:

Silfverlåås nr 377

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Silfverlåås nr 377

Adlad 1647-03-18, introd. s. å.


Silfverlåås A37700.jpg

TAB 1

Peter Verklaes, inkom från Holland och nedsatte sig som borgare i Kalmar. Levde ännu 1595. Död före 1601. Gift med Brita, som efterlevde.

Barn:

 • Hans Verklaes, adlad Silfverlåås, till Törnerum i Ryssby socken Kalmar län. En förmögen och betydande man i Kalmar. Borgmästare därst. 1630, men nödgades för kiv och tvist med rådet avträda från borgmästarämbetet 1641. Insattes åter av regeringen till borgmästare 1644-11-09, ehuru han av rådet nekades tjänstgöra och avsattes av landshövdingen 1649. Adlad 1647-03-18 (introd. s. å. under nr 377). Död 1654 och begraven s. å. 15/1 i Kalmar, [1]. Gift 1:o 1607 med Maria Jönsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1580 med borgmästaren i Kalmar Håkan Gudmundsson, död 1604), född omkr. 1558, död 1632-05-20, dotter av borgaren Jöns Pedersson och Elin Nilsdotter[2]. Gift 2:o 1633 med Helena Nilsdotter, död 1653 och begraven s. å. 13/3 död Kalmar, dotter av superintendenten i Kalmar Nils Eschilli och Brita Ungia.

Barn:

 • 2. Brita, död före 1674. Gift med häradshövdingen Tore Olofsson, adlad Ollonberg, i hans 2:a gifte, född 1611, död 1690.
 • 2. Maria, begraven 1706-04-15 i Repplinge kyrka Kalmar län. Gift med kommissarien Lorentz Assarsson.
 • 2. Peter, född 1645. Ryttmästare. Död 1704. Se Tab. 3
 • 2. Jonas. Kornett vid ett livregemente 1676. Död ogift.
 • 2. Catharina, levde 1718. Gift med majoren Jöran Papegoja, född 1647, död 1693.
 • 2. Helena, döpt 1653-03-02 i Ryssby socken.

TAB 2

Gustaf, (son av Hans Verklaes, adlad Silfverlåås, Tab. 1), till Törnerum i Ryssby socken Kalmar län. På vilken egendom han fick konfirmation 1683-08-25. Var fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1666. Avsked 1671-03-27. Uppgives blivit kapten. Nyligen död 1704. Gift 1:o med Eufrosyne Lillie af Aspenäs i hennes 2:a gifte (g. 1:o m. regementskvartermästaren Knut Gyllensvärd. Död 1664), död 1678-02-17 på Törnerum, dotter av överstelöjtnanten Peder Lillie af Aspenäs, och Maria Amalia von Lepel. Gift 2:o med Estrid Stråte af Ekna, född 1658 på Äseboholm, dotter av löjtnanten Magnus Stråle af Ekna, och hans 1:a fru Elisabet Sabelsköld.

Barn:

 • 1. Maria Catharina, född 1674-12-06 på Törnerum, liksom syskonen.
 • 2. Brita Catharina, född 1684-01-24.
 • 2. Carl Magnus, född 1690-06-16.

TAB 3

Peter, (son av Hans Verklaes, adlad Silfverlåås, Tab. 1), till Bagarbo och Kaddala i Sko socken, Uppsala län. Som han erhöll genom sitt gifte. Född 1645-04-03. Page 1663–1668. Fänrik vid skånska infanteriregementet 1668-06-06. Löjtnant vid riksänkedrottningens livreg. Till häst 1674. Ryttmästare och skvadronschef vid Gynthersbergs reg. 1676-07-21. Död 1704-05-25 och begraven i Sabelska graven i Sko kyrka, där hans vapen uppsattes. Han ägde hus och tomt vid Mästersamuelsgränd i Stockholm.3 Gift4 1670-10-15, enl. k. tillstånd, med sin kusins dotter Maria Sabel, död 1732 några dagar efter 7/6 och begr. s. å. 27/12 i sko kyrka, dotter av översten Gustaf Sabel, och Margareta Patkull.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1673. Överste. Död 1733. Se Tab. 4
 • Helena. Gift 1:o med sekreteraren Alexander Lagerhjelm, född 1668, död 1705. 2:o efter 1710 med pastorn vid galärflottan Nils Kjellström.
 • Catharina, född 1675-03-16 Knapegården. Levde ogift 1706.
 • Hetta Margareta. Gift 1698-11-02 i Sko kyrka med löjtnanten vid livregementet till häst Vilhelm Mattias Pels, död 1702-12-29.
 • Peter. Fältväbel vid Upplands regemente. Sekundfänrik därst. 1707; sekundfänrik vid livgardet s. å. 25/10. Stupade ogift 1709-06-28 vid Poltava.
 • Maria, född 1678, begraven 1685-04-22 i Sko kyrka. [4]

TAB 4

Carl Gustaf, (son av Peter, Tab. 3), till Bagarbo och Kaddala. Född 1673. Volontär vid livgardet 1691. Fänrik vid Upplands reg. 1697-10-16. Löjtnant därst. 1700-04-03. Sekundkapten 1701-07-27. Premiärkapten 1707-01-02. Sårad och fången 1709-06-28 vid Poltava och förd till Tobolsk, varifrån han hemkom efter fredsslutet 1722. Överstelöjtnants karaktär s. å. Överstes avsked 1733-01-09. Död s. å. Gift 1722-10-30 med Anna Catharina Hjelmborg, född 1706-06-06 på Hjälmarsberg i Almby socken Örebro län, död 1738-01-01 på Bagarbo, dotter av kanslercn Gabriel Hansson Borgman, adlad Hjelmborg, och Sigrid Cronsköld.

Barn:

 • Gustaf Gabriel, född 1723. Volontär vid Upplands reg. Furir därst. 1739-06-20. Avsked 1740-07-10. Löjtnant vid artilleriet. Död ogift 1754-10-02. Han sålde fäderneegendomarna Bagarbo och Kaddala 1745-09-18 till majoren greve Erik Brahe.6
 • Eva, född 1730-10-21, död 1754-04-07 i barnsäng. Gift 1749-05-09 med kaptenen Fredrik Lampa, adlad Lagersvärd, nr 1933, i hans 1:a gifte, född 1723, död 1804.

TAB 5

Hans, (son av Hans Verklaes, adlad Silfverlåås, Tab. 1). Page hos drottning Christina 1663. Pikenerare vid livgardet 1667. Fänrik vid Älvsborgs reg. 1668. Löjtnant i holländsk tjänst 1671. Kapten därst. återvände hem vid danska krigets utbrott 1675. Ryttmästare vid ett värvat kavallerireg. 1676. Major. Död hösten 1700 i Stockholm.3 Gift 1677 med Anna Christina von Pegauberg, död 1693, dotter av assessorn Casper Johan Pegau, adlad von Pegauberg, och hans 2:a fru Cecilia Lemmens.

Barn:

 • Carl Adam, född tvilling 1679 (1682 i aug.?)3. Page hos generalguvernören i Wismar Nils Gyllenstierna 16963. Kallas kornett. Död ogift å utrikes ort före 1707.3 (Sannolikt identisk med Adam Silfverlåås, fänrik vid bremiska infanteriregementet 1700-10-07. Konfirmations fullmakt 1701-04-25. Löjtnant 1703-08-01. Konfirmations fullmakt s. å. 28/8. Död 1704.)6
 • Johan Gustaf, f. 1679 (1682?); kapten; död 1736. Se Tab. 6
 • Helena Christina. Gift efter 1707, men före 1714, med överstelöjtnanten Alexander Brummer.
 • ?Catharina Elisabet, född 1681, död 1760 på Björnbygden i Vissefjärda socken Kalmar län och begraven s. å. 13/4.

TAB 6

Johan Gustaf, (son av Hans, Tab. 5), född tvilling 1679 (enl. egen uppgift 1682-08-00)3. Var page hos konungen 16983. Kornett vid Upplands stånddragonregemente 1701-04-01. Löjtnant därst. 1703-05-08. Konfirm. fullm. s. å. 27/6. Regementskvartermästare 1705-09-00. Konfirm.fullm. 1707-01-04. Kapten s. å. Avsked s. å. i jan. Död 1736-01-30 Tyllinge och begraven s. å, 4/3. Gift 1716 med Hedvig Niethoff, född 1690, död 1751-02-03 Sätuna, dotter av överstelöjtnanten Hans Henrik Niethoff, och Anna Margareta von Scheiding.

Barn:

 • Anna Christina, född 1717-10-21 Börringe s socken Östergötlands län, död ogift 1739-11-30 på Tyllinge.
 • Hans Gustaf, född 1718-11-05 Börringe s socken. Volontär vid volontärregementet i Karlskrona 1736. Förare vid Östgöta infanteriregemente 1740-12-12. Sergeant därst. 1742. Avsked 1743. Löjtnant i fransk tjänst 1745. Fänrik vid Åbo läns infanterireg 1747-10-06. Transp. till Östgöta infanteriregemente 1749-03-21. Stabslöjtnant därst. 1754-07-11. Stabskapten 1762-05-26. RSO 1767-11-23. Kapten 1776. Avsked 1777-06-06. Major. Död barnlös 1795-09-06 i Norrköping. Gift 1:o 1747-11-00 med Eva Catharina Huitfeldt, död 1750. Gift 2:o 1753-05-01 Ekhult med Eriana von Wachenfeldt, född 1726-04-26, död 1795-05-07 i Norrköping, dotter av kaptenen David Fredrik von Wachenfeldt, nr 1713, och friherrinnan Hedvig Sofia Kagg.
 • Otto, född 1719. Ryttmästare. Död 1798. Se Tab. 7
 • Carl Adam, född 1721. Kapten. Död 1788. Se Tab. 17
 • Catharina Elisabet, född 1723-10-28 på Börringe i Älvestads socken. Död 1773-10-03. Gift 1:o 1765-08-20 i Linköping med komministern i S:t Lars' församl. av Linköpings stift Carl Höijer i hans 2:a gifte (gift 1:o 1744-04-29 med Anna Margareta Silfverling, född 1711-01-19, död 1765-02-19, dotter av kyrkoherden i Högby pastorat av Linköpings stift Anders Silfverling och Anna Zander), född 1714-05-14 i Ledbergs socken Östergötlands län, död 1768-07-11 i Linköping. Gift 2:o 1770-11-30 i nämnda stad med prosten och kyrkoherden i Östra Stenby pastorat av nämnda stift Jonas Sundelin i hans 3:e gifte (gift 1:o 1748-04-19 Redinge, med Inga Brita Cederstolpe i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1737-04-24 i Västervik med prosten och kyrkoherden i nämnda pastorat Johannes Petrelius, född 1685-06-24 i Kalmar, död 1745-01-23 i Västervik], född 1718-12-26 död 1763-02-06 i Östra Stenby prästgård, Ög., dotter av generalkrigskommissarien Hans Helding, adlad Cederstolpe, och Agneta Croëse. Gift 2:o 1765-03-03 med Catharina Helena Baurmeister i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1752-11-03 med frälseinspektoren Carl Fredrik Fischer, född 1726, död 1762], född 1728-01-15, död 1769-09-21), född 1721-07-29 i Linköping, död 1805-02-09 i Östra Stenby prästgård.
 • Anders, född 1726. Löjtnant. Död 1787. Se Tab. 18
 • Brita Magdalena, född 1727-08-04, död ogift 1758-03-03 i S:t Lars' socken.
 • Johan Henrik, född 1728-11-16 på Tyllinge, död ogift 1750-05-12.
 • Hedvig Sofia, född 1730-06-08, död 1731-11-22 på Tyllinge.

TAB 7

Otto, (son av Johan Gustaf, Tab. 6), född 1719-12-29 Börringe s socken Östergötlands län. Volontär vid Kalmar regemente 1736-03-02. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1752-10-30. Löjtnant därst. 1758-10-13. Avsked 1766-08-13. Ryttmästare. Död 1798-03-05 Elmtomta. Gift 1:o 1748-12-27 Tornby med Anna Maria Boije af Gennäs, född 1722-11-19 på Tornby, död 1752-05-15 Bonnorp Gift 2:o 1765-09-27 Blommedal med Charlotta Catharina Rotkirch, född 1739-05-27 i Västra Ny socken, död 1827-04-26 på Elmtomta, dotter av kornetten Carl Gabriel Rotkirch, och Ulrika de Besche.

Barn:

 • 1. Anders, född 1749. Kapten. Död 1802. Se Tab. 8
 • 1. Gustaf född 1750-04-07 på Bonnorp, död där 1751-03-01.
 • 1. Anna Maria, född 1752-05-15 på Bonnorp, död 1822-03-16 i Fivelstads socken Östergötlands län och begraven s. å. 22/3. Gift 1782-05-14 på Fornby med fänriken Ernst Christoffer Wendel, född 1756, död 1815.
 • 2. Hedvig Charlotta, född 1767-01-04 på Elmtomta, död änka 1837-02-17 i Motala socken Östergötlands län. Gift med snickaren i Norrköping N. N. Bergström.
 • 2. Catharina Ulrika, född 1768-04-23 på Elmtomta, död där 1786-08-19.
 • 2. Gustaf Gabriel, född 1769. Sergeant. Död 1833. Se Tab. 9.
 • 2. Eriana, född 1770-03-09 Ry s socken Östergötlands län, död där s. å. 14/10.
 • 2. Carl Otto, född 1771-03-21 på Elmtomta, troligen död ung.
 • 2. Johan Henrik, född 1777-05-05 på Elmtomta, troligen död ung.
 • 2. Magdalena Christina, född 1781-07-08 på Elmtomta, död där 1783-05-18.

TAB 8

Anders, (son av Otto, Tab. 7), född 1749-03-20 Bonnorp. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1761-05-20. Sekundkorpral därst. 1763-10-30. Kvartermästare 1767-08-25. Kornett 1772-09-19. Löjtnant 1777-06-06. Avsked 1782-03-20. Kapten vid Ölands frikår. Död 1802-10-18. Gift 1783-06-24 på Östra Eldslösa i Mjölby socken Östergötlands län med stiftsjungfrun Anna Lovisa Råfelt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1777-12-10 i Mjölby socken med löjtnanten Carl Adolf Edelfelt, född 1740, död 1781), född 1752-09-10 i Stockholm, död 1792-12-12 Snipan, dotter av landshövdingen Johan Råfelt, och Maria Christina Gyllenram.

Barn:

 • Charlotta Sofia, född 1785-01-21 i Östra Eldslösa, död s. å. 30/12.
 • Hedvig Eleonora, född 1786-01-04 i Östra Eldslösa, död 1822-05-12 i Fivelstads socken Östergötlands län. Gift 1810-04-06 i nämnda socken med rusthållaren Peter Lennartsson, född 1789-03-24, död 1844-08-14 Sund s socken.
 • Johan Fredrik, född 1787-09-28 i Skänninge, död 1791-04-19 i Östra Tollstads socken Östergötlands län.
 • Carolina Gustava, född 1789-01-11 Hyppingstorp s socken, död där s. å. 11/5.
 • Erik Ludvig, född 1791-10-06 på Hyppingstorp. Konstapel vid Svea artilleriregemente. Rustmästare vid livgrenadjärregementets rothållsfördelning 1808-04-05. Sergeant därst. 1810-05-21. Struken ur rullorna 1816. Förpantningsägare i Aska härad. Död ogift 1836-04-10 på Sund.

TAB 9

Gustaf Gabriel, (son av Otto, Tab. 7), född 1769-09-07 Elmtomta. Sergeant vid 2. livgrenadjärregementet. Avsked. Död 1833-06-29 Uddorp s socken Östergötlands län. Gift 1:o 1791-10-09 med Anna Lena Larsdotter, född 1763-12-12 i Motala, död 1824-03-08 på Uddorp, dotter av torparen Lars Jönsson och Maja Persdotter. Gift 2:o 1824-11-12 på St. Ljuna i Hogstads socken Östergötlands län med sin kusins dotter Christina Lovisa Silfverlåås, född 1786-05-10 Kummelby s socken, död 1868-02-01, dotter av korpralen Gustaf Silfverlåås och Elisabet Lovisa Kernander.

Barn:

 • 1. Maria Catharina, född 1792-10-01, död 1793-08-08 i Järstads socken.
 • 1. Brita Helena, född 1795-07-23 i Järstads socken, död ogift 1819-06-14 på Uddorp.
 • 1. Johan Gustaf, född 1798. Hemmansägare. Död 1876. Se Tab. 10.
 • 1. Anders, född 1801. Hemmansägare. Död 1851. Se Tab. 14

TAB 10

Johan Gustaf (översiktstab. 2A, son av Gustaf Gabriel, Tab. 9), född 1798-06-01 (21/6) i Järstads socken Östergötlands län. Ägde Uddorp i nämnda socken. Död där 1876-11-13. Gift 1837-01-15 i nämnda socken med Anna'' Greta Israelsdotter, född 1814-07-10 i Ekeby, död 1889-03-17 i Järstads socken.

Barn:

 • Gustaf Gabriel August, född 1834. Maskinist. Död 1912. Se Tab. 11.
 • Claes Johan Alfred, född 1837. Lokomotivmästare. Död 1906. Se Tab. 13.
 • Augusta Christina Vilhelmina, född 1840-04-02 i Skänninge, 1924-04-05 i Stockholm, Gust. Vasa förs. (db 115). Gift 1871-09-24 i Stockholm med handlanden Johan Erik Svedman, född 1844-11-01 i Västerås, död 1906.
 • Emma Lovisa Carolina, född 1842-12-22 på Uddorp. Barnmorska. Död 1902-01-22 i Mjölby. Gift 1866-08-03 i Härberga socken Östergötlands län med byggmästaren Johan August Malm, född 1817-10-02 i Sunds socken Östergötlands län, död 1877-09-30 på Öjebro Äle kvarn i Härberga socken.
 • Carl Axel, född 1845-08-06 på Uddorp. Utflytt 1868 till Nordamerika, amerikansk medborgare, tillbragte ett par år i Utah, varefter han som gruvarb slog sig ner i Arizona. Död ogift 1929-07-18 i Phoenix, AZ, USA [dbu ].
 • Frans Oskar, född 1849-01-08, död 1855-02-14.
 • Edvard Ferdinand, född 1851-08-20, död 1856-11-02.
 • Herman Jeremias, född 1854-03-12, död 1855-02-14.
 • Hulda Charlotta, född 1856-06-17 på Uddorp, död 1938 (enl.ad.kal.). Gift 1877-10-21 i Motala med litteratören Johan Olof Thorsén, från vilken hon blev skild, född 1855-06-03 i Ryssby socken Kalmar län, död 1901.

TAB 11

Gustaf Gabriel August (son av Johan Gustaf, Tab. 10), född 1834-11-30 i Järstads socken Östergötlands län. Först faktorist i Motala. En tid maskinist vid Motala mekaniska verkstad, sedan plåtslagare därst. Död 1912-01-24 i Motala. Gift 1859-12-27 med Eva Charlotta (Lotta) Johansson, född 1830-08-25 ]] i Skärkinds socken Östergötlands län, (RHD prot.1879-09-12) död 1888-04-18 i Motala, dotter av brukaren Johannes Johansson och Christina Hansdotter.

Barn:

 • Augusta Charlotta Amalia, född 1860-12-28 i Järstads socken Östergötlands län. Överflyttade till Nordamerika 1878. Gift där med handlanden Anders Alander, död 1898.
 • Axelina Christina Josefina, född 1863-12-15 i Motala. Överflyttade till Nordamerika 1878, men återkom till Sverige 1899. Död ogift 1922-02-15 i Motala.
 • Hilma Eugenia, född 1868-06-09 i Motala. Utflyttade 1883 till Nordamerika.
 • Oskar Enok Ernst, född 1872. Maskinarbetare. Se Tab. 12.

TAB 12

Oskar Enok Ernst, (son av Gustaf Gabriel August, Tab. 11). Född 1872-01-04 i Motala landsförsaml Östergötlands län, se biografica, död 1939-02-02 i Brooklyn, U.S.A. Överflyttade till Nordamerika. Maskinarbetare därst. Gift 1901-03-23 med Anna Sofia Holmström, född 1879-02-29 i Vasa, Finland, (se biograf.) död 1929-10-23 i Brooklyn NY.

Barn:

 • Elsa Viktoria (Elsie), född 1901-12-23 i Pittsburg, PA, USA. Gift 1939-03-25 i Philadelphia, PA, USA med maskinisten Bror Emil Gideon Wannerstam född 1904-09-14 i Haurida förs., Aneby, Jönk., son av hemmansäg Frans Emil Vännerstam o Ida Persdotter.
 • Mabel Viola, född 1907-09-18 i Brooklyn, NY, USA, gift 1936-08-21 i Newport, VT, USA med bankdirektören Benjamin Clarke, född 1907-01-02.
 • Sylvia Mildred född 1910-06-28 i Brooklyn, NY, USA. Gift 1930-10-12 i Brooklyn, NY, USA med försäljaren Edvard Comerford född 1907-07-17.
 • Evely Anna född 1920-04-09 i Brooklyn, NY, USA. Gift med elektrikern Alf Olsson från vilken hon blev skild, född 1918-05-25. Gift 2:o i Miami, FL, USA med J Young.

TAB 13

Claes Johan Alfred, (son av Johan Gustaf, Tab. 10), född 1837-08-12 i Uddorp Norregård. Anställd vid Motala mekaniska verkstad 1857. Maskinuppsyningsman s. å. Faktor. Lokomotivförareförman vid Fågelsta–Vadstena järnväg sedan 1877. Lokomotiv mästare. Död 1906-01-20 i Vadstena. Gift 1:o 1861-05-10 med Anna Beata Andersdotter, född 1836-12-13 i Järstads socken Östergötlands län, död 1865-06-02 i Motala, dotter av hemmansägaren Anders Andersson och Maja Cajsa Jönsdotter. Gift 2:o 1868-08-09 i Motala med Ida Maria Jakobsson-Perlström, född 1849-02-28 i Nykyrka socken, i Västra Ny förs. Östergötlands län, död 1927-03-12 i Vadstena, dotter av gårdsägaren Adam Fredrik Jakobsson-Perlström och Brita Maria Andersson.

Barn:

 • 2. Elin Maria Skuldfrida, född 1869-05-06 i Motala. Överflyttade till Nordamerika, men återvände till Sverige. Död ogift 1913-05-27 i Vadstena.
 • 2. Claes August Ferdinand, född 1871-02-13 i Motala landsförsaml. Östergötlands län, död 1874-01-30 i Motala.
 • 2. John Valfrid, född 1873-01-10 i Motala, död 1878-11-11 i Vadstena.
 • 2. Gunhild Arvida, född 1875-08-31 i Motala landsförsaml., död där s. å. 26/10.
 • 2. Ture Conrad, född 1876-10-01 i Motala, död 1878-11-13 i Vadstena.
 • 2. Carl Gunnar, född 1878-11-15 i Vadstena, liksom de följande syskonen. Var en tid lokomotivförare. Har överflyttat till Nordamerika. Gift med Carolina Eklund.
 • 2. Algot Edvin, född 1880-11-15. Lokomotiveldare. Död 1912-07-08 i Vadstena.
 • 2. Frej Tyko, kallade sig Frank Silverlock, född 1883-04-29. Lokomotiveldare. Överflyttade till Nordamerika. Död ogift i Wyoming, MN, USA 1913-02-19 i staden Wyoming, Minn., U.S.A., lantarbetare.
 • 2. Gertrud Hedvig, född 1885-10-15 i Vadstena förs., kontorsskrivare
 • 2. Erik Osvald, född 1888-07-08. Snickare. Död 1911-08-14 i Vadstena.
 • 2. Märta Linnea Vilhelmina, född 1890-05-26. Sjuksköterska vid Röda korset i Stockholm.

TAB 14

Anders, (son av Gustaf Gabriel, Tab. 9), född 1801-09-23 i Järstads socken Östergötlands län. Hemmansägare. Död 1851-12-12. Gift 1830-04-12 med Johanna Lantz, född 1811-06-25 i Järstads socken, död, dotter av soldaten Per Lantz och Hedda Carlsdotter.

Barn:

 • Gustava Matilda, född 1830-06-21 i Veta socken Östergötlands län.
 • Anders Gustaf, född 1832. Statdräng. Död 1866. Se Tab. 15.
 • Johanna Sofia, född 1836-10-22 på Uddorp Norregård i Järstads socken, död där 1837-04-09.
 • Gabriel August, född 1838-06-06 på Uddorp. Jordbrukare. Död.

TAB 15

Anders Gustaf, (son av Anders, Tab. 14), född 1832-11-11 i Veta socken (Ög:). Statdräng. Död 1866-11-15 i Allhelgona socken Östergötlands län. Gift 1857-05-05 med Johanna Matilda Lönn, född 1836-06-12 i Härberga socken Östergötlands län, död 1897-07-10 i Vadstena.

Barn:

 • Carl August, född 1857-11-04 i Järstads socken. Utflyttade till Nordamerika. Död där före 1903.
 • Hulda Matilda, född 1862-10-19 i Allhelgona socken Östergötlands län, död 1891-02-17 vid Nybble i Vikingstads socken Östergötlands län. Gift 1884-09-07 med statdrängen Per August Johansson Snygg, född 1857-02-01 i Grevbäcks socken Skaraborgs län.
 • Gustaf Adolf, född 1866-02-17, död s. å. 21/11.

TAB 16

Anders Johan, (son av Anders Gustaf, Tab. 15). Född 1859-12-22 i Allhelgona socken Östergötlands län, död 1937-02-09 i Pelarne förs., Kalm (db nr 1.). Gårdssmed i Frankhyttan i Tunabergs socken Södermanlands län. Gift 1886-03-27 i Veta socken Östergötlands län med Anna Josefina Hallberg, född 1866-02-12, död 1888-01-17 i Veta socken, dotter av torparen Per Reinhold Hallberg.

Barn:

 • Augusta Viktoria, född 1886-05-28 i Veta socken. Gift 1937-05-15 i Pelarne förs, Kalmar län med byggnadssnickaren Karl August Severing Lundahl, i hans 2:a gifte (gift 1:o) född 1881-04-22.

TAB 17

Carl Adam, (son av Johan Gustaf, Tab. 6), född 1721-03-22 Börringe s socken Östergötlands län. Volontär vid Kalmar regemente 1739. Rustmästare därst. 1740-11-20. Sergeant 1742. Fältväbel 1743. Sergeant vid livgardet 1745. Löjtnant i hessisk tjänst 1747. Fänrik vid Hälsinge regemente 1755-10-04. Löjtnant därst. 1764-10-16. Kaptens avsked 1776-11-13. Död 1788-02-14 på Dångebo i Sandsjö socken Kronobergs län. Gift 1:o 1746-03-28 med Anna Christina Durenia, född 1723-02-01, död 1749-02-12 på Stora Alebo i Bäckebo socken Kalmar län, dotter av kyrkoherden i Kristvalla pastorat av Kalmar stift Nils Durenius och Charlotta Crælius. Gift 2:o 1750-12-26 med Catharina Helena Camberg, född 1727, död 1807-11-29 på Dångebo, dotter av löjtnanten Per Camberg.

Barn:

 • 1. Hedvig Charlotta, född 1747-04-28 på Stora Alebo, död 1752-11-08.
 • 2. Margareta Catharina, född 1751-07-30 på Kåremåla i Fagerhults socken Kalmar län, död ogift 1796-11-06 på Dångebo.

TAB 18

Anders, (son av Johan Gustaf, Tab. 6), född 1726-03-11. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1742. Rustmästare därst. 1743. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1744. Kvartermästare därst. 1749. Kornett 1758-08-22. Löjtnant 1760-01-31. Genom byte löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1765-02-28. Avsked 1768-06-28. Död 1787-06-14 i Kungshamn. Gift 1748-11-04 i Härberga socken Östergötlands län med Sigrid Maria Brunhielm, född 1729-07-29, död 1804-09-07 på Lilla Grönlund i Hogstads socken Östergötlands län, dotter av kornetten Johan Brunhielm.

Barn:

 • Gustaf, född 1749. Kvartermästare. Död 1813. Se Tab. 19
 • Johan, född 1750-12-04 Djupvik. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1769-06-14. Förare därst. s. å. 30/6. Död ogift 1776-02-14 Lockarp och begraven s. å. 20/12.
 • Anna Christina, född 1752-02-12 i Hogstads socken, död s. å. 12/7.
 • Hedvig Sofia, född 1753-04-21 i Hogstads socken.
 • Catharina Elisabet, född tvilling 1754-10-20 i Hogstads socken, död 1794-01-23 Skrukeby Gift där 1787-08-13 med löjtnanten Bleckert Christoffer Blomensköld, född 1748, död 1800.
 • Charlotta, född tvilling 1754-10-20 i Hogstads socken, död 1756-02-04.
 • Carl Otto, född 1755-08-31 i Hogstads socken, död s. å.
 • Brita Maria, född 1756-10-04 i Hogstads socken. Gift 1796-09-25 med ullmeleraren Carl Almroth.
 • Anders, född 1758-04-14 i Hogstads socken, död s. å. 7/6. Hans Henrik, född 1759-12-18 i Hogstads socken, död 1760-01-16.
 • Carl Fredrik, född 1761-05-22 i Hogstads socken, död s. å. 19/7.
 • Carl Gustaf, född 1762-10-28 i Hogstads socken.
 • Hans Henrik, född 1763. Kofferdisjöman. Se Tab. 20
 • Margareta Charlotta (Christina) , född 1764-10-23 Gottlösa, död 1838-11-04 i Hogstad. Gift 1:o 1793-03-15 med fälttrumpetaren Peter Julius Molander, född 1761-12-24 Kråketorp, död 1801-04-11 på Stora Ljuna i Hogstads socken. Gift 2:o 1805-04-25 i nämnda socken med husaren vid Mörnerska Regimentet i Skåne Anders Liljeberg, född i Weta 1766.

TAB 19

Gustaf, (son av Anders, Tab. 18), född 1749-11-24 Narveryd s socken Östergötlands län. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente. Var kvartermästare därst. 1802. Död 1813-06-20 på Stora Sjögarp i Västra Skrukeby socken Östergötlands län. Gift 1775-12-15 Axstad med Elisabet Lovisa Kernander, född 1747, död 1822-07-22, dotter av postinspektoren i Jönköping Carl Gustaf Kernander och Brita Christina Aureen.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1776-11-10 på Axstad, död 1780-04-05 i Västra Skrukeby socken.
 • Fredrik Adolf, född 1779-02-03 Govarp, död 1780-02-18 Lockarp
 • Carl Gustaf, född 1781-09-02 på Lockarp. Furir vid livgrenadjärregementets rusthållsdivision 1798-11-29. Död ogift 1807-02-25.
 • Christina Lovisa, född 1786-05-10 Kummelby s socken, död 1868-02-01. Gift 1824-11-12 på Stora Ljuna i Hogstads socken med sin faders kusin, sergeanten Gustaf Gabriel Silfverlåås i hans 2:a gifte, född 1769, död 1833.

TAB 20

Hans Henrik, (son av Anders, Tab. 18), född 1763-11-14 Gottlösa. Kofferdisjöman. Gift med Brita Sofia Gederström.

Barn:

 • Sofia Magdalena, född 1806-12-01.

Källor

1Sylvander, Kalmar slotts och stads historia, d. III, sid. 646–652. 2Likpredikan i Kalmar stiftsbibliotek. 3SH liber caus., vol. 159, p. 4 (OA.). 4At (Sch). 5Håbo härads lagfartsprotokoll 1748-05-30 (OA). 6Lk.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: