:

Reuterhielm nr 982

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Reuterhielm nr 982 †

Adlad 1678-12-14, introd. 1682. Utdöd 1836-12-15.


TAB 1

Jesper Gies Wising, adlad Reuterhielm (son av en major Vising i dansk tjänst, som var av fransk härkomst). Född 1630 i Holland. Var först i dansk tjänst. Volontär i svensk tjänst vid överste Lybeckers regemente 1658. Kvartermästare vid drottning Hedvig Eleonoras livregemente till häst 1674-07-13. Kornett vid drottning Hedvig Eleonoras livregemente till häst 1676-02-15. Löjtnant 1676-11-09. Ryttmästare 1677-12-24. Adlad 1678-12-14 (introd. 1682 under nr 982). Överstelöjtnant och generalrumormästare vid svenska armén på Seeland 1700. Innebränd med sitt parti i en lada 1706-02-00 av polackerna. 'Han bevistade under skånska kriget på 1670-talet fältslagen vid Halmstad 1676-08-17, vid Lund s. å. 1677-08-17 och vid Landskrona 1677-07-14. Förutom åtskilliga skärmytslingar och många andra partier, dem han under sitt eget anförande lyckligen, väl och försiktigt verkställde.' Gift med Anna Christina Pauli, levde 1716, dotter av assessorn Carl Pauli, och Ebba Ulfsparre af Broxvik.

Barn:

 • Margareta Sofia. Gift 1724-08-14 i Synnerby socken, med bokhållaren Gustaf Rydell.
 • Carl, född 1683. Fänrik. Död ogift 1703 (1706) under kriget i Polen. Enl. Moderns uppgift dödad 1703 (1706).
 • Sven. Sergeant vid greve Duckers dragonregemente. Kornett vid adelsfaneregementet. Löjtnant vid Västgöta tre- och femmänningsregemente till häst. Ryttmästare vid Västgöta tre- och femmänningsregemente till häst 1711-12-11. Död ogift.
 • Anna Catharina, levde änka 1741. Gift med trumpetaren vid Smålands tremänningskavalleriregemente, sedermera hantlangaren vid artilleriet Isak Lindeman.
 • En dotter, som levde 1716 och var gift med en rustmästare vid Västgötadals regemente

TAB 2

Nils (son av Jesper Vising, adlad Reuterhielm, Tab. 1) korpral vid Västgöta tre- och femmänningskavalleriregemente 1694-10-02. Kvartermästare vid Västgöta tre- och femmänningskavalleriregemente 1704-04-16. Kornett vid Västgöta tremänningskavalleriregemente. 1709-12-09. Löjtnant vid Västgöta tremänningskavalleriregemente 1711-03-11. Regementskvartermästare 1711-12-11. Ryttmästare 1712-09-22. Död 1714-12-28. Gift 1698-06-26 i Vinköls socken, Skaraborgs län med Catharina Gyllencornett, 'för sin hårdhet mot bönderna kallad Carin den omilda', född 1671, död 1730 på Siggetorp i Synnerby socken, Skaraborgs län och begraven 1730-10-02, dotter av löjtnanten Peder Gyllencornett, och Catharina Hjulhammar.

Barn:

 • Ingrid Christina, född 1698, död 1733-12-15 Gerum. Gift med löjtnanten Olof Gyllenhaal, född 1694, död 1733.
 • Per, döpt 1699-09-27 död 1703 och begraven 1703-11-22 i Synnerby socken.
 • Johan Magnus, född 1700-12-17 i Synnerby socken, död i Synnerby socken, 1710 och begraven 1710-03-23.
 • Carl Fredrik, född 1703. Jur. doktor. Död 1752. Se Tab. 3
 • Per Göran, född 1706-08-16 på Siggetorp. Exspektant vid generalavräkningskontoret 1727. Auskultant i kammarkollegium. Extra ordinarie kammarskrivare i militieavräkningskontoret 1731. Ordinarie kammarskrivare i militieavräkningskontoret 1735. Lantjägare i Jönköpings län (Sj.) 1737-06-27. Lantjägmästare i Jönköpings län 1739 . Död 1741.
 • Catharina Elisabet, född 1707-11-07 på Siggetorp, död 1742-07-00 och begraven 1742-12-05 i Hestra kyrka, Jönköpings län. Gift med löjtnanten Jonas Magnus Gyllenhammar, i hans 1:a gifte, född 1706, död 1774.
 • Adam Niklas, född 1712-01-19 på Siggetorp, död som barn.

TAB 3

Carl Fredrik (son av Nils, Tab. 2), till Bestorp i Kärda socken, Jönköpings län, och Hejda, i Kärda socken, Jönköpings län. Född 1703-07-05 Siggetorp. Student i Uppsala 1723-03-23. Auskultant i Svea hovrätt och i lagkommissionen. Vice notarie i Svea hovrätt och i lagkommissionen. Promoverad jur. doktor vid universitetet i Erfurt 1734. Död 1752-04-12 på Siggetorp. Gift 1750-10-24 i Stenums socken, Skaraborgs län med sin svågers kusins dotter Christiana Maria Gyllenhaal, född 1723-02-16 i Sköllersta socken, Örebro län, död 1787-05-21 Horshaga, dotter av ryttmästaren Abraham Rudolf Gyllenhaal, och friherrinna Maria Christina Lybecker.

Barn:

 • Nils Abraham, född 1751-05-27 på Siggetorp, död 1751-10-24.
 • Carl Fredrik, född 1752. Kammarherre. Död 1830. Se Tab. 4

TAB 4

Carl Fredrik (son av Carl Fredrik, Tab. 3), född posthumus 1752-06-16, i Torsö socken, Skaraborgs län. Student i Uppsala 1768-10-04. Hovjunkare. Kammarherre med nyckel 1809-09-01. Död 1830-07-11 Håberg. Gift 1779-02-12 Lagmansholm s socken, Älvsborgs län med friherrinnan Edla Emerentia Hierta, född 1749-09-18, död 1804-05-02 på Stora Foxerna i Äggby socken, Skaraborgs län, dotter av generallöjtnanten Carl Hierta, friherre Hierta, och hans 1:a fru, friherrinnan Fredrika Johanna Rosenhane.

Barn:

 • Fredrika Christina, född 1780-11-01 Horshaga. Stiftsjungfru. Död ogift 1839-04-01 i Lidköping.
 • Carl Gustaf, född 1781-10-31 på Horshaga. Sergeant vid Bohusläns dragonregemente 1784. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1792. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Avgången ifrån Karlberg 1795. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1797-12-08. Stabskornett 1798-03-29. Stabslöjtnant 1807-07-31. Sköt sig 1807-09-20 i Lönewitz på Rügen.
 • Edla Charlotta, född 1783-01-25 på Horshaga. Stiftsjungfru. Död 1858-05-12 i Lidköping. Gift 1818-07-26 i Alingsås med överstelöjtnanten, RSO, Fredrik Reuter, född 1767-11-09 i Gudhems socken, Skaraborgs län, död 1846-11-04 i Lidköping.
 • Lars Fredrik, född 1784-05-03 på Horshaga, död ogift 1836-12-15 Aråsen och slöt ätten på svärdssidan.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: