:

Charpentier nr 765

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Charpentier nr 765

Adlad 1664-09-03, introducerad 1668. Denna släktgren utdöd i Sverige 1782-05-20. Adlad 1773-07-11, adopterad 1773-11-17. Introducerad 1777.

En gren av den äldre släkten, enligt Kneschke härstammande från en sonson till den adlade Toussaint Charpentier, upphöjdes i tyskt riksadligt stånd 1784-07-11. Den yngre släktgrenen immatrikulerades på Finlands riddarhus 1818-02-05 under nr 64 bland adelsmän.


Charpentier A76500.png

Charpentier A76501.jpg

TAB 1

Jean Charpentier Arvherre till De Menila i Frankrike. Levde utan tjänst på sina gods. Gift med Agnete La Drobec.

Barn:

 • Philippe Charpentier. Arvherre till La Fontaine och La Crossonier. Kapten vid ett dragonregemente i Frankrike. Gift med Marie d'Oria.

Barn:

 • Nicolas Charpentier. Major vid duc de Birons livregemente i Frankrike. Gift med Judithe Bouquette, dotter av marskalken hos den gamla greven av Chaville Gerhard Bouquette och Marguerithe de la Mötte.

Barn:

 • Toussaint Charpentier, adlad Charpentier, till Hahkiala i Hauho socken, Tavastland. Född 1611-03-09 i Pavilly, Normandie. Kom 1630 med generalguvernören greve Bengt Oxenstierna från Frankrike till konung Gustaf II Adolf i Erfurt och antog svensk krigstjänst. Fänrik med eget kompani vid Åbo läns infanteriregemente 1639. Kaptenlöjtnant 1643. Kapten 1646. Major 1657. Överstelöjtnant 1660-03-05. Adlad 1664-09-03 (introducerad 1668 under nr 765). Avsked 1678-01-04. Erhöll pension 1681-06-22. Död 1683-10-04 på Hahkiala men begraven först 1697-06-20 i Hauho kyrka, Finland, där hans vapen uppsattes. Han erhöll 1651-06-30 förläning under Norrköpings besluts villkor av Hahkiala by, där han uppförde ett säteri, som ännu är fideikommiss inom ätten. Bevistade kriget i Tyskland 1648 och kriget i Polen 1656–1659 samt utmärkte sig särdeles vid Rigas belägring 1656, då han visade sin tapperhet i åtskilliga utfall och inbragte med sig flera ryska fanor och fångar [Rf]. Gift 1:o 1638 med Anna Pfaffenhausen. Gift 2:o med Anna Magdalena Duck, död 1698-02-13 på Hahkiala och begraven 1698-07-19, i Hauho kyrka (Rf.), dotter av Didrik Nicolasson Duck och Adelgunda Kotvick.

Barn:

 • 2. Erik, född 1648. Fänrik vid sin faders kompani vid Åbo läns infanteriregemente 1662. Avsked 1673. Reste till Holland och blev löjtnant vid fältmarskalken Wirts regemente till fot 1673. Löjtnant 1674. Ryttmästare vid överste Brauhäfs regemente i Skåne 1676-12-27. Transporterad till överste Mellins karelska regemente 1677-02-19. Major vid överste Roberts finska regemente i Skåne 1678-09-19. Åter ryttmästare vid överste Mellins karelska regemente 1679-10-17. Död 1683-10-07 i Livland, och begraven 1697-06-20 i fädernegraven i Hauho på samma gång som fadern och brodern Bengt, enligt påskrift å faderns vapen i Hauho [Rf ].
 • 2. Anna Margareta, född 1659-07-17, död 1699-07-03 i barnsäng Juttila Gift 1:o 1681-04-25 med ryttmästaren Henrik Boije af Gennäs, i hans 2:a gifte, död 1684. Gift 2:o 1695-07-19 med kaptenen vid Maydells regemente Georg Fredrik von Tiesenhausen, död 1705.
 • 2. Bengt, född 1660. Student i Åbo 1674. Fänrik vid Tavastehus infanteriregemente. Död 1685-07-02 och begraven 1697-06-20 i fädernegraven i Hauho enligt påskrift å faderns vapen i Hauho [Rf].
 • 2. Robert, född 1662. Överstelöjtnant. Död 1710. Se Tab. 2.

TAB 2

Robert, (son av Toussaint Charpentier, adlad Charpentier, tab 1), till Hahkiala. Född 1662. Student i Åbo 1674 (Lk). Kvartermästare vid Lindhielms värvade kavalleriregemente 1678. Kornett vid adelsfanan 1679. Löjtnant under Tavastehus fördubblingskavalleriregemente 1700 och kapten Tavastehus fördubblingskavalleriregemente (Lk) 1700-11-03. Major vid Savolaks fördubblingsinfanteriregemente 1702-06-14. Konfirmationsfullmakt (Lk) 1706-03-30. Överstelöjtnant vid Savolaks fördubblingsinfanteriregemente 1709-10-05. Död av sina blessyrer 1710-06-00 under belägringen av Viborg och begraven Viborg 'Han lät måla en tavla, föreställande Kristus på korset, den han 1695 skänkte till Hauho kyrka '. Gift 1697-06-20 med Gertrud Helena Köhler, född 1668 i Livland, död 1730 och begraven i familjegraven i Hauho kyrka, dotter av majoren Claes Köhler och hans 2:a fru Gertrud Romanovitj, samt halvsyster till generallöjtnanten Fredrik Köhler, friherre von Köhler.

Barn:

 • Magdalena Gertrud, döpt 1698-07-19 i Hauho socken (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors), död 1705-03-07 på Hahkiala (Medd. av landssekr. v. Selonheimo, Helsingfors,).
 • Anna Elisabet, född 1699, död 1755-05-02 Saksala Gift med ryttmästaren Colin L'Eclaire, vars söner blevo adlade och adopterade Charpentier. Se vidare tab 3.
 • Eva Margareta, född 1700, död 1773-02-12 Gift 1724-10-18 med överstelöjtnanten Gustaf Silfversvan, född 1681, död 1755.
 • Maria Lovisa, döpt 1701-12-01 i Hauho socken (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors), död 1705-01-07 på Hahkiala (Medd. av landssekr. v. Selonheimo, Helsingfors,).
 • Gertrud Helena, född 1705-02-29 död ogift 1729-10-28 och begraven 1729-12-07 i Hauho socken (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors).
 • Claes Robert (friherre Charpentier), till Hahkiala. Född i Hahkiala 1706-10-15. Lärstyrman vid amiralitetet i Stockholm 1719-09-30. Arklimästare vid amiralitetsartilleristaten 1724-01-12. Konstapel vid amiralitetsartilleristaten 1727-06-00. Underlöjtnant vid artilleriet i Finland 1734-11-14. Löjtnant vid artilleriet i Stockholm 1741-12-04. Konfirmationsfullmakt 1742-08-06 (1742-10-29). Kapten vid artilleriet med kompani i Malmö 1747-02-09. Transporterad till artilleribataljonen i Finland 1747-06-02. Major artilleribataljonen i Finland 1749-11-27. RSO 1751-12-04. Överstelöjtnant vid artilleribataljonen på Gotland 1758-12-31 (1759-12-31). Transporterad till överstelöjtnantsbeställningen vid artilleribataljonen i Finland 1760-12-09. Överste i armén 1766-06-25. Transporterad till överstelöjtnant vid artilleriet i Stockholm 1769-06-27. Överste och chef för artilleriregementet 1770-03-22. KSO 1772-09-07. Generalmajor i armén 1772-09-12. Friherre 1772-09-12 (ej introducerad). Generallöjtnant 1778-12-28. Avsked 1781-10-00. Död ogift 1782-05-20 i Stockholm, och utgick med honom äldre adlad ätten Charpentier, samt begraven i Maria kyrka. 'Han gav Kaggeholm i Ekerö socken, Stockholms län i testamente till en av sina systersöner, kaptenen Gustaf Emanuel Silfversvan'.
 • Charlotta Louisa, född 1707, död 1709-05-08 på Hahkiala (Medd. av landssekr. v. Selonheimo, Helsingfors,).

De adopterade ättegrenarna.


TAB 3

Colin L'Eclaire (översiktstab 2, bördig av en till Sverige kommen vallonsk släkt. Född 1683. Volontär vid livgardet 1703. Förare vid Beckerns livländska infanteriregemente 1705-11-07. Adjutant vid Beckerns livländska infanteriregemente 1708. Fänrik vid Björneborgs läns infanteriregemente 1710-12-10. Löjtnant vid Nieroths frikompani 1712. Kapten vid Österbottens femmänningsinfanteriregemente 1713. Regementskvartermästare vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1715-05-16. Ryttmästare vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1717-06-22. Avsked 1719-09-00. Exspektanskapten vid Tavastehus läns infanteriregemente. Död 1737-07-19 i Padasjoki och ligger jämte sin fru begraven i Charpentierska familjegraven i Hauho kyrka, Finland. Gift 1:o med Hebbla Beata Pistolhielm (At (Sch)) i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1690-04-05 på Haudois med ryttmästaren Claes Johan Nassokin, född 1672, död 1709), född 1670, död (före 1721) (At (Sch)) sannolikt strax efter 1713-06-10, då hennes testamente dagtecknades, och säkert före 1715-11-00. Dotter av majoren Peter Pistolhielm, nr 492, och Catharina Silfverbögel. Gift 2:o med Anna Elisabet Charpentier, född 1699, död 1755. Se ovan tab 2.

Barn:

 • 2. Robert Gustaf L'Eclaire, adlad och adopterad Charrpentier, född 1727, död 1802. Se Tab. 4.
 • 2. Carl Fredrik L'Eclaire, adlad och adopterad Charpentier, född 1729, död 1779. Se Tab. 38.

TAB 4

Robert Gustaf L'Eclaire, adlad och adopterad Charpentier, (son av Colin L'Eclaire, tab 3), till Hahkiala fideikommiss. Född 1727-08-04 i Finland. Hantlangare vid artilleriet 1745-01-11. Lärkonstapel 1746-12-16. Konstapel 1747-03-17. Furir 1747-03-27. Sergeant 1749-07-28. styckjunkare 1754-09-26. Underlöjtnant 1757-12-16. Löjtnant vid arméns flotta 1762-12-14. Kapten vid arméns flotta 1771-07-30. Adlad 1773-07-11 jämte brodern och adopterad på morbroderns, generallöjtnanten, friherre Claes Robert Charpentiers adlad namn och nummer 1773-11-17 (introducerad 1777-05-01 under nr 765). Kapten vid Tavastehus infanteriregemente 1773-09-18. RSO 1779-01-24. Majors avsked 1782-01-28. Död 1802-09-03 på Hahkiala och begraven 1802-09-30 i Hauho kyrka. Han bevistade med tapperhet pommerska kriget på 1750-talet. Gift 1763-12-28 i Padasjoki socken med Margareta Blomcreutz, född 1746-06-25, i Noussi socken, Finland, död 1822-02-23 på Kokkola i Hauho socken, dotter av översten Carl David Blomcreutz, och hans 1:a fru Margareta Stiernvall, nr 1810.

Barn:

 • Margareta Elisabet, född 1764-12-30, död ogift 1850-12-11 på Kokkola.
 • Robert Cart, född 1766. Överste. Död 1830. Se Tab. 5
 • Sofia Dorotea, född 1767-11-20, död ogift 1852-06-18 i Hauho socken.
 • Carolina Gustava, född 1770-06-10. Stiftsjungfru. Död ogift 1853-04-03 i Hauho socken.
 • Ulrika Albertina, född 1771-10-29, död 1852-03-27 i Hauho socken. Gift 1798-04-24 på Hahkiala med kaptenen Fredrik von Kræmer, född 1766, död 1809.
 • Claes August, född 1772. Överstelöjtnant. Död 1865. Se Tab. 16.
 • Gustaf Fredrik, född 1773. Kapten. Död 1841. Se Tab. 30
 • Johan Didrik, född 1774-11-21 på Hahkiala, död i Hahkiala 1779-05-09[9].
 • Magnus Vilhelm, född 1775-09-25, i Hauho socken. Kadett på Haapaniemi 1786–1792. Sergeant vid änkedrottningens livregemente 1794-07-01. Stabsfänrik vid Stackelbergska, sedan Jägerhornska regementet 1794-12-19. Fänrik med lön Jägerhornska regementet 1802-05-06. Löjtnant vid Adlercreutzska lätta infanteriregementet 1804-06-29. GMtf 1808. Kapten i armén 1808. Död barnlös 1809-01-04 i Torneå. Gift 1807-12-24, i Nastola socken med Margareta Elisabet Heintzius i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1810-05-17 i Nastola socken med generalmajoren, friherre Berndt Fredrik Ulrik Stackelberg, från vilken hon blev skild, i hans 2:a gifte, född 1782, död 1824), född 1776-08-30, död 1863-03-08 i Kutemajärvi socken, dotter av kunglig sekreteraren David Gottfrid Heintzius och Margareta Helena von Essen af Zellie.
 • Ottiliana Lovisa, född 1776-09-23, på Hahkiala (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors). Stiftsjungfru. Död 1815-01-11 i S:t Michel. Gift 1:o 1797-08-08 på Hahkiala med kyrkoherden i Orimattila förs, Finland, hovpredikanten, mag. Carl Henrik Enckell, född 1770-04-01, död 1809-03-23. Gift 2:o med prosten och kyrkoherden i S:t Michels förs mag. Gustaf Adolf Brunou, född 1779-05-27, död 1833-04-19 i S:t Michel.
 • Fredrika Christina, född 1778-05-03 i Hauho socken, död i Hauho socken 1779-06-25 [Medd. av skrifteställaren J. Finne, Helsingfors].
 • Toussaint, född 1779-04-23 i Hauho socken, död i Hauho socken 1780-02-28 [Medd. av skrifteställaren J. Finne, Helsingfors].
 • Eva Christina, född 1781-02-09. Stiftsjungfru. Död 1869-10-04 Lielaks Gift 1805-10-03 på Hahkiala med sin systers svåger, majoren Casper Henrik von Kræmer, i hans 2:a gifte, född 1764, död 1819.
 • Fredrika Vilhelmina, född 1782-03-29, död 1859-07-30 Linanäs Gift 1811-04-09 med sin moders kusin, löjtnanten Hans Henrik Stiernvall, nr 1810, i hans 2:a gifte, född 1769, död 1820.
 • Jean Toussaint, född 1783. Överstelöjtnant. Död 1867. Se Tab. 34.
 • Augusta, född 1784-09-30 på Hahkiala (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors), död ogift 1865-05-20 på Hyvikkälä i Hauho socken.
 • Maria Charlotta, född 1785-11-08 på Hahkiala (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors), död 1810-12-17 i Borgå. Gift 1809-08-08 på Hahkiala med lektorn vid Borgå gymnasium, teol. doktorn Johan Borgström i hans 1:a gifte, född 1761-02-17, död 1836-09-01 i Borgå.
 • Jeanna Christina (medd av skriftställaren J Finne, Helsingfors), född 1790-11-27, död ogift 1811-01-05.

TAB 5

Robert Carl, (son av Robert Gustaf L'Eclaire, adlad och adopterad Charpentier, tab 4), född 1766-10-13 på Sveaborg. Sergeant vid änkedrottningens livregemente (Lå) 1775-02-05. Underlöjtnant vid artilleriet 1779-02-07. Undergick artilleriexamen 1780-05-02. Stabslöjtnant vid artilleriet 1788-05-02. RSO 1789-06-02. Stabsadjutant 1789-07-01. Kapten i armén 1790-05-08. Stabskapten vid Svea artilleriregemente (KrAB) 1793-11-10. Major i armén 1802-06-28. Major vid finska artilleriregrt 1808-07-21. RSO m st k 2kl 1808-10-24. Major vid Vendes artilleriregemente 1810-02-07. Överstelöjtnant i armén 1810-05-01. Avsked med pension 1811-12-23. Överstes titel 1812-02-04. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 64 bland adelsmän. Död 1830-02-01 på sitt fideikommiss Hahkiala. Gift 1805-07-16 i Ekerö kyrka Stockholms län med sin syssling, stiftsjungfrun Sofia Lovisa Silfversvan, född 1785-06-02, Kaggeholm

Barn:

 • Margareta Johanna Lovisa Gustava, född 1806-08-09 på Hahkiala, död 1858-11-10 Otnäs Gift 1829-10-20 med landssekreteraren i Nylands län, lagmannen Johan Immanuel Norrmén i hans 2:a gifte, född 1790-05-21, död 1866-04-26 i Helsingfors.
 • Selma Charlotta Sofia, född 1807-12-18 på Hahkiala, död ogift 1874-11-11 på Hyvikkälä.
 • Robert Emil Gustaf Carl, född 1810. Löjtnant. Död 1882. Se Tab. 6.
 • Adelaide Constance Robertine Emilie, född 1811-05-15 i Stockholm, död 1875-02-09 i Nyköping. Gift 1835-08-20 i Hauho kyrka med sin kusin, kaptenen Robert Casper Didrik von Kræmer, född 1799, död 1880.
 • Oskar Vilhelm August, född 1812. Kapten. Död 1888. Se Tab. 13
 • Ida Aurora Augusta, född 1815-07-12 på Hahkiala, död 1848-12-05 i Fredrikshamn. Gift 1836-08-21 med överstelöjtnanten Ivar Erik Blåfield, född 1808, död 1849.
 • Knut Filip Akilles, född 1817-09-03 på Hahkiala. Student i Helsingfors 1837-06-21. Hypoteksföreningens värderingsman i Tavastehus län. Död ogift 1894-05-18 på Hyväskylä.
 • Axel Edvard, född 1818-10-09. Port d'épéefänrik vid 7. finska linjebataljonen. Fänrik vid 11. finska linjebataljonen 1837-09-23. Underlöjtnant vid 11. finska linjebataljonen 1841-06-15. Löjtnant 1846-06-25. Transporterad till Nya Ingermanländska infanteriregementets reservbataljon 1848-07-27. Stabskapten Nya Ingermanländska infanteriregementets reservbataljon 1849-03-24. Transporterad till Selenginska infanteriregementet 1853-06-11. Kapten Selenginska infanteriregementet 1855-08-05. Död ogift 1855-09-00 i Kiev.

TAB 6

Robert Emil Gustaf Carl, (son av Robert Carl, tab 5), född 1810-01-14 Kaggeholm. Fänrik vid 46. ryska jägarregementet. Underlöjtnants avsked 1830-12-19. Död 1882-07-13 på Hahkiala fideikommiss, som han innehade. Gift 1833-09-12 Härkälä

Barn:

 • Emilia Fredrika Sofia, född 1834-10-14 på Hahkiala. Finsk stiftsjungfru. Död ogift 1924-10-30 i Helsingfors.
 • Olivia Aurora Margareta, född 1837-03-10 på Hahkiala. Finsk stiftsjungfru. Död ogift 1908-01-05.
 • Gustaf Robert Alfred, född 1839. Senator. Död 1914. Se Tab. 7.
 • Matilda Teresia, född 1842-01-09 i Tavastehus. Finsk stiftsjungfru. Död ogift 1912-11-08 i Helsingfors.
 • Carl Axel Teodor, född 1843. Stabskapten. Död 1883. Se Tab. 12
 • Fanny Maria Ulrika, född 1846-10-19 på Hahkiala. Finsk stiftsjungfru.
 • Knut Wenzel Toussaint, född 1848-03-11 på Hahkiala. Port d'épéejunkare i rysk tjänst. Död 1872-10-22 i S:t Petersburg.
 • Edvard Fredrik Leonhard, född 1849-09-07 på Hahkiala, död på Hahkiala 1851-03-27.
 • Hugo Richard, född 1853-12-16 på Hahkiala. Student i Helsingfors 187106-27. Civilingenjör. Död ogift 1879-01-04 i Helsingfors.

TAB 7

Gustaf Robert Alfred (son av Robert Emil Gustaf Carl, tab 6), till Hahkiala fideikommiss, som han tillträdde 1882-07-13. Född 1839-10-15 på Hahkiala. Kadett i Fredrikshamn 1851-06-00. Underlöjtnant vid 3. grenadjärskarpskyttebataljonen 1857-06-18. Transporterad till 2. kombinerade reservartilleribrigaden med fänriks grad 1858-09-21. Underlöjtnant 2. kombinerade reservartilleribrigaden 1860-07-13. Löjtnant 1862-09-07. Transporterad till 2. finska räfflade lätta batteriet 1863-11-20. Kommenderad till tjänstgöring vid finska kadettkåren 1865-10-26. Transporterad till 22. artilleribrigaden 1867-10-14. Stabskapten 1868-03-18, med tur från 1867-09-08. RRS:tStO3kl 1868. Kapten 1870-12-17. Överstelöjtnants avsked 1872-03-19. Kassör vid Föreningsbankens i Finland huvudkontor i Helsingfors 1872. Verkställande direktör i livförsäkringsaktiebolag Kaleva. Ordförande i direktionen för Hypoteksföreningen i Finland 1881-0614. Ordförande i direktionen för Finlands bank 1884-03-10. RRS:tStO2kl 1886-03-29, S:tAO2kl 1890-04-13 och S:tVIO4kl 1893-03-28. RRS:tVIO3kl 1895-04-14. Senator och ledamot av senatens för Finland ekonomidepartement och chef för dess finansexpedition 1897-12-28. Avsked 1900-08-27 föreståndare för Nordiska aktiebankens filialkontor i Helsingfors 1905-09-01–1906-12-31. Död 1914-07-08 på Hahkiala. Gift 1863-06-27 i Helsingfors med Adolfina Valeria Aschan, född 1837-02-01 i Helsingfors, död 1907-06-23 och begraven i Hauho socken, dotter av apotekaren Carl Henrik Aschan och Andriette Sofia Collin.

Barn:

 • Carl Robert Alfred, född 1864-04-23 i Tammela socken, död 1865-06-30 i Kymmene socken.
 • Axel Fredrik, född 1865. Justitiekansler. Se Tab. 8
 • Naema Sofia, född 1867-04-04 i Fredrikshamn. Gift 1893-09-21 i Helsingfors med förste stadsfogden i Helsingfors, vice häradshövdingen Herman Adlercreutz B, född 1862, död 1921.
 • Elna Fredrika, född 1870-05-22 i Fredrikshamn, död i Fredrikshamn 1871-10-11.
 • Carl Gustaf Harald, född 1877. Direktör. Se Tab. 10
 • Alfred Torsten Hugo, född 1879. Bankdirektör. Se Tab. 11

TAB 8

Axel Fredrik (son av Gustaf Robert Alfred, tab 7), född 1865-07-04 i Fredrikshamn. Student i Helsingfors 1883-05-19. Fil. kand. 1885-12-08. Promoverad fil. mag. 1886-05-31. Juris utr. kand. 1890-05-31. Auskultant i Åbo hovrätt 1890-06-06. Vice häradshövding 1893-05-31. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland justitiedepartement 1894-09-08. Kanslist för Finland justitiedepartement. 1896-10-14. Juris utr. lic. 1897-05-26. Docent i civillagfarenhet och romersk rätt vid universitetet i Helsingfors 1898-01-27. Juris utr. doktor 1898-04-21. Protokollssekreterare i senatens justitiedepartement 1899-12-30. Avsked från nämnda docentur 1900-10-25. Yngre ledamot av lagberedningen 1905-12-15. Referendariesekreterare i nämnda departement 1906-02-09. RRS:tStO2kl 1906-04-15. Tillförordnad prokurator i senaten för Finland 1909-06-15. Avsked från referendariesekreterarebefattningen 1910-07-01 och från prokuratorsämbetet 1910. Senator och ledamot av senatens för Finland justitiedepartement 1917-04-03. Justitieråd i högsta domstolen 1918-08-02. Justitiekansler i Finlands statsråd 1918-12-17. KFinlVRO1kl 1919-07-18. Innehar sedan 1914-07-03 Hahkiala fideikommissegendom. Gift 1896-10-23 med Helmi Julia Jernefelt, född 1871-12-03, i Tohmajärvi socken, död 1913-10-09, på Nummela sanatorium, dotter av häradshövdingen Carl Johan Jernefelt, nr 536, och Amalia Christina Seitz.

Barn:

 • Claes Axel Gustaf, född 1897. Fil. doktor. Se Tab. 9
 • Kerstin Margareta, född 1898-09-29 i Helsingfors. Finsk stiftsjungfru. Gift 1925-01-10 i Helsingfors med med. kand. Jarl Sarén, född 1896-03-01 i Björneborg.
 • Gustaf Toussaint (Gösta), född 1901-03-02 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1919-05-26. Med. kand. 1923-12-22. Gift 1926-06-00 med Tove Laurent, född 1902-09-20, i Helsingfors, dotter av skolrådet fil. doktor Knut Arvid Laurent och Siri Maria Grahn.
 • Harry Alfred, född 1905-05-03, död 1906-01-01.
 • Malin Helmi, född 1908-11-25. Finsk stiftsjungfru.

TAB 9

Claes Axel Gustaf (son av Axel Fredrik, tab 8), född 1897-07-26 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1915-05-15. Deltog i finska frihetskriget 1918 såsom sergeant vid Norra Tavastlands regementets 1. bataljon. FFrM2kl 1919. Fil. kand. och agronomexam. 1919-05-26. Promoverad fil. mag. 1919-05-31. Fil. lic. 1922-02-16. Promoverad fil doktor 1923-05-31. T f assistent vid Helsingfors universitets lantbruksekonomiska inrättning 1924-02-27. Avsked 1925-09-30. Anställd vid centralutskottet för lantbrukets försöksverksamhet i Finland. Gift 1919-05-28 i Helsingfors med Sointu Elisabet af Hällström, född 1897-07-20, Olkkala

Barn:

 • Axel Eljas, född 1920-02-18 i Stockholm.

TAB 10

Carl Gustaf Harald (son av Gustaf Robert Alfred, tab 7), född 1877-08-17 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1896-05-19. Fil. kand. 1901-12-21. Ingenjör, kemisk teknolog 1905. Promoverad fil. mag. 1910-05-31. Medarbetare i aktiebolag Industria Teknisk byrå i Helsingfors. Verkställande direktör för Osakeyhtiö Tekniska abohs pappersförädlings och teknokemiska fabrik i Tavastehus. Gift 1911-12-02 i Helsingfors med Ingierd Astrid Renwall, född 1890-02-25 i Åbo, dotter av fil. kand. Lennart Torstensson Renwall och Inez Maria Boisman.

Barn:

 • Ingierd Margareta Matilda, född 1912-09-05 i Helsingfors. Finsk stiftsjungfru.
 • Björn Robert Alfred, född 1914-09-08 i Tammerfors.
 • Mary Anne Valerie Elisabet, född 1918-10-23 i Tammerfors. Finsk stiftsjungfru.
 • Ebba Ingierd Marita, född 1920-12-19, i Tammerfors. Finsk stiftsjungfru.

TAB 11

Alfred Torsten Hugo (son av Gustaf Robert Alfred, tab 7), född 1879-02-09 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1900-09-22. Förvaltare på Pekonlahti såg i Hiitola socken. Anställd vid Nordiska aktiebanken. Meddirektör för Nordiska aktiebankens filialkontor i Tavastehus 1911. Föreståndare för Nordiska aktiebankens kontor 1918. 2. Föreståndare för Nordiska Föreningsbankens filialkontor i Kotka 1919-10-01. Föreståndare för Nordiska Föreningsbankens kontor i Jakobstad 1922-02-15. Gift 1:o 1904-01-30 i Viborg med Hilja Karin Montell, från vilken han 1920-12-01 blev skild, född 1882-08-10, dotter av apotekaren Albert Otto Isidor Montell och Alexandra Maria Landgren. Gift 2:o 1922-02-22 i Kotka med Impi Vilhelmina Hovi, född 1898-01-07 i Kotka, dotter av lantbrukaren Anton Hovi och Vilhelmina Lindén.

Barn:

 • 1. Claes Håkan, född 1905-01-15. Student i Jakobstad 1925-09-16.
 • 1. Hugo Gunnar, född 1906-10-10.
 • 1. Dora Gurli Anita, född 1912-05-04 i Helsingfors. Finsk stiftsjungfru.

TAB 12

Carl Axel Teodor (son av Robert Emil Gustaf Carl, tab 6), född 1843-06-25 Hahkiala Kadett i Fredrikshamn 1855-10-27. Underlöjtnant vid 7. ryska skarpskyttebataljonen 1862-06-25. Bevistade polska upprorets kuvande 1863. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet, 1863. Löjtnant 1864-05-21. Transporterad till livgardets grenadjärregemente med underlöjtnants grad 1866-02-08. Löjtnant till livgardets grenadjärregemente 1868-09-11. Gardesstabskaptens avsked 1871-06-15. Stationsinspektor vid Revats järnvägsstation 1872. Avsked. Förvaltare vid bruk i Jorois socken. Chef för 21. kompaniet av finska militärens reserv 1882-09-25. Död 1883-02-06 Tuomala Gift 1871-07-20 med Maria Lovisa Constance Folstén, född 1845-07-31 i Bessarabien, dotter av överstelöjtnanten Torsten Vilhelm Försten och Constance Malinovskij.

Barn:

 • Alexander, född 1873-01-25 i Pensa. Utexaminerad från industriskolans i Helsingfors mekaniska avdelning 1893-04-01. Anställd vid Putilovska verkstäderna i S:t Petersburg. Vistades i Nordamerikas Förenta stater 1906–1915. Tillförordnad född maskiningenjör av 2. kl. vid statsjärnvägarnas i Finland maskinavdelning 1918. Extra maskiningenjör vid statsjärnvägarnas i Finland maskinavdelning. Gift 1915-02-07 i Esbo socken med Anna Matilda Bergström,, född 1869-07-18, dotter av lanthushållaren Carl Johan Bergström och Anna Gustava Lönnqvist.
 • Sofia Fredrika, född 1874-10-21 i Pensa. Student i Helsingfors 1895-05-19. Gift 1896-06-05 med ledamoten av Kansallis Osake Pankkis direktion, för detta finansministern i Finlands statsråd, fil. mag. Juhani Alin, numera Arajärvi, född 1867-07-25 i Jordiala socken.
 • Anna Maria, född 1879-03-25 i Jorois socken. Kontorist vid Finlands bank.
 • Sigrid Constance, född 1882-04-16 i Jorois socken. Gift 1907-11-11 med överkamreraren vid statsjärnvägarnas i Finland kamrerarekontor Olof Alfons Holopainen, född 1877-03-10 i Helsingfors.

TAB 13

Oskar Vilhelm August, (son av Robert Carl, tab 5), född 1812-07-02 Hahkiala Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1827-12-07. Avsked 1828-11-29. Fanjunkare vid Värmlands fältjägarregemente 1831-03-15. Fänrik vid Gotlands nationalbeväring 1833-04-24. Löjtnant 1841-05-05. Kapten 1850-07-18. Avsked med tillstånd att såsom kapten i armén kvarstå 1862-10-21. Stationsinspektor vid Huddinge järnvägsstation 1862. Avsked 1873. Död 1888-02-21 i Stockholm. Gift 1:o 1854-01-26 i Kristinehamn med Sofia Vilhelmina Åberg, född 1831-05-17 i Kristinehamn ]], död i Kristinehamn 1856-03-24 dotter av postdirektören Fredrik Åberg och Catharina Elisabet Norrman. Gift 2:o 1859-03-01 med Johanna Maria Björkman, född 1833-10-06, död 1894-09-30 i Vadsbro prästgård Södermanlands län, dotter av prosten och kyrkoherden i Varnums pastorat av Karlstads stift Peter Björkman och Anna Greta Ohlin.

Barn:

 • 1. Sofia Antoinetta Augusta, född 1854-11-03 i Kristinehamn. Död 1936-02-03 i Arvika (Ny sockens db nr 2). Gift 1882-11-14 i Vänersborg med postexpeditören Ernst Edvard Rylén, född 1847-04-16 i Källstads socken, Östergötlands län, död 1924-10-20 i Ottebol, Ny socken, Värmlands län.
 • 1. Oskar Fredrik Vilhelm, född 1856-01-17 i Varnums socken, Värmlands län. Kontorsskrivare vid järnvägsstyrelsens kontrollkontor 1874-02-01 stationsskrivare 1876. 1. Stationsskrivare vid Flen 1889-01-01 i. Stationsinspektor vid Sörby 1894-10-12. Död 1900-06-06 i Kristinehamn. Gift 1881-04-13 i Kristinehamn stad med Julia Maria Halvorsen i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1902-01-08 i Kristinehamns kyrka med kyrkoherden i Björnlunda pastorat av Strängnäs stift Carl Johan Askling, född 1856-04-27 i Söderåkra socken, Kalmar län], född 1856-04-17 i Fredrikstad, Norge. Dotter av bryggeriägaren Lars Halvorsen och Lovisa Sofia Kjölsted.
 • 2. Oskar Robert Harald, född 1860-08-06 på Västberga i Brännkyrka socken, Stockholms län, död 1882-10-15. Drunknade under en resa på Nordsjön.
 • 2. Carl Oskar Birger, född 1862. Före detta kontorsskrivare. Se Tab. 14.
 • 2. Signe Sara Sofia Maria, född 1863-07-05 och död 1864-01-21 i Huddinge socken, Stockholms län.
 • 2. Gertrud Sofia, född 1864-09-12 i Huddinge socken. Kammarskrivare vid finska tullverket i Helsingfors. Avsked. Sjukgymnast i Helsingfors 1909. Död 1930-03-20 i Hälsingfors.
 • 2. Oskar Torsten Alfred, född 1869-10-30 i Huddinge socken. Eldarelev vid statens järnvägar. Lokomotivförare. Död 1915-02-27 i Luleå domkyrkoförs, Luleå. Gift 1913-04-10 i Gustaf Vasa förs, Stockholm ]] med Fanny Catharina Enström, född 1870-07-10 i Stockholm. 1947-08-02 i Bromma förs, Stockholm (db nr 268). Dotter av läderhandlaren Carl Gustaf Frans Enström och Gustava Catharina Augusta Hedman.
 • 2. Signe Sofia Gunhild Maria, född 1872-01-11 i Huddinge socken, död ogift 1924-07-20 Johannedal (Stockholm, S:ta Clara förs, db).

TAB 14

Carl Oskar Birger (son av Oskar Vilhelm August, tab 13), född 1862-04-11. Kontorsskrivare vid järnvägsstyrelsens kontrollkontor i Stockholm 1883-01-01. Avsked. Vistas i Amerika. Död 1926-11-22 i Marquette, Michigan, USA. Gift 1891-07-08 i Adolf Fredriks förs, Stockholm med Anna Maria Lönbom, född 1870-07-08 i Jakobs förs, Stockholm, dotter av guldsmeden Carl Fredrik Lönbom och Aurora Christina Bornell.

Barn:

 • Aina Signe Maria, född 1891-08-18 i Adolf Fredriks kyrka. Kontorsskrivare vid järnvägsstyrelsens kontrollkontor 1915-11-29.
 • Oskar Fredrik Harald, född 1892-12-22 i Stockholm. Köpman i Göteborg. Se Tab. 14.5.
 • Oskar Alfred Georg, född 1894-08-08. Köpman. Se Tab. 15
 • Rut Christina Maria, född 1896-02-21 i Kungsholms förs, Stockholm.

TAB 15

Oskar Alfred Georg, (son av Carl Oskar Birger, tab 14), född 1894-08-08 i Stockholm. Sjukhusekonom. Köpman i Marquette, Michigan, USA. Gift där 1924-11-19 med Myrtle Betty Johnson, född 1905-08-14 i Marquette.

Barn:

 • Harald Georg, född 1925-08-24 i Marquette.
 • Robert Earl, född 1928-02-23.

TAB 16

Claes August, (son av Robert Gustaf L'Eclaire, adlad och adopterad Charpentier, tab 4), född 1772-10-20 Hahkiala Volontär vid Tavastehus regemente 1777-06-24 Fänrik vid Tavastehus regemente 1782-05-15. Fänriks lön vid Tavastehus regemente 1790-12-15. Löjtnant 1792-08-10. Löjtnant vid Stackelbergska, sedermera Jägerhornska regementet 1799-12-18. Kapten i armén 1802-08-03. Stabskapten i Jägerhornska regementet 1803-02-13. Fången vid Sveaborgs kapitulation och förd till Jaroslav. Hemkom 1809-11-13. Kapten vid Kronobergs regemente 1810-06-19. Major i armén 1812-02-18. 2. Major vid Kronobergs regemente 1812-07-28. RSO 1814-01-18. Överstelöjtnant i armén 1814-10-07. 1. Major i regementet (KrAB) 1818-02-17. Avsked 1823-07-12. Salpetersjuderistyresman i Kronobergs län. CXIV J:s medalj 1855. Död 1865-07-08 Åby, och ligger jämte sin fru begraven på Tegnaby kyrkogård i Kronobergs län. Under 1788 och 90 års finska krig var han med i träffningarna vid Ruskiala, Pumala sund, Hammula såg och Pirtimäki. Gift 1816-11-12 i Växjö med Gustava Sofia Bergius, född 1795-11-05 i Växjö, död 1835-09-02, dotter av hovrättsrådet Per Adam Bergius och Helena Sofia Lundström.

Barn:

 • Robert August Adam, född 1817. Överste. Död 1894. Se Tab. 17.
 • Margareta Sofia, född 1818-08-31. Stiftsjungfru. Död 1835-09-13 Tegnaholm
 • Helena Charlotta, född 1819-09-19 Strettö. Stiftsjungfru. Död 1915-10-25 på Åby, Tjureda annex förs, Kronobergs län. Gift 1840-10-25 i Växjö med kammarherren Ferdinand Gyllensvärd, född 1811, död 1889.
 • Toussaint, född 1822. Överstelöjtnant. Död 1906. Se Tab. 19.
 • Selma Fredrika, född 1823-07-03. Stiftsjungfru. Död ogift 1853-03-08.
 • Claes Fredrik Vilhelm, född 1824-07-08 på Tegnaholm. Volontär vid Kronobergs regemente 1833. Furir vid Kronobergs regemente 1846-07-10. Avsked 1850-12-24. Lantbrukare. Lasarettssyssloman i Kristianstad. Stadskassör i Kristianstad 1880. Avsked. Död ogift 1919-09-12 i Kristianstad stad.
 • Carl Johan, född 1825. Major. Död 1909. Se Tab. 20
 • Ida Lovisa, född 1826-06-06, död 1827-03-23.
 • Ida Lovisa Augusta, född 1828-01-17. på Tegnaholm, död ogift 1916-09-24 i Växjö.
 • Axel Emil, född 1828. Kamrerare. Död 1911. Se Tab. 24
 • August Teodor, född 1830. Lantbrukare. Död 1877. Se Tab. 29
 • Hilda Gustava Emilia, född 1831-04-18 på Tegnaholm, död ogift 1921-04-30 i Stockholm.
 • Knut Viktor Colin, född 1832-10-07 på Tegnaholm. Kadett vid Karlberg 1849-05-19. Utexaminerad. 1857-12-12. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1858-01-08. Transporterad till Kronobergs regemente 1859-01-18. Löjtnant 1865-04-04. död 1876-04-20 Berg. Gift 1865-04-21 i Hilleshög, Herslövs socken, Malmöhus län med Sofia Carolina Peterson, född 1839, död 1867-12-23 på Dänningelanda i likanämnda socken, Malmöhus län, dotter av auditören Johan Magnus Peterson och Emilia Charlotta Catharina Tretow.

TAB 17

Robert August Adam, (son av Claes August, tab 16), född 1817-10-04 i Växjö. Kadett vid Karlberg 1833-02-01, utexaminerad 1838-01-19. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1838-01-28 och vid livbeväringsregementet 1841-08-28. Avsked 1845-11-28 och överflyttade till Finland samt anställdes såsom nivellör vid Saima kanalarbete 1847-04-01. Blev finsk undersåte 1848-02-29. Extra arbetschef vid Saima kanalarbete 1849-01-02. Ingenjör av 5. klassen med fänriks grad vid väg- och vattenkommunikationskårens ingenjöravdelning i Finland 1853-01-10. Underlöjtnant 1855-03-14. Ingenjör v 4. klassen (löjtnant) 1856-07-16. RRS:tStO3kl. 1856-09-25. Ingenjör av 3. klassen (stabskapten) 1858-02-02 och därjämte 1. distriktschef vid Saima kanal 1858-06-11. Ingenjör av 2. klassen (kapten) 1861-01-29. Distriktsingenjör i Päijene distrikt 1862-01-24. Överförd till civil stat såsom ingenjör av 2. klassen vid ingenjörkåren för väg- och vattenkommunikationerna 1870-01-14. Ingenjör av 1. klassen 1870-12-28. RRS:tStO2kl. 1873-04-20. Avsked med rang av överste 1891-09-24. Död 1894-06-16 i Heinola. Gift 1858-01-28 Räihä

Barn:

 • Claes Gustaf Robert, född 1858. Generallöjtnant. Död 1918. Se Tab. 18.

TAB 18

Claes Gustaf Robert, (son av Robert August Adam, tab 17), född 1858-11-04. Elev vid Nikolajevska kavalleriläroverket. Standartjunkare vid Nikolajevska kavalleriläroverket. Kornett vid livgardets Grodnoska husarregemente 1879-08-20. Löjtnant vid livgardets Grodnoska husarregemente 1882-04-09. Stabsryttmästare 1884-04-20. RRS:t StO3kl. 1884-09-11 och S:tAO3kl 1887-09-11. Ryttmästare 1888-09-11. RRS:tStO2kl 1891-01-13 och S:tAO2kl 1896-01-13. Överste 1896-12-18. RRS:tVIO4kl 1899-12-18. Kommendör för 3. Sumska, kronprinsens av Danmark, dragonregemente 1901-03-26. RRS:tVIO3kl 1903-05-14. Tillförordnad kommendör för livgardets Grodnoska husarregemente 1904-02-05. Generalmajor och stadfäst i innehavande befattning 1904-12-19. RRS:tStO1kl 1907-04-06. Kommendör för avdelta gardeskavalleribrigaden, med placering på gardeskavalleriet och kvarstående i rullorna vid nämnda gardesregemente 1907-06-22. Generallöjtnant och chef för kaukasiska kavalleridivisionen 1911-01-04. RRS:tAO1kl 1912-12-19. Bevistade världskriget 1914 och följande år. RR S:tVIO02kl med svensk och VÖO med svensk 1915. Avgick ur rysk militärtjänst 1918. Död 1918-12-18 i Helsingfors. Gift 1897-04-17 i Warschau med Anna Porzedovskif, född 1870-06-22 i Lodz, dotter av godsägaren Thaddeus Porzedovskij och Catharina Moravskij.

Barn:

 • Anna Sofia Sonny (Sonja), född 1898-05-11 i Warschau. Kontorist.
 • Nikolaus Robert, född 1899-12-24 i Warschau. Student i Helsingfors 1918-05-18. Kontorist.

TAB 19

Toussaint (son av Claes August, tab 16), född 1822-02-01 Tegnaholm. Sergeant vid Kronobergs regemente 1837-05-01. Officersexamen. 1839-05-04s. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente 1840-03-10. Löjtnant 1848-08-22. Kapten 1859-06-04. RSO 1865-05-03. Major 1873-03-02. Överstelöjtnant 1879-05-30. Avsked 1881-06-03. Inträdde i styrelsen för riksbankens avdelningskontor i Växjö 1881. Dess ordförande. KVO2kl 1894-04-28. Död 1906-04-25 i Växjö. Gift 1849-03-29 i Luleå med Helena Antonia Bergman, född där 1823-07-27, död 1896-04-05 i Växjö, dotter av handlanden Olof Bergman och Margareta Magdalena Sundborg.

Barn:

 • Anna Sofia Margareta, född 1850-04-12 på Höreda i Ormesberga socken, Kronobergs län. Död 1939-08-30 i Jönköping. Gift 1874-08-14 i Växjö med godsägaren Alexis Teofil Jakob Timoleon Nordenskjöld, nr 1912 A, född 1843, död 1907.
 • Robert August, född 1851-08-03 Höreda. Överflyttade till Amerika. Har ej avhörts på 35 år och troligen död.
 • Carl Olof, född 1853-01-04 Höreda. Civilingenjör. Död 1882-04-16 i Mauriceville på Nya Zeeland.
 • Jean Toussaint, född 1854-08-25 Höreda. Död 1929-09-10 på ålderdomshemmet i Tjureda (Tjureda annexförs, Kronobergs län, db nr 12).

TAB 20

Carl Johan, (son av Claes August, tab 16), född 1825-06-22 Tegnaholm. Konstapelskadett vid Vendes artilleriregemente 1841-04-10. Konstapel 1842-04-22. Avsked 1844-05-06. Furir över stat vid Kronobergs regemente 1844-05-15. Officersexamen. 1845-12-18. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente 1846-06-26. Löjtnant 1853-12-02. Kapten 1864-07-05. RSO 1869-07-29. Ledamot av arméns fullmäktige 1875. Major 1878-05-18. Avsked 1881-05-27. Överkontrollör vid brännvinstillverkningen i riket 1883–1895. Död 1909-12-31 i Växjö. Ägde Brunsmåla i Nöbbele socken, Kronobergs län 1861–1879 och gård i Växjö. Gift 1861-08-29 Orraryd

Barn:

 • Hedvig Johanna, född 1863-03-25 på Brunsmåla, död ogift 1907-06-25 i Växjö.
 • Agnes Maria Sofia, född 1864-04-13 på Brunsmåla. Gift 1887-06-22 i Växjö med postmästaren i Alingsås Bror Erik Per Gustaf Moberg, född 1841-08-11 i Visby, död 1917-06-17 i Växjö.
 • Jenny Carolina, född 186503-31 på Brunsmåla, död 1866-12-05 på Brunsmåla och begraven på Nöbbeleds kyrkogård.
 • Carl Ludvig Abraham, född 1866-07-28 på Brunsmåla. Idkade en tid affärsrörelse i Minneapolis, Nordamerika. Död 1898-02-03 i Växjö. Gift 1889-07-03 med Constance Dufinia Barck, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med sjökaptenen John Bernstein), född 1862-10-23 i Målerås, i Helleberga socken, Kronobergs län. Dotter av handlanden och garvaren Carl Reinhold Barck och Erica Christina Fagerström.
 • Nina Emilia, född 1867-03-29 på Brunsmåla, död 1869-02-26 på Brunsmåla och begraven på Nöbbeleds kyrkogård.
 • Jean Toussaint, född 1869 på Brunsmåla. Brandchef. Död 1937. Se Tab. 21.
 • Axel Fredrik, född 1870 på Brunsmåla. Postmästare. Se Tab. 22.
 • Ida Gustava, född 1871-07-05 på Brunsmåla. Gift 1895-04-04 i Växjö med kyrkoherden i Kalvsviks pastorat av Växjö stift Sven August Hjelmgren, född 1853-08-06 i Hjälmseryds socken, Jönköpings län. Död 1935.
 • Reinhold, född 1872 på Brunsmåla. Banktjänsteman. Död 1923. Se Tab. 23.
 • Uno Viktor Colin, född 1874-04-07 på Brunsmåla. Före detta stationsskrivare vid Växjö–Alfvesta järnväg. Gift 1919-05-16 i Stockholm (Vimmerby förs, db) med Magnhild Christina Henrietta Aurore Rydberg, född 1873-06-02 i Vimmerby stadsförs, dotter av källarmästaren Johan Oskar Alfred Rydberg och Ida Henrietta Charlotta Eklund.
 • Ebba Disa Helena, född 1877-06-29 på Brunsmåla. Extra ordinarie postexpeditör 1898-04-30. Postexpeditör 1904-12-08. Avsked 1908. Stationsmästare av kl. 3. 1925-12-31. Gift 1908-02-18 i Växjö domkyrka med apotekaren Bror Julius Lundberg, född 1875-08-27 i Kvidinge socken, Kristianstads län, död 1921-05-23 i Stockholm.

TAB 21

Jean Toussaint, (son av Carl Johan, tab 20), född 1869-01-26 Brunsmåla. Volontär vid Smålands grenadjärkår 1888-01-10. Mogenhetsexamen i Nyköping 1890-05-22. Sergeant i kåren 1891-06-23. Elev vid krigsskolan 1891-07-28. Avgången 1892-02-11. Reservofficersexamen 1892-07-15. Underlöjtnant i Smålands grenadjärkårs reserv 1892-11-25. Reservlöjtnant i Smålands grenadjärkårs reserv 1898-11-25. Lärare i gymnastik vid realskolan i Karlshamn 1906-11-18. Reservkapten i Karlskrona grenadjärregementes reserv 1911-12-30. Avsked ur krigstjänsten. Brandchef i Karlshamn. Avsked från gymnastiklärarebefattningen 1931-02-06. Död 1937-10-01 i Norraryd och begraven i Karlshamn. Gift 1901-08-27, i Halmstad med Maria Gottfrida (Gotton) Carlsson, född 1879-02-07, dotter av grosshandlaren Anders Johan Carlsson och Zielfelt.

Barn:

 • Jean Torsten, född 1902-07-28 i Urshults socken, Kronobergs län.
 • Inez Hilma Marianne, född 1906-01-20 i Karlshamn. Stiftsjungfru. Död 1910-10-27 i Karlshamn.
 • Märta, född 1908-11-18 i Karlshamns förs. Korrespondent.
 • Jean Rolf Hjalmar, född 1916-08-13 i Karlshamn.
 • Carl Åke, född 1918-04-30 i Karlshamn.

TAB 22

Axel Fredrik, (son av Carl Johan, tab 20), född 1870-07-18 Brunsmåla. Mogenhetsexamen i Växjö 1892-06-08. Extra ordinarie postexpeditör 1894-05-21. Extra biträde 1894-05-28. Postexpeditör 1902-12-12. Postmästare i Landeryd 1917-11-27. GMnor8 1930-05-23. Gift 1919-07-09 i Landeryd (Långaruds förs, Jönköpings län vb) med Hilda Viktoria Holmbergh, född 1889-10-06 i Pjätteryds socken, Jönköpings län. Dotter av godsägaren Johan Holmbergh och Emma Charlotta Blomgren.

Barn:

 • Aina Emma Fredrika, född 1921-03-26 i Halmstad, död i Halmstad 1921-04-02
 • Carl Johan Fredrik, född 1923-11-16< i Jönköping.

TAB 23

Reinhold, (son av Carl Johan, tab 20), född 1872-09-04 på Brunsmåla. Bokhållare i Kronobergs läns sparbank i Växjö 1895-02-05. Kontrollör i Kronobergs läns sparbank i Växjö 1897–1917. Tillförordnad kontrollant vid Växjö ränte- och kapitalförsäkringsanstalt 1897–1917. Död 1923-06-15 i Växjö domkyrkoförs. Gift 1906-11-01 i Ängelholm med Olga Matilda Francke, född i Ängelholm 1881-01-02, dotter av fabrikören Gustaf Otto Alfred Francke och Matilda Persson.

Barn:

 • Jane Hedvig, född 1907-07-01 i Ängelholm. Kansliskrivare vid rådhusätten i Växjö.
 • Carl Otto Holger, född 1910-03-25 i Växjö.
 • Maud, född 1912-09-09 i Växjö. Gymnastikdirektör. Gymnastiklärare vid Västerledsskolan i Växjö.
 • Reinhold Gerhard, född 1917-06-13 i Växjö.

TAB 24

Axel Emil (son av Claes August, tab 16), född 1828-12-26 Tegnaholm. Lantbrukare. Kamrerare vid sparbanken i Sölvesborg 1888–1911. Sekreterare hos stadsfullmäktige vid sparbanken i Sölvesborg 1886–1910. Död 1911-03-07 i Sölvesborg. Gift 1:o 1860-09-12 i Kalmar med Gustava Maria Matilda Rooswal, född 1831-11-04 i Kalmar, död 1862-11-22 på Sölvesborgs slott, dotter av konsuln Magnus Baltzar Rooswal och Gustava Charlotta Rinman. Gift 2:o 1868-09-25 i Köpenhamn med Helena Sofia Fredrika Rée, född 1848-02-01 i Brönshöi socken, i Danmark, död 1920-10-23 i Malmö (S:t Pauli förs, db) och (Sölvesborgs förs, db). Dotter av godsägaren Benny Nikolai Carl Rée och Maria Henrietta Carolina Lentz.

Barn:

 • 1. Emil, född 1861. Rådman och vice häradshövding. Död 1920. Se Tab. 25.
 • 1. Gustava (Ava), född 1862-11-11 på Sölvesborgs slott. Gift 1890-07-05 i Sölvesborg med häradshövdingen i Fryksdals domsaga av Karlstads län före detta hovrättsrådet, KNO2kl, jur. utredning kand. Ernst Fredrik Nikolaus von Sydow, född 1859-06-19 i Växjö. Död 1930-07-11.
 • 2. Magna, född 1874-07-29 i Sölvesborgs landsförs, död 1877-02-13.

TAB 25

Emil (son av Axel Emil, tab 24), född 1861-07-10 på Sölvesborgs slott. Mogenhetsexamen 1880. Student i Lund 1880. Examen till rättegångsverken 1886-12-15. Vice häradshövding 1889-05-31. Tillförordnad rådman och magistratssekreterare i Lund 1889. Sekreterare och ombudsman vid skånska livränte- och kapitalförsäkringsanstalten 1890. Rådman i Lund 1894-09-14. Ordförande i fattigvårdsstyrelsen i Lund 1900–1911. RVO 1909-06-05. Ledamot av styrelsen för Skandinaviska kreditabolags kontor i Lund. 1909, ordförande i styrelsen 1918. Ledamot av styrelsen för Sparbanken i Lund 1909, vice verkställande direktör 1910. Ledamot av styrelsen för skånska brandförsäkringsinrättningen och skånska städernas brandstodsförening 1911. Död 1920-04-28 i Lund. Gift 1890-10-18 i i Lund med Emma Gustava Bergman, född 1857-07-20 i Malmö hospitalsförs ]], dotter av hospitalssysslomannen i Malmö Frans Ferdinand Bergman och Ida Lovisa Rosalia Tomson. Död 1937-11-21 i Lund.

Barn:

 • Ellen Louise, född 1892-07-07 i Lund, död i Lund 1894-12-22.
 • Signe Emilia, född 1896-01-22 i Lund. Gift Lund 1919-08-14 med tillförordnad kyrkoherden i Hällestads, Dalby och Bonderups försens pastorat av Lunds stift Oskar Ragnar Nordholm, född 1891-05-16 i Sölvesborg.
 • Carl Erik, född 1897. Banktjänsteman. Se Tab. 27

TAB 26

Axel Gösta, (son av Emil, tab 25), född 1894-09-25 i Lund. Studentexamen i Lund 1913-05-21. Utexaminerad från Chalmers tekniska institut i Göteborg 1917-06-09. Ingenjör vid Södra Sveriges ångpanneförening 1918-10-28. Förordnad att tills vidare vara statsinspektör över elektriska anläggningar 1937-01-29. Förordnad att vara statsinspektör över elektriska starkströmsanläggningar 1938-07-21 fr o m 1938-08-01. Gift 1919-06-07 i Göteborg med Elsa Charlotta Borssén född 1894-01-05 i Västra Aker, Norge, dotter av ingenjören John Vilhelm Borssén och Christina Rydén.

Barn:

 • Ida Britt-Marie, född 1920-04-22 i Lund
 • Gunnel Christina, född 1922-05-24 i Lund.
 • Jan Emil, född 1923-06-10 i Lund.
 • Emma Lisbeth, född 1927-05-16 i Lund
 • Elsa Anita, född 1932-01-17 i Malmö

TAB 27

Carl Erik, (son av Emil, tab 25), född 1897-08-17 i Sölvesborg. Studentexamen i Lund 1917-05-25. Tjänsteman i Sparbanken, Lund 1920-11-01. Förste kassör i Sparbanken, Lund. Gift 1924-07-18 i Lunds med Margareta Maria af Sandeberg , född 1903-02-13 på Villiegården i Villie socken, Malmöhus län. Dotter av direktören Nils Vilhelm Edvard David af Sandeberg och Agnes Elisabet Evander.

Barn:

 • Nils Erik Emil
 • Barbro Margaretha
 • Greta Elisabeth
 • Jarl Erik Toussaint
 • Inger Emma Agneta

TAB 28

Carl (son av Axel Emil, tab 24), född 1869-11-23 i Sölvesborgs landsförs. Elev vid Sölvesborg–Kristianstads järnväg 1886. Stationsskrivare vid Sölvesborg–Kristianstads järnväg 1889. Biljettör och telegrafist 1889. Godsbokhållare 1891. Stationsinspektor vid Veberöd å Malmö–Simrishamns järnväg 1893 och vid Östervärn 1898. Ledamot av Malmö stads fattigvårdsstyrelse sedan 1913. Gift 1900-07-19 i Karlstads domkyrka (fb 101) med Ellen Catharina Nygren född 1878-08-02 i Karlstad. Dotter av fältintendenten Olof Emanuel Nygren och Emma Catharina Magnusson.

Barn:

 • Carl-Axel Olof, född 1901-04-26 i Malmö.

TAB 29

August Teodor, (son av Claes August, tab 16), född 1830-04-29 Tegnaholm. Lantbrukare. Död 1877-09-19 i Nordamerika. Gift där 1869-06-26 med Anna Lensch, av tysk börd, född 1841-04-30.

Barn:

 • Louise, född 1871-09-30. Kassörska på kontor i New York. Gift 1898-04-11 i New York med Louis Witzman.

TAB 30

Gustaf Fredrik, (son av Robert Gustaf L'Eclaire, adlad och adopterad Charpentier, tab 4), född 1773-11-19 i Hauho socken, Tavastehus län. Volontär vid Savolaks regemente 1786. Kadett vid Haapaniemi 1786. Rustmästare vid Tavastehus regemente 1792-05-20 vargeringsfänrik vid Tavastehus regemente 1792-08-10. Fänrik vid Stackelbergska, sedermera Jägerhornska regement 1798-02-28. Löjtnant vid Stackelbergska, sedermera Jägerhornska regement 1803-02-13. Kaptens avsked ur svensk tjänst 1810-03-07. Kapten vid 2. finska jägarregementet 1812-10-10. Avsked. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 64 bland adelsmän. Död 1841-04-21 på Lindnäs i Mäntsälä socken, Finland. Gift 1814-04-17 i Kuopio med Helena Augustina Taivaststierna i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1800-06-24, Fagernäs Dotter av löjtnanten Jakob Pontus Tawaststjerna, och Helena Elisabet Argillander.

Barn:

 • Robert Gustaf, född 1815. Kapten. Död 1860. Se Tab. 31
 • Alvina Margareta Augusta, född 1818-05-02 död 1900-01-10 i Kuopio. Gift 1838-10-05 i Kuopio med kaptenen vid väg- och vattenkommunikationskårens ingenjöravdelning i Finland Svante Teofil Westling, född 1812-03-16 död 1852-03-28 i Lappvesi socken.

TAB 31

Robert Gustaf (son av Gustaf Fredrik, tab 30), född 1815-06-21. Underfänrik vid 7. finska linjebataljonen 1835-09-06. Fänrik vid narvska jägarregementet 1837-09-23. Underlöjtnant vid narvska jägarregementet 1839-05-04. Löjtnant 1843-04-21. Stabskapten 1846-04-28. Transporterad till Jekaterinenburgska infanteriregementet 1847-03-01. Kapten 1849-09-22. Avsked 1851-05-31. Död 1860. Gift 1847-12-28 i Kiev med Carolina Elisabet von Scharenberg, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen av 1. rangen Alexei Stjenin, död 1888), född 1828-03-01 i Ekenäs, död i början av 1900-talet, dotter av löjtnanten Peter Fredrik von Scharenberg och Gustava Carolina Wiberg. Söner:

 • Carl Gustaf, född 1848-10-03, död 1851.
 • Fredrik Vilhelm, född 1849. Generalmajor. Se Tab. 32
 • Robert Johan, född 1850-11-21 i Mohilev, Död.

TAB 32

Fredrik Vilhelm (son av Robert Gustaf, tab 31), född 1849-11-23. Port d'épéejunkare vid 87. Nyslottska infanteriregementet. Fänrik Nyslottska infanteriregementet 1870-09-08. Underlöjtnant 1872-06-07. Avsked 1873-06-11. Ånyo i tjänst vid 4. östra sibiriska linjebataljonen 1875-03-24. Löjtnant vid 4. östra sibiriska linjebataljonen 1878-09-11. Transporterad till 4. östra sibiriska skarpskyttebataljonen 1881-02-10. Stabskapten vid 4. östra sibiriska linjebataljonen 1883-04-01 RRS:tStO3kl 1883-05-27. Transporterad till 2. östra sibiriska skarpskyttebataljonen 1889-03-01 och till 5. bataljonen av samma trupper 1891-01-14. Kapten till 5. bataljonen av samma trupper 1891-03-14. RRS:tAO3kl 1893-06-02. Överstelöjtnant 1898-08-10. RRS:tStO2kl 1898-05-05. S:tAO2kl 1902-02-27 och S:tVIO4kl med ros. 1902-10-05. Överste 1903-12-10. Kommendör för Strätenska reservbataljonen 1904-02-21. Bevistade kriget mot Japan 1904–1905. RRS:tVIO3kl med svensk 1906-01-08. Transporterad till 4. östra sibiriska skarpskytteregementet 1906-07-23. Kommendör för Habarovska reservbataljonen 1906-08-21. Kommendör för 3. östra sibiriska skarpskytteregementet 1908-08-13. Generalmajors avsked 1910-09-25. Död 1918 i Petersburg. Gift 1:o med Maria Dmitriev, död 1909-12-23 i Irkutsk. Gift 2:o 1911-01-21 i Nikolsk-Usetrilsk i primorska området med Valentina Jaskov, född 1885-01-13 i Blagovjestjensk. Dömdes 1925 av revolutionstribunalet till utvisning från Petersburg till Uraldistrikten på grund av släktskap med sin mans familj.

Barn:

 • 1. Sergei, född 1876-09-10. Elev först vid kadettkåren i Omsk och sedan vid Alexandrovska militärläroverket. Fältväbel vid Alexandrovska militärläroverket. Underlöjtnant vid arméintanteriet 1895-08-24 med tur från 1894-08-20 samt med kommendering till livgardets Paulovska regementet Transporterad till nämnda gardesregemente 1896-05-18 med tur från 1895-08-24. Placerad på infanteriets depå 1898-03-01. Elev vid bergsinstitutet i S:t Petersburg. Efter avslutad kurs stadfäst bergsingenjör med rätt att vid inträde i statstjänst erhålla kollegiisekreterares grad 1904-07-02. Anställd för särskilda uppdrag hos chefen för bergsstyrelsen i södra Ryssland 1904-11-11. Kommenderad till tjänstgöring på extra stat hos överstyrelsen för bergsväsendet 1905-09-04. Kommenderad till tjänstgöring hos sällskapet för fransk-ryska fabrikerna, före detta Berda, 1906-07-28 och med kvarstående vid överstyrelsen för bergsväsendet. Titulärråd 1907-10-05 Kollegiiassessor. Hovråd 1915-02-14, med tur från 1914-07-11. Överingenjör vid nämnda fabriker 1915. Disponent för Haapakoski bruk i Savolaks. Gift 1917-02-12 i Viborg med Ljubov Hohlov, född 1888-08-13 i Petersburg, dotter av ryske amiralen Vasili Hohlov och Sophie Frederike Brandes från Danmark.
 • 1. Maria, född 1879. Gift med kaptenen vid 3. saamurska järnvägsbataljonen Konstantin Kasi-Girei, död 1920.
 • 1. Helena, född 1883. Gift med löjtnanten vid 37. östra sibiriska skarpskytteregementet Dmitri Georgievitj Mumsfev-Russev, arkebuserad av bolsjevikerna.
 • 1. Vera, född 1886. Gift 1:o 1915 i Blagovjestjensk med ingenjörteknologen N. N. Tjepourkovski, död. Gift 2:o 1919 med Lyle M. Foster i Chicago.
 • 1. Nikolai, född tvilling 1888-12-14 i Uri Anutchino i södra Usuriområdet. Junkare vid Michailo vska artilleriläroverket. Underlöjtnant vid 6. östra sibiriska skarpskytteartilleribrigaden 1909-08-19 med tur från 1907-06-27. Löjtnant 1911-09-24. Transporterad till 30. artilleribrigaden. Bevistade världskriget 1914 och följande år. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet. 1915. Stabskapten. RRS:tAO3kl med svensk o. ros. Stadfäst RRS:tStO2kl med svensk 1917-01-04. Kapten 1915-02-02 med tur från 1916-10-27. Avsked. Stupade hösten 1918 vid Jekaterinodar under inbördeskriget i Ryssland såsom officer i general Kornilovs armé.
 • 1. Roman, född tvilling 1888-12-14 i Uri Anutchino. Junkare vid Paulovska artilleriläroverket. Underlöjtnant vid 5. östra sibiriska skarpskytteartilleribrigaden 1908-06-28 med tur från 1907-06-27. Löjtnant 1911-09-14. Transporterad till 9. sibiriska, generalfälttygmästaren storfursten Michael Nikolajevitj's, skarpskytteartilleribrigad 1913-04-01 Stabskapten. Deltog i världskriget 1914–1915. Stupade ogift 1915-09-30 vid köpingen Smorgoni. Efter sin död stadfäst RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet och S:tStO3kl med svensk o. ros 1916-04-12 av S:t GO4kl 1916-11-20 och S:tStO2kl med svensk 1917-01-11.
 • 2. Elisabet, född 1911-10-22 i Sjitomir.

TAB 33

Teodor (son av Fredrik Vilhelm, tab 32), född 1874-08-20 i S:t Petersburg. Elev först vid kadettkåren i Omsk och sedan vid Konstantinovska militärläroverket i S:t Petersburg. Underlöjtnant vid turkestanska artilleribrigaden 1896-08-24 med tur från 1894-08-20. Löjtnant 1899-08-08 med tur från 1898-08-20. Kommenderad till Michailovska artilleriakademien. Stabskapten 1902-09-07. Efter avslutad kurs vid Michailovska artilleriakademien kapten med kommendering till livgardets 2. artilleribrigad 1903-06-05. Stabskapten vid livgardets 2. artilleribrigad 1904-08-19 med tur från 1903-06-05. Kapten vid livgardets 2. artilleribrigad 1907-06-21. RRS:t StO3kl 1907-12-19. Överste med transport till livgardets 3. artilleribrigad 1910-12-19 Kommendör för 6. batteriet av livgardets 2. artilleribrigad 1912-03-23. RRS:tStO2kl 1913-12-19. Bevistade världskriget 1914 och följande år. RRS:tStO2kl med svensk. Sårad 1915. RRS:tVIO4kl med svensk o. ros 1915, S:t VIO3kl med svensk och S:tAO2kl med svensk 1915. RRS:t StO3kl med svensk o. ros 1916-12-16. Tillförordnad artilleribrigadkommendör. Generalmajor och stadfäst i innehavande befattning 1917-06-16 med tur från 1916-09-20. Avsked. Generalinspektör i general Koltsjaks artilleri 1920 och sätt efter dennes nederlag i fängelse till 1922, då han såsom finländsk undersåte befriades och bosatte sig i Finland. Gift 1918-03-01 i Novosybkov (guv. Tjernigov) med Natalia Volkoff, född där 1892-03-13, dotter av fabriksägaren Stefan Volkoff och Valentina Barisjnikov.

Barn:

 • Natalie, född 1925-01-07 i Helsingfors.

TAB 34

Jean Toussaint, (son av Robert Gustaf L'Eclaire, adlad och adopterad Charpentier, tab 4), född 1783-07-14 Hahkiala Furir vid finska artilleriet i Helsingfors 1798-05-20. Officersexamen 1801-10-04. Underlöjtnant vid finska artilleriet i Helsingfors 1802-05-06. GMtf 1808-11-00. Löjtnant vid Vendes artilleriregemente 1810-10-24. Kapten vid Vendes artilleriregemente 1813-02-23. RSO 1813-11-01. RRS:tVIO4kl med ros 1813-12-15. Majors titel 1814-11-16. Major i regementet (KrAB) 1821-10-09 och vid regementet 1822-01-15. Transporterad till Svea artilleriregemente 1830-10-23. Adjutant hos kronprinsen 1831-05-03–1843-07-21. Överstelöjtnant i armén 1831-12-22. Överstelöjtnant vid Svea artilleriregemente 1836-11-25. Avsked med pension 1850-12-21. CXIVJ:s medalj. Död 1867-10-01 i Stockholm. Han bevistade fälttåget i Tyskland 1806–1807, finska kriget 1808–1809 samt fälttågen i Tyskland och Norge 1813–1814. Gift 1817-10-12 i Kristianstad med Helena Christina af Klercker, född där 1788-06-24 död 1877-05-18 i Stockholm, dotter av generalmajoren Adolf Klerck, adlad och adopterad af Klercker B, och Helena Christina Grahm.

Barn:

 • Margareta Sofia Helena, född 1819-02-28, i Kristianstad. Stiftsjungfru. Död 1834-09-09 i Stockholm.
 • Maria Lovisa, född 1821-03-11 i Kristianstad. Stiftsjungfru. Död 1898-11-03 i Stockholm. Gift 1848-06-15 på Lindnäs i Mäntsälä socken, Finland med kaptenen vid finska indelta regementet Carl Anton Blidberg, född 1798-06-20 på Ängsjöholm i Mäntsälä socken, död 1863-09-19 i Tavastehus.
 • Eva Augusta Charlotta, född 1822-09-04 i Kristianstad, död 1905-02-09 i Stockholm. Gift 1847-07-30 Frugården med underlöjtnanten vid Värmlands fältjägarregemente Hjalmar Vilhelm Geijer, född 1821-10-10 Uddeholm död 1899-03-23 i Bolstads prästgård Älvsborgs län.
 • Selma Fredrika, född 1824-08-08 i Kristianstad, död ogift 1906-08-23 å Stockholms sjukhem.
 • Claes Robert Adolf, född 1832. Major och fängelsedirektör. Död 1909. Se Tab. 35.

TAB 35

Claes Robert Adolf, (son av Jean Toussaint, tab 34), född 1832-04-16 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1850-12-16. Kammarpage hos kronprinsen. Utexaminerad 1855-05-26. Underlöjtnant vid Västmanlands regemente 1855-06-09. Löjtnant 1860-07-04. Kompaniofficer vid krigsskolan och repetitör i krigskonst, reglementen och krigsartiklar 1860–1869. Kapten 1870-12-09. Avsked från regementet med tillstånd att såsom kapten i armén kvarstå 1873-01-24. Direktör vid centralfängelset på nya varvet vid Göteborg. RSO 1879-12-01. Major i armén 1884-12-19. RVO 1889-11-30. Avsked 1902-09-30. Avsked ur krigstjänsten 1906-04-24. Död 1909-06-24 i Uppsala. Gift 1875-12-19 i Lybeck med sin systerdotter Helena Elisabet Augusta Geijer, född 1848-11-18 på Frugården i Näs socken, Skaraborgs län, död 1933-09-03 i Domkyrkoförsen, Uppsala. Dotter av underlöjtnanten Hjalmar Vilhelm Geijer och Eva Augusta Charlotta Charpentier.

Barn:

 • Jarl Hellen Robert Toussaint, född 1884-12-17 på nya varvet vid Göteborg. Student i Uppsala 1902. Fil. kand. i Uppsala 1905-05-27. Fil. lic. 1908. Disp. pro gradu 1908-10-24. Docent i sanskrit och jämförande indoeuropeisk språkforskning vid Uppsala universitet 1908-11-14. Fil. doktor 1909-05-28. Skriftställare. 1927-12-09 utnämnd till professor vid Uppsala universitet. Se Biografi i Svenskt Biografiskt Läxikon och Väm är det. Död 1935-07-05 i Uppsala genom olyckshändelse. Kvävd av köttbit (db nr 262). Gift 1914-11-18 i Johannes förs, Stockholm ]] med Lilly Augusta Josefina Stenberg, från vilken han 1917-09-03 blev skild, född 1890-08-10 i Stockholm (skild och omgift 1927-06-11 i Engelbrekt förs, Stockholm, med ingenjören Robert Valentin Ljungdal (ofr) vb nr 109), född 1893-06-07, dotter av arbetsförmannen Filip Stenberg och Josefina Carlsdotter.

TAB 36

Colin, (son av Robert Gustaf L'Eclaire, adlad och adopterad Charpentier, tab 4), född 1787-03-11 Hahkiala Furir vid finska artilleriregementet 1802-08-01 fänrik vid Adlercreutz'ska lätta infanteriregement 1803-01-29. Löjtnant vid Adlercreutz'ska lätta infanteriregement 1807-02-13. Löjtnant i armén 1809-06-29. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1810-06-29. GMtf. 1810-05-10. Stabslöjtnant vid Kronobergs regemente 1812-02-18. 2. Kapten 1812-07-28. Stabskapten 1815-04-18. Regementskvartermästare (KrAB) 1818-02-17. Död 1819-01-18 på Lidboholm i Sjösås socken, Kronobergs län. Han bevistade 1808–09 års krig mot Ryssland och Norge samt fälttågen 1813 och 1814 i Tyskland och Norge. – Gift 1816-08-31 på Lidboholm med Catharina Charlotta Angerstein, född 1792-05-16 på Kosta glasbruk i Ekeberga socken, Kronobergs län, död 1875-02-03 i Västerås, dotter av majoren Johan Reinhold Angerstein och Elisabet Catharina Wickenberg.

Barn:

 • Gustaf Reinhold, född 1817. Landshövding. Död 1886. Se Tab. 37.

TAB 37

Gustaf Reinhold (son av Colin, tab 36), född 1817-06-28 på Lidboholm. Student i Uppsala 1833-10-11. Examen till rättegångsverken 1838. Auskultant i Svea hovrätt 1838-01-12. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1838-02-21. Vice notarie 1840-01-10. Kanslist i kammarkollegium 1842-01-28. Notarie i kammarkollegium 1846-03-21. Advokatfiskal 1851-09-30. Kammarråd 1858-04-23. RNO 1863-01-28. Landshövding i Västmanlands län 1869-08-03 KNO 1872-05-27. Avsked 1883-10-05. KmstkNO 1883-11-30. Död 1886-02-24 i Stockholm och begraven på Västerås kyrkogård. Gift 1848-03-18 i Stockholm med sin kusin Ebba Elisabet Johanna Sutthoff, född 1827-07-25, död 1912-12-29 i Västerås, dotter av hovrättsrådet Carl Sutthoff och Johanna Adrienne Angerstein.

Barn:

 • Ellen Jenny Charlotta, född 1849-02-27 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1894-06-28 i Västerås. Gift i Västerås 1875-11-20 med auditören vid Västmanlands regemente, vice häradshövdingen, RNO mm. Birger Vilhelm Schenström, född 1837-08-14 i Västerås, död i Västerås 1923-01-16.
 • Nina Elisabet Maria, född 1850-11-27 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1936-06-03 i Västerås, begraven på Östra kyrkogården i Västerås (db nr 161).
 • Carl Gustaf Colin, född 1852-11-13 i Stockholm. Död 1853-11-08 i Stockholm i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.
 • Nanny Ebba Reinholdina, född 1854-09-07 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1936-10-25 i Västerås (db nr 282).
 • Eva Amalia Edit, född 1857-08-05 död 1858-05-12 i Stockholm.
 • Edvard Reinhold, född 1859-03-08, död 1859-03-08 i Stockholm.
 • Helga Andrietta, född 1861-03-19, död 1861-04-30 i Stockholm.
 • Signe Viktoria Carolina, född 1862-12-07 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1930-10-02 i Jacobs förs, Stockholm ]] och begraven i Bro socken, Västmanlands län. Gift 1889-09-12 i Västerås med före detta disponenten för Kolsva bruk i Bro och Malma socken, Västmanlands län samt Dalkarlshyttans bruk i Linde socken, Örebro län, RNO, RVO mm. Lars Reinhold Uno Lindberg, född 1857-06-14 på Kolsva. Död 1933-04-29 i Jacobs förs, Stockholm. Begraven i Bro socken, Västmanlands län.

TAB 38

Carl Fredrik l'Eclalre, adlad och adopterad Charpentier, (son av Colin L'Eclaire, tab 3), född 1729-08-01 i Padasjoki socken. Hantlangare vid artilleriet i Helsingfors 1748-09-02. Premiärminör vid artilleriet i Helsingfors 1749-02-11. Sergeant 1750-08-26. Styckjunkare 1756-02-17. Konstituerad fänrik vid Österbottens regemente 1759-10-10 stabsfänrik vid Österbottens regemente 1761-05-05. Löjtnant 1774-02-23. Adlad 1773-07-11 jämte brodern och adopterad 1773-11-17 på morbroderns, generallöjtnanten friherre Claes Robert Charpentiers adlade namn och nummer (introducerad 1777-05-01 under nr 765). Genom byte löjtnant vid änkedrottningens livregementets finska bataljon 1778-01-21. Kaptens avsked 1778-02-11. Död 1779-02-09 i Åbo (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors) och begraven i Charpentierska familjegraven i Hauho kyrka. Gift 1756 med Susanna Maleen, född 1734-11-17 död 1804-01-02 i Åbo, dotter av kyrkoherden i Jämsä förs, prosten Jacob Maleen och Maria Grundström.

Barn:

 • Maria Elisabet, född 1759-06-00, död 1824-01-11 i Kalmar. Gift 1:o 1786-12-07 i Åbo (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors) med sjökaptenen Per Korseman. Gift 2:o 1805-11-05 Linnas
 • Carl Fredrik, född 1766. Kapten. Död 1815. Se Tab. 39

TAB 39

Carl Fredrik (son av Carl Fredrik L'Eclaire, adlad och adopterad Charpentier, tab 38), född 1766-01-19. Student i Åbo 1780 (Lå). Antagen till krigstjänst 1772. Fänrik vid Tavastehus infanteriregemente 1783-05-28. Löjtnant vid Tavastehus infanteriregemente 1794-06-23. Kaptens avsked 1809-04-01. Död 1815-01-05 på Kuhankoski boställe i Laukas socken. Gift 1794-02-07 med Albertina Toll, född 1768-01-03, död 1837-08-27 Byvik

Barn:

 • Carolina Albertina, född 1796-04-08 på Kuhankoski, död 1870-05-02 i Borgå. Gift 1815-06-28 med majoren Johan Fredrik von Fieandt, född 1766, död 1836.
 • Fredrik Otto, född 1799-12-18 på Kuhankoski, död på Kuhankoski 1800-01-20.
 • Fredrika Sofia, född 1802-06-22 på Kuhankoski, död på Kuhankoski 1802-07-26 .
 • Carl Albrekt, född 1804-06-20 på Kuhankoski, död 1805-01-27.
 • Carl Robert, född 1798-04-02, död 1800-07-17 [Ckb.].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: