:

Rutensparre nr 1489

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rutensparre nr 1489 †

Adlad 1715-10-13, introducerad 1719. Utdöd 1828-07-26.


TAB 1

Gustaf Skarp, adlad Rutensparre (son av Mårten Skarp, se adliga ätten Skarp von Felt), till Limmared i Tranemo och Norra Åsarps socknar Älvsborgs län. Född 1685 i Karlskrona. Student i Lund (At (P) 1706-10-09. Volontär vid bergsregementet 1707. Förare vid bergsregementet 1708. Fänrik 1708-04-00. Löjtnant 1709. Kapten 1710-06-06. Sekundkapten vid Älvsborgs regemente 1711-07-20. Premiärkapten vid Älvsborgs regemente 1711-11-24. Konfirmationsfullmakt 1716-04-17. Adlad 1715-10-13 (introd. 1719 under nr 1489). Major vid Älvsborgs regemente 1716-06-24. Fullm. 1716-06-26. Generaladjutant av flygeln 1718-05-21. Avsked från majorsbeställningen 1721-12-12. Åter major vid Älvsborgs regemente 1736-11-17. Överstelöjtnant vid garnisonsregementet i Malmö 1737-02-07. Interimsöverste vid garnisonsregementet 1741-10-19. Överste för vid garnisonsregementet 1743-09-27. Död 1749-03-28 i Stockholm och begraven i Asarps kyrka. 'Han bevistade såsom frivillig slaget vid Hälsingborg den 28 febr. 1710. Kommenderades 1710 på flottan och var 1711 med vid Stralsunds belägring. Deltog 1711 i kampanjen på norska gränsen samt 1712 i skärmytslingen vid Damgarten i Pommern och slaget vid Gadebusch och var 1713 även med vid Tönningen, då han vid stadens övergång blev fången hos danskarna men rymde 1713 om sommaren över till Sverige. Bevistade därefter fälttåget i Norge 1716, då han 1716-04-22 vid Odensta sund med 40 man fördrev en mångdubbelt starkare dansk postering samt visade vid Fredrikshall 1716-06-24 såsom alltid tillförne en oförskräckt tapperhet och frimodighet i konung Carl XII:s egen åsyn. Har lämnat doktor Nordberg åtskilliga underrättelser till hans Carl XII:s historia.' Gift 1715-01-07 i Karlskrona med Anna Magdalena Ruuth, död 1758-05-00, dotter av amiralen Carl Ruuth, och friherrinnan Anna Magdalena Sparre.

Barn:

 • Anna, född 1715, död 1718.
 • Margareta Alissa, född 1717-06-07 i Dörby socken, Kalmar län, död 1782-01-11 Borrarp. Gift 1739-06-24 med lagmannen Göran Adolf Rutensköld, född 1712, död 1786.
 • Gustaf, döpt 1718-08-21 i Dörby socken.
 • Sofia Lovisa, döpt 1720-12-18 Sundholmen, död 1737 och begraven 1737-12-28, i Tranemo socken.
 • Ebba Maria, född 1722-07-25, död 1784. Gift 1749-11-07 på Limmared med majoren Carl Gustaf Falkenberg af Bålby, född 1708, död 1781.
 • Claes Gustaf, född 1725. Kapten. Död 1755. Se Tab. 3
 • Anna Magdalena, född 1726, död 1772-01-19 på Limmared. Gift 1759-03-30 med konteramiralen Carl Gustaf Grubbe, född 1729, död 1783.
 • Ulrika Eleonora, född 1729, död 1762-05-00 i Stockholm. Gift 1749-06-08 på Limmared med majoren vid fortifikationen, RSO, Sven Benjamin Ljungqvist, adlad Ljungenstierna 1760-05-17 men ej introd., född 1717-11-13 i Bredestads socken, (Sön.) Jönköpings län, död 1763-02-23 i Stockholm.

TAB 2

Carl (son av Gustaf Skarp, adlad Rutensparre, Tab. 1), född 1724-03-31. Kom 1743 i krigstjänst vid amiralitetet. Löjtnant vid amiralitetet. (At (P)) 1748-12-31. Kaptenlöjtnant 1755-08-09. Amiralitetskapten 1760-01-31. RSO 1760-04-28. Major 1768-12-10. Avsked 1770-12-11. Död 1788-06-21 Angelskog Han gjorde flera resor till Kina. Under pommerska kriget utförde han en lyckad bragd, då han med tretton smärre fartyg den 10 sept. 1759 på Stettiner Haff angrep en preussisk flottilj om tolv större fartyg och efter fyra timmars drabbning lyckades erövra hela den fientliga flottiljen, så när som på tre barkasser, varvid han tog till fånga 24 officerare och 500 underofficerare och gemene, medan hans egen förlust inskränkte sig till tretton döda och elva sårade. (NF.) Gift 1:o 1774-07-29 på Angelskog med Christina Högqvist, född 1750, död 1777-03-18 på Angelskog efter barnsäng. Gift 2:o 1782-10-31 i Ronneby med Vilhelmina Hagelin, född 1752-02-19 i Karlskrona, död 1823-02-15 i Ronneby, dotter av kompaniskrivaren N. N. Hagelin.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf, född 1774-12-07. Fänrik. Drunknade 1790-02-07 i Ronneby.
 • 1. Anna Magdalena, född 1776-01-28 på Angelskog, död 1776-04-08.
 • 1. Johan Adolf, född 1777-03-05 på Angelskog. Lärstyrman vid amiralitetet 1789-03-24. Fänrik 1790-07-12. Gick 1792 i holländsk tjänst och säges hava dött i Ostindien.
 • 2. Claes Vilhelm, född 1783-08-07 på Angelskog. Arklimästare vid amiralitetet 1783-09-20. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1793-08-23. Sergeant vid Kronobergs regemente 1798-12-02. Stabsfänrik vid Kronobergs regemente 1801-06-13. Löjtnant 1808-08-16. Dödsskjuten ogift 1808-08-18 i Jungfrusund vid äntringen av Styrbjörn.
 • 2. Fredrik, född 1784-10-13 på Angelskog. Volontär vid Kronobergs regemente 1797. Förare vid Kronobergs regemente 1798-07-02. Sergeant 1801-06-30. Avsked 1803-05-01. Antogs 1807 i tjänst på engelska flottan.

TAB 3

Claes Gustaf (son av Gustaf Skarp, adlad Rutensparre, Tab. 1), född 1725. Student i Uppsala 1742-02-01. Var först i holländsk tjänst. Fänrik vid garnisonsregementet i Malmö. Löjtnant vid garnisonsregementet i Malmö 1747-10-01. Kapten. Död 1755-08-01 i Batavia. Gift 1751-10-01 i Stockholm med Sigrid Ehrenstam, född 1727, död 1769-03-31 i Stockholm, dotter av hovrättsrådet Lars Eneroth, adlad Ehrenstam, och Catharina Elisabet Rahde, adlad och adopterad Gripenstedt.

Barn:

 • Johan Lorentz, född 1752. Överste. Död 1828. Se Tab. 4.

TAB 4

Johan Lorentz (son av Claes Gustaf, Tab. 3), född 1752 Gräfsnäs. Volontär vid fortifikationen 1759. Arklimästare vid sjöartilleriet 1765-08-07. Kadett 1765-11-23. Löjtnant vid amiralitetet 1771-06-05. RSO 1772-09-12. Kapten 1777-09-23. Major 1788-08-15. Överste i armén och kommendant på Karlstens fästning 1792-05-09, överstelöjtnant vid örlogsflottan 1799-07-16. Avsked från kommendantsbeställningen 1799-07-16. Överste i flottorna 1803. Chef för volontärkompaniet i Karlskrona 1804. Överkommendant på Karlskrona sjökasteller 1807 och 1808. RCX III:sO 1819-01-23. Överste vid örlogsflottan 1819-08-08. LVVS. Korresponderande LLA. Ledamot av patriotiska sällskapet, sällskapet Pro Patria, nordiska sällskapet i London och Hallands läns hushållningssällskap. Död 1828-07-26 Dal och var troligen den siste av ätten. Under kriget mot Danmark 1788 uppbragte han 25 fientliga fartyg med proviant och bidrog härigenom synnerligen till krigets slut. (Sv. Akad. handl.) Gift 1794-11-18 på Gåsevad med friherrinnan Brita Maria Hierta, född 1760-03-09 Lagmansholm s socken, Älvsborgs län, död 1824-03-10, dotter av generallöjtnanten Carl Hierta, friherre Hierta, och hans 2:a fru Maria Charlotta Plomgren, adlad von Plomgren.

Barn:

 • Carl Sten, född 1796-04-12, död 13 timmar gammal.
 • Helsingborg (TT): Sällan har väl någon haft så starka kort på hand som portier Edvard Rutensparr som ända tills helt nyligen hette Edvard Szczuc. I motiveringen för sitt namnbyte, som nu godkänts efter ansöka hos patent- och registreringsverkets namnbyrå och en ihärdig kamp med skriftställaren Leif Påhlsson i Göteborg, kan han visa upp en släkttavla med idel »tunga» namn.
 • Han har papper på att han på mödernet är ättling i 37:e led till Harald Blåtand och släkt med sju, danska 900-talskungar varav en är Knud den Helige som i sin tur är släkt med Karl den Store.
 • Det framgår vidare av stamträdet att han härstammar från jarlen Bengt Folkasson Snivel. Sedan fortsätter släkten genom Folkungaättens oäkta gren Skarpenfelt som adlades på 1600-talet. Ett led adlades på 1600-talet till Rutensparre men dog ut på 1800-talet.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: