Elvira, född 1896-06-29 på Sandviksnäs. Gift 1928-08-05 med kontoristen Ture Sjöholm, född 1897-12-10 i Huskvarna, studentexamen i Jönköping 1917

TAB 29

Knut Eugène, (son av Olof Georg August, tab 28), född 1886-01-31 i Mjölseryd i Bäckseda förs , Jönköpings län. Handlande i Jönköping 1908-03-07 under firma Lindqvist & von Porat. Död 1923-12-21 i Kristina förs, Jönköping. Gift 1911-10-08 i Jönköpings östra med Signe Villy Regina Nilsson, född 1890-06-29, dotter av underlöjtnanten Johan Viktor Nilsson och Augusta Sophia Larsdotter.

Barn:

 • Signe Gunhild Elisabet, född 1912-07-31 i Jönköpings östra förs,. Gift 1943-06-13 i Kristina förs, Jönköping (vb nr 51) med prokuristen Carl Gustaf Larsson, född 1918-10-10 i Jönköping, avd. chef vid Uddeholms AB.
 • Olof Viktor Didrik, född 1916-05-29 i Kristina förs, Jönköping.

TAB 30

Axel Isak, (son av Olof Magnus, tab 22), född 1822-04-17 Drakkulla. Furir vid Kalmar regemente 1837-08-14. Officersexamen 1841-05-07. Underlöjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1842-04-20. Löjtnant 1846-11-14. Kapten 1855-07-05. RNS:tOO 1862-09-09. Fullmäktig vid krigsbefälets sammanträde i Stockholm 1865. RSO 1866-05-03. Överstelöjtnant och 1. major 1867-05-21. Överste och chef för ovann. regemente 1870-02-04. Övervar arméns fullmäktiges sammanträde i Stockholm 1878. KSO1kl 1880-12-01. Avsked 1883-01-19. Död 1883-01-23. Gift 1854-06-04 i Karlshamn med Natalia Christina Fredrika Meyer, född 1832-01-03 i nämnda stad, död 1913-01-20 i Lund ]], dotter av grosshandlaren Ernst Fredrik Meyer och Catharina Christina Tauson.

Barn:

 • Julia Ernestina, född 1855-04-01 på Schweizerhuset i Asarums socken, Blekinge län. Död 1936-06-06 i Oscars förs, Stockholm (db 154). Gift 1876-04-17 i Lund med översten i 1. arméfördelningens reserv, RSO, RNO, RVO m. m., Carl Anders Henrik Norlander, född 1846-07-11 i Skeen i Annerstads socken, Kronobergs län, död 1916-11-10 under järnvägsresa Trälleborg–Malmö.
 • Johan Fredrik Olof Vilhelm, född 1856-08-08 på Schweizerhuset. Volontär vid Kronobergs regemente 1875-04-09. Mogenhetsexamen 1878-06-04. Elev vid krigsskolan 1878-07-14. Utexaminerad 1879-11-03. Underlöjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1879-11-14. Sjukgymnast 1888-11-05. Löjtnant 1889-03-08. Ordonansofficer vid 1. arméfördelningens och militärdistriktets stab 1889-04-23–1893-07-31. Adjutant vid samma stab 1893-07-31. Kapten i regementet 1896-12-04. Kapten vid regementet och kompanichef 1901-05-03. RSO 1901-05-15. Major 1906-10-12. Överstelöjtnant i armén 1912-03-29. Avsked från regementet s. d. och från reserven 1925-08-08. Död 1939-08-06 i Lunds stadsförs, (db nr 293).
 • Gerda Lejla Christina, född 1858-11-27 på Drakkulla. död 1942-11-06 i Engelbrekts förs, Stockholm (db nr 213). Gift 1882-02-23 i Lund med professorn i obstetrik och gynekologi vid Uppsala universitet, RNO, med. doktorn Axel Otto Lindfors, född 1852-11-02 i Lund, död 1909-08-18 i Düren i Rhenprovinserna i Tyskland.
 • Ida Amanda Fredrika (Dika), född 1861-05-22 på Drakkulla. Död 1936-03-27 i Lunds stadsförs

TAB 31

Otto Salomon (son av Olof Magnus, tab 22), född 1824-05-17 på Drakkulla. Sergeant vid Smålands grenadjärbataljon 1841-06-30. Officersexamen 1843-04-27. Underlöjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1844-03-20. Adjutant i 1. militärdistriktets stab 1850-02-23–1853-10-25. Löjtnant 1851-01-31. Kapten 1863-09-15. Ledamot av lasarettsdirektionen i Lund 1868–1876. Stadsfullmäktig i Lund 1870–1877. 2. major 1870-05-10. Revisor i arméns pensionskassa samt änke- och pupillkassa 1870. RSO 1871-05-27. Ledamot av styrelsen för Råby räddningsinstitut 1873–1876. Ledamot av styrelsen för sparbanken i Lund 1873–1892. Överstelöjtnant och 1. major 1874-04-01. Ledamot av styrelsen för Kristianstads enskilda banks kontor i Lund 1878–1895-10-01. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i armén 1881-04-22. Död 1899-09-24 i Lund. Ägde gård i Lund. G 1853 24 9 Stäringe med friherrinnan Jeanette Constance Adelswärd, född 1833-01-26 på nämnda egendom, död 1901-09-07 i Gävle, dotter av kammarherren, friherr August Teodor Adelswärd, och Maria Emilie Reuterskiöld.

Barn:

 • Emilia Julia Augusta, född 1854-07-08. Stiftsjungfru. Död 1856-04-14.
 • Otto Magnus Teodor, född 1855. Språklärare. Se Tab. 32.
 • Axel Viktor Julius, född 1856-12-18 på Drakkulla.
 • Augusta Maria Eleonora, född 1858-08-09 på Drakkulla, död 1875-07-12 i Lund.
 • Ernst Fredrik August, född 1860. Länsjägmästare. Död 1907. Se Tab. 33.
 • Sigrid Julia Fredrika, född 1862-08-03 Karlsjö Död 1930-01-30 i Gävle (Heliga Trefaldighetsförs, db 9). Gift 1896-01-11 i Lund med grosshandlaren i Gävle, nederländske vice konsuln därstädes, filosofie kandidat Otto Anshelm Norell, född 1847-12-29 i Söderhamn, död 1926 i Gävle (Heliga Trefaldighetsförs, db).
 • Jeannette Emilie Lizinka, född 1864-08-21 Flishult. Föreståndarinna för Gävle arbetsstuga.
 • Johan Otto Valdemar, född 1868. Teknisk ledare. Död 1936. Se Tab. 36.
 • Adolf Gustaf Beinhold, född 1871-09-10 i Lund. Mogenhetsexamen 1890. Student i nämnda stad 1890. Med. filosofie examen i Uppsala 1893. Död ogift 1895-08-10 i förstn. stad.

TAB 32

Otto Magnus Teodor, (son av Otto Salomon, tab 31), född 1855-10-08 på Drakkulla. Utvandrade 1878-04-14 till Nya Zeeland, där han först var jägmästare å engelska skogsstaten och därefter sergeant vid Armed Constabulary. Överflyttade omkring 1890 till USA där han verkade som bl. a. järnvägskonduktör och språklärare. Död 1926. Gift 1:o 1879-05-03 i Wellington, Nya Zeeland ]] med Elisabet (Lissy) Rowley, från vilken han blev skild 1897, född 1859-12-27 i Wellington, Nya Zeeland ]], dotter av frisören Samuel Rowley och Ann Rowell. Gift 2:o 1898-07-26 med Hanna'' Wessel, född 1875-05-16.

Barn:

 • 1. Sybil Constance Sigrid, född 1880-08-31 i Wellington, Nya Zeeland. Gift 1899 med ingenjören Jack Dempsey från Chicago.
 • 1. Otto Theodore, född 1882-04-22 i Wellington, Nya Zeeland, död 1882-08-28 i Wellington, Nya Zeeland.
 • 1. Vernon Axel Launcelot, född 1884-01-31 i Wellington, Nya Zeeland.
 • 1. Lejla Frida Aurelia Rowley, född 1888-08-24 i Wellington, Nya Zeeland ]], död som barn.
 • 2. Finn Wessel, född 1899-06-28. Bankkorrespondent. Död 1931. Se Tab. 32A.
 • 2. Otto Wessel, född 1903-09-29 i Pjätteryds socken, Kronobergs län. Gymnastikdirektör. Innehar gymnastikinstitut i Oslo. Gymnastiklärare vid Oslo handelsgymnasium. Guldmedalj i Paris i Boxning. Gift 1935-08-17 med Gerd Iversen född 1912-06-17, anställd hos J. Olsens Enke A/S fröhandel.

TAB 32A

Finn Wessel, (son av Otto Magnus Theodor, tab 32), född 1899-06-28. Bankkorrespondent. Död 1931. Gift med Minnie Dannevig i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1935-10-02 med Norwald Möller-Enersen, född 1906-11-23 i Horten, Norge) född 1899-10-29

Barn:

 • Vera, född 1928-06-26.
 • Karin, född 1931-10-11.

TAB 32B

Roy Wessel, (son av Otto Magnus Theodor, tab 32), född 1902-09-11. Agronom. Gift 1930-04-01 med Ruth Oftedal, född 1904-01-05, lärarinna vid Sandefjords handelsgymnasium, Norge.

Barn:

 • Ragna, född 1934-08-11. Inredningsarkitekt.

TAB 33

Ernst Fredrik August, (son av Otto Salomon, tab 31), född 1860-08-03 Karlsjö Mogenhetsexamen 1882-12-16. Student i Lund 1883-02-06. Elev vid skogsinstitutet 1884-06-01. Lantmäterielev 1885-04-21. Utexaminerad därifrån 1886-06-01. E. jägmästare på Ängelholms revir 1886-06-10. Assistent på samma revir 1890-07-03. Sekreterare och planteringsförvaltare hos Hallands läns hushållningssällskaps skogskommitté 1892-02-29. E. jägmästare på södra skogsdistriktet 1892-04-13. Sekreterare hos Hallands läns hushållningssällskap 1893-06-04. Ledamot i Halmstads stads skogskommitté 1894 död dec. Innehade från 1900 Bolmens fröklängningsanstalt och grundade Svenska skogsfrökontoret i Halmstad. Länsjägmästare i Hallands län 1905-01-01. Död 1907-08-05 i Båstad. Gift 1893-06-23 i Malmö med Alma Catharina Kramer, född 1870-11-23 i nämnda stad, död där 1914-05-01 S:t Petri förs, dotter av hotellägaren i nämnda stad Ernst Friedrich Christopher Kramer och Anna Wittmack.

Barn:

 • Elsa, född 1897-06-18 i Halmstad. Gift 1918-07-18 i S:t Petri förs Malmö med kaptenen vid Hallands regemente Erik Gustaf Wickström, född 1891-06-07 i Visby, studentexamen i Hälsingborg 1910, officersfullmakt 1912, underlöjtnant vid Hallands regemente 1913, kapten 1927, genomgången GCI 1917–1918, Krigshögskolan 1922-1924, kadettofficer vid Karlberg 1927–1928, förtidspensionär 1939 och innehade därefter arvodesbef. vid Hallands regemente, son av kaptenen Carl Wickström och hans hustru Helga..
 • Anna Margareta (Anna-Greta), född 1905-05-11 i Halmstad, död ogift 1929-12-30 i S:t Petri förs,Malmö.

TAB 34

Fritz Otto Raoul, (son av Ernst Fredrik August, tab 33), född 1894-03-12 i Halmstad. Studentexamen 1915. Anställd i Sydsvenska kreditaktiebolag 1916–1917. Fänrik i skånska dragonregementets reserv 1917-12-31. Anställd i Bank für Handel und Industrie, Berlin, 1918. Kassör i aktiebolaget Industribanken 1918. Underlöjtnant 1919-12-31. Avsked 1922-01-13. Föreståndare för sistnämnda banks avdelningskontor i Göteborg 1926. Kontorschef hos aktiebolaget Ljungqvists tapetfabrik i Norrköping. Disponent. Gift 1920-02-28 i S: t Petri kyrka i Malmö d:o förs, med Signe Viola Selmer, från vilken han blev skild genom Stockholms RR 3. avd. 1959-10-15, lkd 1959-10-22, född 1899-02-08 i Malmö, dotter av bankkamreraren Anders Nilsson Selmer och Olivia Hansson.

Barn:

 • Ameli (e), född 1922-11-20 i S:t Petri förs, Malmö, . Gift 1945-08-18 i Lidköping (Engelbrekts förs, Stockholm vb 248) med civilingejör Per Emil Rutger Eller, född 1916-07-25 i Storbritannien.

TAB 35

Carl Axel Viktor, (son av Otto Salomon, tab 31), född 1866-06-18 i Lund. Volontär vid södra skånska infanteriregementet 1884-05-12. Mogenhetsexamen 1885-05-30. Sergeant 1886-06-02. Elev vid krigsskolan 1886-07-19. Utexaminerad 1887-10-04. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1887-10-31. Löjtnant 1895-04-10. Bevakningsbefälhavare vid centralfängelset i Malmö 1903-03-23. Direktör för rannsakningsfängelset i Kristianstad 1904-09-01. Kapten i armén 1906-05-11. Kapten i regementets reserv 1915-07-23. RVO 1915-06-06. RSO 1916-06-06. Transp. såsom direktör vid straffängelset i Falun 1923-11-30 och vid straffängelset i Linköping 1925-03-06. Gift 1898-01-04 på folkhögskolan Vilan vid Åkarp Malmöhus län med Elisabet Christina Alma Matilda Ljungman, född 1876-02-26 på Vombs klockarboställe Malmöhus län, dotter av kantorn Carl Jakob Ludvig Jonas Ljungman och Emma Matilda Nordström.

Barn:

 • Sten Axelsson, född 1900-11-21 på Nya Varvet i Göteborg. Se Tab. 35A.
 • Gunnar Axelsson, född 1903-02-06 i Malmö. Se Tab. 35B
 • Åke Axelsson, född 1904-08-27 i Malmö. Trädgårdsmästare. Se Tab. 35C.
 • Ulf Axelsson, född 1908-04-13 i Kristianstad. Se Tab. 35D
 • Ester Axelsdotter, född 1913-12-21 i Kristianstad. Gift 1938-09-22 i Stockholm med Kamrer i Linköpings Storbank, Carl Åke Norrby, född 1907-03-15 i Blekinge

TAB 35A

Sten Axelsson, (son av Carl Axel Viktor, tab 35), född 1900-11-21 på Nya Varvet i Göteborg. Studentexamen i Karlskrona 1919-05-31. Utexaminerad från reservaspirantkursen vid Marinintendentskolan i Stockholm 1921-06-03. Student vid Stockholms högskola 1921-09-08. Marinunderintendent vid Marinintendenturkåren i flottans reserv 1921-09-30. Jur. kandidat examen 1926. Marinintendent av andra graden vid Marinintendenturkåren i flottans reserv 1928-03-16. Extra ordinarie tjänsteman i fångvårdsstyrelsen 1928-11-01. Tillförordnad revisor därstädes. Revisor 1930. Revisor i Riksräkensapsverket 1953-07-31 fr. o. m 1953-08-01. Marinintendent av första graden vid Marinintendenturkåren i flottans reserv 1936-12-11. Kapten i Marinintendenturkårens reserv 1938-03-03. Förste revisor hos Riksräkenskapsverket 1939-09-29 fr. o. m. 1939-10-01. Byrådirektör vid Försvarsstaben 1942. Gift 1928-07-28 i Köpenhamn (Bromma förs, Stockholm, vb) med Ester Emma Margareta Hallin, född 1901-12-11 i Stockholm, GMnor 1951-06-06, PåvlEetP, adoptivdotter till byråchefen Claes Herman Esaias Hallin och hans första hustru Kerstin Lund.

Barn:

 • Claes Didrik Magnus Stensson, född 1930-02-27 i Stockholm.
 • Axel Christer Esaias Stensson, född 1935-11-07 i Stockholm.
 • Babette Margaretha Christina Elisabeth, född 1943-02-08 (Stockholms privata förslossningshem) i Skeppsholms förs, Stockholm (fb nr 7).

TAB 35B

Gunnar Axelsson, (son av Carl Axel Viktor, tab 35), född 1903-02-06 i Malmö. Studentexamen. Med. student vid Uppsala universitet. Tjänsteman i Statskontoret. Gift 1930-09-07 i Åmål (Säffle förs, Värmlands län vb), med Alma Birgit Helène Wistrand, född 1909-09-05 i Säffle, filosofie student vid universitetet i Uppsala, dotter av häradshövdingen i Södersysslets domsaga Carl Otto Herman Wistrand och Hildur Hélène Josefine NauckhoffA.

Barn:

 • Siv Gunnarsdotter, född 1931-01-25 i Linköpings domkyrkoförs.
 • Inger Gunnarsdotter, född 1940-09-29 i Oscars förs, Stockholm (fb nr 589).

TAB 35C

Åke Axelsson, (son av Carl Axel Viktor, tab 35), född 1904-08-27 i S:t Petri förs, Malmö. Trädgårdsmästare. Sekreterare hos Skånska trädgårdsföreningen samt redaktör för tidskriften Täppan. Gift 1935-12-28 i Langenapels förs i Tyskland (enligt pastor i Knästorp och Tottarps försar i Malmö) med Ursula-Barbara Margarete Thèrése von dem Knesebeck, född 1907-06-25 i Langenpals förs, Tyskland, dotter av godsägaren Erich Gustav Paridam von dem Kesebeck och Charlotte Ursula Margarete Dorotee von Zitzewits.

Barn:

 • Björn Axel Paridam Åkesson, född 1936-11-08.
 • Dag Erik Wasmed Åkesson, född 1940-01-31 i Lund (Burlövs förs, Malmö, fb nr 6).

TAB 36

Johan Otto Valdemar, (son av Otto Salomon, tab 31), född 1868-06-24 i Lund. Verkmästare vid sockerfabriken Öresund i nämnda stad 1896-03-01. Teknisk ledare för Larsbjörnstraedes sockerraffinaderier i Köpenhamn 1898-11-01. Teknisk ledare för Lidköpings sockerfabriker 1908. Död 1936-03-28 i Lidköping (db 29) och begraven å Lunds Östra kyrkogård. Gift 1899-07-04 i Lund med Ebba Christina Bülow, född där 1868-05-01, död 1937-08-22 i Hälsingborg, dotter av redaktören Christian Bülow och Hedvig Matilda Wallengren.

Barn:

 • Vera Leonie Ebba, född 1902-03-03 i Köpenhamn. Gift 1:o 1932-05-15 i Habo, Skaraborgs län med agronomen Axel Erik Gabriel Påhlman, från vilken hon blev skild genom Kinnefjärding, Kinne och Kållands häradsrätts utslag 1935-06-11, född 1899-02-25. Gift 2:o 1938-07-06 i Maria förs, Hälsingborg, (vb nr 165), med jur kandidat redaktör Malte Ove Sommelius, född 1896-02-03

TAB 37

Anders Olof, (son av Elias, tab 3), född 1749-08-08 Hjälmsänga. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1768-06-22. Korprals indelning därstädes 1790-12-09. Kvartermästare vid Smålands dragonregemente 1796-06-10. Död 1799-10-09 på sitt boställe Rågsjö i Nävelsjö socken, Jönköpings län och begraven 1799-11-08. Gift 1791-09-27 i Nävelsjö socken, med Brita Catharina Skottsberg, född 1765, död 1805 i Hulta skattegård i Alsheda socken, Jönköpings län, dotter av kronobefallningsmannen Jonas Skottsberg och Christina Stål.

Barn:

 • Elias, född tvilling 1792-06-14 på Rågsjö, död 1792-07-04.
 • Jonas, född tvilling 1792-06-14 på Rågsjö. Volontär vid Smålands husarregemente 1807-11-20. Sekundkorpral därstädes 1812-08-17. Furir vid Smålands grenadjärbataljon 1815-04-19. Avsked 1828-09-22. Fanjunkare. Död 1830-04-20 på bostället Boda. Gift med Eva Helena Colliander, född 1793-10-05, död 1881-05-05 på Hulta säteri i Alsheda socken, Jönköpings län.
 • Gustaf Adolf, född 1794. Mönsterskrivare. Död 1871. Se Tab. 38.
 • Beata Christina, född 1796-04-04 på Rågsjö, död 1796-04-05.
 • Beata Christina, född 1797-05-07 på Rågsjö, död 1799-10-22.
 • Gustava Sofia, född 1799-04-19 på Rågsjö, död 1845-10-15 i Sandsjö prästgård. Gift med prosten och kyrkoherden i Sandsjö pastorat av Växjö stift Teodor Chrysander i hans 1:a gifte (gift 2:o 1848-08-27 med hennes brorsdotter Catharina Helena von Porat, född 1827-07-09 på Hökaryd i Sandsjö socken, död 1899-02-10 i nämnda socken, dotter av mönsterskrivaren Gustaf Adolf von Porat och Sofia Catharina Fagerberg), född 1788-10-25 i Gällaryds komministerboställe Jönköpings län, död 1860-10-09 i Sandsjö prästgård.

TAB 38

Gustaf'' Adolf, (son av Anders Olof, tab 37), född 1794-06-07 på Rågsjö boställe i Nävelsjö socken, Jönköpings län. Volontär vid Smålands dragonregemente 1802-10-02. Furir vid Kalmar regemente 1812-04-03. Sergeant därstädes 1815-06-10. Fanjunkare 1819-07-02. Mönsterskrivare 1823-05-10. Avsked 1860-12-24. Död 1871-10-27 Hägganäs. Gift 1826-10-10 i Sandsjö kyrka med Sofia Catharina Fagerberg, född 1804-03-26 Lyckås s socken, Jönköpings län, död 1891-07-04 på Hägganäs, dotter av lantbrukaren Henrik Herman Fagerberg och Helena Lindqvist.

Barn:

 • Catharina Helena (Karin), född 1827-07-09 Hökaryd, död 1899-02-10 i Norra Sandsjö socken, Jönköpings län. Gift 1848-08-27 i Sandsjö kyrka med prosten och kyrkoherden i Sandsjö pastorat av Växjö stift Teodor Chrysander i hans 2:a gifte (gift 1:o med hennes faster Gustava Sofia von Porat, född 1799-04-19 i Rågsjö, död 1845-10-15 i Sandsjö prästgård, dotter av kvartermästaren Anders Olof von Porat och Brita Catharina Skottsberg), född 1788-10-25 på Gällaryds komminister boställe Jönköpings län, död 1860-10-09 i Sandsjö prästgård.
 • Sofia Matilda, född 1830-12-26, död 1831-04-28.
 • Carl Teodor, född 1832-03-14 i Hägganäs, död 1833-02-21.
 • Vendla Gustava Matilda, född 1834-01-10 Buggeryd, död ogift 1902-08-03 i Jönköping.
 • Sofia Amalia (Malin), född 1836-07-28 på Buggeryd, död ogift 1910-09-22 i Jönköpings östra förs,.
 • Maria Charlotta (Lotten), född 1839-01-09 på Buggeryd. Död 1931-06-00 i Jönköping.
 • Ida Augusta, född 1841-05-03 på Buggeryd. Handelsidkerska. Död ogift 1919-12-15 i Jönköpings västra förs.
 • Carl Oskar, född 1843-07-04 på Buggeryd. Student i Lund 1858-09-11. Student i Uppsala 1859-09-26. Filosofie kandidat 1866-01-31. Disp. pro gradu 1866-05-22. Prom. filosofie doktor 1866-05-31. Extra ordinarie lärare vid Jönköpings högre 1866–1867-09-27. Adjunkt vid nämnda läroverk 1867-08-28. Företog med understöd av VA en vetenskaplig studieresa till Skåne och Blekinge 1868. Medredaktör i Jönköpings Dagblad 1873–1875 och i Jönköpings Tidning 1876–1881. Sekreterare vid åttonde allmänna svenska lärarmötet i Jönköping 1875. Föreståndare för Jönköpings läns frökontrollanstalt 1882–1895. Företog med statsunderstöd en vetenskaplig studieresa till Tyskland 1884. Kassaförvaltare i samma läns hushållningssällskap 1891-04-17. Hedersledamot av Smålands nation i Uppsala 1893. Stadsfullmäktig i Jönköping 1895. Lektor i naturalhistoria och kemi vid ovann. läroverk 1895-01-09. RNO 1905-12-01. Avsked 1909-05-14. Tilldelad Jönköpings läns hushållningssällskap GM 1912. Filosofie jubeldoktor 1916-05-31. Död barnlös 1927-04-02 i Kristina förs,Jönköping. Har utgivit flera entomologiska och botaniska avhandlingar. Gift 1878-10-26 i Stockholm med Gulli Elin Matilda Stenbäck, född 1851-11-07 i Eskilstuna landsförs, död 1922-06-14 i Kristina förs,Jönköping, dotter av lantbrukaren Johan Mauritz Stenbäck och Florentina Matilda Lang.
 • Anders Gustaf, född 1846. Bankdirektör. Död 1921. Se Tab. 39.

TAB 39

Anders Gustaf, (son av Gustaf Adolf. tab 38), född 1846-11-04 på Hägganäs. Vice mönsterskrivare vid Smålands husarregemente 1868–1886. Disponent för Nyholms aktiebolag 1881–1885. Kamrer vid Smålands enskilda banks avdelningskontor i Nässjö 1892. Kontorschef och kamrer vid bankaktiebolag Södra Sveriges avdelningskontor i Sävsjö 1902–1919, i aktiebolag Svenska handelsbankens kontor därstädes 1919. Död där (Vallsjö förs, Jönköpings län, db) 1921-01-10. Ägde Hägganäs. Gift där 1884-08-22 med Maria Muhr, född 1861-12-16 på Munkebo, dotter av jägmästaren, godsägaren Carl Viktor Muhr och Johanna Maria Sylvén.

Barn:

 • Carl Gustaf (Gösta), född 1886. Major. Se Tab. 40

TAB 40

Carl Gustaf (Gösta),, (son av Anders Gustaf, tab 39), född 1886-08-24 på Hägganäs. Mogenhetsexamen 1904-06-07. Volontär vid fortifikationen 1904-06-08. Officersexamen 1906-11-30. Underlöjtnant vid fortifikationen 1906-12-14. Genomgick artilleri- och ingenjörshögskolans allmäna kurs 1908 och högre kurs 1910. Löjtnant därstädes 1909-12-17. Kapten 1917-06-29. Sekreterare i kommittén för flygvapnets ordnande 1917–1918. Ledamot av flygkommissionen och lufttrafikkommissionen 1919. Chef för flygskolan vid Malmslätt 1920. Ledamot av försvarsrevisionens sekretariat 1920–1923. RVO 1923-06-06. RFrHL 1923. Tillkallad flygsakkunnig 1923–1924. Major vid flygvapnet 1926-06-29. Chef för 3. flygkåren 1926-07-01–1926-10-15. Chef för 4. flygkåren 1926-10-16. RSO 1927-06-06. Major i armén 1929-12-19. Officer i flygstyrelsen 1931. Överstelöjtnant vid flygvapnet 1934-04-06. Chef för 3:e flygkåren 1934-07-25. Överste vid flygvapnet 1938-10-01. Gift 1913-10-17 i Göteborg (Karlsborgs förs, Skaraborgs län, vb) med Elsa Norrman, född 1892-06-28 på Karlsborg, dotter av överstelöjtnanten Johan Ivar Norrman och Anna Eneström.

Barn:

 • Inga, född 1916-04-03 i Domkyrkoförs, Linköping. Gift 1942-03-29 Linköpings domkyrkoförs (vb nr 81) med löjtnanten i flygvapnets reserv Nils Åke Mörne, född 1914-03-16, död 1943-08-00 under en flygolycka med "Gladan".
 • Ulla, född 1918-01-06 i Domkyrkoförs, Linköping. Gift 1945-10-28 i Lausanne med advokaten Ernest Baldur Stoffan, född 1908-06-09, licentiat en droit, redaktör, översättare, generalsekreterare i Schweiz. Europa Union.

TAB 41

Adolf Fredrik, (son av Elias, tab 3), född 1757-01-30 Skriperyd. Volontär vid Kalmar regemente 1777-09-22. Rustmästare därstädes 1774-10-02. Förare 1777-06-29. Sergeant 1780-10-23. Stabsfänrik 1783-06-10. Sekundfänriks fullm. 1788-07-24. Löjtnant 1796-04-20. Avsked 1802-08-03. Död 1827-01-25 i Torstensmåla i Långasjö socken, Kronobergs län. Gift 1785-11-04 med Elisabet Juliana Crafoord, född 1764-07-16 på Sissehult i Åsheda socken, Kronobergs län, död 1819-10-10, dotter av kaptenen Jakob Johan Crafoord, och Eva Margareta Tornerefelt.

Barn:

 • Beata Margareta, född 1787-02-25 Bol, död ogift 1828-02-03 Barntorp
 • Elisabet Johanna, född 1789-11-10 på Bol, död ogift 1831-09-02 Skärsjöhult
 • Magnus Johan Adolf, född 1792-01-08 på Bol. Sergeant vid Kalmar regemente 1802-06-23. Död 1810-05-15 i Växjö genom olyckshändelse vid en eldsvåda.
 • Gustava Henrietta, född 1794-06-25 på Bol. Gift 1825-05-23 med hattmakaren C. G. Holmberg.
 • Carl Gustaf, född 1797-08-15 på Stora Blötan i Sandsjö socken, Kronobergs län, död där 1797-11-17.
 • Fredrika Vilhelmina, född 1801-02-02 på Stora Blötan, död 1860-05-31. Gift 1839-06-11 med drängen Magnus Petersson i Lönemåla i Älmeboda socken, Jönköpings län.
 • Carl Gustaf, född 1803-09-20 på Stora Blötan, död där 1804-02-17.
 • Carolina Charlotta, född 1805-10-18 i Grisnäs Lillegård i Ljuders socken, Kronobergs län, död 1860-04-09 i Karlskrona. Gift 1836-07-10 med målarmästaren därstädes J. A. Westin.

TAB 42

Nils Peter, (son av Elias, tab 3), född 1765-12-03 i Alsheda socken, Jönköpings län. Inskriven i krigstjänst 1775-09-09. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1790-07-22. Död 1810-11-03 i Grisnäs Storegård i Ljuders socken, Kronobergs län. Bevistade på örlogsflottan slaget vid Öland 1789 och på skärgårdsflottan slaget vid Svensksund 1790. Gift 1808-08-20 med Magdalena Elisabet Meurling, född 1773-05-17, levde 1816, dotter av kornetten vid Smålands kavalleriregemente Anders Johan Meurling och Ulrika Sofia Rudebeck.

Barn:

 • Erik Adolf, född 1808. Salpetersjudare. Död 1868. Se Tab. 43.
 • Ulrik, född 1810-02-17 i Grisnäs Storegård, död ogift 1884-04-18 i Tjugesjö, båda i Ljuders socken.

TAB 43

Erik Adolf, (son av Nils Peter, tab 42), född 1808-09-12 i Grisnäs Storegård. Anställd vid salpetersjuderiet i Långasjö socken, Kronobergs län. Död 1868-01-07 i Ljuders socken. Gift 1834-12-13 med Lisa Persdotter från Grisnästorp, född 1805-10-18, död 1874-05-13 i Ljuders socken.

Barn:

 • Johan, född 1834-04-25, död 1834-05-16.
 • Johanna, född 1835-09-03 i Ljuders socken. Död. Gift 1895-12-08 i Oppmanna socken, Kristianstads län med arbetaren Erik Jakobsson Bergström i hans 2:a gifte, född 1827-02-04 i Urshults socken, Kronobergs län, död.
 • Carl, född tvilling 1840-11-28 i Ljuders socken, död några dagar gammal.
 • Cajsa, född tvilling 1840-11-23 i Ljuders socken, död ogift 1881-05-23 i nämnda socken.
 • Gustaf, född 1843. Jordbrukare. Död 1914. Se Tab. 44
 • Maria (Maja), född 1846-01-16 i Ljuders socken. Gift 1880 i Tyskland med arbetaren Carl Kussner, född i Ostpreussen.

TAB 44

Gustaf, (son av Erik Adolf, tab 43), född 1843-08-17 i Ljuders socken. Jordbrukare. Död 1914-02-16 i nämnda socken. Gift 1872-12-22 i nämnda socken, med Johanna Christina Carlsdotter, född 1841-03-21 i samma socken, död 1925-05-28 i Ljuders förs, Kronobergs län ]], dotter av arbetaren Carl Johan Svensson och Kajsa Gummesdotter.

Barn:

 • Amanda Gustava, född 1872-09-07 i Ljuders förs, Kronobergs län, legaliserad genom föräldrarnas äktenskap. Död 1929-06-09 i Minneapolis, MN., USA. Gift 1898-01-28 i Fish Lake Township, Harris, MN., USA, med John Albert Colliander, född 1873-05-30 i Fish Lake Township, Harris, MN., USA, farmare, död 1945-05-26 i Rochester, MN., USA, son av Carl Ulric Colliander och Kristina Elmquist.
 • Carl Edvard, född 1874. Arbetare. Död 1922. Se Tab. 45.
 • Frans Alexander, född 1877. Maskinist. Se Tab. 46
 • Johan Herman (John), född 1884-04-24 i Ljuders socken. Fabriksarbetare. Se Tab. 47.
 • Anna Gunhild, född 1887-12-18 i Ljuders socken, död där 1891-11-15.

TAB 45

Carl Edvard, (son av Gustaf, tab 44), född 1874-09-11 i Ljuders socken, Kronobergs län. Arbetare. Lägenhetsinnehavare. Död 1922-05-15 i Ljuders förs, Kronobergs län. Gift där 1:o 1906-03-10 i Ljuders förs, Kronobergs län med Frida Lovisa Carlsdotter Hästberg, född 1882-08-25, död 1914-03-01 i Ljuders socken, Kronobergs län. Gift 2:o 1916-06-10 i Ljuders förs, Kronobergs län med Ester Emilia Andersson, född 1892-08-05 i Nysunds förs, Örebro län

Barn:

 • 1. Svea Gunhild Charlotta, född 1909-04-18 i Ljuders socken Kronobergs län ]], liksom syskonen, död där 1913-04-17.
 • 2. Irma Gunborg Irene, född 1916-07-29 i Ljuders förs, Kronobergs län. Gift 1944-07-22 i Ljuders förs, Kronobergs län (vb nr 3) med polermakare Bror Bertil Vilhelm Karlsson, född 1911-01-02 i Algutsboda förs, Kronobergs län.
 • 2. Hillevi Elsa Emilia, född 1920-03-05 i Ljuders förs, Kronobergs län, (enl pastor i nämnda förs). Gift 1940-08-18 i Ljuders förs, Kronobergs län (vb nr 8) med chark. arbetaren Karl Viktor Joelsson, född 1919-03-22 i Ljuders förs, Kronobergs län, lantbrevbärare.

TAB 46

Frans Alexander, (son av Gustaf, tab 44), född 1877-11-17 i Ljuders socken. Maskinist. Död 1943-07-27 i Växjö (Lessebo kbfd i Hovmantorps förs, Kronobergs län, db nr 13). Gift 1:o 1908-02-08 i Ljuders förs, Kronobergs län ]], med Anna Carolina Nilsson, född 1884-12-03 i Ljuders förs, Kronobergs län, död 1916-04-12 i Hofmantorps förs, Kronobergs förs, dotter av skomakare Nilsson och Charlotta. Gift 2:o i Hovmantorps socken, Kronobergs län, 1918-06-18 med Anna Sofia Augustsson, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med stationskarlen Lars Otto Karlsson, från vilken hon blev skild 1917-11-01) född 1879-07-28 i Hoby förs, Blekinge län, död 1937-05-15 i Hovmantorps socken, Kronobergs län (db 15).

Barn:

 • 1. Gösta Alexander, född 1908-07-26 vid Lessebo i Hovmantorps socken, Kronobergs län ]], död 1908-08-07 i Hovmantorps socken, Kronobergs län.
 • 1. Nils Gösta, född 1909-06-22 vid Lessebo, död 1909-06-23 i Hovmantorps förs , Kronobergs län.
 • 1. Nils, född 1911-10-27 Lövbygget. Gift 1943-10-23 i New York (Örgryte förs, Göteborg och Bohus län, vb nr 534) med Karin Hjördis Boström, född 1912-07-09 i Garnisonsförs, Göteborg

TAB 47

Johan Herman (John), (son av Gustaf, tab 44), född 1884-04-24 i Ljuders socken, Kronobergs län. Fabriksarbetare. Bosatt i Nordamerika. Ingenjör i USA. Gift 1907-12-05 i Hofmantorps förs Kronobergs län med Jenny Elisabet Jonsson, född 1884-12-15.

Barn (kallar sig Porath):

 • Harry, född 1909-02-27.
 • Phillip Roy, född 1910-11-22.
 • Edith Elizabeth, född 1913-02-06
 • Carl Erick, född 1915-01-14.
 • Robert John, född 1922-02-08.

Källor

1Lk. 2Lns. 3Lsn. 4SRB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: