Hjulhammar nr 302

Från Adelsvapen-Wiki

0302.jpg


Adliga ätten Hjulhammar nr 302

Adlad 1642-04-23, introd. 1643.

Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818 under nr 29 bland adelsmän, men utgick i nämnda land på svärdssidan redan 1828. – Namnet skrevs under 1600-talet Hiulhammar.

Hjulhammar A30200.jpg

TAB 1

Staffan Bertilsson (översiktstab. 1) i Näs i Tibble socken i Håbo härad, Uppsala län. Ryttmästare (?).

Barn:

 • Bertil Staffansson, adlad Hjulhammar. Ryttmästare. Död 1643. Se Tab. 2.
 • Nils Staffansson, adlad Hjulhammar, född 1605. Major. Död 1672. Se Tab. 14.

TAB 2

Bertil Staffansson, adlad Hjulhammar, (son av Staffan Bertilsson, Tab. 1). Anställd vid k. maj:ts livfana 1613. Fänrik under överstelöjtnanten Adam De la Gardie 1620. Löjtnant vid Norrlands fotfolk 1624. Löjtnant vid Upplands ryttare (livregementet till häst) 1628 till 1637, då han reformerades med ryttmästares grad1. Adlad 1642-04-23 (introd. 1643 under nr 302 jämte brodern, som fått särskilt sköldebrev). Död 1643-01-30 och begraven i Tibble kyrka i Håbo härad i Uppland.2 Gift med Brita Lennartsdotter, dotter av kommendanten Lennart Jöransson (Ekorn?).

Barn:

 • Mattias. Tjänstg. såsom musketerare under kriget i Tyskland. Fänrik vid livgardet 1645–1648. Var 1650 löjtnant vid Hälsinge regemente. Kapten därst. Begraven 1657-02-10 i Viborgs domkyrka. 'Han dömdes till döden för dråp, men anhöll 1644-11-09 om adelns förbön för sig hos regeringen och erhöll nåd. Var trolovad med presidenten Erik Geetes dotter Märta, vilken han förförde och dömdes härför av hovrätten att giva henne en gård om 8 tunnor spannmåls ränta eller ock att sitta fången ett år på egen bekostnad, från vilken dom han 1651-03-26 anhöll hos k. maj:t om förskoning.'. Gift före 1653 med12 Birgitta Stein von Steinhausen, dotter av generalriksschulten Berent Stein von Steinhausen och Anna Elisabet von Tzanewitz.
 • Bertil. Kaptenlöjtnant (vid Smålands kavalleriregemente?). Död ogift.
 • Axel, död ung.
 • Nils. Löjtnant (vid Smålands kavalleriregemente?). Död ogift.
 • Leonard. Överste (?). Död ogift. Han dömdes 1653-03-10 av Svea hovrätt till döden för dråp å en vaktsoldat, men fick nåd.3
 • (?) Catharina.
 • Gustaf, född 1630. Jägmästare. Död 1712. Se Tab. 3

TAB 3

Gustaf, (son av Bertil Staffansson, adlad Hjulhammar, Tab. 2), till Lisselberga i Skerike socken och Lejde i Skultuna socken, båda i Västmanlands län. Född 1630-03-12. Drabant vid konung Carl X Gustafs livgarde till häst i 2 år 3 mån. Furir därst. i 3 år 4 mån. Avsked 1660-12-10. Kaptenlöjtnant vid adelsfanan 1672-09-13. Ryttmästare därst. 1675-06-16. Överstelöjtnant. Jägmästare över Uppland, Gästrikland och Västmanland 1676-03-21–1679. Död 1712. Bevistade danska kriget 1676 och 1677. Gift 1:o 1660 med sin syssling Christina Bure, född 1644-07-13, död 1698-11-18, dotter av Johannes Bure, och Brita Tott af Skedebo. Gift 2:o 1699 med Christina Wijnbladh, döpt 1652-07-15 i Stockholm, död 1727-01-00, dotter av k. sekreteraren Johan Wijnblad, adlad Wijnbladh, och hans 2:a fru Catharina Laurelia.

Barn:

 • 1. Johan, född 1661-01-02. Student i Uppsala4 1676-10-08. Sergeant vid livgardet. Reste 1684 till Ostindien och blev kommendant i Batavia. Gick därefter till Turkiet och antog mohammedanska läran.
 • 1. Axel, född 1662-05-04, död 1663.
 • 1. Erik, född 1664-01-03, död s. å. 18/6.
 • 1. Gustaf, född 1665-12-19, död 1666-03-02.
 • 1. Brita Catharina, född 1666-11-08. Gift 1:o 1683-02-06 Låcksta med amiralitetskaptenen Erik Skragge, av samma släkt som ätterna Skraggensköld, Hermelin och Lagerborg. Gift 2:o med löjtnanten vid livregementet till häst Johan Brask, född 1680, död 1723.5
 • 1. Bertil, född 1668-06-05, död s. å. 15/7.
 • 1. Gustaf, född 1669-12-15. Löjtnant vid amiralitetet. Död ogift 1696.
 • 1. Christina, född 1671-01-08, död s. å. 20/6.
 • 1. Nils, född 1672-03-28, död 1673-03-04.
 • 1. Erik, född 1674-01-03. Gemen vid livgardet 1693. Sergeant vid Upplands regemente. Fänrik därst. 1700-04-03. Löjtnant därst. 1701-07-21. Kapten 1705-06-08. Stupade ogift 1709-06-28 i slaget vid Poltava.
 • 1. Staffan, född 1675-12-12, död s. å. 19/12.
 • 1. Leonard Gustaf, född 1677. Major. Död 1737. Se Tab. 4

TAB 4

Leonard Gustaf, (son av Gustaf, Tab. 3), född 1677-04-28. Lärkonstapel vid artilleriet 16945. Volontär vid livgardet 16975. Sergeant vid Upplands regemente 1698. Fänrik vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1701-02-16. Löjtnant därst. 1703-05-08. Kapten 1706-11-03. Konfirm.fullm.5 1707-11-07. Avsked 1722-06-17. Majors karaktär 1725-06-17 med rang från 1722-06-26. Placerad på livgardet. Död 1737-10-29 i Närtuna socken, Stockholms län och begraven s. å. 19/12. Han blev fången i slaget vid Poltava samt förd till Tobolsk i Sibirien, varifrån han hemkom först i jan. 1725. Gift med Elisabet von Bergen, född 1686, drunknade 1743 under flykten från Åland, dotter av ryttmästaren vid skånska kavalleriregementet Johan von Bergen.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1704. Löjtnant. Död 1766. Se Tab. 5
 • Adam Ludvig, född 1706 i Riga, död 1709.

TAB 5

Carl Gustaf, (son av Leonard Gustaf, Tab. 4), född 1704-03-12 i Mitau i Kurland6. Arklimästare vid amiralitetet 1719-03-27. Sergeant vid Viborgs läns infanteriregemente6 1720-03-10. Fänriks avsked 1723. Livdrabant 1726-01-20. Löjtnant i fransk tjänst 1728. Avsked därifrån 1740. Korprals indelning vid adelsfanan 1758-07-15. Död 1766-05-07 i Tveta socken, Stockholms län. Gift 1729-09-16 i Stockholm med Johanna Elisabet Forbes af Lund, född 1709-11-21 på Söderby i Knutby socken, Stockholms län, död 1790-07-16, dotter av kaptenen Alexander Magnus Forbes af Lund, och Johanna Elisabet Svinhufvud af Qvalstad.

Barn:

 • Elisabet Maria, född 1733-06-23, död 1805-10-28 på Huhtis boställe i Kjulo socken i Finland. Gift 1776-08-25 i Åbo med majoren vid arméns flotta, RSO, Per Rosbeck, född 1727-04-27, död 1799-05-24 Kjuloholm
 • Johanna Gustava, född 1736-12-31, död ogift 1795-03-03 i Stockholm.
 • Leonard, drunknade på Ålands hav 1743.
 • Fredrik, drunknade på Ålands hav 1743.
 • Carl Gustaf, född 1740. Kapten. Död 1810. Se Tab. 6
 • Elsa Elisabet Catharina, född 1742-10-01 i Vaksala socken, Uppsala län, död ogift 1813-06-10 i Södertälje.
 • Adam Ludvig, född 1744. Kapten. Död 1830. Se Tab. 7
 • Margareta Christina, född 1746-10-09 i Vaksala socken, begraven 1747-05-19 i Vaksala socken, 31 veckor gammal. [13]
 • Helena, född 1751, död 1768-08-01 Solberga
 • Adolf Urban, född 1752. Kapten. Död 1828. Se Tab. 13

TAB 6

Carl Gustaf, (son av Carl Gustaf, Tab. 5), född 1740-03-08. Volontär vid amiralitetet 1756-02-00. Arklimästare vid galäreskadern i Stockholm 1758-02-07. Officersexamen 1769-03-20. Löjtnant vid amiralitetet i Karlskrona 1769-09-05. Kaptens avsked 1772-12-29. Magasinsförvaltare vid Västra Ed 1788-09-22. Död 1810-04-22 i Stockholm. 'Han gjorde 1765–1768 i Ostindiska kompaniets tjänst en resa till Kanton i Kina, bevistade, såsom huvudman för sin ätt, riksdagarna 1789, 1792 och 1809.' Gift 1773-06-20 med Margareta Regina Schwartz, född 1744, död 1802-10-18 i Stockholm13, dotter av svärdfejaråldermannen Anders Schwartz och Maria Elisabet Nyman.

Barn:

 • Johanna Elisabeth, född 1774-01-01, död ogift 1807-08-22 i Stockholm.
 • Gustava Regina, född 1775, död ogift 1797-12-26 Ullevi
 • Carl Bertil, född 1777-08-11. Kadett vid Karlberg 1792-10-29. Utexaminerad 1797-03-17. Stabsfänrik vid livregementets värvade infanteribataljon s. å. 3/4. Löjtnant i armén 1799-07-03. Avsked 1801-10-26. Reste till England 1802 och lär hava dött därst. 1808.

TAB 7

Adam Ludvig, (son av Carl Gustaf, Tab. 5), född 1744-02-04 Kungshamn. Volontär vid Liewens regemente 1761-01-12. Underofficer därst. 1762. Förare vid Södermanlands regemente7 1766-03-01. Fältväbel vid förstnämnda, då prins Fredrik Adolfs regemente 1770-07-09. Stabstänrik därst. s. å. 31/8. Fänrik s. å. 31/10. Transp. till Södermanlands regemente 1772-07-22. Löjtnant därst. 1777-05-31. Stabslöjtnant7 1780-11-22. Kapten 1788-01-17. Stabskapten7 1792-07-07. Avsked 1793-09-18. Postmästare i Malmköping 1813-03-30. Avsked 1822-10-04. Död 1830-04-05 Häradsäng. Han bevistade finska kriget 1788–1790. Gift 1772-11-19 på Tynnelsö13 i Överselö socken, Södermanlands län med Anna Sofia Schultze, född 1755, död 1814-02-07 i Strängnäs, dotter av kamreraren i bergskollegium Samuel Schultze och Catharina Stockenström, faster till Lars, Erik och Salomon Stockenström, adlade von Stockenström.

Barn:

 • Johanna Catharina, född 1773-11-02 Kroberga. Gift 1801-10-04 i Nyköping med prosten och kyrkoherden i Dunkers och Lilla Malma församl:s pastorat av Strängnäs stift Carl Gustaf Stenius, född 1766-12-13 i Kumla prästgård, Örebro län,8 död 1815-06-05 i Dunkers prästgård.8
 • Erik Samuel, född 1775-02-19 på Kroberga, död s. å. 21/4.
 • Anna Elisabet, född 1776-01-28 på Kroberga, död 1847-11-29. Gift 1808-10-18 i Dunkers prästgård med komministern i Edsbergs och Hackvads församl:ar av Strängnäs stift Anders Hällstrand, född 1766-08-07 på Spårkulla i Årdala socken, Södermanlands län8, död 1832-01-28.
 • Agneta Sofia, född 1777-04-00, död s. å. 13/6 i Lerbo socken, Södermanlands län.
 • Carl Adam, född 1778-08-02, död s. å. 11/11.
 • Gustaf Adolf, född 1780. Kapten. Död 1847. Se Tab. 8
 • Erik Vilhelm, född 1781-11-11, död 1782-01-15.
 • Carl Reinhold, född 1783-11-11 på Ettersta13 i Överselö socken, Södermanlands län, död 1784-01-05.
 • Sofia Vilhelmina, född 1785-03-10 på Ettersta13, död s. å. 12/4.
 • Ulrika Sofia, född 1786-03-28 på Ettersta13. Stiftsjungfru. Död 1867-12-25 i Norrköping. Gift 1808-09-10 i Dunkers prästgård med kyrkoherden i Stenkvista och Ärila församl:s pastorat av Strängnäs stift, filosofie doktorn Olof Hofstedt, född 1774-09-04 i Hofsta socken, Örebro län, död 1826-11-11 i Stenkvista prästgård.8
 • Ludvig Bertil, född 1788-05-01 och död s. å. 16/5 i Överselö socken. [13]
 • Adam Ludvig, född 1792, död s. å.
 • Ludvig Bartolomeus, född 1793-10-08. Kadett vid Karlberg 1806-09-29. Utexaminerad 1812-03-20. Fänrik i Södermanlands regemente s. å. 24/3. Löjtnant därst. 1816-03-26. Avsked 1825-04-26. CXIVJoh:s medalj 1854. Död 1867-04-09 Svarthäll. Han bevistade krigen 1813 och 1814 i Tyskland och Norge.
 • Hedvig Charlotta, född 1796-05-04. Stiftsjungfru. Död 1801-06-21 i Strängnäs.

TAB 8

Gustaf Adolf, (son av Adam Ludvig, Tab. 7), född 1780-04-04 i Lerbo socken, Södermanlands län. Volontär vid Södermanlands regemente 1783. Förare därst. 1794-06-10. Sergeant därst. 1802-06-18. Fänrik 1803-03-30. Officersexamen s. å. 12/6. 2. kapten 1812-06-30. Stabskapten 1813-03-16. RSO 1822-09-23. 1. kapten 1823-06-10. Avsked 1825-04-26. Död 1847-11-01 Kroberga. Han bevistade 1808 års krig mot Norge och 1809 års krig mot Ryssland samt 1813–1814 års krig i Tyskland och Norge. Gift 1:o 1803-10-16 i Strängnäs med Hedvig Charlotta Hedin, född där 1782-10-17, död 1819-03-20 på Kroberga, dotter av lektorn i Strängnäs Sven Gabriel Hedin och Eva Juliana Wargh. Gift 2:o 1820-11-28 med Lovisa Carolina Lindqvist, född 1787-08-12 på Stora Häradsäng i Ärila socken, död 1838-10-02.

Barn:

 • 1. Eva Sofia, född 1804-08-19, död ogift 1825-12-21 på Kroberga.
 • 1. Carl Otto, född 1806. Underlöjtnant. Död 1874. Se Tab. 9.
 • 1. Hedvig Gustaviana (Gustava), född 1808-09-08 Tofta Ägde lägenhet i Kungsör i Karlskyrka socken, Västmanlands län.
 • 1. Henrietta Napoleona Elisabet, född 1810-08-22 på Tofta, död ogift 1864-01-06.
 • 1. Amalia Charlotta Ulrika, född 1813-07-25 på Tofta, död ogift 1886-06-26 i Kungsör.
 • 1. Oskar Gustaf, född 1816-07-09 på Kroberga, död 1829-10-10 på Stora Häradsäng.
 • 1. Set Adam Gabriel, född 1819-01-09 och död s. å. 7/4 på Stora Häradsäng.
 • 2. Emilia Catharina, född 1822-10-26 i Stenkvista socken, död 1823-04-21 på Kroberga.
 • 2. Ludvig Adolf Urban, född 1823-10-27 på Kroberga, död 1835-07-20 på Stora Häradsäng.
 • 2. Lovisa Josefina, född 1826-02-04 på Kroberga, död 1838-09-22 i Strängnäs.

TAB 9

Carl'' Otto, (son av Gustaf Adolf, Tab. 8), född 1806-07-26 Tofta. Volontär vid Södermanlands regemente 1820-11-25. Furir därst. 1822-01-30. Underofficersexamen s. å. Fältväbel 1825-06-27. Officersexamen 1828-06-16. Fanjunkare 1833-06-08. Svärdsman 1850-06-26. Avsked 1854-03-27. Underlöjtnants n. h. o. v. 1859-09-20. Död 1874-12-27 på sin egendom Svarthäll i Karlskyrka socken, Västmanlands län. Gift 1838-04-16 i Strängnäs med sin kusin Hedvig Sofia (Hedda) Hofstedt, född 1811-11-14 i nämnda stad, död 1883-11-20 i Stockholm, dotter av kyrkoherden, filosofie doktorn Olof Hofstedt och Ulrika Sofia Hjulhammar.

Barn:

 • Johanna Ottiliana Amalia, född 1839-04-02 Kroberga, död ogift 1908-09-16 Sofiahemmet
 • Hulda Hedvig Sofia, född 1841-03-16 på Kroberga, död ogift 1920-10-06 i Stockholm, Oscars förs..
 • Carl'' Adam Magnus, född 1846. Vice amiral. Död 1914. Se Tab. 10.
 • Carl Henrik Leonard, född 1852-09-21 på Värhulta i Västermo socken, Södermanlands län, död ogift 1874-04-04 i Stockholm.
 • Carl Sixten Eugen, född 1854. Major. Död 1927. Se Tab. 12.

TAB 10

Carl'' Adam Magnus, (son av Carl Otto, Tab. 9), född 1846-01-21 Kroberga. Kadett vid Karlberg 1861-01-15. Utexaminerad 1865-12-19 sekundlöjtnant vid K. M:ts flotta s. å. 21/12. Löjtnant vid flottan 1874-10-30. LÖS s. å. Adjutant i sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1875–1877. Kadettofficer vid sjökrigsskolan 1878–1881. Anställd i fransk örlogstjänst 1882. Kapten 1883-04-27. RPT o. SvO s. å. Ledamot av kommissionen för granskning av flottans reglemente för sjötjänstgöring 1886–1890. RSO 1886-12-01. RPrRÖO3kl 1888-07-27. Chef för artilleridepartementet 1891–1895. Kommendörkapten av 2. graden 1891-04-10. RFrHL s. å. 29/7. KDDO2gr 1894-07-28. LKrVA 1895. Kommendörkapten av 1. graden 1896-03-20. KGrFO 1896. TunNIO2kl 1897. RNS:tOO 1898-12-03. Kommendör vid flottan 1899-12-31. KSO2kl 1902-12-01. Konteramiral 1903-12-31. Befälhavande amiral vid flottans station i Karlskrona 1904-06-00. Ordförande i direktionen över flottans pensionskassa s. å. 30/9. KSO1kl 1904-12-01. RPrKrO2kl m kr 1905-12-00. Avsked från uppdraget att vara ordförande i direktionen över flottans pensionskassa 1910-10-21. Vice amiral vid flottan 1911-02-17. Avsked s. d. Död 1914-03-02 i Djursholm, Danderyds förs.. Gift 1883-02-08 i Stockholm med Anna Dreijer, född 1861-07-15 i nämnda stad, död 1910-01-06 i Karlskrona, dotter av justitierådet Arent Dreijer och Betty Amalia Lieberath.

Barn:

 • Carl'' Arent, född 1883. Kapten. Död 1922. Se Tab. 11.
 • En dödfödd dotter 1887-05-30 i Stockholm.
 • Margareta, född 1889-05-21 i Stockholm, Skeppsholms förs. Stiftsjungfru. Gift 1920-01-04 i Seglora kyrka på Skansen å Djurgården i Stockholm, Johannes förs. ]] med organisten och kantorn i Vadstena klosterkyrka, musikdirektören Petrus Efraim Österberg, född 1889-02-05 i Örebro. Organistexamen 1918. Musikdirektör 1920. Kantor i Vadstena. Organist o kantor i Eskilstuna 1931 intill pensionering. Musiklärare v Eskilstuna lärov.
 • En dödfödd dotter 1891-10-22 i Stockholm.

TAB 11

Carl-Arent, (son av Carl Adam Magnus, Tab. 10), född 1883-11-17 i Stockholm. Sjökadett. Underlöjtnant i flottans reserv 1907-12-15. Löjtnant därst. 1911-12-08. Lotslöjtnant i Övre norra lotsdistriktet 1916-02-04. Transport till Västra lotsdistriktet s. å. 12/9. Kapten i flottans reserv 1921-09-30. Död 1922-12-07 i Paris (Göteborgs domk. förs., db). Gift 1911-10-14 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. ]] med Sigrid Ada Maria Wretholm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1924-01-26 i Stockholm, Oscars förs. ]] med kaptenen vid flottan Johan Fredrik Wilhelm Bäckström, född 1892-09-20 i Stockholm ), född 1889-05-29 i Haparanda, död 1934-03-12 i Stockholm (Serafimerlasarettets db nr 72), dotter av kaptenen vid Norrbottens regemente Carl Sannfrid Wretholm och Betty Lydia Ekman.

Barn:

 • Carl Staffan Arent, född 1913-04-25 i Luleå.

TAB 12

Carl Sixten Eugen, (son av Carl Otto, Tab. 9), född 1854-07-24 Värhulta. Volontär vid Södermanlands regemente 1873-07-14. Mogenhetsexamen 1874-12-15. Elev vid Karlberg 1875-07-14. Utexaminerad 1876-11-11. Underlöjtnant i regementet s. å. 24/11 och vid regementet 1878-07-04. Elev vid gymnastiska centralinstitutet s. å. 1/9. Genomgick kurs vid infanteriskjutskolan å Rosersberg 1879-07-11–20/9. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1880-05-15. Löjtnant av 2. klass 1882-07-07 och av 1. klass 1888-05-04. Kapten av 2. klass 1893-10-06 och av 1. klass 1896-05-01. RSO 1898-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå som kapten i regementets reserv 1904-08-26. Landstormsbefälhavare för Danderyds landstormsområde 1907-05-02–1913-07-01. Major i armén 1911-06-09. Sjukgymnast och massör i Djursholm sedan 1904. Död där 1927-02-19, Danderyds förs.. Ägde villa Svarthäll därst. Gift 1894-10-25 i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm med Anna Schubert, född 1861-06-17 i nämnda stad, dotter av översten Robert Constantin Schubert och hans 1:a fru Emelie Carolina Schubert.

Barn:

 • Berit, född 1895-07-25 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1920-06-12 i Seglora kyrka på Skansen å Djurgården i Stockholm med journalisten Sven Albert Lindhagen, född 1896-11-26 i Stockholm.
 • Ingrid Sixtensdotter, född 1899-12-02 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. Stiftsjungfru. Farm. kandidat. Apotekare.
 • Gunnel Sixtensdotter, född 1900-12-17 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. Stiftsjungfru. Gymnastikdirektör. Gift 1925-03-17 i Danderyds kyrka, Stockholms län o förs. med verkstadsingenjören vid aktiebolag Elevator Henry Graham, född 1898-05-22 i Stockholm.
 • Carl Sixten Sixtensson, född 1905-09-18 i Djursholm, död s.å. 19/9.

TAB 13

Adolf Urban, (son av Carl Gustaf, Tab. 5), född 1752-07-26 Malmvik. Volontär vid Södermanlands regemente 1766-12-04. Förare därst 1770-06-23. Fänrik 1775-02-22. Livdrabant 1777-03-19. Löjtnant i armén 1789-05-20. Kapten därst. 1793-09-02. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1801-10-26. Avsked ur krigstjänsten 1812-02-18. Bosatte sig sedan i Finland. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-26 under nr 29 bland adelsmän. Död 1828-12-11 i Raumo. Gift 1:o 1788-09-10 med Charlotte Benigne Agate De la Myle, född 1760, död i barnsäng 1789-01-20 tillika med barnet Kjuloholm Gift 2:o 1790-03-10 med Chaistina Charlotta Aminoff, född 1760-03-10, död 1851-04-04 i Raumo, dotter av majoren Johan Bernt Aminoff, och Christina Augusta von Gertten.

Barn:

 • 1. Ett barn, född 1789, död strax.
 • 2. Johanna Augusta, född 1790-12-03. Stiftsjungfru. Död ogift 1870-05-31 i Raumo.
 • 2. Sofia Lovisa, född 1794-01-19 i Åbo15. Stiftsjungfru. Död ogift 1878-02-12 i Raumo.

TAB 14

Nils Staffansson, adlad Hjulhammar, (son av Staffan Bertilsson, Tab. 1), till Kärret i Istorps socken, Älvsborgs län, vilket han köpte till frälse av kronan 1643-11-15, och Eskilsö i Seglora socken, Älvsborgs län. Född 1605. Förare vid överste Johan Rytters regemente 1622. Fänrik därst. 1625. Löjtnant 1628. Kapten vid samma regemente eller överste Måns Silfverhielms Västgötaknektar 1631. Adlad 1642-04-23 liksom brodern, genom särskilt sköldebrev (introd. 1643 under nr 302). Regementskvartermästare vid nämnda regemente s. å. 22/2. Avsked 1648-07-25. Major vid Östgöta regemente till fot 1650. I adelskapet stadfästad s. å. 16/9. Död 1668 och ligger jämte sin fru begraven vid södra kyrkodörren i Istorps kyrka, Älvsborgs län, under en med svensk vers ristad gravsten med inhuggna vapen. Gift med Kerstin Larsdotter Krabbe, till Jonsered, efter vilken bouppt. förrättades 1673-06-12 i hennes 3:e gifte (gift 1:o med Arild Eriksson Grijs, till Hellerup, Jonsered och Stuxered, död före 1633-04-12, av danska grenen av adl. ätten Grijs. Gift 2:o med Torsten Hierta, död omkr. 1648), dotter av Lars Krabbe till Ölmanäs, av dansk adlig ätt, och Carin Friis.

Barn:

 • Catharina, levde änka 1699. Gift med löjtnanten Peder Gyllencornett, död 1676.
 • Elisabet, död 1727 i Istorps socken och begraven s. å. 5/2. Gift med överstelöjtnanten Jonas Månsson, adlad Gyllenhammar, i hans 2:a gifte, född 1630, död 1682.

TAB 15

Staffan eller Stefan, (son av Nils Staffansson, adlad Hjulhammar, Tab. 14). Student i Uppsala9 1658-08-18. Bevistade riksdagarna 1660, 1664 och 167810. Bodde Bolbynäs 168811. Levde 1695. Gift med Christina Lilliesparre af Fylleskog.

Barn:

 • Carl Peter, född 1687 i Småland. Rustmästare vid Jönköpings regemente. Furir därst. 1711-06-00. Sergeant 1712. Fänrik 1713-03-16. Konfirm.fullm. 1714-12-28. Fången 1716-05-01 i Brandenburg. Avsked 1719-09-30. Livdrabant 1720. Död 1735-01-10 i Grenna landsförsaml.. Gift 1720-01-06 i Grenna med Maria Sandvall, född 1695, död 1755-11-13 Hillinge s socken, Jönköpings län.

TAB 16

Lars, (son av Nils Staffansson, adlad Hjulhammar, Tab. 14), till Eskilsö. Student i Uppsala9 1658-09-18. Död 1685 före 21/7. Gift med Märta Elisabet Hård af Torestorp, som levde änka 1687, dotter av Anders Hård af Torestorp, nr 60, och Estrid Store.

Barn:

TAB 17

Nils, (son av Lars, Tab. 16). Korpral vid Upplands femmänningskavalleriregemente 1707-12-31. Kvartermästare därst. 1710-09-26. Kornett 1711-11-06. Konfirm.fullm. 1715-04-05. Avsked 1719-09-30. Levde ännu 1727-10-27. Gift 1700 med Christina Råbock, född 1675 på torpet Lilla Sjöbo under Källunda i Kärda socken, Jönköpings län, död 1717-10-29 Sonnakull

Barn:

 • Lars, född 1701-09-26. Korpral vid livregementet till häst. Begraven14 1737-05-23 i Övergrans socken, Uppsala län.
 • Anders, född 1703. Underofficer vid Adlerfelts regemente.
 • Märta, född 1705.
 • Estrid Catharina, född 1715.

TAB 18

Carl, (son av Nils, Tab. 17). Var korpral 1740, furir 1752 och sergeant 1755. Gift 1:o med14 Anna Bergqvist, begraven 1740-12-05 i Övergrans socken, Uppsala län. Gift 2:o 1752-09-27 Vittulsberg med Juliana Regina Dalborg.

Barn:

 • 1. Nikolaus, född 1740-10-24 i Övergrans socken, begraven s. å. 5/12 på samma gång som modern. [14]
 • 2. Christina Regina, född 1753-10-28 Skävi i Stockholm.
 • 2. Elisabet Margareta, född 1755-12-19 på Skävi, död 1759-05-05 i Stockholm (Danviken).

Källor

1Blr. 2Uff I s. 66. 3Wä. 4Um. 5Lk. 6At (KrA). 7Lsr. 8Hm. 9Um. 10Ridd. o. Adelns prot. 11KrAB. 12KA, Reduktionskoll. akt 32 (medd. av assessor O. Adelborg). 13At (Sch). 14Övergrans kyrkoarkiv (medd. av förste aktuarien Otto Edelstam). 15Åbo.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.