:

Gripensvärd nr 2183

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Gripensvärd nr 2183 † 1942-05-03

Adlad 1805-03-01, introd. s. å.

TAB 1

Jon Jonsson. Löjtnant vid kapten Norra Silfverswärds kompani av Närkes och Värmlands regemente 1640-12-01 vilket då var förlag död i Stettin. Var kvar där 1643. »Slagen» 1650-03-00.

Barn:

 • Jan Jonsson, född Fogryta. Var 1657 sergeant vid Västmanlands regemente. Fänrik därst. 1658. Löjtnant 1662. Kaptenlöjtnant 1674. Kapten 1681-06-14. Död 1690-01-03 på Fogryta [Sv]. Gift m. Brita Tronina1, dotter av kyrkoherden i Gunnilbo pastorat av Västerås stift Anders Troninus och Brita Pedersdotter.1

Barn:

 • Henrik Jansson Fougberg, född 1683-03-05 i Fellingsbro socken. Volontär 1705. Korpral vid livregementet till häst 1714. Kvartermästare därst. 1718. Kornetts avsked 1731. Död 1762-05-03 Julpa. Bevistade fälttåget i Polen, slagen vid Holovzin 1708 och Poltava 1709. Fången vid Perevolotjna, men befriade sig själv efter fem år. Var med vid Fredrikshalds belägring. 'Han antog på konung Carl XII:s befallning namnet Fougberg.'. Gift 1733 kyndelsmässotiden i Romfartuna socken med Maria Rebecka Fierschatt, född 1708-04-03 död2 1792-09-08 i Sala, dotter av majoren vid Västmanlands regemente Petter Fierschatt, broder till kaptenen Reinhold Fierschatt, adlad Fägerhierta, och Maria Jernstedt.2

Barn:

 • Jakob Fougberg, adlad Gripensvärd, född 1742-04-02. Volontär vid Västmanlands regemente 1755-05-26. Rustmästare därst. 1758-03-01. Furir s. å. 1/5. Sergeant 1764-06-02. Sekundadjutant 1768-03-18. Premiäradjutant 1769-05-30 fänrik 1773-10-27. Stabslöjtnant 1775-10-26. Stabskapten 1777-12-17. Premiärmajor 1785-12-14. RSO 1789-06-28 generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1793-01-21. Avsked3 s. å. 8/2. Adlad 1805-03-01 (introd. s. å. 22/8 under nr 2183). Död 1807-02-02 på Hammarby bruk i Ovansjö socken, Gävleborgs län. 'Han bevistade pommerska och finska krigen och fick under det senare, vid Uttismalm, en stark kontusion på bröstet samt utnämndes samma dag framför fronten till riddare.'. Gift 1779-04-08 på Gysinge bruk i Östra Färnebo socken, Gävleborgs län med Anna Margareta Uhr, född 1760-07-12, död 1846-09-17 Negelstena och begraven på Tibble kyrkogård, dotter av bruksägaren Niklas Joakim Uhr och Margareta Elisabet Ekman, samt kusin till bruksägaren David Uhr, adlad af Uhr.

Barn:

 • Fredrik Adolf, född 1780. Kapten. Död 1859. Se Tab. 2
 • Jakob, född 1782-01-03. Student i Uppsala 1791. Jur. examen 1796 och bergsexamen 1801. Auskultant i bergskollegium s. å. 14/12. Ämnessven i masmästeriet 1802-06-01. Stipendiat i mekaniken 1815-12-11. Innehade förordnanden dels som övermasmästare dels som bergmästare i Värmland. Död ogift 1819-11-29 i Filipstad [Ab].
 • Maria Margareta, född 1783-02-09 död 1837-07-21 i Sigtuna. Gift 1810 med kaptenen friherre Salomon von Köhler, född 1787, död 1830.
 • Charlotta Rebecka, född 1784-05-11, död 1811-09-23 i Uppsala. Gift 1806-02-12 med bruksägaren Isak Efraim Clason i hans 1:a gifte (gift 2:o 1815 med Carolina Christina Küsel, född 1797, död 1879, dotter av grosshandlaren i Stockholm Carl Küsel och Johanna Christina Clason)4, född 1775, död 1855.4
 • Joakim Henrik, född 1785-09-27. For till sjöss såsom kapten för ett amerikanskt hus i Washington. Död 1810 på S:t Helena.
 • Per Gustaf, död 1787-05-09 på Folkärna kungsgård7 i Folkärna socken, Kopparbergs län.
 • Carl David, född 1794. Löjtnant. Död 1863. Se Tab. 5
 • Jakobina Fredrika, född 1795-09-18 på Hammarby5, död 1857-05-04 i Stockholm och begraven jämte sin man på Tibble kyrkogård.5 Gift 1819-03-16 på Lännersta å Värmdön med överstelöjtnanten i armén kaptenen vid Hälsinge regemente, RSO, Gustaf Adolf Ennes, född 1794-05-31 i Gävle5, död 1851-07-14 i Stockholm.5
 • Otto, född 1796. Possessionat. Död 1868. Se Tab. 6

TAB 2

Fredrik Adolf (son av Jakob Fougberg, adlad Gripensvärd, Tab. 1), född 1780-06-30 i Torsåkers socken, Gävleborgs län. Volontär vid Västmanlands regemente 1790-08-01. Kadett vid artilleriet2 1793-01-21. Underlöjtnant därst. s. å. 25/1. Placerad på Svea artilleriregemente 1794-06-23. Artilleriexamen 1796-12-17. Stabslöjtnant därst. 1805-03-28. Transp. till Hälsinge regemente 1808-02-18. GMtf s. å. 15/3. Kapten därst. s. å. 7/4. Avsked 1812-01-07. Död 1859-05-16 i Stockholm. Han bevistade pommerska och finska fälttågen och erhöll vid Oravais tapperhetsmedaljen. Ägde Boo och Lännersta på Värmdön, m. m. Gift 1811-07-21 med Maria Gustava Kumblin, född 1790-05-01, död 1822-06-09 på Lännersta, dotter av bergsrådet Olof Erik Kumblin och Eva Collin.

Barn:

 • Jakob Olof, född 1813. Auditör. Död 1889. Se Tab. 3
 • Henrika Margareta, född 1814-03-16 på Lännersta, död ogift 1874-12-24 i Stockholm.
 • Maria Fredrika, född 1816-01-16 i Stockholm, död där 1901-10-06. Gift 1838-07-14 Brunsholm med aktuarien i Svea hovrätt, vice häradshövdingen, RVO, Lars Henrik Wretman, född 1804-09-04 i Stockholm, död där 1886-05-08.

TAB 3

Jakob Olof (son av Fredrik Adolf, Tab. 2), född 1813-02-16 i Stockholm. Student i Lund 18306 och i Uppsala 1832. Examen till rättegångsverken 1833. Auskultant i Svea hovrätt 1834-06-23 extra ordinarie notarie vid brottmålsprotokollet s. å. 29/9. Vice notarie vid civilprotokollet 1837-06-22. Vice auditör 1840-01-17. Auditör vid livregementets dragonkår 1840-05-15. Tillika regementsskrivare vid nämnda dragonkår 1843-06-29–1878-01-08. Kanslist i styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar i riket 1845-07-28. RVO 1858-04-28. Kamrerare vid serafimerlasarettet 1863. RNO 1865-01-28. Ledamot av direktionen över allm. änke- och pupillkassan 1871. Ledamot av direktionen över Södertälje kanal- och sluss verksbyggnad 1873. Avsked från auditörsbefattningen 1881-03-11. Riddarhusdirektör s. å. 8/4. Död 1889 kl. 12 på natten till den 18 mars i Stockholm. Gift där 1843-05-12 med Ida Evelina Fredrika Akrell, född 1820-06-05 i nämnda stad, död där 1880-05-22, dotter av generallöjtnanten Carl Fredrik Akrell, och Margareta Fredrika Gyllenhammar.

Barn:

 • Maria Fredrika Margareta, född 1844-02-13, död s. å. 8/5
 • Carl Jakob, född 1845-05-01, död 1854-12-12 i Stockholm.
 • Fredrik Otto, född 1847. Kapten. Död 1933. Se Tab. 4.

TAB 4

Fredrik Otto (son av Jakob Olof, Tab. 3), född 1847-02-18 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1865-05-15. Utexamen 1873-04-18. Underlöjtnant vid Upplands regemente s. å. Löjtnant 1878-01-25. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant i regementets reserv kvarstå 1884-05-02. Kapten i dess reserv 1892-02-04. Artist (målare). Har ägt Bredsjö och Lindsta i Järläsa socken, Uppsala län 1877–1913-08-00 samt äg. huset n:r 60 Klarabergsgatan i Stockholm sedan 1889 och villan Klippudden på södra Lidingön sedan 1910. Död 1933-01-13 i Stockholm (Oscars förs. db). Begraven i Solna förs., Stockholms län. Gift 1877-10-02 på Tyresö i likan, socken, Stockholms län med Hilda Gustava Hörstadius, född 1857-06-24 Björknäs ius och Catharina Gustava Ekeroth.

Barn:

 • Ada Gustava Fredrika, född 1878-07-14 på Bredsjö. Stiftsjungfru. Gift 1901-10-02 i Stockholm med verkst. direktören i Skaraborgs ensk. banks kontor i Stockholm John Nils Oskar Schubert , född 1876-07-02 i nämnda stad.
 • Ida Charlotta Maria, född 1880-12-16 på Bredsjö. Stiftsjungfru. Gift 1907-03-06 i Stockholm med arrendatorn av Gripsholms kungsladugård RVO, LMA, agronomen Carl Anders Vilhelm Jungner, född 1871-06-28 i Önnestads socken, Kristianstads län.

TAB 5

Carl David (son av Jakob Fougberg, adlad Gripensvärd, Tab. 1), född 1794-01-31 i Folkärna socken, Kopparbergs län. Sergeant vid Västmanlands regemente 1811-12-31. Fänrik därst. 1812-04-30. Löjtnant 1815-02-21. Avsked 1818-09-28. t. f. salpeters juderistyresman i Gävleborgs län. CXIV Joh:s medalj 1855. Död 1863-01-12 Åkersberg. Gift där 1829-08-23 med sin kusin Edla Fredrika Uhr, född 1800-06-16, död 1881-06-04 på Sventorp i Hanebo socken, Gävleborgs län, dotter av bergmästaren Nils Uhr och Fredrika Eleonora Hierta.

Barn:

 • Edla Margareta Fredrika Maria Charlotta, född 1830-11-11, död 1908-03-20 på Bäckänge i Segerstads socken, Gävleborgs län. Gift 1:o 1854-04-27 med korpralen Per Westberg, död 1866. Gift 2:o med hemmansägaren Nils Larsson Östberg.
 • Carolina Augusta Jakobina, född 1835-12-20 i Segerstad, död ogift 1924-08-10 i Göteborg. (Lidköpings förs., db).

TAB 6

Otto (son av Jakob Fougberg, adlad Gripensvärd, Tab. 1), född 1796-12-01 Hammarby. T. f. kammarskrivare i järnkontoret. Bokhållare i lånebanken 1834-04-09. Kammarskrivare. Possesionat. Död 1868-12-29 Brunsholm. Gift där 1833-10-20 med Gustava Vilhelmina Charlotta Wiberg, född 1813-08-23 i Överselö socken, Södermanlands län, död 1834-09-10 i Stockholm, dotter av löjtnanten Erik Gustaf Wiberg och Gustava Vilhelmina Andersson.

Barn:

TAB 7

Fredrik (son av Otto, Tab. 6), född 1834-09-05 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1847-09-01. Utexamen 1854-05-13. Underlöjtnant vid livregementets dragonkår s. å. 19/5. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1859. Avgången därifrån 1860. Löjtnant 1862-09-30. Ryttmästare 1874-04-17. RSO 1876-12-01. Major 1885-04-10. Avsked med tillstånd att såsom major kvarstå i kårens reserv 1889-12-20. Avsked ur kårens reserv med tillstånd att såsom major kvarstå i armén 1899-06-22. Död 1902-01-23 i Stockholm. Ägde Strömsta i Teda socken, Uppsala län 1852–1881 och Brunsholm 1852–1882. Gift 1:o 1861-08-15 Höja med grevinnan Hilda Gustava Spens, född 1836-06-04 på nämnda egendom, död 1867-09-11 på Strömsta, dotter av lagmannen greve Jakob Melker Spens, och Gustava Cronacker. Gift 2:o 1869-08-08 på Höja med sin svägerska grevinnan Clara Lovisa Maria Spens, född 1831-07-14 på Höja, död 1884-12-23 i Uppsala genom olyckshändelse.

Barn:

 • 1. Charlotta Gustava Lotten, född 1862-05-26 på Strömsta, liksom syskonen, död ogift 1905-05-31 i Stockholm och begraven i Enköpings-Näs socken.
 • 1. Hilda Augusta, född 1864-01-13. Gift 1893-10-11 i Stockholm med före detta överstelöjtnanten Johan Axel Gyllensvärd, född 1849. Död 1933-06-24.
 • 1. Fredrik, född 1865-11-14. Mogenhetsexamen 1885-05-20. Volontär vid dalregementet s. å. 21/5. Sergeant 1886-06-04. Elev vid krigsskolan s. å. 19/7. Utexamen 1887-10-04. Underlöjtnant vid dalregementet s. å. 4/11. RAnhA BjO2kl 1889-11-08. RSErnO2kl 1892-01-13. Löjtnant 1894-05-04. Kapten 1903-08-12. RSO 1907-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1915-10-29. Ägde Herrestad i Toresunds socken, Södermanlands län 1917–1918 och Strömsta i Teda socken, Uppsala län 1918–1922. Död 1942-05-03 i Malmköping och utslocknade med honom denna adliga ätt på svärdsidan. Gift 1910-10-15 i Falun med Siri Emma Axelina Fogelmarck, född 1868-08-30, dotter av bruksägaren Axel Johan Vilhelm Fogelmarck och Emma Sofia Vilhelmina Elfbrink.

Källor

1 Hm. 2KBK. 3KrAB. 4Öä. 5As. 6Ssn. 7Inr. Tidn.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: