Orrsköld nr 2131

Från Adelsvapen-Wiki

2131.jpg


Adliga ätten Orrsköld nr 2131 †

Adlad 1773-09-22, introd. 1780. Utdöd 1804.


1Sbn. 2As. 3Hc.

TAB 1

Jakob Orre, född 1696. Uppsyningsman vid sjötullen i Karlskrona och hamnfogde därst. Död 1742. Gift med Ulrika Catharina Krok, född 1697, död 1754, dotter av kyrkoherden i Värnamo, hovpredikanten Lars Krok (av samma släkt som adl. och friherrl. ätterna Gyllenkrok och adl. ätten Lagerkrook) och Catharina Birgersdotter Colliander.

Barn:

  • Lars Orre, adlad Orrsköld, född 1724, död 1799. Se Tab. 2.
  • Samuel Fredrik Orre, adlad Orrsköld, född 1730, död 1787. Se Tab. 3.

TAB 2

Lars Orre, adlad Orrsköld (son av Jakob Orre, Tab. 1), född 1724-01-22 i Karlskrona. Student i Lund 17401. Extra ordinarie vid amiralitetssjömilitiekontoret i Karlskrona s. å. 4/6. Konstit. mönsterskrivare vid volontärregementet s. å. 19/12. Skeppsmönsterskrivare på flottan 1741. Ord. kompaniskrivare vid ett kofferdikompani s. å. 10/12. Skvadronsskrivare på en transportflotta till Pommern 1750. Ord. regementsskrivare vid örlogsflottan s. å. 28/11. Skvadronsskrivare vid galärflottan i Stockholm 1755-04-28. Ledamot av amiralitetskammarrätten s. å. 9/12. Konstit. militiekommissarie vid krigskollegium för arméns flottas båtsmanshåll 1757-10-03. Kamrerare vid galärflottan 1763-12-08. Tillika kamrerare vid konvojkommissariatet 1770-02-07. Överkommissarie vid amiralitetet 1772-09-25. Adlad jämte brodern Samuel Fredrik 1773-09-22 (introd. 1780 under nr 2131). Ledamot i krigskollegium 1773-12-09. Extra ordinarie krigsråd 1776-01-18. Ledamot i konvojkommissiaratet s. å. Ord. krigsråd 1779. Ordförande i arméns flottas kammarrätt 1780. Avsked 1784-10-18. Död sonlös 1799-03-15 Hacksta och slöt själv på svärdssidan sin adl. ättegren. 'Han förordnades bl. a. att 1756 vara generalmajoren, sedermera fältmarskalken m. m., greve Ehrensvärd till biträde vid en förnyad redogörelse, då galärflottan förvandlades till arméns flotta.'. Gift 1744 med Petronella Horster, född 1721, död 1783-11-24 i Stockholm, dotter av kyrkoherden i Hjärsås pastorat av Lunds stift Nils Horster och Helena Maria Kloo.

Barn:

  • Ulrika, född 1753, död 1817-01-25 på Hacksta. Gift 1786-05-12 i Stockholm med ryttmästaren Anders Johan Gyllensvärd, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1753, död 1831.

TAB 3

Samuel Fredrik Orre, adlad Orrsköld (son av Jakob Orre, Tab. 1), född 1730-12-27. Kofferdibåtsman vid amiralitetet 1746. Lärstyrman därst. 1749-04-13. Medelstyrman 1755-12-19. Löjtnant 1758-04-25. Kapten. Löjtnant 1769-05-03. RSO 1772-05-28. Adlad jämte brodern Lars 1773-09-22 (introd. 1780 under nr 2131). Major vid galärflottan 1774-02-25 och vid huvudflottan s. å. Död 1787-12-29 i Karlskrona. 'Han förde åren 1763–1765 samt 1767–1771 handelsfartyg. Anförde vid regementsförändringen 1772 det i Stockholm varande kofferdifolk till tro- och huldhetsedens avläggande vid slottet.'. Gift 1775-10-20 i Mörrums prästgård Blekinge län med Benedikta Lovisa Santesson i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1789-03-01 i Mörrums socken med överstelöjtnanten Gustaf von Castanie, född 1758, död 1808), född 1756-08-31 i Ystad,2 död 1830-12-02 i Karlshamn och begraven i Mörrums kyrka ,2 dotter av prosten och kyrkoherden i Mörrums pastorat av Lunds stift Jöns Bernhard Santesson och Petronella Widell.

Barn:

  • Ulrika Petronella, född 1776-12-07 i Karlskrona. Stiftsjungfru. Död 1853-11-30. Gift 1807-12-26 i Mörrums kyrka med magistratssekreteraren och rådmannen i Karlshamn, assessorn Erik Johan Bodell, född 1782-02-18 i Karlshamn, död där 1837-04-17.
  • Jakob Johan, döpt 1778-06-03 i Karlskrona, död där s. å. 15/7 och begraven s. å. 18/7.
  • Gustaf Bernhard, född 1780-03-14 i Karlskrona. Lärstyrman vid amiralitetet 1787-07-23. Kadett i Karlskrona 1791-10-15 och vid Karlberg 1792-10-29. Utexaminerad3 1796-03-29. Fänrik vid amiralitetet s. å. 20/4. Kompaniofficer vid krigsakademien 1796–17983. Reste på Ostindien och dog ogift 1804 i början av året i Bengalen samt slöt således på svärdssidan såväl yngre ättegrenen som hela ätten.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.